pondelok 30. marca 2015

Trhová hodnota produktov

Zdroj!!!

Tretia cesta - Rudolf Vaský (1994) - Vysvetlený dnešný finančný systém a bezúročná ekonomika!!!
-------------------------------------------------------------
http://uloz.to/hledej?q=Rudolf+vasky+tretia+cesta


VYMÝVAČKA MOZGOV ČÍSLO 1
-----------------------------
Trhová hodnota produktov sa vraj určuje ponukou a dopytom. Týmto nás ohlupujú. Ako by sa ináč a lepšie,
presnejšie a spravodlivejšie nedala určiť hodnota produktu. Na odhalenie tohto bludu si uvedieme príklad.
Šmógnerka si kúpi fungel nový televízor za 20.OOO Sk. Donesie ho domov a keďže nemá čas, lebo musí
bežať schvaľovať lacný výpredaj slovenských podnikov, všetko položí na zem do obývačky aj so záručným
listom a účtom. 0 chvíľu sa vláme do bytu Dežo Borzasto. Uvidí zabalený nový televízor, účet a záručný list
hneď vedľa. Všetko schmatne a davaj preč, rovno na trhovisko. Kamarát Lajoš tam má prenajatý pult. Dežo
položí televízor na pult a začne vykrikovať: “Televízor, nech sa páči, televízor!” Ide okolo strážmajster
Babočka, ktorý spozná Deža, lebo v minulosti už mal s ním do činenia za vlámačky. Babočka skontroluje
Deža a ten mu ukáže pokladničný blok, dokonca aj záručný list s pečiatkou. Strážmajster čosi tuší: No
dobre, tak si si ho Dežo kúpil, ale prečo ho hneď predávaš? A čo by som ho nepredával, šak máme trhovú
ekonomiku. Tak kupujem a predávam. Strážmajstrovi to nedá a obďaleč pozoruje Deža. Ľudia chodia okolo a
pýtajú sa, po čom ten televízor predáva. - A koľko ponúknete? Šak máme trhovú ekonomiku, vy musíte mne
ponúknut cenu. Gazdinky ale nenúkajú nič. Až tu zrazu ide okolo jeden padgurážený pánko. Vo vrecku má
2.000 korún a len tak, zo žartu povie: Dám dve tisícky. Dežo zajasá. Dobre! Natiahne predlžovačku, vyskúša
televízor, všetko funguje. Náš pánko mu dá 2.000 Sk, natešený zbalí televízor a davaj preč, aby si to Dežo
náhodou nerozmyslel. Strážmajster to všetko pozoruje a vidí, že 20.O0O korunový televízor Dežo predal za
2.000 Sk. Aj keď niečo tuší, zasiahnuť nemôže. Ako Dežo povedal, je “trhová ekonomika". Hneď na druhý
deň si sám pán generálminister vnútra dá predvolať celý policajný zbor. Osobne sa im prihovorí: Včera sa
niekto vlámal Šmógnerke do bytu a ukradol jej televízor aj s papiermi. Ten, kto zistí páchateľa, bude ihneď
povýšený a ja ho osobne vyznamenám. Hneď sa hlási strážmajster Babočka a o pol hodiny Dežo Borzastó
sedí v base. Po televízore však ani stopy, keďže kupujúci pánko rýchlo zmizol. Na súde sa Šmógnerka súdi s

Dežom o náhradu vo výške 20.000 Sk. Dežo hovorí: Pán sudca, Šmógnerka chce ode mna 20.000 korún, čo
padla na hlavu? Šak já sem ten televízor predal za 2.000 korún. Šak aj strážmajster - teraz už kapitán
Babočka, tuto vám to dosvedčí! 2.000 korún Šmógnerke vrátim, ale 20.000 korún jej nedám! Já, aj keď sem
vlamač, ale sprostý sem není. Šak aj sám minister vám dosvedčí, že ponuka a dopyt na trhu určujú cenu. A
trh určil cenu jej televízora na 2.000 korún. Tu sa ohlási Šmógnerka a požiada o odročenie procesu s tým, že
prinesie viac dôkazov o cene televízora.

Na druhý deň súd pokračuje. Šmógnerka prinesie kopu papierov. Tuto, pán sudca, je overené potvrdenie o
cene obrazovky televízora, tu o cene diód, tu o cene tranzistorov, tu o cene spínačov, tu o cene
elektronických obvodov a dosiek, tu o cene odporov, atď. Šmógnerka vydokumentuje cenu všetkého, z čoho
bol televízor zmontovaný, aj čo stála práca a réžia továrne, kde bol zmontovaný ukradnutý televízor a
zakončí s dokladom potvrdzujúcim výšku rabatu predajne, kde ho kúpila. Všetko to spolu činí 20.000 Sk.
Náš múdry a rozvážny sudca všetko dôkladne skontroluje, poprezerá a vynesie rozsudok: Drahý Dežo,
logika tvojej obhajoby ukázala, že ty si obyčajný ničomný a naničhodný chytrák a klzký špekulant. DÁVAŤ
HODNOTU PRODUKTU NA ZÁKLADE DOPYTU A PONUKY V NORMÁLNOM A OZAJSTNOM SVETE JE
ABSOLÚTNY NEZMYSEL! KAŽDÝ VYPRODUKOVANÝ PREDMET MÁ SVOJU PODSTATNÚ - VNÚTORNÚ -
OZAJSTNÚ HODNOTU. Po anglicky - intrinsic value (z latinského intrinsecus!) TÁTO PODSTATNÁ -
VNÚTORNÁ - OZAJSTNÁ (pre skratku použijeme slovo INTRINSICNÁ) HODNOTA SA DÁ VEĽMI PRESNE
URČIŤ, A TO NA ZÁKLADE ROZUMU, ČÍSLA, MIERY, POMERU, PROPORCIÍ, INTENZITY, STUPŇOV A
PORIADKU! KÝM HODNOTA PRODUKTOV, URČENÁ DOPYTOM A PONUKOU SA ÚPLNE VYMYKÁ ROZUMU A
ZAKLADÁ SA NA SVOJVôLI, NA VRTOCHOCH, ZÁĽUBÁCH, ROZMAROCH, OŠIAĽOCH, POBLÁZNENOSTI,
OHÚRENÍ, PODVODOCH, ŠVINDĽOCH, OKLAMANIACH, NEČESTNOSTIACH A CHAOSE. Takto určená hodnota
sa správne nazýva vrtošivá - po anglicky WHIMSICAL VALUE. Preto je absolútne zavádzajúce vymývanie
mozgov, keď niekto zámerne nazýva (WHIMSICAL VALUE) VRTOŠIVÚ HODNOTU - TRHOVOU HODNOTOU
(MARKET VALUE)! TRHOVÉ HODNOTY SÚ DVE: INTRINSIC (podstatná - ozajstná - vnútorná) a WHIMSIC
(vrtošivá - lietavá - blúznivá).