utorok 22. septembra 2015

Ďalší pokus popísať dnešnú situáciu vo svete (verím, že mozaikový názor)

Veci sa podľa sledovania obecného chodu javia tak, že ussa dostáva na držku z každej strany. :DD
Respektíve si vždy nabehne na tie pomyselné hrable, keď sa o niečo pokúsi. :DD Netreba však zabúdať na to, že plán na zriedenie pôvodného bieleho obyvateľstva celkovo v západnej "civilizácii" - v ussa, austrálii, aj v eu (hlavne v západnej) a tým pochovanie buržoázne-liberálnej ideológie/"kultúry", okrem iného aj za účelom demontovania ideológie liberálneho kapitalizmu (ktorý už preto nie je dnes tak liberálny) a tým aj obmedzenia jeho bujarého neobmedzeného konzumu na západe, beží už minimálne desiatky rokov (v podobe multi-kulti, sex. revolúcie, lgbti, gender-u, likvidácie tradičnej rodiny, ohlupovania a iných "okien" Overtona * http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=2776 *) a pôvodne je to plán globálnej elity (regionálne uss elity boli len do určitej miery do neho zasvätené). * https://www.youtube.com/watch?v=bemzj4-uy7k * ussa (regionálne uss elity - klanovo-korporatívne záujmové skupiny vo vnútri ussa /hlavne neocons/) tento plán, zdá sa, dnes len urýchlilo (pritlačilo na pílku), aby sa zachránilo, pretože globálny prediktor ussa potápa. ussa tým, čo dnes robia, sledujú aj tento cieľ * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/03/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html * Ale, čo je podstatné? Takže, globálny prediktor potápa ussa aj napríklad preto, že je symbolom západného kapitalizmu a bujarého neobmedzeného konzumu generujúceho potenciálnu možnosť globálnej ekologickej katastrofy (globálna elita si je toho veľmi dobre vedomá a tak koná), ďalej kvôli tomu, že mení svoje sídlo (švajčiarsko) a hľadá si nové (pravdepodobne Čína alebo niečo menšie, kde budú mať kľud a dobrú životnú úroveň ako napríklad singapúr; východná civilizácia/kultúra je celkovo pre globálneho prediktora veľmi príťažlivou /kultivovateľnou/ pre jej prirodzenú kastovnú (zombí) kultúru s celkom poslušnými ľuďmi a kvôli ďalším pre neho výhodným špecifikám), no a preto demontuje ussa ako svetového četníka (svoju riadiacu štruktúru/perifériu a ďalšie s ňou spojené). ussa pravdepodobne v budúcnosti čaká (ne)"slávna" "perestrojka" (prestavba) a (ne)"slávny" osud ZSSR! Samozrejme, že (veľké) zmeny sa pravdepodobne nevyhnú ani eu/európe, ak si chce globálny prediktor udržať aj naďalej svoju moc. Ešte treba dodať veľmi dôležitú vec, a síce, že globálny prediktor mení svoje sídlo (pravdepodobne švajčiarsko) aj preto, lebo na začiatku 90. rokov sa v Rusku objavila pre neho veľmi nebezpečná, a pre nás veľmi nádejná, nová alternatívna koncepcia života (ja ju vnímaj ako ďalšie Zjavenie!) a globalizácie, ako alternatíva k jeho dnešnej zhubnej davo/tlupo-(j)"elitárnej" tzv. biblickej koncepcii globalizácie pod jeho riadením - tzv. Koncepcia sociálnej bezpečnosti a jej jadro - tzv. Dostatočne všeobecná teória riadenia! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/05/koncepcia-socialnej-bezpecnosti.html * Čo som ale tým chcel vlastne pôvodne povedať vo vzťahu k dnešným ussa a k dnes prebiehajúcim procesom vo svete? Totiž, podľa mňa globálny prediktor dnes ako džudista využíva energiu súpera (ussa a ním spustenú a organizovanú imigrantskú krízu) v prospech seba práve na zdiskreditovanie a potopenie samotných ussa (to je to príslovečné nabehnutie si ussa na hrable :DD), kedže sa dnes kvôli tomu vedie aj obrovská anti-kampaň proti ussa a globálny prediktor ju (energiu súpera) využíva rovnako aj na započatie zmien v eu a v celom svete! V tejto súvislosti je aj názorne vidieť tú obrovskú silu a prevahu globálneho prediktora (v znalostiach a riadení; preto má moc nad ovcami, civilizáciami, kultúrami a národmi už minimálne tisíce rokov), ktorý dokáže vytvárať, formovať a potápať celé civilizácie, kultúry alebo národy/štáty! Pravda je taká (to musím objektívne uznať), že obyčajní smrteľníci sa majú od neho ešte hodne čo učiť, ako napríklad: ako sme ovládaní a manipulovaní a ako sa riadia objektívne procesy sveta/vesmíru (samozrejme, čo sa týka nás, tak to potom je treba použiť nezištne v prospech väčšiny a celého sveta; iba tak sa môže svet zmeniť k lepšiemu, po čom objektívne túži väčšina ľudstva). Preto ak pozorne počúvate V.V. Pjakina, tak on tiež hovorí: Znalosti sú moc a túto moc musí prevziať ľud (vačšina)! A tieto znalosti o globálnom riadení a objektívnych procesoch sú dnes popísané jedine iba v ruskej Koncepcii sociálnej bezpečnosti a jej jadre - v Dostatočne všeobecnej teórii riadenia! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/globalny-prediktor-konceptualna-moc.html


Globálne otepľovanie, ktoré udajne spôsobuje človek je samozrejme blábol, ale ekologické problémy sveta (devastovanie, ničenie, znečisťovanie, drancovanie prírody a prostredia na Zemi) nie! Zmena klímy je ale pravdepodobne objektívny fakt! Globálne otepľovanie údajne spôsobené človekom je hlavne ideologický aj politický nástroj/prostriedok majúci za cieľ z pohľadu globálneho prediktora podchytiť si určité objektívne globálne procesy na Zemi (napríklad objektívna zmena klímy?), aby sa dali následne riadiť; zabezpečiť určité ciele globálneho prediktora! Inak, viete, prečo sa začali za posledné desať-ročia presadzovať všetky tie ekologické agendy (limity emisií, zelená politika...) na západe? Aby sa všetká výroba postupne presťahovala zo západu do rozvojových krajín sveta - hlavne na východ (Ázia, Čína...), kde nie sú zavedené prísne ekologické obmedzenia, rôzne kvóty a limity, za účelom spustošenia celého západu (vykorenenia jeho buržoázne-liberálnej ideológie - liberálneho kapitalizmu a neobmedzeného konzumu generujúceho riziko globálnej ekologickej krízy), jeho výroby/hospodárstva, aby následne došlo k poklesu životnej úrovne na západe, tým pádom k obmedzeniu nekontrolovaného západného KONZUMU, k zníženiu PôRODNOSTI, tým k podporeniu ešte väčšej IMIGRÁCIE (aby mal údajne kto robiť na dôchodky; v skutočnosti ale preto, aby sa práve zriedilo pôvodné na extrémnom konzume vychované obyvateľstvo a tak poklesnul konzum, kedže prisťahovalcom stačí aj nižšia životná úroveň a dokážu makať aj za menej, než pôvodný domáci západniar!) a tiež aj za účelom vybudovania Číny ako nového globálneho politicko-ekonomicko-vojenského centra. Pretože globálna elita si veľmi dobre uvedomuje, že keď neumravní západ ako symbol "nekonečnej" spotreby a "nekonečného" rastu, tak hrozí, že aj ďalšie rozvojové krajiny sa budú po ňom opičiť a proste Zem do konca 21. storočia rachne ná následky globálnej ekologickej katastrofy (týmito vyššie uvedenými opatreniami sa postupne zníži životná úroveň v západných krajinách a potom sa aj akoby tá ekologická záťaž rovnomerne rozloží na celú Zem; preto ani nám nikdy nebolo umožnené a ani nebude, aby sme dobehli západ v jeho vysokej životnej úrovni a nadmernej spotrebe; pravda je taká, že spotreba vo všeobecnosti celosvetovo skôr ešte poklesne). Keby s tým nikto nič nerobil, tak následné enormné ekologické problémy na Zemi v budúcnosti by samozrejme zapríčinili zdvihnutie vlny sociálnych nepokojov, kríz a vojen po celom svete, ľudia by začali bojovať o svoju holú existenciu, a elity by tým pádom mohli stratiť kontrolu nad riadením sveta a táto kríza by ich mohla stiahnúť do horúceho pekla spolu s obyčajnými ľuďmi. O toto po celý čas ide (samozrejme, že globálnej elite sa tu ponúka aj vynikajúca šanca na vystrašenie ľudí globálným otepľovaním a inými ekologickými hrozbami, ktoré sú do určitej miery reálne, vďaka čomu ľahšie presadí príslušné opatrenia na ešte väčšie zotročenie ľudstva)! Proste západ je vred tohto sveta a aj preto sa okrem iného voči nemu vedie dlhodobá globálna vojna zo strany globálnej elity/globálnych kurátorov! Aspoň ja to takto chápem. * http://leva-net.webnode.cz/products/O-valkach/

Je to všetko odrb! Rovnako globálne otepľovanie (čo je len agenda pre naplánovaný odliv výroby zo západu do rozvojových krajín s mizerne platenými otrokmi, ktorí nebudú až tak bujaro konzumovať, ako zombíci a bio-roboti na západe - lebo je nezbytné obmedziť globálny konzum na prijateľnú úroveň kvôli hroziacej globálnej ekologickej katastrofe, kedže bujaro konzumné ovce na západe sa tohto života nikdy samé od seba nevzdajú a lákajú k nemu celý svet a preto im treba "trochu" pomôcť), za ktoré údajne môže človek! Obe tieto obrovské agendy ako multi-kulti - riešenie údajnej demografickej "krízy" (je prirodzené, že počet obyvateľstva kolíše; je to maximálne kríza nehospodárneho kapitalismu /"trvalého" hospod. rastu/ a jeho elít, ktorý my už dnes nepotrebujeme, kedže už existujú alternatívy) a globál. otepľovanie + samozrejme rôzne liberálne "okná" Overtona (lgbti, gender, sex. revolúcia, hedonizmus, zvrátenosti, postupná idiotizácia...) slúžia len na preformátovanie extrémne rozožranej a ešte celkom ako tak "slobodnej" západnej "civilizácie" (ktorú je už docela nákladné riadiť, čo napríklad žltú prirodzene poslušnú rasu až tak nie)! Ide o zborenie buržoázne-liberálnej ideológie západu (ako jednej z mnoha podôb biblického davo-(j)"elitárneho" otrockého konceptu/projektu globalizácie globálneho prediktora na zotročenie celého sveta v mene pseudo-"boha" za židovský úrok), ktorá sa už globálnej elite ťažko ovláda, vďaka takpovediac neobmedzenému prístupu k informáciam oproti zvyšku sveta a jej ovládanie je už tiež hodne nákladné a nebezpečné pre životné prostredie kvôli jej hlavnému zotročovaciemu nástroju v podobe konzumu a hedonizmu; ďalej ide o demontáž kapitalizmu (ktorý sa gp vymkol z pod kontroly) a o obmedzenie na ňom vzniknutého globálneho konzumu (predtým bol k tomuto účelu vypestovaný marxizmus ako falošná teória na dosiahnutie komunizmu), aby sa oddialila globálna ekologicko-biosférna katastrofa na Zemi (ničenie a znečisťovanie prírody/prostredia, neúnosné vyčerpávanie surovín...), ktorá nezvratne hrozí, pokiaľ sa nezmení celkový smer vývoja sveta (západu)! V prípade multi-kulti v eu tiež ide o zloženie európskych národných štátov do jedného štátu odstránením tradičných národov, etník, rás a ich kultúr, rôzdielov v životnej úrovni za pomoci "taviaceho kotla" národov a tým vytvoriť akési nové amorfné etnikum; potom aj o zrušenie inštitútu tradičnej rodiny, aby sa dala masa na západe ľahšie ovládať a vytvoriť/vypestovať tak celkovo nová nekonzumná "kultúra" z tej zmesy, ktorá tu následkom týchto degeneratívnych sociálnych pokusov vznikne. Existuje aj tzv. scenár "európskeho kalifátu" globálneho prediktora, ktorý má 2 vyústenia: 1. nahradenie pôvodnej na kresťanských bludoch postavenej "kultúry" v eu reálnou his-toricky z(de)formovanou islamskou nekonzumnou "kultúrou", postavenej na defektne vyloženom Koráne; 2. vyprovokovanie vojny medzi západnou (sionistickou/žido-kresťanskou) a islamskou "civilizáciou" (plán na ww3 podľa žido-zednára albert pike-a ešte z 19. str.), v ktorej by bol vykorenený Koránický Islam a Korán (ako dnes najnebezpečnejšie učenie pre globálneho prediktora, ktoré napríklad odmieta úrokovú porobu... * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html *), ktorý by sa nahradil nejakou ešte viac defektnejšou a deformovanejšou otrockou verziou šariátu, než ktorá existuje dnes. Také sú reálne plány a ich verzie/scenáre/varianty!


Ľudia vôbec nechápu, prečo dochádza vo všeobecnosti k postupnej likvidácii západu napríklad pomocou prostriedkov ako: postupné presunutie výroby do rozvojových krajín; presadzovanie lgbti, gender - likvidácia inštitútu tradičnej rodiny + ostatných liberálnych degenerujúcich "okien" Overtona; a potom aj pomocou nástroja multi-kulti ideológie, ktorá už napríklad v západnej eu (v ussa rovnako) beží minimálne desiatky rokov a s dnešným imigrantským problémom v eu nemá mnoho spoločného - to je len proces (pôvodne globálneho prediktora scenár tzv. "európskeho kalifátu/svetového kalifátu..."), ktorý v zrýchlenom móde započali regionálne elity v ussa na vlastnú päsť, aby si zachovali postavenie svetového četníka a zdanlivú vládu nad svetom, kedže globálna elita má v pláne uskutočniť "perestrojku"/prestavbu ussa. Preto tento scenár nemôže byť v súčasnej dobe a podmienkach realizovaný, kedže by išiel plne na ruku ussa (pomohol by im) a preto musí byť odložený (ťažko povedať na ako dlho, alebo či naveky). Predpokladám, že asi aj preto globálny prediktor dovolí v4 stavať sa na zadné a napríklad takému Ficovi protestovať, keď vlastne tým vytvára určitý manévrovací priestor pre ostatných politikov, aby sa práve negovali snahy ussa rozpútať vojnu v eu. * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/fico-prochazka-matovic.html * Z dlhodobého hľadiska ale globálna elita sleduje likvidáciou západu (jeho buržoázne-liberálnej ideológie a na nej vybudovaného liberálneho kapitalizmu a z neho vyplývajúceho nekontrolovaného konzumu) to, aby sa práve obmedzil globálny konzum a oddialila tak globálna ekologická kríza, ktorá reálne vo svete hrozí!


1. Kapitalizmus pôvodne ani nemal tak dlho existovať a s jeho demontážou sa začalo už niekedy od polovice 19. storočia. Marxizmus bol jedným z nástrojov globálnych kurátorov, ako dostať pod kontrolu svetový konzum, čo sa až tak celkom nepodarilo. Problém je, že globálnemu prediktorovi sa kapitalizmus čiastočne vymkol z pod kontroly, mešká s jeho likvidáciou a preto sa povedzme od polovice minulého storočia, dá sa povedať nekontrolovane rozvinul v tak bujarý konzum, ktorý samozrejme nie je z dlhodobého hľadiska globálne udržateľný/možný kvôli neodvratnej globálnej biosférnej katastrofe. Planéta má proste obmedzené kapacity zdrojov/surovín a tiež aj obmedzenú schopnosť vysporiadať sa s tak enormným množstvom znečistenia. * http://leva-net.webnode.cz/products/michail-velicko-muze-nase-civilizace-prezit-/ * Preto, aby bohatý a nenažraný západ (ktorého skôr či neskôr jeho vlastná zhubná s prírodou nezlúčiteľná filozofia života zničí aj sama bez pričinenia elít) nestiahol do pekla celý svet a tým aj spolu s ním globálnu elitu, tak tá nečaká, ale sa západ snaží umravniť - zničiť jeho konzumnú "kultúru".

2. Nadnárodné banky, korporácie a globálne klany (je ich okolo 350; z toho okolo 20 najvplyvnejších: rotšild, rokefeler, baruch, morgan... - zväčša majú judaistický pôvod) sú voči globálnemu prediktorovi podriadené, tvoria jeho riadiacu perifériu a sú hierarchicky usporiadané. Existujú aj názory, že admini biblického projektu globalizácie už ani nemusia existovať a biblická koncepcia "samo"-riadenia sveta funguje len zotrvačne.

3. Prečo kapitalizmus z objektívnych dôvodov/príčin prerástol do tak nezmyselného konzumu, keď človek je doslova bombardovaný reklamami, propagandou a podprahovou/podvedomou manipuláciou ako nejaký terč? Súvisí to jak s neukojiteľnou nenažranosťou bohatých po ďalších nekonečných ziskoch, s udržiavaním ovečiek vo vegetatívnom stave požierajúceho nemysliaceho zvieratka, ale aj s dnešným finačným systémom založenom na dlhu a úroku. * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast.html

4. Práve preto majú globálni kurátori v pláne zaviesť určitý typ pseudo-"socializmu" avšak stále s davo-"elitárne" otrockou podstatou zabalený do nejakej peknej ideologickej fasády, za ktorou by boli oni pekne skrytí a riadili. Niečo ako "socializmus" v ČS v 70. rokoch, keď mal človek všetko potrebné a zároveň nič. Na to ale potrebujú zlikvidovať bohatý a rozdrapený západ. Oni proste nemôžu len tak prísť za bohatými nemcami žijúcimi si na vysokej úrovni z 2000-3000 eurového platu a povedať im: A odteraz budete mať na výplatu iba 500 euro/mesiac, aby ste menej konzumovali. Z čoho by sa potom splácali dlhy, hypotéky, za čo by potom viedli nemci taký bohémsky život? Z toho by vznikla brutálna vzbura rovnajúca sa istej strate riadenia z pohľadu elít. A to si nemôžu dovoliť a preto postupne zrieďujú (a inak likvidujú) pôvodnú bielu biomasu na západe, inou biomasou, ktorej nebude robiť problém vyžiť aj za tých 500 euro/mesiac a uskromniť sa s menším konzumom. Ruka v ruke pôjde samozrejme aj postupné znižovanie výroby na západe, obmedzovanie bánk v pôžičkách (ich transformácia na neziskovky?), znižovanie konzumu a celkovo životnej úrovne, depopulácia obyvateľstva... a postupne sa bude na západe meniť aj spoločenský a finančný systém od konzumného na nejaký ne-konzumný (skromnejší). Pôvodné obyvateľstvo navyknuté na materializmus a hedonizmus bude dávať pravdepodobne aj naďalej prednosť konzumu a kariére na úkor zakladania rodín a plodenia detí (a postupné znižovanie príjmov to ešte viac umocní, pričom nová bio-masa s jej odlišnou ne-konzumnou "kultúrou" nebude mať problém sa nejak uskromniť a ešte pri tom aj plodiť omnoho viac detí než pôvodné obyvateľstvo) a tak bude pôvodné biele obyvateľstvo na západe možno za 2-3 generácie demograficky prečíslené prisťahovalcami. Tieto nové pomery na západe globálni kurátori využijú na zmenu pôvodnej buržoázne-liberálnej konzumnej "kultúry" na ne-konzumnú, a jej ďalšiu kultiváciu. To akú životnú úroveň si globálny prediktor (resp. globálna elita, globalisti) prichystá pre seba a akú pre ovce, to je otázne, o tom sa nikomu z pochopiteľných dôvodov nezdôveruje. Pre ovce určite nechystá moc vysokú životnú úroveň, pretože to, že ľudí drží takto na uzde, tak tým si aj logicky zabezpečuje svoju prevahu nad nimi! Keby ľudí všemožne nebrzdil a nebránil im v ich prirodzenom rozvoji (čo je vlastne jeho hlavná náplň práce - nedovoliť človekovi stať sa skutočným Človekom s veľkým "Č"), tak by mu ľudia obrazne povedané uleteli! Myslím si, že globálny prediktor by najradšej vrátil stav sveta do stavu niekde pred kapitalizmom, alebo až do stredovekých podmienok. Ale aj trans-humanistická spoločnosť (zotročenie technikou: implantáty, genetické zásahy, podkožné čipy, eugenika, sterilizácie, eutanázie, potraty...) je jedna z možných ciesť ďalšieho vývoja celého ľudstva na Zemi (nielen na západe). Čo sa týka technickej spoločnosti, tak najideálnejšie by bolo, aby pre techniku stále platilo staré známe porekadlo/príslovie: dobrý sluha, ale zlý pán! Proste správna a vyvážená miera. Ďalej, keď sa vrátim k pôvodnej téme, tak treba ešte povedať, že v súvislosti s multi-kulti sa určite ráta aj s možným odporom pôvodného obyvateľstva a s následnou (občianskou) vojnou (možno proti Arabskému svetu; zavedenie nacizmu, totality), s čím elitári myslím počítajú. Vojna a hlavne zúfalé obdobie po nej je vždy dobrou príležitosťou na zavedenie nového totalitné rádu!

5. Samozrejme, že problém nie je v tom, že všetci ľudia na západe alebo celkovo vo svete moc žerú, ale že sa ich prežiera iba zopár a ostatní hladujú! A v takýchto podmienkach hrozí nebezpečie, že sa takto rozdrapene ako západné bohaté jadro (ussa, nemci...) rozhodne žiť aj zvyšok sveta a to nie je samozrejme na planéte s konečnými parametrami možné. Keby sa to rozložilo rozumne a rovnomerne, tak si myslím, že by mohli žiť dôstoje (nie v luxuse) a v harmónii s prírodou všetci ľudia na svete a nie len to symbolické 1% vyvolených zlodejov, parazitov a vykorisťovateľov (teda bohaté západné jadro) na úkor zbytku sveta ako je tomu dnes.

6. Áno, ide o našu postupnú likvidáciu (ktorú je vidieť z obecného chodu vecí), v prvom rade tuhého buržoázne-liberálneho jadra západu, ako je ussa, západná eu, alebo austrália. Samozrejme to sú len plány, i keď niekde už v pokročilej fáze rozbehnuté (s takými krajinami ako nem, fra, bri, ussa... je už asi nadobro koniec), ale tie často nevychádzajú. Rusko a paradoxne aj Čína (pokiaľ ich globalisti spolu nerozoštvú a Čína odolá pokušeniu stať sa nekompromisnou svetovou veľmocou typu ussa - verím v ich starobilú kultúru kladných mravov) sú teraz nádejou, kde by sa mali všetky krajiny, ktorým ešte zostal aspoň nejaký zdravý rozum, orientovať. Je jasné, že osamotené Slovensko nemá šancu na vyriešenie svojich problémov a potrebuje spoľahlivých spojencov. Stredná a východná európa má ešte celkom dobrú nádej, kedže nie je až tak zhýčkaná západným konzumom (je zvyknutá aj na uťahovanie opaskov a tiež aj na skromný "socializmus" :DD, čo západ asi ťažko a preto tam prúdi nová bio-masa, ktorá na to zvyknutá je :DD) a dekadenciou a je z väčšej miery kultúrne, etnicky a rasovo homogénna, ale musí jednoznačne zapracovať na vzdelanosti ďalších mladých západnou degen "kultúrou" neosprostených generáciách! Ja si zachovávam optimizmus a pozitívne myslenie, lebo nič iné mi ani nezostáva. :DD Podľa mňa globálny prediktor nemá záujem obmedzovať nejaký mizerný konzum v biednej strednej eu (napríklad u nás na Slovensku, kde je bežná mzda cca. 400 euro/mesiac!), kde vlastne ani nie je (:DD), ale potrebuje obmedziť hlavne rozdrapenú západnú eu a vlastne celú bohatú západnú časť sveta (západné bohaté jadro), k čomu využíva aj ideológiu multi-kulti a postupujúceho bujarého liberalizmu (gender, lgbti)! Takže verím, že nás aspoň v najbližšej dobe toto riedenie obyvateľstva obíde (čo sa však asi o bujarom liberalizme nebude dať povedať; ktorý nás v prospech gp dorobí a nakoniec zotročí aj bez multi-kulti, ak sa mu nevzoprieme)!

7. Globáne elity nemajú morálku, ani svedomie, majú zombí až diabolský typ psychiky a obrovskú túžbu po svetovláde. Chcú človeka nezvratne zotročiť tak, aby už z jeho strany neexistoval žiadny možný odpor a naveky sa na ňom mohli pásť! Oni nerozmýšľajú tak ako ty alebo ja. Oni premýšľajú chladnokrvne a strojovo na desať-ročia a generácie dopredu!


Žiaden rast netrvá večne; alebo: žiaden strom nerastie do neba. A ten "trvale udržateľný" rast, o ktorom nám tu básnia všetci tí "ekonomici" z ľava do prava, už vonkoncom nemôže trvať večne! Myslím si, že jak Čína, tak aj zvyšok sveta bude musieť postupne svoje hospodárstvo a ekonomiku preorientovať skôr na domácu/národnú spotrebu na princípe prirodzených demograficky podmienených potrieb, namiesto špekulatívnych potrieb (odvetvia a činnosti existujúce len za účelom vytĺkania kapitálu z ľudí - bežná prax na západe v podobe nezmyselných pretekov v konzume) a ešte viac a zodpovednejšie plánovať! Dlhodobejší hospodársky rast je bežný skôr pre rozvojové (priemyselné) krajiny, ale nie pre post-industriálnu spoločnosť, kde sa už nedá kam rásť, iba za cenu zdegradovania/zdegenerovania celej spoločnosti (západ) a totálneho zničenia eko-systému, v ktorom človek žije (napríklad Čína)! Ja si myslím, že čínske elity si to veľmi dobre uvedomujú. Na liberálny kapitalizmus, pravicovú alebo libertariánsku politiku proste zabudnite! Tieto pojmy sú už dávno pasé (neaktuálne) a spolu s ich dogmatickými predpotopnými "voľno"-trhárskymi ideológmi a zástancami rôznych fašistických frídmenovských šokin-terapy deforiem, typu hurá kapitalistu šulíka alebo neo-liberálom klauza, už dávno patria do starého železa. Preto globálne elity držia týchto bláznov už dávno pod dozorom a na okraji politického spektra. To je vidieť z obecného chodu vecí. Kapitalizmus bola len jedna z mnohých "krátkych" etáp vo vývoji ľudstva a už aby bol v čudu! Nový systém bude dúfam iný a hlavne lepší a kto sa mu neprispôsobí, tak toho proste zrovná so zemou! * http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6408-multipolarni-svetovy-rad-nova-etapa-globalizace.htm * http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/proc-by-mela-byt-agentura-pro-planovani-budoucnosti-/ *  http://leva-net.webnode.cz/products/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem/ * http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_1_878951585.html * http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_2_456127049.html


Inak, len aby nakoniec neskončili takto! * http://img.cas.sk/img/11/gallery/1627063_koncentracny-tabor-lager-dachau-vojna.jpg * Presne aj toto je jeden zo scenárov (jedna z možností, nuáns, variácií), s ktorým dnes počíta ussa (pôvodne scenár globálneho prediktora)! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/03/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html * Preto je nacizmus stále po svete skryto/latentne propagovaný, práve kvôli scenáru "európskeho kalifátu", ktorý ani nie je tak o vytvorení pseudo-"islamského" kalifátu na území európy, ale skôr o vyprovokovaní nacizmu v eu a rozpútaní vojny medzi západnou a arabskou civilizáciou (aj za účelom diskreditácie a postavenia Koránu mimo zákon ako volakedy národného socializmu, ktorý bol účelovo dovedený hitlerom do extrému a tak zdiskreditovaný; za účelom vykorenenia Koránického Islamu - toho pôvodného, ktorého informácie sa globálny prediktor obáva a ktorý stojí jeho biblickému projektu globalizácie v ceste * http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu *)! A toho sa hodne bojím! Je to pekne vidieť, ako sa z jednej strany všemožne a tupo podporuje imigrácia a vítanie imigrantov, aby ich tu prišlo čo najviac aj so západom vycvičenými džihádistami a zase opačne z druhej strany presne tí istí, ktorí podporujú multi-kulti, aj účelovo burcujú a radikalizujú pôvodné obyvateľstvo proti moslimom a islamu! A potom už len stačí fakt škrtnúť zápalkou a všetci sa budú mydliť navzájom! Táto schéma - "rozdeľuj a panuj" - bola odjakživa doménou žido-sionistov! Po koľký krát už? Preto: ľudia bdite!


Ty sa už preber, ty anál-ytiku! :DD Žiadna eu sa prirodzene nebortí, to len ussa jej všemožne, ako vie, podkuruje a snaží sa o jej rozloženie! Rozklad eu dnes môže vyhovovať iba jedine potápajúcim sa ussa! Bude to znieť paradoxne a pre teba a ostatných asi aj dosť divne a nepochopiteľne :DD, ale dnešnú imigrantskú krízu môže zdarne vyriešiť IBA ussákmi nedestabilizovaná a silná EU V CELKU! Neviem, či si vôbec niekto z tunajších naivných hej-slováčikov uvedomuje vážnosť situácie a že nejaké vystúpenie SR z eu nám vôbec nepomôže, pretože v hre sú totiž ďalšie milióny migrantov (medzi nimi aj džihádistov), ktorí sa plánujú dostať do eu, voči ktorým samotné SR aj s jej úbohou expedičnou armádou nemá ani najmenšiu šancu! Nás totálne prečíslia a pobijú. Ak všetko pôjde zlým smerom, tak tu v európe bude taká mela, že až! Toto si uvedomte! Ja som si to už uvedomil! Ak chce proste európa ako celok prežiť - a vedzte, že aj množstvo politikov v eu si vážnosť tejto situácie uvedomuje (určite aj merkelová, ktorá má zviazané ruky, lebo nemecko je protektorátom ussa), len zatiaľ sú pri kormidle tí, ktorí lížu riť svojmu páničkovi z ussa - tak musí aj ako CELOK vyriešiť tento existenčný problém. Si predstavte, že keby sme aj vystúpili spolu s Maďarskom a Českom z eu a tvárili sa, že sa nás už imigranti netýkajú, tak čo si myslíš, že keby začala mela niekde v nemecku, francúzsku, že by to nedošlo až sem? To je veľmi otázne. Preto by teraz mala v4, Fico a ostatné krajiny a politici, ktorí sú ešte pri zmysloch, všemožne tlačiť (a vytvárať tak manévrovací priestor pre takých ako je merkelová; prípadne ich dotlačiť do takej pozície, aby už nemali kam ustúpiť a začali konať) na zabezpečenie vonkajších hraníc šengenu a porazenie is v Sýrii. To je jediné reálne riešenie!


globálna elita chystá pre ussa perestrojku a prestavanie jak z lega! ussa sa pravdepodobne okolo roku 2030 rozpadne na viacero menších štátov podľa etnicity. Samozrejme, že nikto nevie presne povedať, kedy a ako to bude presne prebiehať - to vedia len globálni znachari/kurátori. Tí sa tiež sťahujú z eu/švajčiarska do juh.-východnej Ázie, alebo kam a snažia sa opanovať Čínu a urobiť z nej niečo ako ďalšie španielsko, anglicko, ussa - protiváhu k Rusku - aby sa ich potom následne pokúsili medzi sebou rozhádať a tak už nezvratne zotročiť a zničiť Rusko, ktoré stále nemôžu úplne opanovať. A po tom, čo sa tam objavila nová a celkom nádejná koncepcia života a globalizácie ako alternatíva k dnešnému otrokárskemu biblickému projektu globalizácie (vypracovaný globálnym prediktorom) - ksb - tak má globálna elita o problém navyše. * http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/ * Čína bude mať v budúcnosti za úlohu pochovať globálny liberálny kapitalizmus, aby sa tak obmedzil globálny (západný) konzum, ktorý generuje neodvratnú globálnu ekologickú a biosférnu katastrofu. eu (hlavne západná) po tom, čo sa pochová buržoázne-liberálna ideológia ako základňa pre kapitalizmus, samozrejme bude tiež vypadať úplne inak ako dnes. Zo západnou "civilizáciou" sa moc do budúcna nepočíta a keď vidím, jak si dnešné západné konzumné a zdegenerované liberálne hovádka (teda aj slováci) poslušne kráčajú do horúceho pekla, tak sa mi táto predpoveď zdá celkom pravdepodobná. Také sú žiaľ plány. Všetko bude závisieť od Ruska a Číny, jak sa tam bude do budúcna vyvíjať situácia (ako sa ujme ksb, aj v Číne).


A vadilo im financovanie a vyzbrojovanie hitlera? Na obyčajných židov z vysoka... Tých kľudne obetujú ako už mnoho-krát v minulosti. To je pre nich tiež len spotrebný materiál a ideologická základňa (rovnako ako sion-nacistický isra-hell), ktorú využívajú pre svoje ciele (ako inter-nacistické riadiace kádre po svete, finančných špekulantov, na šírenie neo-marizmu, liberálnych zvratkov...). Takí rotšildi, rokefeleri... (ktorí sú len blízkou perifériou globálneho prediktora, na ktorého vedome/podvedome pracujú - teda nie sú absolútni vládci sveta a pravdepodobne to robia aj pre zisk a aj pre opanovanie sveta, kdežto globálny prediktor to robí snáď iba kvôli túžbe zriadiť svetovú vládu a nezvratne zotročiť celé ľudstvo na Zemi) si už teraz hľadajú nové sídlo a bude to niekde Číne (globálny prediktor sa tam tiež sťahuje z eu/švajcu alebo niekde do juh.-východnej Ázie), takže keď už bude minimálne z európy vytvorený pseudo-"islamský" kalifát, tak oni si už budú bahniť inde. A potom, ak sa im podarí opanovať Čínu, tak ju proste poštvú na dnešný pseudo-"islam", aby sa zbavili Koránického Islamu (pôvodného Islamu, prípadne Koránu). Jeden z krokov je tiež rozhádať Rusko s Čínou a opanovať Rusko.


Čo sa dnes na svete deje? globálna elita okrem iného už nejaký pátek aj potápa ussa (chystá sa pre ne "perestrojka"/prestavba) a preto sa vytvára negatívne informačné pole o ussa ako "veľkom satanovi" - čím nechcem povedať, že by si to aj nezaslúžili. Ide ale o to, že všetko sa ide hodiť na tie zlé ussa (nájde sa obetný baránok, ako neraz v his-tórii), ale už sa samozrejme nespomenie, že globálna elita sama stvorila ussa - túto globálnu obludu/tohto svojho bojového psa - ako svetového četníka a len si dlho cez ne spokojne realizovala svoje záujmy. Avšak z nejakého dôvodu (ktorý tu teraz nebudem rozoberať, aby som vás zbytočne nezaťažoval) im už tieto "svaly" (trans-národného kapitálu) nevyhovujú a globálna elita sa snaží opanovať Čínu (hýčkajú si ju), na čom už nejaký pátek pracuje a vytvoriť z nich niečo ako 2. ussa. A tak sa postupne ale isto z Číny stáva nové globálne centrum. Preto očakávam, že onedlho budeme každý deň počúvať o Číne samé "super" správy. Čína je dnes v podstate symbolom takého reformovaného marxizmu 2.0, pričom sa samozrejme ako ani vtedy, tak ani teraz, nejedná o skutočný socializmus/komunizmus, ale len o jeden z mnohých davo-elitárnych otrockých/fašistických spoločenských systémov - klonov, skrytých za ideologickú fasádu (ako napríklad: kapitalizmus, "komunizmus", "demokracia" /presnejšie davo-kracia/, reálne his-torický judaizmus, kresťanstvo a islam, liberalizmus...). Je celkom tragikomické sledovať, jak sa ovce tešia z toho, jak ussa stráca dych, pričom si neuvedomujú, že toto nie je len o potápaní ussa, ale hlavne o demontovaní buržoázne-liberálnej ideológie (ktorej symbolom je západ) a na nej vybudovaného globálneho liberálneho kapitalizmu a konzumu (za účelom oddialenia globálnej ekologickej katastrofy) - teda ide tu o vykorenenie spoločenského systému, ktorého ste súčasťou aj vy už dajme tomu 26 rokov. A aby bola táto operácia vykonaná na výbornú, tak na rad musí zákonite po ussa prísť v 2. slede aj ďalší symbol "malo-meštiactva" - a to (západná) eu! Problém ale je, že ovce vôbec nemyslia na to, čo príde potom. S Čínou to vôbec nemusí byť lepšie než s ussa. Tiež je treba očakávať, že globálna elita sa bude snažiť skôr-či neskôr vraziť klin aj medzi Rusko a Čínu. Teda práve toto bude rozhodujúci okamih, či sa Čína dá zlákať na svetové panstvo, alebo nie. ovce si musia uvedomiť, že Rusko je dnes skutočne posledná pevnosť, ktorá vzdoruje globálnej elite už od nepamäti (jak Rus v časoch pred biblickým morom, tak aj po ňom; biblia bola opanovaná a ku spokojnosti upravená globálnou elitou už v začiatkoch kresťanstva - po 1. nicejskom koncile, keď z chudáka židovského ľudového učiteľa Isú urobili "boho"-človeka), ktorej sa tiež podľa objektívnych zákonitostí kráti čas! Tým to môže byť pre nás ešte nebezpečnejšie. Takže - ľudia bdite! Ďalšie info * http://leva-net.webnode.cz/products/migracni-krize-evropy-je-plne-rizena/ * BTW: Samozrejme, že by som vám tu mohol navrhnúť nejaké riešenie/riešenia, ako z tohto zlého sna von, problém ale je, že ešte stále väčšina ľudí sveta sa nechce prebudiť - proste ešte nie sú na to dostatočne (na zmenu systému k lepšiemu) asi najmä psychicky (mravne-eticky) pripravení. Takže to nemá vôbec žiadny zmysel.


Poradím vám! Keď chcete vedieť, ako sa bude svet v nasledujúcich rokoch vyvíjať, vždy si všímajte, čo robí stará "dobrá" anglie (je to stále krypto impérium!; ussa znova zotročili v r. 1913, keď založili fed a trvalo im 2 svetové vojny, aby z nich urobili svetového četníka!), ktorá je blízkou riadiacou perifériou - výveskou/štítom/hlavným predstaviteľom atlantického krídla globálneho prediktora (gp)!!! Tiež je to mozog a ekonomické centrum západnej euro-atlantickej biblickej otrockej "civilizácie" a buržoázne-liberálna kapitalistická vetva žido-murárstva! globálne klany, ktoré ovládajú angliu, len vedome/podvedome pracujú na ciele gp! anglie ako celok (jej politické špičky a národná/štátna elita) sa chystá vystúpiť z eu, lebo vie, že eu a euro (nikdy neprijala euro - lebo ho sama ovláda!) čaká za nejaký čas totálny kolaps (pravdepodobne až po umravnení uss štátnej/národnej elity /neokonov/ - a možno aj súčasne; kolaps, ktorý pravdepodobne sama anglie odštartuje globálnou finančnou krízou, alebo nejako inak dostane celý západný svet do chaosu!) a veľká diéta; ďalej sa anglie zbližuje s Čínou, pretože vie, že gp (a teda aj jeho blízke globálne riadiace klany ako napr. rotšildi, ktoré ovládajú angliu) z nej vytvára nové globálne centrum a anglie (konkrétne jej elity; na zvyšok obyvateľstva sa vykadia; anglie bude rovnako zlikvidovaná ako západná eu) sa tak len snaží nájsť si svoje výhodné miestečko v rodiacom sa novom svetovom poriadku; ďalej dnes sama odmieta kvóty, lebo toto sťahovanie národov sama cez svoje svaly - ussa - organizuje! uss štátna/národna elita sa toho len chytila ako mucha na lep a myslela si, že jej to bude na úžitok a zachová ich pax americana (chcela len tak "trochu" podkúriť eu, aby bola viac poddajnejšia kvôli ttip - ale gp tomu bráni - nebude žiadna ttip, ale riadený kolaps eu a euro-zóny, aby ussa nezosilneli na úkor eu), ale práve naopak - nebude! gp sa len práve takto cez angliu snaží poriadne v globálnom merítku zdiskreditovať v očiach oviec najmä cez meédiálnu propagandu tie "zlé" ussa - toho "satana" (prečo sa zrazu akoby roztrhlo vreco s anti-ussa propagandou? - nie je to žiadna náhoda, ale riadený proces!), lebo ich sám potápa a chystá pre nich perestrojku/prestavbu ako v minulosti nachystal pre ZSSR aj za pomoci zradcov v sovietskych/ruských radách (politbyro, kgb)! Si uvedomte, že ak chce gp potopiť západnú buržoázne-liberálnu ideológiu a liberálny kapitalizmus vo svete, aby obmedzil bujarý konzum západu (lákadlo pre rozvojové krajiny) a oddialil tak globálnu ekologickú katastrofu, ktorá je na Zemi neodvratná do konca 21. str., pokiaľ sa nezmení celkový kurz sveta, tak musí totálne dostať do kolien západné bohaté jadro (ussa, kanada, západná eu, austrália) a jeho ľudí k smrti vystrašiť, aby s prosíkom prijali jeho "spásonosné" riešenie v podobe nového svetového poriadku - v podobe novej totality, pretože západné vypasené konzumné ovce sa nikdy samé od seba nevzdajú svojho blahobytu (vy by ste sa vzdali?!), ktorý existuje len na základe parazitizmu a vykorisťovania zvyšku sveta! Áno moji milí, v (západnej) eu/európe sa opäť chystá ďalšia revolúcia, tento-krát nie buržoázna, ani marxistická/"boľševická", ale pseudo-"islamská"! Vycvičení "islamisti" - velitelia (spolu s regrútami z domácich radov eu moslimov) - ako revoluční neo-treckisti dneška, ktorí vďaka tejto imigrantskej kríze už čakajú v eu, ju aj začnú a povedú! Neviem, kedy presne sa začne, či zajtra, o rok, o 5, o 25... ale s veľkou pravdepodobnosťou sa jej (západná) európa nevyhne! V eu sa chystajú občianske vojny (môže byť z toho poriadny masaker)! Preto gp vôbec nejako moc silno nebráni tomuto sťahovaniu národov, nedáva ussa za to moc výrazne po prstoch a skôr s touto imigrantskou krízou chladnokrvne kalkuluje! To, že teraz ako tak podporuje (respektíve je nútený podporovať) ruské riešenie konfliktu v Sýrii, to neznamená, že chce túto ďalšiu ("islamskú") revolúciu v eu/európe zastaviť, ale len možno na nejaký čas pozdržať, aby ussa nemohli rozpútať svetovú vojnu (napríklad medzi západnou a islamskou civilizáciou), ktorá by ich nakopla a zachovala nádej na udržanie ich pax americana; než sa ussa samé vnútorne čo najviac vyčerpajú (nech sa rovnako vyčerpáva aj Rusko!) a celo-svetovo zdiskreditujú a Čína tak bude mať čo najlepšiu pozíciu, respektíve vyzametanú cestu, aby sa mohla obchodne a inak začať angažovať v európe - postupne ju opanovať! Je to premyslený plán, ktorý má zabiť niekoľko múch jednou ranou! Je aj celkom možné, že Rusko ako miero-tvorca, bolo len o čosi viac šikovnejšie a len Čínu (vlastne gp; ten sa ju snaží opanovať, ale ešte nemá úplne vyhrané) v Sýrii predbehlo! Táto dobrovoľná samovražda somárov z eu je pre Rusko zo strategických dôvodov veľmi nebezpečná a nevýhodná, pretože Rusko práve že potrebuje silnú, fungujúcu a nezávislú eu ako protiváhu jednak k psychopatickým skonávajúcim ussa, ktoré sú schopné, aby zachovali svoju hegemóniu vo svete - pax americana - aj rozpútať ww3 (respektíve sa dohodnúť s Čínou, aby zradila Rusko) a k čoraz viac silnejúcej Číne, keď sa eu nenechá od Číny len tak ľahko skúpiť a ovládnuť pre gp! Rusko bude takto bez eu osamotené medzi 2 balvanmi a gp to využije s plnou silou, aby ho dostal! Rusko je totiž posledná hradba, ktorá mu stojí v jeho globálnych plánoch! S ussa sa už potom nejako vysporiada, kedže tam je už zasiatych kopec časovaných "mín", ale s Ruskom má problém! Rusko porazí len s presilou tým, že ho postupne vyčerpá, alebo po zrade kolaborantov v jeho radách, tak ako vždy! Takže ľudia na Slovensku si musia uvedomiť, že keď začne západ kolabovať, tak Slovensko musí mať už nachystaný plán "B", aby prežilo! Inak ako totálne ne-sebestačný národ, sme odkázaní na hladomor, biedu... a zánik, alebo totálne zotročenie Čínou v tom lepšom prípade (ono vlastne ani totálne opanovanie Ruskom a kapitálom ruských oligarchov by nebolo dobré - Slovensko ma šancu na nejakú suverenitu iba vtedy, ak bude hospodársky čo najviac sebestačné - zobuďte sa aj vy ruso-fili)! Slovensko teraz potrebuje schopných ľudí, čo sa zaň plne postavia a vypracujú seriózny plán (koncepciu) na jeho záchranu a ďalší rozvoj do budúcna! Tu nestačia len nejaké populistické kecy katolíka kotlebu - my potrebujeme ľudí, čo vedia presne čo a ako majú robiť, ľudí čo dokážu zjednotiť celý národ a nie ho rozdeľovať na tých "dobrých" (kresťanov) a tých "zlých" Slovákov, ako to nerozumne robí kotleba, ktorý tomu vôbec nerozumie (už len tým, že si uvedie do "desatora" svojej strany, že: izrael, cigáni alebo katolíctvo, tak sa len totálne zdiskredituje ako absolútny politický analfabet, ktorý vôbec nechápe princípom riadenia a vôbec nevie, ako sa dosahujú vytýčené ciele; takto aj odláka množstvo schopných "ateistov", ktorí by ho možno aj volili - Vasky mu dobre radil s tými cigáňmi; mal by si brať príklad z Putina, ktorý dodržiava vysokú úroveň diplomacie - až, povedal by som, výraznej politickej korektnosti)! Som zvedavý, ako bude Fico a smer reagovať na postupne sa meniacu situáciu k horšiemu v eu a celom svete v nasledujúcich rokoch a s čím prídu (napríklad po blížiacich sa voľbách - ak nič pre národ nespravia, tak sa už politicky totálne odpíšu)! Ak sa teraz nepostavia (aj klanovo-korporatívne záujmové skupiny vo vnútri SR) za národ (lebo neviem o nikom inom, kto by mal tak obrovské možnosti než je smer), tak si myslím, že Slovensko skončí veľmi zle! Potom môžu vzniknúť nepokoje a revolúcie v dôsledku biedy aj u nás a tam to už bude hodne divoké - o prežití a nie o systematickom, triezvom plánovaní a riešení problémov! Môže to skĺznuť aj k nejakej (kléro)nacionalistickej totalite!

Ekonomická demokracia 28.10.2015 - Peter Zajac-Vanka
-----------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=Br-6daegh-E


tpp - zmluva o liberalizácii obchodu bola presadená z vôle globálneho prediktora a je primárne určená pre Čínu! To len uss štátna/národná elita (neokoni) si myslí, že bohviečo dosiahla! V poslednom videu o tom aj V.V Pjakin trocha pohovoril (24:38 min/sec) * https://www.youtube.com/watch?v=k6sP0GpA5jg *. Aj som to tak trocha tušil (už zazrel/prečítal). A teraz mi to celkom dáva zmysel, keď ttip gp blokuje, pretože by pomohla ussa, ale tpp gp nechal ussáčkov zrealizovať! Čína (gp), ktorá ma s väčšinou z týchto "tpp" krajín pacifiku tiež podpísané podobné obojstranné zmluvy o voľnom obchode, takto možno získa od ussa ešte viac ďalších technológií, tovarov, surovín, dostane sa na ussácky trh... a "ussácke" korporácie, ktoré spadajú pod globálnu elitu (nie štátnu/národnú uss elitu), sa zase ľahšie dostanú na čínsky/pacifický trh a opanujú ho (a možno sa tam potom neskôr o to ľahšie presunú aj fyzicky, keď bude ussa krachovať/horieť). * http://leva-net.webnode.cz/products/pacificka-anakonda/


Pričom treba dodať, že podľa pozorného sledovania obecného chodu vecí/prebiehajúcich udalostí/procesov a ich sedliackeho analyzovania, je možné dôjsť k záveru, že je to už dávno jasne naplánovaná kolízia a stret civilizácií a celkovo proces (nič sa nedeje náhodne)! Jednak v prvopočiatkoch globálnym znacharstvom (globálnym prediktorom) v rámci dlhodobej anti-Koránskej doktríny (za účelom zachovania biblického konceptu globalizácie na zotročenie celého sveta v mene "kresťanského" pseudo-"boha" prostredníctvom židovskej úrokovej poroby ako nástroja a za účelom odstránenia Koránu, ktorý stojí v ceste otrockej biblii a neoprávneného postavenia ho vedľa majn kamfu), respektíve v rámci boja proti západnému buržoáznemu liberalizmu, liberálnemu kapitalizmu a bujarému konzumu, aby sa predišlo globálnej ekologickej katastrofe (totálnemu zožraniu a znečisteniu Zeme západom!) a tiež v rámci boja proti ako tak ešte stále slobodnej spoločnosti na západe (hlavne v európe), ktorý sa vďaka svojmu informačnému náskoku oproti zvyšku sveta ešte stále ako tak dokáže brániť (čo predstavuje pre gp zbytočné výdaje) totálnemu/nezvratnému zotročeniu v prospech globálnej zákulisnej moci (oproti zostatku sveta je európa obecne stále "raj" na Zemi - to musíme uznať)! A dnes je migračná kríza organizovaná ussa (ich neokonzervatívnou štátnou/národnou elitou), ktorí tento stret využívajú ako prostriedok na uchovanie pax americana, pretože globálna elita naplánovala pre ussa perestrojku/prestavbu práve za obmedzenia ich konzumu a aby sa jej menej plietli pod nohy v realizácii globálnej politiky! Toľko v skratke! Neviem, či ste pochopili!


Neni mi moc jasne, preco GP presuva agendu z USA do Kitaja/Číny.. USA spotrebuvaju neumerne vsetky zdroje ale to iste mozno predpokladat aj v blizkej dobe v Cine a dokonca v ovela vacsom meritku...?! * http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-21-12-2015/

A čo má podľa teba robiť? Nechať ussa vystrájať = pre ľudstvo (nie že by mu na nás záležalo, ale uvedomuje si, že do pekla pôjde spolu s nami!) a gp jasná sebevražda. Naopak, vybudovať globálne centrum z Číny (poslušní žltí otroci naučení žiť skromne) = aspoň nejaká šanca, že sa mu podarí ukočírovať jak globálny konzum, tak aj zachovať svoju moc. V Číne je už určitá forma marxistickej totality, takže gp nebude mať až také problémy zavádzať ďalšie opatrenia v zmysle zníženia populácie Číny (ako potraty, eugeniku, sterilizácie), uzákonenia konzumného stropu pre všetkých (napríklad zaviesť rovnaký príjem pre plebs, nepodmien. základ. príjem pre všetkých), atď., atď..., kdežto na západe by mu to spolknul asi málokto. Z Číny ako hlavnej základne môže potom gp túto novú koncepciu usporiadania spoločnosti (systém/ideológiu) rozšíriť do celého sveta a ľahšie ju aj príjme západ, ktorý gp postupne priškrcuje. Takto to chápem ja.

"Preto, lebo US klany sa dostali na úroveň, že diktujú GP ako sa má správať a nechápu, že to práve oni sú ten najväčší svetový problém. Tak GP musí úplne odstrániť US klany a elitu cestou výrazného poklesu vplyvu USA na globálne procesy. Tým US elity stratia postavenie vo svete aj v USA. Ja tu vidím problém v previazanosti s ekonomikou EÚ, kde cestou nadhodnoteného dolára US elity nemajú problém skupovať EÚ a potom sa sem jednoducho presťahovať. Síce tu už taký vplyv nebudú mať, ale predsalen, oslabia postavenie národných elít a skomplikujú tak situáciu v Európe."


Skôr je treba striktne oddeľovať štátnu/národnú (j)"elitu" ussa (neokonov - bušov klan, čejný, ramsfeld... a bankstersko-petro-zbrojársky komplex; a ich zástupcov, ako psychopatického kavboja džona "ramba 5" mekejna, nulandovú, kagana, wolfowitza, "hitlary" klinton, "madlenku olbracht"... ) od globálnej "elity", ktorej niektoré zložky a ich zástupci pôsobia aj v ussa (z politikov napríklad obama, kery, biden..., niektoré korporácie, banky alebo iné štruktúry), ale ussa berú len ako svetového četníka - t.j. ich globálny nástroj, ktorého skutočným pánom je globálny prediktor (sídli pravdepodobne vo švajčiarsku a disponuje najvyššou tzv. konceptuálnou mocou * http://leva-net.webnode.cz/products/konceptualni-moc-mytus-ci-realita-/ *) a globálne "elity" (napríklad blízke globálne financistické rodinné zväčša judaistické klany ako rotšildi, rokefeleri, morgani...), ktorý má záujem preformátovať ussa (urobiť prestavbu/perestrojku podobnú tej v ZSSR * https://www.youtube.com/watch?v=nIh6OtdN_Ww *), aby už jednoducho povedané tak enormne nežrali (aby sa demontoval liberálny kapitalizmus a obmedzil konzum a predišlo tak globálnej ekologickej katastrofe * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/01/dnesny-sucasny-stav-sveta-je-dlhodobo.html *) a neplietli (štátna uss jelita) sa mu do globálneho riadenia sveta! Štátna jelita ussa si uvedomuje, že jej čas a postavenie numero-uno ussa vo svete sa kráti a preto sa tej globálnej "elite" v podstate vymkla z pod kontroly za účelom zachovať pax americana aj za cenu rozpútania veľkej (ww3) vojny v eu (alebo kdekoľvek inde), respektíve pomocou vytvorenia "spojených štátov americko-európskych (cez ttip, tisa...)! No a za týmto účelom sa snažia destabilizovať a rozbiť celý svet a do eu teraz plánovite ládujú týchto novodobých čiernych, negramotných a morálne zdegenerovaných dobyvateľov (tým nechcem povedať, že konzumná západná "kresťanská" supremacistická ovečka je na tom o moc lepšie - jediný rozdiel je asi tak jedine v o čosi väčšom informačnom potenciále, ktorý sa jej dostáva od mlada cez vymývaciu mašinériu od vzdelávacieho systému, rkc/bibliu až po meédiá * https://www.youtube.com/watch?v=MTgIRm5t8Dg&feature=share * https://www.youtube.com/watch?v=lPpiRIy_q7g *), aby vyvolali v eu ich obvyklý riadený chaos! ussa skutočne potrebuje vojnu jak soľ, inak končia! O takých 20-30 rokov bude ussa vypadať úplne inak, než dnes a ak budú ešte existovať pohromade ako jeden štát, tak len ako regionálna mocnosť! No ale toto už dlhšie (desaťročia) riedenie pôvodného obyvateľstva v eu (a vlastne aj na celom západe: aj v ussa, kanade, austrálii a novom zélande) je ale každopádne už starším projektom/plánom gp a nie nejakej tupej štátnej/národnej uss jelity, ktorá by ho nemala šancu vypracovať! * http://leva-net.webnode.cz/products/O-valkach/ * Cez, aj ussa ako nástroj globálneho riadenia gp sa to len samozrejme dlho realizovalo a preto boli aj niektoré uss jelity do niektorých scenárov globálnej politiky v menšej miere zasvätení! O čo tu vlastne ide?! Ide tam o to isté - vykoreniť buržoázne-liberálnu bujarú kapitalisticko-konzumnú "kultúru" na západe (posledný pokus bol marxizmus ako falošná komunistická teória a trocki, ktorý mal za úlohu rozpútať permanentnú celosvetovú "socialistickú" revolúciu, čo sa nepodarilo aj vďaka Leninovi a Stalinovi), aby sa predišlo globálnej ekologickej katastrofe; a dosiahnúť aj jej ľahšie zotročenie! Toto je hlavný cieľ (všetko ostatné sú len prostriedky a postupy k jeho dosiahnutiu: moslimovia, dnešný ne-Koránický pseudo-"islam", lgbti, gender, neo-marxizmus, multi-kulti alebo západná tzv. "ľavicová" politika, ktorá určite nie je ľavicová - však si to len porovnajte napríklad so socializmom, čo bol u nás - v tej dobe by boli všetci títo zdegenerovaní lgbťáci a geňderáci označení za nepriateľov národa a hnili v base * http://www.nwoo.org/2015/04/07/odhaleni-zvracene-plany-svetove-elity-a-to-jak-jsou-pravdive/ * http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=2776 *)! Tu je k tomu tiež niečo (taký súhrn)! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/opakovanie-je-matkou-mudrosti.html


Problém je komplexný/mnoho-úrovňový, dôvody rôzne a scenáre a nástroje na dosiahnutie cieľov takisto (lgbti, gender, multi-kulti, boj proti národným štátom a národnému uvedomeniu občanov, útok na tradičnú "kultúru" a "hodnoty" západu, systematická debilizácia, osprosťovanie ľudí a propaganda na západe, politická "korektnosť" a pseudo-"humanizmus", "pozitívna diskriminácia", alebo ďalšie liberálne "okná" Overtona - ako napríklad do budúcna bezhotovostná mena, pedofília, zoofília, podkožné čipy, implantáty, genetické zásahy, sterilizácia, eugenika, virtuálna realita, kanibalizmus...). Treba si uvedomiť, že scenár vytvorenia "európskeho kalifátu" v európe má 2 možné vyústenia: 1. vytvorenie pseudo-"kalifátu" a tým aj strata kultúrnej identity národných štátov, 2. vojna medzi "kresťanskou"/sionistickou a "islamskou" "civilizáciou" za účelom zničenia/vykorenenia Koránického Islamu (toho pôvodného za čias proroka Mohameda * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html *), ktorý stojí na určitom stupni biblickému konceptu nezvratného zotročenia celého ľudstva na Zemi v ceste. Vyústením vojny môže byť aj porážka západu (vďaka 5. kolónam moslimov, ktoré tam už sú + ďalším do eu prichádzajúcim imigrantom/dobyvateľom) a vytvorenie kalifátu v európe. Takýto kalifát ale nemusí byť stabilný kvôli svojej nízkej kvalite riadenia a zvyšky západnej civilizácie (možno aj samotní moslimovia) sa môžu proti nemu vzbúriť a poraziť ho, čo bude mať za následok totálne od-religiozovanie európy (vykorenenie kresťanských základov a následne ľahšie zotročenie obyvateľstva) a zavedenie nihilizmu (viery v nič/ničotu). Ale kedže došlo k fázovému posuvu (oneskoreniu) určitých procesov/udalostí vo svete (napríklad Rusko nebolo rozbité, tak ako pôvodne plánoval gp), tak dnešné okolnosti nedovoľujú gp vytvoriť na území európy islamský kalifát, ako to už aj raz dávnejšie hovoril Pjakin. Ale kedže štátna/národná (j)"elita" ussa bola ako nástroj realizovania globálnej politiky gp do niektorých jeho plánov, do určitej úrovne zasvätená, tak niektoré plány začala realizovať na vlastnú päsť (defakto sa vymkla globálnej elite z pod kontroly, za čo bude aj potrestaná), aby udržala svoj pax americana formát/model vo svete, kedže gp chystá pre ussa perestrojku/prestavbu kvôli zníženiu globálneho konzumu. Z konceptuálneho hľadiska (gp) ide hlavne o vykorenenie buržoázne-liberálnej ideológie na západe, demontovanie liberálneho kapitalizmu a obmedzenie na ňom vybudovaného konzumu, aby sa tak oddialila globálna ekologická katastrofa a potom o vytvorenie novej "kultúry" na západe, vhodnejšej na ďalšiu "kultiváciu" gp. Na 1. mieste samozrejme zostáva nezvratné zotročenie celého ľudstva a vytvorenie jedinej globálnej vlády. západná "kultúra" sa vďaka svojmu informačnému náskoku obyvateľov a prevahe nad zvyškom sveta (a ešte ako takej slobode), kedže slúžila/slúži gp ako nástroj na realizovanie jeho biblickej koncepcie globalizácie, už dostala do stavu, keď jednoducho povedané prekáža gp v realizovaní jeho globálnej politiky a prostriedky na jej ovládanie a začlenenie do globálnych scenárov, sú už ďalej neúnosné a veľmi nákladné (konzum). A preto musí byť západ z pohľadu gp preformátovaný (najprv ussa a potom aj západná eu + ostatné krajiny, kde prevláda buržoázne-liberálna ideológia).


Lenže V.V. Pjakin nemyslí hitlerov fašizmus na nacionalistickej/nacistickej báze, ale klasický, nazvyme to, musolíniho/talianskeho/fabiánskeho typu a preto gp nepodporuje také nacionalistické/nacistické (respektíve skutočne patriotické) strany a sily v európe ako lepenku, jebik alebo kotrbu..., ale namiesto nich radšej kadejakých klasických fašistov (respektíve "soft/light nacistov") s nejakým národným cítením ako šarkozych, orbánov, kačinských alebo ficov! Nechce totiž riskovať vojnu medzi západnou žido/sionisticko-"kresťanskou" a "islamskou" civilizáciou, s ktorou zrejme rátal v predošlích scenároch (respektíve ich vyústeniach) budovania európskeho kalifátu! V takomto prostredí môže aj naďalej pomaly/salámovo a nenápadne pretláčať všetky tie neo-"marxistické", "ľavicovo intelektuálne", respektíve frankfurtskej školy zvrátenosti ako napríklad: multi-kulti, lgbti, gender, juvenílku..., aby zhomogenizoval európske obyvateľstvo cez taviaci kotol národov a degenerátov, o ktorom hovorí V.V. Pjakin! Totiž, gp, aby si zachoval svoj monopol globálnej moci a oddialil globálnu ekologickú kataklizmu, tak musí nutne na západe zbortiť buržoázne-liberálnu ("slobodnú" a kapitalistickú) ideológiu, najlepšie aj s his-toricky z(de)formovanou pseudo-"kresťanskou" vykopávkou a na jej troskách vybudovať fašistickú ne-konzumnú "kultúru" bez trhovníkov sprostredkovateľov! Chápeš?! Som len zvedavý, jak chce poriešiť (zholokaustovať) práve tých judaistov a do akej úrovne, alebo strednú a východnú európu, kde konzum moc nestojí za reč (tu mu prekáža asi len to "kresťanstvo")! Jedno je isté, ružová budúcnosť nás tu celkovo v európe a na slovensku/čechách rozhodne nečaká, hoci nejaká nádej a čast tu stále je! Výhodou pre nás je, že veľká vojna, ani finančný kolaps s najväčšou pravdepodobnosťou nebude!


Na určitej úrovni sa to dá chápať aj tak, že "Británistánci" majú už po krk EÚ, ale zdanie/prvý dojem klame. Politické dianie v Anglicku je len také divadielko, rovnako ako všade inde. Na takejto úrovni riadenia sa pracuje tak, že sa vytvoria príslušné podmienky v spoločnosti za tým účelom, aby si ovce "samé" vymohli (až po revolúciu) niečo, čo akurát v danej chvíli zákulisná moc potrebuje, aby sa zachovalo zdanie prirodzeného priebehu udalostí. Evidentne moc nechápeš domácej, nad-národnej a globálnej politike a súčasnej globálnej situácii. Ide o to, že EÚ bola vytvorená Anglickom - ako globálnym centrom koncentrácie riadenia Globálneho prediktora (GP) (London je v podstate pravá ruka GP - výveska/štít atlantického krídla GP - sídli tam aj globálna ekonomická moc) - skrz svetového četníka USSA, ktorého London ovláda cez FED a Wallstreet, aby anglická štátna/národná, nad-štátna elita a časť globálnej elity, ktorá tam sídli, mohli ovládať (západnú a východnú) Európu (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Slovensko...). K tomu samozrejme patrí aj druhá integračná (vojenská) štruktúra - Nato (ako kladivo na Rusko). Takže Anglicko je len taký vychcaný parazit EÚ, ktorý z nej len ťaží, zlízava smotanu a takto získava zdrojovú stabilitu pre seba, ale samozrejme špekulantsky s čo najmenšími nákladmi pre nich. Bez EÚ by išli do kopru. O čo ale teraz ide a prečo Anglicko nateraz zostalo v EÚ, hoci tá musela vo vzťahu k nemu ešte o niečo viacej zľaviť zo svojich požiadaviek? Totiž GP sa v súčasnosti moc nedarí, nestíha (v Rusku neprebehla perestrojka/prestavba v 90. rokoch tak, ako si globalisti priali a ešte k tomu aj "jelita" USSA sa začala odvracať od pôvodného plánu globalistov, keď USSA mali prejsť "odtučňovacou dietou" za účelom znižovania konzumu vo svete a stať sa len obyčajnou regionálnou veľmocou), globálne centrum koncentrácie riadenia ešte nebolo kompletne presunuté z Londona do Číny a Juho-východnej Ázie a GP momentálne ani nemôže vytvoriť európsky kalifát na území EÚ (keď tu teraz straší USSA a Rusko sa postupne resuverenizuje) a tak ju preformátovať (vytvoriť ne-konzumnú kultúru) a preto sa snaží získať nejaký čas aj tým, že ešte nejakú dobu udrží svoje centrum moci v Británii, aby to celé predčasne nerachlo. Pôvodný plán bol pravdepodobne taký, že Británia mala na pokyn globalistov vystúpiť z EÚ, v dôsledku čoho by tam došlo k zrúteniu štátnosti, aj kvôli prísunu a za výdatnej "pomoci" moslimských "kobyliek". Takže London (nad-štátne riadenie), ako riadiaca hlava EÚ by padol a po ňom by sa zrútila aj "vďaka" "imigrantom" celá EÚ. Potom by došlo k vytvoreniu nových kultúr, národov a štátov v Európe (jak hovorí V.V. Pjakin) a následnému preformátovaniu (perestrojke/prestavbe) celej Európy. A globalizácia pod taktovkou GP by pokračovala ďalej.


Současný důchodový a daňový systém? Naprosto mimo realitu!
----------------------------------------------------
http://skutecnosti.cz/soucasny-duchodovy-a-danovy-system-naprosto-mimo-realitu/

Článok, ktorý dokazuje, že chyba v západnej pseudo-"kresťanskej" "kultúre" (a teda aj u nás) nie je v nízkej natalite jej obyvateľstva (pretože viac "darmo-žráčov" problém nevyrieši), ale SYSTÉMOVÁ, v organizácii spoločnosti, výroby a prerozdeľovania spoločne dosiahnutých hmotných/nehmotných statkov...! Ideológia multi-kulti a "kobylky" sú na západe forsírované úplne z iných dôvodov a slúžia úplne iným cieľom! Hlavným cieľom je rozvrátiť západnú pseudo-"kresťanskú" buržoázne-liberálnu (kapitalisticko-konzumnú) "kultúru" a na jej troskách zrecyklovaním novo-vzniknutej mixnutej "bio-masy" vybudovať novú, nekonzumnú "kultúru", vhodnejšiu (lacnejšiu) na ovládanie a jej ďalšie zotročovanie. Podobnosť so starovekým Rímom "v predvečer" jeho pádu aj v dôsledku nájazdov barbarov, je čiste náhodná (jak hovorí Staněk)!


Myslím si, že globálne zákulisie vôbec nechce zgenocídovať rasu belochov ako takú (to sú podľa mňa len čisto konšpiratívne bludy z pochybného segmentu internetu!), ale vykoreniť ICH súčasnú KULTÚRU (pripraviť ich o kultúrnu identitu), t.j. západnú buržoázne-liberálnu, kapitalisticko-konzumnú ideológiu, ktorá nevyhovuje jak GP, tak jednoznačne a objektívne aj ľudstvu ako takému! Pre GP je konzumná kultúra panujúca na západe už hrozne nákladná na riadenie, ďalej spotrebováva neprimerané množstvo svetových zdrojov, svojím vysokým životným štandardom láka zaostalejšiu časť sveta ísť v jej šľapajách, čím sa prehlbujú ekologické problémy sveta; a jej regionálna "elita" realizujúca minimálne posledné stáročia globalizáciu podľa biblickej doktríny GP, ktorá ("elita") sa toho o riadení sveta z tohto titulu hodne naučila a získala tak informačnú prevahu voči zbytku sveta, už predstavuje pre GP na úrovni globálnej politiky konkurenciu. A preto GP už minimálne desiatky rokov realizuje plán na zriedenie pôvodného obyvateľstva hlavne v západnej EÚ (k nemu treba tiež zarátať aj degeneratívne nástroje hromadného ničenia civilizácií ako je fašistická ideológia lgbti + gender - bojuje sa na viacerých úrovniach), na vytvorenie akéhosi taviaceho kotla národov, kultúr a rás (podobne jak v USSA, kde tiež všetko ide podľa plánu), kde sa všetko premieša, odstránia tak mnohé (národné, kultúrne, v životnej úrovni...) rozdiely medzi jednotlivými stále ešte národnými štátmi EÚ (pretože tá nie je vôbec až tak homogénna, jak sa furt básni, inak by už z EÚ bola dávno prinajmenšom federácia) a na tomto základe (troskách) následne vznikne zrecyklovaním výslednej bio-masy, nový typ normalizovanej, ne-konzumnej a ne-liberálnej "kultúry", čím sa oddiali globálna ekologická katastrofa a odstráni ešte ako taká sloboda na západe (v EÚ). To bude mať samozrejme za následok aj likvidáciu súčasnej regionálnej "jelity" (západnej) EÚ, ktorá tak bude nahradená novou. (Oni si vlastne kopú svoj hrob a ani o tom nevedia!) A pôjde sa ďalej. Však takto podobne to na svete v minulosti už muselo prebehnúť neraz.


Z netu!
-------

KSB ako ďalšie Zjavenie?!
-------------------------
Vidieť kaleidoskop namiesto mozaiky neznamená že človek je hlúpy, ale skôr že sa ešte nestretol s pojmami, ktoré by mu pomohli pochopiť pravú podstatu fundamentálnych problémov spoločnosti a všetky súvislosti.
V rôznych spolkoch je to podobne ako v štátnom systéme. Jednotlivec celú štruktúru nezmení, skôr tá zmení jeho samého. Môžeš vládu vymeniť koľkokrát chceš, nič zásadné sa nezmení. Problém je v tom, že systém je nastavený davo-elitárne (teda od 1. priority – svetonázorovej). Doteraz všetky známe spoločenské systémy (kapitalizmus, socializmus, demokracia a ostatne), rovnako aj všetky známe náboženstva a filozofie sú nastavené na to, aby zaklincovali človeka vo všetkých nižších typoch psychiky okrem ĽUDSKÉHO typu. Doterajšie systémy vychovávajú iba - Zvieraciu, Zombi, Diabolskú a Narkomanskú(konzumno-pôžitkársku) psychiku. Preto ľudstvo potrebuje a už aj má novú koncepciu – „všeobecný systém“, ktorý pomôže ľuďom osvojovať si psychiku typu Človek (prestavba spoločnosti od 1.priority). Vďaka tomu budú sami ľudia plodiť spravodlivejšie štruktúry štátu a spolkov, a aj všetky ostatné nižšie priority (všeobecných prostriedkov riadenia) začnú slúžiť v prospech spoločnosti a nie proti nej.
Z histórie: ono vždy keď prichádza na svet nová globálna koncepcia, pre GP to znamená zásah do jeho riadenia, narúša to jeho koncepciu ktorá mu umožňovala úspešne predvídať vývoj udalostí a robiť korektívne zásahy v prípade odchýlky alebo zmeny stratégie. Ale nová koncepcia narúša tieto schémy, ľudia sa v dôsledku toho začínajú chovať nepredvídateľnejšie, a GP to znemožňuje plnohodnotne riadiť. Preto väčšinou pri zrode novej globálnej koncepcie, GP mení celý svoj doterajší systém vrátane zmeny sídla. Pokúsi sa vytvoriť novu koncepciu na základe tej novej ktorá už vznikla, ale urobí v nej zásadné zmeny aby sa zachoval davo-elitárny systém (dav zostane zvieracím, zombi alebo diabolským. A vrchnosť - elita ma viac relevantnejších znalostí a pomáha riadiť stádo). Ak sa to GP podarí urobiť rýchlejšie než sa rozšíri a začne byť funkčná a mocná alternatívna koncepcia, tak si sám následne upevní moc a začne vytláčať, démonizovať, pokúsi sa postaviť mimo zákon konkurenčnú koncepciu..
Niečo podobné sa stalo za Mojžiša ale aj v dobe Krista. Ježiš pravdepodobne pochádzal z Kumránskej - Esejskej komunity a chcel vyviesť židov na správnu cestu, oslobodiť z otroctva "vyvoleného" údelu, z diabolskej a zombi náuky Hebrejov chcel urobiť náuku, ktorá by pomohla dosahovať ľudského typu psychiky. Aj sa mu to istý čas celkom dobre darilo, lenže týmto GP vliezol do kapusty. Títo sa postarali aby bol tento mesiáš zlikvidovaný. Avšak nová koncepcia (Nazarejsko-Esejská) už fungovala medzi židmi, a tak GP musel konať. Pravdepodobne práve vďaka Šavlovi z Tarzu sa podarilo rozvrátiť beh udalostí. Nazarejci nazývali Šavla-Pavla chrličom lží, pretože jednak alegorické vyjadrenia Nazarejcov on učil ľudí chápať doslovne a komolil celu náuku. Vraj pôvodne pokračovateľom náuky Ježiša mal byť Jakub, Ježišov brat (spolu boli čosi ako tandem). A v pseudokresťanstve podľa Pavla-Šavla sa hlavou stal Peter. Časom tento pseudokresťanský projekt sa uchytil v Ríme - bolo z neho urobené hlavné štátne náboženstvo (prvý Nikajský koncil). Náuka v podaní Nazarejcov bola neskôr vyhlásená za blud, herézu. Pomenovali to posmešne Arianizmom (podľa jedného z prívržencov), a všetky stopy ktoré by svedčili o reálnej činnosti Ježiša a jeho nasledovateľov, jeho pôvodnej náuky boli postupne zničené (spálená obrovská Alexandrijská knižnica). Stopy boli zahladené a davo-elitarizmus v podobe pseudokresťanstva mohol pokojne pokračovať...

"Mimochodom nie je náhoda že v dnešnej dobe sa GP znova sťahuje inde a je zdanlivo na ústupe... Pochopiteľne je to preto, lebo sa v 90-tych rokoch objavila nová koncepcia „KOB-Mŕtva Voda“, a pod vplyvom tejto koncepcie by nemohol viac úspešne riadiť svet starými spôsobmi, na osnove starých filozofií a systémov ktoré udržovali davo-elitarizmus. Jednak si teraz vyberá nové sídlo a nechá rozpadnúť staré štruktúry v svojich starých kolóniách. (Ani v Jeruzaleme nezostal „kameň na kameni“ po odchode GP, podobne aj staroveky Egypt po odchode GP spustol a stal sa korisťou iných národov). Nie je náhoda že Číny sa dnešné geopolitické problémy príliš netykajú, ale skôr sa zdá že všetko jej hrá do karát. Čína prekvitá, vyvíja sa, žiadne sankcie, žiadne farebné revolúcie (Problémy v Hongkongu nie sú dielom GP, to len americké regionálne elity (neocons) si ešte neuvedomili svoj reálny stav, preto Hongkong je len prechodný problém, nič vážne). GP si Čínu chráni, podobne ako Švajčiarsko v minulosti, ktorého sa hrôzy minulých vojen nijako nedotkli. Švajčiarsko ako doterajšie sídlo GP a tiež USA, Švédsko, Španielsko ako nižšie periférie, tým je podľa plánu tiež súdené spustnúť. USA v prvom rade, pretože majú príliš silný mocenský vplyv vo svete, a tie štruktúry čo by si chceli žiť svoj život nezávisle od GP musia byť zlikvidované.. USA v budúcnosti pravdepodobne čakajú rozsiahle krvavé nepokoje po celom území federácie, v rámci ktorej sa nielen federácia rozpadne na jednotlivé štáty ale v chaose sa zametie veľa špiny pod koberec (GP sa takto môže zbaviť mnohých svojich bývalých nežiaducich služobníkov - celých štruktúr vo veľkom, ak bude v krajine platiť zvláštny stav). A aby sa status USA zapečatil, USA sa rozpadnú na jednotlivé „suvenírne“ štáty, bude to koniec federácie.
Ak si GP hodlá udržať moc, určite sa pokúsi vyvolať chaos a "požiar" aj v Európe. Ale nie skôr, ako budú nezvratne "horieť" celé USA . Ide o to aby náhodou oslabenie Európy neposilnilo momentálne ranené USA, určené na odstrel. Takže jedno pekne po druhom. V dnešnom svete nehrozia vojny typu minulého storočia, keď medzi sebou bojovali krajiny, „hlava štátu“ proti „hlave štátu“. Takýto typ by pochopiteľne mohol prerásť do jadrového konfliktu, a ten nikto nechce, zrejme ani GP. Avšak vojna bez jadrového potenciálu je možná a dá sa realizovať, ak je štát napadnutý terorizmom. Príkladom toho je Sýria, čiastočne aj Ukrajina (Extrémisti pomáhali pri prevrate na Ukrajine ale aj počas ATO). Napadnutie štátu cvičenými extrémistami sa nedá potlačiť nukleárne. Štátom je ťažké takejto situácií čeliť, tá sa podobá napadnutiu tela vírovým ochorením, a môže spôsobiť veľmi dlhú práceneschopnosť. Neoznačení útočníci v civile znamenajú, že sa ľudia nevedia zorientovať kto je priateľ a, kto a kde je nepriateľ, o to ťažšie sa s nimi bojuje. Slabinou teroristov je ich financovanie, a zásobovanie zbraňami. No situácia v Európe, súčasný tlak NATO na zbrojenie armád a arzenálu, nahráva potenciálnemu terorizmu do karát. V určitom obrátenom poradí je toho prax svedkom na Ukrajine. Opolčencov špeciálne nefinancujú, a napriek tomu dokázali byt vysoko úspešní, brániť sa proti oficiálnej armáde tým čo ukoristili protivníkovi na bojovom poli a vo vojenských skladoch (Z nášho pohľadu sú opolčenci samozrejme hrdinovia, no pre Ukrofašistov teroristi).
Ťažko povedať ako sa reálna situácia v EU bude skutočne vyvíjať, to nikto nevie, ale podľa toho ako sa GP choval v dávnej minulosti, možno usudzovať že pre USA aj EU určite plánoval niečo čo ich rozloží zvnútra. Možno sa o to pokúsi aj v Rusku, ale tam to bude mat o dosť ťažšie, pre ich jednotnosť a inú mentalitu. Pravdepodobne pre EU sa pokúsi použiť islamsky extrémizmus, jednak imigrácia v EU značne pokročila, a v rozdúchaní a udržiavaní ohňa môžu ľahko pomôcť aj cvičení žoldnieri z Blízkeho Východu kde ich sú dnes mraky. Týmto by mohol následne vyriešiť ďalší problém a zlikvidovať aj Koranický Islam, a nahradiť ho napríklad plošným šariátom alebo iným druhom pseudoislamu . GP zrejme plánoval z EU vytvoriť Kalifát, jeden veľký európsky islamský štát, výmena druhu civilizácie v EU pri zachovaní davo-elitarizmu. Tým že EU sa chová ako hlúpy samovrah, a realizuje každú hlúposť ktorú jej nadiktujú zvrchu, tomuto plánu ide krásne na ruku. Úplne na záver sa GP pravdepodobne pokúsi vytvoriť novú koncepciu, zrejme nejaký druh mutanta z KOB, aby sa zachovala zdanlivá podobnosť, kde budú ale zásadné zmeny, umožňujúce zachovávať ľudstvo v davo-elitárnom (nie-Ľudskom stave psychiky) a ak by sa mu to podarilo, tak KOB sa následne pokúsi utopiť ako jednu zo stoviek protizákonných heréz.
Jediné čo môže v súčasnosti – v našej rýchlej informačnej dobe spomaliť napredovanie KOB je porozosievanie občianskych vojen formou extrémizmu-terorizmu po celej Európe a v Rusku. To sa ale nesmie stať! Rusko dokázalo v priebehu histórie a aj súčasnosti v ťažkých časoch ukázať svoju rozhodnosť a zásadovosť (Hlavne vďaka Stalinovi a Putinovi, ale aj spoločne ako národ). Verím že ani Čína nebude tým kto zradí, a že sa neprejaví v budúcnosti ako vhodný hostiteľ GP - a jeho sociálneho inžinierstva. Puto Rusko - Čína je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité, a hoci zachovanie národnej suverenity hraje pre každú z týchto krajín dôležitú vec o ktorú nechcú prísť, je nevyhnutné aby principiálne podporovali jeden druhého a stáli jeden pri druhom v dôležitých otázkach s ochotou aj čosi obetovať. Ja len dúfam že Achillovou pätou Číny nebude jej ekonomika a zisk, pre ktorú by v budúcnosti dokázala zradiť svojho druha. Veľa bude záležať na 1. Priorite akej mentalite dá „zelenú“. Pravda je zrejme taká, že v novom tisícročí podoba globalizácie, to či uspeje GP alebo KOB a to ako bude vyzerať svet v ďalších storočiach, závisí dnes hlavne a predovšetkým od Číny. Či sa nechá v budúcnosti rozhádať s Ruskom alebo nie. Či dovolí v svojich štruktúrach spoločnosti usídliť sa KOB, alebo novej koncepcií GP. Zatiaľ sa nič zlé nedeje a všetko vyzerá dobre, zo srdca si želám aby v novom tisícročí sa ľudstvo stalo ĽUĎMI...!!! Rusko v tomto už prvý veľmi dôležitý krok spravilo, berúc všetky údery na seba, v ďalšom dôležitom kroku bude musieť svoj boj vyhrať Čína a nezlyhať... V hre je budúcnosť všetkých."


Migrační krize Evropy je plně řízená
------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/migracni-krize-evropy-je-plne-rizena/

Nižšie uvediem celkom rozumnú analýzu z internetu, s ktorou do určitej miery súhlasím (ale mám proti nej určité výhrady, ktoré som bližšie formuloval tu v diskusii * https://www.youtube.com/watch?v=GU4VBEFyEgA *):

Hegel, dialektika, hegelová dialektika boja protikladov, hegeliánsky dualizmus, syntéza, čierno-biele videnie sveta... - Opravil som gramatické chyby a pridal svoje názory a pripomienky
----------------------------------------------------------------------------------
Nacionalisti tomu nerozumejú myslia si že niečomu zabránia pravda je ale opačná nacionalisti a ich demonštrácie pomáhajú slniečkárom a svojimi prejavmi im naháňajú hlasy. Toto sa volá hegeliánsky dualizmus a je používaný stále boj dobro vs zlo. pravica ľavica - nič medzi tým. Čierno biele videnie sveta. A aj tí tzv. ochrancovia ľudských práv svet takto vidia, že každý národovec je pre nich rasista - sú to rovnakí úbožiaci a otroci čiernobielej doktríny. Je to wundtovsko- pavlovsko skinnerovské behavioristické podmieňovanie pre zombíkov (čože?! - stačilo napísať klasická/starodávna doktrína "rozdeľuj a panuj", ktorá sa používala už dávno pred hegelom). Dajú Vám 2 strany pričom oba sa navonok javia ako opačné ale vo vnútri sledujú rovnaké ciele (obsahujú rovnakú podstatu; rovnaké gró, jadro). Národný a medzinárodný socializmus mali na vonok iné ciele ale gro mali spoločné (skôr mali podobné ciele, len zabalené do iného ideologického obalu) a to bola hegeliánska doktrína štátneho boha - socializmus, materializmus, frankfrtskú školu oplzlosti (no tak vo východnom type "socializmu" určite nie!) a zotročenie ľudí. - Povedal by som, že autor tohto príspevku je v niektorých veciach mimo! Asi nejaký vymetený ideologický libertarián - "anti-štátista", prípadne "biblista"!

Hegel tomu hovoril téza - napríklad nekritické nanútené príjímanie imigrantov cez pseudohumanistické drísty, proti tomu sa dá antitéza - "rasizmus a xenofóbia odmietanie každého a následne vznikne syntéza - keďže dôjde ku konfliktu medzi naivnými slniečkármi a neonacistami či nacionalistami výsledok budú občianske nepokoje kde sa nikto nemôže cítiť bezpečne - a ako syntéza bude ponúknuté, že obe strany budú žiadať obnovenie "istoty" cez totálny policajný štát. Takto sa to robilo od nepamäti a bude sa robiť. Riešenie je aby ľudia pochopili čo za psychologické hry s nimi hrajú. To sa ale nestane. Stane sa presne to čo opisujem preto nemá zmysel proti tomu bojovať. Múdry človek sa stiahne a nechá ostatným môžnosť sa prejaviť, nemá zmysel ísť proti 90 percentám ktoré tomu nerozumejú... Čakajú nás veľké totalitné zmeny. - V podstate s autorom súhlasím, až na to, že určite MÁ zmysel proti tomu bojovať, ale skôr tak, že nie PROTI, ale skôr navrhnúť lepšie alternatívne riešenie a bojovať ZA jeho presadenie! Však sa zobuď človeče! Len kvôli tomu, že sa vždy niekto našiel, kto kládol zákulisiu odpor, tak len vďaka tomu ešte nie je ľudstvo totálne a nezvratne zotročené! Stačí len spomenúť, ako Slovania posledne minimálne 2x zachránili prdel tomuto svetu a ľudstvu (a robia to aj dnes na čele s ďalím skutočným boľševikom Putinom!), keď Stalin ako skutočný boľševik a komunista bojoval proti trockistom/menševikom (pseudo-"boľševikom", marxistom) tak, že realizoval svoj vlastný projekt vybudovania socializmu v jednej krajine (síce využil marxistickú terminológiu, lebo proste v tej dobe nič iné nebolo a tiež nechcel, aby ho označili za zradcu marxizmu; ale Stalin nebol žiaden marxistický dogmatik /praktik?/ a na sklonku svojho života defakto marxizmus pochoval svojou prácou "Ekonomické problémy socializmu v ZSSR", čo sa mu aj stalo osudným)! Alebo, keď ZSSR na čele so Stalinom porazili svetový fašizmus a nemecký nacizmus - ideologickú fasádu, za ktorou bola ukrytá skutočná globálna moc!

Celé znenie:

"Fašizmus do ktorého nás chcú totalitári stiahnuť cez tieto veci. Celá imigrácia je spôsobená a vykonávaná cez štát a fašisti a nazi, ktorí tvrdia že budú ochraňovať bielych chcú absolútnu totalitnú štátnu moc 100 percentnú kontrolu. Potom keď budeme ich otrokmi bude vraj všetko v poriadku. Zabrániť tomuto je jednoduché, zobrať štátu a politikom moc, obmedziť ich tak aby nemohli prijímať nikoho a nemali právomoci nič schvaľovať bez povolenia občanov cez ústavu. Prestať živiť vládu a štát. Samozrejme vďaka imigračnej kríze nás opäť presvedčia, že totalitári nám pomôžu. Nebyť Hitlera dnes by nikto nemohol hovoriť nič o rasizme. Tí ktorí nám budú ponúknutí ako "záchrancovia" nás len chcú zotročiť a odobrať nám slobodu a právo výberu, silu nášho rozumu, náš intelekt. Ľudia ale ako vždy psychologicky podľahnú dualistickému hegelianizmu.

Riešenie som už naznačil, prestať podporovať štáty a vlády. Prestať voliť a vyživovať štát, ktorý nerešpektuje našu vôľu, našou prácou. Napríklad sa hovorí že SR je republika ale to je klamstvo, Slovensko je klasická demokracia, ktoré vždy skončili v občianskych nepokojoch. Klasická demokrcia boli aj socialistické republiky. Demokracia je ničím neobmedzená vláda väčšiny. Republika má stopúť demokraciu keď zasahuje do práv jednotlivcov ale to sa nedeje. Slovenská republika a všetky ostatné sú klamlivo nazývané republiky a ani nemajú dostatočné ústavy, navyše sa ústavy porušujú. Opakujem keď politici nebudú mať možnosť ani moc delegovanú od ľudí prijímať utečencov nebudú môcť cez štát nikomu nič prikazovať a to by malo byť našim cieľom, obmedziť moc a právomoci verejných činiteľov a štátu. Keby tu nebol socialistický diktátorský totalitný obrovský štát dnes by nám nikto nemohol nanucovať kvóty ani prijímanie utečencov, kto by chcel mohol by v rámci osobnej slobody si ich zobrať domov ale to je tak všetko, žiadne dotácie cez štát, žiadne tábory. Dnes sa tu koná tzv "solidarita" a pritom je to klamstvo, solidarita nemôže byť nanútená ale iba dobrovoľná, slniečkári zneužívajú slová ktorým ani nerozumejú a totalitne cez štát nútia ostatnú populáciu aby sa im podriaďovala. teda sú to rovnakí extrémisti fašisti a totalitári ako druhá strana. A vychádza im to iba vďaka štátu a štátnym úradom ktoré majú práva and rámec jednotlivca. Pritom sa nikto nepýta odkiaĺ má štát právo nad rámec jednotlivca, odkiaľ štát berie právo rozhodovať o pobyte imigrantov keď toto právo na ňho nikto nedelegoval? Každý berie štát ako Boha - hegeliánske náboženstvo. Šťát nemá nijaké práva, ktoré by na neho nedelegovali jednotlivci, logicky človek nemôže delegovať na štát práva ktoré sám nemá. Riešením je radikálne oklieštiť štát zrušiť zbytočné zákony, zaviesť tvrdú ústavu ktorá bude chrániť všetky práva občanov. Toto všetko inak bolo dávno predpovedné pretože sa to nedeje spontánne už 5 rokov upozorňujem na list Alberta Pikeho ktorý písal o troch sv. vojnách. Tretia má byť vyvolaná medzi sionistami a islamistami a všetky krajiny sveta do nej majú byť vtiahnuté až do úpĺneho vyčerpania, kôli vízii jednotného náboženstva NeW AGE a svetového štátu. Nacionalisti tomu nerozumejú myslia si že niečomu zabránia pravda je ale opačná nacionalisti a ich demonštrácie pomáhajú slniečkárom a svojimi prejavmi im naháňajú hlasy. Toto sa volá hegeliánsky dualizmus a je používaný stále boj dobro vs zlo. pravica ľavica- nič medzi tým. Čierno biele videnie sveta. A aj tí tzv ochrancovia ľudských práv svet takto vidia každý národovec je pre nich rasista, sú to rovnakí úbožiaci a otroci čiernobielej doktríny. Je to wundtovsko- pavlovsko skinnerovské behavioristické podmieňovanie pre zombíkov. Dajú Vám 2 strany pričom oba sa navonok javia ako opačné ale vo vnútri sledujú rovnaké ciele. Národný a medzinárodný socializmus mali navonok iné ciele ale gro mali spločné a to bola hegeliánska doktrína štátneho boha - socializmus, materializmus, frankfurtskú školu oplzlosti(?) a zotročenie ľudí.

U nás od revolúcie vládla pravica aj ľavica a všetci nás svorne doviedli do ÉU, prijali euro, dostali nás do nato zotročili cez štát prijímaním ďalších a dalších zákonov, zväčšili štát, míňanie, štátny dlh. Žiadny skutočný rozdiel medzi nimi nieje či v zahraničnej alebo domácej politike.

Hegel tomu hovoril téza - napríklad nekritické nanútené príjímanie imigrantov cez pseudohumanistické drísty, proti tomu sa dá antitéza - "rasizmus a xenofóbia odmietanie každého a následne vznikne syntéza - keďže dôjde ku konfliktu medzi naivnými slniečkármi a neonacistami či nacionalistami výsledok budú občianske nepokoje kde sa nikto nemôže cítiť bezpečne - a ako syntéza bude ponúknuté že oba strany budú žiadať obnovenie "istoty" cez totálny policajný štát. Takto sa to robilo od nepamäti a bude sa robiť. Riešenie je aby ľudia pochopili čo za psychologické hry s nimi hrajú. To sa ale nestane. Stane sa presne to čo opisujem preto nemá zmnysel proti tomu bojovať. Múdry človek sa stiahne a nechá ostatným môžnosť sa prejavIť, nemá zmysel ísť proti 90 percentám ktoré tomu nerozumejú.. Čakajú nás veľké totalitné zmeny."

Nižšie uvediem ďalší príspevok z netu, s ktorým sa stotožňujem viac:

"Zle počúvaš.

GP najprv potrebuje zničiť Anglosaský svet (SŠA a Anglicko) ktorý nechal vzniknúť rovnako ako židovskú sektu. A previesť riadenie do veľmi huste zaľudnenej oblasti JV Ázie. GP má plán na migračnú vlnu pre Europu. Ale má dve vyústenia v najbližšej dobe(roky?/desiatky rokov?).

1. Vojnu medzi Európou a blízkym východom.

2. chalifát v europe (chalifát ale po čase zanikne- ľudia sa od neho pre nekvalitu riadenia odklonia)

Výsledok by mal byť de religiozovanie európy (ideológia znižovania spotreby ostane-nehovorím že netreba ale nie takým spôsobom ako si to predstavuje GP)

Mali by sme si nájsť 3cestu a to pre začiatok politické kroky ktoré navrhol Pjakin.

GP používa historicky reálne Kresťanstvo a historicky reálny Islám ako páky.

ps. VP SSSR k tomuto vypracoval podrobnú analýzu ale teraz neviem kdeje v dokumentoch ktoré sú už preložené

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-21-9-2015/"


Přesně tak. Mám za to, že po pádu Ameriky, který byl avizován předem, mimo jiné i v různých předpovědích (posledním prezidentem USA bude černoch), matrice katastrofy Ameriky ve filmech, rok 2012 - konec světa atd., měl hned nastat řízený pád eurozóny, který avizovali v matrici - havárie Costa Concordii.
Jenže, americké elity - neocons se začali vzpouzet a pád Ameriky v tom čase, jak byl naplánován se nekonal. Proto bylo potřeba vytvořit novou matrici Evropy (Concordii) - posečkat s potápěním, vytáhnout loď na hladinu, narovnat vrak a provést ho otevřeným mořem do přístavu Janova - středověkého obchodního a finančního centra., kde měl počkat na sešrotování. Tj. prodloužili životnost lodi, a zároveň se rozhodli pro vytvoření něčeho nového, co se "starou" Evropou bude mít nic společný jen ten "materiál". Mohu jen tušit, co je za tím "materiálem". Ale nebudu to zatím řešit, protože sám ještě nemám v tom jasno.
Dříve jsem se domníval, že GP zatím odložil své plány s "Islámským chalífátem" do lepších časů a do popředí vystoupil plán na přetransformování světa na několik center.
Jenže, pak začala migrační vlna, která vznikla z iniciativy Ameriky. GP jí do jisté míry podpořil, nebránil tomu. V hlavě vznikla určitá disonance, proč to děla? Až jsem uviděl ten článek Olgy Četverikové a poslední vystoupení Pjakina, tak mi to sepnulo.
GP nebude vytvářet fungující různě polární svět, nemá totiž čas. GP bude pokračovat ve svém dřívějším plánu tak, aby jednou ránou zabil několik much - podpořil svůj plán na omezení počtu obyvatel, vytvořil novou rasu poslušných biorobotů a zároveň oslabil Rusko. Rusko k vyváženosti svého postavení vedle Čínského giganta nutně potřebuje stabilní a silnou Evropu. Tu Evropu GP chce znetvořit tak, aby k tomu spojení nedošlo. Opět to známé - "rozděl a panuj". Evropa, jak je dnes nasměrována, bude mít starosti sama se sebou. Může být obchodním partnerem Ruska, ale ideologickým spojencem nikoli. Přitom ta "ideologie" jde z evropských center - Bruselu, Německa, Francie a severní země jsou, co se sodomizace a robotizace společnosti tyče, vepředu celé planety. Od společné Evropy už se distancují i Britové, asi tuší, co má přijít.
Za těchto okolnosti, se domnívám, je lepší rozvod. Aby aspoň části Evropy přetekly do zdravějšího bloku a zachránily si tím svoji identitu. Protože tak malé země, jako Česko, Slovensko, Maďarsko , Srbsko, nebudou mít dostatek sil na to, aby iniciovaly ozdravné procesy v celé eurozóně. Možná se mýlím, ale zatím jinou cestu nevidím.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/migracni-krize-evropy-je-plne-rizena/


Opakovanie je matkou múdrosti
-----------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/opakovanie-je-matkou-mudrosti.html


Prečo je potrebné nahradiť pôvodné obyvateľstvo Európy? - V.V. Pjakin
-------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=bemzj4-uy7k

V.V. Pjakin - Proč je nutné nahradit původní evropské obyvatelstvo Araby a černochy?
------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=92t7_fNGYfo


Scenár "európskeho kalifátu" - Vyústenie bez vojny medzi západnou (žido-kresťanskou) a islamskou civilizáciou
------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=fS98bLj_tdQ&feature=youtu.be


O válkách - Preštudujte si tabuľku v strede!!!
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/O-valkach/


Migrační krize Evropy je plně řízená
------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/migracni-krize-evropy-je-plne-rizena/


Migračná kríza v Európe a jej investori
---------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Migracna_kriza_v_Europe_a_jej_investori_730273341.html


Analýza: Řídící procesy globálního prediktora a jeho úloha v současné uprchlické krizi
-----------------------------------------------------------------------
http://aeronet.cz/news/analyza-ridici-procesy-globalniho-prediktora-a-jeho-uloha-v-soucasne-uprchlicke-krizi

Moja reakcia na tento článok
------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/10/reakcia-na-tento-clanok.html


Diskusia a info o gp - Od jardoba
-------------------------
http://pastebin.com/hYDA2Tee


Výtah z diskusních příspěvků o Koncepci sociální bezpečnosti - Úvod do KSB
------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/a-este-raz-kob-opakovanie-matkou-mudrosti-je-vytaz-z-disk-prispevku-/

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/V%C3%BD%C5%A5ah%20z%20disk.%20pr%C3%ADspevkov.doc

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/V%C3%BD%C5%A5ah%20z%20disk.%20pr%C3%ADspevkov.pdf

http://chod.sk/bv2g4 - Skrátená url na pdf


Súčasný stav sveta je dlhodobo neudržateľný a globálna civilizácia stojí na hrane svojho totálneho kolapsu (možno nie po 1.x)
----------------------------------------------------------------------------
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2631038680109373636#allposts/postNum=0


"Trvalý, nekonečný" hospodársky rast, výroba a spotreba - Prečo je to v tomto chorom, sám seba požierajúcom systéme, nevyhnutné? - Aby neskolaboval!
---------------------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast.html


Kapitalizmus dnes je! Je to zrudný systém a totálne zlyhal, keď nedokáže riešiť kolosálne problémy, ktoré sám vygeneroval!
---------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html


Riešenie dneška, keď vyriešime imigrantov! - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!
---------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Globalizácia je proces objektívny!!!
---------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/05/globalizacia-je-proces-objektivny.html


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnost, manipulácia más...!!!
-------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html

3 komentáre:

 1. Takisto si myslím, že GP má rezidenciu vo Švajčiarsku (iba názor), ale ak sa dá na východ, tak si myslím, že si znova vyberie nejakú menšiu krajinu s vysokou životnou úrovňou, nie Čínu - tá je veľká. Tipol by som si Singapur, možno Tchajwan

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Môže byť! A Čína bude slúžiť ako jeho hlavný globálny nástroj/štruktúra/periféria!

   Odstrániť
  2. Inak taiwan nie je moc bezpečné miesto kvôli živelným katastrofám (zemetrasenie)!

   Odstrániť