utorok 1. septembra 2015

Kapitalizmus dnes je! Je to zrudný systém a totálne zlyhal, keď nedokáže riešiť kolosálne problémy, ktoré sám vygeneroval

Problém kapitalizmu vôbec nie je v nejakých občasných štátnych zásahoch, alebo že by nebol. Kapitalizmus nie je vôbec striktne definovaný pojem a skôr sa dá hovoriť o jeho formách, ale nie o tom, že nie je! To je čistá lož! Zopakujme si nejakú TEÓRIU!
* https://sk.wikipedia.org/wiki/Kapitalizmus * https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapitalismus * Ešte zdôrazním jednu vec: Trh nerovná sa kapitalizmus! Trh v rôznych formách tu bol už pred kapitalizmom a bude aj po ňom! Takže sa nevzrušujte, že komuníííííííízmúúúúúúúúúús!

Takže problémy kapitalizmu sú nasledovné:

1. Korporátna ekonomická moc (v skutočnosti nikým nevolená malá hŕstka psychopatov!) je nadradená štátnosti/štátnej moci a politikom = voličom, zákonom, ľudským právam a hlavnému mravne-etickému štandardu národa, morálke a svedomiu jednotlivca! - Fatálne pre celý národ!

2. Absentuje presná koncepcia (plán/cieľ/smer) rozvoja národa! Raketa bez cieľa neexistuje, a rovnako nemôže existovať bez jasného cieľa ani národ?!

3. Hospodárstvo neslúži národu, ale (nadnárodnému) kapitálu a (nadnárodným) kapitalistom (v skutočnosti pár rodinným klanom, ktoré majú pod palcom všetky strategické odvetvia národa)!

4. Hospodárstvo neslúži demograficky podmieneným základným (skutočným a prirodzeným) potrebám národa (všetci ľudia ich majú takmer navlas rovnaké!), ale výlučne iba mamonu/zisku (a ich vlastníkom), čím je hospodárstvo totálne odpojené od reality. Napríklad vôbec nerieši životné prostredie a dochádzajúce nerastné suroviny, demografickú otázku (dnešnú kriticky nízku pôrodnosť - nemá kto robiť na dôchodky a preto nám sem údajne ládujú tých černochov v plnej sile!), alebo hlavnú koncepciu rozvoja národa! Rieši iba zisk a všetko ostatné je podružné! Čo je fatálna chyba! Vidíme to v praxi každý deň!

5. Kapitalizmus vytvoril z trhu (konzumu) monštrum a dominantu (cieľ) života, keď už trh neslúži národu, ale národ ako otrok trhu a jeho skutočným pánom (lokálnym/globálnym oligarchom) a ich psychopatickým záujmom!

6. Kapitalizmus má v sebe zakódovaný vzorec/mechanizmus monopolizácie (nebezpečie koncentrácie nekontrolovanej moci v jednych rukách!), neprirodzeného nad-konzumu (spojeného s potrebou dosahovania nekonečného zisku) a asociálneho správania časti národa, ktorého je kapitalistické usporiadanie spoločnosti hlavným podnecovateľom/faktorom!

7. Kapitalizmus = maximálne ožobráčenie poctivo pracujúcej väčšiny, na úkor parazitickej menšiny, ktorá totálne zotročuje a ovláda väčšinu, bez toho, aby si to väčšina uvedomovala!

8. Kapitalizmus spôsobuje patologické permanentné sociálne pnutie v národe, nerovnováhu, nestabilitu a nerovnomerné/nespravodlivé prerozdeľovanie SPOLOČNE dosiahnutých ziskov!

9. Kapitalizmus = parazitizmus (úrok/dividenda)!

10. Tzv. "voľný" trh a jeho "neviditeľná všeriešiaca ruka" (údajne chytrejšia než samotný ľudský intelekt a schopnosť človeka rozumne plánovať a prispôsobovať sa podľa situácie!) je najväčší mýtus a podvod všetkých čias! Trh, aj ten zdanlivo naj-otvorenejší, je vždy ovládaný najväčšími podvodníckymi psami (monopoly a kartely), taká je pravda!


Kapitalizmus je (a z praxe vidíme, že nespravodlivý, zvieracie inštinkty/pudy zvýrazňujúci a dlhodobo neudržateľný - kedže vyvoláva permanentné sociálne pnutie a zaťažuje biosféru) spôsob organizácie výroby a distribuovania statkov, prerozdeľovania SPOLOČNE dosiahnutých ziskov (z praxe vidieť, že nespravodlivo) a vlastne obecne spôsob organizácie/usporiadania a fungovania celej spoločnosti, ktorá je celá založená na jeho osnove a princípoch ako extrémny individualizmus, "súkromné" vlastníctvo majetku a výrobných prostriedkov (čo je pri dlhovom otroctve kapánek problém), možnosť prachov/akcí bezpracne generovať ďalšie prachy, koncentrácia nekonečného/neobmedzeného zisku/kapitálu a majetku ako dominantného cieľa života; princíp "slobodného a férového" trhu, ponuky a dopytu a "neviditeľnej božej ruky trhu" (my vieme, že tieto princípy v praxi neplatia absolútne /max. na tých nižších úrovniach trhu/, pretože /globálny/ trh buď po častiach alebo ako celkovo vždy niekto ovláda)! kapitalizmus je reálne a v praxi moc súkromného kapitálu v rukách extrémne individualistických indivíduí; respektíve ožobračovanie skutočne pracujúcej väčšiny na úkor parazitickej nepracujúcej démonickej menšiny! A preto všetko, čo tu vidíš, je len výsledkom/následkom týchto kapitalistických princípov/zákonov/mechanizmov, ktoré sú zase len odrazom tej najnižšej (zvieracej) úrovne (ne)ľudskej psychiky (ktorá má svoje opodstatnenie napríklad v kritických chvíľach prežitia človeka ako jednotlivca alebo druhu - v dnešnej post-industriálnej ére všeobecného dostatku už nie - nedostatok je vytváraný umelo ako nástroj zotročovania!), aktuálneho nevýrazného kolektívneho svedomia a prevládajúceho ego/ja-centrického sveto-názoru u ľudí miesto Boho-centrického! Na osnove kapitalizmu sa (hlavne na západe/v ussa) aj rozvinul dnešný bujarý konzum a plytvanie so zdrojmi, ktorý sa umocňuje cez reklamu, propagandu, podprahovú/podvedomú manipuláciu a prostredníctvom účelovo poddimenzovanej životnosti u niektorých výrobkov (čo súvisí s nekonečným dosahovaním zisku ako prostriedku moci a s "plnou" zamestnanosťou oviec, aby nemali čas pracovať na sebe po ľudskej stránke a zaoberať sa riešením svojich a globálnych problémov)! Nič nie je čierno-biele a dnešný systém ide ešte stále nazvať skôr kapitalistickým, kedže tieto hlavné princípy, ktoré som vymenoval, stále prevládajú a absolútne čistý/teoretický laissez-faire kapitalizmus v praxi neexistuje (a keby aj, tak vždy skončí v otroctve, totalite a /korporátnom/ fašizme, či už zjavnom alebo skrytom, čo ide zo sledovania obecného chodu vecí vidieť aj dnes) a vlastne ani nemôže nikdy existovať, kedže má v sebe zakódovaný vzorec brutálneho boja miesto spolupráce; vzorec koncentrácie ziskov a majetku, monopolizácie, korupcie a bezohľadnosti za účelom dosahovania čo najväčších ziskov (spôsobom po mne potopa, účel svätí prostriedky), čo možno nie je v rozpore s čiste chladnokrvným trhovým princípom, ale určite nemá nič spoločné s FÉROVÝM trhom (akurát iba rozumne regulovaný trh môže byť skutočne férový v tom zmysle, že v ňom nebudú dominovať špekulanti, paraziti a nenažraní psychopati)! My ďalej vieme, že kapitál (peniaze) je len jeden z prostriedkov riadenia, čo je definícia moci (ako schopnosť riadiť) a tá pri neľudskom/démonickom stroji psychiky zvykne korumpovať/mravne kaziť a absolútna moc korumpuje absolútne! kapitalizmus ako sveto-názor/ideológia/filozofia života sa podľa mňa logicky vylučuje so skutočne Ľudskou/Človečou štruktúrou psychiky! Trh (reálny) tu bol už dávno pred kapitalizmom, tak sa láskavo netvárme, že je to nejaký kapitalistický výmysel! kapitalizmus, kapitalisti a jeho zástanci ho (trh) len spolu s právom na neobmedzený zisk a majetok pasovali na 1. miesto v zozname celkových priorít spoločnosti/ľudstva/života a tým trh a zisk doviedli do totálneho extrému! Ďalej nemám o čom! BTW: Kedže pojem kapitalizmus má širší význam a ak ho zoberieme ako zástupný pojem na pomenovanie ne-ľudskej totality kapitálu/mamonu/zisku, tak v názve nevidím žiaden problém!


Meleš tu totálne kapitalistické, pravičácke, rakúske, libertariánske, neoliberálne, frídmenovské, hájekovské, mísesovské fašistické sračky, trhovnícke poučky, teórie a dogmy o nefungujúcej "neviditeľnej božej ruke trhu", ktoré v reálnom svete dnešnej masovej priemyselnej výroby, reklamy, propagandy a vo svete, kde vládne zvrátená vše-požierajúca konzumná ideológia, proste nefungujú! Ak niečo skutočne hýbe trhom, tak nie nejaké (neo-liberálne) dogmatické tržné nezmysly o ponuke a dopyte a "nevideteľná božia ruka trhu", ale hlavne "ruka" reklamy, propagandy a následne vyvolané zvieracie emócie u "človeka"! Slobodná voľba je v krypto-zotročenej davo-"elitárnej" a konzumnej spoločnosti len mýtus a reklamný slogan! To práve ty si len hlupák a užitočný idiot mocných, ktorý žije v dogmatickom blude a neprehodnocuje svoje zabetónované defektné stereotypy! Takých ako ty, by som rovno postavil k múru a odjebal do jedného! Lebo, ak existuje na svete najčistejšie stelesnené zlo, tak je to práve kokotizmus, dogmatickosť a dogmatici! Ľudia už dávno prišli na to, že kapitalizmus a skutočná demokracia sa navzájom vylučujú, že kapitalizmus je dlhodobo neudržateľný a sám seba požierajúci systém a to už vy pravičácki kapitalistickí užitoční idioti a vaši páni nikdy neututláte! Tiež ľudia prišli aj na to, že aby kapitalizmus (jeho niektoré formy - 100% neexistuje a ani nikdy nebude!) vôbec ako tak fungoval, tak trh musí byť práve rozumne regulovaný, lebo už od začiatku zavedenia kapitalizmus vo svete vznikalo sociálne pnutie, objavovala sa nespravodlivosť a sociálna nerovnováha, dochádzalo ku krutým bojom a vojnám o mamon = moc, k nespravodlivému prerozdeľovaniu SPOLOČNE vyrobených produktov a dosiahnutých ziskov a tiež k vzniku monopolov a to všetko len preto, lebo kapitalizmus má tieto nespravodlivé, destabilizačné, koncentračné a monopolizačné vzorce už vo svojom jadre! Je úsmevné a idiotské počúvať kadejakých vyjebaných kapitalistov, ako hovoria o nejakom férovom a slobodnom trhu, keď práve platí naopak priama úmera, že čím je trh liberálnejší, tým je aj menej férovejší a neskôr aj paradoxne menej slobodnejší, kedže trh vždy nakoniec začnú ovládať väčšinou tie najväčšie svine a kurvy cez nefér podvody, intrigy, konšpirácie..., ktorých okruh sa neustále znižuje, až začne dochádzať ku kartelovým dohodám, ktoré začnú byť pre týchto kokotov omnoho viac výnosnejšie, než nejaký férový a slobodný trh ty hlupák! Koncentrácia kapitálu = moci v rukách pár hajzlov je pre spoločnosť ako celok, väčšinu a skutočnú demokraciu smrteľne nebezpečná! Preto sa v podstate už hneď na začiatku ranného, feudálneho, otrockého a neľudského kapitalizmu začali zavádzať regulácie, proti-monopolné zákony, clá, ochrana domácich výrobcov..., pretože ľudia chápali, že kapitalizmus = ožobráčenie poctivo pracujúcej väčšiny na úkor nepracujúcej parazitickej menšiny zmrdancov! Len vtedy môže byť trh ako tak férový! Bohužiaľ to poriadne nikdy nefungovalo a to z toho dôvodu, že žijeme už minimálne tisíce rokov v davo-"elitárnej" otrockej spoločnosti, kde si "elita" udržuje svoj informačný monopol/náskok na rozhodujúce znalosti a väčšina ľudí sa tak nachádza na nízkej úrovni chápania, o morálke a svedomí ani nehovoriac (to umocňuje práve kapitalizmus, keď núti ľudí sa medzi sebou navzájom vykorisťovať a na sebe parazitovať)! A preto si tie kapitalistické kurvy aj tak našli svoje cestičky, aj preto, že globálny kapitál je už tak skoncentrovaný úzkou skupinou zmrdaných psychopatov, že si skúpili aj národné štáty a jeho odvetvia, meédiá, zmocnili sa centrálnych bánk a vytvorili z nich svoje súkromné korporácie! Štáty, vlády, politikov a v určitých oprávnených prípadoch správne regulácie a dotácie dnes títo hajzli využívajú na to, aby ničili konkurenciu a ďalej zotročovali celé ľudstvo na Zemi! My im musíme zobrať naše národné štáty späť z ich smradľavých judaistických papŕč, aby nám opäť slúžili k tomu, k čomu pôvodne mali! T.j. k udržovaniu poriadku, bezpečnosti, spravodlivosti, slobody, stability a rovnováhy..., aby zabezpečovali tie veci a činnosti, ktoré si jednotlivec sám nedokáže zabezpečiť! Ani v tom nemáš celkom pravdu, keď tvrdíš, že zapičený kapitalizmus najlepšie odráža ľudskú psychiku! To by si musel vedieť ty tajtrlík kapitalistický dogmatický, že ľudská psychika je mnoho-úrovňový "stroj"/systém, ktorý sa delí na niekoľko častí a preto kapitalizmus maximálne odráža len tú najnižšiu časť ľudskej psychiky (ale nie tú skutočne Ľudskú úroveň) - zvieracie pudy, ktoré sú dôležité maximálne len v čase vojen, katastrof... a boli dôležité v dávnych dobách, keď človek, tlupy, kmene, kráľovstvá... museli o základné potreby k prežitiu (lovná zver, pôda, suroviny...) tvrde bojovať, aby prežili a zachovali tak ľudský druh! Preto ľudská psychika obsahuje tento základný "program"! V dnešnej ére obecného dostatku, keď je nedostatok akurát len umelo vytváraný, aby sa dal človek ľahšie ovládať cez strach, už ale netreba zvieracieho systému, ako je zasratý kapitalizmus, ale naopak je treba systém, kde sa nebude musieť človek obávať o svoje prežitie a bude môcť tak naopak slobodne napĺňať svoj genetický potenciál daný od prírody/Boha! A preto je komunizmus jediný ideál, o ktorý by sa malo ľudstvo postupne usilovať! Komunizmus má každý zdravý a normálny človek v sebe (keby nebol uskutočniteľný, tak by človek nemal takéto ušľachtilé sny vo svojom podvedomí), a človek žije omnoho dlhšie kolektívne (prvotnopospolná spoločnosť, tlupy, kmene, rodové občiny...) než v otrockom, peňažnom, trhovom a kapitalistickom (POZOR: trh tu bol dávno pred kapitalizmom a bude aj po ňom! - kapitalizmus nevymyslel trh vy dogamtický zaslepení kapitalistickí kokoti!) zriadení a usporiadaní spoločnosti, tak tu nedrístaj tie kokotiny! Hahahahahaha...! "Liberální ekonomika není schopna řešit reálné problémy ekonomiky/národa/hospodárstva, které vlastně (sama) způsobuje! ...zavedení demograficky plánované reálné ekonomiky s prvky tržního systému (to je jediné riešenie)! Ekonomika tak bude dělat to, k čemu je určena! Sloužit státu/národu, resp. lidem a jejich demograficky podmíněným potřebám! Trh bude jen stimulem(!) pro (zdravý) rozvoj společnosti, nikoli však pro nesmyslný a nemožný trvalý růst spotřeby a bezbrehý konzum (= globálna ekologická/biosférna katastrofa)! Trh musí byť len súčasťou plánu a nie naopak! Trh musí byť len jeden z prostriedkov/nástrojov k dosiahnutiu plánu!" Amen!

Hahahahahaha...! To práve nedostatočne, zle riadená a nerozumne plánovaná spoločnosť = teda kapitalizmus (a jeho reklamný slogan: "trh všetko vyrieši" - čo je totálna v praxi nefungujúca pičovina! - ako tak tie smithove sračky fungovali počas remeselníctva - v tejto forme trhu, ale nie potom v masovej veľko-priemyselnej kapitalistickej výrobe, kde už išlo čiste len o zisk za každú cenu, kde výroba a následný konzum totálne popreli reálne potreby človeka; kde prachy začali generovať prachy bez skutočnej a poctivej práce!) = nekonečná maximalizácia ziskov, vytvoril dnešný bezbrehý konzum a hroziacu globálnu katastrofu! Jaj jaj jáj ty hlupák! Už som ti tiež napísal, že vlastnosti ako parazitizmus a vykorisťovanie, ktoré sú súčasťou tej najnižšej pudovej/zvieracej úrovne ľudskej psychiky, čo sú aj hlavné atribúty kapitalizmu, sú u človeka prirodzené a správne len v čase prežitia, vojen a katastrof, aby človek prežil; aby sa zachoval druh! A keď už tu niečo bľabotíš o prírode, tak ber na vedomie, že človek nie je zver, ale okrem zvieracích inšinktov (low level program), ktoré mu umožňujú prežiť, má aj morálku a svedomie! Dnes v čase obecného dostatku (keď je nedostatok vytváraný len umelo, aby mocní ovládali ľudí cez najsilnejšiu emóciu strachu! - čo som ti už napísal v 1. príspevku, ale asi nevieš čítať, alebo ti tvoje dogmatické myslenie zatemňuje zdravý úsudok) už musí od nich ľudstvo upustiť a zapracovať na svojej psychike, stereotypoch a morálke (čo je určite ťažké, keď bol človek tak dlho vymývaný a programovaný pro-kapitalistickými sračkoidnými fašistickými dogmami o trhovom kulte), lebo inak globálna civilizácia neprežije koniec 21. storočia! Ty si proste len dogmatický tajtrlík, neschopný prispôsobiť sa novej dobe a okolnostiam, ktorý len neustále melie tie isté dogmatické pičoviny, lže a ešte k tomu ani problematike moc nechápe! Ty vôbec nerozumieš pojmom, pletieš si jabká s hruškami, nevieš, že socializmus (spoločenské zriadenie/ideológia) a komunizmus (ideál - spoločnosť ľudí na báze jednoty svedomia u jednotlivcov! - hovoril o ňom Isá, aj Mohamed prostredníctvom Koránu!) ešte nikdy nikde neexistovali! Boli len snahy (napríklad Mose, Isá, Mohamed, národný socializmus v Nemecku, než ho hitler podvedome pre svojich pánov zfašizoval; skutoční boľševici v ZSSR na čele so Stalinom...), ale na naše nešťastie ich vždy globálni znachari zničili, respektíve preobrátili na svoj pravý opak (napríklad filozofiu života Isu - dnešné pseudo-"kresťanstvo"; zo židov spravili svojich podvedomých otrokov, aby skúpili za úrok celý svet údajne kvôli svojej "vyvolenosti"; prekrútili výklad Koránu) a využili ako metódu na zotročenie ľudstva, aby sa človek nestal skutočným Človekom a zostal len zvieraťom v ľudskej schránke, ovládaným nízkymi/zvieracími pudmi! kapitalizmus človekovi pomohol vytvoriť modernú techno-sféru (ktorá ho dnes už zotročuje), ale neumožnil mu vyvíjať sa aj po duševnej stránke - duševne ho zmrzačil! Zabraňuje mu akurát slobodne rozvíjať svoj genetický potenciál! K tomu bol aj vymyslený a presadený ako údajne jediná alternatíva vo svete! Čo je samozrejme totálny nezmysel! Aj fungujúci kolektivizmus a spolupráca (prvotnopospolná spoločnosť, tlupy, kmene, rodové občiny...) existovali medzi ľuďmi omnoho dlhšie než dnešný západný extrémistický ego-centrický "uži si na max na úkor celku; udrb, koľko vládzeš; po mne potopa" individualizmus! Tak podľa čoho ty tvrdíš, že kapitalizmus je človekovi najbližšie zriadenie?! Hahahahaahaha...! Logiku si nechal kde?! - V piči?! kapitalizmus je dobrý tak leda pre teba, ty nechutná kapitalistická bezBožná "démonická" špina bez morálky a svedomia! Ja nechcem žiť, aby som vykorisťoval slabších a parazitoval na nich, lebo aj oni majú právo na dôstojné zaobchádzanie, ako každá živá bytosť! Verím, že každý môže byť prospešný celku svojim spôsobom! Rád súťažím, ale nemusím človekovi ako kapitalisti 1000x dokazovať, že som lepší a totálne ho zničiť a zašľpať do zeme, aby sa už nepozviechal! To by som urobil iba s nechutnou kapitalistickou špinou! Takú treba vždy bez zľutovania zadupať do zeme! (Žiadne lživé pseudo-"kresťanské" pokrivené dogmy o nastavovaní 2. líca zlu! To sú len sračky vymyslené "satanášmi" v čiernych rúchach, aby mohli lepšie ovládať a zotročovať svoje ovce!) Na 1. mieste je u mňa spolupráca! Ja nie som zver, ale Človek s vysokou úrovňou morálky a svedomia! Ďalej, ty ani nevieš, kto a prečo vymyslel a všemožne podporoval marxizmus (falošná teória na zavedenie komunizmu!), ako v skutočnosti prebiehala studená vojna a o čo tam išlo a prečo nebolo Stalinovi, skutočným boľševikom (ktorí chceli vytvoriť spoločnosť, ktorá by zohľadňovala záujmy skutočne a poctivo pracujúcej väčšiny!) a ZSSR umožnené zrealizovať skutočnú sovietsku/ruskú formu socializmu v praxi! No ako sa môžem potom s tebou normálne baviť, keď nie si na mojej úrovni chápania reality, sveta a v ňom prebiehajúcich globálnych procesov?! Štátny kapitalizmus (nesprávne socializmus/komunizmus) funguje už dlho napríklad v Číne a úspešne a tá rozhodne už nie je dnes zaostalá, už aj vyvíja svoje technológie a vyrába si svoje výrobky a raz vyradí celý západ, kde sa kapitalizmus udržal len zubami nechtami, len tak tak práve na úkor východného bloku, ktorý bol rozbitý diletantstvom a zradou chruščevistov/trockistov a ktorý takto západ svinsky, podlo a nefér, proste kapitalisticky skolonizoval, vyraboval a sparazitoval, aby mohol prežiť a zachovať si svoj vysoký štandard na úkor východného slovanského bloku! Inak by už bolo na západe dávno po kapitalizme! Piču vieš chlapče! kapitalizmus je parazitický pyramídový systém, ktorý nedokáže fungovať v jednom štáte bez regulácií a zodpovedného plánovania a preto sa musí šíriť prostredníctvom globalizácie smerom von, aby neustále priberal nové kolónie, otrokov a odbytiská! Inak by skolaboval, čo mu hrozilo pred tou pseudo-"revolúciou" 89! "Pravý" (skôr reálny)/ranný kapitalizmus na západe fungoval od začiatku, ale kedže má v sebe zakódovaný monopolizačný, kartelový a koncentračný vzorec, tak sa vyvinul až na dnešný korporátny kapitalizmus - fašizmus! Tak skončí každá forma kapitalizmu od "0"! A ak niekto napíše, že kapitalizmus je pokrok, tak je totálny idiot! Pozri sa okolo seba na ten "pokrok" ty! Ja tu vidím iba totálne zdevastovanú a vydrancovanú Zem, ktorej zostáva tak maximálne 100 rokov a nenažrané zombie, ktoré sa vykorisťujú medzi sebou, parazitujú na sebe, likvidujú sa medzi sebou ako konkurenti (rozdeľuj a panuj!), namiesto toho, aby medzi sebou spolupracovali a tí niekoľkí kápovia hore sa len smejú a sem tam tým kokotom dole hodia ohlodané kosti zo stola, aby mali tí kokoti dole zase nejakú motiváciu biť sa ďalej navzájom! kapitalizmu nejde uprieť len technologický pokrok, ale za hrozitánsku cenu! O morálnom, kultúrnom a inom pokroku sa nemožno ani len baviť! Ak máš rád holy-údske sračky, alebo nejaké vrieskajúce buzerantské "satanské" sere-blity slúžiace iluminátom, tak to ťa ľutujem ty úbožiak! To práve za Stalina a vďaka nemu dosiahol ZSSR obrovský skutočný pokrok vo všetkých smeroch (z 80% agrárnej krajiny sa stala svetová priemyselná veľmoc s jadrovou bombou, lietajúca do kozmu a zvýšila sa aj životná úroveň bežných ľudí a to za pomerne krátky časový úsek!) a to mu ešte kadejaké svine hádzali klacky pod nohy (napríklad účelovo zákulisím naplánovaná ww2, keď kapitalistické a globalistické svine na západe financovali a vyzbrojili nacistov, aby zabránili Stalinovi vybudovať skutočný socializmus - spoločnosť bez vykorisťovania a parazitizmu na cudzej práci)! Ďalej, trh skutočne nemôže byť hlavnou dominantou spoločnosti a života, ALE IBA JEDEN zo stimulov k zdravému rozvoju ľudstva a IBA JEDEN z prostriedkov/nástrojov k dosiahnutiu plánu! Trh musí byť len súčasťou plánu! Nie naopak! Ako som už napísal: kapitalizmus je parazit, ktorý požiera sám seba, až ho nakoniec zožerie, aj tých na vrchole (preto teraz robia všetko preto, aby ho demontovali)! Funguje tak maximálne v rozvojovej a (pred)industriálnej krajine, ktorá sa potrebuje rýchlo rozvinúť! Ale v post-industriálnej spoločnosti (ako na západe) alebo v krajine, ako je napríklad slovensko (kde sa všetko, čo bolo vybudované za "socializmu", účelovo zdevastovalo, zlikvidovalo a všetko, čo malo hodnotu, vypredalo/vydrancovalo, aby západní kapitalisti nemali konkurenciu a západ si tak ešte o ďalších 30 rokov na úkor nás a celého sveta mohol udržať svoj konzumný blahobyt - áno, aj za "socializmu" sme robili dobré a kvalitné veci! - spýtaj sa svojho fotra, ako máš 15 ty decko!), kapitalistické zriadenie začne robiť viac zla než úžitku a spoločnosť na ňom založená je dlhodobo neudržateľná a odsúdená k sociálnym nepokojom, zničeniu biosféry a neskôr k celkovej záhube! To vie už dávno aj globálna "elita", a preto sa ho snaží už dosť dlho demontovať! marxizmus mal byť práve tou metódou, ktorá mala obmedziť globálny konzum vo svete, aby sa predišlo nezvratnej globálnej katastrofe! Ale nepodarilo sa ho rozšíriť do celého sveta a preto sú dnes už dávno v behu tvrdšie opatrenia, ktoré kapitalizmus nakoniec pochovajú a možno aj s bielymi nositeľmi zvrátenej a dlhodobo neudržateľnej buržoázne-liberálnej ideológie (o čom je asi lgbti, gender, multi-kulti na západe? - piču vieš, to je ten problém)! Však ty ani nevieš, čo to vlastne je kapitalizmus! Naštuduj si to a nezaťažuj ma so svojimi subjektívnymi pokrivenými idealistickými a od reality odtrhnutými sračkoidnými dojmami a predstavami! * https://sk.wikipedia.org/wiki/Kapitalizmus * Trepeš tu len tie dogmatické nefungujúce poučky od kadejakých pošahaných vytretých dogmatických neo-liberálnych fašistov! kapitalizmus je v praxi vláda kapitálu, ktorý sa vždy koncentruje v rukách pár ľudí, a preto 100%-ný nemôže nikdy existovať! My sa môžme baviť len o formách kapitalizmu, regulovaných alebo laissez faire! Dnešný systém je určite viac kapitalistický než socialistický a ešte stále funguje určite z väčšej časti na kapitalistických princípoch než socialistických! Len totálny kokot môže tvrdiť opak! Všetko, čo tu vidíš, je len následkom liberálneho kapitalizmu! Dokáž, že nie! To ani nemôžeš a vo tom to je! Preto ti zostávajú len tvoje vlhké kapitalistické sny! Hahahahaha...! Smrť kapitalizmu a kapitalistom! Ale ľudia už našťastie tento svinský systém dávno prekukli, už na začiatku, a práve preto sa ho snažili napraviť, sfunkčniť, regulovať a urobiť spravodlivejším/férovejším, ale márne, kedže oproti kapitalistom a ich globálnym šéfikom boli v ťažkej nevýhode a títo psychopatickí zmrdi si aj tak našli svoje cestičky a nakoniec sprivatizovali skoro všetky národné štáty, odvetvia a trhy! Tento boj o národné štáty ale naďalej pokračuje! O čom si myslíš, že bol Husajnov Irak, plukovníkova Líbya, alebo o čom je dnes Asadova Sýria, (Čávezova) Venezuela a podobne?! To sú/boli jedny z posledných národných štátov, ktoré financisti už ovládli, alebo sa ich snažia ovládnuť! Hlavnou príčinou, prečo ľudia zatiaľ nevyhrali boj s kapitalistami, financistami (to sú len poskoci a nástroje globálnej moci!) a ich pánmi je v tom, že už minimálne tisíce rokov na Zemi prebieha skrytá/studená vojna globálneho zákulisia (parazitov) s informačným monopolom na znalosti proti ľuďom, aby nedospeli do stavu skutočného Človeka a nezvratne ich zotročili! To sa im ale nikdy nepodarí a oni to už veľmi dobre vedia! Jediné, na čo sa zmôžu je, že nás budú v tomto vývoji všemožne brzdiť, ale my nakoniec aj tak vyhráme! Musíme! Komunizmus je ideál, za ktorým by mali ľudia ísť, musia ísť(!), inej cesty niet a oni pôjdu a ty a tebe podobní podvedomí dogmatickí užitoční idioti a tvoji zákulisní páni tomu už nezabránite! Môžte sa aj dosrať! Člevek ide ďalej a neustále sa vyvíja a ja dúfam, že sa onedlho začne aj po duševnej stránke! Socializmus raz bude, tak ako ti tu hovorím! Najprv možno len fingovaný ako dnešná "demokracia", vytvorený globálnym zákulisím, aby si čo najdlhšie udržalo moc a mohli na nás parazitovať, ale bude neskôr skutočný! Je to len otázka času! Najprv si niečo naštuduj a potom diskutuj ty pro-kapitalistický dogmatický zabetónovaný šašo! Som zvedavý, čo budete robiť, keď sa raz odstráni hmotná núdza ako napríklad v Star Treku: TNG (na to je už technika a technológie dnes)! Ako obhájite tie vaše tmárske posrané poučky o "neviditeľnej Božej ruke trhu"! * https://www.youtube.com/watch?v=Sr2-pNvmfRI * https://www.youtube.com/watch?v=aDCSv6ggZC0


Si robíš zo mňa prdel ty neo-liberálny cucáku z gympla, vymytý korporátne-fašistickými meédiami zo západu?! Koľko ti je?! :DD Na kapitalizmus ako pojem/jav sa musíme pozrieť z rôznych pohľadov a úrovní chápania, aby sme ho mohli ako tak objektívne ohodnotiť, pretože to je komplexnejšia/mnoho-úrovňová otázka! Učebnicový/ideálny kapitalizmus so 100% slobodným a férovým trhom nie je možné vybudovať v dnešných (ono ho popravde nejde vybudovať vôbec, pretože férový alebo humánny kapitalizmus je oxymoron!) podmienkach a hlavne pri súčasnej úrovni morálky ľudí vo svete, keď je človek viac-menej len ako tak mysliaci ľudoop obklopujúci sa matériou, na úkor rozvoja svojej osobnostnej (intelektuálnej a duchovnej) úrovne! Liberálny kapitalizmus (ako projekt/prostriedok/katalizátor/sociálny experiment globálneho zákulisia na agresívne skúpenie a zglobalizovanie sveta, respektíve spoločensko-politicko-ekonomický systém a ideológia) umožnil vznik súčasného globálneho korporátneho kapitalizmu/fašizmu, extrémneho konzumu a technosféry, ktoré okrem iného ničia prírodu a biosféru! O poklese morálky u ľudstva v dôsledku kapitalistickej (extrémne materialistickej/konzumnej) ideológie "zisk, zisk, zisk a nič len zisk", ani nehovorím! Kapitalizmus je dnes vo svojej pred-poslednej korporátnej fáze (forme) a po nej nasleduje už len fáza smrti! Vážne ma neotravuj s nejakými kravinami a témami, ktoré ja už mám osobne dávno vyriešené! Ja som už chápaním niekde inde než ty, vymytý čierno-biely pravičáku, libertariáne! Bež otravovať na Lžidnes! Tam s tými teoreticko-dogmatickými papagájovanými blbosťami o klasickej liberálnej ekonómii možno na niekoho zapôsobíš! :DD Väčšina ľudí je skôr za socializmus než kapitalizmus! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html

Neodbočuj od témy a neodvádzaj pozornosť inam cucáku (alebo len platený emerický trol?)! Ešte jeden takýto nekalý pokus a končíš tu chlapče! Zablokujem ťa! Vravím ti, nezaujímajú ma takéto tvoje "argumenty"! Tie si nechaj pre svoju starú mať! Keby ma tie blbosti zaujímali, tak si zapnem pro-západnú a pro-kapitalistickú ČT, alebo prečítam podobného razenia Lžidnes! BTW: Ja netvrdím, že všetko, čo vzniklo vďaka kapitalizmu a judaistickej úrokovej porobe, respektíve prišlo zo západu, je zlé, ani nemám nič proti (férovému) trhu, ktorý tu bol už dávno pred kapitalizmom a ten nie je jeho vynálezcom! Ale mám problém s týmto dnešným historicky zdeformovaným reálnym kapitalizmom - obludným globálnym ne-ľudským monštrom! A tieto veci ako počítače a internet by vznikli aj bez kapitalizmu, pretože boli súčasťou objektívne nezvratných procesov (rovnako ako napríklad výskum vesmíru, vesmírne lety, rakety, sondy... v ZSSR - Tvorca vybavil človeka prirodzenou zvedavosťou) a koniec koncov, ľudstvo žilo minimálne dlhé tisícročia aj bez nich a prežilo! Bola by to len otázka času a možno by kvôli tomu nezheblo toľko ľudí! A čas, aj "vďaka" kapitalizmu, už ako živočíšny druh nemáme! Hovorí ti ale niečo správna miera/rovnováha, zmysel pre celok, morálka alebo svedomie?! Zmagorenému kapitalistovi, ktorý má pred očami len zisk, extrémny materializmus "a po mne potopa", asi nie! Dlabem na teba ty nechutný ne-človek! Bež na západ a neotravuj tu! Slovanom nie je kapitalizmus (jak ho poznajú na západe) vlastný!


"Podstatou kapitalistického systému je nadvýroba, plýtvání surovinami, drancování jiných zemí, snizování populace, dluhy a východsko z průseru, aby se nezhroutil a byly větší zisky - válka." - Celkom realistický pohľad na kapitalizmus z netu

- Problém ale je, že svet nie je tak jednoduchý a čierno-biely, ako by sa na prvý pohľad mohol zdať, je komplexnejší a mnoho-úrovňový a na všetky veci sa dá vždy nazerať (hodnotiť ich) z rôznych stránok, respektíve úrovní chápania. Celkový pohľad na svet a veci v ňom zavisí aj od reálnej (nepredstieranej) morálky/etiky daného človeka. Čisto teoreticky, podstata/idea kapitalizmu (ako slobodný trh...) má niečo do seba a nedá sa jednoznačne/absolútne povedať, že by bola vyložene zlá. Všetko závisí od priemernej úrovne morálky spoločnosti/u ľudí, do značnej miery aj kapitalizmus a preto je teoretická (utopistická) predstava kapitalizmu jeho zástancov jedna vec a jeho reálna historicky z(de)formovaná (dnešná fašistická) podoba, zas druhá. Pri nízkej úrovni morálky, kapitalizmus vždy dospeje do formy globálneho korporátneho/monopolného kapitalizmu/fašizmu, tak ako ho poznáme dnes. Preto je podľa mňa (mojej úrovne chápania veci) asi najväčším problémom kapitalistickej ideológie, (zámerná?) absencia zmienky o význame (a potrebe) morálky a svedomia v nej.


Reálny historicky z(de)formovaný kapitalizmus (všetky jeho formy a podoby: či už "utopický" lesé "fér", neo-liberalizmus, štátny kapitalizmus, korporátny/monopolný...) má na svedomí minimálne 100-vky miliónov životov, genocíd, vojen... všade po svete! Obete reálneho historicky z(de)formovaného komunizmu sa príliš zveličujú týmito kadejakými platenými aj presvedčenými anti-komunistickými trtkami, jak je aj Šulo so Sralkom a spol.! Ono to zneje paradoxne, ale pravý poctivý a skutočne férový kapitalizmus (keby sme si pod ním zjednodušene predstavili ideálnu vysoko-morálnu/etickú spoločnosť, kde by si jednotlivci navzájom medzi sebou slobodne a férovo (bez vzájomného osierania, parazitovania a vykorisťovania) vymieňali a poskytovali svoje schopnosti, tovary a služby a vlastnili len toľko, koľko v skutočnosti naozaj potrebujú; spoločnosť, kde by peniaze predstavovali len prostriedok/nástroj uľahčenia výmeny tovarov a služieb a nie "satanský" kult uctievania /modlu/) = vlastne pravý komunizmus (= "Kráľovstvo Božie"), respektíve jeho časť, t.j. spoločnosť na báze svedomia, bez vykorisťovania človeka človekom! Na oba (všetky tri) ale treba skutočne Človečiu morálku! Mnoho ľudí stále tomu nerozumie!

Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Stále nechápeš! Podstata kapitalizmu spočíva najmä v súkromnom (hoci ani toto neplatí na 100% v prípadne "vlastníctva" výrob. prostriedkov na úver!) vlastníctve výrobných prostriedkov (a takmer svoj-voľnom privlastňovaní si spoločne dosiahnutých ziskov - keďže nejakú zákonom stanovenú minimálnu mzdu svojim zamestnancom platiť musíš - keby sa ranný otrocký lesé fér kapitalizmus polovice 19. a začiatku 20. storočia trochu pre ľudí nezatraktívnil začlenením sociálnych prvkov, tak by ho ľudia pri modernej úrovni chápania sveta a reality už dávno roztrhali na totálne cucky, pretože to je dlhodobo jasne neudržateľný spôsob organizácie spoločnosti, keďže ľudská trpezlivosť nie je nekonečná!), čo je jedna z hlavných prekážok zdravého, morálneho a spravodlivého rozvoja spoločnosti, ktorú to takto silne deformuje! Ty tu stále popisuješ iba(!) nejaké ideálne/utopistické sprievodné javy kapitalizmu (trhové princípy, slobodný trh...), ktoré ale v realite nebudú nikdy na 100% fungovať (ako nikdy nebude existovať 100% socializmus alebo ideál komunizmu - ale! obrazne povedané aj ten 50%-ný socializmus je z hľadiska poctivo pracujúcej väčšiny, na ktorej stojí a padá celá spoločnosť a ktorej kvalita, spokojnosť a dôstojnosť života je stále "najobjektívnejším" meradlom spravodlivej organizácie spoločnosti ako celku, či sa to už niekomu páči alebo nie, je 100x lepší a spravodlivejší! spôsob usporiadania spoločnosti, než 50%-ný kapitalizmus!) aj kvôli egoistickým zámerom úzkej skupiny boháčov sveta! Chápeš ma?! Ak nie, tak zabudni na to (s dogmatikom je zbytočné sa o niečom baviť)! Nebuď extrémista a fatalista! Takto to v realite skutočne nefunguje! Určitá forma kapitalizmu tu dnes samozrejme stále je (žiadny socializmus!, iba určité sociálne prvky - čo je kurevský rozdiel!) a môžes sa aj spolu so svojím liberálne ekonomickým a hurá kapitalistickým gurúom Šulínom totálne roztrhať na kusy a beztak nepopriete objektívnu realitu!


Preboha, aký normálny kapitalizmus máš na mysli?! Ten ranný otrocký lesé fér, o ktorom tak neskonale sníva ten (neo)liberálny fašista Šulík?! Kapitalizmus je vadný už z princípu, keď hlása slobodné a neobmedzené vlastníctvo súkromných výrobných prostriedkov a skupovanie aktív (aj takých, čo by mali byť vlastníctvom celej spoločnosti a nie len pár vyvolených zmrdov) - veci, ktoré sú viac pre spoločnosť škodlivé než pozitívne a skutočnými brzdami zdravého rozvoja ľudstva! Samozrejme prítomnosť súkromného trhu (čo ešte ale neznamená kapitalizmus = súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov = hlavná podstata kapitalizmu! - prítomnosť /zdanlivo/ slobodného trhu je iba jeho sprievodným javom/znakom, nie hlavnou podstatou! - 100% slobodný trh je ale utópia a platí: čím je viac liberálnejší, tým viac moci sa koncentruje v rukách pár nevolených psychopatických "démonov"! - všetko je o rovnováhe a správnej miere!) je pre spoločnosť prospešná, ale musí byť rozumne regulovaný, zabezpečovať základné demograficky podmienené potreby spoločnosti (možno aj nejaké degradačné) a podriadený hlavnému plánu (koncepcii) spoločnosti, nie naopak, respektíve musí byť len súčasťou plánu ako nástroj na jeho dosiahnutie (cieľov)! Ďalej, zlatý štandard nie je moc vhodný, ani zlato ako invariant! To skôr elektrická energia - energetický štandard! Nemyslím si, že systém fiat money (mena s núteným obehom, vlastne peniaze) je sám o sebe problém! Ale peniaze musia byť ideálne kryté len prácou (produktami a službami) a ich množstvo musí reálne odrážať súčet všetkých tovarov a služieb v ekonomike, aby nevznikala inflácia! Problém je úrok, ktorý sa musí bezpodmienečne zrušiť a musí byť maximálne nahradený podielom zo zisku!

"Trvalý, nekonečný" hospodársky rast, výroba a spotreba - Prečo je to v tomto chorom, sám seba požierajúcom systéme, nevyhnutné? - Aby neskolaboval
----------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast.html


Ja to vidím takto:
Pojem "voľný" trh je nezmysel, taký neexistuje! Čo to vlastne je?
Pretože, každý trh je riadený/regulovaný nejakými verejnými a súkromnými jednotlivcami; alebo verejnými a súkromnými inštitúciami, minimálne v hlavných parametroch! Ten tzv. "voľný" trh je niekým riadený/regulovaný - inkognito!
Takže tzv. "Voľný" trh treba poslať niekde hodne hlboko alebo ďaleko a je nutné k tejto otázke zmeniť prístup - pokúsiť sa vytvoriť verejne spravodlivo/férovo (centrálne, min. v hlavných/základných parametroch) riadený/regulovaný trh - spoločnosťou/štátom (a štát, to sme my všetci)!

Čo sa týka kapitalizmu, tak tento (ekonomicko-výrobný) systém (organizácie spoločnosti, výroby a distribúcie statkov) je podľa mňa (zámerne) chorý/defektný už z princípu, nakoľko je celý v podstate iba o maximalizácii zisku (prachy generujú prachy - bezpracný zisk) za každú cenu a to všetkými možnými prostriedkami (ktoré zákon povoľuje, alebo ich aspoň nezakazuje - ale zákony sa zvyknú šiť na mieru a niekedy sa aj obchádzajú).
Silne zvýhodňuje amorálnu (špekulantskú) časť spoločnosti, ktorej umožňuje sa dostať k obrovským majetkom a moci (naopak, morálny človek snažiaci sa žiť v rámci svojho svedomia, to má v kapitalizme veľmi ťažké); uprednostňuje individualizmus (vzťah: súkromný vlastník výrobných prostriedkov vs. najímaná pracovná sila) namiesto rovnocennej spolupráce, a legalizuje parazitizmus a vykorisťovanie človeka človekom (v menej viditeľnej forme než otvorená otrokárska spoločnosť).
Takýto systém logicky vytvára permanentné sociálne pnutie vo vnútri spoločnosti (na celom svete) a nepotrebné/zbytočné obyvateľstvo, tiež podnecuje/posilňuje v človeku zvieracie pudy/inštinkty (hrabivosť).
V kapitalizme podľa mňa vyššia morálka nemá šancu vykvitnúť (blokuje morálku a svedomie), tento systém je vhodný a veľmi efektívny iba v spoločnosti s nízkou priemernou mierou morálky; naproti tomu, v morálnejšej spoločnosti majú ľudia skôr tendenciu spolupracovať a vlastniť výrobné prostriedky spoločne (v rámci štátu, firmy/podniku, alebo kombinovane).


Kapitalizmus - Od Hoxa
----------------------
Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/ford-a-stalin-o-tom-jak-zit-lidsky-3/

Směna zboží za jednotky měny není charakteristikou kapitalismu, kapitalismus = soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Destrukční síla, nikoliv tvořivá. Kapitalismus s lidskou tváří je iluze, oxymoron, vždy bude produkovat ekonomicky zbytečné obyvatelstvo, lišit se bude jen ve způsobech jeho likvidace nebo "kulturní" samolikvidace.
Co se týká parametrů optimálního systému, už to zde také bylo víckrát probíráno: energoinvariant, zákaz úročení a lichvy, odstranění všech spekulativních finančních pyramid, základní příjem, kombinace plánu a trhu, trh jako nástroj plánu, nikoliv jeho protipól. Podnikání ano, parazitování na cizí práci nikoliv, eliminace všech zjevných a skrytých mechanismu parasitismu menšiny na většině, orientace ekonomiky na uspokojování demograficky podmíněných potřeb, nikoliv paraziticko-degradačních, zpřístupnění všech znalostí a vědomostí všem bez rozdílu, eliminace dualismu "informace pro masy" / "informace pro zasvěcené"= dehermetizace vědění.

Presne tak! Ten zombí kapitalista nepopisuje kapitalizmus (evidentne si pletie vlastné dojmy s pojmami), ale nejaké klasické trhovníctvo pred ním! Pri určitom chápaní by sa dalo povedať, že vlastne popisuje práve aj komunizmus (= spoločnosť založenú/organizovanú na základe svedomia jednotlivcov - pretože len v takejto spoločnosti by mohla fungovať férová, morálna a slobodná výmena tovarov)!


Na Slovensku nevládnu komunisti a kapitalizmus tu je!
-----------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/02/na-slovensku-nevladnu-komunisti.html

1 komentár:

  1. Krásne napísané.
    Kapitalizmus je nefunkčný systém. Pre mňa fungujúci systém= rovnomerná prosperita všetkých vrstiev, nielen tej vrchnej, systém v ktorom množstvo nadobudnutého bohatstva je priamo úmerné vykonanej práci, čo v kapitalizme funguje presne naopak- vznikla vrstva ktorá kumuluje bohatstvo vysávaním pracovnej sily.

    OdpovedaťOdstrániť