nedeľa 7. júna 2015

Ideál nerovná sa ideológia

Ideál nerovná sa ideológia!!! Ideál je všeobecná koncepcia/osnova/náčrt alebo smer cesty v živote!!! Ideológia = dogma a konečná cesta!!! Je to len jeden konkrétny spôsob, ako sa dopracovať k nejakému ideálu!!! Konkrétne zformulovaná, zadefinovaná a ucelená sústava názorov, ideálov...!!! Môže byť jeden ideál, ale viacero názorov/spôsobov, ako ho dosiahnúť cez nejakú ideológiu!!!
Ideológia je často nástroj, ktorý slúži iba na ovládanie más!!! Ideológia obsahuje veľmi často peknú návnadu, ale aj zadné dvierka, ktoré sa dajú zneužiť!!! Idál je napríklad spravodlivá spoločnosť pre všetkých, o ktorú by sa malo ľudstvo usilovať!!! Je to v podstate nikdy nekončiaca cesta!!! Aj ideály je potrebné prehodnocovať, síce nie sú také smrteľné ako ideológie!!! Ideológia je proste taký dogmatický strop, kde sa potiera akákoľvek "heréza", po ktorom nasleduje už len degenerácia, ako napríklad dnes!!! Liberálna ekonomika a "demokracia" predstavuje pomalý úpadok, čoho sme práve dnes svedkami!!! Ale ty si len pravicový/libertariánsky "sloboda nadovšetko" dogmatik (a s takými je strata času vôbec diskutovať), takže nemôžeš tomu rozumieť, kedže ti chýba zdravý rozum oprostený od svojej paradigmy (defektných stereotypov uvažovania a konania podmienených kultúrov, v ktorej žiješ) a nadhľad!!! Je to trocha zložitejšie!!! Musel by si sedliacky chápať ekonomike, peniazom, finančnému systému, mediálnej moci, konceptuálnej moci, alebo metodologickej/svetonázorovej priorite vedenia globálnej vojny proti ovciam a iným veciam!!! Zase jedna ľudová múdrosť, ktorá hovorí za všetko: "Aby si porazil nepriateľa - vychovaj jeho deti"!!! Presne to s nami robí americká kultúra/ideológia/filozofia!!! Ideológia a svetanázor môžu byť fakt zhubným mocenským nástrojom!!! Ekonomika respektíve ekonomický model nie je exaktná veda a má slúžiť len demograficky podmieneným základným potrebám väčšiny národa!!! Cieľ je zabezpečiť dôstojný život pre väčšinu a nie luxus pre pár hajzlov a parazitov, čo vedie k nerovnováhe v spoločnosti!!! Dnes sa to však rozhodne nedeje a nevyriešia to ani pravicovo-libertariánske dogmy!!! Práve tie svet dostali tam, kde sa dnes momentálne nachádza!!! V riti a pred priepasťou, odkiaľ sa už nedostane!!! Liberálny kapitalizmus nedokáže riešiť spoločenské a globálne problémy, ktoré sám nasekal!!! Iba za cenu sociálnych nepokojov, sociálneho pnutia, vyčerpania surovín, opakujúcich sa zhubných cyklov, vojen a utrpenia!!! To ale predsa nemôže nikto normálny a psychicky zdravý chcieť!!! A preto je kapitalizmus dlhodobo neudržateľný spoločenský systém v uzavretej biosfére Zeme, ktorý zákonite vedie k ekologickej katastrofe a k vyhubeniu všetkého života na Zemi!!! Trh má slúžiť len ako stimul k zdravému pokroku a rozvoju spoločnosti a nie k dosahovaniu neobmedzených ziskov a luxusu pre pár vyvolených hajzlov a psychopatov, k vykorisťovaniu človeka človekom, k vytváraniu sociálneho pnutia v národe, k nemožnému trvale udržateľnému rastu a k bujarému konzumu!!! To by mal byť náš ideál!!! Trh musí byť podriadený hlavnému plánu a koncepcii spoločenského rozvoja (a tou je prežitie národa a jeho zdravý rozvoj) a zisk nesmie ani náhodou rozhodovať o pláne a budúcnosti národa!!! To je cesta do pekla!!! Trh je len jedna časť spoločnosti a vôbec nie tá nejdôležitejšia (ľudstvo žilo pravdepodobne dlhšiu dobu svojej existencie bez kapitalistického liberálneho trhu než s ním a prežilo; ľudstvo nenasekalo za 5000 rokov toľko globálnych problémov ako za posledných 200) a má služiť len výlučne ako prostredie pre výmenu životne nevyhnutných tovarov a služieb, ale nie k parazitizmu malej skupiny ľudí na úkor celku, ako sa to deje práve dnes!!! Trh samotný nedokáže určiť, čo je najlepšie a správne pre väčšinu, kedže dnes trh slúži primárne k dosahovaniu neobmedzených ziskov!!! To dokážu len ľudia, ktorí rozmýšľajú objektívne, neegoisticky, a v prospech celej spoločnosti a nie pod vplyvom zatemnenia mozgu zlatým (bezcenným) teľaťom!!! Spoločnosť musí byť založená skôr na kolektívnych ideáloch než na individualistických, pretože len v takejto spoločnosti sa môže presadiť aj ego/jednotlivec!!! Naopak spoločnosť založená skôr na individualizme a egoizme speje k nestabilite!!! Tu musíme ako ľudia ešte hodne vecí pochopiť, popracovať na sebe a uvedomiť si, že dnešný kultúrno-civilizačný status (kapitalizmus, "demokracia", liberalizmus, konzum, individualizmus...) nie je posledná zástavka ľudstva a ľudstvo musí začať pracovať hlavne na svojej slabej morálke a defektných stereotypoch konania a uvažovania, ktoré istým skupinám egoistov náramne vyhovujú a využívajú ich na presadenie svojich dlhodobých cieľov!!! Dnes sa stala z ekonomiky dogma ("liberálna ekonomika nadovšetko"), o ktorej sa nediskutuje a to je práve problém!!! Ako je to vôbec možné v údajne "demokratickej, pluralitnej" a liberálnej spoločnosti, keď sa môže hovoriť napríklad o lezbách a buzerantoch - degeneratívnych a dekadentných témach a naopak ekonomika alebo kapitalizmus sú tabu a všetci, čo sa len odvážia spomenúť nejakú kritiku, tak sú ihneď boľševici, alebo nejako inak onálepokovaní a zdiskreditovaní???!!! Inak si vôbec nepochopil, čo som chcel povedať tou "zlatou strednou cestou"!!! Však pravicová politika obsahuje kopec praktických názorov, ktoré sú založené na zdravom rozume a ľudovej múdrosti!!! Napríklad pravicový konzervatizmus alebo pragmatizmus!!! Tiež názory na národnú banku, že musí byť skutočne národná a má ju riadiť vláda a nie banda skorumpovaných bankstrov!!! Takisto politika zameraná proti vznikaniu monopolov a kartelovým dohodám, ktoré krívia trh!!! Však toto vedeli pravičiari, prezidenti a politici v Amerike už v 19. storočí, ale potom od toho upustili!!! Takisto ľavicová politika o ideáloch všeobecnej rovnosti a spravodlivosti, alebo o štátnom vlastníctve napríklad strategických monopolov je tiež správna a nadčasová, použiteľná v hocijakej dobe!!! Tak prečo by sme sa mali obmedzovať len na protiklady???!!! Buď totálne liberálna ekonomika vs totálna kolektivizácia!!! Treba si vziať dobré veci z každého a zlé odmietnúť!!! Proste používajme zdravý rozum!!! Skôr som mal napísať, že svet nie je čierno-biely a existuje množstvo odtieňov a záleží iba na ľuďoch, čo je pre nich dobré a nie pre pár vyvolených parazitov!!! To len elity sa nám snažia nakukať, že nič iné ako jeden extrém alebo druhý nie je a nútia nás tak pridať sa len buď na jednu alebo druhú stranu podľa klasickej schémy - rozdeľuj a panuj!!! Takto ľudia skutočne veria tomu, že nič iné ako dva póly ponúkané (j)elitami a rôznymi "odborníkmi" platenými korporátnym kapitálom, neexistuje a preto sa potom ľudia ani nesnažia prísť s 3., 4... cestou!!!

O "slobode" v atlantickej ne-civilizácii - Peter Marman - Slobodný vysielač, 04.06.2015
---------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=wmPPkwb7KGo