utorok 26. mája 2015

Globalizácia je proces objektívny a nejde zastaviť, iba subjektívne riadiť!

Treba si v pvom rade ujasniť jednu najpodstatnejšiu vec, a síce, globalizácia je proces objektívny, to znamená, že žiadna sila na svete ju nie je schopná zastaviť!!! Predstavte si to ako východ Slnka!!! Pokiaľ nevybuchne, tak bude stále svietiť a vychádzať!!! Rovnako pokiaľ človek bude chodiť po Zemi, tak bude existovať aj globalizačný proces!!!
Globalizácia je teda objektívny proces, ktorý sa dá riadiť iba subjektívne, buď egoisticky, v prospech úzkej skupiny globalistov, čo sa deje práve dnes (v podstate počas väčšiny existencie ľudstva/západnej kresťanskej kultúry), alebo altruisticky, v prospech celého ľudstva, o čo sa snaží ruská civilizácia mnohých spolupracujúcich národov a kultúr!!! To je jediný recept, ak si želáme mier a skutočný rozvoj ľudstva!!!

Inak pod pojmom globalizácia sa nerozumie nejaká svetová spolupráca krajín alebo čo (čo je len taká mierna wiki poučka pre ovce). To je len sprievodný jav (ten pozitívny), alebo dôsledok globalizácie, rovnako ako ním môžu byť trebárs svetové vojny (čo je zase negatívny prejav globalizácie), imperializmus, kolonializmus, svetová chudoba, hlad, globálne ekologické problémy a podobne. Podstatou globalizácie je koncentrácia riadenia všetkých výrobných síl na planéte v jednych rukách. O to predsa išlo každému panovníkovi alebo impériu v celej histórii ľudstva. Koncepcia podľa ktorej globalizácia prebieha je vždy subjektívna a môže byť buď altruistická alebo naopak egoistická (dnešný biblický projekt globalizácie skrze atlantický konglomerát). Globalizáciu v podstate nejde zastaviť a vždy bude niekto (respektíve nejaké ľudské živle), kto sa ju bude snažiť riadiť v prospech seba s prihliadnutím na svoje egoistické záujmy. To by museli byť všetci ľudia svätí jak Ježiš Kristus, aby to neexistovalo a to asi nikdy nebudú. No a úlohou ľudstva (väčšiny) je chápať viac realitu sveta/vesmíru a snažiť sa neustále zvyšovať si svoju osobnú mieru morálky, aby mohla globalizácia prebiehať práve formou/cestou vzájomnej spolupráce medzi národmi/ľuďmi a pokiaľ možno čo najviac nekonfliktne.

6 priorit (kategorií) zobecněných prostředků řízení/komunikace/agrese - Globálna vojna elít proti ľudstvu!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=WEINJQ6wd0Q

6 základných prostriedkov manipulácie a riadenia ľudstva
--------------------------------------------------------
http://www.koncepcia.eu/6-zakladnych-prostriedkov-komunikacie/


Čo je to globalizácia???!!! Niektoré definície!!!
-------------------------------------------------
Globalizace je objektivní proces světové integrace (videteľný na povrchu), jehož podstata spočívá v koncetraci řízení produktivních (výrobních) sil společnosti v jedněch rukou (nemusí byť vidieť). Koncepce, podle kterého globalizace probíhá, je po své postatě subjektivní, na základě čehož probíhá aktivní konkurence subjektů za právo realizace své varianty globalizace - Asi najlepšia definícia!!!

Globalizace je proces koncentrace kontroly (řízení, správy) výrobních (produktivních) sil na planetě

Globalizácia je skôr koncentrácia RIADENIA (správy) produktívnych (výrobných) síl sveta (v jedných rukách). Ale takto to vypadá asi len z pohľadu toho (Globálneho prediktora), čo cieľavedome globalizuje. Z pozície človeka alebo ľudí sa globalizácia javí napríklad ako spolupráca medzi štátmi alebo kultúrami; postupné dobrovoľné/násilné spájanie/prepájanie rôznych odvetví ľudskej činnosti alebo sveta (jak s dobrými, tak aj zlými následkami).

Proces koncentrácie riadenia výkonných síl na planéte

Globalizace je objektivní proces, který nelze zastavit ani zakázat, ale řízení tohoto procesu nese subjektivní charakter

Globalizácia je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach (ekonomika, politika, kultúra, komunikácia, životné prostredie atď.) pozorovaný najmä v posledných desaťročiach. Extrémna interpretácia tohto procesu často označuje globalizáciu ako pokročilý kapitalizmus, ktorý stiera lokálne tradície a regionálne rozdiely a vytvára homogenizovanú svetovú kultúru. - Z wikipédie


----------------------------------------------------------------------------------------------
Podľa mňa ale táto definícia: sústreďovanie riadenia výrobných síl sveta do jedných rúk, platí IBA v davo-elitárnej spoločnosti, nie?! V skutočne slobodnej a spravodlivej spoločnosti, kde sa človek stane skutočným Človekom a žije pod "diktátom" svojho svedomia a disponuje vysokou mierou poznania a chápania reality, sveta a objektívnych prebiehajúcich procesov, tak v takomto prípade je akákoľvek snaha koncentrácie moci do jedných rúk, okamžite odhalená, nie?!
------------------------------------------------------------------------------------------------


Globalizácia v podstate nie je ani dobrá ani zlá a je nezastaviteľná!!! Najvhodnejšie by ale pre ľudstvo bolo, zobrať si z nej iba tie najlepšie veci a to je dobrovoľná spolupráca a kultúrna výmena medzi národmi a národnými štátmi a hlavne aby prebiehala mierovou cestou bez ničenia ostatných národov a ich kultúr, to je prosté!!! Áno, národmi a štátmi!!! Bez národov a ich národných štátov to nepôjde!!! Zabudnite na nejaké "otvorené spoločnosti", alebo star trek svet bez štátov a podobné hlúposti!!! To je utópia, pretože svet nie je uni-kultúrny a neexistuje v ňom iba jediná unifikovaná a univerzálna kultúra (ako nám chce nakecať západ s ich liberálne-"demokratickou", individualisticko-konzumno-hédonickou, človek človeka vykorisťujúcou, zvrátenou ne-kultúrou)!!! Svet je multi-kultúrny a mnohotvárny, tak ako príroda a vždy bude nasledovať odpor inej kultúry, pokiaľ jej bude druhá kultúra vnucovať svoj pohľad na život!!! Presne ako keď zajmete divé zviera!!! Tiež sa bude vzpierať a bojovať o svoju slobodu!!! Samozrejme pokiaľ bude tá prvá kultúra vyhladená a zgenocídovaná, alebo podmanená sofistikovanou tichou vojnou na báze kradmého vnucovania cudzieho svetanázoru (čo sa deje v podstate dnes, ak odrátame vojny šíriace "slobodu..."), tak to neplatí!!! Jediná cesta je preto ruská (ruský projekt/koncept globalizácie) a to globalizácia prostredníctvom ideje multipolárneho sveta, teda vytváranie mnohoregionálneho bloku so spoločným vektorom cieľov na báze dobrovoľne spolupracujúcich regiónov pozostávajúcich z rôznych kultúr a národov s prirodzeným reprezentujúcim a koordinačným centrom/regiónom/lídrom, ktorý ukazuje vždy v tej danej dobe najlepší možný smer v prospech všetkých a keď zlyhá v koordinačnej alebo konceptuálnej činnosti, tak jeho úlohu prirodzene prevezme iný región!!! Takýmto podobným spôsobom funguje/fungovalo/sa vyvíjalo Rusko/Ruské impérium (ríša), ktoré nikdy neničilo/negenocídovalo iné národy a ich kultúry v nových pripojených územiach a pokladalo ich skôr za integrálnu súčasť ríše než ako za kolóniu pre drancovanie, keď vytvorilo jednu veľkú civilizáciu rôznorodých spolupracujúcich národov, etník a ich kultúr!!! Cesta napríklad takého britského impéria bola naopak založená na konglomeráte!!! ussa zase defakto vyhladili pôvodné indiánske obyvateľstvo!!! To Rusko nikdy neurobilo!!! Globalizácia prostredníctvom dnešného násilného presadzovania a rozširovania atlantického konglomerátu a jeho vraj "univerzálnej, najlepšej a najvyspelejšej" kultúry, vždy vedie ku konfliktom, utrpeniu a krviprelievaniu!!! Také sú fakty, taká je skutočnosť, také sú objektívne dejiny, či sa to niekomu páči alebo nie!!!

Rusko je odjakživa multi-kultúrna civilizácia (a sveto-názor bežného Rusa je skutočne skôr koránický * http://chod.sk/bvqi2 *), kde to vyriešili tak, že pre každého platia rovnaké federálne zákony, aj pre moslimov! Nie ako v eu, kde je pôvodné obyvateľstvo diskriminované nepôvodnými kultúrami, degeneratívnymi ideológiami (lgbti, gender...) a priposratým politicky-korektným kreténizmom, keď sa človek bojí povedať pravdu, alebo si demokraticky vyjadriť svoj názor! Prínos Ruska dnes je predsa ale v niečom úplne inom - v tom, že ich koncepcia multipolárneho sveta a blokového systému/algorimu globalizácie sveta (opak je násilný západný konglomerát) pre nové 3. tisícročie, obhajuje právo na existenciu každej kultúry a národa! * https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI * A nie ako západný konglomerát na čele s imperialistickým centrom v ussa, ktorý presadzuje, aby sa všetky kultúry a rasy nasilu miešali v akomsi taviacom kotli, v ktorom sa vytvorí akási unifikovaná a beztvará zmes! O ďalších globálnych politických alebo ekonomických aspektoch, ktorých riešenie Rusko ponúka, tu nemienim debatovať! Tak tu nedrístaj! Kto ťa platí?! Pre koho makáš?! Kto platí tú islamskú stránku?! Globalizácia je proces objektívny - nejde ho zastaviť a raz určite bude na svete existovať iba jedna mravne-etická globálna kultúra (štandard) aj globálna vláda (pričom formálne prejavy jednotlivých kultúr možno zostanú zachované; to bude záležať len na ľuďoch), ale všetko to musí ísť prirodzene a nie nasilu ako je tomu dnes! Dnešná aj minulá imigrácia v západnej európe je neprirodzená a je po celý čas riadená judaistami! Ty luhár jeden! Snažíš sa pekne útočiť na emócie, aby si ľudí presvedčil, že musia pokorne prijať svoj údel, že nemajú už inú šancu a že sa musia nechať nasilu zislamizovať! Ale to sa pletieš! My sa zachránime a také kolaborantské poplatné špiny ako si ty, budeme vešať!

Vedel si, že aj v Rusku je hodne muslimákov, ako ich ty nazývaš?! Lenže tam platí: všetkým podľa rovnakého metra a nie ako na priposratom polit.-korektnom západe! Rusko je multi-etnická civilizácia! Poznáme 3 civilizácie na Zemi: západná, východná a ruská! Ak všetko pôjde dobre, tak raz bude svet vypadať približne tak, ako je to v Rusku, čo sa týka rôznorodosti obyvateľstva a jeho spolužitia! Našťastie pre Rusko, Rusko je multi-etnickou blokovou civilizáciou podstatnú časť svojej existencie! Bohužiaľ to, čo sa dnes deje (takisto desiatky rokov dozadu) v eu, to je neprirodzený a plánovaný proces! Ďalej. A ak to pôjde fakt super, tak sa vybuduje jednotná morálne-etická globálna kultúra s jednotnou globálnou vládou, pričom formálne prejavy jednotlivých národných kultúr možno zostanú zachované! To bude závisieť od ľudí samotných, od ich miery morálky a chápania reality! Globalizácia je proces objektívny a nejde zastaviť, to si všetci zapíšte za uši! Jedine, čo ide ovplyvniť, je vypracovať subjektívnu koncepciu (lepšiu než dnes) jej vývoja/priebehu! O to sa presne dnes Rusko pokúša s jej multi-polárnou politikou, zachovávajúcou (a nie ničiacou ako v prípade koncepcie globalizácie založenej na algoritme konglomerátu) pôvodné národné kultúry! * Írán a Rusko. Konglomerát versus blok. Kaspický blok * https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI


Írán a Rusko. Konglomerát versus blok. Kaspický blok!!!
-------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI

Ako zachrániť Európu pred terorizmom? - Vytesať do kameňa!!!
------------------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html


Aké sú dnes alternatívy/scenáre globalizačného procesu, vývoja spoločnosti a budúcnosti sveta???!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"V súčasnosti možno s istotou hovoriť o politike troch civilizačných centier – troch globálnych scenárov budúceho svetového poriadku, ako v globálnom rozsahu tak aj v regionálnom (v každej krajine jednotlivo):
- Biblický scenár – apokalypsa alebo transhumanizmus;
- Východný - ázijský scenár – prechod k spoločnosti bez technosféry;
- Ruský (boľševický = väčšinový) scenár – rozvoj väčšiny, v duchu „K svojmu šťastiu mi chýba šťastie ostatných“ (k tomu ešte úloha – z predchádzajúcich dvoch vybrať to dobré a odfiltrovať to zlé)."

Mali by sme sa vyvarovať cesty atomizovanej (odzbrojenej) spoločnosti bez ideálov a totálne odľudštenej spoločnosti zotročenej technikou!!! Hovorí vám niečo film metrix???!!! Strašidelná to predstava!!! Dúfam, že ľudstvo nebude tak blbé a nikdy sa nedá zotročiť a totálne de-humanizovať bezbrehou technikou kvôli svojej pohodlnosti a pôžitkárstvu!!! Zmrd satan nás ale bude neustále pokúšať, to je jasné!!! Musíme byť silný a nakopať satanáša aj s jeho prisluhovačmi do prdele!!!

Transhumanizmus
---------------
http://sk.wikipedia.org/wiki/Transhumanizmus

http://cs.wikipedia.org/wiki/Transhumanismus

http://dolezite.sk/Transhumanizmus-pokrok-alebo-zanik-lJQOvH.html#ixzz3b42PofIm

http://cs.wikipedia.org/wiki/FM-2030 - No nazdar!!!

Transhumanizmus je futurologický a filozofický koncept, ktorý sa zaoberá možnosťami transformácie človeka prostredníctvom využitia moderných technológií. Je to cesta myslenia o budúcnosti, ktorá je založená na premise, že ľudia vo svojej súčasnej podobe nereprezentujú koniec vývoja, ale iba jeho rannú fázu. Vyspelé a širokodostupné technológie môžu napomôcť eliminovať starnutie a umožniť rozšírenie intelektuálnych, fyzických a psychologických schopností ľudí. Transhumanizmus tiež zahŕňa štúdium prísľubov, potenciálov a ohrození technológií, ktoré umožňujú ľuďom prekonať základné ľudské limity ako aj etické spôsoby rozvoja a využitia týchto technológii. Koncept transhumanizmu sa sformoval v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Vidíme časovú synchronicitu so začiatkom prechodu od industriálnej k informačnej spoločnosti. Myšlienky transhumanizmu sa pomerne rýchlo začali presadzovať v praxi. Tieto myšlienky sa začali transformovať do nových odvetví vedy, výskumu a výroby...

*To najdôlžitejšie tu chýba vy idioti, a síce, že človek sa v takomto zvrátenom svete nestane skutočným Človekom, ale totálnym bio-robotom a zombiou a bude načisto zotročený v prospech korporácii a hŕstky psychopatov v tak brutálnej vedecko-technickej totalite, aká tu ešte nebola!!! Najhoršie je, že si to človek pravdepodobne ani nebude uvedomovať, ako si to neuvedomuje ani dnes!!! Stačí si spomenúť na film Matrix!!! Z tejto predstavy ide až pekelná hrôza, vy idioti!!!


Viac!!!
-------

Koncepcia sociálnej bezpečnosti a dostatočne všeobecná teória riadenia...
-------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/05/koncepcia-socialnej-bezpecnosti.html


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnost, manipulácia más...!!!
-------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html

Žiadne komentáre: