streda 4. marca 2015

Vesmírny koncept/projekt rozvoja a smerovania ľudstva (globalizácia)

Vesmírny koncept globalizácie
-----------------------------
- Vesmírny koncept/projekt rozvoja a smerovania ľudstva (globalizácia), dobývanie, kolonizácia a výskum vesmíru - Nový zmysel bytia a nový smer vývoja ľudstva + možnosť odklonu ľudstva od nábožensko-dogmatického zmýšľania!!!

- Multipolárny svet so zachovaním štátov a národov, dať každému národu možnosť vytvoriť si vlastný štát a možnosť samorozhodovania o svojom smerovaní - Z toho vyplynie lepšia a prirodzená spolupráca medzi národmi!!!

- Meritokracia, technokracia - vláda odborníkov vyberaných jednoducho a transparentne cez nejaké skúšky ako v škole, ktorí sa dobre zaplatia, budú mať trestnoprávnu zodpovednosť a budú sa u nich vykonávať poriadne náhodné a náhodne zložené kontroly a audity!!! Proste ako manažéri v súkromnej korporácii!!! Ďalej sa vyžaduje nejaká miera centrálne riadeného a plánovaného hospodárstva (lokálneho - vlády, globálneho - OSN a podobne, voľný trh a zázračná ruka trhu sú neefektívne a mýtus!!!), ďalej plánovanie pôrodnosti + sterilizácie (bez toho to nepôjde!!!) - Efektívnejšia možnosť riešenia potenciálnych problémov v blízkej budúcnosti sveta, čo sa týka klímy, znečistenia prírody, vyčerpania prírodných zdrojov a surovín!!! Nechať všetko na demokratické voľby - tupcov a náhodnú zázračnú ruku trhu, by bola naivita a samovražda!!!

- Veda, výskum, nové udržateľné technológie, voľná energia, ochrana životného prostredia, zlepšenie kvality života na Zemi - Nový zmysel bytia a nový smer vývoja ľudstva!!!

- Postupná demontáž/zmenšenie významu kapitalizmu a konzumu (všetko podriadené zisku, urvi si koľko vládzeš, zožer koľko vládzeš) - Zmena morálky ľudstva a odklon od materializmu!!!

- Nepodmienený základný prijem - Nový impulz!!!

- Postupná demontáž súčasného finančného systému založenom na úroku, neustálom zadlžovaní, nebezpečne trvale udržateľnom raste, plytvaní a vojnách


Chce to len chcieť a uvedomiť si obrovské výhody pre všetkých!!! Samozrejme, že to nebude ľahké a budeme sa musieť popasovať s hodne problémami, ale spoločnou prácou to môžeme zvládnuť!!!


Meritokracia
------------
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meritokracia

http://cs.wikipedia.org/wiki/Meritokracie


Technokratizmus
---------------
http://sk.wikipedia.org/wiki/Technokratizmus


Proc by mela byt agentura pro planovani budoucnosti?
----------------------------------------------------
http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/proc-by-mela-byt-agentura-pro-planovani-budoucnosti-/


Základný príjem
---------------

(Nepodmienený) Základní příjem - Kulturní impuls
------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=CIVwrwiaIxU#t=2654 - Lepšia kvalita

https://www.youtube.com/watch?v=PUYTtluGu4A

Často kladené otázky
--------------------
https://www.youtube.com/watch?v=Q5sdbYrzbPQ&index=1&list=PL741DK2Stc3n0aUmN0urp5zjZvFrZsZ7n


Demokracia je slepá cesta vývoja ľudstva!!!
-------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/demokracia-je-slepa-cesta-vyvoja-ludstva.html

Kapitalizmus – Parazit, ktorý umiera zároveň so svojim hostiteľom - Vynikajúce!!!
---------------------------------------------------------------------------------
http://www.protiprudu.org/kapitalizmus-parazit-ktory-umiera-zaroven-so-svojim-hostitelom/

Člověk, hodnoty a kapitalismus - Vynikajúce!!!
----------------------------------------------
http://www.valach.info/clovek-hodnoty-a-kapitalismus/