pondelok 30. marca 2015

Trhová hodnota produktov

Zdroj!!!

Tretia cesta - Rudolf Vaský (1994) - Vysvetlený dnešný finančný systém a bezúročná ekonomika!!!
-------------------------------------------------------------
http://uloz.to/hledej?q=Rudolf+vasky+tretia+cesta

streda 4. marca 2015

Vesmírny koncept/projekt rozvoja a smerovania ľudstva (globalizácia)

Vesmírny koncept globalizácie
-----------------------------
- Vesmírny koncept/projekt rozvoja a smerovania ľudstva (globalizácia), dobývanie, kolonizácia a výskum vesmíru - Nový zmysel bytia a nový smer vývoja ľudstva + možnosť odklonu ľudstva od nábožensko-dogmatického zmýšľania!!!

Úlohu štvrtej ríše zohrá "Veľký kalifát"

Veľmi serióznu analýzu tendencií prebiehajúcich na Blízkom východe, ponúkol v článku "Úlohu štvrtej ríše zohrá Veľký kalifát", Alexander Samsonov. Prosím nedivte sa tomu, že analýza bola publikovaná na konci r. 2012 a dnes je znovu publikovaná. Jej sila a cena je v tom, že čas potvrdzuje závery, ktoré ponúkol autor.