streda 17. júna 2015

Manévrovací priestor politikov, imigranti a boj ussa o pax americana

Áno, ako som písal v tomto príspevku o manévrovacom priestore politikov, ktorý je buď obmedzený, alebo ponúka väčší priestor na manévrovanie - http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/fico-prochazka-matovic.html - tak Fico a spol a vlastne celá táto súčasná politická garnitúra na Slovensku (a nielen u nás), získali ako "dar z nebies" o čosi väčší manévrovací priestor a viac možností, ako riešiť tento problém s imigrantami, keď môžu súčasne (vedome/nevedome) aj niečo pozitívne spraviť pre slovenský národ!!!
Teraz majú pádny argument (dôvod/alibi) "neuposlúchnuť" svojich pánov (/j/elity, vyššie úrovne hierarchickej lokálnej/globálnej moci, ako aj mediálna moc a 3. sektorové štruktúry), pretože im po 1. ide o vlastnú politickú budúcnosť (prežitie), po 2. aj oni a ich deti tu žijú/budú žiť (na Mesiac sa asi neodsťahujú), po 3. ľud na nich zdola tlačí tým, že odmieta utečencov a po 4. aj kvôli prítomnosti určitej miery všeobecného odporu v eu voči utečencom!!! To znamená, že teraz už politici nemajú k dispozícii iba jednu alternatívu riešenia - prijatie utečencov, čo si prajú ich páni (ussa by to prišlo vhod), ale už aj možnosť neprijať utečencov, presadiť nejaké (azylové) zákony, ktoré by normálne nešlo presadiť, respektíve uviesť do chodu procesy za účelom vystúpenia z eu a podobne... Chápete???!!! Na začiatku je ten manévrovací priestor na konanie malý v spojitosti s nejakým problémom, ale potom na základe nejakých pôsobiacich faktorov (napríklad tlak národa) sa situácia môže zmeniť tak, že už zrazu majú politici k dispozícii viac možností, ako riešiť daný problém, alebo otáľať s rozhodnutím v prospech hajzlov - ich pánov (vyššie úrovne riadenia hierarchickej moci)!!! Čiže čo sa týka politikov, tak potom vo vzťahu k ich voličom/národu sa už zrazu ten okruh možností zúži iba na dve kategórie možností, a to, buď politici rozhodnú v prospech ľudí, alebo v ich neprospech!!! Ak je ale tlak národa dostatočne silný, tak už nemôžu len tak ľahko ignorovať vox populi, vox dei (hlas ľudu, hlas Boží)!!! A preto musia ľudia chápať viac, čo sa okolo nich deje a preto by si malo Rudove video pozrieť čo najviac ľudí, najlepšie aj v majnstríme (čo asi ťažko)!!! Kopec ľudí na Slovensku je stále neutrálnych, nerozhodnutých, nedostatočne chápajúcich, ale stále je u nich na čom stavať (morálka), kedže ešte nie sú totálne a nezvratne vymletí nejakou zhubnou ideológiou a propagandou a na takéto obrovské celospoločenské témy ako je vojna a utečenci, ešte dokážu zareagovať a ani s jedným nesúhlasia!!! Najhoršie je, že títo ľudia nemajú moc záujem a čas zvyšovať si svoju mieru chápania a poznania reality, možno aj preto, že majú kopec vlastných starostí v dôsledku permanenentého sociálneho tlaku, ktorý je na nich zámerne a účelovo vyvíjaný týmto zhubným fašistickým systémom!!! Prečo vlastne tieto problémy s imigrantami zasiahli eu akoby z ničoho nič???!!! Prečo sa začali v posledných rokoch rozhorievať všetky tie problémy po svete, akoby sa s nimi naraz roztrhnul pytel, počnúc Sýriou, is/isil, Líbyou, ukrajinou, protestami v Hongkongu, jemenom, macedónskom, až po rôzne teroristické útoky a podobne!!! Vysvetlenie je len jedno - je to riadené a organizované zo strany ussa (a ich vazalov - saudi, issrael a spol), pretože riadiace štátne/lokálne/regionálne (j)elity ussa cítia, že pax americana sa rozpadá, ussa sú potápané globálnou mocou/globálnymi elitami a jediné čo ich môže zachrániť a zakonzervovať ich súčasný status quo svetového "četníka", je vyprovokovanie nejakého veľkého lokálneho, alebo celosvetového konfliktu!!! Do úvahy tiež prichádza aj možný scenár "svetového kalifátu" na zničenie koránického islamu, ktorý sa ussáci snažia pravdepodobne rozohrať skôr, než chcel globálny prediktor - http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/koranicky-islam.html - Však ussa sa stali svetovou veľmocou iba kvôli všetkým tým svojim vojnám, ktoré viedli, priamo/nepriamo spôsobili, alebo sa ich aj zúčastnili!!! Oni žijú a ťažia z cudzieho utrpenia (potom z odlivu mozgov z ostatných častí sveta k nim) a na zachovanie tohto prepychu sú schopní obetovať aj svojich "spojencov" ako je eu!!! Sú to nechutné smradľávé špiny!!! Treba ich čo najskôr zahnať späť do tej ich zasratej nory, nech sa starajú sami o seba a nevyvážajú svoje problémy von do sveta, aby sa ich doma zbavovali!!! Treba si uvedomiť, že ussa sa snaží rozbiť, alebo čo najviac poškodiť eu ako svojho ekonomického konkurenta a na to používa viaceré zbrane na viacerých frontoch počnúc ttip, tisa..., gréckom (ktorému napožičiavali a dostali ho do finanč. problémov práve banky z ussa ako goldman sachs), až po dnešných utečencov!!! Uvedomte si, že ussa ide ku dnu a tak potrebuje nejakú lokálnu/globálnu vojnu ako soľ, tradične mimo ich územia, ktorá by ich nakopla tak ako každá vojna, pričom by zase druhí bojovali za ich záujmy a oni by zatiaľ sedeli v kľude!!! S ukrajinou to nevyšlo celkom podľa ich plánov a vojna v Európe sa nerozhorela aj vďaka Rusku a Putinovi, keď Rusko zvolilo adekvátne riešenia!!! Môžme Rusku aj Putinovi ďakovať!!! No a tak ussáci to teraz skúšajú cez utečencov!!! Tieto problémy s utečencami a gréckom ussákom vyhovujú aj z toho dôvodu, že takto zoslabia eu a potom prídu s "riešením" v podobe ttip, tisa a podobných atlantických "mňamiek", ktoré eu už načisto ovládnu, zotročia a dorazia pre uss korporácie a eu sa neskôr pravdepodobne beztak rozpadne!!! Treba povedať, že ussa viac vyhovuje rozdelená eu, aby sa mohli "dohodnúť" s každým zvlášť a nie takto, keď má každý člen eu právo veta!!! Tiež môžu takto aj ľahšie vytvoriť koridor, ktorým by mohli od seba oddeliť nemecko a Rusko!!! Spojená eu vyhovuje zase naopak viac nemcom alebo francúzom, ktorí ju používajú ako protiváhu k ussa!!! Tiež asi aj skôr vyhovuje globálnemu prediktorovi!!! ussa vie, že eu sa pomaly rozpadá (však sami na tom pracujú)!!! - https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE - My ale musíme tak či onak v budúcnosti vystúpť z eu a nato!!! Hlavne teraz musíme obnoviť samostatnú Česko-Slovenskú republiku, ak chceme zachovať nezávislý český a slovenský národný štát, pretože keď nebude ussa, tak zase bude napríklad nemecko alebo francúzko a z druhej strany aj Rusko a vlastne všetky ostatné krajiny, ktoré si budú presadzovať svoje vlastné národné záujmy!!! Tu sa nebude nikto maznať s nejakým malým zasraným "hrdým" šlovenškom a preto musíme obnoviť Česko-Slovensko, pretože ostatné krajiny nás budú brať na vedomie a rešpektovať len ako silnú a nezávislú krajinu s vlastnou národnou politikou!!! eu sa teraz asi len tak rýchlo nerozpadne, pretože globálny prediktor (aj nemecko a francúzsko ju potrebujú ako protiváhu k ussa) ju potrebuje ako protiváhu k ussa, na odstavenie ussa a na ďalšie veci, ktoré má naplánované (neskôr aj možný scenár "svetového kalifátu" na zničenie koránického islamu - http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/koranicky-islam.html)!!! Takže my by sme mali už teraz znova obnoviť ČS a vydobiť si podporu od eu, keď ju (nemecko, francúzsko) budeme vydierať tým, že nech nás nechajú znova obnoviť ČS s naším prísľubom, že zostaneme zatiaľ v eu (inak dovidenia a aj tak obnovíme ČS, ale budeme musieť asi počítať s trvdým odporom) a potom sa uvidí, keď budú ussa potopené!!! Na to ale treba aj nejaké riadiace kádre/politikov, ale hlavne väčšinovú podporu medzi ľuďmi!!! Z nato môžeme vystúpiť tiež až potom, keď budeme mať zaň adekvátnu alterantívu v podobne česko-slovenskej armády!!! Si uvedomte, že teraz by sme boli bez nato jak taký cvičný terč!!! Ono keď budú ussa potopené, tak už nebudú kontrolovať nato, i keď zase na druhej strane ho môže kontrolovať niekto iný!!! Uvedomte si, že aby ste rozumeli a chápali tomu, čo sa deje doma a vo svete, na to nepotrebujete nejaké "nevyvrátiteľné dôkazy" (aké to vlastne sú???!!!) potvrdené riaditeľom cia, bombamom, alebo "podľa našich zdrojov" z mrdkýzy a podobne!!! Tajné informácie beztak len tak ľahko nezískate a aj tie môžu byť nakoniec podrvhnuté!!! Na to vám stačí sledovať obecný chod vecí, udalostí a procesov vo svete a hlavne sa jednoducho pýtať - komu to slúži!!! K tomu ale zákonite potrebujete aj poznať nejakú príslušnú teóriu, aby ste sa mohli v tejto brutálnej informačnej vojne vyznať a následne tieto informácie podľa nejakého správneho kľúča, respektíve metódy, dokázali správne vyhodnocovať a analyzovať!!! Ako zistíte, či je ten kľúč, prípadne metóda analyzovania informácií a udalostí správna alebo zlá???!!! No predsa jednoducho!!! Keď si na základe tejto motódy vytvoríte mozaikový sveto-názor, tak každá nová informácia vám tam zapadá a postupne dotvára celkový obraz reality sveta podobne ako každý nový kamienok po vložení do mozaiky!!! Naopak pri kaleidoskopickom vnímaní sveta vám každá nová informácia alebo fakt nepasuje do vašeho obrazu sveta, zmení celkový obraz a nič vám nedáva zmysel!!! V tomto prípade stačí aj nejaký čo i len jediný fakt, ktorý totálne zdiskredituje a rozbije celú vašu teóriu!!! A preto, aby ste dokázali chápať, čo sa skutočne deje, nenechali sa manipulovať a sami tak mohli prichádzať s lepšími alternatívami riešení problémov a aj ich aktívne presadzovať a zavádzať do života, tak študujte koncepciu sociálnej bezpečnosti a jej jadro - dostatočne všeobecnú teóriu riadenia - http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html