utorok 30. júna 2015

Riešenie pre Slovensko 3

Jediné riešenie momentálne je tlačiť čo najviac cez kadejaké petície, štrajky a demonštrácie na volených zástupcov štátu, aby sa ich kroky čo najviac zhodovali s požiadavkami väčšiny národa. To je už ale na väčšine. Revolúcia na Slovensku nemá zmysel, pretože chýbajú vhodné riadiace kádre, ktoré by týchto hajzlov, čo sú dnes pri moci, nahradili. Ale nemyslím si, že všetci sú zase hajzli a mnohí, keď pocítia skutočnú podporu od ľudu akú má dnes napríklad Putin v Rusku, tak sa viacej osmelia.

sobota 27. júna 2015

Idiotizmus alebo zdravý rozum?

Aby sa vôbec dalo hovoriť o skutočne dlhodobo udržateľnej spoločnosti, tak sa musí zaviesť bezúročná ekonomika a do nejakej rozumnej miery plánované hospodárstvo s ohľadom na demografické požidavky národa (základné životné potreby ľudí). Tiež sa musí bezpodmienečne stanoviť horná hranica osobnej spotreby a príjmu. Rozhodne to už nesmú byť sto alebo tisíc-násobky ako je tomu dnes! To je predsa zvrátené a choré! Najideálnejšie by bolo, aby si to ľudia uvedomili sami, aby k tomu dospeli sami, ale my vieme, že ideálne nie je nič a preto nemá zmysel čakať na takýto vhodný stav ďalších 100 rokov, ktorých by sme sa už ani nakoniec ako ľudstvo nemuseli dožiť a preto sa tieto nevyhnutné veci musia zakomponovať do legislatívy čo najskôr. Ďalej. Trh musí slúžiť len ako stimul ku zdravému rozvoju národa/spoločnosti a nie na bezbrehé a parazitické obohacovanie sa pár pijavíc na úkor celej spoločnosti, nech sú títo ľudia akokoľvek "chytrí, šikovní" a podobne, pretože tu ide o rovnováhu celej spoločnosti ako celku a je jasné, že v spoločnosti, kde sú obrovské triedne, sociálne a iné rozdiely, dochádza k permanentnému sociálnemu pnutiu a k z toho vyplývajúcim nepokojom, rôznym krízam a vojnám. To je predsa prosté. Netreba to chápať ako nejaké totalitné obmedzenie indivídua, ale ako čistý pragmatizmus, zdravý rozum a už milión-krát osvedčenú prax, ktorá je ku prospechu aj samotnému jednotlivcovi. Myslím si, že v dnešnej dobe je v ľudských možnostiach zabezpečiť dôstojné podmienky na život pre každého. Ozaj, prečo sú ľudia presvedčení, že keď sú "múdri, šikovní alebo úspešní" (hodne relatívne), tak by mali mať 1000x väčší majetok, alebo možnosť skonzumovať 1000x viac, než nejaký obyčajný robotník a podľa nich by ešte tento násobok ani nemal byť obmedzený, pričom je to už rozhodne ďaleko za hranicou bežných životných potrieb, aj tých luxusných? Ako k tomu vlastne dospeli? Tomuto skutočne nerozumiem. Však ni ten najlepší jedinec nejakého zvieraťa predátora predsa neskonzumuje 1000x viac mäsa než ten najmenej úspešný! Prečo by nemala mať väčšina spoločnosti právo ustanoviť horné limity spotreby a zisku? No kde je to napísane? Nikde! Inak, je skutočne tým pravým cieľom života hrabať ako straka, zhŕňať ako syseľ a potom beztak zomrieť? Takýto ľudia si ani neuvedomujú, že už len to, že sú "múdri, šikovní alebo úspešní" a že majú tú možnosť robiť to, čo ich v živote baví, tak že už len tento fakt je obrovský dar od prírody/Boha, ešte väčší, ako všetko zlato, kaviár a šampanské na svete! Však nech si len uvedomia, že aký je to obrovský dar, pretože niektorí ľudia zase snívajú o tom, aby napríklad vedeli hrať na klavíri, programovať na PC, byť vedcom, lekárom, výskumníkom, vynálezcom..., ale nie je im to proste od prírody dané a im naopak áno. Prečo to nespravíme napríklad tak, že "múdri, šikovní alebo úspešní" ľudia by ako kompenzáciu za svoje "lepšie" vlastnosti, napríklad mali k dispozícii väčšie spoločenské práva (právo voliť, rozhodovať o dôležitých otázkach spoločnosti, kandidovať do funkcie) oproti tomu "hlúpejšiemu" alebo menej vzdelanejšiemu robotníkovi, ktorý by ich zase logicky mal o čosi menšie? Skôr týmto by sa mohli ľudia od seba líšiť namiesto bohatstva. Ale oni chcú mať aj to aj to, že? Tak to je potom blbé. Ešte posledná vec, a síce, určite ste si všimli, že po celý čas som používal úvodzovky napríklad pre slová ako múdry, šikovný alebo úspešný, a to z toho dôvodu, že o tom, či bude niekto v spoločnosti ten múdry, šikovný alebo úspešný, koniec koncov rozhoduje zase len tá spoločnosť ako celok. Uvedomte si, že je tomu skutočne tak! Si zoberte len taký príklad, a síce, že napríklad v našej západnej kultúre je sere-blita niekto, "PÁN", proste velice úspešná osoba s pohádkovým platom, ale napríklad medzi indiánmi by to bola nula. Proste totálne nič-nevediace HOVNO!!!

piatok 26. júna 2015

Riešenie pre Slovensko 2

Ľudkovia, vy stále nechápete o čo tu ide!!! Nachvíľu zabudnite na ussa, issrael, imigrantov, negrov, moslimov, islam, eu, komunistov a neviem čo všetko!!! Ešte sa vám to raz a posledný krát pokúsim polopatisticky vysvetliť a ak to nepochopíte, váš problém a budete stratení!!! Globálny prediktor, čo v preklade jednoducho znamená globálna konceptuálna moc, tá najvyšia v mocenskej hierarchii riadenia sveta, už možno tisíce rokov usiluje o svetovú vládu a skryté zotročenie ľudstva ako celku (bez toho aby si to niekto uvedomil, že je zotročený, čo je pre zotročovateľa ideál) a rieši už okolo 150 rokov nasledovný a v súčasnosti najzávažnejší problém!!! A síce snažia sa demontovať globálny liberálny kapitalizmus vytvorený na osnove západnej buržoázne-liberálnej kultúry/ideológie!!! No prečo asi???!!!

streda 24. júna 2015

Ževraj na svete neexistuje kapitalizmus

Jo kamarát, takéto drísty, že tu nie je kapitalizmus, mám najradšej!!! Už sa začínam z takýchto podobných papagájov, ako si ty, smiať!!!

utorok 23. júna 2015

Bezštruktúrne riadenie

"Nepriamo skrze znalosti dostatečně přesného prognózování reakcí davu na své iniciační akce (psychologie davu, podmíněné reakce), čímž dav dostávají tam, kde ho potřebují mít pro to, aby s ním dále a konkrétněji mohly pracovat jejich řídící struktury/elitární loutky (banky, korporácie, mas-médiá, ideológovia, politici, mafiáni, aktivisti, revolucionári, internetoví troli a podobne)."

pondelok 22. júna 2015

Panem et circenses

Panem et circenses - Chlieb a hry!!!

Globálna pyramída moci

Pán Sulík! Prečo sa tvárite, že neviete, ako to v politike chodí a že politika je len predĺženou rukou ekonomickej moci (t.j. trans-nacionálnych vlastníkov kapitálu a výrobných prostriedkov) a politické strany s politikmi sú vo vzťahu k nej v podriadenom stave a slúžia jej záujmom?!

nedeľa 21. júna 2015

Kotleba a fašista, nacista?

Kotleba nie je nacista ani fašista!!! Je to patriot a nacionalista, byť to má v hlave možno trochu domotané a ani poriadne nevie čo a ako chce a ako sa riadi tak komplikovaný sociálny super-systém akým je štát!!!

Na prebudenie

Základné pojmy - Kapitalizmus, socializmus, boľševizmus, fašizmus...
--------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/zakladne-pojmy-kapitalizmus-socializmus.html

štvrtok 18. júna 2015

Zdravím pán Sulík

Zdravím pán Sulík!!! Mám na vás niekoľko otázok!!! Uvediem tu taký jeden článok a spýtam sa, ako by ste systémovo riešili v rámci dnešného systému, problémy (aj podobné), ktoré sa v tom článku uvádzajú!!! A či sa to vôbec nejako reálne dá!!! Koniec koncov podobné problémy máme aj tu na Slovensku!!!

Európa 2

Čo sa čudujete dnešnému exodusu čiernych???!!! Z pohľadu ussa je to plán jak rozbiť eu, prípadne ju čo najviac poničiť, aby potom s otvorenou náručou ľahšie prijala (hlavne nemci) diktát ussa v podobe ttip, tisa a podobných pičovín, ktoré ju už načisto dorazia a potom, ak sa aj rozpadne, tak ussáckym trans-nacionálnym korporáciám to už nebude vadiť, pretože v európskych krajinách už budú kontrolovať domáci trh!!!

Riešenie dnešných problémov pre Slovákov a Čechov: obnovenie Československa

Problém tu v eu je, že naša kultúra bola naočkovaná tými zhubnými "demokratickými", politicky-korektnými, neo-liberálnymi a neo-marxistickými stereotypmi, to znamená, že sme boli "od-zubení" a preto dnes nevieme, ako z tejto brindy von!!!

streda 17. júna 2015

Manévrovací priestor politikov, imigranti a boj ussa o pax americana

Áno, ako som písal v tomto príspevku o manévrovacom priestore politikov, ktorý je buď obmedzený, alebo ponúka väčší priestor na manévrovanie - http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/fico-prochazka-matovic.html - tak Fico a spol a vlastne celá táto súčasná politická garnitúra na Slovensku (a nielen u nás), získali ako "dar z nebies" o čosi väčší manévrovací priestor a viac možností, ako riešiť tento problém s imigrantami, keď môžu súčasne (vedome/nevedome) aj niečo pozitívne spraviť pre slovenský národ!!!

utorok 16. júna 2015

Trh a zisk ako dominanta života spoločnosti?

Pán Sulík aj so šaškou nemá absolútne žiadne poňatie o tom, ako sa riadia dnešné (globálne) sociálne super-systémy (svet), alebo možno si aj niečo uvedomuje, ale radšej sa rozhodol plávať s prúdom/byť politicky korektný/nevyčnievať moc z radu!!!

Otvorená spoločnosť/open society

https://sk.wikipedia.org/wiki/Otvoren%C3%A1_spolo%C4%8Dnos%C5%A5

http://cs.wikipedia.org/wiki/Otev%C5%99en%C3%A1_spole%C4%8Dnost

Stačí sa aj pozrieť, kto sú jej hlavný propagátori a sme doma!!! Napríklad - https://sk.wikipedia.org/wiki/Karl_Raimund_Popper

pondelok 15. júna 2015

Boh a Slováci/Slovania (nemusíme sa za seba hanbiť a myslieť si o sebe, že sme niečo menej než západniari)

Keď ľudia pochopia akými spôsobmi a princípmi sú ovládaní a manipulovaní, ako funguje dnešný systém a riadia sa sociálne super-systémy, ďalej keď začnú jednať a žiť na základe úrovne svojej vlastnej morálky a svedomia a ďalej túto úroveň zvyšovať, tak už žiadni psychopati sa k moci nikdy nedostanú!!!

pondelok 8. júna 2015

Rok 68.

Radšej pouvažujte nad "slávnym" 89. a jeho následkami, ktoré boli pre celý východný blok aj pre nás drtivé a pretrvávajú dodnes, než nejaký 68 a ČS ako satelit ZSSR!

nedeľa 7. júna 2015

Ideál nerovná sa ideológia

Ideál nerovná sa ideológia!!! Ideál je všeobecná koncepcia/osnova/náčrt alebo smer cesty v živote!!! Ideológia = dogma a konečná cesta!!! Je to len jeden konkrétny spôsob, ako sa dopracovať k nejakému ideálu!!! Konkrétne zformulovaná, zadefinovaná a ucelená sústava názorov, ideálov...!!! Môže byť jeden ideál, ale viacero názorov/spôsobov, ako ho dosiahnúť cez nejakú ideológiu!!!

Analógia dolára ako svetovej rezervnej meny s pyramídovou schémou

Celý dnešný dolár ako svetová rezervná mena je vlastne založený na schéme pyramídovej hry - dlhodobo neudržateľného podvodného obchodného modelu!!!

sobota 6. júna 2015

Slobodo-murári

Nemyslím si, že je potrebné sa príliš zaoberať, strácať čas a energiu nejakými iluminátmi, masonmi, chemtrails a spol, pretože to už v podstate záchádza do roviny konšpirológie!!! Často sú rôznymi sociálnymi inžiniermi a "mágmi" schválne a účelovo vypúšťané do éteru dezinformácie a "konšpirácie" rôzneho charakteru (ufo, ilumináti, new-age a podobne), aby ovce boli permanentne balamutené a ešte viac z toho všetkého zmagorené (hoci je pravda, že globálny prediktor postupne žido-masonstvo ako globálnu riadiacu perifériu opúšťa a prezrádza - preto toľko /dez/info v posledných rokoch o tejto problematike na internete)!!!

štvrtok 4. júna 2015

Fico, Procházka, Matovič... - manévrovací priestor politikov

Tak, tak, aj ja!!! Ale ľudia to nechápu a preto si do vlády volia zapredaných idiotov nadnárodného kapitálu (a nie vás), alebo ak je tam aj nejaký ako tak súci politik (politici), tak nemá/nemajú dostatočnú podporu od voliča, ale nie len takú tú ovčiu, ale aj intelektuálnu, aby mu/im vytvorili dostatočný manévrovací priestor na presadzovanie záujmov národa a tých dobrých vecí pre národ!!!

Európa

Trochu kratšia verzia
----------------
ussa si v podstate praje presne to isté čo globálny prediktor (len to začali realizovať skôr, než má v pláne gp) - a to scenár "islamského/veľkého kalifátu", to znamená, že eu bude dlhodobo pod paľbou nájazdov utečencov a cudzincov (hlavne islamského, sunitského vyznania + teroristi), tí čo sú už tu sa budú množiť a za pár desaťročí vzniknú celospoločenské problémy vrátane ekonomických, narastie sociálne pnutie a nepokoje (prípad kosova, keď sa premnožilo cudzie etnikum - to bol experiment, ktorý sa globálnym kurátorom osvedčil), v eu vznikne nacionalistické/nacistické povedomie a v pláne figuruje potenciálna vojna medzi kresťanskou a islamskou civilizáciou + 5. kolónami v eu, aby sa vykorenil koránický islam, ktorý z pohľadu globálneho prediktora (gp) stojí v ceste jeho realizácii biblického projektu globalizácie!!!

utorok 2. júna 2015

Konceptuálna moc, princíp riadenia, ksb, dvtr...

Nie je ani tak dôležité, kto presne je globálny prediktor, ale je nutné pochopiť princípy, AKO riadi on a jeho (vedomí/nevedomí) poskoci - teda jeho riadiace štruktúry; vzdialené, bližšie, lokálne/štátne, globálne periférie jeho globálnej moci, aby sa celé ľudstvo (aspoň väčšina) dokázalo vymaniť z pod jeho riadenia a určovalo si svoj život a budúcnosť samo na konceptuálnej úrovni!!!