piatok 21. augusta 2015

Situácia vo svete dnes

Ľudia ešte stále nepochopili, že tu (postupná) genocída Slovanov západom (žido-anglo-ssassmi), prostredníctvom zavlečenia biblického projektu globalizácie medzi starých Slovanov, prebieha už minimálne celé stáročia a markantne je ju vidieť po rozpade východného bloku po 89. roku, keď si z nás západ spravil kolónie (aby oddialil svoj krach, aj krach kapitalizmu ako takého a predĺžil si svoj luxus na úkor nás - toto všetko dnes ide badať z obecného chodu vecí), a to všetko bez ohľadu na "nejakých" imigrantov (ktorí sú hlavne záležitosťou západu, ktorý sa bráni zubami-nechtami a snaží sa sám sebe uľaviť aj tým, že nám ich chce "zopár podarovať")!
Imigranti, multi-kulti a iné neo-marxistické ideológie ako sexuálna, drogová a iná revolúcia (šírená aktívne od 60. rokov 20. str. z ussa), lgbti, gender ideológie, feministické hnutie (taktiež financované korporátnymi banksterskými judaistickými špičkami - blízkou riadiacou perifériou globálneho prediktora), rasové a iné rovnosti (detto financované tými istými) a ďalšie bujaro-liberálne "mňamky" s tým súvisiace, to je trochu o inom a vôbec až tak priamo nesúvisí so Slovanmi/slovanstvom a ich/jeho genocídou. To všetko sú len nástroje globálneho prediktora slúžiace na vykorenenie (nositeľov) západnej buržoázne-liberálnej "kultúry" a na nej vybudovaných ideológií ako je kapitalizmus, jednosmerný bujarý konzum do prdele a individualizmus! Globálny prediktor sa totiž snaží už asi 100 rokov (aj viac) obmedziť bezbrehý konzum a pochovať liberálny kapitalizmus, aby sa tak oddialila globálna ekologická katastrofa (predtým bol k tomuto účelu vytvorený prostriedok/nástroj v podobe marxizmu = pseudo-"komunizmu", ktorý bol potom všade po svete tak vehementne ním propagovaný, avšak tento projekt nevyšiel až tak celkom podľa plánov globálneho prediktora), kedže nespútaný nad-konzum je jednosmernou cestou celého sveta do prdele a tým pádom je hrozbou aj pre neho samého (globálneho prediktora)! Totiž, na totálne zdevastovanej planéte môže globálny prediktor vládnuť leda tak švábom a potkanom, chápeme? No a západná buržoázne-liberálna "kultúra" je mu prekážkou, ktorá stojí v ceste, kedže je výkladnou skriňou liberálneho kapitalizmu a jeho jednosmerného bujarého konzumu, chápeme? Kapitalizmus tu ani nemal byť tak dlho, ale globálnemu zákulisiu sa to tak "trocha" vymklo z rúk! Ďalej, keď chceš zničiť nejakú civilizáciu, musíš v nej započať proces dekadencie a degenerácie, musíš zničiť jej hlavné hodnotové piliere, na ktorých celá stojí (podobná situácia ako predtým, než padol Rím), to musí byť snáď každému jasné! Proces multi-kulti, ktorí ide na západe badať už pár desať-ročí, sa dá chápať v dvoch rovinách! V prvom rade sa tým má dosiahnúť akési zriedenie pôvodného bieleho európskeho obyvateľstva (vytvoriť taviaci kotol národov podobne ako v ussa s nejakou uni-dekadentnou "kultúrou"!), aby sa tak vykorenilo národné povedomie, zrazili kultúrne, hodnotové a ekonomické rozdiely medzi jednotlivými národmi v celej (hlavne západnej) Európe a samozrejme, aby sa tak postupne dala ľahšie kultivovať následne vzniknutá amorfná biomasa, za účelom zmeny kultúry z buržoázne-liberálnej (kapitalistickej, konzumnej, individualistickej) na nejakú pre globálneho prediktora vhodnejšiu! V druhej rovine (ak sa globálny prediktor rozhodne trochu viac pritlačiť na pílku, čo bude závisieť od okolností a situácie) je multi-kulti tiež nástrojom globálneho prediktora, slúžiaci na realizovanie scenára - tzv. "európskeho kalifátu", zjednodušene povedané, za účelom rozpútania vojny medzi západnou a islamskou civilizáciou (vojna je vždy dobrý prostriedok, ako preformátovať svet, alebo zmeniť momentálne existujúci svetový poriadok, a aj zredukovať prebytočnú biomasu a dlhy; v súvislosti s islamskou civilizáciou sa jedná aj o vykorenenie koránického islamu, ktorý je pre globálneho prediktora dosť nebezpečný, kedže nie je až tak celkom pod kontrolou ako napríklad "kresťanstvo" na západe)! Dávnejšie vraj globálny prediktor uvažoval aj o výmene celej európskej/západnej "civilizácie" za islamskú (respektíve chcel rozšíriť islam/šariát do celého sveta), aby sa rýchlejšie vykorenila buržoázne-liberálna "kultúra" a jej bezbrehý jednosmerný konzum do prdele, ale neviem, či je ešte táto varianta stále aktuálna. Ale kľudne môže byť! Vypadá to, že globálny prediktor dnes síce tieto scenáre (vojna a totálna výmena biomasy a kultúry v eu za inú, pre neho vhodnejšiu na ďalšiu kultiváciu) nachvíľu odložil, kým sa nevysporiada s ussa, ale problém je v tom, že tento scenár mal byť pôvodne realizovaný práve cez svetového četníka z poza Atlantiku, ktorý bol do neho do určitého stupňa zasvätený a ten ho aj preto začal v poslednej dobe realizovať na vlastnú päsť, teda skôr, než globálny prediktor pôvodne uvažoval (uss regionálna/lokálna elita sa totiž vymkla globálnym elitám z pod kontroly zhruba od 911, uvedomujúc si, že ussa ako svetový četník končí)! Preto vznikol is, čo sú vlastne hlavne saudské wahabi-salafistické pseudo-"islamské" sekty (ktoré boli pôvodne vytvorené už dávno za priamej účasti britskej mi6; dnes sú to vlastne novodobí revoluční neo-trockisti dneška!), preto sa sem začali z ničoho nič hrnúť imigranti, preto sú už v eu nachystané teroristické/džihádistické "islamské" spiace bunky, preto došlo k prevratu na ukrajine a preto je dnes svet ponorený v chaose! Regionálna elita ussa proste potrebuje veľký svetový konflikt ako soľ, inak ich pax americana končí! Všetko je to s najväčšou pravdepodobnosťou účelovo riadené a organizované a na vysokej úrovni! Je tam vidieť rukopis ussa a issraela - vysokopostavených špičiek/elít z radov neokonov (bušov rodinný klan a iné korporátne uss klany) a sion-nacistov (rôzne judaistické klany ako v issraeli, tak aj v ussa)! uss štátna elita to robí čisto preto, lebo jej ide o kejhák! Totiž globálny prediktor sa ju snaží potopiť, kedže mu stojí v ceste (samozrejme aj za účelom pochovania kapitalizmu a s ním spojeného bujarého konzumu, kedže ussa je symbolom západného liberálneho kapitalizmu a nespútaného hedonizmu). Konečný a najvyšší cieľ globálneho zákulisia (globálnych kurátorov) je snáď každému jasný: NWO/globálna vláda! Pravdepodobne sa bude jednať o nejakú skrytú alebo aj zrejmú vedecko-technickú totalitu (očipovanie, sledovanie, implantáty, elektronická mena, eugenika, sterilizácie... no proste otroctvo, o akom sa ľuďom doteraz nesnívalo ani v tých najhorších snoch), o nejaký pseudo-"socializmus" so súkromne-trhovými prvkami, pričom tlupo-elitárna podstata slúžiaca globálnemu prediktorovi na zotročenie celého ľudstva, zostane zachovaná! To je práve ten prúser, že ak sa im tento plán podarí uskutočniť, tak sa zmení len ideologická fasáda, závojíček, ako už x krát v minulosti! Však my to už veľmi dobre poznáme na vlastnej koži v praxi z 89.! Výhoda je, že zákon času (ľudia chápu stále čoraz viac) je pre globálneho prediktora neúprosný, kedže hrozí odhalenie jeho skrytej moci a to je naša najväčšia šanca. A preto musia ľudia neustále chápať čoraz viac a viac a tiež si aj zvyšovať mieru morálky, aby prišli s nejakou pre nás (pre väčšinu) lepšou alternatívou, ktorá bude aj následne Zhora podporená! To je Boží zákon!


Máš v podstate pravdu! saudské wahabistické/salafistické pseudo"islamské" sekty boli vytvorené už dávno za priamej účasti britskej mi6, ktorá slúži globalistom, rovnako ako aj cia, mosad a spol.! Keď briti opúšťali Indiu, tak to isté zasiali aj v Pakistane, keď ho vytvorili čisto ako anti-tézu voči Indii! Ale na tejto konzerv. zberbe ti to asi ťažko napíšu! Inak saudská arábia nie je suverénny štát a je stále pod určitou kontrolou anglicka (kráľovskej koruny)! Dnešný wahabisti/salafisti a ďalší pseudo"islamisti" majú práve dnes len plniť revolučnú úlohu novodobých neo-trockistov, ako volakedy profesionálny revolucionár a agent globalistov - trocki a spol. (chruščev a jeho banda po vražde Stalina) v Rusku! globálny prediktor (gp) mal/má s "islamistami" niekoľko plánov: okrem toho, že sú to trockisti dneška, bol dávnejšie v pláne aj plán na výmenu európskej civilizácie za pseudo"islamskú" (nejaký typ šariátu, ktorý má s Koránom pramálo spoločného!), aby sa vykorenila buržoázne-liberálna kultúra západu (liberálny kapitalizmus; s tým, že liberálny globálny kapitalizmus a na ňom na západe vytvorené rôzne defektné pod-ideológie ako napríklad: korporátny/banksterský fašizmus, zhubný jednosmerný bujarý konzum, extrémy materializmus, extrémna ziskuchtivosť, extrémy individualizmus, takmer výlučne ľavo-hemisférne myslenie, hedonizmus, zdegenerovaná a dekadentná "kultúra", absencia svedomia a podobne, je najväčšie zlo, s tým súhlasím na 100%, to ale neznamená, že schvaľujem cestu, akou to chce gp dosiahnúť!; ten to nerobí pre nás, ale pre seba, kedže globálna ekologická katastrofa ho stiahne rovnako spolu s nami!) a ombedzil sa tak svetový konzum, aby sa oddialila globálna ekologická katastrofa! Pred tým presne k tomuto istému účelu slúžil marxizmus (pseudo"učenie" a falošná cesta na dosiahnutie komunizmu!) a stáli za ním presne tí istí ľudia (záujmové skupiny)! T.j. globálny prediktor a jeho rôzne podriadené riadiace nadnárodné periférie judao-masonov rôzneho rejtingu! Potom ešte extrémny "islam" slúži/l gp na realizáciu scenára - tzv. svetového/európskeho kalifátu, na rozpútanie vojny medzi západnou a islamskou civilizáciou, za účelom vykorenenia Koránického Islamu, kedže táto pôvodná verzia Islamu gp prekáža v realizácii biblického konceptu globalizácie! Prečo?! - Koránický Islam odmieta židov ako bohom vyvolený národ! (v Koráne sa píše, že zapredali Boha - sú to odpadlíci!; tak ich predsa nazýval aj Ježiš - satanovou synagógou!), pokladá úžeru/úrok za Boží hriech!, odmieta alkohol (drogy), odmieta prostredníka medzi Človekom a Bohom (cirkevné hierarchie)!, pridŕža sa prirodzených Božích (pragmatických) princípov (buzeranti a kadejakí liberáli v arabskom svete nemajú na ružiach moc ustlané, byť v šariáte je to možno podľa našich západných liberálne-"demokratických" "kresťanských" merítok, dovedené do extrému, ale niečo z toho by sa hodilo zaviesť aj tu, nemyslíte?; myslíte si, že v pôvodnom Kresťanstve to nebolo rovnaké?), a čo je pre gp najhrošie, tak pôvodný Korán (Islam) odmieta tlupo-"elitárnu" - otrockú, hierarchicky usporiadanú spoločnost! To je mi novinka, čo?! Zdá sa, že anti-Koránsku doktrínu a multi-kulti ešte tak celkom gp nezavrhnul a na čas ju odložil! Problém je v tom, že vypadá to tak, že uss regionálne elity (hlavne neo-konzervativci, kde je kopec židov), ktoré boli do určitej miery do tohto projektu zasvätené a ktoré sa gp vymkli z pod kontroly (asi od 911, vrátane!), spustili na svojej patriotickej vlne tento projekt predčasne, aby uchovali nádej na pax americana, kedže ussa už zachráni len nejaká veľká vojna, tak ako vždy! A preto spúšťajú po celom svete chaos: ukrajina, imigranti; is, ktorý je práve ich projektom a slúži na vytváranie glogálnych problémov a pravdepodobne spustenie scenára európskeho kalifátu (vojny), pôvodne scenára gp; ďalej na podkurovanie eu, Rusku, Iránu a Číne! Totiž gp ussa potápa ako svetového četníka (a nielen - potrebuje totiž vykoreniť západný liberálny kapitalizmus, aby obmedzil globálny konzum a oddialil tak globálnu ekologickú katastrofu; teda po tom, čo sa gp vysporiada s ussa, príde na rad pravdepodobne aj eu!), postupne sa aj demontuje dolár ako svetová rezervná mena a novým globálnym centrom a domovom globálnej elity by sa  mala stať Čína (ale ani tam ešte nemajú globalisti vyhraté a vývoj nového globálneho poriadku bude ešte zaujímavý; ten dnešný jednoznačne dosluhuje)! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/situacia-vo-svete-dnes.html * Súčasný svetový "islamský" terorizmus je tak preto priamo riadený z ussa, respektíve cez ussa (cia, nsa, aj mosad; neviem, ako je do toho zapletený londýn, prípadne rotšild, ktorý je len blízkou riadiacou perifériou /blízkym globálnym klanom/ globálneho prediktora; globálnych /zväčša asi dedičných/ klanov je vo svete okolo 350 /určite to všetko nie sú židia a ich genealógia môže byť docela zaujímavá/, z toho najvplyvnejších je asi 20, ako napríklad: rotšild, rokefeler, baruch, j.p. morgan a iní, ktorí cez svoje nadnárodné banky, finančné a iné inštitúcie, finančné toky, "nadácie", polit. strany a kádre a podobne, ovládajú povedzme väčšinu strategických odvetví sveta /napríklad finančný sektor, zbrojársky, farmaceutický a iný/, korporácií, médií a podobne), kedže ussa dnes hrá rolu svetového četníka (ale gp ho opúšťa)! Treba si ale uvedomiť, že ussa je len prostriedok/nástroj, cez ktorý rôzne nadnárodné klany a elity v pozadí realizujú svoju globálnu politiku a ich egoistické záujmy/ciele/tendencie, ktoré buď zapadajú, alebo nezapadajú (pracujú, alebo nepracujú na ciele alebo hlavný cieľ gp - nezvratné zotročenie ľudstva) do hlavného vektora cieľov gp. Ktoré nezapadajú do jeho koncepcie riadenia globalizácie, tie (tendencie/ciele) sú samozrejme všemožne brzdené, alebo ich nositelia aj fyzicky likvidovaní (sem tam nejaký bankár akože vypadne z okna, alebo nejaký člen rotšildov sa obesí). ussa je tak preto do značnej miery v područí londýna (rotšild), vôl-strítu (rotšild, rokefeler) a ostatných žido-sionistov rôzneho rejtingu napojených aj na issrael (mosad)! Existujú indície, že issrael takisto dlhodobo stojí za svetovým "islamským" terorizmom a tiež aj dlhodobo podporuje multi-kulti doktrínu v eu cez neo-marxistov a rôzne ussácke nadácie a tak podobne, kedže issrael má tiež svoje globálne-mocencké záujmy! A preto tento článok beriem len zase ako také typické zahmlievanie a odvádzanie pozornosti inam od hlavnej podstaty dnešných problémov! Tieto články len priamo/nepriamo, prípadne vedome/nevedome, práve len v dobrom svetle propagujú issrael, hádžu špinu na iných (na všetkých moslimov a Islam/Korán) a zakrývajú židovskú stopu jak vo svetovom "islamskom" terorizme, tak aj v celosvetovej multi-kulti, lgbti a gender agende! Inak, či sa nám to už páči, alebo nie, tak svetový terorizmus je proste len nástroj/prostriedok, ako si veľmoci riešia medzi sebou problémy a presadzujú svoje zahraničné/globálne záujmy! Aj Čína ho využíva! Napríklad maoisti v Nepále alebo Barme! Ide o to, že nie až tak, ako ussa, keď nelietajú len triesky, ale naopak vypáli sa celý les! * http://chod.sk/bv2g4 * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html * Inak šítsky teokratický Irán (čo sú Indoeurópania), spojenca Ruska, by mala eu podporiť a už konečne vytiahnúť svoju tupú palicu z ussáckeho smradľavého zadku! Podpora Iránu a jeho miernejšieho výkladu Koránu, je veľkou šancou jak pre západ, tak aj pre nás Slovákov a hlavne aj pre samotný až tak neskazený svetový Islam! Inak bude vojna a globálnemu prediktorovi to výjde! Samozrejme, že zákony musia už konečne začať platiť pre všetkých, rovnako ako aj pôvodná kultúra musí byť rešpektovaná! A keď sa tomu všetkému rôzne európsky nepôvodné etniká, rasy a náboženské skupiny, nebudú chcieť prispôsobiť, tak budú musieť jednoducho rátať so zákonným postihom, odísť, alebo byť nasilu repatriované (to sa týka hlavne západnej eu; i keď tam si myslím, že je to už nezvratné!)! Vyriešiť rasovo-etnicko-náboženské problémy by tiež pomohlo vytvorenie spoločnej mravne-etickej kultúry pre všetkých ľudí na svete, ale to moc v blízkej dobe neočakávam! Na to je ešte skoro! Možno raz v budúcnosti. Kráľovstvo Božie na Zemi (o čom hovoril Ježiš a píše sa aj v Koráne!) môžu ľudia vybudovať až vtedy, keď sa stanú skutočnými Ľuďmi žijúcimi pod "diktátom" svojho vlasného svedomia a nezostanú len konzumnými zvieratkami so zabedneným "rozumom" (trh musí byť na 1. mieste a liberálna "demokracia" je vrchol ľudstva a už nič lepšie neexistuje a všetky ostatné kultúry, národy a civilizácie sú hovná a my sme numero uno!), a "vlastnou" vôľou, čo bol vlastne odjakživa Boží zámer s nami! Západná "kresťanská civilizácia" a jej liberálna "demokracia" musí taktiež prejsť obrodením a zobrať si tie dobré konzervatívne veci z pôvodného kresťanstva, ďalej, prestať pokladať zisk a trh za hlavný cieľ spoločnosti a života (trh musí slúžiť spoločnosti iba na napĺňanie jej demograficky podmienených potrieb a ako zdravý stimul jej rozvoja!; nekonečné dosahovanie ziskov nekonečnými, častokrát pre celú spoločnosť škodlivými prostriedkami, musí byť bezpodmienečne odstránené!), obmedziť bujarý zhubný konzum a liberalizmus, prestať so vzájomným vykorisťovaním a bezpracným parazitovaním (úroky a dividendy zakázať!; ja som manager, ítéčkár a ty si len pekár chleba - socka!) a žiť viac v symbióze s prírodou (v rámci Božieho zámeru), inak ju čaká prirodzený (objektívny) zánik, keď ju jednoducho predčia iné civilizácie a ich črtajúce sa efektívnejšie koncepcie života/globalizácie (globalizácia je prirodzený objektívny proces, ktorý nejde zastaviť a ovplyvniť ide len to, ako bude prebiehať - či krvavo alebo nekonfliktne, prostredníctvom spolupráce medzi národmi a kultúrami!)! Taký je proste Boží zákon, respektíve zákon prírody, ak chcete!


británia nemá spojencov, má len svoje dlhodobé záujmy! britská kráľovská rodina je vlastne takou výveskou atlantického krídla globálneho prediktora (gp) a dedičný banksterský klan rotšildov (dvorný žid gp), ktorý sídli v londýne, patrí k blízkej riadiacej periférii gp. To, že sa (západná) eu snaží vymaniť z pod (hn)ussáckej nadvlády, to je už mierne badať napríklad na cieľavedomom vytváraní anti-(hn)ussáckeho a anti-imigrantského (anti-islamského) informačného (mediálneho) poľa, keď sa postupne začína meniť verejná mienka ovečiek. V podstate celá európa sa snaží niečo robiť. Hlavne je to vidieť na nás - východnej európe (slovensko, maďarsko, bulharsko, macedónsko, pobalt. republiky), ktorá si chce zachovať svoju doterajšiu kultúrnu, etnickú a náboženskú identitu. Začínajú tiež rezonovať rôzne veci, ako napríklad posilnenie hraníc šengenu, použitie armády... Ja tam teda niečo vidím, i keď si treba uvedomiť, že v eu je ešte hodne pro-ussáckych elít, alebo takých, na ktoré má (hn)uss ešte značný vplyv (ktoré čakajú, ako sa to celé vyvinie a momentálne nechcú príliš riskovať). gp momentálne vojnu nechce, čo je pre nás dobré a pracuje na postupnom umravňovaní uss regionálnej elity a negovaní jej snáh na rozpútanie ww3 a preto sa snaží napríklad pribrzdiť imigrantov prúdiacich do eu. Samozrejme, že keď nezvratne oslabí ussa, tak politika multi-kulti z jeho strany môže aj naďalej postupne, sofistikovane a plýživo pokračovať. O ďalšom postupovaní agendy gp ohľadne degenerácie západu za použitia rôznych zbraní hromadného ničenia ako lgbti, gender, ani v najmenšom nepochybujem. To bude bežať aj naďalej. Ja to ďalej do budúcna vidím tak, že proste gp už zasial nejaké míny v západnej "civilizácii" (v štátoch), hlavne tým, keď nahlodal jej etnickú homogenitu, ktoré (míny) sa bude snažiť v budúcnosti využiť. Treba si uvedomiť, že západná eu je v podstate už nadobro stratená a do 50 rokov bude pôvodné etnikum v menšine a gp dosiahne presne to, čo chce: zriediť obyvateľstvo vo viacerých smeroch, hlavne v západnej eu, aby sa vykorenila jej buržoázne-liberálna "kultúra" a zrazil sa konzum za účelom oddialenia globálnej ekologickej krízy. * https://www.youtube.com/watch?v=bemzj4-uy7k * Scenáre do budúcna môžu byť rôzne a budú asi hlavne závisieť od okolností. Podľa mňa nie je vylúčená ani nejaká vojna medzi západnou a islamskou civilizáciou, proste zavedenie nejakej nacistickej totality v krajinách západnej eu. To bude závisieť aj od toho, ako bude gp v multi-kulti politike moc tlačiť na pílku. Z Iránu sa postupne stáva centrum svetového islamu, kedže gp podľa mňa ráta s nejakým upraveným šariátom (psudo-"islamom") a jeho tlupo-elitárnou zombíkovskou podstatou, ktorý (šariát) by chcel postupne pretlačiť do značnej časti sveta, minimálne do západnej eu (na čom sa už vlastne pracuje niekoľko desať-ročí prostredníctvom prisťahovalcov a nejaké prípadné zastavenie dnes, už vôbec nehrá rolu). To znamená, že "kresťanstvo" sa bude v európe postupne vykoreňovať. gp si uvedomuje, že "kresťanstvo" je zatiaľ v strednej a východnej európe ako napríklad na slovensku, v poľsku, rumunsku, ukrajine, Rusku..., hodne citlivou témou a proti verejnej mienke proste momentálne nemôže ísť (má však ale pre nás nachystané už spomínané lgbti, genderi a rôzne iné defektné a degeneratívne liberálne-fašistické "okná" Overtona). Stredná a východná európa, slovensko, Rusko - Slovania, proste zostanú akoby obkľúčení medzi dvoma tlupo-elitárnymi otrockými zombíkovskými systémami v podobe nejakého typu šariátu (pseudo-"islamu") na západe a východných/ázijských/védických kastovo-fašistických spoločensko-náboženských systémov. My to budeme mať veľmi ťažké, ale zároveň sa nachádzame v lepšej "kondícii" než západ. Ale proste, snažím sa myslieť otpimisticky a pozitívne a verím, že v blízkej budúcnosti, pri zavádzaní nového globálneho poriadku sa do tohto procesu zamontujú aj nejaké tie dobré "sily" a klany (kedže všetci ľudia určite nie sú zlí; to by tu už dávno bola svetová totalitná vláda!), ktoré sa budú snažiť zohľadniť aj potreby a záujmy obyčajnej poctivo pracujúcej väčšiny ľudí. Potom to už bude závisieť len od nás samotných, tak ako odjakživa.


Nechápem, prečo sa môže niekto tomuto čudovať. Už dávno bolo na najvyššej úrovni globálnej mocenskej pyramídy rozhodnuté, že buržoázne-liberálna "kultúra" (hlavne na západe, ktorý je jej symbolom) musí byť vykorenená, liberálny kapitalizmus demontovaný a globálny konzum obmedzený, aby sa predišlo globálnej ekologickej katastrofe (v tomto majú globálne elity pravdu; keď sa výrazne v blízkej dobe neobmedzí svetový konzum, tak ľudstvo zožerie celú Zem za pár desaťročí). Konvergencia kapitalizmu a "komunizmu" za účelom vytvorenia svetového pseudo-"socializmu" a následného obmezdenia konzumu po ww2 nevyšla (iba v polke sveta) a tak sa pristúpilo na tvrdšie metódy za účelom vytvorenia akejsi amorfnej rasy a novej "kultúry" na západe (možno aj za účelom totálnej výmeny pôvodnej biomasy za druhú). Prostriedky a nástroje tohto cieľa, ktorý len zapadá do celkového vektora cieľov, v rámci ktorého ide o dosiahnutie svetovej vlády, sú už dnes každému jasné! Jedná sa o multi-kulti (zriedenie pôvodného obyvateľstva v západnej eu za účelom zrovnania kultúrnych, národných, ekonomických a iných rozdielov medzi jednotlivými štátmi v rámci celej európy; v ussa sa deje to isté, vlastne na celom západe); sexuálna revolúcia (60. roky), lgbti, gender (zrušenie inštitútu tradičnej rodiny, kde sa globálnym kurátorom otvára aj šanca na totálne zotročenie celého ľudstva) a ostatné zvrátené liberálne "okná" Overtona za účelom spôsobiť totálnu dekadenciu západnej bielej buržoázne-liberálnej "kultúry" a jej následný rozklad, keď bude potom nahradená inou. Takže mňa vyhlásenia ani postoj merkelice vôbec neprekvapujú. Ona si proste hraje tú svoju rolu v tomto scenári globálnych elít, ktorý som popísal vyššie. A preto nečakajte od západu pri riešení tohto problému žiadnu pomoc. Oni sú už totálne knokautovaní! A možno je to karma a dobre im tak! Môžno sa to síce onedlho troška pribrzdí, keď ussa (ktoré vlastne v rámci svojej záchrany, spustilo celý tento anti-Koránický scenár predčasne) značne zoslabne, ale na tom už vôbec nezáleží, kedže "infekcie" a "časované nálože" v podobe multi-kulti (cudzincov), lgbti a genderu na západe sú už dávno naočkované, prípadne nainštalované. Teraz len zostáva globálnym kurátorom čakať, ako tam za takých 25 rokov začnú pravidelné sociálne nepokoje, možno občianske vojny, nástup nacizmu, vojna proti islamskej civilizácii a jej vykorenenie a následné zavedenie totality. A keď sa ani dovtedy domáci nespamätajú, tak o 50 rokov sa doma ocitnú ako zdegenerovaná menšina, ktorá sa stane súčasťou novej "kultúry/civilizácie". Celá táto dnešná imigrácia a s ňou spojená nechutná propaganda je len jeden obrovský švindel a podvod, keď sa celá táto politická garnitúra na západe, ktorá po celý čas multi-kulti podporovala a vlastne to všetko celé aj zapríčinila, len snaží trocha si uprdnúť a uľaviť na úkor nás východu, ako už neraz v his-tórii (po 89. ekonomickým, neo-kolonializmom), cez kadejaké povinné kvóty, prípadne si trocha spraviť dobré meno pred svojimi voličmi, že sa akože snaží riešiť imigrantov na západných luxusných plážach a letoviskách, aby sa tam mohli aj naďalej tí tlstí západniari nerušene vyvaľovať a nepohoršovať sa pohľadom na nejakých zbedačených černochov, ktorí im tam slintajúco zízajú do zmrzlinového pohára! Vravím vám, so západnou eu je už nadobro koniec a dnes s ňou už ani netreba strácať čas! Teraz tu už ide len o strednú a východnú Európu a o nás, aby zostala čo najviac rasovo, etnicky, kultúrne a nábožensky homogénna a zachovala si tak svoju kultúrnu identitu! Inak bude s ňou tiež ako už zo západnou európou nadobro koniec! Stredná a východná Európa sa zachráni iba v spolupráci s Ruskom, inak ju ussa a západná eu stiahne do horúceho pekla! My ešte máme celkom dobrú šancu!


Okrem ussa (štátnej uss elity - patriotských neokonov) je to aj plán issraela a tiež aj turkov a saudov, jak dostať eu bez boja - "demokraticky", prostredníctvom novej moslimskej biomasy! ussa (môže to byť riadené jak z issraela, tak aj z londýna) zase pravdepodobne predčasne spustilo scenár globálneho prediktora - tzv. scenár európskeho kalifátu, buď za účelom rozpútania občianskych vojen v európe (možno nástup extrémneho nacionalizmu, následná genocída alebo repatriácia nepôvodných/nekompatibilných kultúr a etník do ich pôvodných vlastí), kde by potom ussáci prišli "na pomoc" ako "mierotvorci" a už ju nezvratne a naveky ovládli, alebo buď za účelom rozpútania totálnej vojny medzi západnou a islamskou civilizáciou a za účelom vykorenenia Koránického Islamu! To bol aj pôvodne cieľ globálneho prediktora (ktorý si ale momentálne vojnu neželá a aj preto potápa ussa), avšak ussákom ide najmä o ovládnutie celého regiónu blízkeho a stredného východu a nezvratné zotročenie európy, aby tak potom mohli tlačiť na Rusko a Čínu, aby sa z vnútra samy rozsypali! ussáci sa však momentálne pletú globálnemu prediktorovi do jeho výsostných vôd globálnej politiky a tak narážajú na všemožný odpor! Samozrejme, že globálny prediktor už dlhodobo rieši, okrem toho, že ho dnes zamestnáva aj ussa, aj celosvetový problém s kapitalizmom a bujarým konzumom (predtým k tomu slúžil marxizmus, s ktorým mu to až tak celkom nevyšlo), ktorý by chcel dostať pod kontrolu, aby tak oddialil globálnu ekologickú katastrofu, ku ktorej ľudstvo nezadržateľne speje (pokiaľ nezmení kurz; minimálne treba obmedziť bujarý konzum a logicky vyrábať menej, ale kvalitných a trvácnych veci a viac ich opravovať/repasovať! - čo je samozrejme nezlúčiteľné s kapitalistickou filozofiou dosahovania nekonečných ziskov! - tu sa proste musí zmeniť prístup samotných ľudí hlavne na západe a ich sveto-názor, inak zahynieme!) a preto má záujem vykoreniť buržoázne-liberálnu "kultúru" (ideológiu) a liberálny (nekontrolovaný) kapitalizmus na západe, ktorý sa vymknul z pod kontroly a nahradiť ju postupne inou "kultúrou"! Takže dlhodobé zrieďovanie obyvateľstva (multi-kulti) v západnej eu (rovnako v ussa; na celom západe) spolu s postupujúcim bujarým liberalizmom (gender, lgbti, sexuál. revolúcia, zničenie inštitútu tradičnej rodiny...), je pôvodne jeho práca! Pričom si treba uvedomiť, že tieto bujaro-liberalizujúce prostriedky/nástroje nie sú určené len pre západnú "civilizáciu" a jej dekadenciu, degeneráciu, prípadne zničenie, ale aj pre ľudstvo ako celok! Totiž, pokiaľ sa globálnemu prediktorovi podarí zrušiť tradičnú rodinu medzi ľuďmi na svete, tak ľudstvo bude už len krôčik od totálneho zotročenia - od NWO! Preto, akonáhle vyrieši neposlušných neokonov v ussa, tak sa zákonite vráti k eu (kde už samozrejme dávno rôzmiestnil svoje časované nálože v podobe prisťahovaleckej biomasy)! Myslím si, že aj preto dnes dovolí v4 stavať sa na zadné (zeman vedome/podvedome maká pre ciele gp) - snaží sa proste pribrzdiť imigrantskú vlnu (odložiť scenár európskeho kalifátu) a tak prekaziť ussácke plány, rozpútať nejakú veľkú vojnu, ktorú oni potrebujú ako soľ, aby si aspoň minimálne zachovali status quo a pax americana! Podľa mňa, skutočne globálny prediktor nemá záujem obmedzovať nejaký mizerný konzum v mizernej strednej eu (napríklad u nás - cca. 400 euro keš/mesiac!), kde vlastne ani nie je :DD, ale potrebuje obmedziť hlavne rozdrapenú západnú eu a vlastne celú bohatú západnú časť sveta, k čomu využíva aj ideológiu multi-kulti a postupujúceho bujarého liberalizmu (gender, lgbti)! Takže verím, že nás aspoň v najbližšej dobe toto riedenie obyvateľstva obíde (čo sa však asi o bujarom liberalizme nebude dať povedať; ktorý nás v prospech gp dorobí a nakoniec zotročí aj bez multi-kulti, ak sa mu nevzoprieme)! Čo bude do budúcna ďalej, to bude závisieť hlavne od vývoja v Rusku (ako sa Rusom podarí doma rozšíriť koncepciu sociálnej bezpečnosti, aj do zvyšku sveta * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/05/koncepcia-socialnej-bezpecnosti.html) a v Číne a či sa globálnemu prediktorovi (ne)podarí vraziť klin medzi nich!


Tu ide o globálny konzum, ktorý potrebuje gp dostať pod kontrolu, pretože Zemi pri tomto tempe a smere vážne za pár desať-ročí hrozí globálna ekologická katastrofa (+ vyčerpanie nerastných surovín), a preto začal s postupnou genocídou západnej buržoázne-liberálnej ideológie ako symbolu bujarého kapitalizmu a konzumu! Tiež ide aj o to, že predsa 7 miliárd ľudí sa mu už ťažšie ovláda a manipuluje! K tomuto sa vzťahuje projekt: "zlatej" miliardy! Musíš sa na to pozerať z konceptuálneho hľadiska ako gp! Tieto rôzne agendy/prostriedky ako globálne otepľovanie, nahraditeľné zdroje, multi-kulti, gender, lgbti, sexuál. revolúcia, rozbitie tradič. rodiny a podobne, sú len projekty/nástroje, ktoré len majú k tomuto účelu poslúžiť! Predtým to bol marxizmus, ale tento projekt nevyšiel až tak úplne podľa predstáv gp a preto sa pristúpilo k tvrdším metódam - t.j. k zriedeniu obyvateľstva na západe, respektíve k výmene jednej biomasy za druhú a na tomto podklade k vytvoreniu novej, pre gp vhodnejšej kultúry! Samozrejme, že hlavný cieľ gp je globálna vláda a nezvratné zotročenie celého ľudstva a to už minimálne 3500 rokov!


Uvedomte si, že dianie na celom svete je možno s nejakými prestávkami, riadené už minimálne tisíce rokov! Je to tak obrovské sprisahanie, fungujúce na tej najvyššej globálnej úrovni, o ktorom sa bežným smrteľníkom ani len nesníva! Keď ľudia málo chápu, tak zákonite niekto druhý plánuje a rozhoduje za nich! To je proste Zákon prírody/Boha! Jasné, že by bolo nefér, hádzať všetku vinu len na obyčajných ľudí, kedže tento monopol poznania a pojmový aparát globálnej moci, je pred nimi už tisíce rokov starostlivo utajovaný a skrývaný a obyčajní ľudia sú preto len štatistami, na ktorých takmer nič nezáleží! Ale zákon času funguje spoľahlivo a už čo-to začína presakovať aj k obyčajným ľuďom! Ale obtlstlé a rozdrapené zvieratká na západe stále nechápu, prečo stoja globálnym plánom v ceste! Je to práve ich buržoázne-liberálna bujará kapitalisticko-konzumná "kultúra"/ideológia, ktorá globalistom vadí, a podľa ktorej ľudia na západe žijú a ktorá napomáha ku vzniku globálnej ekologickej katastrofy! globalisti si to veľmi dobre uvedomujú a nechcú zhorieť spolu s nami! Samozrejme zopár Slovákov má na nejaký svetový konzum takmer nulový dopad! Tu ide ale hlavne o západnú eu, ussa, austráliu..., ktoré musia byť v tomto smere umravnené, aby nelákali ostatné rozvojové krajiny a ľudí v nich žijúcich, k takémuto tvale/dlhodobo-neudržateľnému životnému štýlu! O tom to celé je! Ale ľudia na západe (a nielen tam) si ani za boha nechcú uvedomiť, že ich životný štýl je nezlúčiteľný so životom celej planéty a tak im zostávajú len nadávky a prskanie! * http://leva-net.webnode.cz/products/michail-velicko-muze-nase-civilizace-prezit-/


Tento šašek je s najväčšou pravdepodobnosťou len propagátor/vykonávač tejto agendy, ale nie samotný tvorca! O tomto projekte bolo rozhodnuté vyššie - teda nie v korporátnej sfére! To je len blízka periféria globálneho prediktora - vykonávači jeho plánov! Si musíte uvedomiť, že čím vyššie sa po jednotlivých leveloch mocenskej pyramídy dostávate, tak tým sú znalosti a celkové zasvätenie do globálnej problematiky, postupne väčšie/rozsiahlejšie! A je známe, že každý pracuje podľa miery svojho chápania (a tiež aj podľa miery svojej morálky)! Tieto najnižšie úrovne mocenskej hierarchie, najnižšieho rejtingu s najnižšou mierou chápania ako sú napríklad niektorí bezvýznamní regionálni politici, aktivisti, novinári, bežné ovečky a podobne, ktorí len boli kvalitne od mlada vymytí kultúrou, v ktorej žijú a meédiami, sú skutočne presvedčení, že všetko sa deje len tak samo od seba a že napríklad v tomto konkrétnom prípade s imigrantami, je podľa nich skutočne potrebné tým "chudákom" pomôcť a prijať ich medzi nás, aby nás údajne kultúrne "obohatili"! Touto svojou nevedomosťou samozrejme pracujú na ten vyšší level mocenskej pyramídy, ktorý sa nachádza nad nimi a ktorý už chápe o čosi viac, než tieto zombí ovce! Povedzme, že to je už taká tá vyššia j-"elita" (rôzni významní svetoví politici, korporátnici, vyšší predstavitelia cirkví, manažéri veľkých podnikov, rôzna loby, nižší členovia zednárstva a podobne), ktorá to zase chápe povedzme do takej úrovne, že pôvodné obyvateľstvo v eu údajne vymiera a treba mu trocha "pomôcť", aby išiel biznis (národné hospodárstvo) a tak, aby mal údajne kto pracovať na dôchodky! Tieto j-"elity" zase zákonite pracujú ešte na vyššie úrovne mocenskej pyramídy, ktoré vedia ešte o niečo viacej! Títo, na tejto úrovni chápania nachádzajúci sa napríklad rôzni vysoko postavení judaistickí rabíni (ktorí na základe ich judaistického "vypáleného programu" skutočne snívajú o zgenocídovaní bielej rasy, respektíve o ovládnutí všetkých rás a národov sveta v prospech seba), žido-zednári, bankstri, korporátnici, majitelia mass(on)meédií, členovia rôznych okultných tajných spolkov, možno rkc pápež a iní, už napríklad vedia to, že to, čo vedia tie nižšie úrovne pyramídy, sú len také kraviny/drísty/dymové clony pre ovce (i keď môžu byť aj do určitej miery pravdivé), slúžiace na odvedenie pozornosti od hlavnej podstaty problémov a skrytie tajných plánov elít! Títo j-"elitári" už napríklad vedia to, že sa jedná o zriedenie pôvodného eu obyvateľstva, aby sa v eu a celkovo na západe zrazili napríklad rôzne národnostné, kultúrne a etnické rozdiely a vytvorila sa tak akási amorfná rasa s novou fádnou kultúrou, s ktorou sa bude dať ľahšie pracovať (ktorá sa bude dať lepšie kultivovať) a tým sa bude dať lepšie začleniť do globálneho sveta, v ktorom oni vládnu! Poniektorí z týchto j-"elitárov" (bankstri alebo vysoko-postavení zednári a judaisti /rabíni/) si skutočne aj myslia, že oni sú tá najvýznamnejšia a posledná úroveň globálnej mocenskej pyramídy - úplná špička a už nikto nad nimi nie je! Ovšem, nad nimi je ešte tzv. konceptuálna moc - globálny prediktor - úplná špička globálnej moci, ktorá je ako jediná schopná vypracovať konkrétnu subjektívnu koncepciu/projekt/plán nejakého veľkého objektívneho procesu, ako napríklad globalizácie (dnes je to biblická koncepcia/projekt globalizácie)! Globálny prediktor má vypracovaný svoj vlastný vektor cieľov (akýsi zoznam cieľov, ktoré sú usporiadané podľa príslušnej priority/hierarchie), slúžiaci jeho hlavnému zámeru - a to je nezvratné zotročenie celého ľudstva na Zemi a ustanovenie globálnej vlády! Čiže jednoducho povedané - každá tá pod-úroveň pyramídy má svoje často-krát rôzne (parciálne) cieľe (cieľ) než globálny prediktor, ale aj tak v konečnom dôsledku tieto ich ciele (užitočných idiotov) spadajú do hlavného vektora cieľov globálneho prediktora, na ktorý pracujú! A to je v podstate aj jeho hlavná starosť - aby tie rôzne ciele pracovali na jeho hlavný cieľ - a tým je ustanovenie globálnej vlády pre neho! Tento top hráč, levitujúci nad globálnou šachovnicou podobne ako oddelená vznášajúca sa špička pyramídy so vševidiacim okom, na bankovke dolára, chápu najviac a vedia, o čom je skutočne na západe multi-kulti, lgbti, gender a iné "mňamky"! Oni vedia, že potrebujú dostať pod kontrolu globálny konzum, aby oddialili blížiacu sa globálnu ekologickú katastrofu na Zemi a preto musia vykoreniť západnú buržoázne-liberálnu (kapitalistickú) "civilizáciu" ako hlavný symbol tohto bujarého konzumu a nahradiť ju inou, pre nich vhodnejšou "kultúrou"! K čomu im slúžia aj ideológie ako lgbti a gender, cez ktoré sa pokúšajú rozbiť inštitút tradičnej rodiny na západe, čím by mohli ľudí ľahšie ovládať! Ak by sa im ale podaril tento kúsok na celom svete, tak sa im naskytne obrovská šanca, ako nezvratne zotročiť celé ľudstvo na Zemi a potom ustanoviť pre neho globálnu vládu! Pretože dnes im už asi iba rodina a národné povedomie stojí v ceste za týmto zvrhlým cieľom!


západ obecne (hlavne západná eu, ussa a austrália) a jeho buržoázne-liberálna ideológia a na nej stojaci liberálny kapitalizmus a bujarý konzum, je potápaný globálnou elitou, a aj preto Rusku a Putinovi, ktorých vektor cieľov sa čiastočne kryje s vektorom cieľov globálneho prediktora (potápanie ussa), zatiaľ všetko vychádza (inak by ho už dávno odprášili, keby im skutočne zavadzal; viď jfk, ktorý im vážne zavadzal :DD; preto aj dovolia v4 stavať sa na zadné a odporovať 4. ríši :DD). To je vidieť z obecného chodu vecí. Na to nepotrebuješ čítať tajné správy cia, alebo čo. :DD A preto dnes už nemá zmysel dúfať v nejaký liberálny kapitalizmus, obrezaný štát a podobné neo-liberálne a libertariánske blbosti. :DD Smer globálneho pseudo-"socializmu" (z ktorého ale nakoniec môžu ľudia vybudovať skutočný) je už naštartovaný (ja dúfam, že to bude lepšie než toto, čo tu je dnes; inak plány tiež často nevychádzajú). Dnes už tento systém podporujú, respektíve dúfajú v jeho liberálne kapitalistické obrodenie (údajný "voľný" trh a fungovanie štátu/národa bez rozumného plánovania a podobné ich v reálnom svete nefungujúce blbosti :DD), práve len tí rôzni pozabudnutí, spiatočnícki a dogmaticko-zombíkovskí šulikovskí neo-liberáli, pravičíci a libertariáni, ktorí už dávno skončili na smetisku dejín (len ešte o tom nevedia :DD) a ktorí vôbec nechápu tomu, že liberálny kapitalizmus je jednosmernou cestou do pekla pre celý svet (aj pre globálnu elitu a preto sa ho snaží demontovať, samozrejme pracujúc tým na svoje egoistické ciele) kvôli hroziacej globálnej ekologickej katastrofe. Ale snáď im to docvakne, a ak nie, tak proste smola. :DD zombík je proste len bio-robot, neschopný prehodnotenia svojho pokriveného sveto-ponímania, s jedným vypáleným dogmatickým "softom" v makovici a tak je to často až nadosmrti. :DD Ale inak chápem, čo si chcel povedať, že ešte pred pár Rokmi mali všetci títo naši liberálni "domokrati" Rusko ani nie do počtu, potom pred rokom všetky tieto pro-uss devky už svorne predpovedali, ako sa Rusko zosype a zkrachuje a dnes? :DD Dnes je Rusko opäť svetová veľmoc, s ktorou sa musí hrať minimálne na rovnocennej úrovni a ešte sa aj zapája do globálneho diania vo svete. z toho musia byť títo kolaboranti totálne na prášky! A prajem im to z hĺbky svojho srdca! :DD


Stiahnúť sa a nevyliezať. :DD Takže žiadne riešenie. Ale možno aj to je riešenie a závisí len od pohľadu. :DD Uvedom si, že to presne "oni" chcú, aby tí, čo sa už prebrali, boli dohnaní k beznádeji a radšej volakde zaliezli. Inak, nepáči sa mi, že nazývaš túto súkromnú korporáciu štátom! To je dehonestovanie názvu "štát"! Podľa mňa z teba čiší čistý anti-štátny extrémizmus (čierno-biele videnie sveta v extrémoch). Nie si ty náhodou dogmatický libertarián? :DD Aj tí sú z toho istého košiarika! Uvedom si, že keď zoberieš "štátu" nejaké práva alebo moc, tak ich defakto len presunieš oficiálne do súkromno-korporátno-banksterskej sféry, takže si vôbec nepomôžeš! :DD O akých právomociach štátu to vlastne hovoríš? Myslíš si, že v prípade neexistencie štátu by mala súkromná moc problém zriadiť si svoje súkromné armády (už sú), školy (už sú), diktovať ceny (to už je), vytvoriť si nejakú inštitúciu ako súkromný fed, alebo súkromné súdnictvo, nejaký parlament...? Tiež som si všimol, že slovo "socialistický" nepíšeš v úvodzovkách. Pravdepodobne nevieš, aký je rozdiel medzi jednotlivými verziami socializmu, prípadne socializmom (ktorý budoval pán Stalin) a "socializmom" budovaným po jeho vražde za trockistu chruščeva a spol. * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * Povedzme, že to bola nejaká ľudová demokracia a boľševníctvo (v ideále všetko podriadené záujmom väčšiny a jej kolektívnemu svedomiu s mravne-etickým štandardom na čele - čo je asi základ a nie nejaký extrémny individualizmus, o ktorom tu básniš; ten môže existovať a byť chránený iba v podmienkach kolektívnej spoločnosti!). Tiež tu vyzdvihuješ nejakú republiku a jej ústavu, a že ona dokáže zasiahnúť a stopnúť demokraciu, keď sa porušujú práva jednotlivca. A kto je to tá republika? Kto bude konať v jej mene? :DD To môžu iba morálni ľudia, nie? Takisto v tvojich príspevkoch nie je ani smietka o morálke, mravne-etickom štandarde alebo svedomí, ktoré musia stáť nad republikou a jej ústavou, prípadne zákonmi! Bez toho sa nedá vybudovať dobrá spolo-cnosť! Inak, neviem, či ty vieš, prečo je likvidovaná práve západná buržoázne-liberálna "civilizácia/kultúra/ideológia" No práve kvôli jej zhubnosti v podobe liberálneho kapitalizmu a bujarému konzumu, ktorý potrebuje globálna elita dostať pod kontrolu, lebo hrozí globálna ekologická katastrofa! A kedže predošlé postupy už zlyhali, tak sa pristúpilo k tvrdším metódam (k zriedeniu, resp. výmene bio-masy a k vytvoreniu pre globálneho prediktora vhodnejšej kultúry). Tu musia západniari a aj my popremýšľať, lebo inak zhynú na vyčerpanie všetkých zdrojov a zničenie prírody aj bez zásahu globálnych kurátorov biblického projektu globalizácie. Ty napríklad ani vôbec nepočítaš s objektívnym procesom, tzv. zákonom času, ktorý pracuje v prospech ľudí a znamená, že k ľuďom sa už dnes dostávajú aj také inFormácie, ktoré sa v minulosti k ľuďom nedostávali a preto sa naše šance, ako niečo zmeniť k lepšiemu pre väčšinu, zvyšujú. Podľa mňa máš hodne obmedzené vnímanie reality a musíš ešte na sebe zapracovať. A s týmto pesimizmom fakt nerobíš nikomu dobre, pretože len programuješ tie zlé/negatívne scenáre v budúcnosti. Totiž negatívne vibrácie ich podporujú! Nejaké riešenia by už boli aj dnes, len sa bude musieť prebudiť minimálne kritické/rozhodujúce množstvo ľudí, potrebné na uskutočnenie zmien k lepšiemu pre väčšinu obyčajných ľudí. Ale je možné, že západ. eu to už možno nestihne, ale my v strednej a východne európe máme ešte nejakú šancu, kedže nie sme ešte až tak skazení jak to západné jadro a máme zatiaľ ešte aj celkom homogénnu kultúru a obyvateľstvo, ktoré si musíme bezpodmienečne uchovať aj za cenu revolúcie (v krajnom prípade). Tu nám môže byť štát a jeho právomoci veľmi nápomocný! Ty ešte nevieš, čo je v ľuďoch!

Nesúhlasím úplne s tou analýzou od "Slovenization". Konkrétne: (Pôvodný) národný socializmus v Nemecku, rovnako ako aj ten u nás (byť pseudo) nepodporoval žiadne oplzlosti frankfurtskej školy (resp. neskoršieho neo-marxizmu)! Však pokiaľ viem, tak (pôvodný) národný socializmus mal plány vytvoriť lepšieho človeka jak po fyzickej, tak aj po duševnej a mravne-etickej stránke (iste, hitler ako /čiastočný?/ agent a užitočný vedomý/nevedomý idiot západného trans-kapitálu ho doviedol do extrému)! Rovnako "komunisti" u nás sa nás akurát snažili ochrániť pred prasačinkami zo západu! frankfurtská škola a neskorší neo-marxizmus bola vypracovaná/podporená globálnymi znacharmi (globálnou elitou) a bola určená hlavne (alebo iba) pre západnú civilizáciu, aby bola táto zničená a s ňou tým aj globálny liberálny kapitalizmus a konzum, aby sa tak oddialila hroziaca globálna biosférno-ekologická katastrofa! Samozrejme tie ďalšie pseudo/akože"ľavicovo"-liberálne veci ako zničenie inštitútu tradičnej rodiny, podpora lgbti, genderu... mali len slúžiť (a stále slúžia) k totálnemu zotročeniu západnej "civilizácie" (a možno nie len západu, ale defakto celého sveta; pokiaľ sa im podarí rozbiť rodinu, tak ľudia už stratia akúkoľvek šancu na záchranu)!


Ďaľší pokus popísať dnešnú situáciu vo svete (verím, že mozaikový názor)!
------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/dalsi-pokus-popisat-dnesnu-situaciu-vo.html


Prečo je potrebné nahradiť pôvodné obyvateľstvo Európy? - V.V. Pjakin
--------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=bemzj4-uy7k


O STAVE, TRENDOCH A MOŽNOSTIACH RIADENIA - Tu sa píše aj o tom, ako malo ussa v prvej fáze ovládnuť celý svet a v druhej fáze sa mali tiež stať len radovou kolóniou vo svete, kde by OSN predstavovala globálnu vládu
--------------------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-stave-trendoch-a-moznostiach-riadenia/

Alebo!!!

http://files.leva-net.webnode.cz/200001822-8dd338fc69/O%20stave%2C%20trendoch%20a%20mo%C5%BEnostiach%20riadenia.doc

http://tinyurl.com/ozp4wll - Skrátená url


O válkách - Preštudujte si tabuľku v strede!!!
----------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/O-valkach/


Odhalení - Zvrácené plány světové elity a to jak jsou pravdivé
-------------------------------------------------------
http://www.nwoo.org/2015/04/07/odhaleni-zvracene-plany-svetove-elity-a-to-jak-jsou-pravdive/


Úlohu štvrtej ríše zohrá "Veľký kalifát"!!!
-------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/03/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html


K výročiu projektu Breivik (22.7.2011) - neokoni, imigranti, islamský svetový kalifát, globálni prediktor, ussa...
--------------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/news/k-vyrociu-projektu-breivik-22-7-2011/


Má-li smysl zabývat se sebevzděláváním? - Miera bezkrvavosti/bezkrizovosti, miera krvavosti - Vynikajúce, stotožňujem sa!!!
--------------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-mire-bezkrizovosti-ci-naopak-krvavosti-udalosti/


Ako zachrániť Európu pred terorizmom? - Vytesať do kameňa!!!
---------------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html


Riešenie dneška, keď vyriešime imigrantov! - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!
-----------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu
------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/


Antikoránický projekt, ISIL a "běženci"
---------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/antikoranicky-projekt-isil-a-bezenci/


Srovnání "abrahámských" věroučení
---------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni


Podivná obálka časopisu Economist
---------------------------------
http://www.zvedavec.org/komentare/2015/01/6295-podivna-obalka-casopisu-economist.htm


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnost, manipulácia más...!!!
--------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html