piatok 26. júna 2015

Riešenie pre Slovensko 2

Ľudkovia, vy stále nechápete o čo tu ide!!! Nachvíľu zabudnite na ussa, issrael, imigrantov, negrov, moslimov, islam, eu, komunistov a neviem čo všetko!!! Ešte sa vám to raz a posledný krát pokúsim polopatisticky vysvetliť a ak to nepochopíte, váš problém a budete stratení!!! Globálny prediktor, čo v preklade jednoducho znamená globálna konceptuálna moc, tá najvyšia v mocenskej hierarchii riadenia sveta, už možno tisíce rokov usiluje o svetovú vládu a skryté zotročenie ľudstva ako celku (bez toho aby si to niekto uvedomil, že je zotročený, čo je pre zotročovateľa ideál) a rieši už okolo 150 rokov nasledovný a v súčasnosti najzávažnejší problém!!! A síce snažia sa demontovať globálny liberálny kapitalizmus vytvorený na osnove západnej buržoázne-liberálnej kultúry/ideológie!!! No prečo asi???!!!
Však už sa konečne oprostite od tých kadejakých liberálne-ekonomických dogiem a svojich v mozgu natlčených programov/stereotypov myslenia, začnite používať racionálne a logické uvažovanie a zrátajte si 2+2!!! Inak pre tento účel vymysleli/podporovali marxizmus!!! Takže globálny prediktor veľmi dobre vie (každý to predsa musí aspoň tušiť), že kapitalizmus kvôli jeho hlavnému hnaciemu motoru v podobe honby za ziskom, konzumu a hedonizmu, je permanentne sociálny tlak vytvárajúci a pravideľne k vojnám vedúci, dlhodbo neudržateľný spoločenský systém, ktorý vždy smeruje s matematickou istotou ku celoplanetárnej biosférickej a ekologickej katastrofe!!! Veď tu nie je o čom!!! A práve tam sa svet dnes rúti!!! Potiaľto chápete, nie???!!! A dnes v prítomnosti všeničiacich jadrových, chemických a iných zbraní, ktoré sú schopné zničiť všetko živé na povrchu planéty, je situácia pre globálneho prediktora ešte o to pálčivejšia!!! Totiž ďalšia prítomnosť bezbrehého kapitalizmu by len práve mohla viesť k takejto zničujúcej globálnej vojne a to je pre nich neprijateľné, kedže to ohrozuje existenciu aj ich samotných a pri čoraz zvyšujúcom sa globálnom socio-kultúrnou napätí, ktorý môže prerásť až do totálneho chaosu, je tu pre nich aj riziko straty kontroly riadenia nad globalizačným procesom!!! A preto západná civilizácia vytvorená na osnove buržoázne-liberálnej kultúry, žijúca na úkor celého sveta a ktorá je hlavným "príkladom" a centrom kapitalizmu a všetkých jeho necností a defektov, bude globálnimi kurátormi zničená!!! To znamená, že jej príslušníci budú postupne kvantitatívne zdecimovaní na prijateľnú úroveň pomocou využitia degeneratívnych nástrojov v podobe lgbti, gender, zhoršujúcich sa životných podmienok, rozbíjania tradičnej rodiny,... a ďalej bude pôvodné obyvateľstvo postupne zriedené cudzincami, za účelom zrazenia socio-kultúrnych rozdieľov medzi jednotlivými štátmi (v eu)!!! Na jej základoch bude potom vytvorená nová kultúra, vhodnejšia pre kultiváciu z pohľadu globálneho prediktora!!! Toto platí hlavne pre eu!!! Čo sa týka ussa ako hlavnej "príkladnej" vývesky kapitalizmu, tak tie pravdepodobne skončia ešte horšie a rozpadnú sa!!! Takáto je hlavná osnova plánu!!! Treba ešte spomenúť, že v minulosti existoval mäkkší plán na demontovanie globálneho liberálneho kapitalizmu v podobe konvergencie západného kapitalistického a východného "socialistického" systému, ale táto konvergencia sa nevydarila a bola v podstate pochovaná započatím studenej vojny a súperením medzi dvoma systémami, namiesto zbližovania a vytvorenia akéhosi funkčného mixu!!! A preto je dnes v platnosti tento tvrdší plán, ktorý počíta s odstránením západnej kultúry ako hlavného centra kapitalizmu!!! Pre tento hlavný plán existujú 2 možné scenáre, ktoré asi budú najmä závisieť od okolností a od toho, ako silno bude globálny prediktor "tlačiť na pílu" a aké bude mať priority!!! Ak to pôjde v eu postupne, tak na tých zopár protestov sa bude môcť tak leda z vysoka vysrať a jeho plán to moc neohrozí!!! Ak to ale pôjde rýchlejšie, hlavne čo sa týka prílevu cudzincov, tak existuje možný nacionalistický/nacistický scenár s vytvorením nejakej celo-európskej totalitnej vlády (alebo jednotlivých národných vlád), plus je tam ešte možnosť vzniku vojny medzi západnou a islamskou civilizáciou, do ktorej môžu začať štvať rôzni psychopati a užitoční idioti (ako bol Hitler)!!! Ani jeden scenár pre nás nevypadá dobre a môže potencionálne znamenať obrovské utrpenie a krviprelievanie!!! Vypadá to ako neriešiteľná situácia, z ktorej už niet cesty von!!! Na vine je jedine ľahostajná, tupá a amorálna väčšina na západe, aj u nás, zaslepená konzumom a hedonizmom!!! Ja osobne to vidím s eu (západ mi je inak ukradnutý) a hlavne so Slovenskom veľmi biedne!!! Problém je, že ak aj ľudia výjdu do ulíc, tak nepôjdu bojovať za nejakú alternatívnu koncepciu rozvoja ľudstva/Slovenska, ale len klasicky proti niečomu, čo je vždy horšia varianta!!! A aj keď výjdete do ulíc, nič nezmôžete, pretože pri tejto vašej miere chápania sveta a miere vašej morálky (od čoho sa odvodzuje aj "miera krvavosti/bezkrvavosti" riešenia problémov), všetko bude hrať do karát akurát tak globálnemu prediktorovi!!! Jediné riešenie je, prísť s lepšou a menej krvavejšou alternatívou rozvoja ľudstva/Slovenska a tá bude následne aj podporená zhora Bohom!!! Uvedomte si, že kapitalizmus je slepá cesta rozvoja ľudstva rovnako ako demokracia, ktorá sa môže skončiť jedine iba katastrofou a preto musí byť bezpodmienečne nahradená inou, dlhodobo udržateľnou cestou!!! Preto vám hovorím, že momentálne je najlepšia, legálna a JEDINÁ cesta tá, ktorú navrhuje Rudo Vaský, a síce, obnovenie ČSSR (nie za účelom zriadenia "socializmu" a spoločného vlastníctva), ale škrtnutia všetkých dlhov po švindli z roku 1989 do dnes, vrátenia všetkého narabovaného späť a začatia odznova, kedže už vieme, aké chyby sme spravili a tak sa im môžeme tentoraz vyvarovať!!! Inej cesty vážne niet!!! Mále slabé a orabované Slovensko nemá šancu a preto sa musíme spojiť s Čechmi, vytvoriť vlastnú armádu, vrátiť hospodárstvo národu a tým našu (potravinovú a priemyselnú) sebestačnosť, suverenitu a nezávislosť, ďalej zaviesť bezúročnú ekonomiku s vlastnou národnou menou, podporovať pro-národnú politiku a kategoricky a bezpodmienečne vystúpiť z nato a eu!!! Iba tak sa zachránime pred lgbti, genderom a utečencami!!! Inak nemáme šancu!!! Nebude to ovšem zadarmo, pretože akonáhle začneme tieto kroky podnikať a vymaňovať sa z pod otrockej nadvlády západu, tak budeme musieť očakávať tvrdý odpor rôzneho druhu a hlavne ekonomický odpor a jeho donucovacie nástroje (odchod investorov, koncernov, stopnutie pôžičiek, sankcie...), k čomu budeme nutne potrebovať opäť zaviesť našu vlastnú výrobu a tým obnoviť našu hospodársku sebestačnosť, inak zhebneme!!! Si uvedomte, že oni nás nenechajú len tak na pokoji a budú sa nás snažiť všemožne prinútiť zostať poslušnými, aj tým, že sem proste pošlú armádu!!! Budeme musieť o našu vlasť bojovať!!! Keby nás nechali odísť z eu, tak by to mohlo vyvolať reťazovú reakciu a eu by sa mohla rozpadnúť a globálnemu prediktorovi vyhovuje skôr zložená Európa do jedného štátu (k čomu pôvodne slúžil aj Hitler), pretože ju môže takto ľahšie riadiť!!! A nemyslite si, že nám niekto príde na pomoc!!! Na západe budú ovce maximálne len tak chaoticky a bez akejkoľvek koncepcie protestovať a mrviť sa z prisťahovalcami (a keď sa im aj podarí späť získať svoj národný štát, tak hovno z toho), pretože oni sú ešte stále na západe presvedčení o tom blude, že liberálny kapitalizmus môže dlhodobo fungovať aj bez surovín, ktoré západ nemá a že môžu vrátiť ich staré dobré časy a život na vysokej úrovni, keď v minulosti vykorisťovali kolónie a otrokov a žili si na úkor iných!!! Toto im už ale dnes nikto nebude tolerovať (ani globálny prediktor) a beztak budú musieť zaviesť nejaký plánujúci režim, aby nezhebli a s pokorou škemrať o arabské a ruské suroviny, alebo viesť krvavé vojny, čo nikomu neprospeje!!! Však vidíte, že tu vzniká alternatíva v podobe BRICS, čo sú štáty, ktoré majú obrovské nerastné bohatstvo a potenciál a na nejaký západ a ich zvrátený konzum a hedonizmus sa budú môcť leda tak vysrať a nechajú si to všetko len pre seba, kedže surovín bude čoraz menej a menej!!! Západ proste nemá žiadnu koncepciu a o to je to horšie!!! Však videli ste niekedy, že by sa niekto v ussa alebo v nemecku zaoberal touto myšlienkou, že liberálny globálny kapitalizmus je zhubný systém a speje do prdele a že ho treba niečím iným nahradiť???!!! Ani náhodou!!! Tam ich maximálne zaujíma nejaký utopistický "trvale udržateľný ras", ekonomika a podobné pičoviny, totálne odpojené od reality!!! O týchto veciach v súčasnosti premýšľajú iba Rusi, dnes napríklad znalci "koncepcie sociálnej bezpečnosti"!!! Rusi už majú nejaké možné koncepcie a alternatívy do budúcnosti a preto by sme mali o tých veciach začať premýšľať aj tu na Slovensku!!! Myslíte si, že keď budeme chcieť vystúpiť z eu, alebo budeme protestovať proti cudzincom len tak bez koncepcie ako kurence bez hlavy, že nám Rusi alebo kto prídu na pomoc???!!! Rusi sa na nás tiež vyserú, kedže budú mať dosť svojich starostí a plánov!!! Chápete ma???!!! Proste západ nemá absolútne žiadnu koncepciu rozvoja do budcnosti, stále veria kapitalizmu a preto budú zničení a zriedení cudzincami, alebo skončia v nacistickej totalite a budú bojovať o svoje holé životy!!! Proste nebudú mať žiadnu šancu a globálny prediktor alebo štáty BRICS (ktoré môže tiež ovládnuť /a možno aj už ovláda/ globálny prediktor) ich totálne rozmáčknu!!! My Slováci a Česi ale máme fungujúcu koncepciu v podobe toho, čo navrhuje Rudo Vasky (akýsi miernejší trhový systém s obmedzeným konzumom), o čom som písal vyššie!!! My máme koncepciu, ktorá sa už v minulosti osvedčila a fungovala!!! Je to vždy lepšie ako nič a na začiatok nám to pomôže aspoň získať nejaký čas a zmierni sociálne napätie a budeme môcť v kľude porozmýšľať nad tým, čo a ako ďalej!!! Ale ja si uvedomujem, že hlavne kvôli tomuto faktu, že to nebude stáť zadarmo (skutočná sloboda nikdy nie je zadarmo), nebudú mať na toto riešenie gule, jak naši politici, tak ani vy, pretože ste ľahostajní srabi!!! V tom prípade však zhebnete a dobre vám tak!!! Národ, ktorý nebojuje za svoju slobodu, si nezaslúži ani existovať!!! Ešte raz vám opakujem, že nestačí len výjsť do ulíc, ale musíte mať aj nejakú fungujúcu koncepciu, za ktorú sa oplatí bojovať a zhebnúť, inak si len pekne nabehnete na ďalšie hrable a bude to márna snaha a zbytočný boj za nič!!!

Historická nevyhnutnosť Česko-Slovenskej krvavej revolúcie - A čo po nej - Toto je tá prednáška!!!
-----------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=fyUlDz_PD2c


Bezúročná ekonomika - Alternatíva k súčasnému finančníctvu + vysvetlený dnešný finančný systém!!!
-------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/bezurocna-ekonomika-alternativa-k.html