pondelok 8. júna 2015

Rok 68.

Radšej pouvažujte nad "slávnym" 89. a jeho následkami, ktoré boli pre celý východný blok aj pre nás drtivé a pretrvávajú dodnes, než nejaký 68 a ČS ako satelit ZSSR!
Všimol som si, že hlavne Česi sú na rok 68 veľmi hákliví, aj slovenskí pro-západní liberálni "demokrati" a "ekonómovia" a pritom skutočnosť sa má tak, že vo vazalskom satelite boli potlačené isté procesy alebo tendencie neprijateľné pre centrum!!! Pre mňa tečka!!! Ešte tam bol aj ten neslávny pozývací list konzevatívneho krídla "komunistickej" strany ČS a cudzí vojaci, ktorí sa podieľali na vpáde, boli asi fakt presvedčení o tom, že nás idú ochraňovať pred kapitalistickými živlami!!! Žeby ľudia dovtedy nevedeli, alebo pozabudli na fakt, že ČS sa podriaďovalo plánom z Moskvy a bolo v sovietskej sfére vplyvu???!!! Asi na to zabudli a ZSSR a vojská varšavskej zmluvy im to v 68. predviedli v praxi na živo a ľuďom to asi hodne pošramotilo ich srdiečka, alebo čo, keď to doteraz budú Rusom vyčítať a mať z toho mindráčiky!!! Predstavte si to opačne, keby sa nejaké holandsko v centre kapitalistického priestoru rozhodlo nasledovať cestu socializmu, to by ussáci vystrájali!!! To, že sme boli po 89. potichu zkolonizovaní západom a dodnes sme na ekonomickej, už aj politickej, alebo sveta-názorovej úrovni okupovaní, to vám nevadí, čo vy kolaboranti???!!! Čo oko nevidí, to srdce nebolí!!! Pravda je však taká, že ste zapredali (nechali zapredať) svoju vlasť atlantickej korporátnej nadnárodnej mafii, (rodinným) klanom a domácim pro-západným vekslákom a boľševikom výmenou za bujarí konzum, západné spotrebné oblbovacie čačky-sračky a bujarý, zvrátený a dekadentný liberalizmus, vy zradcovia, pretože ste chápali menej než tí hajzli, ktorých ste si volili!!! O čom bol vlastne 68, keď odhodíme politicky korektný kreténizmus???!!! Pozrime sa na skutočné príčiny a nie na nejaké pro-západné majnstrímové báchorky o "zlom" Rusovi!!! Pjakin v jednom svojom videu vysvetloval, že išlo o snahu globálneho prediktora (atlantické krídlo) zmocniť sa Prahy, ako významného centra v Európe!!! Petr Hájek správne vo svojej knižke uviedol, že naplánované zbližovanie (konvergencia) oboch systémov západu a východu elitami na oboch stranách sa proste začalo skôr, než bolo naplánované a keď sa na to budeme pozerať čiste z pohľadu ZSSR, tak Sovieti proste museli pochopiteľne zasiahnúť vo svojej sfére vplyvu a potlačiť pre nich neprijateľný kurz ČS!!! Ešte totiž neboli vytvorené "havloidné" kádre určené pre vyrabovanie štátov vo východnom bloku!!! Však aj ussácky prezident s tým súhlasil, ak si dobre spomínam!!! Zostali sme v tom sami a aj západ dával od nás ruky preč, kedže sa to nedialo v jeho sfére vplyvu!!! Ľudia tu nechceli cudzích vojakov - Rusov (kto by chcel) a brali to ako okupáciu, ale to len preto, že si naivne mysleli, že ČS je aj v skutočnosti severénna krajina a nie len na papieri, presne ako si to poniektorí myslia naivne aj dnes!!! Na vlastnej koži sme zažili len to, čo zažívajú krajiny "nedostatočne" demokratické, slobodné a liberálne ekonomické, ktoré ussa "obohacuje" svojou západnou liberálnou "demokraciou", "slobodou", zvrátenými neo-liberálnymia neo-marxistickými gender ideológiami, kapitalizmom, alebo liberálnou ekonomikou!!! V našom prípade to bolo smutné aj z toho dôvodu, že nás napadli vlastní "spojenci"!!! Napríklad také Nemecko je doteraz satelit ussa pod ich okupačnou armádou a pod povojnovými zmluvami!!! Japonsko detto!!! Si myslíš, že si môžu robiť nezávislú medzinárodnú politiku???!!! Asi ťažko!!! Rusi nemusia robiť žiadnu lživú propagandu o západe!!! Im stačí iba ukazovať skutočnosť a pravdu o západe, taká aká v skutočnosti je!!! Západ to je pokrytectvo a faloš, prázdne keci iba na papieri, parazitný spôsob života na dlh, na cudzí účet a na úkor celého sveta!!! Ja taký život odmietam!!! Ja mám svedomie!!! Bez surovín, ktoré rabujú západné trans-nacionálne korporácie, banky, investičné spoločnosti... vo svojich kolóniách po celom svete, kde vykorisťujú domácich obyvateľov ako otrokov, by ich "trvale rastúci" (keď je z čoho rabovať, tak to sa rastie) liberálny kapitalizmus zakapal raz dva!!! Už pred 89 mal na kahánku a preto bol západ nútený spraviť si z východného bloku vrátane Ruska prostredníctvom domácich pro-západných zradcov - liberálnych "demokratov", "ekonómov" a rôznych živlov, svoju vlastnú kolóniu (odbytisko a montovne pre svoj tovar), aby oddialil svoj krach a predĺžil si svoj život v prepychu na cudzí účet!!! To sa mi ani trochu nepáči!!! O západnej "kultúre" mi koniec koncov nemusí nič hovoriť žiaden Rus!!! Ja sám viem veľmi dobre, čo je to západná "kultúra" a nedal by som za ňu ani deravý groš!!! Tuto si vypichneš nejakú jednu udalosť o 68 po prvom zhliadnutí Pjakina a myslíš si o sebe, aký si múdry!!! Nakoniec sa to ani tejto relácie netýka!!! Si myslíš, že ti to tu niekto bude žrať???!!! Povedal by som, že to práve ty sa snažíš ovplyvniť ostatných, alebo len troluješ na príkaz uss ambasády, alebo nejakej korporátnej ngo!!! Môžeš sám byť kľudne to, čo si myslíš, že je Pjakin!!! Proste klasické info-wars!!! A možno ťa ani neplatia a robíš to dobrovoľne ako úprimne presvedčený užitočný idiot!!! Však sa nedaj ovplyvniť a používaj vlastnú hlavu a vlastné informácie, nikto ti to nezakazuje!!! Aj Pjakin ti to nakoniec odporúča!!!


68 bol plánovaný puč západu - ussa/cia a malo sa jednať o vyrabovanie ČS, len o 20 rokov skôr, než k tomu nakoniec došlo! To, že sme sa ocitli po ww2 vo sfére ZSSR a pána Stalina, bolo to najlepšie, čo sa nám mohlo prihodiť! Bohužiaľ Stalin bol otrávený a vládu nad ZSSR prevzali trockisti - Chruščev and comp., ktorí mali len jednu úlohu: zlikvidovať ZSSR, v ktorom sa Stalin snažil budovať skutočný socializmus - ľudovú demokraciu, kde nemalo existovať vykorisťovanie človeka človekom! Stalin v podstate tým odpísal celý marxizmus (= pseudo"komunizmus") a to tým, že jednak sa snažil vybudovať skutočný socializmus - odmietnul biblický koncept globalizácie a tiež tým, keď poukázal na nemerateľnosť marxistickej polit.-ekonómie (problémy v marxistickej metronómii) - jej pseudo-pojmov ako nadhodnota alebo nadbytočný produkt a podobne! Ľudia musia ešte hodne poštudovať o tomto období, ale nie z proradných a lživých západných, alebo ruských liberálne-"demokratických" zdrojov, ale zo skutočne vlasteneckých sovietskych/ruských zdrojov! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/rok-68.html * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/03/slovania-slovensko-rusko-historia.html


Neviem, čo si mám myslieť o Dubčekovi (moc som sa oň nezaujímal; pravicová frakcia v "komunistickej strane"?), vypadal na dobrého človeka, ale neviem, či chcel budovať skutočný socializmus alebo nejaký mišung s kapitalizmom, alebo len vedome/nevedome plnil úlohu užitočného idiota západu. Vec sa má tak, že ussa (globálny prediktor) sa snažili dostať Prahu (ako významné judaistické mesto) do sfér svojho vplyvu tuším už od 50. rokov a v 60. rokoch ľudia okolo Dubčeka spolu s ním boli len k tomu využití. Skôr si ale myslím, že to bolo len také štengrovanie a podkúrenie ZSSR zo strany globálneho prediktora (atlantického krídla) s využitím nástroja - ussa, čo sa možno trochu vymklo z pod kontroly (hrozil by pád východného bloku; možno reťazová reakcia a ww3; nakoniec aj ussa podporili inváziu ZSSR, že ide o ich vysostné "vody"), na ktoré Moskva (euro-ázijské krídlo globál. prediktora) odpovedala ráznym tónom - proste zabudni! Ja jej krokom z politického hľadiska plne rozumiem, proste nemali na výber. Treba si uvedomiť, že v 60. rokoch  bolo ešte priskoro na konvergenciu medzi západným kapitalizmom a východným "komunizmom" (ktorú plánoval globálny prediktor od konca ww2), ku ktorej malo dôjsť naostro až po 89. roku (rozpad východ. bloku), ale už s plne zasvätenými a vycvičenými kádrami ako bol havel a spol. (judaistické klany), čo Dubček jednoducho nebol! Ten to myslel asi fakt úprimne a preto aj bol pravdepodobne odstránený, aby nerobil problémy. Ku konvergencii systémov samozrejme nedošlo, kedže ussa (pravdepodobne frakcia neokonov) zradili a nesplnili pôvodný plán globálneho prediktora demontovať kapitalizmus a konzum (oddialiť tak ekologickú katastrofu) a odmietli sa vzdať svojej hegemónie. A preto budú teraz globálnym prediktorom postupne zničení. Dávam im tak od 5-10 rokov na výslní a potom už len strmý pád. Pokiaľ ale eu nevytiahne hlavu z ussáckej riti, tak ju ussáci stiahnú do pekla spolu s nimi a teda aj nás. Vec sa má však tak, že po tom, čo globálny prediktor vyriadi ussa, tak sa vrhne na nás, aby dokonal pohreb západnej "kresťanskej" buržoázne-liberálnej rasy na čele s jej zhubným kapitalizmom, ktorý speje ku globálnej ekologickej katastrofe. Globálne zákulisie fakt so západnou "kultúrou/civilizáciou" do budúcna moc nepočíta. K tomu aj využíva všetky tieto zvrátené ideológie v podobne multi-kulti, gender, lgbti, hedonizmus, drogy, postupnú idiociu oviec a do budúcna ďalšie okná overtona. My proste musíme prísť s inou - lepšou alternatívou, ktorá nám zaručí dlhodobo udržateľný život. O ničom inom to nie je. Dnes už každý musí aspoň tušiť, že tento systém - liberálny kapitalizmus (jeho deriváty) spolu s bujarým konzumom ako generátorom globálnej ekologickej krízy, je chorý už od základu! Kto by sa chcel rokom 68 viac zaoberať, tak nech si preštuduje linky nižšie!


Nebuď smiešny! Dubček bol užitočný pravdepodobne nevedomý idiot cia/západu, ktorého keby ZSSR nespacifikovalo aj stou jeho pražskou jarou, tak by sme boli vyrabovaní o 20 rokov skôr! Takto sme si aspoň ešte užili 20 rokov pokoja a kľudu! Celá tá pražská jar vznikla pravdepodobne z dvoch možných príčin: buď sa jednalo o akciu atlantického krídla globálneho prediktora na opanovanie Prahy ako dôležitého geo-politického bodu, alebo to bola čisto spontánna a naivná akcia ľudí okolo Dubčeka, vrátane jeho samotného! Však aj ussa si oddýchli, keď to Moskva urovnala a sami ju v tom podporovali! Išlo tam vlastne o taký predčasný "89.", ale ešte nebola k nemu vhodné globálna situácia a preto to nakoniec globálna elita zarazila (euro-ázijské krídlo gp)! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/rok-68.html * Byť uznávam, že Dubček bol možno dobrý človek. Ale nepoznal som ho osobne. To hovorím len na základe tých informácií, ktoré sa ku mne dostali. Ty si podľa mňa fakt dosť mimo, máš divné názory a aj mizerné informácie! Si dogmatický vymetený pravičiar - je to na tebe vidieť! Inak, ja som nevolič a už som dávno mimo dogmatické čierno-biele zmýšľanie - "rozdeľuj a panuj" - ľavica vs. pravica - ale Fico je určite profesionálny riadiaci káder - štátnik (čo sa o jednorázovom amatérovi a sedlákovi kotlebovi nedá povedať - možno z neho niečo bude neskôr, alebo ako kamienok v topánke smeru po budúcich voľbách, ak sa dostane do parlamentu), ktorého skúsenosti ešte budú Slovensku veľmi prospešné, hlavne v tejto zlej dobe, ktorá nás práve v nasledujúcich rokoch čaká, uvidíš! Je to tiež zednár a tie bonusové informácie a kontakty, ktoré má, nám môžu pomôcť.


Rok 68. - Od Hoxa a mňa
-----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-leva-netu/

Zaujímali by ma nejaké opodstatnené argumenty ľudí, ktorí si myslia, že keby Moskva v 68. nezakročila, tak by mohlo dôjsť k WW3. Kto by koho napadol a prečo?

Hox | 26.09.2016
ad 1), jakákoliv vojenská struktura, která nechá jednoduše přejít své členy k protivníku nebo odejít, si vypisuje potvrzení že defakto neexistuje, byl by to precedens, který by měl za následek prudký vzrůst nestability ve světě s nepředvídatelnými následky, ala další kubánská krize. Dovedeš si představit, že by z NATO chtělo vystoupit Německo nebo Francie. Tatáž situace, byl by to precedent znamenající demisi NATO, to by raději Amíci hodili na Paříž atomovku a pak se 30 let omlouvali jak se spletli, než by dopustili odchod Paříže z NATO. Tj. ta možnost vůbec v praxi nebyla ani na jedné straně a v USA to velmi dobře chápali a zásah vojsk schválili.

Odpovědět
Re: Re: .
Cico Ciciak | 27.09.2016
Vďaka, už mi to dáva celkom zmysel i napriek tomu, že Francúzsko (za de Gaulle-a) vystúpilo z NATO v 60. rokoch a Grécko v 80. rokoch minulého storočia a potom sa tam znova vrátili.

Jo, aj napriek formálnemu vystúpeniu z NATO, Frantíci stále zostali v západnom bloku a nehrozila tam ani nejaká socialistická revolúcia, ako naopak u nás v 68. buržoázne-liberálna pod rúškou "socializmu s ľudskou tvárou" (pri určitom chápaní to bol pokus o predčasný - o 20 rokov - 89. s použitím uselful... Dubčeka).


Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.03.2015 Titulky CZ - Aj o 68. roku, aj o vstupe ZSSR do Afganistanu v r. 1979
-------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=Q-8LMHPIMhc


Otázky a Odpovědi V.V. Pjakina ze dne 4.4.2016 - Aj o roku 68 v ČSSR
----------------------------------------------------
Od 41:50 sekundy

leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-4-4-2016/


ČT připravuje protiruské tažení na 21.8.2016
-------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/news/ct-pripravuje-protiruske-tazeni-na-21-8-2016/


Gustav Husák byl deset let vězněn jakožto Stalinův žák a Slánského spolupracovník - Aj o 68. roku - Jan Hrouzek - Zmazané!

Skutoční komunisti boli popravovaní pseudo"komunistami" - trockistami (= Chruščev)!
-------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=sHC8ba5g1ws


V. V. Pjakin: Otázky a odpovědi ze dne 30. 3. 2015 - Diskuze k článku
--------------------------------------------------
http://outsidermedia.cz/v-v-pjakin-otazky-a-odpovedi-ze-dne-30-3-2015/?show=comments


Osmašedesátý: Kdo zradil vlast - Jaroslav Klíma
-----------------------------
http://www.scribd.com/doc/22479926/J-Klima-Osma%C5%A1edesat%C3%BD-Kdo-zradil-vlast#scribd


Smrt ve středu - Petr Hájek (2009) - O nwo, 11. septembri, ľavica vs. pravica, aj o havlovi...
-------------------------------------------------------------------------
http://uloz.to/xrsEPApc/smrt-ve-stredu-petr-hajek-2009-verzia-1-pdf

Smrt v sametu - Petr Hájek - O zamätovej "revolúcii", "komunizme", nwo a havlovi
--------------------------------------------------------------
http://uloz.to/xPDfKXdj/smrt-v-sametu-petr-hajek-pdf