pondelok 22. júna 2015

Globálna pyramída moci

Pán Sulík! Prečo sa tvárite, že neviete, ako to v politike chodí a že politika je len predĺženou rukou ekonomickej moci (t.j. trans-nacionálnych vlastníkov kapitálu a výrobných prostriedkov) a politické strany s politikmi sú vo vzťahu k nej v podriadenom stave a slúžia jej záujmom?!
Tiež nás neťahajte za nos, že neviete o tom, že konzumný liberálny kapitalizmus, ktorý umocňuje u človeka zvieraciu časť jeho psychiky (hrabivosť, nenažranosť) a generuje obrovský potenciál pre globálnu biosférno-ekologickú krízu (v zmysle neúmerného čerpania prírodných zrojov a znečisťovania biosféry na Zemi), ktorej sme dnes svedkami, je jednou z hlavných príčin (možno najhlavnejšou) všetkých sociálnych, ekonomických, vojensko-politických a ekologických problémov sveta za posledných 200 rokov na lokálnej/regionálnej a globálnej úrovni!
Chyba je systémová a nestačí len vymeniť jedných gašparkov za druhých!

Nie som fico-volič (som nevolič) a Fica (tiež sa treba zamyslieť nad tým, prečo sa hlavne na neho a Smer dnes tak mormomocne útočí z každej strany: pro-západné mienko-tvorné propagandisické meeediá, 3. sektor, "opozíCIA", ...) tu treba brať skôr len ako príklad!
Ešte jedna vec, a síce, pre nasledujúcu informáciu netreba mať "nezvratný" dôkaz, pretože tento fakt už dnes ide vypozorovať z obecného chodu vecí/udalostí sveta!
Stačí mať len oči otvorené a správne si vedieť dané veci vyložiť, k čomu často krát postačí iba zdravý sedliacky rozum, ktorí liberáli jednoznačne postrádajú!


Od Pravda
----------
"Či sa nám to páči, alebo nie, tak treba pochopiť, že celý svet na Zemi je riadený.
Poznáme riaditeľov bánk, podnikov, škôl,družstiev...tzv. viditeľné formy riadania. Na úrovni spoločnosti poznáme starostov, županov, straníckych lídrov, vládu na čele s výkonným predsedom vlády alebo prezidentom. Málokto si uvedomuje, že to je vyššie riadenie - určitej spoločnosti ako celku.
A potom ešte existuje aj skryté riadenie, ktoré to celé riadi na ešte vyššej úrovni!

Veľmi v krátkosti a laicky zhrniem, ako je pyramidálne riadený dnešný svet:

1)Existuje tu absolútne skrytá úroveň vrcholného riadenia sveta, ktorá uviedla do obehu tzv. biblický koncept riadenia sveta pred cca 2000 rokmi a naďalej ho skryte riadi. Jej cieľom je svetovláda a skryté (ale aj zjavné) zotročenie všetkých ľudí na Zemi.To je absolútna špička - tzv. konceptuálna úroveň riadenia, ktorej je podrobené každé ďalšie riadenie na Zemi. Označuje sa aj ako nad-judaistické a nad-slobodomurárske riadenie.

2)Judaizmus,špičky slobodomurárstva, masmédia,ideológie,bankový systém - predstavujú výkonnú a parazitickú zložku hornej pyramídy, tesne pod vševidiacim okom nad pyramídou. Riadia celý koncept skrytých vládcov zo zištných dôvodov - nekresťansky sa obohacujú na úkor práce bežných ľudí, t.j. ovečiek a vykonávajú dohľad a riadia nižšie úrovne riadenia spoločnosti.

3)Cirkvi - všetky bez výnimky spadajú pod riadenie tých, ktorí boli uvedení v bode 2. Tzn., že napr. rímsky pápež je podriadený akémukoľvek vyššiemu rabínovi alebo šéfovi nejakého mediálneho impéria(tie hierarchie sú skryté, ale Benedikt veľmi dobre vie, kto je jeho pán). Cirkve ideologicky a metodologicky riadia svoje ovečky a udržiavajú ich v tme poznania. Treba si uvedomiť, že tí nižší (možno aj od úrovne morálnych biskupov) sú len nevedomí vykonávatelia a svoju prácu na celej koncepcii vykonávajú nevedomo. V skutočnosti sú to okultné sekty, ktoré odtrhávajú bežných ľudí od skutočného Boha.

4)Politické strany - sú výkonné orgány v príslušnej krajine, podriadené všetkým vyšším úrovniam riadenia! Tzn., že sú v hierarchii pyramídy pomerne ďaleko pod jej stredom. Tomu zodpovedá aj ich finančné ohodnotenie (ktoréhokoľvek politika, ktorý by niečo nezasvätené povedal na verejnosti okamžite média vymenia - Galko, alebo zastrelia - J.F.Kennedy). Tí špičkoví politici sú zasvätení do určitých úrovni poznania a veľmi dobre vedia, komu slúžia v hierarchii najbližšej ich poznaniu. Ak napr. k Obamovi (slobodomurár 32. zasvätenia) príde pápa Benedikt, tak vie, že to je jeho nadriadený a tak sa celý systém k nemu správa. V hierarchii 32. je totiž podriadená pápežovi.Celková hierarchia slobodomurárskych zasvätení je od 1. po 99.stupeň, ktorú dosahujú vrcholní judaistickí rabíni, úplne skrytí pred verejnosťou, ale s obrovským vplyvom na bankový a mediálny priemysel klamania bežného človeka!

Môže ísť potom obyčajný doc. Fico (aj on je v určitej slobodomurárskej lóži a veľmi dobre vie, kto sú jeho nadriadení v hierarchii riadenia tohto sveta) proti svojim šéfom v tomto usporiadaní ???
Nemôže úplne, bola by to jeho sebevražda, čo on veľmi dobre vie! Preto regionálna judaistická periférna mafia, ktorú človek pozná pod označením PENTA alebo J§T, alebo Istrokapitál...môže robiť takmer všetky svinstvá, ktorého sme svedkami za posledné roky. Oni vedia, že stoja "nad zákonom", ale si neuvedomujú, že Najvyšší Zákon im to všetko spočíta a neustále ráta...

Preto držme palce Ficovi, aby mnohé neľudské ťahy ustál...Chlapec sa snaží bojovať proti korporáciam, proti monopolom, ako málokto iný. Zároveň však vie, že môže len odtiaľ potiaľ a určitá vyššia mafia, trebárs ako EPH (Energetický a průmyslový holding, Energetický a priemyslový holding - konglomerát pôsobiaci v Strednej Európe) má hierarchicky vyššie riadenie. Tie judaistické mafie vyššieho ratingu bojujú medzi sebou, ktorá si viac uchmatne a tu je určitá šanca, že si utrú hubu naprázdno (možno len iluzórna), ak ľudia pochopia a verejná mienka bude tvrdo proti (Vox populi, vox dei). Proti tomu totiž ani mister Fico nemôže dlhodobo ísť a zároveň má aj určité ospravedlnenie voči svojim judaistickým šéfikom.

Preto treba všetky dobré veci, ktoré Fico robí podporiť! On nemôže ísť úplne proti Bohu (proti ľuďom, ktorí ho zvolili), ale potrebuje aj podporu od vás všetkých, aby mohol riadiť na svojej úrovni, napriek nízkemu ratingu, Slovensko proti vôli hierarchicky vyšších parazitov!!!

Kolektívne podvedomie Slovákov sa totiž odráža aj v jeho myslení, a tak napriek všetkému, že je pomerne vysoký slobodomurár, si plne uvedomuje, že mu Boh (bežní ľudia) zveril riadiacu funkciu a musí pre nich niečo urobiť! Pochopiteľne pre svojich majiteľov (jeho funkcie) musí tiež odviesť povinný desiatok. Ak budú ľudia, čoraz chápavejší, tak desiatok bude čoraz nižší, až sa možno niekedy dopracujeme k ľudskej podstate BYTIA človeka na Zemi!"


Od Luxa
-------
GP = 22 jedincov pracujúcich v dvoch jedenástkach tandémovým alebo polytandémovým spôsobom - viď príspevok uda.
Čo sa týka ich klanov, rodín...neuvažoval si, že môžu byť inosexuáli? Už v strarovekom Egypte sa preukázateľne vedelo, že muž je do istej miery bazálne inštinktívne, podvedome závislý na žene, čo sa široko v histórii využívalo k ovládaniu určitých persón vo vysokej glogálnej i lokálnej politike (pozri tzv. inštitút židovských žien).
A inosexuáli majú do istej miery posunutý diapazón príjmu určitých frekvencií, vibrácií (ezotericky).., čo by z toho mohlo vyplývať?
A na pyramíde moci sú symbolizovaní ODTRHNUTÝM Hórovým okom - akoby neexistovali = Polyfémov Nikto z ich produkcie starogréckych mýtov, programujúcich príslušné matrice a následne správanie populusu, často používajúc Delfský (nielen) orákul na dosiahnutie žiadúceho stavu (orákul ani tak nepredpovedal budúcnosť, ako programoval ich budúce správanie > schéma prediktor-korektor v reálnom živote, pričom vykladači veštieb pýtii boli do určitej miery zasvätení žreci - taká bližšia periféria).
Čiže to je tá - okultná verchuška, používajúca matricové globálne riadenie - hierarchicky najvyššie riadenie na Zemi, keďže iné védicko-znacharské štruktúry nedokázali podchytiť OBJEKTÍVNY proces globalizácie (nevytvorili globálnu koncepciu rozvoja ľudstva, ako takého).

Už trochu viditeľnejšia periféria následuje:
>Prieuré de Sion (Priorstvo Sionu), ktoré nepredstavuje ešte globálne klany. Ak si chceš naštudovať ich genealógiu, tak si treba prečítať knihu Svätá krv a svätý grál z bohatým dokumentačným materiálom výskumníkov. Veľmajstrami (nautonieri - zo starej francúžštiny navigátor alebo kormidelník) boli aj veľmi známe osobnosti histórie, ako napr. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, či Jean Cocteau.
Info z tejto knihy "ukradol" piárista zlátaniny mystiky, symboliky, ezoteriky a pravdy v službách vyšších zasvätencov - Dan Brown, ktorý spropagoval aj Priorstvo Sionu, ale aj lži Rímskej cirkvi (ne)svätej. Ak si si všimol, tak postavu veľmajstra v knihe (filme) Da Vinciho kód určil "bežnému" správcovi múzea v Louvri Jacques Saunierovi (postava tiež ukradnutá z knihy Svätá krv...).
V takýchto "bežných" funkciách môžu byť aj najvyšší "kormidelníci", ktorým ide o MOC a nie o PENIAZE (ako tu už mnohokrát zaznelo, tie sú len inštrumentom - 4. priority infozbraní).
Prieuré de Sion vraj ovláda tajomstvo svätého G-ra-al-u = prsteňa moci tejto biblickej civilizácie v alegorickom symbolizme.
Zo známejšej histórie majstri zo Sionu stáli napr. za vznikom Rádu Templárov, za sytémom maskovania skutočnej moci "filantropiou" ešte tuším v 16. stor., za chrbtovou kosťou nimi vytiahnutého do čela FRA - Charlesa de Gaulle ai.
Nemusím zdôrazňovať, že rodokmene týchto "navigátorov" siahajú ďaleko až niekde k Dávidovi apod., značná časť z nich sú leviti/levíti, ktorí stoja nad rabinátom.
Veď úlohou judaistov, ktorú im GP prisúdil cez Starý Testament - je RIADIŤ biblickú otrokársku civilizáciu k preddefinovanému cieľu skúpenia sveta na DLH (úrok) a stáť za oponou, v pozadí všetkých revolúčnych zmien a naopak v popredí kult-úry vzorov správania populusu, t.j. v sytéme tzv. umenia..

>358 globálnych klanov, kde najznámejšie sú Rothschild, Rockefeller, Morgan, Loeb, Kuhn, Warburg, Baruch atď. Väčšina má pochopiteľne judaistické korene, čo vyteká z princípu projektu globalizácie po biblicky.
Tie potom realizujú praktickú globálnu politiku, podľa doporučení, nariadení "navigátorov". Čiže zďaleka nemôžu byť konceptuáli, i keď sa snažia používať prvky matricového riadenia.
>Systémy masonov, Rádov, rabinátu, sionistov...atď. ako si spomenul - tí už vykonávajú parciálne periférne funkcie riadenia stád (programovo-adaptívne moduly v terminológii DVTR).

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/matrice-egregory-costa-concordia-a-titanic/


Aj o politikoch - Od Voilu
----------------------
Tonko, jedna z "ľudových múdrostí" hovorí, že: "Ak by voľby mohli niečo zmeniť, tak by ich už dávno zrušili."
Čo je pri určitom chápaní globálneho riadenia na Zemi pravda. Ale pri vyššom chápaní, ani tak úplne nie.
V čom je základný problém ?
Jedna z fundamentálnych zákonitosti v socio-kulturologických supersystémoch hovorí, že: "Všetko sa deje najlepším možným spôsobom, vzhľadom na reálnu morálku, chápanie a etiku jedincov, ktorí daný supersystém vytvárajú".
Skús sa pozrieť na leva-net, čo máš odkaz aj pod svojim príspevkom a poštudovať trochu napr. Dostatočne všeobecnú teóriu riadenia, aby si pochopil aspoň obrysy, ako sa realizuje globálne riadenie.
Viditeľní politici nie sú majiteľmi svojich funkcií-stoličiek! Majiteľom je dávno preddefinovaný a zo zákulisia riadený Systém (Koncept usporiadania života), ktorý ovláda tzv. Konceptuálnu silu. To si treba v prvom rade uvedomiť.
Skúsim vysvetliť na pár elementárnych príkladoch:

1) Môže ktorýkoľvek politik vystúpiť proti ateistickej vede a systému vzdelávania (obe sú historicky značne deformované a zvrátené), ktoré vytvárajú od malička určité defektné preddefinované stereotypy správania sa ľudí?
Hneď by bol odkopnutý, min. ako duševne chorý jedinec.
Je jasné, že "vedecké" teórie a systémy vzdelávania sú riadené zo zahraničia... a tak si sa vyvinul podľa Darwinovej teórie z opičky a iné srandy...:))
Nobelovú cenu, ktorá piári určité defektné teórie tiež nemôže Obama, či Fico alebo Putin ovplyvniť...atď.

2) Môže vrcholový politik vystúpiť proti slobode "schválených" ideológií, napr. proti rímskokatolíckej cirkvi alebo nebodaj proti judaizmu a zakázať ich keď je ústavne deklarovaná "démonkratická" sloboda vierovyznania, sloboda slova, tlače atď. ?
Samozrejme globálne ideológie sú riadené z rôznych zahraničných centrál a žiaden politik tak na ne nemá dosah. Čiže ohlupovanie cez rôzne ideologické smery (povedzme marxizmus,buržoázny liberalizmus), kulty, rituály, vzdelávanie má globálny charakter a Niekto to riadi.

3) Môže akýkoľvek politik verejne vystúpiť proti "slobodným" médiam alebo vysloviť nejaké politicky nekorektné vyjadrenia, povedzme proti judaizmu, holohoaxu, či dnes LGBTI komunitám alebo niečo zásadné proti USA?
Zajtra pláva niekde "hore bruchom" alebo včera "znásilňoval susedovu nezletilú Malíkovú"...:))
Tiež sú riadené z rôznych globálnych centier, podľa zamerania toho ktorého čiastkového globálneho projektu a v globálnom riadení sú v zásadných otázkach média nadradené ktorémukoľvek politikovi, Obamu, či Netanjahua nevynímajúc...:))

4)Každá krajina je zadĺžená. Od koho závisí, či daný štát dostane nejaký úver a za koľko % úrok (často sa ďalšie úvery berú, aby sa vôbec mohli zaplatiť úroky zo starých úverov a staré dlhy sa len rolujú)?
Ak by sa aj niektorý politik začal stavať na zadné, tak globálni fašisti daný štát vyhladujú alebo min. zdevastujú, ako to vidíš dnes v Grécku.
Všetky náklady tzv. "obsluhy dlhu" zaplatia ovčania danej krajiny.
Globálny kreditno-finančný systém má centrálu vo Švajčiarsku. Tam sídli BIS - materská centrálna banka všetkých centrálnych bánk po svete, ktorá ich riadi.
Centrálne banky štátov sú ústavným zákonom vyvedené z jurisdikcie daného štátu a teda vláda nemá žiadnu páku, aby mohla ovplyvňovať základné parametre svojej menovo-finančnej politiky.
Ak štát moc neposlúcha v rôznych oblastiach, tak sa mu zdvihnú úroky z úverov, ten potom musí bremeno štátneho dlhu preniesť cez vyššie daňové zaťaženie alebo odňatím nejakých sociálnych dávok na ovčanov, či predĺžiť ich odchod do dôchodku apod. Ovčania sú nespokojní a zvolia si iných lídrov a iné politické strany a sranda sa znova cyklicky opakuje len v trošku iných dekoráciach.
Atď.

Tak si predstav, že sa národné strany (často však ide len o pseudonárodné strany) spoja a vstúpia do parlamentu alebo do vlády. Často nemajú ani elementárnu predstavu ako sa realizuje globálne riadenie a učia sa za pochodu, čím stúpa množstvo základných chýb, ktoré vždy musia nakoniec zaplatiť ovčania.
Čo môžu reálne takéto politické subjekty (odborne programovo-adaptívne moduly, ktoré nevedia riadiť v plnej funkcii riadenia) zmeniť, keď sa nemôžu oprieť ani na chápavú a morálnu väčšinu obyvateľstva ?
No veď už asi tušíš čo..


O systéme, zmene... - Od merlina
--------------------------------
Tak, tak milanme,

kto dnes verí tým, ktorých prezentujú v masMédei a u presstitutiek, tak obyčajne býva značne naivný, až tupý jedinec (samozrejme bez urážky - je to proste defektnejší plod súčasnej už značne zdegenerovanej biblickej civilizácie - v našich zemepisných šíravách, bez dostatočnej miery chápania, ktorá sa odvíja od jeho skutočnej morálky)..

Ak kedysi bolo informácii hlboký nedostatok (plebsu sa jednoducho dôležitejšie informácie zatajili a "pravda" bola v Biblii, Tóre, Talmude alebo v iných "svätých" písmach a u vodcov biomasy - tí boli čiastočne do určitého scenára zasvätení) a určité dôležitejšie informácie dostávali len tí, ktorí vstúpili do rôznych rádov a slobodomurárskych loží (tí si však tiež s nimi poradili len podľa miery svojho chápania - lebo mozaikovú info jednoducho nikdy nedostali), tak dnes je situácia z pohľadu jelít a plebsu opačná - informácii je prebytok a zahltenie balastnými informáciami má za následok ešte horší výsledok ako tomu bolo v hlbšej minulosti, lebo len málokto dokáže oddeliť Pravdu od cieľavedome zavádzaného informačného šumu (žiaľ ešte stále, aj keď sa situation pomaly zlepšuje).

Vytváranie "pravdy" tzv. mienkotvornými médiami a vzdelávacím systémom je dnes systémovým prvkom ovládania človeku podobných.

Tiež som vývojom ľudstva trošku sklamaný - stačí sa pozrieť ako dopadli voľby nášho rezidenta a parLamentu (o virtuálnej show v USA ani nehovoriac).
Z hľadiska systémov riadenia totiž platí, že subjekt a objekt riadenia musia byť zhruba kompatibilné = "Každý národ má takú vládu, akú si zaslúži."
Miera morálky a chápania národa sa totiž zhmotňuje v zvolených p-oslancoch (poväčšine). Ak si národ zvolí úžerníka, špekulanta a scientológa za p-Rezidenta, alebo veksláka a mafiána, či "výkvet neziskoviek" a rôznych podstrčených trojských koníkov ala šéf OKS Dostál, či Simona Petrik, alebo Lucia Nicolson ... za svojich zástupcov, tak čo môže očakávať za pozitívnu zmenu v dnešnom tlupo-elitárnom štáte - kolónii?!
Tí budú "pracovať" len za ideály, ktoré majú historicky vo svojich agregátoch (biopoľach - egregoroch)..

Zmena zhora nikdy nebude!
Zmena môže prísť len zdola - od chápajúcej a morálnej väčšiny, ktorá potom s úsmevom a nonšalanciou odignoruje Médeou podsúvaných trojských koníkov globálneho otrokárskeho systému. -D

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-25-4-2016/


Od "merlina" z internetu
-----------
Vcelku dobre si popísal, že dav vôbec nevie a netuší, prečo sa nejakej akcie účastní.
Stádno-stajňový inštinkt.
Preto aj tí, ktorí chápu viac, vyháňajú stádo do ulíc, na protesty, majdany, protiakcie (voči komu vlastne, ani netušia) a stáda bučia, híkajú, štekajú...a aký je výsledok?
Nemajú net, aby si pozreli desiatky podobných, ako vajce vajcu, scenárov informačnej vojny za posledných 20 - 30 rokov po celom svete?
Spomeniem len posledné - Srbsko, Arabská jar, Líbya, Sýria, Ukrajina, Venezuela..
Vodí sa tým bežným "ľuďom" (typickým ovciam vedených navonok masmédiami a zvrátenými ideami), ktorí skákali a bľačali po uliciach a námestiach lepšie?
Obyčajne sa daný štát (kryptokolónia) posunie o takých 15-20 rokov späť v ekonomickom i politickom zmysle slova. A tí, ktorí "chápu viac" a prastará mafia, z danej chaotickej situácie zase vyťaží pre seba nejaké nemalé dividendy a danej kryptokolónie sa ešte vo väčšej miere zmocní nadnárodná oligarchická mafia, zväčša známej proveniencie.

SMER a jeho protagonisti (za verejnými politikmi skryté klanové štruktúry) bezpochyby rozkrádajú "národný majetok" a európske fondy. Je potrebné si však uvedomiť, že korupcia (v rozmanitých formách) je systémovým prvkom oligarchického kapitalistického (v podstate fašistického) režimu. Bez nej sa nedá zvrátená pyramída ohlupovania a okrádania plebsu dlho realizovať.
SMER, jeho politickí predstavitelia, sa snažia aspoň o niečo zlepšiť martýrium nie moc chápajúceho plebsu, na rozdiel od tzv. "opozície", ktorá je zväčša rektoskopicky napojená na štátnu "americkú elitu" a je schopná predať všetko, ak si pániček povie a hodí im nejaké ohlodané kosti z malého prasaťa.
Zväčša známa kamarila khazarských konvertitov - všetci sú to viac menej známe ksichty + pár LGBTI deviantov a masonských "vyvolencov" + zo zahraničia (zväčša z USA) riadení predstavitelia "neziskoviek", ktorých hlavný cieľ je maskovať kolosálnu globálnu krádež a vyťahovať malé a nepodstatné prípady lokálnej korupcie.
Na Slovensku známy "gúľač" očami G. Šípoš, ktorý plebs presviedča, ako pre neho pracuje, keď kontroluje vládu a jej "zákazky"...-))
"Dajte nám 2 % z vašich (!) daní, my pracujeme pre vás ovčania Slovenska!"

Presne v duchu Talmudu:
"Veľké kolosálne a podstatné veci budeš skrývať a maskovať a malé nepodstatné a nevýznamné prípady (krádeží, korupcie a pod.) budeš nafukovať do obrovskej bubliny" ... a budeš vládnuť všetkým národom ... a tí ktorí budú proti - budú zlikvidovaní (rôznymi spôsobmi, najlepšie cudzími rukami nič nechápajúceho stáda/davu).

A riadiaco negramotné stádo (ináč by nikdy nešlo do ulíc a na námestia) obyčajne dosiahne pravý opak toho, čo chcelo a jeho podmienky existencie sa obyčajne štatisticky min. na 90 - 95 % zhoršia!

Na uliciach a námestiach sa nikdy nič podstatné nevyrieši.
Stádo, ktoré sa zmení na Ľudí, musí tlačiť svojich zástupcov k nejakým akciám pre neho ... otázkami typu:
1. Prečo nie sú peniaze kryté?
Keď si ovčania kuknú na papieriky, ktoré majú v peňaženke, tak na nich nie je ani
zmienka, čo sú to vlastne za dlhové papiere, čím sú kryté (reálne skoro hovnom). Globálna mafia sa už neunúva ani klamať, ako to je v prípade dolárov, či libier. Proste j€vro len s nejakým BCE/ECB...nejakým nascanovaným podpisom... To je čo za "cenný" papier?
U USD je aspoň nápis, že sa jedná o:
FEDERAL RESERVE NOTE = dlhovú zmenku FED (súkromnej organizácie globálnych výpalníkov)!

2. Prečo existuje ešte vo svete ÚROK?
Hlavný zdroj financovania takmer všetkých špinavostí proti ľudstvu. Zákonite sa tak vytvára inflácia a finančné zdroje sa presúvajú k "elite". V podstate sa jedná o veľmi banálny prípad okrádania celého sveta globálnou mafiou. Prečo taký "bojovník s korupciou", ako Amnesty Int. o tom mlčí?
Prečo mlčia o tom všetky "neziskovky", cirkvi nesväté, rôzne "humanistické" organizácie po svete?
Pre koho tak pracujú?
Pre globálnych úžerníkov, ktorí si potom vyberajú takých Kriskov, ako lokálnych lokajov, ktorí "držia basu" a budú sa zúčastňovať všetkých svinstiev a mrzkostí proti ľudu ... z ktorého vzišli.

3. Ako je možné, že výkonná "vláda" štátu nemôže riadiť svoju centrálnu banku a toky financií v štáte?

4. Ako je možné, že výkonná "vláda", ktorú si volí ľud, nemá dosah na "slobodné" média v danom koloniálnom území, ktoré (vrátane aj tých "verejnoprávnych") sú vlastne translátorom globálnej zavádzajúcej a koloniálnej politiky?

Atď.

Všetko je to na ľuďoch, ak nechápu základy riadenia, tak sa budú mať. Takú si budú voliť vládu, svojich zástupcov v globálnom systéme klamania človeka človekom..

Lstí a klamem ... v praxi!

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-26-02-2018/


Jak funguje reálna politika? - Z netu
--------------------------------
a) Verejní politici NIE SÚ MAJITEĽMI svojho mandátu, funkcie!

b) Verejní politici sú len majetkom správy (štruktúry, osoby) systému, ktorý je na 99 % riadený bezštruktúrne/nepriamo – úrokové sadzby a zadĺženosť okupovaného územia, ideológie, média, chronologické dejinné mechanizmy... a to všetko sú nástroje majiteľov Konceptu (zotročenia).

c) Politik – to je len výkonná moc, ktorá je v hierarchii niekde na 4.- 5. mieste, ak berieme druhy moci (konceptuálna, ideologická, masmédia, zákonodarná, výkonná a súdna, ktorá podprahovo chráni Koncept).

d) V globálnom meradle je základnou úlohou masmédií (i niektorých zglobalizovaných SS „neziskoviek“) riadiť politikov v zásadných otázkach...podľa odozvy systému sa potom ten ktorý politik, (p)rezident, pontifik, hierarcha .. a jeho radcovia bezštruktúrne/nepriamo riadia akoby „sami“...

e) Každý „vyšší“ verejný politik je (sa nachádza) zároveň v systéme klanových korporácii (záujmových skupín/štruktúr) a „musí“ hrať určitú zverenú rolu (inak je nahradený, alebo v horšom prípade fyzicky odstránený) – sú to v podstate len marionety systému – bábky, kukly..

f) Fico, ako aj každý iný vyšší politicus robí dobré veci a robí aj chyby – tie dobré veci stačí podporiť (stačí aj myšlienkovo) a chyby a nevhodné akty, slová – aktívne ignorovať. Aj u „nepriateľa“... aj s ním sa dá nájsť religio = komunikačná úroveň, na ktorej sa môžu obaja zhodnúť. Všetci sa predsa narodili ako dobrí ľudia..

g) Populácia má vždy takú vládu (i premiéra, prezidenta, parlament..), ktorá zodpovedá jej miere chápania reálne prebiehajúcich procesov a vlastnej reálnej morálky, to je staré dejinami preverené objektívne pravidlo.

h) Vo vysokej politike sa jedná o hru o život, nie je tam veľa priestoru na humor. V aktuálne prebiehajúcej globálnej infowars sa jedná o najvyššiu interakciu národov, štátov, kultúr = 1. stupeň informačnej vojny.

ZMENA SYSTÉMU MOŽE PRÍSŤ IBA ZDOLA! Ináč nič zásadného polyTikos nemôžu urobiť – nemôžu predsa ísť proti najvyšším pravidlám: „Vox populi, vox Dei“ (Hlas ľudu, hlas Boží).

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/projev-r-fica-na-snemu-strany-smer-10-12-2016/


Odo mňa
------
Pochopte, že v každej krajine sveta vládnu klanovo-korporatívne záujmy usporiadané hierarchicky podľa svojej priority, a že všetky štátne/národné/lokálne/regionálne (j)"elity" (klany) sú rozštiepené a vedú medzi sebou nekonečný boj o to, ktorá si viac uchmatne. A v rôznej miere pracujú buď na svojho zahraničného pánička (napríklad pre ussa alebo pre nad-národný /judaistický/ kapitál), alebo naopak pre záujmy svojho štátu v takej miere, ako ich (záujmy) samy chápu. Niekto proste viac, niekto menej, aj v závislosti od svojej reálnej (nepredstieranej) morálky/etiky a úrovne chápania vecí. To je to isté ako v dnešnom Rusku. Sú tam oligarchovia (klany) ako všade na svete, ale Putinovi sa aspoň podarilo obmedziť záškodnícku činnosť tých proti-národných a niektoré donútil mrviť sa navzájom medzi sebou a tak získať aspoň nejaký pokoj a manévrovací priestor pri presadzovaní svojej politiky. Politici ("zas-tupci") a vlády všade na svete sú lokálnym/štátnym elitám (klanovo-korporátnym /judaistickým/ mafiám) hierarchicky podriadení a majú obmedzený vplyv na špinavosti (môžu len odtiaľ-potiaľ, inak skončia), ktoré štátna/regionálna (j)"elita" a jej podriadená periféria robia na krajskej alebo celo-štátnej úrovni a vo verejnej správe buď priamo, alebo nepriamo cez svojich nastrčených poskokov. Oni sú proste nad zákonom! A lokálne/štátne/národné (j)"elity" sú zase podriadené tým globálnym. Takto to proste vo svete chodí. Toto je tvrdá realita či už v Rusku, v Číne (tam sú zase marxistické klany) alebo v ussa, proste všade! Kvalita a vplyv politikov (riadiacich kádrov) a vlád na dianie v štáte je podmienený priemernou mierou chápania a morálky národa, pričom tu platí priama úmera: čím je priemerná aj individuálna miera národa v oboch prípadoch vyššia, tým majú politici a vlády väčšie možnosti, manévrovací priestor, aj alibi pre svojich vlastníkov funkcie (ktorým musia rôznymi formami odvádzať povinný "desiatok", či sa im to už, alebo komukoľvek inému páči, alebo nie), ako niečo urobiť aj pre svoj vlastný národ a svojich voličov, ktorí ich dostali do riadiacej funkcie. Totiž, "kolektívne podvedomie" národa sa odráža aj v mysliach politikov, ktorí si uvedomujú, že "Boh" im zveril moc prostredníctvom ľudu ("Boh" nekomunikuje s ľuďmi cez cirkevné hierarchie a rôznych gurú, ale prostredníctvom zmien v /ich/ životných okolnostiach, jazykom životných udalostí!) a preto musia preň aj niečo spraviť! Ani oni nemôžu donekonečna ignorovať vox populi, vox dei a ísť proti nemu, pretože si rozhnevajú dav a nakoniec u neho skončia. A ak budú ľudia čoraz viac chápavejší, tak bude existovať aj šanca, že "desiatok" pre elity bude čoraz menší (až možno raz v ďalekej budúcnosti nulový, keď sa raz možno dopracujeme ku skutočne Človečiemu typu stroja psychiky) a že sa tieto špiny budú mrviť sami medzi sebou ako pavúky v sklenici a v tom lepšom prípade skončia s prázdnymi bachormi! Preto treba všetky dobré veci, ktoré Fico alebo ktorýkoľvek iný politik spraví, aktívne podporovať a proti zlým protestovať, či už formou petícií, referend, štrajkov, alebo v krajnom prípade aj prostredníctvom revolúcie! Len vtedy môže nastať skutočná zmena! Taká je pravda, či sa to už niekomu páči, alebo nie! Momentálny vývoj (všetko) na Slovensku prebieha najlepším možným spôsobom, pričom treba samozrejme dodať, že vzhľadom na priemernú mravnosť a chápanie národa, kde zase platí priama úmera: čím vyššie, tým lepšie! Nedá sa to urýchliť (nejakou revolúciou, ktorá sa väčšinou končí zle pre tých, ktorí revoltujú) a najdôležitejšie je, aby každý začal sám od seba na svojej aktuálnej úrovni, prácou na svojich znalostiach a morálke! Treba si uvedomiť, že "Boh" podporí vždy tú tendenciu v spoločnosti (vo svete), ktorá je objektívne najbližšia Jeho Zámeru. To znamená, že ak je na výber len jedna tendencia v danej situácii, tak bude Zhora podporená, i keď je objektívne defektná (ako napríklad dnešná zvrátená neľudská/fašistická otrocká biblická koncepcia globalizácie). Z toho vyplýva potreba - vypracovať/ponúknuť/vytvoriť objektívne lepšiu tendenciu (riešenie problému, alternatívu), ktorá bude následne "Zhora" zákonite podporená. To je proste "Boží" zákon! Preto sa zvykne hovoriť, že je lepšie bojovať za niečo (myšlienku, ideu, koncepciu...), než len stále proti niečomu (korupcii, politikom, bankám...), kde je to ako nikdy nekončiaci a vyčerpávajúci boj s veternými mlynmi! Keď ľudia nevedia ani za čo vôbec bojujú a čo vlastne chcú, tak je veľká pravdepodobnosť, že ich boj bude zneužitý a využitý nejakými "pastiermi stáda" pre egoistické ciele ich šéfikov!


"Ľavicový" Smer = len formálne skrášľovanie tohto kapitalistického krypto-fašistického systému! Inak, týchto vrcholových politikov, ako je Fico, Matovič, Šulík, Dzurinda, Figeľ, Mečiar... zase netreba moc podceňovať. Väčšinou sú to osoby preverené zednárskymi štruktúrami, respektíve zednárskym sitom, cez ktoré prešli, takže ako takú predstavu o tomto ne-ľudskom systéme a celej tej pyramíde moci, majú. * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html * Veľmi dobre vedia, že politika je len jedno obrovské divadlo, proste totálny vojeb na ovciach, ale tiež si aj veľmi dobre uvedomujú, že s tým sami prd urobia, keďže stoja proti totálnej mafióznej presile (niektorí sú rovno a vedome aj jej súčasťou) a preto sa len snažia čo najlepšie hrať svoje "divadelné" role (ľudových zabávačov) (plávať ako také rybky v mori), ktoré im boli prisúdené vyššími úrovňami mocenskej hierarchie (niekedy doslova hádajú, ako sa zavďačiť skutočným neviditeľným vlastníkom svojich funkcií - na najvyšších úrovniach sa už priame direktívy takmer nevydávajú a všetko sa odohráva anonymne, formou náznakov, symbolických správ a odkazov /ktoré buď adresáti pochopia alebo nie a potom príde varovanie alebo príslušný trest/, a odporúčaní rôznych "poradcov" /napr.: Bútora/), aby neprišli o fajný flek a plat (po vytiahnutí nejakej diskreditujúcej kauzičky zo šuflíčka akoby z čista jasna, ale v pravý čas; alebo narafičení vymysleného deliktu: Galko, Strauss-Kahn...), alebo rovno vo kejhák (JFK, plukovník Kaddáfí, Valko...)! Politik môže niečo urobiť pre svoj národ iba vtedy, ak má za sebou obrovskú podporu skutočne chápajúceho a morálneho voličstva/národa a nie len dobytka, keď rozumie zákonitostiam sociálnych super-systémov, (objektívnym) procesom, ktoré okolo neho prebiehajú a vie ich aj subjektívne riadiť tak, aby to bolo čo najviac prospešné pre celú jeho spoločnosť (národ). To je presne aj prípad Vladimíra Putina, ktorý spĺňa oba tieto predpoklady a ešte k tomu aj realizuje globálnu politiku, čo mu poskytuje určitú formu ochrany pred pučom alebo odstránením (pretože on a tí ľudia, ktorí za ním stoja, naviazal na seba riadenie viacerých zásadných procesov globálneho významu, a tento fakt neumožňuje skrytým pohlavárom globálnej politiky ho odstrániť, pretože oni si veľmi dobre uvedomujú, že by tým narušili stabilitu súčasného globálneho riadenia sveta, ktorý sami vymysleli, a tak musia do určitej miery V. Putina tolerovať - dohodnúť sa s ním).


Presne tak. Je to všetko jedna banda, vrátane toho ospevovaného "pravičíka" šulíka. Sú to všetko len herci, ktorí hrajú svoje role v tejto tragikomédii a v skutočnosti vlastnia ich funkcie úplne iné sily. Snáď už konečne pochopíte, proti jakej obrovskej mašinérii a kádrovej presile Kotleba (respektíve tí, čo chcú niečo zmeniť) stojí a že sám neurobí skoro nič. S dostatočnou podporou voličov by mohol postupne aspoň správne zmeniť/nastaviť niektoré hlavné parametre spoločnosti, od ktorých sa všetko ostatné odvíja. Sám nezmení myslenie, prístup ani morálku ľudí nejakými zákazmi a nariadeniami (desatorom), keď to oni sami nebudú chcieť, ani keď bude mať v parlamente väčšinu (to by bol potom fašizmus). A nejaká vnútorná zloba a nenávisť napríklad voči cigánskym parazitom mu nepomôže. To je všetko beh na dlhú trať, na niekoľko generácií. Čiže pri určitom chápaní za súčasných podmienok voľby nezmenia skoro nič, môžu ale naštartovať určité dlhodobé procesy, keď sa tam dostanú ľudia ako napríklad Kotleba a spol. Čiže, netreba mať zase zbytočne moc veľké očakávania. Ovce na Slovensku ich už majú zhruba 26 rokov a zatiaľ to nikam neviedlo, takže prečo by malo práve teraz, že... Na záver to zopakujem ešte raz: Ak je Kotleba dnes skutočne to najlepšie, na čo sa za posledných 26 rokov ľudia na Slovensku zmohli, tak je to skôr hanbou tohto národa. A preto voliť nepôjdem. Osobne totiž nemám koho.


Fico, Procházka, Matovič... - Manévrovací priestor politikov
----------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/fico-prochazka-matovic.html


Peter Marman - V čom dnes žijeme!
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=G2gpFP-GPCg&feature=youtu.be

12 minút o reklame, mediálnej manipulácii, peniazoch a moci - Mgr. Peter Marman, PhD.
-----------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=MZuSeacLRQE

Mimovládky - Peter Marman - Slobodný vysielač
---------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=cBCxcXP5NVk&feature=youtu.be

Mimovládky ako geopolitický nástroj - Peter Marman - Slobodný vysielač - V prvej línii 23.02.2016
------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=9my0Lgs3V2A

Sociálne inžinierstvo - Manipulácia médií a más - Peter Marman - Slobodný vysielač - Vynikajúce!!!
----------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=GZPLkSuPmXA

O slobode, sociálne inžinierstvo - Peter Marman - Slobodný vysielač - Vynikajúce!!!
---------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=JstXPeTBTKA

O "slobode" v atlantickej ne-civilizácii - Peter Marman - 1. časť - Slobodný vysielač, 04.06.2015
-------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=wmPPkwb7KGo

O "slobode" v atlantickej ne-civilizácii - Peter Marman - 2. časť - Slobodný vysielač, 18.06.2015
-------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=U9qYy6Eb7ZA

O "slobode" v atlantickej ne-civilizácii - Peter Marman - 3. časť - Slobodný vysielač, 02.07.2015
-------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=cTbcCuLB89Q

O "slobode" v atlantickej ne-civilizácii - Peter Marman - 4. časť - Slobodný vysielač, 16.07.2015
-------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=QfTzx9nHy2I

Zhrnutie o sociálnom inžinierstve, kapitalizme... - Peter Marman - Slobodný vysielač
------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=JstXPeTBTKA&feature=share

Slobodný vysielač - O slobode v slobodnom rádiu 50 19.08.2016 - Kto a s akými cieľmi ovláda západný svet? - Peter Marman
----------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=ZJHC0AohkH8


6 základných prostriedkov komunikácie
-------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=WEINJQ6wd0Q

http://www.koncepcia.eu/6-zakladnych-prostriedkov-komunikacie/

http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-jak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-1-/


5 foriem sociálnej moci
-----------------------
http://leva-net.webnode.cz/images/200002351-147ed16737/kob_007_druhy%20moci_02.jpg

http://www.koncepcia.eu/5-foriem-moci/

http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-jak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-1-/


Zákon času
----------
https://www.youtube.com/watch?v=JL2SxikvRTo

http://leva-net.webnode.cz/products/vysvetleni-zakona-casu/

Od Hoxa
-------
"zákon času" označuje jev, kvalitativní změnu lidské společnosti v důsledku toho, že sociální čas se zrychlil natolik, že předběhl biologický čas.
Biologický čas byl tisíce let podstatně rychlejší než čas sociální (poměr např. 25 let : 1500 let), jinými slovy, lidé žili v podmínkách, kdy se svět kolem nich neměnil, žili tak jako jejich rodiče, a jejich děti a vnuci žili tak jako oni sami, a takto stovky let s minimálními změnami... proto např. lidé měli dojem neměnnosti světa, zavedeného nezměnitelného řádu.
Od poloviny 20. století je sociální čas (rychlost změny technologií a zastarávání technologií a poznatků) rychlejší než aktivní délka života jednoho pokolení.
Jev zvaný "Zákon času" označuje změnu logiky sociálního chování lidí v podmínkách změny poměru frekvencí sociálního a biologického času.


Davo-"elitarizmus"
------------------
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Zim70WuPvU


Světonázor "elity": Vystoupení Hermana Grefa
--------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=tTToclL_4pM

http://leva-net.webnode.cz/products/svetonazor-elity-vystoupeni-hermana-grefa/


Súčasný biblický projekt/koncept globalizácie globálneho prediktora
--------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html


"Trvalý, nekonečný" hospodársky rast, výroba a spotreba - Prečo je to v tomto chorom, sám seba požierajúcom systéme, nevyhnutné? - Aby neskolaboval
-------------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast.html


Kapitalizmus dnes je! Je to zrudný systém a totálne zlyhal, keď nedokáže riešiť kolosálne problémy, ktoré sám vygeneroval
-----------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html


Riešenie dneška, keď vyriešime imigrantov - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov
---------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


2 cesty k zmene
---------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/2-cesty-k-zmene.html


Súčasný stav sveta je dlhodobo neudržateľný a globálna civilizácia stojí na hrane svojho totálneho kolapsu (možno nie po 1.x)
----------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/01/dnesny-sucasny-stav-sveta-je-dlhodobo.html


Bezúročné peníze a rozvoj - V diskusii sú kvalitné príspevky od Luxa
--------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/bezurocne-penize-a-rozvoj/

Funkčné hospodárstvo spoloCnosti - Asi od Luxa, aj v diskusii sú kvalitné príspevky od Luxa
----------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/funkcne-hospodarstvo-spolocnost/


Finanční systém jako nástroj genocidy a jeho budoucnost - Hox
-------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/financni-system-jako-nastroj-genocidy-a-jeho-budoucnost/


Film o KSB (Koncepci Společenského Bezpečí) - Titulky CZ
--------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=BT4sXpeenVw

https://uloz.to/!VX8q4UxJ18ON/film-o-ksb-koncepci-spolecne-bezpecnosti-titulky-cz-zip - aj so zvukom!

Tento film byl vytvořen na základě přednášek generála Petrova o KSB (Koncepci Společenského Bezpečí).


Konceptuálna moc, princíp riadenia, ksb, dvtr...!!!
---------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/globalny-prediktor-konceptualna-moc.html


Výtah z diskusních příspěvků o Koncepci sociální bezpečnosti - Úvod do KSB
--------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/a-este-raz-kob-opakovanie-matkou-mudrosti-je-vytaz-z-disk-prispevku-/

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/V%C3%BD%C5%A5ah%20z%20disk.%20pr%C3%ADspevkov.doc

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/V%C3%BD%C5%A5ah%20z%20disk.%20pr%C3%ADspevkov.pdf

http://chod.sk/bv2g4 - Skrátená url na pdf


Diskusia a info o gp - Od jardoba
---------------------------------
http://pastebin.com/hYDA2Tee


Něco málo o GP - Globálním prediktoru
-------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/neco-malo-o-gp-globalnim-prediktoru/


V. Zaznobin o židech (o židoch, židia) [15 min.]
------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/v-m-zaznobin-o-zidech/

https://www.youtube.com/watch?v=F1qsH5ZUGpY

V. Zaznobin podruhé o židech [10 min.]
--------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/v-zaznobin-o-zidech-2/

https://www.youtube.com/watch?v=H0mn6raNUeg


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnost, manipulácia más...
--------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html


Koncepce společné (sociálnej) bezpečnosti (KSB/KOB)
---------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti


Dostatečně všeobecná teorie řízení (DVTR)
-----------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#DVTR

Volný český překlad DVTR - Zjednodušená verzia
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/volny-cesky-preklad-dvtr/

Mým cílem bylo zlepšit pochopitelnost textu pro českého čtenáře a hlavně pro mne, protože nejsem schopen takovýto text plynule chápat, a studovat, pokud musím zároveň v hlavě překládat slovenský text (i když slovensky rozumím) do češtiny, snažit se pochopit to ve slovenském slovosledu, odskakovat k vysvětlivkám a poznámkám překladatele. Vždy mi utekla niť, a neustále jsem se musel vracet v textu...


Materiály VP SSSR
-----------------
http://leva-net.webnode.cz/prace-vp-sssr/


Ad pán Marman zo SV, o "kobylkách" a globálnom zákulisí a jeho plánoch
----------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/08/ad-marman-zo-sv-o-kobylkach-globalnom.html


Čo je to v skutočnosti fašizmus
-------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html


Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
--------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html