streda 22. júla 2015

Pozor na trockistov/marxistov + vysvetlenie pojmov (komunizmus, socializmus, marxizmus, boľševizmus, boľševici, trockizmus, trockisti)

Komunizmus, socializmus, marxizmus, boľševizmus, trockizmus
-------------------------------------------

Komunizmus
----------
Komunismus - Ideál, o který by lidstvo mělo ve svém rozvoji usilovat, propaguje se od starověku. Komunistické myšlienky sa objavujú už v samotných začiatkoch ľudstva - kmene, (slovanské) rodové zriadenia, občiny!!! V překladu z latiny slovo "Komunismus" označuje společenství, pospolitost. Kromě toho, v latinském jazyce to slovo má společný kořen se slovem "komunikace", neboli spojení, včetně informačního spojení mezi lidmi, což se rusky nazývá "so-VEST". Jinak řečeno, komunismus je společenství lidí na základě svědomí. Vše ostatní v komunismu je následkem jednoty svědomí u různých jedinců.

Komunizmus podľa Marxa: "Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb."
(Socializmus /predstupeň komunizmu/ podľa Marxa: "Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho zásluh.")

Ľudská kultúra/spoločnosť = skutočný komunizmus = "Kráľovstvo Božie" na Zemi, ktorého podstatou je "diktát" svedomia! Všetko ostatné v komunizme je následkom jednoty svedomí jednotlivcov, a teda aj typ politicko-ekonomického systému! Tú Marxovu poučku: "Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb." je treba chápať len ako jeho subjektívny výklad objektívneho komunistického ideálu (idei) v rámci jeho vlastnej miery chápania sveta a jeho vlastnej miery morálky, hoci ten jeho názor má rozhodne niečo do seba! * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/narodny-socializmus.html


Socializmus - V marxistickej teórii je to 1. fáza na dosiahnutie "komunizmu", ktorý predstavuje 2. fázu a hlavný cieľ!
----------------------------------------------------------------------------------

Kapitalizmus a socializmus - Vysvetlenie pojmov
-----------------------------------------------
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4U-nfpzdAIkJ:hladanie.wz.cz/skola/kapsoc2.htm&hl=sk&gl=sk&strip=0

Kapitalizmus a socializmus - Pyramída a kruh
--------------------------------------------
http://www.cepta.sk/index.php/sk/duchovny-rozvoj/univerzita-zivota-mimograntmenu-317/spolonost-mimograntmenu-320/221-kapitalizmus-a-socializmus-pyramida-a-kruh

Za co nenávidí Stalina a Beriju
-------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/za-co-nenavidi-stalina-a-beriju/

Alexandr Samsonov: Pogrom na nestátní podnikání přišel až s Chruščovem
----------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem/

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1303/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem

Systém Zvýšení účinnosti hospodářství (ZUH) ve stalinské epoše
-----------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/system-zvyseni-ucinnosti-hospodarstvi-zuh-ve-stalinske-epose/

Stalin a podnikatelé
-----------------
https://janica9.wordpress.com/2012/02/24/921007-stalin-a-podnikatele/

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky
---------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/ford-a-stalin-o-tom-jak-zit-lidsky

Proc by mela byt agentura pro planovani budoucnosti? - Meritokracia, plánovanie budúcnosti, hybrid systém v Japonsku... - Fulford
-------------------------------------------------------------------------------------
http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/proc-by-mela-byt-agentura-pro-planovani-budoucnosti-/


Socializmus (predstupeň komunizmu) podľa Marxa: "Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho zásluh."
(Komunizmus podľa Marxa: "Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb.")

Socializmus je společenské zřízení, při kterém se základní potřeby každého člověka, a také každé rodiny, uspokojují na účet přímého i nepřímého pokrytí odpovídajících výdajů státem, vystupujícím v roli představitele společnosti jako celku.

Socialismus (z latinského socialis družný, společenský) je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví. Cílem socialismu je dosažení ideálů rovnosti (presnejšie dôstojnosti pre každého bez rozdielu, pretože medzi ľuďmi samozrejume rozdiely sú!), spravedlnosti a mezilidské solidarity cestou sociální reformy (tzv. reformní socialismus) nebo revolucí (tzv. revoluční socialismus). Socialismus si obecně klade tyto cíle: změna majetkových a právních vztahů ve společnosti, změna struktury hospodářství, boj proti výsadám ve vzdělání a změna státního zřízení.

Socialismus je ucelený myšlenkový systém, který vznikl jako reakce na industrializaci. Samotný termín podléhá době a místu užití, kdy může znamenat velmi odlišné postupy. Oxfordský slovník světové politiky ho dělí na sociálně-demokratický, marxistický a utopický (komunistický).

V širším smyslu jde zaprvé o ekonomický systém charakterizovaný společným vlastnictvím výrobních prostředků, kolektivismem, intervencionismem a v tzv. reálně socialistických státech, vycházejících z totalitního pojetí řízení hospodářství, i v některých demokratických zemích určitou mírou plánovaného hospodářství. V ekonomickém smyslu je protiváhou kapitalismu.


Marxizmus (z netu)
-------------
Pojmenování světonázorového systému, který je falešným imitátorem cesty ke komunismu. Marxizmus byl vypracován a zaveden znacharstvem Západu (globálnym prediktorom), jako metodologicky rozporuplné učení, za účelem diskreditace myšlenky komunizmu. Nesprávné ztotožňování pojmů marxizmus a komunismus vzniklo v období světonázorového bloudění konce 19. a poloviny 20. století.


Marxizmus sa spočiatku vytváral kvôli tomu, aby na jeho osnove bolo možné vykoreniť celý tento západný „demokratický“ (kapitalistický) spoločenský systém a nahradiť ho iným, v ktorom by bolo možné obmedziť a dostať pod kontrolu „lavínu spotreby a konzumu“, typickú pre davo-„elitárnu“ spoločnosť západného typu. No majitelia marxizmu sa nikdy a s nikým nechystali deliť o reálnu moc: oni potrebovali len určitú ideologickú a pseudovedeckú „železnú oponu“, za ktorou by sa skryl systém ich reálnej moci (v „akože“ socialistickej spoločnosti „celkom slobodnej a s reálnou vládou ľudu“). Presne túto úlohu hral marxizmus po celé roky v ZSSR. * Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/smutne-dedicstvo-atlantidy-trockizmus-to-je-vcerajsok-no-urcite-nie-zajtrajsok


Marx skoncipoval ideu komunismu, jako globalizační projekt. Ve svých úvahách se ani okrajově nezmínil třeba o tom, že zotročení lídstva probíhá díky kreditnímu (úvěrovému, rusky -"ssudnomu") procentu, t.j. díky lichvě. Jeho následovník (agent-praktik) - Trocký (vlastným menom - bronstein), skoncipoval ideu permanentní revoluce (globalizace světa), která by se měla provést rukáma ruského národa. Stalin tento projekt zastavil tím, že prohlásil, že komunismus se dá postavit v jednom státě a začal realizovat ne marxistský, ale svůj projekt budování spavedlivé společností, bez vykořísťování člověka člověkem - rovné možností pro každého (skutočný komunizmus!!!), kde hlavní důraz byl na vzdělánost, vyjevení tvůrčího potencialu lidí a výchova člověka nového typu, přesně jako v KSB (Koncepcia sociálnej bezpečnosti). Trockisté (chruňo chruščev a spol.) potom prohlásili tento projekt za utopií.

Západ a SSSR - jak ve skutečnosti probíhala "studená válka" (1-5) - Odporúčam aj výbornú diskusiu!
----------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-jak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-1-/

Všetky diely pokope v pdf:

https://uloz.to/!8KEW95a1cw7q/zapad-a-sssr-jak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-1-5-pdf

O válkách - Preštudujte si tabuľku v strede!
-------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/O-valkach/

Marxismus - světská verze biblického projektu zotročení lidstva
---------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/marxismus-svetska-verze-biblickeho-projektu-zotroceni-lidstva/

Marxismus - světská verze biblického projektu zotročení lidstva (2)
---------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/marxismus-svetska-verze-biblickeho-projektu-zotroceni-lidstva-2/

Marxismus - světská verze biblického projektu zotročení lidstva (3)
----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/marxismus-svetska-verze-biblickeho-projektu-zotroceni-lidstva-3/

O WW2
-----
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/05/o-ww2.html


Faktická realizace marxistického projektu byla pokusem uskutečnit diktaturu judaismu nad celým ostatním lidstvem, ale bez odkazů na judaismus a jeho rasisticko-fašistickou doktrínu. Tento směr marxismu zosobnil a vedl Trockij (trockizmus). Druhý směr v marxismu je bolševismus. Do r.1924 ho zosobňoval a vedl V.I.Lenin a po smrti V.I.Lenina 21.1.1924 se stal vůdcem bolševiků a zosobněním bolševismu J.V.Stalin. Máme-li hovořit o podstatě bolševismu, pak bolševismus byl fakticky zaměřen na realizaci ideálů Koránu (!): cíl politiky, vyhlášený bolševiky, byl vytvoření beztřídní společnosti, ve které jsou si všichni lidé rovni ve své důstojnosti a nikdo nemůže být ani otrokem, ani pánem jinému, práce je svobodná. * http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni/


Marxizmus-trockizmus ešte stále GP (globálny prediktor) nestiahol z viacerých projektov, ktoré realizuje po svete (nikdy nekladol a nekladie všetky vajcia do jedného košíka). Dnešnými revolúčnymi trockistami sú pseudoislamistické sekty, najmä wahhábistické (vznikli za plnej účasti britskej MI6) a tiež marxistickí vodcovia - klany viacerých juhoamerických krajín (preto aj pápež RKC dostal ako "darček" = symbol náznaku od GP Ježiša ukrižovaného na kosáku s kladivom...:)) ) a najmä Číny. S určitou konvergenciou dvoch antagonistických ateistických systémov však GP stále uvažuje v NWO. Potrebuje však zničiť nositeľov buržoázno-liberálného individualizmu po svete a tak nasadil LGBTI deviácie, genocídne zbrane rôzneho určenia a neustále podporuje otváranie ďalších okien Overtona na degradáciu človeku podobných v dekadentnej kultúre Západu...ale aj časti Východu, kde "kultúrnou spoluprácou" prenikli elementy západnej kultúry. Všetko to úzko súvisí s morálkou a chápaním príslušných jedincov, keďže dnes sa sociálny čas veľmi zrýchlil...a "odmena" za nechápanie misie daného človeka býva často už za života 1. generácie, alebo sa prenáša na prvé potomstvo. Východ však má pre GP určité špecifiká, ktoré by rád využil pri formovaní novej globálnej "uni"kultúry - hlavne zombifikačné prvky východných védických kultov...

Stalin spočiatku šľapal v líniach marxizmu, ale časom mnoho pochopil a odpútal ZSSR od globálneho finančného terorizmu - MMF a realizoval snahu o reálny socík v terminológii marxizmu. To mu nemohol GP trpieť a tak organizoval 2. svetovú, aby zničil 2 muchy jednou ranou Stalinov boľševizmus i nem. národný socializmus, ktorý cez Dolfiho and Co. zahnal do krajného extrému. Roosevelt sa so Stalinom dohodli na viacerých bodoch konvergencie systémov na jednotlivých konferenciach - obaja boli vo svojich funkciach dlhšiu dobu a tak všeličo z globálnej politiky pochopili (preto sa dnes obmedzili funkčné obdobia rezidentov na max. 2 - výnimkou je Putin, ale to je iná kapitola). Roosevelta zavraždili ešte pred koncom vojny (oficiálne zomrel na mozgovú porážku ), mal tak znetvorenú tvár od výstrelu do zátylku, že ho nemohli, ako je to obvykle u US prezidentov, ani vystaviť v rakvi a jeho hrob bol tuším 2 roky prísne strážený. Stalin si definitívny ortieľ smrti "vyslúžil" zverejnením diela "Ekonomické problémy socializmu v ZSSR", kde jasne vyjadril defekty marxistickej teórie (hlavne politekonómie) a vytýčil tam cestu znižovania cien, pracovného času a zvyšovania miezd. Po jeho smrti táto publikácia bola okamžite stiahnutá do trezorov a ani dnes nie je dostupná, dokonca ani v špecializovaných študijných bibliotékach. S najväčšou pravdepodobnosťou bol Stalin otrávený, za riadiacej spoluúčasti Chruščova a Malenkova (i iných vysokopostavených členov vedenia ZSSR).

Ako Stalin pochoval marxizmus
-----------------------------

Nastal čas o Stalinovi pohovořit - Píše sa tu aj o tom, ako Stalin dokázal nefunkčnosť marxizmu
---------------------------------------------------------------------
http://files.leva-net.webnode.cz/200001774-5acc95cc04/Nastal%20%C4%8Das%20o%20Stalinovi%20pohovo%C5%99it.doc

J.Stalin: Ekonomické problémy socialismu v SSSR
-----------------------------------------------
http://ulozto.cz/xH5nKeug/stalin-j-v-ekonomicke-problemy-socialismu-v-sssr-pdf

http://leva-net.webnode.cz/products/j-stalin-ekonomicke-problemy-socialismu-v-sssr/

Za co nenávidí Stalina a Beriju
-------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/za-co-nenavidi-stalina-a-beriju/

Alexandr Samsonov: Pogrom na nestátní podnikání přišel až s Chruščovem
---------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem/

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1303/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem


Boľševizmus (z netu)
---------------

VOSR a veci s ňou spojené
---------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/07/vosr-veci-s-nou-spojene.html

Není bolševik jako bolševik aneb co reálně znamená „Stalin zradil marxistickou revoluci“
---------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/neni-bolsevik-jako-bolsevik-aneb-co-doopravdy-znamena-stalin-zradil-marxistickou-revoluci/

Stalin — boľševizmus nie je v slovách, ale v skutkoch
--------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/stalin-bolsevizmus-nie-je-v-slovach-ale-v-skutkoch/

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 22.08.2016 Titulky CZ - Aj o boľševikoch/boľševizme, komunistoch a trockistoch (od 25:57)
----------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=Q5d1qj66lQA

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.08.2016 Titulky CZ - Aj o boľševikoch/boľševizme, komunistoch a trockistoch (od 48:15)
----------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=x3oyrghqTZI

V.V. Pjakin - Prečo musela v ZSSR prebehnúť perestrojka + "prestrelka"
---------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=tloQfmzXxEE

Jidášův hřích 20. sjezdu - Aj o Stalinovi, Stalinovom kulte osobnosti, revolúcii v Rusku, biblickom projekte globalizácie, boľševizme, marxizme, judaistoch, žido-zednároch...
----------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/jidasuv-hrich-20-sjezdu-1/


Boľševizmus (bolšinstvo) = v preklade z ruštiny - väčšina

Vláda v zájmu rozvoje většiny

Boľševizmus – od slova „boľše“= „viac“; „väčšina“. Výraz boľševik neznamenal, že by boľševikov bolo viac ako ich oponentov. Pravý význam slova i fenoménu menom „boľševizmus“ je zastupovanie záujmov väčšiny ľudí v spoločnosti, pred útlakom menšiny (zastupujúcej „elitu“). V skutočnom živote býva väčšina populácie prakticky vždy (skryte, a sčasti aj otvorene) utláčaná menšinou. Preto sa praví boľševici stavali za záujmy pracujúceho ľudu. – pozn. prekl.

Bolševizmus existoval v Rusku i jinde staletí před Leninem a existuje stále, to s Leninem nemá příliš společného.

Bolševici nerovná se marksisté. Oni jsou reprezentanty strategických zájmů rozvoje většiny obyvatel ruské civilizace a v takové roli existovali dlouho před objevením se marksizmu, přinejmenším od dob S.T.Razina. Ale v předrevoluční době neměli svou sociologickou nauku a obrátili se k marksizmu.


Faktická realizace marxistického projektu byla pokusem uskutečnit diktaturu judaismu nad celým ostatním lidstvem, ale bez odkazů na judaismus a jeho rasisticko-fašistickou doktrínu. Tento směr marxismu zosobnil a vedl Trockij (trockizmus). Druhý směr v marxismu je bolševismus. Do r.1924 ho zosobňoval a vedl V.I.Lenin a po smrti V.I.Lenina 21.1.1924 se stal vůdcem bolševiků a zosobněním bolševismu J.V.Stalin. Máme-li hovořit o podstatě bolševismu, pak bolševismus byl fakticky zaměřen na realizaci ideálů Koránu (!): cíl politiky, vyhlášený bolševiky, byl vytvoření beztřídní společnosti, ve které jsou si všichni lidé rovni ve své důstojnosti a nikdo nemůže být ani otrokem, ani pánem jinému, práce je svobodná. * http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni/


Boľševizmus – nie je ruská odroda marxizmu a nie je to ani stranícka príslušnosť. A už úplne nezmyselný je slovný obrat „žido-boľševizmus“ použitý Hitlerom v jeho knihe „Mein Kampf“, pretože boľševizmus – je špecifickým javom ducha Ruskej civilizácie, a nie ducha šíriteľov doktríny globálneho biblického otrokárstva na rasovom základe. Boľševizmus existoval už pred marxizmom, existoval aj v ruskom marxizme, a ako-tak existuje aj teraz. Rovnako bude existovať aj v budúcnosti. Ako tvrdili aj samotní boľševici – členovia marxistickej strany, práve oni vyjadrovali v politike strategické záujmy pracujúcej väčšiny obyvateľstva mnohonárodnostného Ruska, dôsledkom čoho len oni mali právo volať sa boľševikmi. Bez ohľadu na to, do akej miery boli (marxistickí) boľševici bezchybní vo vyjadrovaní strategických záujmov pracujúcej väčšiny (!), alebo do akej miery si táto väčšina uvedomuje svoje strategické záujmy a je im verná v živote (!), podstata boľševizmu (= v preklade z ruštiny - väčšina) nespočíva v číselnej prevahe prívržencov jedných myšlienok nad prívržencami iných myšlienok a nerozumným davom, ale vyslovene v tomto:

- V úprimnej snahe vyjadriť a uviesť do života dlhodobé strategické záujmy pracujúcej väčšiny (!), požadujúcej, aby nikto neparazitoval na jej práci (!) a živote. Inými slovami, v každej epoche sa podstata boľševizmu reálne prejavovala v aktívnej podpore „procesu prechodu“ od historicky sformovaného davo-„elitarizmu“ (otroctva) k mnohonárodnej ľudskosti - budúcej ére Zeme.

- Menševizmus, predstavuje presný opak boľševizmu (!), pretože objektívne vyjadruje snahu o parazitizmus na práci a živote prostého ľudu – väčšiny – tými, čo sú presvedčení o svojom „elitárnom“ statuse. Marxizmus – to nie je len psychický trockizmus, ale aj menševizmus. Pričom psychický trockizmus je vždy menševizmom.


Co se týká Stalina, je to téma emocionálně a intelektuálně obtížné na zpracování a pochopení. Například, bolševik nerovná se marxista, nerovná se trockista, i když konkrétní jedinec může být například bolševik-marxista, nebo trockista-marxista. Může však také být bolševik-nemarxista a trockista může být stejně dobře trockista-pravdoláskař (moderní typ trockistů) jako trockista-marxista. Bohužel to rozlišuje minimum lidí a často termínem "bolševik" ve skutečnosti myslí trockisty. O psychickém fenoménu trockizmu je to celý článek. * http://leva-net.webnode.cz/products/smutne-dedicstvo-atlantidy-trockizmus-to-je-vcerajsok-no-urcite-nie-zajtrajsok


Mezinárodní bankéři mají finanční zájem na centralizaci moci - a této centralizace může být nejlépe dosaženo v rámci kolektivistické společnosti (ale iba vtedy, pokiaľ sú ľudia ovcami, zvieratami, zombíkmi a démonmi a nie skutočnými Ľuďmi!), jako je/bolo socialistické Rusko, národně-socialistické Německo nebo fabiánsky-socialistické Spojené státy.


Snaha vybudovať skutočný socializmus trvala do vraždy Stalina, potom to bol už len ďalší trockizmus a plánovaná likvidácia ZSSR a socializmu v ňom, globálnym prediktorom a jeho perifériami (nadnárodné judaistické klany, anglo-ssassi, usa, cia, vedomí/nevedomí agenti v podobe trockistov typu chruščev a ďalší sovietski kolaboranti /určité kruhy v kgb/...)! * http://chod.sk/bvpw2 * Aj u nás to bol len taký pseudo-"socializmus", ale poviem na rovinu, že to bol pre život obyčajného poctivo pracujúceho človeka, t.j. pre 3/4 národa omnoho lepší systém, než tento korporátny fašizmus dnes, byť mal samozrejme svoje menšie-väčšie muchy! V tých pojmoch je zámerný zmätok a treba si to už raz a navždy ozrejmiť a zapamätať! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/zakladne-pojmy-kapitalizmus-socializmus.html


Problém u teba je v tom, že ty neštuduješ veci do hĺbky (ich podstatu, ale iba povrch a vonkajšie znaky, ktoré tú podstatu dokážu pred bežnými ľuďmi zakryť na nepoznanie!), teda neštuduješ KSB a DVTR, inak by si vedel, že podstata boľševizmu (ako špecifického javu ducha Ruskej civilizácie), teda podriaďovanie záujmov väčšine, snaha o vybudovanie spravodlivej spoločnsti, alebo vykorenenie parazitizmu menšiny na práci väčšiny a vykorisťovania; ktorému v 20. str. boľševici a boľševizmus iba dali/dal pomenovanie/meno, resp. tento jav (ideály, vlastnosti ruskej civilizácie, alebo tendencie) stelesnili, rozhodli sa ich sami, najlepšie ako vedeli, vyjadriť (podobné je to aj pri pojme/jave fašizmus ako ideologickom všežravcovi, ktorému talianskí fašisti len dali meno, v súvislosti s ktorým ľudia furt iba trepú o jeho nejakých premenlivých 10+- vonkajších znakoch, ale nechápu jeho podstate, ani tomu, že fašistická podstata existuje na svete snáď už od nepamäti! * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html * - takisto napr. trockistická podstata, alebo inak: jav psychického trockizmu v spoločnosti nevznikol v 20. storočí, ale omnoho skôr - vyšla tu k tomu aj jedna fajn kniha * http://leva-net.webnode.cz/products/smutne-dedicstvo-atlantidy-trockizmus-to-je-vcerajsok-no-urcite-nie-zajtrajsok/ *), bola v Ruskej civilizácii prítomná už dávno pred Leninom a (jeho) boľševikmi, "komunistami" aj západným "mraksizmom"! A preto boľševik vôbec nemusí byť v "komunistickej" strane, vyznávačom marxizmu, vlastne sa vôbec nemusí hlásiť k nejakej politickej strane, hnutiu, ideológii alebo viere/náboženstvu, ani sa sám nemusí pokladať za boľševika/komunistu (resp. si to nemusí uvedomovať, že vlastne uznáva ideál skutočného komunizmu)! Stačí sa mu len snažiť žiť podľa vlastného svedomia = byť skutočným komunistom telom aj duchom, jak sa hovorí! Môj sveto-názor je takisto založený na vyjadrovaní/realizovaní/presadzovaní (strategických) záujmov (poctivej a pracujúcej) väčšiny a všeobecnej spravodlivosti, som vlastne taký slovenský boľševik/komunista! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html

Tie pojmy vymýšľajú a definujú iba ľudia. A často-krát účelovo, sledujúc tým svoje záujmy. Dnes predsa podľa majnstrímu pojem "komunizmus" = totalita, tyrania.... Alebo slovo "konšpirácia" znamenalo pôvodne úplne niečo iné (spoločné myšlienky, súvislosti, hľadanie súvislostí), než neskôr (tajná dohoda, sprisahanie...), alebo aký tomuto slovu dnes majnstrím zámerne pripisuje význam (báchorka, bájka, sprostosť...). Pojmy a ich významy teda nie sú žiadna exaktná veda, ide len o to, dať nejakému javu alebo veci čo najvhodnejší názov (alebo aj naopak) podľa ich podstaty a formy, nie? Pri takých javoch ako je fašizmus (nacionálny, liberálny, kapitalistický...) alebo trockizmus ako psychický jav (psychický trockista môže byť kľudne jak katolík-konzervatívec, tak aj demokrat-liberál alebo kapitalista; fašizmus a psychický trockizmus a naopak spolu úzko súvisia), čo sú ideologické všežravce (môžu byť prikryté v podstate pod ľubovoľnou ideologickou fasádou), sa treba zaoberať skôr ich podstatou (keďže vonkajšie znaky môžu klamať), aby bolo možné sa čo najviac priblížiť k objektívnej pravde/skutočnosti. * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Určite boľševici zdecimovali Rusko, čože?!
Tí ho naopak zachránili pred katastrofou, ku ktorej ho takmer doviedol práve tupý cársky feudálno-aristokratický režim (cári a elita, ktorá hodila posledného cára cez palubu) a chceli i trockisti (financovaní západným nad-národným kapitálom), ktorí sa pred VOSR infiltrovali aj medzi boľševikov, a potom za Lenina (hoci za ním tiež stál nemecký a nad-národný kapitál a nemecké záujmy, ale s takým Trcockim sa to nedá zrovnať, on bol čiste agent globálnej "elity", ktorá vtedy plánovala za účelom obmedzenia globálneho konzumu a zachovania si pre seba monopolu moci, nahradiť buržoázny liberalizmus - kapitalizmus, marxistickou, v skutočnosti pseudo-komunistickou ideológiou a vtedajšie Rusko a jeho národy sa mali stať palivom pre nimi plánovanú permanentnú pseudo-socialistickú celo-svetovú revolúciu) i Stalina (ktorí tomu v podstate zabránili), aj po jeho smrti/vražde trockisti pracovali vedome a podvedome v prospech nepriateľov ZSSR (v prospech západu, anglosasov, kapitalistov a globál. zákulisia) na zničení toho, čo skutoční boľševici na čele so Stalinom vytvorili a na postupnej likvidácii ZSSR!
Treba naštudovať skutočné dejiny (ale nie: H-is-TÓR(I)A!) a pojmy p. Huďo, hoci viem, ako ste to mysleli!


Trockizmus, trockisti, trockista
----------------------------

VP SSSR: Smutné dedičstvo Atlantídy. Trockizmus — to je "včerajšok", no určite nie "zajtrajšok"
---------------------------------------------------------------------------------

Ukážka + celý text na stiahnutie
----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/smutne-dedicstvo-atlantidy-trockizmus-to-je-vcerajsok-no-urcite-nie-zajtrajsok/

Tu je tá dlhšia definícia psychického trockizmu
-----------------------------------

Boj nejen v ČSSD. "havlisté"= psycho-trockisté
--------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/klicovy-boj-v-cssd-havliste-psychtrockiste-analyza-/

Seznam pojmů - Aj trockizmus
------------------------
http://leva-net.webnode.cz/slovnik-pojmu/


Psychický trockizmus (psychologický trockizmus), psychický trockista - Ako psychický jav, typ mentality (spôsobu myslenia), porucha myslenia
---------------------------------------------------------------
Psychický trockizmus - ve slovech jedno, v reálných cílích druhé.

Trockizmus je ve své podstatě psychický jev, charakterizovaný vnitřní konfliktností psychiky jedince, nesouladem vědomí a podvědomí; trockizmus se může projevovat v libovolné ideologii.

Tzv. „trockizmus“ je v tomto zmysle slepá nekritická oddanosť, až posadnutosť nejakou myšlienkou - spôsobom myslenia – ideológiou – metodológiou spracovávania informácií. Hlavne vo forme kolektívno-schizofrenického spracovávania inFormácií spôsobom robenia opaku toho, čo poviem - prakticky vo všetkých podstatných životných otázkach. A neschopnosť diskusie s oponentami i nemilosrdná likvidácia oponentov.

Horlivý/posadnutý/dogmatický nevedomý/podvedomý zástanca (užitočný idiot) tlupo-"elitarizmu" - Moja definícia

Nejakou myšlienkou, názorom, presvedčením, alebo ideológiou posadnutý horlivý človek, neschopný prehodnotiť vlastný názor a prijať naň kritiku, v podstate ideologický vše-žravec - môže to byť jak tuhý konzervatívec, tak aj liberál, či už ten ekonomický alebo kultúrny. - Moja definícia

Trockizmus — zvláštní typ mentality, starobylý fenomén, dříve se nazývající posedlostí, který získal své současné terminologické upřesnění po jménu svého nejvýraznějšího představitele - Bronsteina-Trockého. Charakteristickým rysem trockizmu v komunistickém hnutí 20. století byla kompletní hluchota k obsahu kritiky, vyrčené jeho směrem.

Nespočívá ve sdílení nebo následování myšlenek Trockého v přímém smyslu, psychickým trockizmem je myšlen psychický jev (porucha), který existoval odedávna, v Trockém jen získal svého nejvýraznější představitele. Adekvátní slovo tomuto jevu čeština nezná, nejblíže by bylo zřejmě "posedlost". Podstata psychického trockizmu spočívá v následujícím:

- ideologická všežravost - psycho-trockistovi je úplně jedno, jakou myšlenku, směr nebo ideologii bude prezentovat, hlavně když při tom může ukojit své ambice;

- hluchota k jakékoliv kritice;

- hrubý rozpor mezi slovy a činy (tj. i mezi ohlášeními a umlčeními /činmi?/ psychiky - ?);

- bytostné (často nevědomé) přesvědčení o tom, že "Já jsem lepší než ostatní, proto já mám právo ... , a ostatní musí... ";

- přesvědčení o vlastní výjimečnosti, předurčenosti

- přesvědčení o svém právu "vést stádo" ("v jejich vlastním zájmu")

Doplňkové indikátory:

- používání záměny, matení pojmů, nazývání jevů neadekvátními pojmy

- vyhýbání se konkretice, například ve formě stavění se do pozice obhájce nějakého "abstraktního dobra"


Z netu: komunizmus, socializmus, boľševizmus...
----------------------------------

od Hox-a
----------
Pokusím se. Ve společenském vědomí probíhá záměrná deformace a záměna těch pojmů, není divu. Pár slovy, záleží na co se ptáš, co se pod nimi rozumí obecně nyní (a ještě záleží kde - tady, v rusku...), nebo jejich původní nezkreslený význam? Často velký rozdíl...
Termín "bolševizmus" historicky vznikl na počátku 20. století, kde část aktiva RSDSP (pozdějí KSSS) vytvořila frakci, jež o sobě prohlašovala, že hájí (vyjadřuje) strategické zájmy pracující většiny (od "bolšinstvo" = většina; otázka dlouhodobých strategických zájmů většiny je samozřejmě i otázka světonázorová). Zpočátku jich ale byla ve straně menšina, teprve za několik let jich byla skutečně většina i ve straně. Jejich opozice začala být nazývána "menševici" (od menšina). Část bolševiků skutečně hájila z přesvědčení a podle míry chápání strategické zájmy většiny, část si to myslela, část byli maskovaní marxisté, trockisté, kariéristi.
Tolik historická vsuvka o původu slova. Obecný význam, ve kterém je to používáno v tomto textu a obecně v textech KSB, je ve vysvětlivce, mými slovy: pokud nejsi zastáncem davově-"elitárního" uspořádání společnosti a všech důsledků (nyní např. sociální parazitizmus, rozdělení "elita"-"pracující dav", ekonomické zbraně hromadného ničení typu lichva a peníze založené na dluhu,omezování přístupu k vědění), spadáš pod obsah pojmu "bolševik" a "bolševizmus" v původním významu.

Menševizmus - nejjednodušeji asi elitarizmus, hájení zájmů (drtivé) menšiny. Mnoho příkladů najdeš určitě prostým okem i sám..

Komunizmus - máš na výběr: opovrženíhodné totaliní zřízení, nebo "ideál, o který by lidstvo mělo ve svém rozvoji usilovat, propaguje se od starověku. V překladu z latiny slovo "Komunismus" označuje společenství, pospolitost. Kromě toho, v latinském jazyce to slovo má společný kořen se slovem "komunikace", neboli spojení, včetně informačního spojení mezi lidmi, což se rusky nazývá "so-VEST" (со-ВЕСТЬ). Jinak řečeno, komunismus je společenství lidí na základě svědomí."

marxizmus - společensky likvidační imitačně-provokační exoterický ("pro masy") projekt stvořený Marxem. Více asi jinde nebo čl. "O skutečné roli Marxe" v levé liště.

stalinizmus - vláda teroru, nebo koncepce rozvoje a řízení ekonomiky, která "má na svědomí" největší hospodářský rozmach, který historie viděla (a kterou se inspirovalo Japonsko*)? Opět máš na výběr..
* - delegace japonských ekonomů v Rusku 90. let při jedné příležitosti prohlásila - co bysme vás měli učit, my jsme se všechno naučili u Stalina!

trockizmus - v úzkém smyslu stoupenci a pohrobci Trockého věřící v celosvětovou revoluci, v šírším smyslu, marxizmus a trockizmus byl projekt GP určen k demontáži buržoazního liberalizmu a kapitalizmu, nezdařil se. V ještě širším smyslu (psychický trockizmus, posedlost) viz článek "Havlisté" = trockisté v levé liště.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/mystika-bolsevizmu/


Boľševici, revolúcia v Rusku, Stalin, Trocký/Trockij... - Od Hoxa
------------------------------------------
Sovětský svaz nepotřeboval světovou revoluci nikdy a nijak, byl zákulisím určena (určen? - moja poznámka) na roli jatečního masa světové revoluce a zánik v ní. Bolševici naopak vynaložili všechny síly, aby scénář světové revoluce zlikvidovali a přesunuli výhybku na budování socialismu s(v?) jedné samostatně vzaté zemi. Detaily jsou rozebrány v právě překládané publikaci Jidášův hřích 20. sjezdu.

K revoluci byly objektivní příčiny (podmienky - moja poznámka), které určité síly subjektivně zneužily a akcelerovaly... r.1917 byl zaprogramován nejpozději kolem roku 1890 "výnosem u kuchařčiných dětech", který zamezil prostým lidem přístup ke vzdělání a umožnil, že drtivá část vzdělané vrstvy v Rusku, kromě dvořanů, byli židé.
Romanovci v tandemu s církví a postupně degenerující "elitou" (čest vyjímkám) tak pro revoluci 1917 objektivně udělali více, než kdo jiný. Lenin, Trocký a vlaky peněz a hrdlořezů pak byli jen využitím bohatě "kypřené" půdy... jde vždy o okolnosti, a ty byly takové, že revoluce byla po r.1900 nevyhnutelná, jiná otázka je, že jisté síly, nepřátelské Rusku i lidstvu, ty okolnosti "osedlaly" ke svým cílům.
Plánem tohoto zákulisí bylo provést revoluci v Rusku a následně s pomocí SSSR vyvolat světovou marxistickou revoluci, v níž byla Rusku přiřknuta role shoření v ohni té samé revoluce, role kanonenfutter... tomuhle se Leninovi a pak hlavně Stalinovi podařilo zabránit.

Adorace bolševiků se nekoná, jde o pochopení souvilostí. Bolševismus jako sociální jev existoval v Rusku a po celé planetě dávno před Marxem a spol. Je ale třeba chápat a oddělovat pojmy bolševik, marxista, trockista.
Ve skutečnosti je to celkem prosté: pokud bojujete za zájmy "elitní" parazitující menšiny, jste menševik. Pokud bojujete za dlouhodobé strategické zájmy většiny, jste bolševik. To je původní význam toho termínu. Dnes většina lidí, pokud říká bolševik, ve skutečnosti mluví o trockistech.
Dnes je situace objektivně taková, zvlášť v našem informačním prostoru, že výsledkem 60 let informační války je většina toho, co lidé "ví" o Stalinovi, bolševicích a té epoše, mýtem, nemajícím nic společného s realitou.


Hox, Leva-net, KSB a DVTR
-------------------------
Bolševizmus, jak učí dějiny KSSS, vzniknul v roce 1903 na II. sjezdu RSDRP (Ruské sociálně demokratické dělnické strany) jako jedna ze stranických frakcí. Podle tvrzení jejich protivníků bolševici před rokem 1917 nikdy netvořili opravdovou většinu členů marxistické strany, a proto oponenti bolševiků v těch letech vždy měli námitky proti názvu, jaký si sami udělili. Tento názor však pramenil z toho, že ti různorodí menševici nepochopili podstatu bolševizmu.
Bolševizmus není ruskou modifikací marxismu, a není to ani stranická příslušnost. Obrat „židovský bolševizmus“, použitý Hitlerem v Mein Kampf, je už úplně nesmyslný, protože bolševizmus je špecifickým projevem ducha Ruské civilizace, a ne ducha nositelů doktríny biblického globálního otrokářství na rasovém základě.
Bolševizmus existoval před marxismem, existoval v ruském marxismu, určitým způsobem existuje nyní a bude existovat i nadále.
Jak prohlašovali sami bolševici, členové marxistické strany RSDRP(b), byli to právě oni, kdo v politice hájili strategické zájmy dělnické většiny obyvatelstva mnohonárodnostního Ruska, takže právě jen oni měli právo nazývat se bolševiky. Nezávisle na tom, nakolik bezchybně bolševici vyjadřovali své strategické zájmy a byli jim v životě věrní, nespočívá podstata bolševizmu v číselné převaze přívrženců nějakých idejí nad přívrženci jiných idejí a nemyslícím davem, ale v následujícím:
V upřímné snaze vyjádřit a uvést do života dlouhodobé strategické zájmy pracující většiny, která si přeje, aby nikdo neparazitoval na její práci a životě. Jinými slovy, v každé epoše spočívá reálně historická podstata bolševismu v činorodé podpoře přechodného procesu směřujícího od stávajícího davo-„elitářství“ k mnohonárodnostní lidskosti Země budoucí éry.
Menševizmus je opakem bolševizmu, neboť objektivně vyjadřuje snahu parazitovat na práci a životě prostých lidí – většiny (большинства) – všech těch, kteří se pokládají za něco „elitářsky“ výše postaveného. Marxismus je také menševismem, nejen psychickým trockismem (trockismus je psychická patologie, posedlost, šílenost viz práce vnitřního prediktoru SSSR – Smutné dědictví Atlantidy (Trockismus je „včerejšek“, ale vůbec ne „zítřek“); a psychický trockismus je vždy menševizmem.

http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-29-8-2016/


Irena
-----
Nezáleží na konkrétním názvu, ale na ideji, kterou ten název do sebe pojal, a která existovala dávno před ním. Právě to myslel i Pjakin tím, že rozdíl mezi bolševikem a komunistou není, protože nechápeme-li komunistu jako marxistu (jako vy Sio). Viz Pjakin: Protože komunismus je společenství lidí, kteří žijí podle svého svědomí. A právě tuto ideu vyjadřuje ruský bolševismus.

A nekonzistence je ve vašem odkazu na Wikipedii viz Pojem „bolševik“ je používán od 2. sjezdu Ruské sociálně demokratické dělnické strany v roce 1903, na kterém se strana rozštěpila na frakci radikálních tzv. bolševiků (doslova „majících většinu“)

Neboť většinu neměli, takže je to logický nesmysl, ale jak říkají KOBáci, zastupovali zájmy většiny, což naopak smysl dává.


Od udo-a
---------
Jednou z hlavných úloh tzv. marxizmu bola diskreditácia komunizmu.
Podľa starého manažérského hesla:
"Keď chceš nejaké hnutie zničiť, ošéfuj ho"

..trebárs aj len symbolicky..
..ako aj komunity Love and Peace..hippies v rokoch ´60
Znak(obrátený symbol života = smrť) a Drogy..

Nejde samozrejme o výmysel Marxa, vnuka dvoch vysokopostavených rabínov z najtvrdších bankhových klubov..

Podobne, ako mal aj Dolfi Schekelgruber(prezývka Hitler) svojich "poradcov".
Proste zoberiete Starý zákon, rasovú nadradenosť, vyvolenosť, patričný brainwash, nacizmus, pre samovyvolených,.. a máte krásny Mein Kampf.

resp.internacizmus = psudokomunizmus len pre samovyvolených, globálne vládnucich nad mäsom masy otrokov..
Či boj za (a)sociálnu spravodlivosť príslušnej triedy ideologických vodcov(= marxizmus), tvrdiaci, že Boha niet..

Isto..tvorcovia Starého zákona tvrdia, že Boh je.
Podľa Tanah..Tory..Septuaginty ide o veľmi špecificky milujúceho vyberavého rasistu, snažiaceho sa o fašistické peklo pod kuratelou ním vyvolených aDeoLógov. Áno..aj, no nie len na princípe úžery(Knihy Izaiáš a Deuteronómium):
23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“
– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po médiá.

..t.j. fašizmus od eur.-ind., latinského slova fasca, fasci, fasciNácia..
skupina, klan, klub osôb, nejakej menšiny, terorizujúcej, systematicky dlhodobo debilizujúcej, zotročujúcej väčšinu.
Symbol prútov spojených putom slučky a v strede dvojitá sekera "liktorov", labrys

..toľko v skratke k dedičstvu okultistov, či pre ni(e)koho "SETHanistov".. raDiator


Od udo-a
---------
Čo chápete VojtaIL pod "ideológiou komunizmu"?
Upozorňujem, že ak myslíte marxizmus,
ten sa s komunizmom podstatou vzájomne vylučuje.

Marxizmus zabezpečuje "komunizmus" pre riadiacu samovyvôlenú "elitu" tak, ako na západe. Akurát na ideologickej báze a na západe viac na finacistickej(kreditno-finančnej) báze.

Oba modely sú ale verziami rovnakej otrokárskej koncepcie.
Dostávate prosto klasicky manažersky na výber z dvoch extrémistických nefunkćných antiľudských modelov spoloćnosti s rovnakým efektom. Môžete sa s nimi hrať akurát pomocou RC (remote control) basic parametrov, ako s dvoma autíčkami na dráhe, ktoré skôr dojde do cieľa(ApisKalypsó)
..a hra začina odznova,
dáte ďalšie infernálne kolečko..

Marxizmus je ako celok jednoznačne fašistická(otrokárska) koncepcia, i keď jeho jednotlivé časti sú do stej miery funkčné.
Rozoberali sme to pomerne podrobne po bodoch nie len tu a neraz.
Mín ta nie je zas až tak veľa, no sú na strategických miestach.
Ostatne podobne, ako napr. i v tzv. Biblii.

Nechcete dnešnú formu fašizmu?
Fajn, dáme vám inú, novšiu..
Neveríte v taký obraz boha-schizofrenického sociopata, čo raz miluje a potom chce obety a vraždenie?
Ok, tak potom Boha niet vôbec, alebo hor sa na konzumu egotrip.
Lož 1 a Lož 3, či 2..i naháňať budete ich medzi obama,
źe by Pravde na stopu neprišli, bo ćo cesta, to samá jama.

Komunizmus, komúna, spoločenstvo, vše-obeCnosť(gr.katholikos), komuNíké, komunikácia, hľadanie vzťahov, islam, túžba po spravodlivej spoloČnosti, je stará ako ľudstvo samo.
Cieľom jelít bolo vždy ho utopiť, utopizovať.
No Pravdu neutopíš, bo ona sama je vodou, čo zdola vzlína.

Marxistická deMagóghia nemá ani 200 rokov.
Update verzia Tóry.

btw..
škoda, že tam leva-net nie je.
Reklama zadarmo býva fajn [velký smích]

Vieš, čo nechceš VojtaIL a to je fajn,
no bez vedomia, čo chceš, nikdy nebude raj.
Čo teda ty navrhuješ?
Že ľudia sa zlí nerodia, aj to predsa vieš
a ja viem, že na Godota po smrti čakať, tiež nechceš.

Múdrych hláv nikdy nieto dosť!
Prijímaš ruku?


Komunizmus a marxizmus sú 2 rôzne veci i keď sa tam na letmý pohľad pár vecí spoločných isto nájde...

Áno, marxizmus síce v mnohom imituje komunizmus, podobne, ako dnešné tzv. kresťanstvo, no v tom zmysle je pôvodná myšlienka kresťanstva a komunizmu jedna a tá istá. Navyše je podstata jedného, či druhého pojmu pre sociálne dostatočne spravodlivú spolocnosť stará asi tak, ako ľudstvo samo. Prešli sme ako civilizácia veľký kus cesty a aj našim predkom patrí za to vďaka.

Môj dedko i pradedko boli napríklad kresťania-komunisti, no nikdy nie marxisti. Marxizmom sa jeho tvorcovia snažili odstrániť z ľudí Boha, keď už prestávali veriť v jeho falošný obraz cirkvami prezentovaný. Bo vedia, že tendencia je v tejto veci objektívne taká, že "Bližšie Bohu je ten, čo v neho neverí, ako ten, čo verí jeho falošnému obrazu".
Okrem toho je dobré veriť Jemu a nie len v Neho. Viera v Neho je rovnako ateizmom..aDeizmom, ak chápete.

Obmedzovanie relígie(lat. "vzťahu", priameho bezprostredného kontaktu dietok s Otcom) je jedným, zo základných atribútov otrokárskej spolonecnosti. Je to logické. Najprv obeť, hostiteľa musíte odrezať od pomoci, základného informačného zdroja, "že by dobra a zla, pravdy a lži rozlíšiť nezmohla". Sťa 40° delírium z púšte. I keď info-tok, ruka božia k dieťaťu sa vždy načahovať bude..Musíte proste "svoju" baterku prepólovať, aby dľa možnosti vždy pri PODSTATNOM kontakte s Otcom skratovala.

Marxizmus je navrhnutý ako komunizmus pre j-elitu, ktorej slúži bezpriezorný dav. V tomto zmysel je marxizmus hlbokou podstatou len ďalšou s fašistických i(A)Deológii. Tak, ako "prirodzene"(vďaka metodikám asociálneho inžinierstva) už niet Boha v denešných tzv.náboženstvách.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-jak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-1-/


Od ucirak-a
-----------
Chlape ešte stále veríš na tých ("zlých" - moja poznámka) komunistov, už sa zobuť tí skutoční komunisti už sú dávno buď 2m pod zemou alebo žijú niekde na samote a smejú sa tomuto národu čo sme (to) za bandu kokotov. Čo sa týka ŠTB tam je to zložitejšie, totiž tí čo robili pre vtedajší systém a mali postavenie zväčša boli v pohode a nadpriemerne inteligentní, horšie to bolo s udavačmi a agentmi s ktorých sú paradoxne dnes najväčší demokrati až kiskoidi, to je ten problém ktorý bolo treba v 89 roku odstrániť ako rakovinový nádor a nie tých čo vybudovali republiku za 41 rokov a koniec koncov kto nebol pred 89 rokom komunista, taký človek azda ani neexistoval, alebo minimum. Skôr ste mali povešať dnešných kiskoidov a pod.


Doplňujúce linky
----------------

Základné pojmy - Kapitalizmus, socializmus, boľševizmus (presnejšie trockizmus), fašizmus...
--------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/zakladne-pojmy-kapitalizmus-socializmus.html


Vraj "ĽAVICA", neo-"MARXIZMUS"... - WTF?!
-----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/05/vraj-lavica-neo-marxizmus.html


Súčasné problémy ľavice a snaha o jej kompromitáciu - Dávid Diczházy (nie: Dicházy)
----------------------------------------------------------
http://blog.hlavnespravy.sk/484/sucasne-problemy-lavice-a-snaha-o-jej-kompromitaciu/


Jidášův hřích 20. sjezdu - Aj o Stalinovi, Stalinovom kulte osobnosti, revolúcii v Rusku, biblickom projekte globalizácie, boľševizme, marxizme, judaistoch, žido-zednároch...
------------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/jidasuv-hrich-20-sjezdu-1/


O sakrálnosti štátnej moci (v Rusku)
---------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-sakralnosti-moci-4-dokonceni - Celý článok v pdf


„Arbitráž“ hlavy štátu ako osnova pre „rozhodovanie“ vo vzťahu k elitárskym klanom
-----------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/arbitraz-hlavy-statu-ako-osnova-pre-rozhodovanie-vo-vztahu-k-elitarskym-klanom/


Marxismus - světská verze biblického projektu zotročení lidstva
---------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/marxismus-svetska-verze-biblickeho-projektu-zotroceni-lidstva/

Marxismus - světská verze biblického projektu zotročení lidstva (2)
---------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/marxismus-svetska-verze-biblickeho-projektu-zotroceni-lidstva-2/

Marxismus - světská verze biblického projektu zotročení lidstva (3)
----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/marxismus-svetska-verze-biblickeho-projektu-zotroceni-lidstva-3/


VP SSSR: Smutné dedičstvo Atlantídy. Trockizmus - to je "včerajšok", no určite nie "zajtrajšok" - O trockizme/o trockistoch!
--------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/smutne-dedicstvo-atlantidy-trockizmus-to-je-vcerajsok-no-urcite-nie-zajtrajsok


Ako Stalin pochoval marxizmus
-----------------------------

Nastal čas o Stalinovi pohovořit - Píše sa tu aj o tom, ako Stalin dokázal nefunkčnosť marxizmu (jeho ekonomickej teórie)!
-------------------------------------------------------------------
http://files.leva-net.webnode.cz/200001774-5acc95cc04/Nastal%20%C4%8Das%20o%20Stalinovi%20pohovo%C5%99it.doc

http://chod.sk/bvqi2 - Skrátená url

Za co nenávidí Stalina a Beriju
-------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/za-co-nenavidi-stalina-a-beriju/

J.Stalin: Ekonomické problémy socialismu v SSSR
-----------------------------------------------
http://ulozto.cz/xH5nKeug/stalin-j-v-ekonomicke-problemy-socialismu-v-sssr-pdf

http://leva-net.webnode.cz/products/j-stalin-ekonomicke-problemy-socialismu-v-sssr/


Alexandr Samsonov: Pogrom na nestátní podnikání přišel až s Chruščovem
----------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem/

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1303/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem


Proc by mela byt agentura pro planovani budoucnosti? - Meritokracia, plánovanie budúcnosti... - Fulford
----------------------------------------------------------------------------
http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/proc-by-mela-byt-agentura-pro-planovani-budoucnosti-/