piatok 22. mája 2015

Koncepcia sociálnej bezpečnosti a dostatočne všeobecná teória riadenia

http://leva-net.webnode.cz/

http://www.vodaksb.eu/diskuse/


Má smysl zabývat se sebevzděláváním? O míře bezkrizovosti či krvavosti událostí!
--------------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-mire-bezkrizovosti-ci-naopak-krvavosti-udalosti/


Proč je Koncepce společné bezpečnosti (KSB) životně důležitá
------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/proc-je-koncepce-spolecne-bezpecnosti-ksb-zivotne-dulezita/


Vidění světa KSB
----------------
http://leva-net.webnode.cz/products/videni-sveta-ksb/


Globálna pyramída moci
----------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html


Podľa mňa až tak nezáleží na tom, kto je V.V. Pjakin zač, dôležité je to, čo hovorí a či to dáva zmysel!!! A bohužiaľ dáva a to veľký!!! No a čo že o Pjakinovi nebolo počut pred 10 rokmi alebo kedy!!! KSB/DVTR je u nás okrajová záležitosť a ešte k tomu v azbuke!!! Preložená do nášho alternatívneho "majnstrímu" sa preto dostala až s nástupom globálnych zmien, po ukrajinskom puči!!! Je šírená hlavne ľuďmi z portálu leva-net.webnode.cz, ktorí sa ňou zaoberajú už viac rokov a najstaršie články a diskusie som si tam všimol z roku 2013, alebo tak nejako!!! Či ju sem naočkovali pro-ruski orientovaní ľudia/vlastenci alebo ruskí agenti, aby ukázali ľuďom na západe, čo je to vlastne tá ich západno-atlantická žido-anglossasská ne-civilizácia zač, to mi je fuk!!! Hlavná je podstata, o čom tá teória je a či mi pomôže zorientovať sa v dnešnej brutálnej informačnej vojne, ktorá tu momentálne prebieha medzi západom a Ruskom a či mi to v nej pomôže oddeliť "zrno od plevelu"!!! Pjakin iba rozoberá/interpretuje celospoločenské/svetové dianie/obecný beh vecí/udalostí na základe teórie koncepcie sociálnej bezpečnosti a jej hlavného jadra "dostatočne všeobecnej teórie riadenia"!!! VV. Pjakin nie je jej tvorcom, ani Zaznobin, ani Petrov a spol, ale kolektív ľudí, tzv. "Vnútorný prediktor ZSSR", ktorí čerpali z ruských/KGB... archívov!!! Teória samotná vznikla niekedy na konci 80. rokov!!! Nesnaží sa byť dogmou, ani jedinou cestou, alebo zakazovať používať vlastný rozum a prehodnocovať svoje postoje a názory ako nejaké náboženstvo alebo sekta, ale len ukázať alternatívnu cestu osobného rozvoja a samo-vzdelávania a pomôcť pracovať so svojimi (defektnými) stereotypmi!!! Podľa mňa to je momentálne najkomplexnejšia teória o komplikovanom riadení más v sociálnych super-systémoch na najvyššej konceptuálnej úrovni!!! A že sa tam spomína Boh???!!! No a čo???!!! Veľa teórií ráta s najvyššou mocou/inštanciou v hierarchii, čo je logické!!! Podľa kobkárov (rusky kob = slovensky ksb = koncepcia sociálnej bezpečnosti), človek má prirodzenú potrebu komunikovať s Bohom a vedie s ním neustály osobný dialóg!!! Ľudia ale na to nepotrebujú prostredníka, ale vystačia si sami!!! Podľa kobkárov Boh komunikuje s každým človekom prostredníctvom životných okolností (zmien v nich)!!!


O tom je vlastne aj ksb/dvtr, aby čo najviac obyčajných ľudí (aspoň kritické množstvo), aj tí, čo už majú nejakú moc, pochopilo, ako sa veci majú, ako fungujú, ako sa riadia sociálne super-systémy a tak mali aspoň nejakú možnosť veci ovplyvniť! Zákon času pracuje pomaly, ale isto a veci sa majú tak, že súčasný globálny systém už doslúžil a musí sa do obehu zaviesť iný. Samozrejme, že zavádzať ho budú tí, ktorí majú skutočnú moc nad týmto svetom vo svojich rukách a bude od nich závisieť aj to, ako bude vypadať. Je pravda, že nový svetový poriadok (respektíve jeho verzie) a určité scenáre globálneho vývoja ľudstva sú už pre nás nachystané a tieto prvé už určite nezmeníme, ani nijako neovplyvníme, ale môžme tie ďalšie v budúcnosti! Všetko to bude záležať len na nás! Aj to, či sa nakoniec staneme skutočnými Ľuďmi a budeme žiť v súlade s Bohom (Jeho zámerom) a Matkou Zem (v symbióze s biosférou) a vybudujeme Kráľovstvo Božie pre všetkých ľudí priamo na nej! Ksb a jej iný pohľad na svet/realitu, jej snaha pomocou jej originálnej metodiky priblíženia sa k objektívnej pravde (a nie ako tvrdia liberáli, že objektívna pravda neexistuje!; môže sa časom meniť, to hej, ale existuje!), jej diskusia o zakázaných veciach, jej výklad dejín a teória o riadení, nám k tomu môže výrazne pomôcť! Ja to beriem tak, že prostredníctvom KSB/DVTR ľudstvo dostalo nové učenie z Hora - novú šancu! Ostatok už závisí len na nás, tak ako tomu bolo vždy!

Ty si chlapče stratený prípad! A ešte k tomu ani poriadne nechápeš písanému textu a reaguješ úplne od veci! Na teba je škoda reagovať! Je jasné, že globálne elity sa nevzdajú sami, ale ak budú ľudia chápať, ako pracujú, tak existuje šanca, že ich jednoducho vytlačia od kormidla! Chápeš ma už konečne ty blbec?! Zatiaľ žiadna teória sa nezaoberala tak do hĺbky riadením sveta ako KSB! Už som sa ťa pýtal, že čo ty vlastne navrhuješ?! Ale kedže si totálny bigotný katolícky blb, tak to nenapíšeš, lebo to ani nevieš! Jediné, čo furt dokola melieš je, že treba čakať na nejaký prijebaný biblický armagedon alebo spásu! Ale spása nikdy zhora ani Zhora nepríde - tú si musia ľudia vybojovať odspodu a na armagedon sa mi moc čakať nechce! Inak všetci sú organizovaní a za všetkým niekto stojí a poskytuje zdroje, to je jasné každému! Ide o to, kto za čím stojí! A ty si toho názoru, že svet a ľudia sú výlučne zlí! Ale to sa šeredne pletieš! Ja medzi ľudí chodím (rôzne úrovne sociálneho rebríčka) a viem, že väčšina ľudí je dobrých!


Prečo (na leva-nete; Pjakin, Zaznobin, Veličko...) nepíšu o ateizme, ale o Bohu, tak si to myslel? :DD Čo myslíš? :DD Žeby tomu bolo napríklad aj preto, pretože o ateizme sa už píše všade, napríklad v majn-stríme (v pomere 1:9 v prospech ateizmu)? :DD Alebo že by preto, že KSB vychádza z predpokladu, že na svete existujú dva hlavné sveto-názory/sveto-ponímania: Boho-centrický vs ja/ego-centrický a jak v biblii (síce hodne skreslene), tak aj v Koráne sa o "nejakom" Bohu píše? :DD Ktorý si ty vyberieš? * http://tinyurl.com/qcp6cuq


História KSB
------------
"Abych uvedl na pravou míru, K.P. Petrov není autorem KOB, pouze jejím mluvčím, kterému se o ní povedlo asi nejvíce rozšířit povědomí a zpopularizovat ji. KOB vznikla na konci 80. let, Petrov se s ní seznámil až někdy v roce 93-94 (což nic nemění na tom, že hlavně díky němu je dnes známa více než jen v akademických kruzích)

Historie vzniku KOB je poměrně zajímavá, na konci 80. let bylo v SSSR rozhodnuto vypracovat analýzu možných scénářů rozvoje do roku 2005, byla vytvořena pracovní skupina sestávající převážně z důstojníků mořské flotily, byl jí dán bezprecedentní přístup do archivů a mnoho času. Protože prognózy jsou tím přesnější, s čím delším časovým úsekem nazpět pracují, tato skupina pracovala s časovým intervalem několik tisíc let nazpět.

Po nějaké době byl vypracován dokument, koncepce, který byl předložen Gorbačovovi, který ho odmítl a zakázal jakkoliv publikovat. Tato autorská skupina pak přijala pseudonym "vnitřní prediktor (SSSR)" a začala koncepci rozpracovávat dále, v roce 1991 byla publikována už pod názvem KOB / DOTU (koncepce bezpečnosti společnosti / dostatečně obecná teorie řízení) v publikaci "Mrtvá voda"

Petrovovy přednášky a knihy je třeba chápat jako populárně-naučnou prezentaci KOB, tj. zjednodušenou.
V KOB je problematika náboženství zpracována naopak velmi podrobně, asi v sedmi knihách."


O čom je KSB a čo vám môže dať?
-------------------------------
"Získaš to o čo ťa pripravil náš zničený a zmanipulovaný vzdelávací systém. Za ideálnych okolností nám všetkým mali buď školy alebo rodičia odovzdať všetky potrebné informácie, aby sme v živote neblúdili a nerobili zbytočné chyby. Lenže takéto informácie naši rodičia nemali a v učebných osnovách bežných škôl ich tiež nenájdeš. Sú dostupné len vybranej "elite" na elitných školách. Bežným ľudom sa takýchto informácií nedostáva a preto môžeš okolo seba pozorovať chaos, zúfalstvo, rezignáciu a bezradnosť. Ľudom sa dejú zlé veci a oni nevedia prečo, nechápu. Prípadne veria na náhodu a myslia si, že všetko sa deje len tak, samé od seba. Ale to nie je pravda. Nič sa nedeje náhodou a ak sa niekomu deje niečo zlé, tak to má vždy svoj dôvod. Štúdium KSB ti dá potrebné informácie, aby si mohol chápať viac. Postupne tak začneš pozorovať príčiny a následky všetkého, čo sa ti v živote deje. Náhody pre teba prestanú existovať a začneš chápať dôvody, prečo sa tá ktorá vec stala. Akonáhle pre teba náhody prestanú existovať, preberieš plnú kontrolu nad svojim životom a začneš si určovať svoj vlastný smer.

Kto to pochopí, prestáva byť súčasťou davu a môže začať pracovať na staní sa Človekom, prípadne v tom pomôcť ostatným.

Koncepce sociální bezpečnosti (KSB), potažmo informační zabezpečení jedince, je právě o tom, aby dostatečný počet lidí (nejlépe téměř každý) dosáhl míry chápání alespoň srovnatelné s touto skupinou (s globálnym prediktorom/globálnymi elitami). Alespoň srovnatelné, neb KSB nabízí i vyšší úroveň chápání. Probíhá dlouhodobá informační válka drtivé menšiny proti drtivé většině, o níž její cíle/oběti nemají převážně ani potuchy.

KSB kvalitou informace převyšuje to, co se učí na nejlepších tzv. elitních školách, budoucích líhních politiků atd. Kdo si ji časem osvojí (i když jde jen o necelých 200 stran, jde o dlouhodobý proces, protože se jedná z velké části o práci s vlastními stereotypy myšlení), míra jeho chápání bude přesahovat míru chápání dnešních tzv. top politiků, analytiků, manažerů, skutečných mafiánů, zástupců "světového zákulisí" a podobně. Je to něco, co se na žádné univerzitě nebo nebo v jiném dostupném vzdělávání neučí, a když už, tak jen fragmenty. V podstatě jde o shrnutí lidových moudrostí, příběhů prastarého kolektivního podvědomí, které pomáhalo posledním fragmentům naší kultury přežít stovky, tisíce let expanze podprahového otrokářství tzv. atlantických kmotrů, někdy nazývaných i Globálním prediktorem / Globálním parazitickým predátorem (GP, nebo-li GPP)."


Čo sa momentálne deje so svetom?
--------------------------------
Tzv. Biblický/atlantický/západný projekt/koncept (prevádzkovania) globalizácie sa práve chýli ku koncu (, alebo bol len na čas odložený /?/)!!! Dá sa povedať, že tento projekt zlyhal z hľadiska neschopnosti ustanoviť jednotnú svetovú vládu!!! Čo sa týka ukončenia biblického projektu a globálnych zmien s tým spojených, tak buď ide o plán alebo rozkol v globálnom prediktore, ale ussa (dolár) ako regionálna/lokálna veľmoc/svaly/riadiaca periféria globálneho prediktora, ktoré sa snažia robiť (si svoju vlastnú pax americana) globálnu politiku (ako nástroj/periféria globálneho prediktora) s dovolením globálneho prediktora a zlyhali v globalizačnom procese a dnes sú globálnemu prediktorovi skôr na obtiaž, sú tak či onak odsúdené na zánik v dnešnej podobe ako svetový hegemón a hlavný predstaviteľ buržo-liberalizmu!!! Vraj to rovnako čaká aj židov ako globalizačný nástroj (štruktúra) globálnej moci globálneho prediktora, ktorí majú byť nahradení inou riadiacou štruktúrou (scientológovia - ?)!!! Globálny prediktor už dlho pracuje na dvoch primárnych problémoch a to na demontáži západného liberálneho kapitalizmu (GP je v časovom sklze) a na "zlatej miliarde" - depopulácii ľudstva, z celkom pochopiteľných dôvodov!!! A to z hľadiska dlhodobej neudržateľnosti dnešného bujarého kapitalizmu v uzavretej biosfére Zeme bez zničenia všetkého živého na planéte (ohrozenie samotného globálneho prediktora, na ovce z vysoka serie!!!) a z hľadiska efektívnejšieho/ľahšieho riadenia oviec z pohľadu globálneho prediktora v prípade depopulácie!!! Riadiace procesy sú už započaté!!! Multi-kulti, gender, juvenílna justícia, rozpad rodiny, vakcíny, antikoncepcia, gmo... Je to skôr krízové riešenie, ale zabije sa tým niekoľko múch jednou ranou, respektíve sa poistí, ak jeden prostriedok zlyhá!!! Minimálne západná buržoázne-liberálna ne-civilizácia ako symbol buržo-liberalizmu, bude nahradená pre ďalšiu kultiváciu vhodnejšou biomasou, na ktorej sa postaví iná pre globálneho prediktora vhodnejšia kultúra, pravdepodobne nejaký vedecko-technický pseudo-"socializmus" so zachovaním davovo-elitárneho jadra (Brave new world, Transhumanizmus, Fabiánsky "socializmus" za použitia eugeniky, sterilizácií, očipovania, implantátov, zásahov do genetiky človeka...), postrádajúci dnešné defekty ako je napríklad bezbrehý samo-likvidačný konzum spoločnosti!!! Islamský chalifát z (západnej) Európy je jeden zo scenárov, na ktorom zdá sa, sa už pracuje v plnom prúde (multi-kulti, utečenci)!!! Do úvahy prichádza aj scenár horúceho konfliktu, vojna medzi kresťanskou a islamskou civilizáciou vrátane 5. kolóny moslimov v eu (ussácky riadený chaos na blízkom východe, vytváranie teroristov, utečenci), kde zvíťazí buď jedna alebo druhá strana (skôr kresťanská, kedže je technicky vyspelejšia, a aby sa islam/korán dostal do polohy nacizmu, teda zakázaného náboženstva, ideológie, kedže kurátorom biblického projektu koránický islam nepasuje, pretože odmieta starozákonnú vyvolenosť židov a úžeru a hlavne otrokársko-elitárnu spoločnosť, teda hlavné kamene biblického konceptu!!!) a na tomto (povojnovom) podklade (v týchto podmienkach) sa vybuduje na západe nová kultúra vhodnejšia pre globálneho prediktora (nejaká spoločnosť obsahujúca hodnoty marxistického pseudo-socializmu a buržoáznej demokracie, ale oslobodená od ich defektov, avšak nepripustí sa vybudovanie kultúry ľudskosti)!!! Ale tento scenár musí byť momentálne odložený, kedže dnes ide až moc dobre na ruku ussa a globálny prediktor musí najprv ussa odstaviť!!! V ussa majú tiež podobné "genderoidné" problémy vrátane utečencov, teda takisto pokračuje výmena "pôvodného" obyvateľstva za inú biomasu!!! Rusko momentálne ponúka pre svet nový globalizačný koncept/projekt multipolárneho sveta založený na spolupracujúcich blokoch rozdielnych kultúr a národov a nie na totalitných konglomerátoch ako razí ussa!!! Buď má zatiaľ s globálnym prediktorom rovnaký vektor cieľov, alebo sa Rusko trhlo, teda Putin a Rusko sa stali plnoprávnymi členmi "tvorčieho konkurzu" procesu globalizácie a riešenia globálnych problémov sveta!!! Boh vie!!! Jedno je však isté, Európa zaborená v riti ussa = vlastný ortieľ smrti!!! Jediná cesta je blízka spolupráca s Ruskom!!! Pre mňa je v tomto procese nejasná úloha Číny (Ázie), ktorá naberá na sile po všetkých stránkach a už desaťročia sa tam sťahujú významné elity/banky/korporácie z celého sveta a teda aj ekonomická moc!!! Oni tie korporácie a spol veľmi dobre vedeli, čo to spôsobí na západe/v ussa - odliv pracovných miest a predanie všeobecného know-how na východ!!! Bolo to vopred naplánované a nič sa nedialo len tak náhodne, ako si to myslia ovce!!! V podstate aj celý ten humbuk s globálnym otepľovaním súvisel s odchodom západných korporácií na východ do rozvojových krajín!!! Vypadá to, že globálny prediktor mení svoje centrum pôsobenia, alebo si len buduje ussa 2.0 (?)!!! Čo to bude znamenať pre Rusko/Slovanov a svet???!!! Myslím si, že do pár desiatok rokov to na stopro uvidíme na vlastné oči!!! Plány často nevychádzajú a snáď to tým hajzlom nevýjde!!!

"V súčasnosti možno s istotou hovoriť o politike troch civilizačných centier – troch globálnych scenárov budúceho svetového poriadku, ako v globálnom rozsahu tak aj v regionálnom (v každej krajine jednotlivo):
- Biblický scenár – apokalypsa alebo transhumanizmus;
- Východný - ázijský scenár – prechod k spoločnosti bez technosféry;
- Ruský (boľševický = väčšinový) scenár – rozvoj väčšiny, v duchu „K svojmu šťastiu mi chýba šťastie ostatných“ (k tomu ešte úloha – z predchádzajúcich dvoch vybrať to dobré a odfiltrovať to zlé)."

"Recept zloženia Európy do jedného celku – je podobný ako v minulosti, podľa Adolfovej šablóny, obraz ktorej je v EU potichu vítaný. Celý problém spočíva v tom, že za viac ako pol storočia Západ v podstate nesplodil žiadnu INÚ osobnosť, ktorej autorita by bola týmto Západom - za prvé široko akceptovaná (pre mnohých podvedome) a za druhé ktorá by vyjadrovala lepšie než Hitler stratégiu Západu. Aj preto literatúra o Hitlerovi ide v EU na odbyt. Navyše, nacionalizmus/nacizmus – je dôležitou zložkou scenáru „európskeho kalifátu“, ktorý každopádne musí byť odložený (jeho skorá realizácia v súčasných podmienkach by šla plne na ruku USA). Napríklad, dobre rozbehnutú stranu Marin Le Pen (ultrapraví nacionalisti) pribrzdili na druhom mieste vo Francúzsku, a na prvé miesto postavili stranu Sarkózyho (stredopravú) – tiež nie proamerickú, ale menej radikálnu v národných otázkach. Reakcia US – obnovenie trestného konania „z dávnych časov“ vo vzťahu k poradcom Sarkózy." Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/o-spravach-a-udalostiach-od-10-aprila-2015/

"Pro "elity", samozřejmě je Rusko hlavní nepřítel. Protože přišlo s jinou koncepcí řízení světa a globalizace (multipolárneho sveta). Rozkryl stávající zotročující davo-elitářský systém a odmítl jej a proti němu postavil svoji koncepci sociální spravedlnosti a mravnosti. Svět bez parazitujících elit. A komické řeči, že Rusko (a Čína) budují státní kapitalismus? Žvasty! ONI velmi dobře vědí, o co jde v Rusku a nejen tam. ONI vědí, že Rusko odmítlo nejen marxismus-leninismus podstrčený Židy především z SSA. Rusko odmítlo i kapitalismus ve všech formách vč. liberálního. Neodmítají však trh, stejně jako neodmítají ekonomiku založenou na plánovaní demograficky podmíněných potřeb většiny. A Čína má také svoji koncepci - sociálně spravedlivý hybrid socialismu a konfuciánství. A posuzují i Ruskou koncepci řízení globalizace a rozvoje společnosti celého světa. A přidali se k nim další země BRICSu, jižní Ameriky, Afriky, islámský svět,... ONI to vědí a proto je Putin největší nepřítel."

Cieľ
----
http://www.koncepcia.eu/ciel/


V.V. Pjakin - Znalosti znamenajú moc!!!
---------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=02LJy-BhkxA


V.V. Pjakin - Neexistujú všeobecne odporúčané informačné zdroje!!!
------------------------------------------------------------------
https://youtu.be/lX5XrqlW6_c


Niečo o V.V. Pjakinovi v diskusii
---------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/kniha-navstev/


O válkách - Preštudujte si tabuľku v strede!!!
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/O-valkach/


Má-li smysl zabývat se sebevzděláváním? - Vynikajúce, stotožňujem sa!!!
-----------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-mire-bezkrizovosti-ci-naopak-krvavosti-udalosti/


Ako zachrániť Európu pred terorizmom? - Vytesať do kameňa!!!
------------------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html


Riešenie dneška, keď vyriešime imigrantov! - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!
------------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Globální transformace
---------------------
http://www.zvedavec.org/komentare/2012/11/5219-globalni-transformace.htm

http://newyouthpolicy.org/en/articles-en/86-russian-project - EN

Multipolární světový řád – Nová etapa globalizace - Saint-Petersburgský/Petrohradský konsenzus
----------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6408-multipolarni-svetovy-rad-nova-etapa-globalizace.htm

The Saint-Petersburg Consensus – A new economic policy for the World
--------------------------------------------------------------------
http://newyouthpolicy.org/en/articles-en/259-spb-consensus-eng

Írán a Rusko. Konglomerát versus blok. Kaspický blok!!!
-------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI

Známy svet sa rozpadol: Rusko a Čína by mali vytvoriť nový - Časť 1.
--------------------------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_1_878951585.html

Známy svet sa rozpadol: Rusko a Čína by mali vytvoriť nový - Časť 2.
--------------------------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_2_456127049.html


Výtah z diskusních příspěvků o Koncepci sociální bezpečnosti - Úvod do KSB
--------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/a-este-raz-kob-opakovanie-matkou-mudrosti-je-vytaz-z-disk-prispevku-/

https://uloz.to/!CSMUXPc0G17u/vytah-z-diskusnych-prispevkov-ksb-udo-udo1-pdf


Diskusia a info o gp - Od jardoba
---------------------------------
http://pastebin.com/hYDA2Tee


Súčasný biblický projekt (koncept/koncepcia) globalizácie globálneho prediktora
------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html


Nepochopenie analýz Koránu VP-ZSSR (KSB a DVTR) zo strany niektorých ľudí
----------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/nepochopenie-analyz-koranu-vp-zssr-ksb.html


Postupná likvidácia pseudo-kresťanstva GP, kto je to pseudo-kresťan, biblický projekt (koncepcia) GP
-------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/postupna-likvidacia-pseudo-krestanstva.html


Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
--------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html


Konfucianismus, konfuciánství, konfucianizmus, konfuciánstvo
------------------------------------------------------------
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konfucianismus

Je čínský filosofický směr, který se původně vyvinul z učení čínského mudrce Konfucia. Je to ucelený systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek, které měly markantní význam na vývoj čínské civilizace ještě do 21. století. Konfucianismus chápe „tao“ (=cesta) jako cestu člověka a společnosti. Zdůrazňuje tedy lidské jednání, které ovšem nesmí být v rozporu s vůlí nejvyššího božstva (Nebes). Do popředí staví rozum, odpovědnost, pozitivní postoj ke světu, ale i podřízenost řádu. Vytváří model společnosti založené na vzoru patriarchální rodiny. Evropský postoj ke konfuciánské filozofii se v průběhu doby výrazně měnil. Evropané se začali s čínskou civilizací podrobněji seznamovat teprve v 17. století. V 18. století se konfuciánství stalo předmětem nadšeného obdivu pro francouzské osvícence i pro britskou aristokracii. Na počátku 20. století evropští sociologové dokonce označili konfuciánství za hlavní příčinu čínského úpadku a tento názor přejali i čínští levicoví intelektuálové. (Mao Ce-tung dokonce považoval za nutné konfuciánství zcela vymýtit.) Teprve nedávný a nečekaně prudký rozmach zemí s konfuciánskou tradicí, jako je Tchaj–wan, Singapur a Jižní Korea a nakonec i samotná Čína, přinesl novou vlnu zájmu o tuto filozofii.


Odhalení - Zvrácené plány světové elity a to jak jsou pravdivé
--------------------------------------------------------------
http://www.nwoo.org/2015/04/07/odhaleni-zvracene-plany-svetove-elity-a-to-jak-jsou-pravdive/


Úlohu štvrtej ríše zohrá "Veľký kalifát"!!!
-------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/03/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html


Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu
---------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/


Podivná obálka časopisu Economist
---------------------------------
http://www.zvedavec.org/komentare/2015/01/6295-podivna-obalka-casopisu-economist.htm


Fabiánsky socializmus
---------------------
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fabi%C3%A1nsky_socializmus

Filosofie stojící za fabiánským socialismem je v podstatě plán toho, čemu dnes říkáme nový světový řád. Fabiánská společnost je velmi stará skupina s původem v Anglii v r. 1844, jejímž účelem je vytvoření jediného globálního socialistického státu. Jmenuje se po římském generálovi Fabiovi, který pečlivě plánoval strategie tak, aby pomalu opotřeboval své nepřátele během dlouhé doby a dosáhl vítězství. „Fabiánský socialismus“ používá postupné změny v průběhu dlouhé doby, aby pomalu transformoval stát, na rozdíl od násilných revolučních změn. Je to v podstatě kradmý socialismus. Původním symbolem byl štít s vlkem v rouše beránčím, držícím vlajku s písmeny F. S.. Dnes je mezinárodním symbolem Fabianské společnosti želva, s mottem pod ní: „Až udeřím, udeřím silně“. Fabiánská společnosti otevřeně obhajovala vědecky plánovanou společnost a podporovala eugeniku pomocí sterilizace. Jejím původním logem byl vlk v rouše beránčím... Ale myslím, že to nebyl nejlepší způsob, jak ukrýt vlka před masami.

Fabiánská společnost
--------------------
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fabi%C3%A1nsk%C3%A1_spole%C4%8Dnost


Brave New World, Prekrásny Nový Svet, Koniec civilizácie
--------------------------------------------------------
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konec_civilizace

Konec civilizace, aneb Překrásný nový svět je antiutopický sci-fi román anglického autora Aldouse Huxleyho. Autor román sepsal roku 1931 a vydal v roce 1932. V češtině vyšel o rok později pod názvem Konec civilisace, ale většího zájmu se dočkal až pozdější překlad od překladatelské dvojice Josef Kostohryz a Stanislav Berounský v roce 1970. Děj románu se odehrává v Londýně v roce 2540 (632 po F. v knize), kde se objevují motivy pokroku v reprodukční medicíně, učení ve spánku a jejich dopad na společnost. Autor popisuje společnost, která uměle zvyšuje svoji spokojenost za cenu ztráty citů a emocí. Tuto společnost následně konfrontuje s člověkem, který tímto vývojem neprošel (Divoch).


Transhumanizmus
---------------
http://sk.wikipedia.org/wiki/Transhumanizmus

http://cs.wikipedia.org/wiki/Transhumanismus

http://dolezite.sk/Transhumanizmus-pokrok-alebo-zanik-lJQOvH.html#ixzz3b42PofIm

http://cs.wikipedia.org/wiki/FM-2030 - No nazdar!!!

Transhumanizmus je futurologický a filozofický koncept, ktorý sa zaoberá možnosťami transformácie človeka prostredníctvom využitia moderných technológií. Je to cesta myslenia o budúcnosti, ktorá je založená na premise, že ľudia vo svojej súčasnej podobe nereprezentujú koniec vývoja, ale iba jeho rannú fázu. Vyspelé a širokodostupné technológie môžu napomôcť eliminovať starnutie a umožniť rozšírenie intelektuálnych, fyzických a psychologických schopností ľudí. Transhumanizmus tiež zahŕňa štúdium prísľubov, potenciálov a ohrození technológií, ktoré umožňujú ľuďom prekonať základné ľudské limity ako aj etické spôsoby rozvoja a využitia týchto technológii. Koncept transhumanizmu sa sformoval v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Vidíme časovú synchronicitu so začiatkom prechodu od industriálnej k informačnej spoločnostiMyšlienky transhumanizmu sa pomerne rýchlo začali presadzovať v praxi. Tieto myšlienky sa začali transformovať do nových odvetví vedy, výskumu a výroby.

Medzi hlavné odvetvia transhumanizmu v súčasnej dobe patria:

Biotechnológie – ide o pomerne výrazne rozšírenú oblasť vedy a výskumu, keď sú aplikované technológie a metódy založené na biologických vedách. Ide zároveň o rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie ekonomiky.

Genetické inžinierstvo – ide o využívanie genetických postupov napr. pri liečbe alebo pri produkcii potravín.

Klonovanie – ide o používanie klonovacích technológií pre vytvorenie identických jedincov. Má slúžiť najmä pre potreby medicíny a regeneráciu organizmu.

Nanotechnológia – ide o technológiu veľmi malých rozmerov, ktorá umožňuje manipulovanie s hmotou na úrovni jednotlivých atómov a molekúl. Koncept nanotechnológie vymyslelm Eric Drexler a popísal ho vo svojej knihe The Engines of Creation. Pre manipuláciu s atómami a molekulami sa využívajú tzv. nanoboty, čo sú akési miniatúrne roboty.

Superinteligencia – ide o inteligenciu, ktorá presahuje ľudskú inteligenciu

Virtálna realita – ide o vytvorenie nových, umelých, dočasných priestorov simulujúcich skutočnú realitu alebo túto realitu doplňujúcich.

Kryonika - ide o technológiu zmrazovania ľudského tela na veľmi nízku teplotu, tak aby bolo možné telo v budúcnosti oživiť a opraviť poškodenia a vyliečiť choroby. Priekopníkom kryoniky je americká nadácia Alcor Life Extension Foundation so sídlom v Scottsdale v Arizone, USA.

Uploading – ide o prenos ľudskej inteligencie do počítača. Používa sa tiež pojem downloading.

Singularita - ide o vznik vedomej umelej inteligencie. Termín singularita zaviedol spisovateľ sci-fi Vernor Vinge v roku 1993. Perspektívam singularity sa dnes intenzívne venuje Ray Kurzweil.

Osídľovanie vesmíru – ide o expanziu človeka do vesmíru. Táto by mala podľa Roberta Zubrina prebiehať na podobných princípoch ako osídľovanie Ameriky. Expanzii človeka do vesmíru sa venujú alebo venovali Gerard Kitchen O’Neill, Timothy Leary, Herman Kahn, Jerome C. Glenn alebo najnovšie Robert Zubrin...

Riziká transhumanizmu:

·Biologická vojna

·Nanovojna

·Jadrová vojna

·Umelá inteligencia

·Nanotechnologické znečistenie

*To najdôlžitejšie tu chýba vy idioti, a síce, že človek sa v takomto zvrátenom svete nestane skutočným Človekom, ale totálnym bio-robotom a zombiou a bude načisto zotročený v prospech korporácii a hŕstky psychopatov v tak brutálnej vedecko-technickej totalite, aká tu ešte nebola!!! Najhoršie je, že si to človek pravdepodobne ani nebude uvedomovať, ako si to neuvedomuje ani dnes!!! Stačí si spomenúť na film Matrix!!! Z tejto predstavy ide až pekelná hrôza, vy idioti!!!


Globalizácia je proces objektívny!!!
-------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/05/globalizacia-je-proces-objektivny.html


Bezúročná ekonomika - Alternatíva k súčasnému finančníctvu + vysvetlený dnešný finančný systém!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/bezurocna-ekonomika-alternativa-k.html


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnosti, manipulácia más...
-----------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html

Žiadne komentáre: