nedeľa 30. augusta 2015

"Trvalý, nekonečný" hospodársky rast, výroba a spotreba - prečo je to v tomto chorom, sám seba požierajúcom systéme, nevyhnutné? Aby neskolaboval!

Jak půjčují komerční banky + Dobrá diskusia!
--------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/jak-pujcuji-komercni-banky


Výber z diskusie - Aj od Hoxa
-------------------------
"Problémem je, že dnes banky poskytují úvěry i dlužníkům, o kterých vědí, že nemají šanci dluhy splatit, a to na úrovni jednotlivců, firem i států. Neustále tak narůstá disproporce mezi množstvím peněz a produkcí, která by je v optimálním případě měla krýt. Svoji roli tady hraje nejen morální hazard bank, ale hlavně fakt, že pokud by se proud peněz zastavil, celý systém zkolabuje. „Díky“ úroku je finanční systém nastavený tak, že ke svému fungování potřebuje neustálý exponenciální hospodářský růst, a protože ten není donekonečna možný, nahrazuje se exponenciálním nárůstem zadlužení – prozatím...

Stále více se utahující smyčka na krku - aby reálný sektor mohl splatit úroky z minulých půjček, musí opět akceptovat lichvu, protože jinak ty prostředky, kterými by šly splatit úroky z minulých úvěrů, jednoduše neexistují, nevzniknou, nejsou v systému.

Problém současného systému není ani tak v samotných půjčkách ale ve faktu, že jen tak se v něm generují nové peníze, takže aby nezkolaboval, musí si stále všichni více půjčovat, kvůli stále rychlejšímu odlivu peněz do finančního sektoru díky předchozím půjčkám.


Záleží jak chápeš "spotřebu", bylo to myšleno na zbytečnou nadspotřebu nepotřebných věcí. Polopaticky: pokud někdo na to nemá, ale mermomocí chce nový iPhone, protože ten 3 měsíce starý už je out, nebo někdo cítí že bez třetího mercedesu nemůže žít, tady je úrok v pořádku jako regulace. Co se týká všech demograficky podmíněných potřeb (bydlení, jídlo, vzdělání, oděv, transport, ...) tady samozřejmě úrok být nesmí. Jde o rozdělení demograficky podmíněných a paraziticko-degradačních potřeb, kdy nyní je ekonomika primárně orientována na paraziticko-degradační, přičemž normální stav je naopak - orientace na demograficky podmíněné potřeby a na paraziticko-degradační pokud zbydou kapacity, výhledově s úplným útlumem. Na paraziticko-degradační potřeby je úrok v pořádku, pokud úroky jdou ve prospěch celé společnosti a ne nějaké klanové skupině.

Zákony jsou druhotné ve vztahu k míře chápání populace + stávající panující koncepci, kultuře. Lichva je protizákonná i podle současných zákonů ČR, stejně tak falšování peněz. Pokud byste měl ty nové zákony, co byste s nimi dělal? Zákony představují část systému řízení, změna systému řízení do stavu, kdy by neodpovídal objektu řízení (ľuďom), vede ke kolapsu řízení.


Takto objekt riadenia (národ) nemôže mať kvalitatívne lepšiu vládu (subjekt riadenia) aká je v "priemere" jeho reálna (myšlienková) morálka a chápanie. Musia byť (subjekt a objekt riadenia) tzv. informačne a algoritmicky konzistentné (súdržné; homogénne? = jednotné/rovnorodé). Takže nejaké "zázraky" od nejakých "géniov" proste objektívne nie je možné očakávať."

...


Odo mňa
-------
Prečo kapitalizmus z objektívnych dôvodov/príčin prerástol do tak nezmyselného konzumu, keď človek je doslova bombardovaný reklamami, propagandou a podprahovou/podvedomou manipuláciou ako nejaký terč? Súvisí to jak s neukojiteľnou nenažranosťou bohatých po ďalších nekonečných ziskoch, s udržiavaním ovečiek vo vegetatívnom stave požierajúceho nemysliaceho zvieratka, ale aj s dnešným finačným systémom založenom na dlhu a úroku. Totiž, aby celý tento zvrátený finančný systém nerachnul a dlhy a úroky sa neustále splácali ("sem-tam" nejaká vojna na získanie ďalších surovín, lacnej pracovnej sily, odbytísk, alebo aby sa zmazali nesplatiteľné dlhy, odpísal alebo niečím pokryl špekulatívny kapitál, odstránila zvyšná bio-masa a odfúkla tak prebytočná para z hrnca), väčšina ľudí mala prácu a nevznikali tak nekontrolované sociálne nepokoje (= potenciálna hrozba straty riadenia zo strany globálneho prediktora), tak je nutný ten "ekonomikmi" (užitočnými idiotmi systému) neustále presadzovaný v skutočnosti nemožný - "trvale" udržateľný "nekonečný" exponenciálny hospodársky rast (produkcia, výroba, spotreba). Zjednodušene to funguje takto: Aby mohla ekonomika a hospodárstvo v tomto chorom finančnom systéme frakčných rezerv a nekrytých peňazí, na ktorom stojí a padá celá dnešná podvodná globálna imperialistická vykorisťovateľská a neo-kolonizátorská forma kapitalizmu * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html * vytvorená na západe fungovať, nedochádzalo ku krízam (rozbitiu ekonomiky, keď nie je z čoho platiť dlhy a úroky) a splácali sa staré dlhy aj s úrokami, tak sa proste ľudia musia neustále čoraz viac zadlžovať (dlhy rastú exponenciálne), a tak dávať do obehu ďalšie a ďalšie nové ničím nekryté peniaze (neustále exponenciálne čoraz viac zväčšovať peňažnú zásobu = inflácia - rast cien!), aby bolo čím/z čoho splácať staré dlhy aj s úrokami a súkolie sa nezadrelo a nevznikla tak ekonomická kríza, čo znamená: neschopnosť splácať dlhy a úroky, zastavenie spotreby a výroby. No ale, aby sa ľudia neustále zadlžovali, tak ich k tomu musí niečo motivovať/hnať a k tomuto účelu slúži práve konzum, ktorý sa musí tiež neustále exponenciálne zvyšovať, aby neskolaboval celý systém (to samozrejme donekonečna nejde a preto sa to zatiaľ rieši aj ďalšími pôžičkami - je to začarovaný kruh). Prečo je to tak? Kvôli existencii a pôsobeniu zhubného úroku! Pretože problém je v tom, že na splácanie úrokov v ekonomike normálne neexistujú peniaze (iba na splatenie istiny; úrok je niečo navyše) a nové peniaze sa dostanú do obehu iba vo forme ďalších úverov (preto sa vlastne peniaze = dlhu a tento dlh ani nie je možné celý splatiť, pretože tým pádom by neexistovali ani peniaze na fungovanie ekonomiky! :DD). No ale peniaze si v tomto podvodnom systéme bankári/banky priebežne odsávajú do svojich vačkov práve cez hriešny úrok! * http://uloz.to/hledej?q=Rudolf+vasky+tretia+cesta * A aby existovalo vždy dostatočné množstvo peňazí v ekonomike na splácanie dlhov a úrokov, tak sa kladie dôraz na neustále exponenciálne zadlžovanie obyvateľstva. K tomu vlastne slúži tá špekulatívna časť konzumu s nereálnymi ne-demograficky podmienenými k bežnému životu nepotrebnými psudo-"hodnotami", ktoré slúžia hlavne na vytĺkanie kapitálu z konzumných zvieratiek, či už aby sami výrobci mali z čoho platiť svoje rastúce dlhy, alebo čisto kvôli bezbrehému amorálnemu obohacovaniu sa. A kedže sú aj výrobcovia nútení neustále si brať ďalšie a ďalšie pôžičky, kedže tiež aj každý rok stúpa inflácia (ceny) kvôli úroku(!) - a ak si chcú aspoň zachovať životný štadard s pred roka (to platí obecne u všetkých) - tak musia neustále zvyšovať produktivitu a svoje výrobky alebo služby aj následne niekomu predať za účelom získania ďalšieho kapitálu na platenie či už dlhov alebo svojej životnej úrovne. No a aby obyčajní ľudia mali peniaze na neustále nakupovanie nepotrebných sračiek a podporovali tak ekonomiku a svoju zamestnanosť, tak si musia zase brať ďalšie a ďalšie úvery od bankstrov. :DD Kedže sa globálnemu prediktorovi moc nedarí ani v demografických otázkach a svetová populácia neustále rastie, tak aby existovala väčšinová zamestnanosť namiesto sociálnych nepokojov (a tiež, aby ovečky nemali moc času a energie premýšľať o svojich problémoch, prípadne sveta), tak samozrejme musí existovať po výrobkoch aj neustály dopyt - konzum. To je ďalšia príčina potreby zvyšujúceho sa hospodárskeho rastu. Ale žiaden strom nerastie do neba! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast.html * Je to proste ako začarovaný kruh, z ktorého sa na 1. pohľad zdá, že niet úniku. Ale je! Tu je jedno z možných riešení pre začiatok. Toto by mali ľudia od svojich politikov požadovať a bojovať za to! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html

Ešte jednoduchý príklad, prečo kvôli úroku rastie v ekonomike potreba neustáleho exponenciálneho rastu peňažnej zásoby potrebnej k tomu, aby sa mohli neustále splácať dlhy s úrokami a nerachla ekonomika: Požičiam si 100 euro z banky a mám aj spolu s úrokami vrátiť 200 euro; miniem tých 100 euro; teraz ich má niekto; ja musím získať tých 100 euro od neho nazad dajme tomu podnikaním a ešte k tomu mi treba ďalších 100 euro na zaplatenie úrokov banke; aby som mohol splatiť banke aj tých 100 euro ako úrok, tak do ekonomiky sa ďalšie peniaze dostanú zase iba ako dlh/pôžička, ktorý/ú si niekto zoberie; musí si zobrať pôžičku minimálne 100 euro; on má teraz vrátiť spolu s úrokom dokopy 200 euro; ja tých 100 euro od neho získam a tak splatím dlh banke; bankár "spáli" tých 100 euro, ktoré dajme tomu vytvoril zo vzduchu (rátajme, že dovtedy neexistovali žiadne peniaze na svete) a 100 euro si nechá ako zisk (tu rátajme, že bankár nebude moc púšťať svoje "zarobené" prachy za nič do reálnej ekonomiky na nákup zbožia, ale dajme tomu len do špekulatívnej sféry - akcie, burzy, deriváty, investície, podplácanie, skupovanie periodík, skupovanie priemyslu...); takže ten, čo musí vrátiť dokopy 200 euro, ich nemá odkiaľ zohnať, lebo už žiadne peniaze v obehu nie sú!; aby boli, zase sa musí niekto ďalší zadĺžiť minimálne 200 euro; takže si niekto vezme pôžičku na 200 euro, ale spolu s úrokom má dokopy zaplatiť 400 euro (úrok je vždy 100%; v tomto prípade 200 euro); takže ten predošlí dlžník, čo dlžil 200 euro ich získa od posledného dlžníka a splatí svoj dlh banke; teraz ten posledný, čo dlží 400 euro musí zase čakať, kým si niekto zoberie pôžičku minimálne 400 euro; no a ten bude musieť už vrátiť spolu s úrokom až 800 euro (100% úrok z istiny 400 euro = 400 euro úrok); takže teraz si musí niekto zobrať pôžičku 800 euro a spolu s úrokom bude dlhovať banke až 1600 euro; atď. V reálnej ekonomike sú dlhy s termínom splatenia rozhádzané, preto to nie je tak jasne vidieť. Vidíme, že potreba ďalších peňazí, ktoré sa musia dostať do obehu, aby mohli byť splatené staré dlhy aj s úrokami, práve kvôli pôsobeniu zhubného úroku, neustále exponenciálne narastá (najpr bola potrebná ďalšia pôžička vo výške 100 euro, potom 200 euro, potom už 400 euro, potom 800 euro... teda výška minimálnej pôžičky nutnej k tomu, aby sa mohol predošlý dlh splatiť rástla exponenciálne - vždy viac než v predošlom prípade; linerálne by to vždy rástlo o rovnakú sumu: 100, 200, 300, 400...)! A ďalšie peniaze sa do obehu dostanú iba tak, že si ich niekto požičia! Teda peniaze = dlh a tento dlh nemôže byť nikdy splatený, lebo by zmizli všetky peniaze z obehu a rachla tak ekonomika! A práve konzumná filozofia života na západe, keď je človek z každej strany reklamou manipulovaný a doslova nútený, aby si napríklad kupoval každého polroka nový smartfón, aby bol "kúl", núti ľudí neustále sa zadlžovať a výrobcom zase zabezpečuje permanentný dopyt po svojich výrobkoch. K tomu ešte treba dodať, že množstvo výrobkov má dnes účelovo nízko nadimenzovanú svoju životnosť, aby sa tak ešte viac zabezpečil dopyt po nich a samozrejme aj po pôžičkách, za ktoré si ich ľudia pri svojich mizerných platoch môžu dovoliť kúpiť.

Exponenciálny rast
------------------
http://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2009/zakladne-typy-rastu.jpg

https://m.audiklub.cz/post.php?sid=fac13a60bc8f7d465048892c09bbf8cd&type=html&topic_id=41327&topic_index=3080 - Zdroj

Krivka "A" predstavuje idealizovanú formu normálneho fyzického rastu v prírode, podľa ktorej rastie naše telo, rastliny i zvieratá. V prvých fázach nášho života rastieme dosť rýchlo, potom sa rast spomaľuje a fyzicky prestávame rásť vo veku zhruba dvadsaťjeden rokov. To nám však nebráni, aby sme rástli ďalej, nie "kvantitatívne", ale "kvalitatívne". Krivka "B" znázorňuje mechanickú či lineárnu formu rastu, keď napríklad viac strojov vyrobí viac tovaru, viac uhlia vyprodukuje viac energie. Takýto rast sa zastaví vtedy, keď sa stroje zastavia, alebo keď sa prestane pridávať uhlie. Krivka "C" predstavuje exponenciálnu formu rastu, ktorá sa dá vysvetliť ako presný opak krivky "A", pretože na začiatku rastie veľmi pomaly, potom sa rast stáva rýchlejší a rýchlejší až nakoniec ide takmer kolmo hore. Vo fyzickej sfére k takejto forme rastu dochádza zvyčajne v prípade choroby alebo smrti. Rakovina napríklad postupuje podľa exponenciálnej šablóny rastu. Spočiatku rastie pomaly, aj keď sa ustavične zrýchľuje, a keď sa objaví, často je v takej fáze, kedy sa už nedá zastaviť. Exponenciálny rast vo fyzickej oblasti sa obyčajne končí smrťou hostiteľa a organizmu, od ktorého závisí. V dôsledku úrokov a úrokov z úrokov sa naše peniaze v pravidelných intervaloch zdvojnásobujú, t.j. sledujú exponenciálnu formu rastu. To vysvetľuje, prečo nám náš peňažný systém spôsobuje také problémy. Úrok v skutočnosti pôsobí ako rakovina v spoločenskej štruktúre.


Úroky, inflácia, bankovníctvo...!!!
--------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/uroky.html


Bezúročná ekonomika - Alternatíva k súčasnému finančníctvu + vysvetlený dnešný finančný systém!!!
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/bezurocna-ekonomika-alternativa-k.html


Finančný systém - Záhuba ľudstva!!!
-----------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/financny-system-zahuba-ludstva.html