sobota 27. júna 2015

Idiotizmus alebo zdravý rozum?

Aby sa vôbec dalo hovoriť o skutočne dlhodobo udržateľnej spoločnosti, tak sa musí zaviesť bezúročná ekonomika a do nejakej rozumnej miery plánované hospodárstvo s ohľadom na demografické požidavky národa (základné životné potreby ľudí). Tiež sa musí bezpodmienečne stanoviť horná hranica osobnej spotreby a príjmu. Rozhodne to už nesmú byť sto alebo tisíc-násobky ako je tomu dnes! To je predsa zvrátené a choré! Najideálnejšie by bolo, aby si to ľudia uvedomili sami, aby k tomu dospeli sami, ale my vieme, že ideálne nie je nič a preto nemá zmysel čakať na takýto vhodný stav ďalších 100 rokov, ktorých by sme sa už ani nakoniec ako ľudstvo nemuseli dožiť a preto sa tieto nevyhnutné veci musia zakomponovať do legislatívy čo najskôr. Ďalej. Trh musí slúžiť len ako stimul ku zdravému rozvoju národa/spoločnosti a nie na bezbrehé a parazitické obohacovanie sa pár pijavíc na úkor celej spoločnosti, nech sú títo ľudia akokoľvek "chytrí, šikovní" a podobne, pretože tu ide o rovnováhu celej spoločnosti ako celku a je jasné, že v spoločnosti, kde sú obrovské triedne, sociálne a iné rozdiely, dochádza k permanentnému sociálnemu pnutiu a k z toho vyplývajúcim nepokojom, rôznym krízam a vojnám. To je predsa prosté. Netreba to chápať ako nejaké totalitné obmedzenie indivídua, ale ako čistý pragmatizmus, zdravý rozum a už milión-krát osvedčenú prax, ktorá je ku prospechu aj samotnému jednotlivcovi. Myslím si, že v dnešnej dobe je v ľudských možnostiach zabezpečiť dôstojné podmienky na život pre každého. Ozaj, prečo sú ľudia presvedčení, že keď sú "múdri, šikovní alebo úspešní" (hodne relatívne), tak by mali mať 1000x väčší majetok, alebo možnosť skonzumovať 1000x viac, než nejaký obyčajný robotník a podľa nich by ešte tento násobok ani nemal byť obmedzený, pričom je to už rozhodne ďaleko za hranicou bežných životných potrieb, aj tých luxusných? Ako k tomu vlastne dospeli? Tomuto skutočne nerozumiem. Však ni ten najlepší jedinec nejakého zvieraťa predátora predsa neskonzumuje 1000x viac mäsa než ten najmenej úspešný! Prečo by nemala mať väčšina spoločnosti právo ustanoviť horné limity spotreby a zisku? No kde je to napísane? Nikde! Inak, je skutočne tým pravým cieľom života hrabať ako straka, zhŕňať ako syseľ a potom beztak zomrieť? Takýto ľudia si ani neuvedomujú, že už len to, že sú "múdri, šikovní alebo úspešní" a že majú tú možnosť robiť to, čo ich v živote baví, tak že už len tento fakt je obrovský dar od prírody/Boha, ešte väčší, ako všetko zlato, kaviár a šampanské na svete! Však nech si len uvedomia, že aký je to obrovský dar, pretože niektorí ľudia zase snívajú o tom, aby napríklad vedeli hrať na klavíri, programovať na PC, byť vedcom, lekárom, výskumníkom, vynálezcom..., ale nie je im to proste od prírody dané a im naopak áno. Prečo to nespravíme napríklad tak, že "múdri, šikovní alebo úspešní" ľudia by ako kompenzáciu za svoje "lepšie" vlastnosti, napríklad mali k dispozícii väčšie spoločenské práva (právo voliť, rozhodovať o dôležitých otázkach spoločnosti, kandidovať do funkcie) oproti tomu "hlúpejšiemu" alebo menej vzdelanejšiemu robotníkovi, ktorý by ich zase logicky mal o čosi menšie? Skôr týmto by sa mohli ľudia od seba líšiť namiesto bohatstva. Ale oni chcú mať aj to aj to, že? Tak to je potom blbé. Ešte posledná vec, a síce, určite ste si všimli, že po celý čas som používal úvodzovky napríklad pre slová ako múdry, šikovný alebo úspešný, a to z toho dôvodu, že o tom, či bude niekto v spoločnosti ten múdry, šikovný alebo úspešný, koniec koncov rozhoduje zase len tá spoločnosť ako celok. Uvedomte si, že je tomu skutočne tak! Si zoberte len taký príklad, a síce, že napríklad v našej západnej kultúre je sere-blita niekto, "PÁN", proste velice úspešná osoba s pohádkovým platom, ale napríklad medzi indiánmi by to bola nula. Proste totálne nič-nevediace HOVNO!!!