štvrtok 4. júna 2015

Európa

Trochu kratšia verzia
----------------
ussa si v podstate praje presne to isté čo globálny prediktor (len to začali realizovať skôr, než má v pláne gp) - a to scenár "islamského/veľkého kalifátu", to znamená, že eu bude dlhodobo pod paľbou nájazdov utečencov a cudzincov (hlavne islamského, sunitského vyznania + teroristi), tí čo sú už tu sa budú množiť a za pár desaťročí vzniknú celospoločenské problémy vrátane ekonomických, narastie sociálne pnutie a nepokoje (prípad kosova, keď sa premnožilo cudzie etnikum - to bol experiment, ktorý sa globálnym kurátorom osvedčil), v eu vznikne nacionalistické/nacistické povedomie a v pláne figuruje potenciálna vojna medzi kresťanskou a islamskou civilizáciou + 5. kolónami v eu, aby sa vykorenil koránický islam, ktorý z pohľadu globálneho prediktora (gp) stojí v ceste jeho realizácii biblického projektu globalizácie!!!
Globálny prediktor si uvedomuje, že koránický islam (to jest historicky nez/de/formovaný islam pokladá úžeru a úrok za hriech, odmieta židov ako bohom vyvolený národ, je zo všetkých dnešných pseudo-náboženstiev, kultov a sekt, ku skutočnému Bohu asi najbližšie a hlavne je proti davo-elitarizmu - odmieta otrockú spoločnosť a všetok život podriaďuje Bohu) je pre neho nežiadúca globálna alternatíva/koncepcia možného vývoja sveta (či sa to nejakému (pseudo)-"kresťanskému" západniarovi páči alebo nie) a tak musí byť z pohľadu gp odstránený!!! Tak vlastne aj gp pracuje, že podporí to (tie /objektívne/ procesy), čo mu pomôže dosiahnúť jeho egoistické záujmy a to čo mu prekáža (/objektívne/ procesy), jednoducho odstráni, prereguluje, alebo pribrzdí vzhľadom k jeho v podstate neobmedzeným zdrojom a možnostiam, kedže disponuje najvyššou tzv. konceptuálnou mocou!!! Aby som sa vrátil k tej vojne!!! Malo by to zachvátiť aj Rusko (Kaukaz - tu ussáci pilne pracujú; moslimovia doma), Čínu, aj Irán!!! Všade tam ussa rozohráva islamskú (teroristickú) kartu!!! ussa (londýn/issrael/sionisti) má plán, že opäť z poza mláky nechá maximálne oslabiť svojich konkurentov a potom pribehne ako "záchranca" a dorobí buď celý arabský kontinent, alebo časť a prevezme ho minimálne spolu s poničenou eu pod svoje krídla, tentoraz už natrvalo!!! Aj za týmto účelom sa ussa snažia prostredníctvom saudov a issraela (alebo issrael/sionisti prostredníctvom "svalou" - usssa a saudov?) preformátovať blízky a stredný východ (celý arabský/islamský svet), vrátane toho, že sa na tom aj pekne nabalia ich zbrojárske a petro-chemické koncerny a k tomu využívajú aj rôzne nimi (alebo cez saudov/mosad) financované, vyzbrojené a vycvičené fanatické islamské teroristické skupiny - "bojovníkov za slobodu"!!! "Demokratizácia" Arábie je tak len krycou/zastieracou fasádou pre ovce!!! Avšak nemyslím si, že im tento plán výjde!!! Štátne/lokálne elity ussa nevedia (možno tušia), že globálny prediktor/globálne elity chcú najprv odstaviť ussa a potom sa vrhnúť na eu, pretože priskorá realizácia tohto scenára "veľkého kalifátu" by išla skôr na ruku ussa, ktoré by z toho najviac profitovali tak, ako nakoniec z každej vojny, ktorú majú na svedomí!!! ussa to proste začali realizovať trochu priskoro a gp ich za to potrestá!!! Na demontáži ussa ako globálneho šerifa, už sa už pracuje!!! Hlavný cieľ globálneho prediktora však je vykoreniť buržoázne-liberálnu ideológiu na čele s kapitalizmom ako dlhodobo neudržateľným spoločenským systémom v uzavretej biosfére Zeme, keď hrozí ekologická/bio-sférna katastrófa, ktorá by sa dotkla aj samotného globálneho prediktora a preto ussa (po nich eu a celá západná kultúra) ako symbol liberálneho kapitalizmu sú odsúdené na zánik ako prvé!!! Samozrejme, že globálny prediktor na ostatných ľudí serie a robia to hlavne iba pre svoje zištné záujmy!!! Potenciálna vojna medzi kresťanstvom a islamom tiež napomôže aj ďalšiemu cieľu v podobe "zlatej miliardy" - k depopulácii sveta!!! Toto nie je prvý prípad, keď sa globálny prediktor snažil vykoreniť kapitalizmus!!! Snažia sa o to už možno 150 rokov!!! Už to skúšali napríklad s marxizmom a ich "nevedomo-vedomím" agentom trockým a jeho permanentnou celosvetovou "socialistickou" revolúciou!!! Stalin ale tomu zabránil!!! Existujú nejaké možnosti, ako dostať eu z tejto brindy!!! V tomto článku sa o tom píše!!! http://leva-net.webnode.cz/products/o-stave-trendoch-a-moznostiach-riadenia/

Druhá, trochu dlhšia verzia!!!
------------------------------
Je potešiteľné vidieť, že ľudia tak nejak po svojom chápu, že niečo zlého sa v eu deje!!! O čo sa tu jedná???!!! Z pohľadu globálneho prediktora (gp) sa jedná o možný scenár realizácie "európskeho/svetového/veľkého kalifátu", kde sa kalkuluje s budúcimi vznikajúcimi nacionalistickými/nacistickými tendenciami, ktorý sa má uskutočniť v súvislosti s Európou a podľa plánu by sa mal zavŕšiť potenciálnou zničujúcou (možno aj 3. svetovou) vojnou medzi kresťanskou a islamskou civilizáciou (a jej 5. kolónami v Európe, ktoré sa sem postupne už desaťročia naplavujú), v ktorej majú byť Arabi buď totálne, alebo podstatne vyhubení (vyzabíjanie prebytočnej "biomasy" spadá aj pod globálnu depopulačnú agendu globálnych elít - tzv. "zlatá miliarda") a kde má byť koránický islam (ten pôvodný, nehistoricky z/de/formovaný, ktorý odmieta úžeru, židov ako vyvolený národ, je bližšie k skutočnému Bohu a hlavne odmieta davovo-elitárnu spoločnosť) vykorenený a nahradený nejakým typom šariátu (pseudo-islamom), pretože stojí v ceste realizácii biblického projektu/konceptu globalizácie, vytvoreného globálnym prediktorom na zotročenie celého ľudstva v mene pseudo-boha (dnešné kresťanstvo, judaizmus, islam), skúpením celého sveta prostredníctvom staro-zákonnej židovskej úžery za úrok a vytvorením davo-elitárnej spoločnosti, kde človek nedospeje do fázy typu skutočného Človeka!!! Dávnejšie asi fakt globálny prediktor plánoval z Európy urobiť islamský kalifát!!! Predtým než sa gp vrhne na Európu, ale zákonite musí odstaviť od moci ussa (v rámci demontáže liberálneho kapitalizmu a odstránenia "nástroja"/riadiacej (globálnej) štruktúry, ktorá už jednoducho doslúžila), pretože táto katastrofálna situácia s utečencami v Európe a možnou vojnou proti islamu by šla ussa priamo na ruku!!! Zdá sa, že ussa proste tento scenár začalo realizovať trochu priskoro a preto bude potrestané!!! Treba poznamenať, že ussákom jednotná eu nevyhovuje, kedže je pre nich konkurentom a preto sa jej pokúšajú všemožne strpčovať život!!! Do toho vlastne aj spadá tá utečenecká karta podporovaná a vykonávaná zo strany ussa, ďalej sankcie uvalené na Rusko, alebo chystajúce "partnerstvo" s eu v podobe ttip, tisa...!!! Všetko to škodí len a len eu!!! ussácka štátna/lokálna elita chce rozbiť eu na jednotlivé národné štáty a jednať s každým samostatne ako s jednotlivými prútmi, ktoré sa ľahšie zlomia po samom než v celku!!! Zjednotená eu zase vyhovuje skôr európskym veľmociam ako nemecko alebo francúzsko, ktoré môžu prostredníctvom nej presadzovať svoje vlastné štátne/národné záujmy a používať ju ako protiváhu voči ussa!!! A preto sa Európa snaží zachovať eu v celku!!! Takže po odstránení ussa z miesta svetového šerifa budú pravdepodobne existovať pre eu dva možné scenáre z pohľadu gp samozrejme!!! Buď bude v eu pokračovať kultúrne "obohacovanie", čo bude viesť pravdepodobne k nacionalistickým/nacistickým tendenciám, kedže nacionalizmus je v Európe stále silný aj navzdory existencii eu a to môže viesť k potenciálnej vojne s islamským svetom, alebo druhý scenár je ten, že sa z Európy stane islamský kalifát!!! Rozoberiem ten scenár po vojne s islamom!!! Takže potom po tejto spomínanej vojne medzi kresťanskou a islamskou civilizáciou, kde kresťanská civilizácia vyhrá a zdiskredituje tak koránický islam, gp na týchto základoch vytvorí pre neho novú vhodnejšiu kultúru na ďalšie kultivovanie v podobe nejakého pseudo-"socializmu" (fabiánsky "socializmus"/trans-humanizmus/brave new world), čím by mohol dosiahnúť demontáž liberálneho kapitalizmu!!! (Ovšem existuje ešte varianta bez vojny, keď príde "niekto", kto navrhne nejaké riešenie v podobne totalitného pseudo-"socialistického" systému (ktorý môže byť na prvý pohľad zakrytý do pekného obalu - ideológie), aby sa predošlo vojne!!! A zúbožení a na smrť vystrašení ľud to proste zožerie aj s navijakom!!!) Alebo sa bude ďalej pokračovať v postupnej genocíde západnej (kresťanskej) civilizácie, bielej rasy a pôvodného európskeho obyvateľstva prostredníctvom dnešných nástrojov, ktoré už dávno desaťročia potichúčky pracujú a to v podobe neo-liberalizmu, neo-marxizmu, genderizmu, podporou lgbti a ich adopciou detí, rozbíjaním tradičnej (kresťanskej) rodiny, postupným odstránením (pseudo)kresťanstva a naopak podporou rôznych new-age pseudo-náboženstiev, bludov a siekt (scientológia), zvrátenej a dekadentnej zábavy, hedonizmu, sexuálnych úchyliek, ničením strednej triedy a vytváraním čoraz ťažších životných a sociálnych podmienok a podobne!!! Proste ľudia budú čoraz menej zakladať tradičné rodiny a mať deti a budú sa skôr oddávať "chlebu a hrám" a inej dekadentnej zvrátenej zábave!!! Spoločnosť tak bude atomizovaná, bez ideálov, za ktoré by bola ochotná bojovať a tým totálne odzbrojená/bez vzdoru a pripravená tak k ľahkej manipulácii!!! Tieto vyššie spomínané nástroje degenerácie atlantickej civilizácie (bielej rasy) pôsobia všade na západe, aj v ussa, kanade, austrálii a týmto zvráteným liberálnym fašizmom by chceli nainfikovať aj Rusko!!! Pri tomto, nazvyme to neo-liberálnom scenári západná ríša napokon padne podobne ako Rím, pozbavená skutočných ideálov (za ktoré sa oplatí zomrieť), pôvodných hodnôt a morálky!!! Takáto slabá civilizácia bude ľahkou korisťou pre iné civilizácie ako napríklad pre Čínu, ktorá neskutočne silnie, ale ani s ostatnými civilizáciami, ktoré fachčia na davo-elitárnom a kastovom princípe ako India, J. Amerika, arabské krajiny, ktoré nemajú moc kapitalizmus v láske, gp nebude mať problém!!! (So západnou buržoázne-liberálnou civilizáciou má najväčší problém kvôli zhubnému kapitalizmu!!! Vysvetlím nižšie!!!) Tieto krajiny gp postupne ovládne a buď tam vytvorí kultúru v štýle vedecko-technického pseudo-"socializmu", fabiánskeho "socializmu", brave new world, trans-humanizmu, proste očipovanie, sledovanie, eugenika, sterilizácie, implantáty, genetické zásahy, čítanie myšlienok, potláčanie agresivity cez drogy alebo mikrovlny a podobne, alebo sa bude jednať o spoločnosť bez technosféry!!! To nie je úplne isté a konkrétny scenár bude asi záležať aj od okolností!!! Samozrejme, že verím, že im to nakoniec nevýjde, pretože plány často nevychádzajú a myslím si, že opäť budeme ďakovať Rusku, ako už po niekoľký krát (napoleón si nabil hubu a Slovania prežili, Stalin zabránil trockému v realizovaní permanentnej celosvetovej boľševickej/"socialistickej" revolúcie a porazil nacizmus, čím Slovania neskončili ako otroci, respektíve neboli vyhladení)!!! Rusko silnie, Čína silnie a bude záležať len na nich, či sa do budúcna dohodnú na nejakej deľbe globálnej moci a hlavne na Číne, či sa nechá ovládnuť gp, alebo nie!!! V eu sú len 2 možné a reálne scenáre s dobrým koncom pre nás a špatným pre gp!!! 1. Vzniknú nacionalistické/nacistické (horšia varianta, ktorú by mohol využiť gp) národné štáty a ostatné etniká a rasy budú proste vyhostené preč a Európa sa nejako vyhne vojne s islamským svetom!!! 2. Vybudujeme multi-etnickú/národnostnú civilizáciu ako v Rusku s nejakým spoločným ideálom, alebo založenú na spoločnom morálnom základe, ale o tom dosť pochybujem, kedže v eu je tá najhoršia sorta moslimov (militantní suniti/islamisti a wahábisti, ktorých nechcú ani arabské/sunitské krajiny) žijúca v getách a diaspórach a hlavne sa rýchlo množia!!! Prečo sa toto všetko vlastne dnes deje???!!! Bude v tom aj snaha gp o realizáciu tzv. "zlatej miliardy" a depopuláciu ľudstva, ale hlavne ide o vykorenenie buržoázne-liberálnej západnej ideológie na čele s liberálnym kapitalizmom ako dlhodobo neudržateľným spoločenským systémom v uzavretej biosfére Zeme, ktorý by skôr či neskôr spôsobil ekologickú/biosférickú katastrófu!!! Toto si gp uvedomuje, ale robí to iba čisto pre seba a na ostatných ľudí totálne serie!!! Pracuje na tom už minimálne 100-150 rokov (takže s tým mešká) a medzi pokusy o demontáž kapitalizmu patrilo aj vytvorenie marxizmu ako falošnej teórie/cesty ku komunizmu a jeho nasledovná podpora!!! To sa mu však nepodarilo (aj kvôli Stalinovi) a preto sú na rade tvrdšie metódy v podobe zničenia buržoázne-liberálnej západnej civilizácie, alebo postupná výmena jednej "biomasy" (západnej väčšinovej bielej rasy) za druhú!!! Inak neviem, ako inak by to chcel gp dosiahnúť!!! To by sme museli vedieť, ako moc to súri a ako dlho je Zem schopná vydržať drancovanie a znečisťovanie prírody a vlastne ako dlho sú to schopní vydržať aj ľudia, kedže je každému jasné, že bez prírody a surovín je dnešný svet  v dnešnej podobe a (západní) ľudia totálne v riti!!! Dnes sú určité indície, že biblický projekt sa objektívne končí kvôli zmene sociálneho času (ľudia chápu čoraz viac a tomu už gp nemôže zamedziť, iba to všemožne brzdiť podsúvaním kadejakých dezinformácií a new age ideológií)!!! Môže sa ale jednať iba o jeho dočasné zmrazenie a ponechanie na lepšie časy z pohľadu gp, alebo ide o rozkol medzi dvoma krídlami gp (atlantické a euro-ázijské) a strácanie schopnosti riadenia!!! Či už sa biblický projekt končí z takých alebo onakých dôvodov, tak zákonite by malo nasledovať zahladzovanie stôp a zničenie riadiacich štruktúr gp v podobe ussa (svaly), anglicka/londýna (ekonomická moc), eu a v podobe celej západnej atlantickej civilizácie (buržoázne-liberálna kultúra, /pseudo/kresťanstvo), cez ktorú gp vykonáva/riadi globalizáciu a tiež sa aj jedná o zničenie židov ako "strihačov" oviec!!! židia vraj majú byť nahradení "modernejšími" zombíkmi (s modernejším programom) v podobe naprogramovaných scientológov!!! Sú indície, že gp opúšťa západ (pravdpodobne svoje sídlo vo švajčiarsku) a presúva svoju globálnu moc smerom na východ!!! Globálny prediktor pracuje metódou predikcie možných scenárov a reakcií davu na svoje iniciačné akcie, a preto nič nie je dopredu dané a všetko to máme vo svojich rukách!!!

Má-li smysl zabývat se sebevzděláváním? - Miera bezkrvavosti/bezkrizovosti, miera krvavosti - Vynikajúce, stotožňujem sa!!!
---------------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-mire-bezkrizovosti-ci-naopak-krvavosti-udalosti/


Ako zachrániť Európu pred terorizmom? - Vytesať do kameňa!!!
------------------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html


Írán a Rusko. Konglomerát versus blok. Kaspický blok!!!
-------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI


Známy svet sa rozpadol: Rusko a Čína by mali vytvoriť nový - Časť 1.
--------------------------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_1_878951585.html

Známy svet sa rozpadol: Rusko a Čína by mali vytvoriť nový - Časť 2.
--------------------------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_2_456127049.html


Bezúročná ekonomika - Alternatíva k súčasnému finančníctvu + vysvetlený dnešný finančný systém!!!
------------------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/bezurocna-ekonomika-alternativa-k.html


O STAVE, TRENDOCH A MOŽNOSTIACH RIADENIA
----------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-stave-trendoch-a-moznostiach-riadenia/

Alebo!!!

http://files.leva-net.webnode.cz/200001822-8dd338fc69/O%20stave%2C%20trendoch%20a%20mo%C5%BEnostiach%20riadenia.doc


Silno doporučujem naštudovať článok - "O válkách"!!! Zo začiatku trocha nudné, ale potom sa to rozbehne!!! Je to ťažké štúdium, ale bez pochopenia aspoň časti, nemáte šancu vedieť, o čo dnes ide a zmeniť to!!! Najprv si ale preštudujte aspoň prvé 2 linky!!!

http://www.koncepcia.eu/6-zakladnych-prostriedkov-komunikacie/

http://leva-net.webnode.cz/products/o-mire-bezkrizovosti-ci-naopak-krvavosti-udalosti/


O válkách - Preštudujte si tabuľku v strede!!!
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/O-valkach/


Odhalení - Zvrácené plány světové elity a to jak jsou pravdivé
--------------------------------------------------------------
http://www.nwoo.org/2015/04/07/odhaleni-zvracene-plany-svetove-elity-a-to-jak-jsou-pravdive/


Overtonovo okno, okná overtona
------------------------------
http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=2776

https://www.lifenews.sk/content/met%C3%B3da-overtonovho-okna-ako-presadi%C5%A5-nepresaditeln%C3%A9-napr-kanibalizmus

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1284-jak-se-to-dela-overtonova-okna-aneb-technologie-zkazy-velka-lez-o-prirozenem-behu-veci-po-homosexualech-legalizace-pedofilie-a-incestu-i-kanibalove-maji-sva-prava.htm


Musia USA padnúť? - Paralela s upadajúcou Rímskou ríšou/Rímska ríša - Slobodný vysielač
---------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=4UVho-ElC_4


Úlohu štvrtej ríše zohrá "Veľký kalifát"!!!
-------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/03/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html


Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu
---------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnost, manipulácia más...!!!
-------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html