nedeľa 21. júna 2015

Kotleba a fašista, nacista?

Kotleba nie je nacista ani fašista!!! Je to patriot a nacionalista, byť to má v hlave možno trochu domotané a ani poriadne nevie čo a ako chce a ako sa riadi tak komplikovaný sociálny super-systém akým je štát!!!
Na pána štátnika Putina a jeho kolegov proste nemá, to je jasné!!! Putin bol v kgb a má určite naštudovanú ksb/dvtr!!! Aby Kotleba vedel, o čo kráča, tak to by si musel naštudovať toto!!! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/globalny-prediktor-konceptualna-moc.html * A vy si naštudujte najprv pojmy a potom aj to, čo odporúčam Kotlebovi a spol!!! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/zakladne-pojmy-kapitalizmus-socializmus.html * Nemá zmysel deliť ľudí na pravicu a ľavicu, pretože ani tieto pojmy nie sú dnes jasne definované a vedú sa o nich akademické debaty a tiež ich výklad závisí od uhla pohľadu!!! Akademické debaty však Slovákom netreba!!! Z pravice a ľavice si treba zobrať len to dobré a nejako to skĺbiť tak, aby to vyhovovalo väčšine a nie parazitickej menšine a ich poskokom ako dnes!!! Buďme v niečom konzervatívny a v niečom zase liberálni!!! Buďme v niečom zdravo pokrokoví, ale zase nejdime bezhlavo proti prírode, prirodzenosti, zdravému rozumu (alebo Bohu)!!! Ako sa hovorí v ľudovej múdrosti - všetko s mierou!!! Slovákovi skutočne stačí zdravý rozum a ľudová múdrosť a nepotrebuje nejaké drísty o liberálnej ekonomike!!! Inak takýto defektný stereotyp škatuľkovania je veľmi častý hlavne u "majnen-prúden" užitočných idiotkov, liberálnych "demokratov" a ovečiek!!! Slobodný vysielač jasne deklaroval, že nebude objektívnym médiom, ale bude len uverejňovať správy z druhej strany (tiež aj kritické hlavno-prúdové zo západu!!!), tie o ktorých vás slovenský poplatný a kolaborantský majn-strím účelovo nechce informovať, pretože to nevyhovuje záujmom ich vlastníkov, systému (korporátno-fašistickému) a podobne!!! Niektoré relácie na SV sú fakt dobré a majú čo povedať všetkým bez rozdieľu na stranícku príslušnosť a tupé fandovstvo!!! Napríklad!!! * https://www.youtube.com/watch?v=wmPPkwb7KGo * https://www.youtube.com/watch?v=U9qYy6Eb7ZA * Takže ľudkovia - samo-vzdelávajte sa, pretože oficiálny (korporátny) "vzdelávací" systém si neplní svoju úlohu a chce mať z vás len poslušné tupé ovce, biorobotov a konzumných hédonických zombíkov!!! A komu to všetko slúži???!!! No jasné že kapitálu!!! A čo je kapitál???!!! Moc vy kreténi!!! Nezauijíma ma, kto je za tým všetkým a koľko úrovní to má, pretože je to strašne komplikované!!! Mňa zaujíma táto špina, čo tu je a fakt, že som manipulovaný a ovládaný z každej strany v tomto (korporátnom a fašistickom) matrixe, ktorý je len zakrytý načančanými ideologickými fasádami!!! Si uvedomte, že my už nemáme vlastný štát, pretože to nie je štát, ale súkromná korporácia!!! Mňa zaujíma iba jedno!!! Ako to zničiť a dostať sa z toho!!! * http://leva-net.webnode.cz/products/o-mire-bezkrizovosti-ci-naopak-krvavosti-udalosti/ * http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html * http://leva-net.webnode.cz/products/m-v-velicko-rozmluvy-o-zivote-10/ * http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_1_878951585.html * http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_2_456127049.html * A uvedomte si, že globálna (ekonomická) moc sa práve presúva zo západu (ussa) do Číny!!! * http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-15-06-2015/ * Je to všetko riadené globálnymi elitami a takmer nič vo svete sa v globálnom merítku nedeje náhodne!!! Ak aj na 1. pohľad to tak nevypadá, tak to len preto, že nevidíte subjekt riadenia (vodiča), ktorý riadi (globálne) prebiehajúce objektívne procesy s prihliadnutím na jeho egoistické záujmy!!! Uvedomte si, že košpirácie (význam slova bol schválne prekrútený) = tajné dohody, sprisahania..., sú súčasťou ľudstva už od nepamäti a dejú sa rovnako aj dnes, avšak v omnoho sofistikovanejšej podobne!!! Však v podstate každých 10 rokov sa potvrdí nejaká "veľká konšpiračná teória" (Sadám nemal chemické zbrane, Asad nepoužil chemické zbrane na "bojovníkov za slobodu" a podobne), že nebola až tak "konšpiračná"!!! To sú jednoznačné skutočnosti (Čína sa stáva globálnym centrom moci), ktoré ide vyčítať z obecného chodu vecí, udalostí a prebiehajúcich (globálnych) procesov!!! Na to nepotrebujem "jednoznačné fakty a dôkazy" z nejakej komerčnej mrdkýzý, smetí, alebo bombamu, aby mi to dal písomne!!! Také tajné informácie nemajú často ani vysokopostavení politici alebo na určitom stupni zasvätení masoni a podobne!!! Treba len poznať správnu metodológiu (na čo potrebujete mať naštudovanú teóriu) výkladu a analýzy informácií, ktoré sa na nás valia z každej strany, opakujem z každej strany(!!!), v tejto brutálnej informačnej vejne!!! A toto je tiež jedna z vecí, ktorej títo užitoční idoti majn-stímu, liberálni "demokrati", havloidi..., no proste najsamlepší pupok sveta, nerozumejú!!! Oni si myslia, že len Rusko robí propagandu a informačnú vojnu!!! Hahahaha!!! Kreténi!!! Západ má omnoho dlhšie skúsenosti s týmito mas-mediálnymi manipulačnými praktikami a technikami, sociálnym inžinierstvom ("mágiou") a sociológiou, ktoré aplikuje na nič netušiaci dav a masu kreténov!!! Však si len zoberte, jak lacná bola tá "propaganda" za boľševika!!! Dnes je skrytá a omnoho sofistikovanejšia!!! Je to veda!!! Si len zoberte reklamy a profesionále (ojebávačské) reklamné teamy a firmy (na ojebávanie), čo je ani nehanbiaca a neskrývajúca sa 100% manipulácia, propaganda a klamstvo jak fuňa, len sa o tom nahlas nehovorí a ľudia si to popri tom ani len neuvedomujú a vôbec proti tomu nebojujú!!! Tupé ovce!!! Dav sa vždy ovládal cez emócie a najmä strach!!!