utorok 13. februára 2018

Socializmus vs. kapitalizmus

No tak určite, (pseudo)socializmus mal aj svoje dobré stránky, resp. počas jeho trvania sa u nás vybudovalo HODNE pozitívnych a REÁLNYCH hodnôt (aj čo sa týka morálky celej spoločnosti; napr. aj R. Fico, keď dostal jednu provokačnú otázku od nejakého niktoša z "opozíCIA", že či odsudzuje celé obdobie minulého režimu na Slovensku, tak R. Fico správne odpovedal proti-otázkou, že či má starej generácii, ktorá tu za socializmu vybudovala veľa pozitívnych hodnôt, napľuť do tváre! - ak ma pamäť neklame, tak je to asi jeden z málo súčasných aktívnych politikov, ktorý sa takýmto objektívnejším spôsobom vyjadril k minulému režimu, samozrejme, ak nerátame súčasnú Komunistickú stranu). Veď stačí si porovnať, koľko sa tu toho vytvorilo za 30 rokov údajne proti-ľudského komunistického režimu, a koľko za posledných 30 rokov súčasného buržoázne-liberálneho režimu, a každému zdravo mysliacemu človeku musí byť všetko jasné:

nedeľa 31. decembra 2017

Pokus o výklad § 15 - odseku 5, písmena "b" a "g", a § 55 - odseku 5 (+ ich českých analógov/ekvivalentov, t.j. § 17 - odseku 5, písmena "b" a "f", a § 57 - odseku 4), ich aplikácia v praxi (resp. pokus o prispôsobenie § 15, odseku 5, písmena "b" a "g", a jeho výklad pre jazdu na bicykli) v súvislosti s jazdou na bicykli, a moje odporúčania a rady

Predchádzanie - § 15
-----------
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8

(5) Vodič nesmie predchádzať,

b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,

g) pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla,

utorok 12. decembra 2017

Divadlo pre plebs

Príde mi dosť smiešne, keď niektorí ľudia (viac-menej ide len o ovce), ktorí o sebe tvrdia, že rozumejú reálnej (globálnej) politike, a dianiu vo svete a u nás doma, všetko chápu len v 1. ("ovčej") rovine chápania vecí.

sobota 9. decembra 2017

Národný socializmus a nacizmus

http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-3/#comment-92933

http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-scenare-pro-evropu-role-kultury-v-samorizeni-spolecnosti-cil-projektu-breivik-co-by-mel-chapat-nejen-kazdy-liberal-i-nacionalista/

Keďže nedávno na Leva-net padla zmienka o národnom socializme, tak skúsim niečo napísať o tejto otázke:

Moje chápanie pojmov "Satan" a "satanizmus"

http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-3/#comment-92003

Čo sa týka "Satana" a "satanizmu", tak si stále myslím, že M. Veličko - https://www.youtube.com/watch?v=azW_GUcvjKI - hovorí iba v metaforách a používa perzonifikáciu.
V Koráne je všetká informácia (vrátane tzv. "Iblisa" = "Satana" - podľa mňa tu ide o metaforu/personifikáciu) o časti objektívnej reality prispôsobená a vyložená pre vtedajšiu úroveň chápania ľudí (pre konkrétne etnikum a konkrétnu dobu, nehľadiac na to, že časť informácie je určená aj pre všetkých ľudí na svete), aby ju títo boli schopní v tej dobe adekvátne pochopiť (vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o materialisticko-ateistickú spoločnosť ako dnes na západe).

utorok 5. decembra 2017

Údajná (pro)ruská propaganda a (pro)ruskí troli na internete

Už min. tisíce rokov sa na Zemi skryte hrá omnoho vyššia globálna hra ("šach"), než sú dnešní údajní (pro)ruskí troli a (pro)ruská propaganda, o čom drvivá väčšina bežných ľudí ("ovečiek") nemá ani tušenia!

štvrtok 30. novembra 2017

Polo-pravdy (neo)liberálov a pravičiarov

Čím sa dnes hlavne (neo)liberáli a pravičiari snažia manipulovať verejnosť na Slovensku a v ostatných post-socialistických krajinách bývalého východného bloku?

pondelok 30. októbra 2017

Župné voľby do BBSK

Za M. Kotlebom v podstate nestoja žiadne reálne výsledky ani činy, len populistické chvastanie a zveličovanie významu tých vecí, ktoré ĽSNS v BBSK, v parlamente a inde spraví.
Veď, čo sa týka napr. tých naivných "desatoro", tak z nich ešte nič nesplnil.
A to, čo on pokladá za "výsledky", sa dá jednoduchými ale pádnymi argumentami vyvrátiť.

pondelok 9. októbra 2017

Znalosti znamenajú moc

GP (globálny prediktor) riadi svet a jednotlivé štáty a ľudí v ňom predovšetkým "bez-štruktúrne" (nepriamo), keď napr. vytvára alebo podporuje pre neho výhodné lokálne alebo globálne podmienky a na základe prevládajúcich sociologicko-kultúrnych stereotypov v rámci daných národov dopredu pomocou matematickej a štatistickej pravdepodobnosti predikuje (predvída/predpovedá), ako sa následne niektoré veci vyvinú, ako sa ľudia budú v týchto nových a špecifických podmienkach správať, alebo aké procesy a tendencie sa v spoločnosti, prípadne vo svete rozvinú, alebo budú prevládať/dominovať, pričom sa snaží na to vopred pripraviť a subjektívne si podchytiť a riadiť dominantné/určujúce procesy a tendencie v spoločnosti alebo vo svete pomocou rôznych metód, a to s ohľadom na vlastné tajné egoistické ciele.

pondelok 14. augusta 2017

Bicykel - Pravidlá cestnej premávky a základné informácie o bicykloch

Bicykel sa javí byť veľmi efektívnym, zdravým a ekologickým alternatívnym spôsobom dopravy ľudí v mestách, ale podľa mňa ako cyklistu (ktorého "osvietilo" = prestalo baviť jazdiť po cestách nezodpovedne) by mali v ideálnom prípade všetci cyklisti (a treba si priznať, že nie každý človek môže jazdiť na bicykli, ako ani viesť motorové vozidlo, a ak chcete jazdiť po našich cestách s malým rozšírením cyklo-pruhov a cyklo-cestičiek spolu s motorovými vozidlami a čo najmenej obmedzovať cestnú premávku, tak je nutná dobrá kondícia na vyvinutie dostatočnej rýchlosti, a preto fyzicky slabší a starí ľudia by mali radšej chodiť buď pešo, alebo sa zviesť pomocou MHD - bez urážky) povinne vlastniť prinajmenšom vodičské oprávnenie na vedenie "malej" motorky (mopedu - napr. Babetty; skútra), aby sa na cestných komunikáciách nesprávali ako "dobytok" (a aby sa tiež vedeli vcítiť do kože vodičov automobilov, ktorí to nemajú vždy ľahké s ľuďmi, ktorí nepoznajú ani elementárne/banálne pravidlá cestnej premávky), preto všetkým užívateľom bicyklov odporúčam naštudovať si aspoň nasledovné základné dopravné predpisy/pravidlá a značky:

https://www.dropbox.com/s/n1roveqwrobvlw8/Bicykel-bicykle-pravidla-cestnej-premavky.odt?dl=0

alebo: