sobota 4. júla 2015

Egregory, kolektívne bio-informačné energetické pole, biopole, "duch", duša, "anjeli"...

Duša
----
To, co stojí za pojmem "Já", nesmrtelná část nad-reality; s Bohem spojená podstata člověka jako představitele Boha na Zemi. Dočasně pobývá v těle člověka jako v nositeli ducha a zabezpečuje smysl jeho bytí jako jednotu procesů rozvíjení duše a samorozvíjení samotného Tvůrce skrze zdokonalování všech lidských duší. - Podľa KSB a DVTR

Duša = nesmrteľná duchovná substancia, obdarená intelektom a vôľou. Vo všeobecnosti človek s duchom a telom...životná substancia človeka, imaginárne oddelená od tela i ducha.
V podstate to hovorí o tom, že Vesmír a človek ako Tvorba VM (Vis Maior) je nekonečný a nesmrteľný. Všetko vo vesmíre kmitá – mení sa v čase, ktorý nie je objektívny, ale len vedľajšia etalónová kategória (o podstate ste sa už trochu s udom pobavili). To napr. niektorým extrasenzorickým ľuďom (tí, čo vnímajú neviditeľné dimenzie – hladiny Vesmíru – mimo bežných zmyslov) umožňuje, aby si tzv. „pocestovali v čase“ , pozreli sa do minulosti i budúcnosti, „porozprávali sa“ = vymenili si in-Formácie z bežného života „odídeným“ (zomrelým) človekom apod.
Vo všeobecnosti duša – nie je ani telo, ani duch. Patrí Tvorcovi a je jedinečná so svojou špecifickou misiou na Zemi (ani jeden človek nemá rovnaký osud). - Od Luxa

Slovo „duša“ môže odkazovať na obe, nemateriálne i materiálne stránky ľudí. V predošlom prípade ľudia majú ducha, no v tomto prípade ľudia sú dušami. Duša je podstatou ľudského bytia; je to kým sme. - Podľa kresťanstva, BiblieDuch (= aura = biopole - ?)
---------------------------
Celkový souhrn všech bioenergetických polí, které v sobě nese organizmus člověka, představujícího trojjedinost těla, ducha a duše. - Podľa KSB a DVTR

Človek ako jedinec je oproti svetu, vesmíru so svojim mozgom inFormačne, kapacitne, pamäťovo, rýchlostne ai. takmer zanedbateľné nič. Preto ho Tvorca zo-stroj-il tak, že ho podvedomím napojil na kolektívne bioinformačné polia, ktoré sa v okultizme pomenovali egregory. Teda človek na učitej úrovni chápania nekončí hmotným telom, ale končí v nejakom "duchovi" = egregore (-och). Preto sa aj vcelku správne hovorí, že "telo a duch jedno jest". - Asi od Luxa

Duch = poľová (netelesná) existencia, ktorá má tesné spojenie s psychikou jedinca. Kolektívny duch – kolektívne biopole = v ezoterike tzv. egregor. Alebo iná definícia: nemateriálna substancia, obyvateľ (myslí sa Duch) nehmotného i hmotného sveta, nám prístupný duchovný svet. Nehmotný duchovný svet = kolektívne podvedomie. - Od Luxa

Človek má ducha, ale nie je duchom. Duch je nemateriálna časť človeka, ktorá „spája“ s Bohom (skôr s Noosférou, nehmotným duchovným svetom, a duša je podstata človeka spojená s Bohom - ?). Duch je tá stránka ľudstva, ktorá nás prepája s Bohom. - Podľa kresťanstva, Biblie


Aura = biopole (= duch?)
------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/z-diskuse-o-konceptualni-moci-egregorech-a-dalsim/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Aura_(pole)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aura

Podľa toho ako človek myslí, aká je jeho morálka, nálada a do ktorých egregorov je napojený má tzv. auru, čo je vlastne oné biopole.

Aura je v alternatívnej medicíne a mystike ťažko postrehnuteľná fosforencencia obklopujúca každý predmet a jav. Podľa niektorých názorov je identická s biopoľom (bioradiáciou). Vo vedeckých kruhoch sa existencia aury považuje za pochybnú.

Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.


Biopole
-------
http://www.biosferaklub.info/dobre-slovo-lieci-zle-pomaly-zabija/

V dnešnom ponímaní je biopole súbor (zoskupenie, komplex) torzných polí.

Človek je obklopený biopoľom. V dnešnom ponímaní je biopole súbor torzných polí. Pojem torzné pole sa objavil v roku 1922 na pomenovanie hypotetického fyzického poľa, ktoré je generované krútením, rotáciou priestoru, to znamená, že torzné pole vzniká všade, kde dochádza k rotácií. Rotuje naša planéta, slnečný systém, galaxia, preto je torznými poľami obklopené všetko. Človek, kameň, strom, planéta sú obklopené torznými poľami, ktoré na seba vzájomne pôsobia, menia sa a vytvárajú nové torzné polia. Torzné polia predstavujú obrovský tok informácií a vytvárajú spoločný bezhraniční systém, v ktorom je rýchlosť šírenia signálu okamžitá, pojem čas tu neexistuje. Človek nerotuje, ale sám o sebe je generátorom torzných polí rôznej intenzity. Vedci sa domnievajú, že myseľ už je torzná energia, z ktorej sa tvoria polia a na túto torznú energiu je možné vplývať. Napríklad naši predkovia, keď darovali alebo menili veci medzi sebou hovorili „Blagodarju – Blaho darujem“ a neutralizovali tým všetko negatívne.Telo, duch, duša - Podľa KSB
----------------------------
Jaký je názor kolektivu KSB a okolí na tuto tezi:

1.) "Každý člověk má pouze jeden jediný život. Regrese do minulých životů a prožitky, které lze tímto nástrojem vyvolat a získat, představují životy a historické zkušenosti našich předků, nikoliv nás samotných - nikoliv naší vlastní duše."

KSB v ľudskej bytosti rozlišuje tri zložky (telo, duch, duša). Teda prirodzené hmotné telo, duch – biopole, ktoré je nositeľom ľudskej psychiky a dušu, ktorá nie je z tohto stvoreného sveta. Drvivá väčšina ľudí západnej civilizácie svoje „Ja“ stotožňuje so svojim hmotným telom (ak zahynie telo, zahynie Ja). V iných kultúrach telo vnímajú skôr ako nadstavbu, doplnok ducha (v niektorých kultúrach sa pletie a zamieňa výraz duch, duša, alebo stotožňuje). Takže ak niekto stotožňuje svoje „Ja“ s duchom, jeho pohľad na reinkarnáciu môže byť taký, že fragmenty duchov v rodovom alebo inom egregore, odkiaľ čerpá informácie o živote týchto duchov – môže vnímať ako svoje minulé životy. Ak však človek svoje „Ja“ stotožňuje s dušou, o ktorej vieme pramálo, len že nie je z tohto stvoreného sveta, je nositeľkou vôle, sama je životom a vnímaním tohto sveta skrze algoritmy psychík najrôznejších bytostí, vrátane človeka, tak životy ktoré vnímam v regrese nepotrebujem spájať so sebou – svojim „Ja“, som schopný prijať úlohu akejkoľvek bytosti v ktorej som inkarnovaný a zameriavam sa na úlohu pre ktorú som tu ako človek. Takže informácie z egregorov, vrátane tých o životoch duchov napr. z môjho rodového egregoru majú pre mňa informačnú hodnotu, a pomáhajú mi riešiť aktuálne problémy ktorým čelím ja ako osoba i spoločnosť. Lebo človek aj ľudstvo má svoj cieľ (Z pohľadu DVTR každý jeden informačný objekt má svoje zadanie a cieľ), a keďže vývoj ľudstva rieši mravno-etické problémy, pričom zo začiatku sa nabaľujú najrôznejšie chyby, tak tieto chyby ľudí a ľudstva treba riešiť, aby neskončili ďalšou kataklyzmou a reštartom civilizácie.Egregor (v ezoterike), egregory = Kolektívne biopole, kolektívne biopolia - Z netu
---------------------------------------------------------------

Iné názvy
---------
Kolektívna "duša" davu, kolektívne bio-informačné energetické pole, bioinformačno energetické pole, informačno-algoritmické riadiace polia, kolektívne bio-pole, kolektívne biopole, agregátne biopole v noosfére, agregátne energeticko-informačné biopolia, kolektívne podvedomie(?), agregátny(stmeliť, zoskupiť) modul, bioinformačný modul, kolektívny duch, energeticky (myšlienkový?) rezonátor


Autonómna duchovná entita tvorená kolektívnym podvedomím ľudí


Egregor — energoinformační struktura polí ("duch skupiny"), zrozená psychickou činností množství jedinců na základě společných typů psychiky, zájmů a dalších možných společných osobnostních parametrů v procesu jejich životních aktivit. - Podľa KSB a DVTR


Ľudský segment Noosféry Zeme - tzv. informačno-algoritmické riadiace polia, ktoré dostali u okultistov názov egregory.


Egregor = agregátne biopolia tvorené myšlienkovou aktivitou ľudí


Egregor — biopoľová energoinformačná zostava («kolektívny duch»), zrodená psychickou činnosťou množstva jednotlivcov na základe všeobecných typov psychiky, záujmov, algoritmu správania a iných možných rovnakých osobných parametrov v procese svojej životnej činnosti. Slovo «egregor» pochádza od slova «agregát», ktoré znamená «spojenie do jedného celku množstva funkčne rôznorodých prvkov».


Kolektívne podvedomie, ktoré dominuje podvedomiu jedinca sa nazýva ináč aj kultúra.


Egregory sú umiestnené v noosfére.


Egregor = kolektívne bioinformačné energetické pole, ktoré vytvárajú sami ľudia (aj zvieratá) a ktoré je zodpovedné za informačné riadenie a algoritmiku správania jedinca, ktorý je do neho napojený. Myšlienka je hmotná a má príslušné parametre, niečo podobné ako povedzme elektromagnetické vlnenie s príslušným poľom, len na oveľa "jemnejšej" úrovni a je okamžite emitovaná do príslušného egregoru. Podľa toho ako človek myslí, aká je jeho morálka, nálada a do ktorých egregorov je napojený má tzv. auru, čo je vlastne oné biopole. Niektorí extrasenzorickí nadaní ľudia ju okolo človeka vidia a dokážu mnohé informácie o človeku z neho "prečítať", prípadne aj vyliečiť jeho nejaký fyzický, či psychický neduh.

Egregory majú svoju hierarchiu, kde základnou jednotkou je rodinný egregor, ktorý je zodpovedný za správanie a "osud" rodu, a cez neho sa odovzdáva duchovné následie rodu. Ak boli predkovia nie moc morálni, tak sa to prejaví na ich potomkoch, až do úplnej degenerácie, alebo vymretia rodu.
Treba chápať, že si za to ľudia môžu sami,lebo za svoj život dostávajú spätnú väzbu za svoje správanie a konanie, ale ak sú nevnímateľní k neustálym informáciam Vis Maior a tieto informácie sú prehlušené príjmom informácii z rôzných aj umelo vytvorených biopolí, tak prichádzajú nezdary, choroby, nešťastia až po smrť.

Hierarchicky potom môžu následovať egregory okolia, dediny, mesta, národu, civilizácii a ľudstva.
Človek je súčasne napojený na viacero egregorov, napr. rodinný, skupinový (napr. opilcov),profesionálny, národný apod.
Sila a možnosti riadenia každého egregoru ďaleko presahujú možnosti každého človeka a čím viacej ľudí je do neho napojených podvedomím, tým sa egregor stáva silnejším, lebo má väčší prísun energie od jeho batérií.
Ak niekto bol na futbalovom zápase alebo veľkom koncerte s množstvom ľudí, tak chápe, čo je to kolektívne podvedomé "šialenstvo" alebo skupinové emócie. Aj "duchom" nezúčastnený je vtiahnutý do algoritmiky kolektívneho egregoru cez činnosť jeho podvedomia.


V KSB je termínem „egregor“ myšleno něco jiného, biopolová struktura, vznikající a živená duševní aktivitou lidí (děje se to stále, mimovolně, zabránit tomu nejspíš nejde), která ale po „nasycení“ energií přechází do autonomního režimu a existuje nezávisle na těch, kdo ji stvořil (dokud nedojde šťáva). Egregor odpracovává algoritmyku vloženou do něj myšlenkami lidí, kteří se podíleli na jeho vytvoření. Doba života egregoru se může pohybova od pár vteřin či minut, do tisíců let, logicky největší a nejsilnější egregory (biopolové struktury) vznikají tam, kde je „živí“ (věří v ně, je informačně a morálně kompatibilní s obsahem egregoru) největší počet lidí a kontinuálně nejdelší dobu. Dnes logicky mezi nejsilnější egregory patří náboženské (křesťanský, muslimský, židovský, známý také pod názvem JVHV atd.), plus některé sportovní, hlavně fotbal, který je sice mladší, ale energetický potenciál (rezervu) má asi vyšší než křesťanský, 3 miliardy biorobotů přikovaných k TV k nějakému konkrétnímu zápasu, emocionálně angažovaných při vypnutém mozku, udělá svoje. Drtivá většina křesťanů a dalších tzv. věřících v boha (libovolné konfese) je z většiny zaháčkována právě na egregor dané konfese, který imituje boha... křesťanský „bůh“ byl vytvořen člověkem. Vzhledem k energetickému potenciálů je pak třeba hledat kořeny většiny křesťanských „zázraků“, svatých míst, zázračných uzdravení atd. právě zde, egregor má určitý intelekt (kromě toho i „manažery“) a občasné zázračné uzdravení je výborná reklamní akce... nevyřčeno zůstává jen to, že energie, použitá na pomoc někomu, byla ukradena jiným. „léčení“ Reiki funguje na obdobném principu... obvykle si egregor vytypuje jedince, u něhož předpokládá největší „reklamní potenciál“ a tím i přítok nových „baterek“ (film matrix), kterého maximálně podporuje, dokud je jedinec loajální a egregor ho vyhodnocuje jako prospěšného.

Jak to chápu, jakékoliv živé organizmy od určité úrovně složitosti (někde asi bude spodní level, bakterie a viry egregor nejspíš nemají) produkují egregory (noosféru), přičemž třeba u zvířat je to trochu jinak, zatímco člověk produkuje egregorů kvantum (miliony, pokud ne miliardy), každý druh produkuje jeden, něco jako kolektivní duše. Další aspekt je že noosféra Země není „sférická noosféra ve vákuu“, ale je opět podsystémem (podprocesem) noosféry sluneční soustavy, galaxie atp., a není vyloučeno, že některé procesy na Zemi mají noosférické kořeny mimo samotnou noosféru Země, a stejně tak noosféra Země může v principu ovlivňovat sociální supersystémy na jiných planetách. To poslední je hypotéza, ale vyplývá to z logiky věci.


Skúsim tak veľmi zjednodušene. Najprv si zadefinujme, čo je noosféra:
Noosféra = z gréckych slov noos, čo znamená duša, rozum a sphaira = sféra, oblasť. Čo by sa v spojení dalo vyložiť ako sféra rozumu, ale aj sféra duší ľudských.

Človek ako jedinec je oproti svetu, vesmíru so svojim mozgom inFormačne, kapacitne, pamäťovo, rýchlostne ai. takmer zanedbateľné nič. Preto ho Tvorca zo-stroj-il tak, že ho podvedomím napojil na kolektívne bioinformačné polia, ktoré sa v okultizme pomenovali egregory. Teda človek na učitej úrovni chápania nekončí hmotným telom, ale končí v nejakom "duchovi" = egregore (-och). Preto sa aj vcelku správne hovorí, že "telo a duch jedno jest".

Čiže v bežnom svete svojimi zmyslami dokážeš obsiahnúť tzv. hmotný svet, ale tvoje zmysly, pokiaľ si "bežný" človek, nedokážu "pociťovať" svet duchovný na vedomej úrovni, len občas cez nejakú nevysvetliteľnú intuitívnu info. T.j. svet väčšiny fyzikálnych polí a svet "duchov" = bioinFormačných agregátnych polí, ktoré vytvorili a neustále ich energeticky nabíjajú samotní ľudia.
Noosféru teda môžeme chápať ako svet "duchov", dimenzií "duchovna", ktorý je v interakcii s prírodou a ktorej súčasťou je aj človek.
Čiže u noosféry sa jedná o systém rôznych egregorov - bioinFormačných polí, ktoré sú nevyhnutné, aby človek vôbec prežil ako druh v "nepriateľskom" okolitom prostredí. To isté sa týka aj zvierat. A sú prípady, že pri určitej "viere" a morálke jedincov, najmä vo väčších mestách, dochádza k výmenám inFormácií medzi ľudskými a zvieracími egregormi a keďže v okolí panelákov býva veľa krys a potkanov, tak sa to prejavuje v algoritmike správania sa určitých "morálnych" jedincov, že vraj ľudského rodu..

Každý človek sa napája (a zároveň ich myšlienkami energeticky podporuje - nabíja) na viacero egregorov v noosfére podľa svojej viery-neviery, záujmov, profesie, národu, klanu, rodu..atď. A keďže myšlienka je hmotná, tak len zmení nosič - odchádza do egregoru a podľa podobných frekvenčných charakteristík vytvára v ňom určité "rezonančné" moduly podobne mysliacich jedincov, ktoré potom cez psychiku ovplyvňujú algoritmiku správania sa ľudí žijúcich na matičke Zemi.
A teda aj "mŕtvi" ľudia so svojim inFormačným obsahom, ktorí "odišli" do určitého egregoru, ktorý za život preferovali, ovplyvňujú potom tých, čo sú na daný egregor napojení podvedomou úrovňou psychiky.
To sa prejavuje najmä u rodových egregorov - niektorí "duchovní" liečitelia - nešarlatáni napr. dokážu z inFormačného poľa rodového egregoru, kde sa jedinec automaticky pripája "sčítať"- downloadovať mnohé zaujímavé inFormácie rodu, aj minulé a aj také, ktoré inFormačné bloky, chyby, nedostatky...predkov negatívne vplývajú na psychiku daného jedinca. Takto je ľudský jedinec pokračovaním nielen genetickej inFormácie rodu, ale aj biopoľovej - duchovnej. Odstránením určitých inFormačných blokov sa nasledne jedinec "zázračne" zbavuje niektorých chorôb, ktoré sú vo veľkej väčšine psychosomatického pôvodu (v dôsledku zlej práce psychiky ako celku, čo sa prejavuje v hmotnom svete ako nejaká nemoc hmotného tela). * http://leva-net.webnode.cz/products/matrice-egregory-costa-concordia-a-titanic-2-/


Myšlienky ľudí sú hmotné a podľa podobnosti emitovaných kmitov vytvárajú agregátne biopolia (tzv. aura, ktorú vidia niektorí extrasenzorickí ľudia s posunutým vnímaním, je vlastne biopole človeka - pozri napr. Kirlianov jav, ktorý sa samozrejme v školskej fyzike neučí...:)) ). Tieto biopolia (torzné polia) sú hierarchicky usporiadané v Noosfére a navzájom sa sčasti prelínajú a interagujú a v nich sa uchováva každá informácia od pradávna. Biopole alebo egregor teda "vie" a "pamätá" si informáciu a algoritmiku oveľa viac, ako je to dostupné vedomiu a vôli drvivej väčšiny ľudí. Egregor má obrovskú energiu, ktorú získava z myšlienkovej energie ľudí a má INTELEKT!
Ako poľová štruktúra je previazaný s inými poľovými štruktúrami Vesmíru a cez ne tak alebo onak (priamo alebo sprostredkovane) je prepojený so všetkými hmotnými objektmi i subjektmi.
Ľudia sú podvedomím napojení na viacero egregorov a keďže určitý národ má svoju rovnakú lokalitu a rovnaký jazyk, tak vytvárajú národný egregor, ktorý je fragmentálne prepojený s jednotlivými psychikami ľudí na úrovni podvedomia. Takto objekt riadenia (národ) nemôže mať kvalitatívne lepšiu vládu (subjekt riadenia) aká je v "priemere" jeho reálna (myšlienková) morálka a chápanie. Musia byť (subjekt a objekt riadenia) tzv. informačne a algoritmicky konzistentné.
Takže nejaké "zázraky" od nejakých "géniov" proste objektívne nie je možné očakávať.
Prečo je svet taký, aký je:
V Koráne sa píše (najmenej pokazené Zjavenie z hierarchicky vyšších sfér Vesmíru, odovzdané v obrazoch negramotnému Mohamedovi):
"Väčšia vina je na tých, ktorí prijímajú otroctvo, ako u tých, ktorí sa snažia zotročiť druhých."


Myšlienky človeka sú teda hmotné, predstavujú nejakú formu energie vo forme kmitov (okultisticky - vibrácie) a podľa podobných vlnových charakteristík (frekvencia, amplitúda, koherencia ai.) vytvárajú agregátne informačno-energetické riadiace biopolia. Podľa toho ako človek myslí je teda účastníkom viacerých agregátov = egregorov, v ktorých môže mať rôzny status, podľa toho ako vie svoju myšlienkovú energiu vedome ovládať (môže byť tzv. dojná krava , t.j. odovzdáva svoju životnú energiu egregoru - drvivá väčšina veriacich v nejakú egregoriálnu relígiu, líder egregoru - egregor mu dáva energiu na konanie v súlade s jeho algoritmikou a cieľmi, môže však byť aj manažérom egregoru, ak pozná tzv. kľúče prístupu do neho a vie ho tak do istej miery ovládať- riadiť jeho činnosť).
Egregory majú intelekt a sú hierarchicky usporiadané podľa morálnych kritérií myšlienkových energií v nich obsiahnutých riadiacich modulov.
Človek je na ne napojený svojim podvedomím, ktoré na rozdiel od vedomia (dokáže spracovať 15-16 bitov/s a pracovať max. s 7-9 objektmi súčasne) spracováva mld informácii za sekundu. Takto povedzme ty osobne máš na podvedomej úrovni prístup k obrovskému kvantu informácii v egregore, len to nedokážeš dostať na úroveň vedomia (ako povedzme šamani, jasnovidci, extrasenzorickí ľudia, proroci apod.).


Noosféra = myšlenková sféra, základní představu dá třeba https://cs.wikipedia.org/wiki/Noosf%C3%A9ra

nemá to nic společného se světem mrtvých nebo něco v tom smyslu, je to součást světa živých - souhrn všech egregorů tvořených biosférou, nejen inteligentním životem.
Je tam lidský segment, segment zvířat, každého jednotlivého druhu atd. Pro zvířata je tam to, co se nazývá společná duše, například nějakého konkrétního plemene psů. Rozdílné chování plement není jen otázka genetiky, ale i toho, že jsou připojeny na rozdílný druhý egregor (společnou duši), = informačně algorytmický systém.
Je to systém vzájemné vnořenosti jak směrem dolů (noosféra Země -> jednotlivé segmenty -> ...), tak i směrem "nahoru" - noosféra Země je součástí noosféry sluneční soustavy, ta je součástí noosféry galaxie a vesmíru jako celku.
Lidský segment v noosféře skutečně vyzařuje převážně ty informace a principy, mravnost, které převládají u lidstva, a očistit ji je třeba.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/ivan-jefremov-clovek-ery-kolesa-a-jeho-hodina-byka-cast-2/


Kolektívna psychika (kolektívne vedomie, kolektívne podvedomie)
---------------------------------------------------------------
https://uloz.to/!gYGydezVFFst/rozhovory-o-zivote-6-m-velicko-sk-doc - str. 4

Už sme hovorili o tom, že my všetci tak či onak vytvárame kolektívnu psychiku. Kolektívna psychika má svoj vlastný kolektívny intelekt. Táto kolektívna psychika sa v latinskej tradícii nazýva „egregor“. Realita je taká, že ktorákoľvek individuálna psychika vždy spolupracuje s nejaký egregorom. To nás privádza k otázke: „Akú úlohu môže hrať každý jeden človek v tom či onom egregore?“


Kirlianov efekt, Kirlianov jav (Nie: Kirilianov) - Je vedecky podložený fakt!
-------------------------------------------------------------
http://www.analyzaaury.sk/11-Biopole-a-vedecky-vyskum.html

Skúmanie biopolí (aury) (torzných polí) živých a neživých vecí


O matricích a egregorech - Lux
------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-matricich-a-egregorech-strucne/


Trochu obšírnejšie o anjeloch - Anjeli
--------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/trochu-obsirnejsie-o-anjeloch/


Hra Pokémon Go — Test metód riadenia davu prostredníctvom cloud technológií
-----------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/hra-pokemon-go-test-metod-riadenia-davu-prostrednictvom-cloud-technologii/


Existuje spojenie "algoritmika egregora" - Každý egregor má svoju príslušnú algoritmiku, resp. viacero algoritmov
------------------------------------------------------------------------
...džinov budeme brať ako zlých duchov (príslušné nižšie egregory s negatívnou algoritmikou).

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/pridi-na-pomoc-mojej-neviere-4/Noosféra
--------
http://sk.wikipedia.org/wiki/Noosf%C3%A9ra

http://cs.wikipedia.org/wiki/Noosf%C3%A9ra

Noosféra (gr. nús = rozum, sphaira = sféra, oblasť; sféra rozumu) alebo antroposféra alebo technosféra je oblasť planéty Zem obsiahnutá rozumovou ľudskou činnosťou; pojem noosféry zaviedol Teilhard de Chardin a Édouard Le Roy a rozvinul ho Vladimir Ivanovič Vernadskij. Pojem technosféra označuje najmä časť Zeme nie len obývanú, ale aj zreteľne pozmenenú človekom.


Noosféra = z gréckych slov noos, čo znamená duša, rozum a sphaira = sféra, oblasť. Čo by sa v spojení dalo vyložiť ako sféra rozumu, ale aj sféra duší ľudských.Hierarchicky Najvyššie Riadenie - HNR

Hierarchicky najvyššie všeobsažné riadenie / Hierarchicky najvyššie všeobjímajúce riadenie - HNVR
------------------------------------------------------------------------
Boh

Bůh - nad-realita, Všemohoucí, jediný pro všechny živé na Zemi Tvůrce a Všedržitel jím vytvořeného (tvárného) vesmíru. Nejvyšší všeobjímající úroveň řízení, která se ve vědomí většiny lidí odráží jako řetěz nahodilostí. "Náhoda - pseudonym Boha, když se nechce podepisovat vlastním jménem." (Anatole France). - Podľa KSB a DVTR

Hierarchicky Najvyššie Riadenie Vesmíru (HNR) - to dostalo v relígiach názov Boh (vôbec si ho netreba stotožniť s akýmkoľvek obrazom, či nebodaj "svätým" písmom vykresleným bohom jednotlivých náboženských kultov - Boh nemá obraz, ide o Nadmiernu Realitu, či Mieru Mier, či Absolut Logos...:)) )

Nadpozemská realita, ktorú na planéte Zemi volajú Bohom.

Nad(Vesmírna) realita

ALEBO v DVTR: „Hierarchicky nejvyšší řízení“ je společné ve vztahu k objektu, prostředí, množství dílčích vnějších řízení vycházejících z prostředí, od v něm nerozpoznaných subjektů, a subjektu formujícímu prognózu ve vztahu ke zkoumanému objektu.


Boh, Vis Maior, HNR - Hierachicky nejvyšší řízení (intelekt)
------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=wtyeTVqkgBg


HNR, Boh, náboženstvo
---------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/hnr-boh-nabozenstvo/