utorok 16. júna 2015

Otvorená spoločnosť/open society

https://sk.wikipedia.org/wiki/Otvoren%C3%A1_spolo%C4%8Dnos%C5%A5

http://cs.wikipedia.org/wiki/Otev%C5%99en%C3%A1_spole%C4%8Dnost

Stačí sa aj pozrieť, kto sú jej hlavný propagátori a sme doma!!! Napríklad - https://sk.wikipedia.org/wiki/Karl_Raimund_Popper

Docela blbý, nejednoznačný a mätúci názov, keď si ľudia hlavne pod ním hneď predstavia niečo v takom duchu, že ľudia nemajú mať medzi sebou žiadne tajomstvá, žiadne súkromie, politika má byť otvorená a transparentná a podobne a v tom je práve tá lesť - totálna nejednoznačnosť!!! Pravda je však taká, že absolútne otvorená spoločnosť je jednak len utópiou a len jednou z ďalších definitívnych, nemenných, absolútnych a "náboženských" doktrín, ideológií a dogiem (proti čomu paradoxne sama bojuje!!!) založená na zvrátenej fašistickej a totalitnej neo-liberálnej a neo-marxistickej podstate!!! Je to vlastne akoby taký operačný systém (základ), cez ktorý sa môžu ľahšie zavádzať, presadzovať a aplikovať ďalšie tie zvrátené, dekadentné a degeneratívne fašistické a totalitné neo-liberálne a neo-marxistické "chuťovky" vo všetkých podobách, samozrejme vrátane liberálnej ekonomiky (ako inak) a genderizmu, ktoré majú totálne odzbrojiť, zdegenerovať a nakoniec zgenocídovať (možno pretvoriť) pôvodnú západnú bielu "kresťanskú" kultúru, ktorá už dnes globálnym kurátorom nevyhovuje!!! Je jasné, že spoločnosť bez jasných ideálov (ktoré možno treba nejako zdravo z času na čas prehodnotiť) sa stane atomizovanou, s akousi nesúdržnou amorfnou masou, teda odzbrojenou a bezbrannou, čo len povedie k jej ľahšiemu ovládnutiu, respektíve zničeniu!!! Najhoršie je, že spoločnosť "otvorených dverí", ako každá ideológia má možno v sebe aj niečo dobré - pekný načančaný obal, "šľachetnú" ideu, utópiu, lep na nachytanie oviec, alebo pekne znejúcu rétoriku (mnohokrát nevzájom si odporujúcu ako napríklad - veľká názorová roztrieštenosť medzi ľuďmi, ale zároveň v rámci akéhosi vzájomného zázračného pokojného spolužitia ľudí v harmonickej spoločnosti, čo je logický nonsens!!!), ale bohužiaľ obsahuje aj skryte zhubného "trojského koňa", cez ktorého si globálni vládci môžu presadzovať svoje egoistické a zvrátené záujmy a v tom je ten problém!!! V otvorenej spoločnosti sa tiež prebiehajúce objektívne (globálne) procesy dajú ľahšie podchytiť a riadiť, alebo usmerňovať úzkou skupinou sociálnych parazitických psychopatov v prospech ich egoistických záujmov, kedže im defakto nikto nestojí v ceste, pretože samotní ľudia na 99% nemajú o nich ani poňatia a norozumejú princípom riadenia v komplikovaných sociálnych super-systémov!!! A to je asi jej najväčšie nebezpečenstvo!!!

"Tretia Sorosova tvár je filantropia. Tu pôsobí predovšetkým cez nadáciu Open society foundation známu tiež aj ako Sorosov fond. Ak vynecháme nablýskanú reklamu OSF, nadácia sa venuje „resetovaniu“ verejného povedomia a formovaniu spriatelených elít, schopných zabezpečiť ten najpriaznivejší režim (klímu) pre západné nadnárodné korporácie a banky. Výdavky, ktoré má Soros-filantrop, - to v žiadnom prípade nie je mínus jeho bohatstvu. Sú to investície do ľudského kapitálu. Sú veľmi efektívne, možno dokonca efektívnejšie ako investície do hight tech spoločností alebo hedžových fondov. Nadácia Open society foundation má filiálky v 27 krajinách Ázie a Európy, vrátane Poľsko, Lotyšsko, Estónsko, Arménsko a Azerbajdžan."

Odhalení - Zvrácené plány světové elity a to jak jsou pravdivé
-------------------------------------------------------
http://www.nwoo.org/2015/04/07/odhaleni-zvracene-plany-svetove-elity-a-to-jak-jsou-pravdive/


Odporúčam prečítať si aj toto!!!

Overtonovo okno, okná overtona
------------------------------
http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=2776

https://www.lifenews.sk/content/met%C3%B3da-overtonovho-okna-ako-presadi%C5%A5-nepresaditeln%C3%A9-napr-kanibalizmus

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1284-jak-se-to-dela-overtonova-okna-aneb-technologie-zkazy-velka-lez-o-prirozenem-behu-veci-po-homosexualech-legalizace-pedofilie-a-incestu-i-kanibalove-maji-sva-prava.htm