pondelok 15. júna 2015

Boh a Slováci/Slovania (nemusíme sa za seba hanbiť a myslieť si o sebe, že sme niečo menej než západniari)

Keď ľudia pochopia akými spôsobmi a princípmi sú ovládaní a manipulovaní, ako funguje dnešný systém a riadia sa sociálne super-systémy, ďalej keď začnú jednať a žiť na základe úrovne svojej vlastnej morálky a svedomia a ďalej túto úroveň zvyšovať, tak už žiadni psychopati sa k moci nikdy nedostanú!!!
Ježiš hovoril o Božom zámere vybudovať kráľovstvo Božie priamo tu na Zemi a nie, ako sa tvrdí v historicky z(de)formovanom kresťanstve, ktoré si len manipulátori a sociálni inžinieri prispôsobili pre seba, aby slúžilo výlučne ich egoistickým a klanovým záujmom, keď z obyčajnej viery v Boha, ktorá bola pravdepodobne v začiatkoch úprimná a ktorá nepotrebovala prostredníka, vytvorili zhubný ideologický projekt globalizácie na zotročenie celého sveta v mene ich pseudo-boha, zakrytý do dogmaticky-obradného náboženského hávu s davo-elitárnou (otrockou) podstatou!!! Kvôli tomu ho nainfikovali rôznymi defektnými informáciami a dogmami, ktoré tvrdia, že ovca má poslúchať a znášať všetky možné muky a útrapy počas svojho mizerného života a na onom svete bude za odmenu spasená!!! To je tá najväčšia lož za posledných minimálne 2000 rokov, aká sa objavila!!! Však to dá predsa rozum!!! Skutočný Boh by nikdy nechcel, aby človek počas svojho života na Zemi trpel ako "zviera"!!! Skutočný Boh dal človekovi slobodu a vlastnú vôľu, aby sám vybudoval kráľovstvo Božie priamo tu na Zemi a bol na nej jeho zodpovedným správcom!!! Kráľovstvo Božie sa nenachádza nikde inde než v ľudskej duši a až keď sa človek dokáže zmeniť vo svojej vlastnej podstate (zamyslí sa nad svojimi defektnými stereotypmi správania a uvažovania, odstráni ich, prípadne skoriguje) a bude následne konať podľa toho, tak až potom sa na Zemi objaví!!! Žiaden pseudo-boh, ani "spasiteľ" ho na Zemi nevybuduje, pretože skutočný Boh komunikuje s človekom prostredníctvom zmien v jeho životných okolnostiach!!! Kladné zmeny znamenajú vo všeobecnosti zlepšujúcu sa mieru chápania (morálky) a postoj danej osoby k životu. Je to tak prosté, ale ľudia tomu stále nechápu a hlavne nechcú to pochopiť, pretože by sa im zrútil celý ten ich lživý virtuálny svet aj s ich pseudo-bohom a náboženstvom, jak domeček z karát!!! Ľudia sú preto presvedčení, že spravodlivá spoločnosť sa nedá vybudovať, že spravodlivosť vlastne ani neexistuje a najlepšia spoločnosť je podľa nich práve tá davo-elitárna (otrocká) ako napríklad dnes kapitalistická, konzumná, materialistická, individualistická, mamonárska, parazitická a vykorisťovateľská, v ktorej je všetko podriadené zisku, konzumu a hedonizmu, bez reálnej morálky a svedomia človeka!!! Ľudia si potom myslia, že sa im stačí proste veriť v JK, modliť sa a na onom svete budú za to ako za odmenu spasení, alebo čo, čo je samozrejme totálna hlúposť!!! JK keď hovoril, že ja som cesta..., tak myslel na kráľovstvo Božie vybudované ľuďmi priamo tu na Zemi a nie, ako to bolo následne zdeformované, alebo špatne vyložené, že keď budete veriť v JK a praktikovať kadejaké smiešne rituály, a to vraj stačí, že pôjdete do neba a ostatní skončia vo večnom pekle a zatratení!!! To je totálna lož!!! Ale "pravovernému" dogmatickému katolíkovi bez vlastného mozgu to beztak nevysvetlíš!!! Oni tomu absolútne nerozumejú!!! Prečo v podstate každý človek sníva o spravodlivej spoločnosti???!!! Lebo ten obraz (ideu/archetyp) máme zakódovaný v sebe!!! Potrebujeme tú ideu len zhmotniť v reálnom svete!!! Samozrejme, že sa tu nechcem zaoberať tým, čo je to vskutočnosti Boh a jeho rôznymi výkladmi, pretože je to absolútne zbytočné!!! Treba ho brať tak, že je to akási nad-realita/najvyšší intelekt/hierarchicky najvyššie riadenie, ktoré sa pravdepodobne nedá pochopiť ľudskými zmyslami!!! Niektorí samotní Slováci (Slovania), ktorí sa cítia úprimne alebo frustrovane menejcennými (alebo zradcovia z našich vlastných radov, ktorí sú kráľovsky platení za kydanie hnoja na náš národ), nádavajú na svoj národ v tom duchu, že je blbý, zaostalý, nevyspelý, neschopný a podobne, pretože nás údajne zabrzdilo 40 rokov "komunizmu" a tvrdia, že by sme si vraj mali brať príklad z nejakého "najsamlepšieho" západu a z jeho údajne "dokonalej demokratickej a slobodnej" kultúry, vraj najlepšie z tej americkej!!! Ale to je tá najväčšia lož pod slnkom, aká môže byť!!! Slováci (Slovania) majú práve že na čom stavať a z čoho vychádzať a ani si to pritom neuvedomujú!!! Slovanom boli vždy blízke ideály rovnosti, spravodlivosti a viery a na tom sa už predsa dá vybudovať spoločnosť!!! Slováci nie sú ako západniari - anglosasi, ani nikdy nebudú ako západniari!!! Zabudnite na to, vy proradní liberálni agenti západu!!! My nie sme extrémne individualistickí, kapitalistickí, bažiaci po zisku, konzume a hedonizme, koristnícki, parazitickí, nikdy sme nezgenocídovali žiadnu kultúru, etnikum, alebo rasu tak ako západ, nikdy sme nemali žiadne kolónie, kde by sme drancovali prírodu a nerastné bohatstvo a využívali ľudské bytosti ako otrokov!!! To vedel a vie len západ!!! A buďme na to hrdí!!! Je jasné, že na ľudí sa nedá ísť takto zhurta a chcieť od nich, aby všetko zmenili naraz a preto je na to potrebný čas a postupná zmena, aj cez ideológie!!! (Štát proste bez ideológie nemôže fungovať, to je jasné!!!) Hlavne je treba urobiť zmeny vedúce k tomu, aby si ľudia aspoň trochu mohli vydýchnuť a zamyslieť sa nad ďalšími krokmi!!! Napríklad zaviesť bezúročnú ekonomiku!!! Na začiatok môžeme začať s tým, čo sa už v minulosti osvedčilo a fungovalo!!!

Historická nevyhnutnosť Česko-Slovenskej krvavej revolúcie - A čo po nej - Toto je tá prednáška!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=fyUlDz_PD2c


O "slobode" v atlantickej ne-civilizácii - Peter Marman - 1. časť - Slobodný vysielač, 04.06.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=wmPPkwb7KGo

O "slobode" v atlantickej ne-civilizácii - Peter Marman - 2. časť - Slobodný vysielač, 18.06.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=U9qYy6Eb7ZA


Bezúročná ekonomika - Alternatíva k súčasnému finančníctvu + vysvetlený dnešný finančný systém!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/bezurocna-ekonomika-alternativa-k.html


Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu
---------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnost, manipulácia más...!!!
---------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html