štvrtok 18. júna 2015

Zdravím pán Sulík

Zdravím pán Sulík!!! Mám na vás niekoľko otázok!!! Uvediem tu taký jeden článok a spýtam sa, ako by ste systémovo riešili v rámci dnešného systému, problémy (aj podobné), ktoré sa v tom článku uvádzajú!!! A či sa to vôbec nejako reálne dá!!! Koniec koncov podobné problémy máme aj tu na Slovensku!!!
Tu je ten článok * http://outsidermedia.cz/zacal-boj-o-zisky-vody-a-take-o-zivot/ * No takže moje otázky sú asi nasledovné!!! Myslíte si, že tieto v článku spomínané problémy vychádzajú z liberálneho (globálneho) kapitalizmu ako obecnej ideológie a filozofie života, ktorá formuje všetky sféry nášho života, aj naše stereotypy uvažovania a myslenia, aj našu morálku, prípadne iné vlastnosti, alebo očakávania/ciele od života???!!! Ak neboli podľa vás spôsobené ideológiou liberálneho (globálneho) kapitalizmu, a ak dnes podľa vás vo svete nie je prítomný kapitalizmus, ale niečo iné (napríklad korporátny fašizmus), tak čím vlastne boli spôsobené???!!! Ďalej, ako by ste sa vysporiadali s tými problémami (respektíve s globálnym korporátnym fašizmom), čo sú uvedené v spomínanom článku???!!! To znamená s korporáciami, kartelmi, konglomerátmi, legálnymi regionálnymi mafiánskymi organizáciami, klanmi, ich bosmi a podobne???!!! Máte na to "gule" riskovať aj svoj vlastný krk, keď ste už vraj za vodou a do politiky nechodíte zarábať, alebo nás len vodíte za nos ako ostatní populisti, ktorí koniec koncov tiež len vedome/nevedome pracujú pre tieto vyššie spomínané kapitalistické korporátne klanové a mafiánske štruktúry ako ich poskoci/agenti/užitoční idioti???!!! Myslíte si, že keď sa dostanete do parlamentu, dokázali by ste to aj reálne zmeniť, alebo len pekne rečniť???!!! Ako???!!! Nemyslíte si, že si až príliš fandíte???!!! Nemyslíte si, že ste v konflikte záujmov ako podnikateľ, teda jeden z nich a preto proti ním nikdy nepôjdete???!!! Nemyslíte si, že s vašimi mizernými pár % nemáte absolútne žiaden dosah a páky na zmenu politiky štátu???!!! Načo tam potom vlastne idete???!!! Tvrdíte, že prachov máte dosť a tie nejhrajú žiadnu rolu!!! Takže idete tam len zabíjať váš volný čas???!!! Nerozumiem!!! Chápete vôbec riadeniu dnešných komplikovaných sociálnych super-systémov???!!! Vy ste čisto taký teoretický, vedecký alebo technokratický človek, vhodný pre nejaký konkrétny nižší post ako napríklad manažér, ekonóm, guvernér banky, minister financií a podobne, kde môžete naplno využiť vaše dannosti a vedomosti, ale uvedomte si, že vy nemôžete riadiť taký komplikovaný sociálny super-systém ako je štát, pretože nie ste riadiaci káder a ani nerozumiete riadiacim procesom a vládnutiu!!! Medzi menežovaním nejakej banky, kde ide len čisto o zisk pre jej akcionárov a riadením štátu ako sociálneho super-systému, je sakramentský rozdieľ!!! * http://files.leva-net.webnode.cz/200001964-5b9855d8bb/O-DVTR-13.05%20(bez%20p%C5%99%C3%ADloh).doc * Aby som sa vrátil k pôvodnej myšlienke!!! Nemyslíte si, že podstata problému tkvie práve v samotnej ideológii liberálneho (globálneho) kapitalizmu, ktorá nám už načisto prerástla cez hlavu, ktorá (de)formuje aj myslenie samotných ľudí a ich morálne a životné hodnoty a v tom, že dogmaticky presadzuje nutnosť všetko ponechať na "inteligentnú neviditeľnú božiu všeriešiacu ruku trhu"???!!! Akože takú tú vyhýbavú odpoveď, že neexistuje alternatíva, neberiem!!! Oni nejaké sú!!! A ak by aj nebola, tak ju treba bezodkladne vymyslieť!!! Na to máme predsa vlastné hlavy, nie???!!! Alebo veríte na čierno-biely svet a jeho obmedzené uvažovanie v protikladoch???!!! Kapitalizmus vs socializmus a nič iné v záujme celej spoločnosti, kde práve vďaka nej sa aj dokáže indivíduum presadiť???!!! Však ste predsa liberál - voľnomyšlienkár, nie???!!! Takže prečo ten ekonomický dogmatizmus???!!! To si nejako odporuje!!! Potom ste skôr pravičiar - konzervatívec!!! Čo vi na tieto ohromné prednášky???!!! * https://www.youtube.com/watch?v=wmPPkwb7KGo * https://www.youtube.com/watch?v=U9qYy6Eb7ZA