pondelok 28. septembra 2015

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"

Citace z Koránu a KSB - Informácie o relígiách (vlastne sektách)
----------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/citace-z-koranu-a-ksb/


Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (2)
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-2/


Globálny terorizmus a jediný liek na teror
--------------
http://leva-net.webnode.cz/products/globalny-terorizmus-a-jediny-liek-na-teror/


Dovolím si uverejniť vynikajúci príspevok (zhrnutie islamskej a "spol." otázky) od uda2 zo Zvedavca
---------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/dovolim-si-zacitovat-vynikajuci.html


Z netu od Voilu
-----------
V niečom máš pravdu GG. Že relígie (nesprávne náboženstvá) slúžia na ovládanie otrokov je už dnes rozhľadenejším ľuďom jasné, ale Koncept je už od pradávna jeden jediný - a to otrokársky.
Dnes sú ľudia zotročení na úrovni podvedomia a nevedia si tak sami identifikovať čo je pravda a čo je lož, a tak sa krútia v infernálnom kruhu rôznych mýtov a nevedia z neho vyskočiť.
Zdá sa však, že máš o chronológii vývoja globalizácie len povrchné znalosti, lebo ohľadom Ježiša, ako aj šaríje si dosť mimo reálny obRaz.
Ježiš toho priniesol ako vyslanec (posol,prorok) Boha (samozrejme nie Boh, ani bohočlovek, ale spravodlivý človek) veľmi veľa a globalistom trvalo cca 300 rokov, kým definitívne zvrátili jeho učenie. U Zjavení Muhammada už boli "zacvičení" a koránický islám zvrhli za ani nie 30 rokov.
Poďme povedzme k právu šaríja. V podstate drvivá väčšina dogiem historicky reálneho islamu (nie teda koránickeho ešte z čias proroka) bola urobená v časoch 3. kalifa Usmana (Utmana), ktorý vládol v r. 644-656 a kánonizácia Koránu bola ukončená v r. 650 - 652. Chronologicky boli súry poprehadzované (skús pozerať seriál so 115 dielmi rôzne poprehadzovaný, aký z toho budeš mať miš-maš), niektoré kázania Muhammada sa do Koránu nedostali (zápisy jeho druhov boli spálené, Muhammad nikdy nič nenapísal, lebo bol do smrti negramotný, ostatne ani Ježiš nič nenapísal - prečo GG?), niektoré verše boli upravené (hlavne tie, ktoré pri "správnych" výkladoch umožnili strašiť a vykorisťovať stádo) a zredaktorované, keď už drvivá väčšina súčasníkov proroka, ktorí vedeli citovať jeho kázania spamäti bola v rôznych bojoch i cielene zabitá. Potom muslimskí "mudrci" napísali na základe takto "spacifikovaného" Koránu právne normy, ktoré dostali názov šaríja. Čo tam môže potom byť od Boha (ostatne drvivú väčšinu Zjavení dostal Muhammad nie priamo od Boha, ale od egregoru, ktorý má názov anjel Džibril, alebo v Biblii vystupujúci archanjel Gabriel) a čo tam primyslela vtedajšia arabská (nielen, lebo komunikácia bežala aj so starými židmi, pseudokresťanmi a zoroastrikmi - napr. sa do Koránu zaviedlo biblické peklo a ráj ai. "výdobytky" zvrhlých vier) "elita"?
Čiže klasická dogmatizácia a zvrátenie učenia (ostatne tak to bolo so všetkými Zjaveniami prorokov - Noe, Abrahám, Ismail, Jakub, Achnaton, Mojžiš, Budha, Ježiš...)obyčajne až do pravého opaku..
Napriek všetkým cieleným zásahom je Korán oveľa pravdivejšie "sväté písmo" ako Biblia, lebo špecifická veršovaná forma a časté opakovanie tých istých fragmentoch v iných kontextoch ho nedovolili až tak pokaziť ako Bibliu.
Problém muslimov je však v tom, že doteraz veria rôznym dogmatickým výkladom imámov, mufti a mulov, ktoré boli v jadre spacované ešte v 7. stor.
A odvtedy spoločnosť prešla už riadny kus cesty..
Dogma = smrť. Všetko sa predsa vyvíja ... a do tej istej rieky dvakrát nevstúpiš ... Pantha Rei!


V globálnej politike je ešte zatiaľ (podľa náznakov však nie nadlho) USA prisúdená úloha globálneho policajta a šírenia démonkracie rôznymi prostriedkami.
Prečo USA ničia islamský svet? Beží viacero globálnych procesov:
Od 2. pol. 20. stor. sa v islamských krajinách prudko zvýšila gramotnosť a každý rozumnejší muslim si tak môže prečítať a správne vyložiť a pochopiť  Korán (tzv. koránický kontext, miesto zombie kontextu, ako ho vykladá prevážna väčšina imámov, či mufti).
Korán a z neho vyplývajúci islam je pre dnešných skrytých globalistov najnebezpečnejšia "svätá kniha" a relígia (aj keď je tiež sčasti "pokazená" a historický islam v mnohom dovedený do absurdna), ak by sa správne pochopila.
Najväčší problém pre Globalistov je, že Korán zakazuje úžeru a tak v mnohých krajinách globalisti a globálne finančné klany nemajú dostatočnú kontrolu. Ďalej zakazuje chlastanie, drogy, hazardné hry (to sú genocídne zbrane), prostitúciu, homosexualitu (genetické zbrane) ai.
Všetky neduhy, ktoré sú v biblických štátoch povolené a tolerované, ak nie skryte podporované...a zdegenerované cirkvi mlčia, prípadne ešte pijú víno, ako kanibalský symbol "Ježišovej krvi"..
Ďalej v mnohých islamských krajinách bol a je veľmi silný hospodársky rast (napriek rôznym zákulisným ťahom, hlavne vďaka bezúročnému bankovníctvu) a s ním do určitej miery spojená vysoká natalita. Mnohí muslimovia tak prakticky od narodenia nemajú možnosť sa adekvátne zamestnať (miestne elity ich zdierajú oi. aj nízkymi mzdami).
Ďalším globálnym procesom je, že mnohí muslimovia migrujú do biblických štátov, aby sa nejak uživili a zaberajú tzv. neprestížne profesie (z Indie a Pakistánu - GB,z Alžírska, Maroka, Tunisu, Egyptu - FRA, Turci, Albánci hlavne do Nemecka atď.) o ktoré miestni ubermenschi nemajú nejaký valný záujem.
Globalisti dnes "červený" teror 20. stor. nahradili pseudomuslimským - nová armáda zombie "revolucionárov", ktorí bojujú za lepšie podmienky pod Slnkom. Množstvo podprocesov je riadených cez "tajné" služby, ktoré financovali oi. aj Bin Aladina, či Arafata, alebo teraz Al Kájdu, Hamas, či wahhábistov, ktorá je špeciálne vyšolichaná militantná sekty islamu britskou rozviedkou.
Koncom 20. stor. sa tak objavil nový fenomén (po plánovanom zrútení "červeného impéria"), a to islamský fundamentalizmus a terorizmus, kde sa využíva mnoho zombifikačných prvkov islamu.
Antikoránický globálny proces beží už pár desiatok rokov a dnešná migračná vlna novodobých "revolucionárov" má podryť kultúrne základy hlavne Európy a je riadená z Londonu a vykonávaná najmä USA, ktoré si tak zlepšujú svoju pozíciu tentokrát na úkor Európy. Mnohí šéfikovia štátov (Merkel, Holland ai.) sú len marionety centrál v Londone, Paríži, či Washingtone a musia šliapať ako páničkovia pískajú..
Ide o mnohoúrovňový plán a teraz bežia strednodobé procesy na prípravu "svetovej revolúcie".
ŽID a IzRaEl nakoniec môže byť jednou z obetí, ako mnohokrát v histórii Dušan, ďalší holohoax...nie je totiž ten, čo objednáva muziku, hoci sa snaží tiež hrať v orchestri na pár nástrojov, ako mu určí kapelník..:))


Z netu od Hoxa
--------------
Pokud budeme analyzovat Korán, tak se jedná o vícevrstevné sdělení.
Zaprvé tam je to, co je adresováno osobně Mohamedovi a v životě se netýká nikoho jiného kromě něho, a může být zajímavé pouze v historickém aspektu.
V koránu je dále to, co je adresováno současníkům Mohameda a jeho krajanům, soukmenovcům. Je to určeno jim, aby se korán mohl uplatnit v kultuře té společnosti se všemi jejími nectnostmi. A je tam to, co je adresováno všem lidem pro všechny časy nezávisle na tom, jak a k jakému národu patří.
Chápete? Nemluvím o tom, že všichni musí chodit do mešity, a to z jednoduchého důvodu, že korán sám sebe charakterizuje jako „arabský zákoník“, což znamená, že pro ty, kteří nepatří k Arabům, je určený pro informaci, k rozmýšlení, ale určitě ne k tomu, aby stavěli mešity, bořili chrámy, zaváděli muslimské rituály nebo něco podobného. V koránu je přímo řečeno: „Nebudiž žádného donucování v náboženství.“ [2:256] To znamená, že princip svobody svědomí je deklarován otevřeně.
V koránu se praví, že lidé nesmí nad sebou mít jiného pána kromě Boha. Takže korán v těchto slovech popírá oprávněnost existence všech vnitřně sociálních individuálních hierarchií.
Korán vybízí, aby v každé společnosti byla komunita vyzývající k dobrému, přikazující vhodné a zakazující zavrženíhodné. [104]
Pokud to porovnáme s dějinami, tak je v koránu popisována předkřesťanská Rus, ve které byla mravně a eticky jednotná společnost, a kde žrečská vnitřně sociální vyšší moc byla přístupná všem. Korán však na rozdíl od bible neobsahuje koncepce globalizace připravené k použití. Obsahuje však vše nezbytné k tomu, aby přemýšlející dobří lidé mohli rozvinout koncepci globalizace, která by byla alternativní k biblické koncepci výkupu světa se všemi jeho obyvateli a majetkem prostřednictvím lichvy. Přičemž pokud se podíváme na vztah koránského učení k nevěřícím, tak je svou podstatou osvícenské. Přiznává lidem právo na ty chyby, které zdědili z kultur svých předků, ale zavazuje je přemýšlet a přijít k pravověrnosti nezávisle na svém původu a ostatně i náboženské příslušnosti.
Všechny námitky k náboženství před vznikem koránu se redukují na to, že rabinát utajil část toho, co bylo předáno Mojžíšovi, že to před lidmi skryl. Je to potvrzeno jak historicky, tak i v textech. Křesťanství je vyčítáno vytvoření dogmatu o Trojici a odchýlení se od Kristova učení. Pokud Kristus kázal, že Království boží na zemi musí být vybudováno úsilím samotných lidí, tak je toto obvinění v koránu také potvrzeno.
Koránická kultura dnes
A dále to vypadá tak, že islám ve své historické podobě nerealizoval ty ideály, které mu byly prostřednictvím Mohameda předány, neboť se stal davo-elitářskou kulturou a diktatura svědomí v něm byla zaměněna diktaturou šaríje a diktaturou rituálu. Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/bohoslovie-ruskej-civilizacie/

> Či to je alebo nie je lož – to je vec viery.

Objektivní satanismus – realita je jedna, Tvůrce je jeden, není to věc víry.

Korán obviňuje židy ze zkreslení Zjevení, které bylo předáno Mojžíšovi, zmiňuje navíc Rozlišení, které mu bylo dáno. Čím bys argumentoval v prospěch verze, že Mohamed byl lžeprorok?

Lžeproroků bylo v každé době mnoho. Pokud si myslíš, že Mohamed byl lžeprorok, zbývá vysvětlit pár maličkostí, aby o tvojí verzi mělo smysl vůbec diskutovat (pozor, mluvím o tom co se dělo v prvních 10-50 letech po r. 610, nikoliv o tom co se dělo později a jak byly myšlenky deformovány a zneužívány):

1. čím bylo objektivně podmíněno to, že pár semitských kmenů na nízkém stupni vývoje, věčně rozhádaných, se sjednotilo kolem nějaké myšlenky, v rekordně krátké době porazily velmoci té doby, vytvořily centralizovaný stát který předtím neměli, expandovali na asi 5-10x větší území než je arabský poloostrov a všechny tyto změny vedly k výraznému civilizačnímu rozvoji, rozvoji vědy a kultury během tzv. zlatého věku islámu v 7-9. století našeho letopočtu. Krátce: unikátní případ v historii, vznikla nová civilizace “z ničeho” a posunula společnost výrazně vpřed.

Pokud byl Mohamed lžeprorok, čím byl objektivně podmíněn tento vývoj a proč se to neopakovalo jinde a jindy?

2. proč Korán říká že všichni lidé jsou si rovni, nezávisle na rase, barvě kůže a vyznání?

3. proč uznává Ježíše a Mojžíše, říká že všichni lidé pochází od Adama?

4. proč přišel s revoluční tolerancí k jiným náboženstvím? Do té doby nikde na světě něco podobného nebylo: a. každý měl právo vyznání; b. islámský stát na sebe bral garance bezpečnosti všech bez rozdílu vyznání;
c. nemuslimové řešili svoje záležitosti sami, jen pokud chtěli mohli se obrátit na islámské soudnictví; tj. ve své podstatě nemuslimové měli lepší podmínky než muslimové, neměli např. brannou povinnost.

5. odkud jsou v Koránu informace, které Mohamed nemohl vědět?


"Sväté písmo", dobro vs. zlo, Satan... - Od jardoba
---------------------------------------------------
Hovorí mi z duše. To čo si myslím už dlho. Žiadne sväte písmo nemožno brať ako dogmu (Biblia, Korán). Aj v Novom Zákone, aj v Koráne sú mnohé vety ktorými sa možno inšpirovať, ale nemožno si ich idealizovať... Mohamed, Kristus istotne mohli byť jedincami s Ľudskou psychikou, prorokmi hovoriacimi s Tvorcom, ale písomné spracovanie je prefiltrované subjektivizmom autora, plus dobou a spôsobom vyjadrovania, lexikou. Výrazy používané v tej dobe, spôsob myslenia a potrieb spoločnosti v tej dobe, nemusia byť kompatibilné s dneškom. Každopádne, ako hovorí Jefimov, ukázali, že každý z nás môže byť Človekom, a môže sa rozprávať s Bohom (obojsmerne). Je to dokonca nutné.
Plne súhlasím s tým, že najskutočnejším božím zjavením je príroda (a vesmír). Príroda je kniha Tvorcu. Objavujeme objavené.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/v-jefimov-o-bohu-a-satanovi/


Odo mňa
-------
https://www.hlavnespravy.sk/sarkozy-valls-podpisali-manifest-ziadajuci-odstranit-z-koranu-verse-vyzyvajuce-vrazdenie-zidov-krestanov-neveriacich/1395496

Konečne si napísal z Koránu ohľadne boja proti "ľuďom Knihy" niečo konkrétnejšie (9:29), ale...

Ja sa pýtam, kde presne sa píše, že moslimovia majú zabíjať židov a kresťanov jak mravcov iba preto, že nechcú pristúpiť na islam?
Korán hovorí o správnej miere použitia boja, ak je preň dôvod, a nie že je treba židov a kresťanov zabíjať jak mravce, ak nechcú nedobrovoľne prijať islam.
To je samozrejme blbosť.
Korán 2:256 - V náboženstve niet donútenia. - !

Dôležitý je aj kontext, bez ktorého by sa nikdy v Koráne neobjavil ten verš, na ktorý sa odvolávaš (9:29).
A ten hovorí o odpadlíctve od Božieho Zámeru, dlhodobých nepriateľských a podliackych aktivitách bezbožných židov a kresťanov voči moslimskej komunite, medzi ktoré samozrejme patrí aj bránenie v šírení islamu medzi ľudí vo svete na dobrovoľnej báze (veď predsa aj dnes máme na západe slobodu vyznania, čo je ok).
Takisto kontext odkazuje na nedodržanie dohôd zo strany židov a kresťanov, na ktorých sa predtým s moslimami dohodli (zrejme po rôznych vzájomných počiatočných bojoch a potýčkach, keď moslimovia vyhrali).

Tu je tá časť 9:29 podrobne vysvetlená:
http://www.koran.sk/Koran%20preklad%20s%20vyklad%202015%201.pdf


https://www.hlavnespravy.sk/sarkozy-valls-podpisali-manifest-ziadajuci-odstranit-z-koranu-verse-vyzyvajuce-vrazdenie-zidov-krestanov-neveriacich/1395496

Je veľmi nepravdepodobné, že Korán alebo pôvodné učenie (filozofia) človeka-proroka Isu (= meno Ježiša používané v Koráne), na základe ktorého vznikla relígia, ktorá bola až po smrti Ježiša nazvaná ako "kresťanstvo", boli od začiatku vytvorené "rabinátom" (= nástrojom GP) na ovládanie ľudí.

Pravda je taká, že jak učenie/filozofia človeka-proroka Isu, tak aj človeka-proroka Mohameda boli cieľom diverzie rabinátu po ich vzniku, pretože im nabúrali monopol na "pastvu" ovečiek.

Metódy boli typicky podliacke na rabinát (na začiatku pokusy podplácať, potom slovné hrozby, neskôr aj pokusy o atentáty - len na samotného Mohameda ich bolo neúspešne spáchaných niekoľko, užitoční idioti, infiltrovaní agenti, šírenie lží; využívanie tretích strán - kde sa dvaja bijú, tretí víťazí; pokusy o deformáciu učení po smrti ich zakladateľov a pod.).

Mimochodom, Mohamed (rovnako i Ježiš) neprišiel s ničím novým ani výnimočným, než už pred ním hlásali predošlí proroci ako napr. Noe, Abrahám, Mojžiš alebo Ježiš, ktorých učenia boli tiež neskôr zdeformované, či už z nepochopenia samotnými ľuďmi alebo zámerne zákulisím z mocenských pohnútok.

Korán je ale podľa niektorých štúdií/prác najmenej zdeformované a posledné "Zjavenie" "zoslané" ľudstvu "Zhora" skrze nejakého človeka-proroka, ktoré sa doteraz pohlavárom globálnej politiky nepodarilo úplne znehodnotiť a tak sa ho snažia zdiskreditovať cez sdeformovaný zombi (pseudo)islam, ktorý sa líši od pôvodného, ktorý existoval počas života proroka Mohameda a tesne po jeho smrti.
Podstata (jadro) Koránu je objektívne dobrá a správna, a v úplnom rozpore s cieľmi svetového zákulisia, o čom sa môže presvedčiť každý sám, keď si Korán prečíta a správne pochopí (+ využije k tomu príslušné analýzy a práce) - až potom mu to všetko začne do seba zapadať.

Čo sa týka "spiknutia proti cirkvi a ľudstvu", tak tento zdroj osobne beriem s dosť veľkou rezervou, pretože za ním stoja určité "sily temna", ktoré nemajú s ľudstvom žiadne humánne plány.

Ak niekto tvrdí, že židia a globálne zákulisie sa dnes snažia zničiť kresťanstvo (v zmysle pôvodnej filozofie Ježiša), tak objektívne platí, že nemožno ešte raz zničiť to, čo už bolo dávno zničené!
Lebo súčasné kresťanstvo (= rituálny modlo-služobnícky nekrofilný kult pribitej /polo/mŕtvoly na kríži - údajne boho-človeka) nemá skoro nič spoločné s pôvodným učením (filozofiou) človeka-proroka Ježiša (podobne je to aj s islamom = dnes len zombi rituálne búchanie hlavou o koberec)!
V skutočnosti ide o demontáž buržoázne-liberálnej ideológie západu v globálnom merítku pomocou mravne-etickej (podpora sexuálneho kultu, lgbtiq, gender ideológií) a intelektuálnej (viď "kultivácia" človeka "konzumného") dekadencie a genetickej degenerácie (cez návykové látky, nevhodný spôsob stravovania, a vďaka permanentnému stresu), ktoré vedú k postupnej fyzickej (samo)likvidácii obyvateľstva západu, a pomocou nahradenia jej nositeľov inou "bio-masou" s cudzorodou/nekompatibilnou kultúrou (viď samovražedná prisťahovalecká politika na západe desaťročia realizovaná skrze liberálov-"slniečkárov", za ktorou stoja globalisti - dnes tento proces do určitej miery brzdia).
A to sa samozrejme realizuje aj tak, že sa útočí na fundamentálne piliere západnej civilizácie (ako je napr. inštitút tradičnej rodiny pozostávajúcej z muža a ženy), ktoré vychádzajú z toho, čo bolo historicky nazvané ako "kresťanstvo".

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
--------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Súčasný biblický projekt (koncept/koncepcia) globalizácie globálneho prediktora
------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek
---------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/premozeni-krestanstvi-svetovym-zakulisim-politicke-technologie-a-vysledek/


Korán nie je náboženstvo, Islam je náboženstvo, keď už tak!
Korán (a tiež aj Biblia a spol.) je len takou pripomienkou, resp. zbierkou odporúčaní a inšpirácií, ako by mal človek správne žiť - že by mal žiť podľa svojho vlastného svedomia! - to je hlavná myšlienka a informácia, ktorú Korán obsahuje (ktorá sa z neho dá vyextrahovať), a ktorú prorok Mohamed obdržal, nazvime to - z "vyšších sfér Vesmíru"!
Korán (a tiež aj Biblia a spol.) by nemal byť dogmou a tože ho tak niekto berie, to je iba jeho osobný problém a chybný prístup k životu.

Teda, Korán (a tiež aj Bibliu a spol.) nemožno brať ako nejaký absolútny/ultimatívny návod pre život človeka (taký už z princípu nemôže existovať, lebo život každého človeka je jedinečný, nič nie je stále a všetko podlieha neustálemu vývoju a zmenám; lebo by sa obrazne povedané nezmestil ani na "milión" stránok :) )!

Tiež je treba mať na pamäti, že informáciu (informácie), ktorú obdržal prorok Mohamed, nazvime to - "z vyšších sfér Vesmíru", bola subjektívne spracovaná jeho vlastným strojom psychiky (vedomím, podvedomím, stereotypmi, intelektom, osobnou mierou chápania a mravnosti), a z toho vyplýva, že nemusel všetko správne pochopiť a vyložiť si objektívne, a preto Korán môže obsahovať aj určité subjektívne nepresnosti, dezinterpretácie a chyby (nehľadiac na zámerné "bugs", ktoré boli do neho neskôr účelovo vložené určitými záujmovo-mocenskými skupinami), pretože sa jedná iba o ľudský výtvor/produkt ako každé "Písmo sväté" (vrátane Biblie a spol., aj vrátane KSB a DVTR) alebo čokoľvek iné (počítač, raketa, jedlo, teória, ...)!
A preto je nutné neustále všetko rozlišovať, a tzv. rozlíšenie každému človeku "dáva" iba Boh-Tvorca na základe osobnej miery mravnosti každého jedinca!


Ja tiež v podstate k životu nepotrebujem žiadne "Sväté" knihy (resp. nevyhľadávam ich cieľavedome, a dalo by sa povedať, že oni si občas samé nájdu mňa :) ) a náboženstvá, čo ale ešte neznamená, že si niekedy niečo z nejakej náboženskej knihy neprečítam kvôli určitej informácii alebo len tak pre inšpiráciu.

Ale za najautentickejšiu "Svätú" knihu pochádzajúcu priamo od Boha-Tvorcu pokladám život sám a svet okolo seba, t.j. Prírodu a Vesmír!

Korán je pre mňa osobne (a myslím si, že taký bol aj pôvodný zámer proroka Mohameda - predtým napríklad Ježiša a Mojžiša a pod., čo sa týka ich učení, filozofií, myšlienok rád a odporúčaní) iba takou pripomienkou a potvrdením filozofií, učení, myšlienok, rád a odporúčaní predošlých prorokov, že Boh existuje len jeden pre všetkých ľudí na Zemi (predstavu o Bohu teraz nechajme bokom, o tom nech si radšej každý v súkromí porozmýšľa sám, ale podľa mňa Korán opisuje Boha na tú dobu celkom výstižne a najbližšie k objektívnej pravde), a že ľudia majú žiť podľa svojho vlastného svedomia; ďalej beriem Korán a i hocijaké iné "Sväté" písmo iba ako zdroj inšpirácie a zbierku nadčasových myšlienok, rád, odporúčaní a informácií nielen pre moslimov, ale v niektorých prípadoch aj pre všetkých ľudí na svete.

To znamená, že Korán ani hocijaké iné "Písmo sväté" neberiem ako nemennú dogmu a prameň absolútnej pravdy (pretože také už z princípu nemôžu existovať!), ale o tom tu už predsa bola viackrát reč.
Podobne dnes chápem aj napr. KSB a DVTR.


"ziadny prvozdroj koranu predsa neexistuje. mohamed nic nenapisal, pisali az nieco po nom, co bolo hned nasledne kompletne revidovane podla potrieb. ake su to tie prvozdroje"

Kompletne?! Nie je tam ani zrniečko toho, čo učil Mohamed, ani zrniečko pravdy?!

Takže ty tvrdíš, že ani jedna informácia/myšlienka (ani ich podstata) z tých informácií/myšlienok, ktoré sa Mohamed snažil odovzdať moslimom (čo sa mu čiastočne podarilo, keď napr. niektorí súčasníci Mohameda dokázali jeho učenie recitovať spamäti), sa v Koráne vôbec nenachádza?!
A čo tak:
- úrok ako Boží hriech,
- zákaz alkoholu,
- odmietnutie Židov ako Bohom vyvoleného národa, pretože podľa Koránu nesplnili civilizačnú misiu, ktorá im bola Zhora daná
- odporúčanie ľuďom žiť podľa svedomia a vybudovať "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi (a nie do neho vstúpiť až na onom svete),
- odmietanie všetkého zlého,
- nabádanie na vykonávanie dobrých skutkov, alebo
- Korán tiež údajne nepriamo odkazuje na MIM (systém s-trojenia: Matéria + Informácia + Miera)!
Chceš mi tvrdiť, že kurátori a vlastníci biblického projektu boli až takí sprostí, že tieto kardinálne informácie, ktoré evidentne rozbíjajú ich biblický projekt zotročenia celého ľudstva v mene jedného pseudo-boha na cimpr-campr, včlenili do Koránu sami osobne?! :DD
Alebo to bolo skôr tak, že Korán nedokázali zdeformovať a zvrátiť podľa svojich predstáv?!
A ak sa po smrti Mohameda do Koránu nedostala ani čiastočka z učenia/filozofie proroka, tak ako potom vysvetlíš tzv. zlatý vek Islamu (rozvoj vedy, umenia, kultúry...)? Iba náhoda? Náhody sa v objektívnej realite nedejú!

Poskytni pádny dôkaz na podloženie tohto tvojho nehanebne lživého tvrdenia!

Takže Korán (resp. jeho najpôvodnejšie verzie) je sám o sebe prvo-zdrojom (nakoľko objektívnejšieho asi niet), z ktorého ide čiastočne vychádzať (podobne ako napr. aj z Biblie)!
Samozrejme, že pôvodné rady/odporúčania, myšlienky a informácie Mohameda boli po jeho smrti v napísanom Koráne čiastočne, buď zámerne alebo nevedome (na základe subjektivizmu autorov) pozmenené, alebo sa jednalo o nejakú kombináciu (boli tam napr. vsunuté aj niektoré biblické bludy určené k strašeniu ovečiek - peklo a raj), ale podľa niekoľkých serióznych indícií a argumentov (analýz) je Korán aj tak menej zdeformovaným a omnoho pravdivejším "Svätým Písmom" než napr. staršia Biblia (= prepisy prepisov a ich ďalšie prepisy :)) - vďaka čomu došlo k značnej deformácii pôvodných textov, informácií a myšlienok Isu, pričom treba dodať, že samotný Isá, ako je v Koráne pomenovaný Ježiš Kristus, nikdy nič nenapísal, podobne ako ani Mohamed, a radšej šírili svoje učenie praktickou činnosťou, lebo si uvedomovali nepresnosť písaného kódu a jeho výkladu)!
Korán je tiež napísaný v špecifickej veršovanej podobe s využitím opakovania jednotlivých motívov v rôznych veršoch, čo značne sťažilo úplné zdeformovanie pôvodných myšlienok/informácií Koránu.
A pokiaľ si niekto namiesto nejakých účelových a plytkých mejnstrímových anti-Koránskych a anti-Islamských výkalov a účelových výkladov Koránu, alebo citácií účelovo vytrhnutých z kontextu, sám neprečíta a správne nepochopí Korán + neporovná si svoj názor so serióznymi analýzami Koránu (napr. od VP-ZSSR), tak môže tak jedine držať vieš čo, a nie tárať účelové mejnstrímom PíáRené sprostosti!

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/stalin-bolsevizmus-nie-je-v-slovach-ale-v-skutkoch/


Ako to chápem ja:

1. Korán sa dnes pokladá za posledné a nejmenej zdeformované Zjavenie Zhora (z Vesmíru - skôr si myslím, že sa Mohamedovi podarilo napojiť na nejaký egregor), odovzdané v obrazoch negramotnému Mohamedovi. Sú to všeobecné/univerzálne odporúčania Boha-Tvorcu venované sprostredkovane skrze Mohameda konkrétnym ľuďom žijúcim v konkrétnom prostredí a období, ako by mali títo správne žiť, ale nachádzajú sa v ňom aj informácie určené ľudstvu ako celku, nezávisle na rase, viere alebo národnosti. Niektoré informácie boli pôvodne určené len Mohamedovi osobne. A keďže je to dnes zdá sa najmenej skreslené učenie, tak z tohto dôvodu je využívané aj ako pomôcka VP-ZSSR, ktorý rovnako využíva a cituje aj texty z Biblie.

2. Pôvodný Islam z čias proroka Mohameda bol počas globálneho historického procesu zámerne, ale aj na základe subjektívneho (ne)pochopenia a výkladu Koránu samotnými regionálnymi/nacionálnymi arabskými/moslimskými "elitami" (učencami), postupne (de)formovaný, zritualizovaný a zadogmovaný a v podstate jeho pôvodná/základná info bola zvrátená až na svoj pravý opak, obdobne ako u autentickej filozofii (učení) Issu. Dnes nie je žiaden Islam Koránický, pretože všetky majú s Koránom pramálo spoločného.

3. Posolstvo Islamu/Koránu ako posledného Zjavenia/vnuknutia Boha-Tvorcu človeku bolo rovnaké ako asi u všetkých doterajších ľuďom známych Zjavení/vnuknutí: Ľudia, staňte sa Ľuďmi!

4. Keďže je Korán dnes najemnej pokazené učenie, tak logicky sa do neho zámerne aj z ľudského nepochopenia objektívnej pravdy dostali určité defektné kódy a ľudské/svetské výmysly. Treba si uvedomiť, že Mohamed bol negramotný a tak svoje predstavy odovzdával ostatným ľuďom ďalej iba ústne a takto sa aj zo začiatku Korán šíril, keď ho islamskí učenci vedeli recitovať naspamäť. Až neskôr po smrti proroka bol prevedený do písomnej formy. Tento proces vtedajšie globálne zákulisie z pochopiteľných príčin nenechalo bez povšimnutia (napr.: boli podporovaní iba určití učenci a iní všemožne blokovaní až fyzicky likvidovaní). Ale Korán sa i cez to všetko beztak nepodarilo moc zdeformovať, aj vďaka svojej špecifickej veršovanej podobe, ktorá znemožnila prílišné skreslenie jeho podstaty. A aj v dôsledku toho islamská civilizácia v prvých storočiach svojej existencie zažila svoj zlatý vek a sypať sa to začalo až neskôr. Čo sa týka prekladu Koránu (s vysvetlivkami aj bez) v slovenskom jazyku, dá sa zdarma stiahnúť napr. tu: * www.koran.sk


Nemáš vlastný rozum, intuíciu, svedomie a rozlíšenie (ktoré "dáva" len Boh každému podľa jeho reálnej - nepredstieranej morálky), keď nedokážeš určiť (odhadnúť), ktoré informácie sú v Koráne (Biblii...) správne a užitočné pre celé ľudstvo, a ktoré už nie (resp. ktoré by mohli pochádzať od Mohameda alebo Boha...)?
Ako chceš potom žiť, keď nedokážeš v živote rozlišovať (dobro a zlo...)?

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-strategie-gp-k-prekonani-koranickeho-islamu/


Úrok je natvrdo zakázaný v Koráne a nie v súčasnom historicky s(de)formovanom Islame (v defektnom výklade Koránu - aj starí židovskí rabíni pôvodné/staré judaistické texty vyložili chytrácky tak, že neskôr už mohli židia požičiavať na úrok aj bratovi svojmu a nielen sprostému gojímovi), kde je v podstate ukrytý (alebo sa využíva podiel zo zisku a pod. - viď "islamské bankovníctvo" na Wiki), čo vie asi každý, kto sa o to viac zaujíma. Toto len potvrdzuje fakt, že islamská civilizácia prehrala svoj historický boj s kurátormi a vlastníkmi biblického globalizačného projektu!
Ale aj tak je islamské bankovníctvo o čosi zdravšie (banky musia udržiavať 100% rezervy) a morálnejšie než to západné.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-strategie-gp-k-prekonani-koranickeho-islamu/


Sám si týmto svojim príspevkom potvrdil, že v zámernom deformovaní Koránického učenia mali do značnej miery zaborené pracky aj judaisti ako výkonné nástroje GP na šírenie jeho biblickej koncepcie zotročenia celého ľudstva, a že za to tým pádom nemôže samotný Korán.
Lebo keby moslimovia žili podľa neho z väčšej časti ovšem nedogmaticky (len by sa ním v pozitívnom význame inšpirovali - podobne západná civilizácia Novým Zákonom), tak dnes svet vypadá úplne inak (lenže pseudo-moslimovia sú v podstate rovnakí farizeji ako pseudo-kresťania, ktorí si navzájom moc nemajú čo vyčítať).
Tak o čom tu vlastne píšeš, čo za nepodstatné blbosti na odvádzanie pozornosti od merita veci sa tu stále snažíš ľuďom podsúvať?

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-strategie-gp-k-prekonani-koranickeho-islamu/


Osobne nemám problém s pojmom "Koránický Islam", hoci je súčasný Korán (jeho text) tiež do určitej miery zdeformované učenie (filozofia života), ale aj napriek tomu sa tam zachovalo hodne dobrého a užitočného pre všetkých ľudí na svete!
Podstatné je však to, že aktuálny historicky s(de)formovaný (pseudo)Islam nemá ani s tým dnešným Koránom skoro nič spoločné!
A keby dnes moslimovia žili aspoň z 10% podľa súčasného Koránu (správne ho chápajúc a inšpirujúc sa ním vo svojich životoch nedogmaticky), tak by bol svet určite lepším miestom pre život Človeka (takto je len pre opice)!
Dnes ľudia žijú iba ako za trest, jedná sa o "satanizmus" najväčšieho kalibru bez morálky, svedomia, rozumu, osobného a spoločenského rastu!

Tento pojem sa dá chápať aj v takom zmysle, že sa jedná o pôvodné texty Mohameda, jeho súkmeňovcov a priamych nasledovníkov:

"Korán byl nejprve uchováván v paměti Muhammada a muslimů. První následovníci islámu znali kompletně celý korán nazpaměť a neexistovala psaná verze."

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-strategie-gp-k-prekonani-koranickeho-islamu/


Už min. od smrti proroka Mohameda až dodnes (preto je Blízky východ už zo 100 rokov skoro stále v plameňoch) globálne zákulisie vedie boj proti jeho filozofii (učeniu) života podľa svedomia (Koránickému = skutočnému/pravému Islamu), ktorá je čiastočne zachytená aj v súčasnom texte Koránu.
V tej dobe, keď Mohamed Zhora (resp. od egregoru Džibrila, resp. z vyšších sfér Vesmíru) obdržal Zjavenie, už bolo pôvodné kresťanstvo (a učenie Ísu) plne zdeformované a plne podriadené globálnej moci.
Už vtedy nemalo s filozofiou (učením) života podľa svedomia, Ísu takmer nič spoločné, a tento stav sa aj vďaka účelovo redigovanej Biblii (a jej defektným výkladom cirkví), s prispením RKC a ostatných pseudo-kresťanských sekt, ďalej vďaka dogmaticky uvažujúcim užitočným dobrákom (kňazom, farárom...) a poslušným hlúpym ovciam, podarilo žiaľ zachovať až dodnes.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-strategie-gp-k-prekonani-koranickeho-islamu/


Čo sa týka Biblie ako celku tak vo vzťahu k úroku/úžere zaujíma značne rozporuplné/nekonzistentné stanovisko.
Nachádza sa tam niekoľko textov v prospech úroku (známe Deuteronomium 23:20) aj proti.
Zato Korán, čo sa týka zákazu úroku/úžery, vystupuje v tejto oblasti jednoznačne a konzistentne naproti Biblii.
Jediné zmienky o výslovnom zákaze poskytovania úroku (súkmeňovcovi) v Biblii som našiel iba v Starom Zákone (Exodus, Levitikus, Žalmy, Ezechiel...):

"Ak z môjho ľudu niektorému úbožiakovi,
ktorý je s tebou, požičiaš peniaze, nesprávaj
sa k nemu ako úžerník, nežiadaj
od neho úroky."

"Ak tvoj brat schudobnie a bude
upadať, pomôž mu ako cudzincovi
a prisťahovalcovi, aby mohol žiť pri
tebe. 36 Neber od neho úrok ani úžeru.
Boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol
žiť pri tebe. 37 Nepožičiavaj mu peniaze
na úrok, ani pokrm mu nedávaj na úžeru."

...

V Novom Zákone som nenašiel o úroku ani jednu negatívnu zmienku (skoro nič sa tam o ňom nepíše), iba pozitívnu:

Veľmi výstižné - Evanjelium podľa Matúša:

"Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty
a povedal: Pane, zveril si mi dva talenty
a hľa, získal som ďalšie dva. 23 Pán
mu povedal: Správne, dobrý a verný
sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím
ťa nad mnohým. Vojdi do radosti
svojho pána! 24 Predstúpil aj ten, čo dostal
jeden talent a povedal: Pane, vedel
som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial,
a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Preto
som so strachom odišiel a tvoj talent
som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je
tvoje! 26 Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý
sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial,
a zbieram, kde som nerozsýpal. 27 Mal si
teda dať moje peniaze peňažníkom a ja
by som si bol po návrate vzal svoj majetok
aj s úrokom. 28 Vezmite mu teda talent
a dajte tomu, čo má desať talentov.
29 Lebo každému, kto má, sa pridá a bude
mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa
odoberie aj to, čo má. 30 A toho neužitočného
sluhu vyhoďte von do tmy. Tam
bude plač a škrípanie zubami."

:D


GP postupne nelikviduje pseudo-kresťanstvo z toho dôvodu, že by sa jednalo o objektívne absolútne pravdivú a spravodlivú ideológiu, z ktorej má neskutočný strach, to sú len táraniny pseudo-kresťanov a vlastné klamanie sa.
Samozrejme, že pri niektorých plánoch mu už dnes pseudo-kresťanská ideológia a jej relatívne veľké rozšírenie vo svete prekáža, napr. pri systematickom zavádzaní homo-gender teórií, presadzovaní potratov a pod. v rámci pseudo-kresťanskej regionálnej civilizácie západu, za účelom jej celkovej (morálnej/mravnej, psychickej a fyzickej) degenerácie.

GP postupne likviduje aj rukami samotných pseudo-kresťanov ich biblickú supremacistickú kultúru, z ktorej (+ jej rôznych derivátov: liberálny kapitalizmus, konzum, nacizmus, marxizmus, trans-humanizmus, ...) vychádza, a na ktorej stále aj dnes stojí celá západná civilizácia (kde prevládajú hlavne biblické motívy) preto, lebo túto potrebuje zmarginalizovať (alebo úplne zlikvidovať - kvôli tomu sa snaží západ odstrihnúť od svojich biblických koreňov, hoci tie pri určitom chápaní siahajú až do starovekého Egypta a predpotopnej globálnej civilizácie), aby tak oddialil globálnu ekologickú krízu, a uchoval si aj naďalej monopol moci, čo si pochopiteľne v liberálne-tržnom systéme vyžaduje nemalé prostriedky a navyše pri kolosálnych negatívnych ekologických následkoch.
Ďalej je podľa mňa likvidácia pseudo-kresťanstva z pohľadu GP nutná aj preto, aby mohol vytvoriť nové jednotné svetové náboženstvo (ideológiu) ako ďalší globalizačný nástroj - s čím nemám osobne problém, AK bude objektívne pravdivejšie a spravodlivejšie než všetky súčasné náboženstvá dohromady, koniec-koncov, Boh je len jeden! Ale v prvom rade som za to, aby pseudo-kresťania dostali rozum, vyslobodili sa z tých defektných a lživých biblických dogiem a bludov, čím by pomohli aj ostatným ľuďom na svete vymaniť sa z ich podvedomého otroctva.

Pokiaľ by sa GP podarilo západ odsunúť v globálnej politike na druhú koľaj, resp. úplne zlikvidovať, tak môže v udržovaní svojho biblického (krypto)otrokárskeho projektu skrytého za príslušnú ideológiu, pokračovať v ostatných regionálnych civilizáciách sveta, lebo biblický projekt - dnes jeho rôzne deriváty a ideologické obálky (liberálny kapitalizmus, nacizmus, marxizmus, trans-humanizmus, ...) už v podstate GP stihol zavliecť aj do zvyšku sveta ako mor, čím sa mu takmer podarilo zdeformovať, alebo zlikvidovať všetky pôvodné konkurenčné znacharsko-pohanské kultúry a civilizácie (ktoré sa tu vôbec nesnažím obhajovať - za svoj osud si môžu z rôznych príčin v podstate sami), kde prenikol (obe Ameriky = zlikvidované, Afrika = čistá kolónia, Rusko = čiastočná neo-kolónia, J.V. Ázia = dlhodobo pripravovaná ako nové marxisticko-kapitalistické globálne centrum koncentrácie riadenia namiesto Európy a USA; Arábia = prehrala svoj boj s biblickým projektom, následkom čoho bol Islam spacifikovaný/zombifikovaný, podobne ako kedysi učenie/filozofia /ne/obyčajného Človeka Ísu), ...

Ja si pochopiteľne neželám, aby bola západná pseudo-kresťanská civilizácia zlikvidovaná, lebo pri porovnaní s ostatnými regionálnymi civilizáciami sveta vychádza stále objektívne najlepšie (preto si aj zatiaľ udržuje svoju globálnu dominanciu), čo sa týka životného štandardu (ktorý je celkom slušný), relatívnej slobody alebo ľudí, i keď objektívne ťahá celú globálnu civilizáciu (ľudstvo) do záhuby.
Ale nebudem si zakrývať oči pred pravdou v súvislosti s biblickým (krypto)otrokárskym projektom GP, Bibliou a pseudo-kresťanskou ideológiou (za pseudo-kresťana pokladám každého, kto uznáva RKC, RPC, ... defektné dogmy, bludy a lži, pokladá Bibliu za absolútne pravdivú a knihu Božiu, namiesto toho, aby používal svoj vlastný rozum, a žil podľa svojho svedomia, tak, ako aj pravý, t.j. nie mýtický, /ne/obyčajný Človek Ježiš, ktorý nezomrel na kríži). Svedomie mi to nedovolí (snáď viete, čo ten pojem znamená).

My môžeme moslimom pomôcť (aj celému svetu), ale až potom, čo pomôžeme samým sebe, lenže predtým sa musíme prestať klamať, a tiež aj zvyšok sveta.
Lebo inak "pomôže" zvyšok sveta nám.


Mám silný dojem, že Leva-net je v poslednej dobe pod neustálou paľbou, a preto musím zareagovať na opakujúce sa nezmysly a lži niektorých diskutérov.

Z ich strany je to iba stále ten istý negativizmus a nekonštruktívna kritika, vlastne "satanizmus" (= vedomý/nevedomý odklon človeka od správnej miery / optima, resp. jeho vedomá/nevedomá činnosť idúca proti Zámeru HNVR = Hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce Riadenie).

Čo sa týka (skutočných) dejín Islamu a života Mohameda, tak tu len neustále ako biblickí (prípadne védickí) zombíci operujú pomocou IBA subjektívneho biblického výkladu dejín, ktorý je pochopiteľne proti-Islamský (pretože už samotný Korán je proti biblickému a akémukoľvek inému otroctvu), ale ktorý nemožno brať za absolútnu a neomylnú pravdu, lebo my už predsa veľmi dobre vieme, že: históriu píšu...
A v tomto (alternatívnom) subjektívnom lživom výklade skutočných dejín biblickej civilizácie západu, bol aj Stalin iba boľševický despota, tyran a diktátor.
Podobne Mohamed, ktorý možno používal, resp. musel používať aj silové/vojenské prostriedky (resp. zvolil takúto, podľa neho najvhodnejšiu taktiku boja) pri jeho boji s odporným proti-Ľudským pokryteckým biblickým projektom GP. Bez tvrdších riešení to niekedy skutočne nejde, viď WW2 a pod.

Biblická koncepcia (projekt) spolu aj so pseudo-kresťanmi bude začlenený (podľa mňa už bol) do objemnejšej koncepcie = KSB a DVTR, a tento fakt buď donúti pseudo-kresťanov prehodnotiť ich lživú vieru v pseudo-boha, a korigovať ich degradačný smer rozvoja, alebo sa pseudo-kresťanská kultúra z globálne historického procesu vytratí, ako už mnohé kultúry pred ňou, ktoré skončili na skládke dejín, lebo sa nedokázali prispôsobiť novým globálnym podmienkam (tu funguje prirodzený výber, ktorý je preddefinovaný/prednastavený Zhora, a má za úlohu zabezpečiť neustály dynamický vývoj Vesmíru vpred po špirále a nie v začarovanom pekelnom kruhu).

Ak to pseudo-kresťania myslia so svojim rozvojom naozaj vážne, tak predsa nemôžu od KSB a DVTR chcieť, aby im klamala, akí sú super, že v ničom nerobia chyby, a nemusia nič prehodnocovať, a korigovať; ale naopak musia sa čo najviac zamyslieť nad vecnou a konštruktívnou kritikou KSB a DVTR vo vzťahu ku pseudo-kresťanskej lživej ideológii, a vyvodiť z toho adekvátne závery.

Čo sa týka tých neustálych útokov niektorých jedincov na KSB a DVTR ("masky už boli úplne strhnuté"), súvisiacich napr. s (pseudo)Islamom a Koránom, že podľa nich o týchto témach VP-ZSSR v službách GP iba zámerne/vedome klame, a propaguje ich v dobrom svetle s postrannými zlými úmyslami na úkor (pseudo)Kresťanstva (hoci je nepochybné, že VP-ZSSR sa touto svojou činnosťou snaží riešiť problém pseudo-islamu doma v Rusku a vlastne aj v celom svete, čo je pochopiteľné) za účelom ho ako údajne jediné pravdivé náboženstvo zničiť, aby tak mohol zlikvidovať aj bielych Slovanov-Árijcov, tak tu sa jedná iba o mylné a nenávistné osobné subjektívne názory, pocity a dojmy týchto jedincov, ktoré nie sú založené na objektívnej pravde.
Z ich strany ide len o čistý (pravdepodobne zámerný) pokus manipulovať ľudí, a podsúvať im nezmysly, s cieľom poškodiť dobrú povesť KSB, DVTR, VP-ZSSR a portálu Leva-net, a naopak propagaovať, a zabetónovať tzv. biblický (krypto)otrokársky projekt GP.

Tieto chybné uzávery alebo lži, ktoré tu oni tvrdia, nenájdete ani v jednej analýze (pseudo)Islamu, života Mohameda (dokonca sa tam myslím spomína aj o to, že i samotný Mohamed musel asi takisto podliehať niektorým defektným stereotypom kultúry vtedajšej doby, v ktorej žil, nakoľko aj on bol iba (ne)obyčajný človek so svojimi prednosťami a nedostatkami), Koránu a Koránického Islamu (jedná sa o pracovný názov VP-ZSSR vo význame: pôvodný, najmenej zdeformovaný Islam; Islam podľa Koránu, resp. podľa ústnej podoby Koránu, než bol spísaný do dnešnej verzie, ktorá je síce do určitej miery zdeformovaná, ale menej než Biblia, a stále použiteľná - to znamená, že VP-ZSSR vo svojich analýzach netvrdí, že Mohamed bol dokonalý človek = Boh; ani netvrdí, že vytvoril dokonalé náboženstvo resp. ideológiu; ale tvrdí, že ním rozšírené pôvodné učenie bolo založené na filozofii života jednotlivca podľa jeho vlastného svedomia, nehľadiac na to, do akej miery sa túto filozofiu podarilo Mohamedovi a spol. praktizovať aj v reálnom živote), ktorá tu bola doteraz uverejnená.
Nech sa páči, môžete sa sami o tom presvedčiť, a vytvoriť si tak ohľadne tejto problematiky vlastný názor (ak som na niektorý článok zabudol, tak ho doplňte):

Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu
----------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/

Antikoránický projekt, ISIL a "běženci"
-----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/antikoranicky-projekt-isil-a-bezenci/

Migrační krize Evropy je plně řízená
----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/migracni-krize-evropy-je-plne-rizena/

Srovnání "abrahámských" věroučení
-------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni

Prídi na pomoc mojej neviere... (o podstate dianetiky a scientológie) (17). «Islamský fundamentalizmus» a proste Islam
--------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/pridi-na-pomoc-mojej-neviere-17/

Citace z Koránu a KSB - Informácie o relígiách (vlastne sektách)
---------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/citace-z-koranu-a-ksb/

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)
------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (2)
-----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-2/

Geneze davo-"elitarizmu" v kostce
---------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/geneze-davo-elitarizmu-v-kostce/

Koncepcia Spoločnej Bezpečnosti je na Facebooku - Pavol SvätoSlav Kováčik
-------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/groups/851293808271819/permalink/1367303300004198/

Keďže Mohamed bol ako posledný, globálni kurátori biblického projektu nemali toľko času a možností na obdobné skreslenie jeho zvestovania ako pri predošlých spomenutých prorokoch, tak sa rozhodli na dlhodobú Antikoránickú stratégiu, tým sledujú jednak - vytvorenie Európskeho islamského chalifátu, ktorí vykynoží kobylky západnej civilizácie, ktoré prejedajú planétu Zem a spôsobujú biosférno-ekologickú-sociálnu krízu a jednak dajú zbytku sveta najavo, že za všetko zlo môže Korán a preto ho treba zakázať.
...


A mňa mrazí po chrbte, keď niekto berie vážne nejakého jedného saudského šejka a článok zo sionistického plátku lžidnes.cz! Si uvedom, že moslimské krajiny sa líšia jedna od druhej, rovnako ako aj výklad Koránu (u jednotlivých prúdov a vetiev islamu)! Keď sa pozrieš niekde do Iránu alebo ázijských moslimských krajín, tak to vypadá úplne inak než u lenivých saudov, katarčanov a inej cházky, čo žijú výlučne len z ropy! Ale tu išlo samozrejme o to, aby sa nepozorným alebo hlúpym ovečkám zase niečo negatívneho nabulikalo o tých "zlých a lenivých" moslimoch celkovo, že? Čítam Korán, ale div sa svetu, ani tieto slová, čo ten "moslim" v článku vyslovil, nemôžem nikde nájsť! Áno, nepriateľov prikazuje zabíjať, prípadne brať do otroctva (logické - čo iné s nimi a ešte v tej špecifickej dobe vzniku Islamu?! - nastaviť idiotsky po pseudo-kresťansky 2. líco?!), ale tiež zdôrazňuje mieru, že keď oni prestanú, tak má prestať aj pravoverný moslim! Treba si tiež uvedomiť, že Korán pochádza z doby iných pomerov, než sú dnes a preto sa nám možno niektoré jeho texty a filozofia života javia ako zastaralé a nepatriace do dnešnej modernej doby (do nej ale nepatria ani dnešné liberálne "moderné" sexuálne zvrátenosti a iné pošahané "mňamky" /ako lgbti, gender.../ západu)! Možno, že by nebolo od veci, keby sa Korán vyložil jazykom dneška, aby nebol tak odtrhnutý od dnešnej reality (ale to globálna "elita" nedovolí, aby sa tým nenabúral jej biblický otrocký projekt /koncepcia/ globalizácie, realizovanej zdegenerovaným západom, trvajúci už minimálne 3000 rokov - rovnako ako ani nedovolí odhalenie skutočnej pravdy o /ne/obyčajnom, vysoko-morálnom a chápajúcom Človekovi Ježišovi a očistenie biblie od zámerných "bugov")! Aj keď jadro Koránu je objektívne správne a myslím, že platí aj dnes:

Korán odmieta úžeru/úrok, odmieta židov ako Bohom vyvolený národ (po tom, čo sa zapredali zlatému teľaťu a tým zradili Boha), odmieta degenerujúce drogy (alkohol), odmieta davo-elitárne/otrocké (pyramídové) usporiadanie spoločnosti a tým vykorisťovanie človeka človekom (kapitalizmus), odsudzuje zlé a prikazuje dobré - nabáda k dobrým skutkom, zdôrazňuje mieru, či už v užívaní si, alebo zabíjaní v obrane, odmieta prostredníkov Boha a falošných vykladačov písma (cirkevnú hierarchiu - rkc!), tiež sa možno v ňom stretnúť aj s veršami, kde sa hovorí o zdravom rozume a používaní vlastnej hlavy. (Údajne sa z neho dá pochopiť aj systém s-trojovania/s-trojenia reality človeka, o ktorom sa píše v ruskej ksb/dvtr - ?) V podstate je inšpiráciou (keby sa správne pochopil), ako vybudovať Kráľovstvo Božie priamo tu na Zemi! Takže sú v ňom (zakódované) veľmi dôležité inFormácie, pragmatické/praktické, rozumné, logické a "sedliacke" rady (ľudová múdrosť). Teda ide z neho poznať hodne, aj ako sa stať skutočným Človekom a preto sa proti nemu vedie dlhodobá antiKoránická /diskreditačná/ vojna zo strany globálneho zákulisia (globálneho prediktora/parazita)! * http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/

Tu je príklad využitia zdravého rozumu, miesto slepého konania:

Kapitola 2./verš 173. On vám zakázal zdochliny, krv, bravčové mäso a to, nad čím bolo vyslovené meno iné než Božie. Kto by bol ale nútený, nebol by nevraživý, alebo prekračujúci mieru, ten sa hriechu nedopustí. Veď Boh je odpúšťajúci a milostivý.

Kapitola 2./verš 182. Kto (z tých, ktorí boli svedkami závetu) by sa bál, že sa poručiteľ zmýlil alebo sa dopustil hriechu (a nespravodlivosti, napríklad tým, že neprávom niekomu odkázal viac a inému menej, keď delil pozostalosť), a preto napravil (a urovnal nespravodlivosť, ktorá sa stala) medzi nimi (medzi poručiteľom a dedičom, a tak nastolil spravodlivosť medzi dedičmi), ten sa hriechu nedopustí. A Boh je odpúšťajúci a milostivý.


Ďalšie príklady - všetko 2. kapitola:

177. Úctivosť nie je v tom, aby ste obracali svoje tváre pri modlení k východu alebo západu, ale úctivosť je u toho, kto uveril v Boha, v Deň posledný, v anjelov, v Knihy, v prorokov, kto dával peniaze z lásky k Nemu príbuzným, sirotám, biednym, stiesneným pocestným, prosiacim o pomoc, na vykúpenie zo zajatia a kto konal modlitbu, dával zakat a u tých, ktorí plnia svoj sľub, ak niečo sľúbia a ktorí sú trpezliví v biede i nešťastí i v dobe vojny. To sú tí, ktorí boli úprimní a to sú tí bohabojní.

188. I neoberajte sa navzájom o majetky medzi sebou neprávom a neponúkajte ich vládcom, aby ste tak obrali ľudí o časť ich majetkov hriechom a pritom viete.

190. I bojujte za cestu, ktorú Boh určil proti tým, ktorí bojujú proti vám, ale neprekračujte mieru. Veď Boh nemá rád tých, ktorí mieru prekračujú.
191. Zabite ich tam, kde by ste ich našli. A vyžeňte ich odtiaľ, odkiaľ vás oni vyhnali. A prepadnúť v skúške je horšie než zabitie. A nebojujte s nimi pri Posvätnej mešite, až kým oni nezačnú v nej proti vám bojovať. Ak by proti vám bojovali, tak ich zabite. Taká je odplata pre tých, ktorí odmietajú veriť.
192. Ak by prestali, tak Boh je odpúšťajúci a milostivý.
193. I bojujte proti nim, aby ste v skúške neprepadli a aby bolo tým skutočným náboženstvom to, v ktorom sa uctieva len Boha. Ak by prestali, tak neprekračujte mieru, iba ak voči krivdiacim.

200. Keď skončíte svoje obrady, spomínajte si na Boha tak, ako ste si predtým spomínali na vašich otcov alebo ešte viac Ho spomínajte. Niektorí ľudia hovoria: „Pane náš, daj nám v živote najnižšom“; a v živote poslednom nebudú mať žiaden podiel.
201. Niektorí ale hovoria: „Pane náš, daj nám v živote najnižšom dobro a v živote poslednom dobro a ochráň nás pred trápením ohňa“.
202. Tí budú mať podiel z toho, čo získali. A Boh je rýchly v účtovaní.

274. Tí, ktorí rozdávajú zo svojich majetkov v noci i vo dne, tajne i verejne, budú mať svoju odmenu u Pána svojho, niet o nich strach a ani nebudú zarmútení.


"kresťania" na západe by sa mali v prvom rade zamyslieť nad sebou a až potom odsudzovať druhých:

Korán, kapitola 2., verš 256.
-----------------------------
V náboženstve niet donútenia!

Korán, kapitola 3.
------------------
62. To je veru príbeh pravdivý. A niet boha okrem Boha. A Boh, On je veru ten mocný, ktorý múdrosťou oplýva.

Korán kresťanov a židov v prvom rade vyzýva k uznaniu a nasledovaniu islamu ako záverečného nebeského posolstva, ktoré bolo ľuďom Bohom zoslané. Pokiaľ by však islamské náboženstvo a jeho zásady nechceli dodržiavať, tak ich vyzýva k dodržaniu základného princípu každého nebeského náboženstva, ktoré bolo doposiaľ Bohom zoslané, a to uznanie a uctievanie Boha jedného jediného, ktorý nesplodil a nebol splodený a ktorému sa nik nevyrovná v žiadnej vlastnosti alebo podobe. Aby bol uctievaný len Boh a aby ľudia k nemu nič a nikoho nepridružovali, aby nepripisovali ľuďom také vlastnosti a schopnosti, ktoré má výlučne Boh ako jediný Stvoriteľ (toto je jasný dôkaz, že Korán a pôvodný Islam odmieta "božích" sprostredkovateľov /cirkevné hierarchie!/ a tlupo-elitárnu /pyramídovú/ otrockú podstatu sveta, ktorá dnes skryte aj zjavne existuje v "kresťanskej, judaistickej a islamskej kultúre/civilizácii"!). Takže Boh najvyšší ponecháva kresťanom i židom slobodnú vôľu, či budú islamské náboženstvo nasledovať, alebo nie. Ak by sa rozhodli ostať na svojom pôvodnom náboženstve, tak ich vyzýva, tak ako vyzýva všetkých ľudí, k trom základným princípom, ktorými sú:

1. Uctievanie jedného jediného Boha, ktorý stvoril všetko existujúce, ktorý nesplodil a nebol splodený a ktorý má moc nad všetkým.

2. Odmietnutie akejkoľvek formy pridružovania k Bohu, ktorá sa prejavuje aj odmietnutím akéhokoľvek tvrdenia o tom, že by niekto alebo niečo malo tú moc, aby pôsobilo ako sprostredkovateľ(!) medzi človekom a Bohom, pretože takýto vzťah človeka so svojím Stvoriteľom má byť priamy a bezprostredný! Jedine poslovia a proroci (Mojžiš, Ježiš a Mohamed) mali v minulosti takúto moc a to sa skončilo posledným a záverečným posolstvom, ktorým bolo posolstvo posla Muhammada a zvestovanie Koránu!

3. Žiaden človek by nemal uctievať iného človeka alebo stvorenie a pripisovať mu nadprirodzené vlastnosti hodné uctievania alebo svätosť!

Tieto tri princípy tvoria základ viery v posolstve islamu a ako nám o tom hovorí Korán, tvorili i základ viery vo všetkých nebeských náboženstvách zoslaných predtým. Viera v Boha znamená obrátiť sa k Bohu a pochopiť Jeho existenciu presne takú, aká v skutočnosti je, bez toho, aby človek k takémuto chápaniu niečo pridával, zasahoval doň alebo ho skresľoval. To bola i podstata a základ všetkých nebeských posolstiev, ktoré Boh najvyšší ľuďom predtým zoslal. Boh nám ale ďalej vo verši 4:136 odkazuje, že čistá viera v Boha, tak ako ju Korán prikazuje je základom všetkého, avšak na to, aby bola viera človeka úplná, musí veriť v Boha, v Jeho anjelov, v Jeho Knihy, ktoré zoslal, v Jeho poslov, ktorých záverom bol posol Muhammad a v to, že nastane Posledný deň, ktorý oznámi začatie udalosti zmŕtvychvstania a súdneho dňa.


Korán sa odporúča čítať tak, že si zoberieš viacero verzií prekladov a porovnávaš, pretože každý autor prekladu môže klásť dôraz na niečo iné! Tu máš preklad Koránu do slovenčiny - čistý aj s vysvetlivkami - a nech sa páči, vypíš mi, ktoré sú to tie tzv. "nevhodné" časti Koránu. A poprosím ich tu vypísať v celku/v celkovom ich znení/význame a nevytrhávať ich z kontextu ako na sionistickom anti-islamskom" majn-stríme typu eurabia, sionistický medzičas (poliačik)... Dobre? Za seba (ako ten, čo Korán číta) môžem povedať iba nasledovné: Ja Korán chápem v celkovom jeho kontexte a význame ako prirodzené/prírodné, pragmatické/praktické a zdravé učenie tej špecifickej (náboženskej) doby, v ktorej sa objavil, ako správne a optimálne žiť v rámci Božích objektívnych parametrov (Božieho Zámeru). Ja tam žiadne nevhodné texty nevidím. Mne pripadá normálne zabíjať svojich nepriateľov, ktorí ma sami chceli zabiť, prípadne ich nechať pre mňa otročiť napríklad v doloch. A čo iné s nimi? Nastaviť druhé líco? Hahahahahaha...! :DD No možno, že by som im dal po 10 rokoch (asi celkom primeraná doba, aby si to zrovnali v gebuľke) na výber, že nech sa buď začlenia do mojej spoločnosti a príjmu jej kultúru, alebo nech idú kade-ľahšie, a ukázal tak svoju veľkosť a milosrdenstvo. Záviselo by asi od situácie! Aj Korán vyzýva moslimov, nech prestanú zabíjať nepriateľa, keď on prestane, "lebo Boh vie byť tiež milostivý". Čiže Korán zdôrazňuje aj správnu mieru, kedy zabíjať a nie len tak hala-bala ako nejaký vymetený sektársky pseudo-"islamský" štát. Podľa dnešných západných stereotypov/vzorcov uvažovania (západného sveto-názoru) sa Korán a jeho (niektoré) texty pre liberálnych (zdegenerovaných) západniarov samozrejme javia ako niečo nemoderné, sektárske, dogmatické, ne-liberálne, pošahané, atď. Dá sa s niečim možno súhlasiť. Jedine, v čom ja vidím problém Koránu (skôr dnešného islamu), je v jeho výklade a neschopnosti moslimov triezvo sa snažiť pehodnocovať jeho jednotlivé texty alebo výklady rôznych imámov/muláhov. A pritom Korán práve odmieta prostredníkov medzi človekom a Bohom. Ale to je problém asi všetkých učení a relígií a ich nositeľov. Byť zase musím povedať, že verím v niečo ako nemenné pravzory, prípadne Božie zákony, ktoré sa nemenia.

Preklad čistého Koránu do slovenčiny bez vysvetliviek
----------------------------------
http://www.koran.sk/Koran%202014.pdf

Preklad Koránu do slovenčiny s vysvetlivkami
-----------------------------
http://www.koran.sk/koran-zvazok-1.pdf

http://www.koran.sk/koran-zvazok-2.pdf


Keď sa píše v koráne, že je pes nečisté zviera, tak to iba znamená, že je ho nevhodné chovať doma, ale má byť pred barákom kvôli konkrétnemu účelu a nie ako máňásek v západnej degen/zvrátenej psíčkarskej kultúre. Tiež v tých dávnych dobách to bolo aj zdraviu nebezpečné, chovať doma nejakých zvieracích "maňáskov" (teraz si spomínam počas tej paniky s vtáčou chrípkou v Číne, keď sa v tv hovorilo, že tí ne-civilizovaní čínski sedláci doma aj spia s tými sliepkami - presne toto má namysli Korán)! Naopak zo západu sa dnes stala zdegenerovaná čoklia "civilizácia"! :DD Dnešný reálny his-toricky z(d)formovaný NE-Koránický "islam" je hodne o dogmách, rovnako ako aj "kresťanstvo" a "moslimovia" úplne nechápu skutočnému významu textov uvedených v Koráne, z ktorého sa stala skôr nejaká modla, než knižka rád! Keď sa vrátim ešte ku "nečistým" zvieratám, tak rovnaké je to aj s prasaťom! To, že je podľa Koránu prasa nečistým zvieraťom, tak je to myslené skôr obrazne/alegoricky, to znamená, že je nevhodné ho jesť zo zdravotných dôvodov! Prasa prenáša množstvo chorôb (ktoré v tej dobe boli nebezpečné) a jeho mäso obsahuje aj veľa tuku, čo je tiež zo zdravotných dôvodov nevhodné! Korán celkovo zdôrazňuje/vyzdvihuje mieru a schopnosť odoprieť si a byť skromný! Tu je viac informácií o psoch a domácich zvieratách z pohľadu chápania Koránu/Islamu. * http://www.e-islam.cz/content/chov-ps%C5%AF-jin%C3%BDch-dom%C3%A1c%C3%ADch-zv%C3%AD%C5%99


Čo viem, tak práve Mohamed svojim učením (Korán bol spísaný až po jeho smrti) umravnil moslimov (pohanov) v ich sexuálnom živote a kázal aj o morálke! Korán nezakazuje sex, ale tiež hovorí o správnej miere a schopnosti odoprieť si! V morálne upadnutom západe sa tvrdí akurát opak: čím viacej sexu, tým lepšie! :DD západná degen "kresťanská" "civilizácia" je posadnutá sexom! :DD Prečo je tomu tak? Pretože sa týmto na západe posiluje práve tá najnižšia (pudová) zvieracia časť psychiky pseudo-"človeka" a elity tak môžu ovce ľahšie ovládať! :DD


Inak, len aby nakoniec neskončili takto! * http://img.cas.sk/img/11/gallery/1627063_koncentracny-tabor-lager-dachau-vojna.jpg * Presne aj toto je jeden zo scenárov (jedna z možností, nuáns, variácií), s ktorým dnes počíta ussa (pôvodne scenár globálneho prediktora)! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/03/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html * Preto je nacizmus stále po svete skryto/latentne propagovaný, práve kvôli scenáru "európskeho kalifátu", ktorý ani nie je tak o vytvorení pseudo-"islamského" kalifátu na území európy, ale skôr o vyprovokovaní nacizmu v eu a rozpútaní vojny medzi západnou a arabskou civilizáciou (aj za účelom diskreditácie a postavenia Koránu mimo zákon ako volakedy národného socializmu, ktorý bol účelovo dovedený hitlerom do extrému a tak zdiskreditovaný; za účelom vykorenenia Koránického Islamu - toho pôvodného, ktorého informácie sa globálny prediktor obáva a ktorý stojí jeho biblickému projektu globalizácie za účelom zotročenia celého ľudstva na Zemi v mene pseudo-"boha", v ceste * http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu *)! A toho sa hodne bojím! Je to pekne vidieť, ako sa z jednej strany všemožne a tupo podporuje imigrácia a vítanie imigrantov, aby ich tu prišlo čo najviac aj so západom vycvičenými džihádistami a zase opačne z druhej strany presne tí istí, ktorí podporujú multi-kulti, aj účelovo burcujú a radikalizujú pôvodné obyvateľstvo proti moslimom a islamu! Samozrejme, že väčšina tých nasraných (rozdrbali sme im ich domovy - ussa a ich "spojenci"), rozdrapených a negramotných (väčšina z nich Korán v živote nečítala a preto sa nechajú ľahko zmanipulovať a zradikalizovať rôznymi pseudo-"islamskými" extrémistickými vykladačmi - sunitsko-saudskými wahabistickými sektami/sektármi, ktoré vytvorila britská mi6!) moslimov s nízkou morálkou si tomu ide aj pekne naproti a koleduje si o to! A potom už len fakt stačí škrtnúť zápalkou a všetci sa budú mydliť navzájom! Táto "bielo-čierna" schéma - "rozdeľuj a panuj" - bola odjakživa doménou žido-sionistov/zednárov! Po koľký krát už? Preto ľudia bdite! Chystá sa veľký malér!


Do Koránu sa fakt radšej nefušuj, lebo tomu rozumieš ako koza petržlenu! Tieto vytrhnuté texty z kontextu sú trápne jak od debila a sionistu v jednom - poliačika z medzičasu alebo rôznych kvázi-"odborníkov" z kadejakých eurábií alebo ivčrn spolkov! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html * Tam máš aj link na Korán s vysvetlivkami a nalistuj si ten tvoj verš a pozri sa na to lepšie! Ide tam o zabíjanie v rámci obrany! Ak uznáme, že Korán je posledné najmenej skreslené Božie Zjavenie a bol prorokovi Mohamedovi odovzdaný povedzme z vyšších sfér Vesmíru, respektíve dimenzií ako reakcia na zlyhanie reálneho his-toricky z(de)formovaného judaizmu (pôvodne dobrej filozofie reálneho Moseho) a kresťanstva (pôvodne dobrej filozofie Isu), tak ja osobne nemám problém prijať fakt, že potom každý, kto neuznáva Korán, je vlastne bezverec/farizej/odpadlík. Ale pozor, Korán odmieta vieru z donútenia! Ďalšia vec, aj dnes si môžu moslimovia doslovne a dogmaticky vykladať niektoré texty Koránu (čo je práve tá chyba!), prípadne ich prekrúcať (ako napríklad kadejakí psedo-"islamskí" sektári - imámovia a muláhovia), ale musia si uvedomiť skutočnosť, že sú dnes v ťažkej nevýhode a pôjdu tak sami proti sebe. Niektoré texty Koránu už možno do dnešnej doby nepatria, respektíve by mali byť vyložené jazykom dneška! Detto je to s bibliou! Tam je ešte problém hlavne s tým, že biblia je omnoho viac staršie a tým vlastne aj zdeformovanejšie (prepisované/nepôvodné) svetské dielo (údajne pochádzajúce od Boha, prípadne JK, ktorý ako vieme, nikdy nič sám nenapísal; údajne pozostávajúce z učenia JK, ktoré bolo zaznamenané/spísané jeho údajnými učeníkmi, ako ho oni sami subjektívne pochopili - skôr ale ide o rôzne zdroje z druhej, tretej... ruky, často pred-kresťanské, ktoré ešte k tomu počas his-tórie cirkevná moc vyložila a účelovo prekrútila tak, ako sa jej to hodilo) než Korán, ktorý je mladší a tak aj menej naindoktrinovaný rôznymi defektnými (dez)inFormami sociálnych inžinierov vtedajšej doby!


Inak títo "kresťania" - biblisti sú fakt legrační! Stále to len niečo splieta o "kresťanských" koreňoch a "hodnotách" (skôr ale len pohoďácky a formálne o zvykoch, tradíciách a rituáloch - skutočne žiť ako Isá, to by až primoc zabolelo - tak načo riskovať, že? :DD) a návratu k nim, aj keď je to vlastne taký dosť vágny pojem a zámer, že až. Aké korene a "hodnoty" (alebo len tradície a rituály?! - sem tam sa pomodliť, zájsť do kostola, byť dobrý cez sviatky a potom zase po celý rok len "nič osobného, čiste biznis"?! :DD) máte na mysli?! Tie za čias veľmi morálneho a chápajúceho človeka s menom Isá (podľa Koránu), alebo až tie pokrivené biblické dogmy?! Inak, pozná vôbec niekto presne filozofiu života a učenie človeka Isu, keď biblia je z veľkej časti blábol a blud, skrátka nedôveryhodná zlátanina, ktorú spísali len smrteľníci zo sebeckých pohnútok, ktorá nemá s pôvodným vysoko morálnym učením Isu takmer nič spoločné?! A kedže je Korán najmladším a posledným Zjavením, respektíve náboženským učením sveta/ľudstva, javí sa byť ako lepším, dôveryhodnejším a menej pokazeným/zdeformovaným zdrojom poznania než je biblia/nový zákon, hoci oba (rovnako aj pôvodné učenie Moseho/Mojžia) vychádzajú z toho istého vnuknutia/poznania/zdroja, ktoré sa dostalo jak obyčajnému človekovi Isovi, tak aj neskôr Mohamedovi! Kto si Korán skutočne aj prečítal a pochopil bez predsudkov a bez toho, aby sa najprv nechal ovplyvniť účelovými anti-Koránickými "recenziami", ten vie, o čom tu hovorím! Čo mal vlastne Isá (pôvodne ľudový učiteľ odpadlíckych judaistov/židov, z ktorého mocní vtedajšej doby urobili po jeho smrti/vražde "boho"-človeka, aby mohli ľahšie zotročovať, ovládať a manipulovať ovce) na mysli, ak nebudeme špekulovať, či ozaj žil alebo nie?! No predsa filozofiu života diktátu vlastného svedomia a vytvorenie Kráľovstva Božieho priamo tu na Zemi! Vie vôbec dnešný "pravý" kresťan, jak seba sám nehanebne nazýva, čo to je svedomie?! Pochybujem! To nie je len recitovanie nejakých textov z pochybnej knižky! Prečo sa "kresťania zriekli tohto cieľa?! Pravdepodobne preto, lebo si zle vyložili učenie Isu! Áno, za kultúru a spoločnosť založenú na "diktáte" svedomia u jednotlivcov som aj ja a myslím si, že každý zdravý človek! Ale BEZ defektných his-toricky z(de)formovaných "judaistických/kresťanských/islamských" a iných (zlo)zvykov, tradícií, rituálov a dogiem, o ktorých Mose, Isa ani Mohamed pôvodne nič nehovorili, lebo tento humus sa na to všetko pôvodné a dobré, účelovo nabalil až potom, keď sa o to pričinilo pár zmrdov - globálnych kurátorov a (a)sociálnych inžinierov tej doby! A tak vlastne vznikol tzv. biblický projekt globalizácie globálneho prediktora * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html * za účelom zotročenia celého ľudstva na Zemi, ktorý sa realizuje cez staro-zákonnú židovskú úžernícku doktrínu, judaistov (ako kurátorov projektu) a západnú žido-"kresťanskú" anglo-saskú "civilizáciu/kultúru"! Treba si uvedomiť, že vtedajšia globálna elita pôvodné kresťanstvo odzbrojila, zadogmovala, naočkovala defektnými a otrockými (dez)inFormami, nezmyslami a rituálmi prostredníctvom nového zákona a tak vlastne zdeformovala celé pôvodné vysoko-morálne učenie Isu zhruba za 300 rokov od jeho smrti/vraždy! A dnes tu máme tzv. reálne his-toricky z(de)formované "kresťanstvo" (rovnako dnešný neľudský pseudo-"islam" a na ňom vybudovaná "kultúra/civilizácia", ktorý nemá s tým pôvodným Koránickým Islamom za čias proroka Mohameda takmer nič spoločné, aj keď napriek tomu všetkému zlu v dnešnom reálnom his-toricky z/de/formovanom pseudo-"islame" je v niektorých aspektoch moslimská "civilizácia/kultúra" stále morálnejšia než tá dnešná západná značne zdegenerovaná "kultúra/civilizácia" stojaca na reálnom his-toricky z/de/formovanom pseudo-"kresťanstve"! - napríklad v absencii bujarého konzumu, sexuálnych zvráteností/úchyliek, v miere úžery...) stojace na základoch zvráteného sio-nacistického starého zákona a židovskej úrokovej poroby a cca. 2 miliardy naprostých oviec/zombíkov/biorobotov k tomu, neschopných triezvo uvažovať vlastnou hlavou na metodologických základoch (t.j. nedogmaticky a bez slepej viery vo svojho pseudo-"boha")! amon! Dajte si tú námahu a zistite si, prečo som napísal amon, a nie amen! Ide o staroveký kult amona! Začnite napríklad tu!


Tá pani údajne s triezvym uvažovaním by si mala niečo o tom džiháde zistiť! Možno by ani nebolo na škodu prečítať si už konečne ten Korán (čo by mali hlavne aj samotní "moslimovia", namiesto len slepého dogmatického baštenia nejakých pochybných výkladov nejakých pochybných imámov/muláhov - a hlavne keď Korán odmieta prostredníkov medzi Bohom a človekom, teda cirkev!) namiesto účelového vytrhávania jednotlivých textov z celkového kontextu a označiť podľa nej kontroverzné "džihádistické" texty! Ja ich moc nevidím! Možno by zistila, že to nie je až taký strašiak, ako jej nakukali v meédiách tí rôzni sionisti poliačikovia, konvičkovia, ivčrn, eurábie a podobný propagandistický lživý sionistický odpad a ona im to spolkla aj s navijakom! Korán si má čítať každý sám a vyložiť si ho individuálne podľa svojej osobnej miery chápania (reality, sveta, dobra a zla, pravdy a lži), morálky a rozlíšenia (dobra od zla a pravdy od lži v ľudskom ponímaní), ktoré dáva len Boh na základe osobnej miery zBožnosti/Bohabojnosti a reálnej morálky každého jednotlivca! Nedá sa naštudovať, ani kúpiť, ani vymodliť, ani získať zasvätením v svetských kláštoroch! Ja som si Korán tiež zo zvedavosti prečítal a nepodporujem, ani nepropagujem žiadny džihád v takom zmysle, jak ho chápe táto pani! Ale osobne uznávam niečo ako nevyhnutné násilie (napríklad pri obrane, možno aj ako preventívne opatrenie - všetko závisí od konkrétnej situácie!), nazvyme to "džihád"! A verím, že aj v pôvodnom Koránickom Islame to bolo nejako takto zamýšlané! * http://www.koran.sk * Ja tiež neschvaľujem fašistické nanútené a neprirodzené multi-kulti (nástroj globalistov) a dnešné účelovo ussa riadené sťahovanie národov, prípadne bujaré liberálne "okná" Overtona (lgbti, gender...) a tiež aj neobmedzený západný hedonizmus a konzum, ale nemám rád, keď si niekto berie do huby pojmy ako zdravý triezvy rozum, nadhľad, logiku a slobodu (hlavne v myslení) a pritom tu naopak predvádza pokrytectvo, ovčie meékanie, papagájovanie povrchných (dez)informácií a účelových výkladov a "kresťanský" (stredoveký) supremacizmus! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/zapadna-kulturacivilizacia-jej-hodnoty.html * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html * Ja som práve za triezvy nadhľad a pravdu, nech je akákoľvek a nie za dogmatizmus a primitívnu tuposť! Nebudem si zakrývať oči pred tým, že hlavným problémom našej "kultúry/civilizácie" nie sú až tak moslimovia a ich pokrivený pseudo-"islam", ktorý má v skutočnosti asi toľko spoločné s Koránom ako vymyslená biblia/kresťanstvo s pôvodnou dobrou filozofiou života človeka Isu! A o tzv. "islamskom" štáte ani nehovorím! Ten nemá spoločné nič ani so súčasným islamom! Tzv. "islamský" terorizmus je len umelo vyrobený problém globálnym zákulisím/západom! POZOR! Korán nerovná sa šária - čo je len subjektívny výklad Koránu! Tiež dnes existuje mnoho druhov "islamu" (závisí od danej krajiny), pričom ani jeden nie je Koránický - ten pôvodný z čias proroka Mohameda!!!

Džihád
------
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%A1d

http://www.islamweb.sk/stranky/premusli/Fatwy/48.htm

http://www.getsemany.cz/node/2543

V.V. Pjakin - "Medzinárodný terorizmus", "svetový terorizmus"
-------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=hMFTDI0i4Yw&feature=youtu.be

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html


Komenský a iní jemu podobní šaškovia/profi trolovia tu zase uvádzajú nejaké citácie z Koránu - VYTRHNUTÉ z KONTEXTU a his-torické bludy o Mohamedovi ("pravdy" napísané víťazmi! * http://leva-net.webnode.cz/products/o-konceptualni-podminenosti-vedy *), Koráne, prípadne Koránickom Islame! Neverte im! Mohli by pre zmenu uviesť aj niečo z čiste a jasne nenávistného judaistického talmudu, prípadne starého zákona voči gojímom, teda k nežidom, ale to oni neurobia, pretože finančné toky k týmto plateným profi trolom, na základe čoho sa vedie anti-Koránická vojna/stratégia, idú práve od sionistov, židovských supremacistov a globálnej elity (globálneho prediktora)! Vyhľadajte si tie komenským udávané Koránické údajne sporné/kontroverzné texty priamo v preloženom Koráne do slovenského jazyka (+ vysvetlivky) a všímajte si celkový kontext, kedy Korán hovorí o násilí, alebo ho odporúča (žiadna knižka nikomu nič nemôže nariadiť, pretože Boh dal človekovi slobodnú vôľu) a zistíte, že v nich vlastne nie je žiaden problém! Sú to veľmi rozumné a pragmatické odôvodnené odporúčania/prikázania!

Džihád
------
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%A1d

http://www.islamweb.sk/stranky/premusli/Fatwy/48.htm

http://www.getsemany.cz/node/2543

Preklad čistého Koránu do slovenčiny bez vysvetliviek
-----------------------------------------------------
http://www.koran.sk/Koran%202014.pdf

Preklad Koránu do slovenčiny s vysvetlivkami
--------------------------------------------
http://www.koran.sk/koran-zvazok-1.pdf

http://www.koran.sk/koran-zvazok-2.pdf

V.V. Pjakin - "Medzinárodný terorizmus", "svetový terorizmus"
-------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=hMFTDI0i4Yw&feature=youtu.be

Scenár "európskeho kalifátu" - Vyústenie bez vojny medzi západnou žido-kresťanskou/sionistickou a islamskou civilizáciou - V.V. Pjakin
-----------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=fS98bLj_tdQ&feature=youtu.be

Nevhodné pre dogamtikov!

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
--------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html


Znalosť Koránu?! Však "moslimovia" sú často negramotní, tak ako si ho môžu prečítať! Ty skutočne nechápeš, čo sa v islame deje! Čítanie a výklad Koránu je v dnešnom reálnom his-toricky zdeformovanom pseudo-"islame" (teda nie Koránickom Islame, ktorý bol za čias proroka Mohameda) len výlučne záležitosťou pár islamských "černo-prdelníkov" po našom, ak mi rozumieš! Obyčajní moslimovia sa k tomu v podstate ani nedostanú, pretože ho berú ako modlu, ktorej sa majú klaňať a nie študovať a zamýšľať sa nad ním a len slepo veria tým svojim vytreným muláhom, imámom, gurúom a kvázi "učencom"! Korán práve odmieta prostredníkov medzi človekom a Bohom! Čítanie Koránu má byť intímnou záležitosťou a má si ho čítať každý sám a chápať individuálne podľa miery svojho osobnostného rozvoja, svojej reálnej morálky, chápania sveta a rozlíšenia, ktoré dáva len HNR/Boh na základe už spomínanej reálnej morálky a zBožnosti každého jednotlivca! Som si o tebe myslel, že si trocha múdrejší, ale ty si len obyčajný papúškovač nezmyslov bez vlastného umu!


Ani v jednej civilizácii skutočného Boha niet, len modiel jest, takže celá otázka o vzájomnom obohatení je tým pádom bezpredmetná! :DD Keby sme sa ďalej mali zamýšľať nad tým a popísať, že čo vlastne znamená "to", čo si len ľudia subjektívne označili pojmom "Boh", tak by sme asi začali nejako takto: Skutočný "Boh" nemá ani formu, ani meno (len v pseudo-"kresťanských" pokrivených mysliach)! "Boh" je všade a všetko, respektíve vo všetkom! "Boh", to sú všetky zákony, princípy, programy alebo algoritmy, hierarchicky usporiadané, našej, človekom vnímateľnej reality (prírody, Vesmíru), aj tej celkovej objektívnej, nazvime to nad-reality (prípadne nad-realít) (ktorej štruktúra môže byť tiež hierarchicky usporiadaná - do rôznych úrovní, Vesmírov alebo dimenzií), ktorú absolútnu "pozná len Boh" (to čo si len ľudia nazvali subjektívne "Bohom")! Vôbec toto všetko nemuselo mať nejaký pra-počiatok (však sa hovorí, že "Boh" je večný; a čas je len subjektívna človekom vnímaná veličina), ale môže to tu byť už odjakživa, teda aspoň v našom chápaní, alebo ako by som to povedal (i keď človek si vlastne ani nedokáže predstaviť večnosť, lebo nie je "Boh" :DD)! Dakedy si veru aj myslím, že tiež len matériou a tzv. vedou vymytí ateisti a agnostici majú v niečom pravdu, napríklad v tom, že treba sa venovať hlavne svetskému životu, ale ja dodám, v prospech celku, pokorne a s uvedomením si svojej ľudskej malosti a zraniteľnosti! Potom samozrejme aj morálne a v rámci svojho svedomia a metotodologicky (ne-dogmaticky), teda bez všetkých tých religióznych ideologických nánosov a bahna v podobe zvrátených "svätých" dogiem, nemenných "právd", defektných (zlo)zvykov, tradícií a nechutných zombí rituálov! Takýto človek by žil podľa mňa omnoho bližšie, nazvime to k "Božiemu Zámeru", bez toho, aby si to nejako vedome uvedomoval, než nejaký 5x denne sa modliaci vymetenec, ktorý si to len namýšľa! Takto si ja osobne predstavujem Boho-centrický sveto-názor (opak ego/ja-centrizmu)! Ale verím, že som v očiach vytretého bigotného katolíka len njú-ejdž, ale bez toho, aby to nejako racionálne zdôvodnil! Proste v bliblii sa píše, v kostole pán farár hovorili...! :DD Škoda strácať čas s dogmatikmi! To sú len naprogramované zombie a bio-roboti!

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
---------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Súčasný biblický projekt/koncept globalizácie globálneho prediktora
-------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

západná na biblickom základe vybudovaná "kultúra/civilizácia" a jej "hodnoty" - Samozvaný pupok sveta(?)
---------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/zapadna-kulturacivilizacia-jej-hodnoty.html


Tento tzv. "islamský štát" nie je ani štát a ani islamský! Dokonca nemá ani nič spoločné s pôvodným Bohabojným Koránickým Islamom z čias proroka Mohameda, ani s Mohamedom a ani s Koránom! Je to len teroristická a sektárska banda vytvorená a podporovaná globálnou "elitou" prostredníctvom západu na čele s ussa ako ich nástroj/nepravidelná armáda! Tento tzv. "islamský štát" je len marketingová značka západných meédií a je to akurát ten totálne najnepravejší islam! Žiadna dnešná verzia pseudo-"islamu" na svete nie je Koránická! Sú to všetko len his-toricky z(de)formované odnože pôvodného Bohabojného Koránického Islamu "temnými silami", ktorý hlása život pod "diktátom" vlastného svedomia jednotlivcov a pokorenie sa skutočnému Bohu! Presne tie isté hodnoty, ako hlásali skutoční Mose a Isá, kým neboli tiež pokrivené a pretvorené v proti-ľudské nástroje hromadného psychologického ničenia!

V.V. Pjakin - "Medzinárodný terorizmus", "svetový terorizmus"
-------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=hMFTDI0i4Yw&feature=youtu.be

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html


Myslím si, že je tu hodne dogmatikov a fanatikov s extrémnym názorom, prevzatým z "majnstrímovej" (anti-islamskej, sionistickej, propagandistickej) alternatívy (ako napr.: IVČRN, eurábia, sionista "Poliačik" Poláček...), neschopných tak vidieť skutočnú pravdu v celom jej rozsahu. Islamská civilizácia je široký pojem: zahŕňa rôznorodé štáty, národy a etniká so svojimi špecifikami. Ďalej, islam je rozbitý na rôzne frakcie, vetvy a učenia, pomaly ešte viac než kresťanstvo, t.j. nedá sa hádzať do jedného koša. Nebudem tu teraz rozoberať veci (lebo je toho spústa, na mesiace študovania) ako: Korán, Koránický islam, dejiny islamu, islam ako globalizačný nástroj (biblickej koncepcie globalizácie Globálneho prediktora - GP), dlhodobá anti-Koránska/Koránická stratégia GP, kto stvoril wahabistické pseudo-"islamské" sekty a prečo, v čom je západná biblická a východná islamská/moslimská/arabská civilizácia lepšia a horšia (vo všeobecnosti je západná extrémne materialistická, formálne kresťanská a islamská zase extrémne duchovná so (zvrátenou) (a)morálkou, pričom ani v jednej skutočného "Boha" niet(!) a obe sú založené na tlupo-"elitárnom" základe - preto si islamskú civilizáciu nedovolím kategoricky nazvať anti-civilizačnou - je ťažké pre mňa nazvať islamskú civilizáciu jednoznačne zaostalou, pokiaľ prihliadneme na jej dosiahnutý relatívny úspech z globálneho hľadiska, alebo si zoberieme napr. jej monumentálne stavby, rozvoj vedy, atď. v minulosti, až po začiatok obdobia zaostávania v novoveku voči západu hlavne v modernej technike alebo technológiách)... * https://www.youtube.com/watch?v=fS98bLj_tdQ&feature=youtu.be * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html * Problematika nie je rozhodne čierno-biela a jednoduchá (ako nič na svete), ale komplexná/mnoho-úrovňová, čo sa týka chápania. Skôr by ste sa mali pýtať, jak je možné, že medzi "moslimami" v EÚ a napríklad v Izraeli (okrem Izraelom okupovanej Palestíny), Sýrii (až do exportu západnej "demokracie"), Rusku..., kde žijú počas dejín v relatívnom mieri, sú také kolosálne rozdiely a čím to je. Ja tvrdím, že západná EÚ vďaka svojmu násilne a neprirodzene realizovanému zámerne idiotskému sociálnemu experimentu (GP) zosilenému účelovou politickou korektnosťou, stvorila nový typ zdegenerovaného "moslima" západného typu (chlast, drogy, sex...). * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/opakovanie-je-matkou-mudrosti.html * Tak nech si ho aj zožerie!


Ženské na západe sa viac-menej riadia len zvieracími pudmi štetky! Sú tak "kultúrou", aj rodičmi (matkou) a prostredím podvedome programované už od "Barbie"! Ženské na západe si musia sami vstúpiť do svedomia (čo ale samozrejme sami nikdy neurobia; ani muži ohľadne údajne priaznivých účinkov pravidelného šukania na zdravie :DD) a potom pochopia veľmi rozumné odporúčanie Koránu o sexuálnej zdržanlivosti a skrývaní ženských "predností" (kde sa samozrejme žiadne čierne vreco neprikazuje :DD - to je už len historická svetská deformácia, zlo-zvyk, stupidný zákon, podobne ako tie srandovné kostímky pseudo-kresťanských černo-prdelníkov alebo jebtišiek :DD - no proste stupídne religiózne zombík tradície, rituály, dogmy...)!


Chodí zahalená predpisovo podľa Koránu (keď už tak, tak podľa islamu, aj to v závislosti na jeho druhu/výklade; respektíve podľa danej moslimskej/islamskej krajiny a jej formy praktizovania islamského práva - a islam nerovná sa Korán - ale to je na dlhšiu debatu a rozoberať sa mi to tu nechce * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html *)?! Zavádzanie moderátora (a možno sa len pomýlil)! Korán nič také neprikazuje, len rozumne, správne a pragmaticky, t.j. nedogmaticky (v reálnom historicky zdeformovanom islame sa z toho stali dogmy, rituály, /zlo/zvyky...), odporúča (aj západné amorálne/zdegenerované liberálne kndy v mini a evidentne vo vedomej/podvedomej permanentnej ruji, by si mohli zobrať príklad!) zahaľovanie určitých ženských predností, žiadny čierny pytel cez hlavu a podobne! Stiahnuť, prečítať, pochopiť Korán a nebalamutiť!

Preklad čistého Koránu do slovenčiny bez vysvetliviek
-----------------------------------------------------
http://www.koran.sk/Koran%202014.pdf

Preklad Koránu do slovenčiny s vysvetlivkami
--------------------------------------------
http://www.koran.sk/koran-zvazok-1.pdf

http://www.koran.sk/koran-zvazok-2.pdf

Zahaľovanie žien, zahalenie žien - V Koráne
-------------------------------------------
V časoch proroka Mohameda, ženy nenosili čadry ("soft" burka?) ani parandže (burka), a neboli tiež väznené v háremoch, ako sa to neskôr vyskladalo v historicky reálnych moslimských kultúrach rôznych krajín počas následných storočí. Korán nič podobné nepredpisoval. No čadra, parandža, pustovníctvo v háremoch i historicky reálne bezprávie na žene, zníženej na úroveň veci-majetku muža, verne zobrazené v umeleckých obrazoch filmu „Biele slnko púšte“, - to je dovedenie do presného opaku reálne existujúceho koranického odporúčania, aby sa každé dievča a každá žena chovali skromne a neusilovali sa obracať na seba pozornosť množstva mužov hojnosťou drahocenností, nápadnou kozmetikou a šatami, vzbudzujúc tak v nich sexuálne inštinkty a podriaďujúc si mužov skrze ne. Aby sme nehovorili bez dôkazov, uvedieme priamy citát v Koráne, kapitola 24 „Svetlo“, verš 31:

"A povedz [ženám] veriacim: nech klopia svoje pohľady, a ochraňujú svoje pohlavné orgány, a nech neukazujú svoje ozdoby, snáď len tie ktoré vidno z nich, nech si prehadzujú prikrývky na výstrih na hrudi, nech neukazujú svoje ozdoby, iba ak svojim manželom, alebo svojim otcom, alebo otcom svojich mužov, alebo svojim synom, alebo synom svojich mužov, alebo svojim bratom, alebo synom svojich bratov, alebo synom svojich sestier, alebo svojim ženám, alebo tým ktorých vlastní ich pravica , alebo sluhom ich mužov, ktorý nie sú žiadostiví, alebo deťom, ktoré nepoznali nahotu ženy; a nech nedupú svojimi nohami, tak aby bolo poznať, aké skrývajú ozdoby. Obráťte sa všetci k Allahovi, o veriaci, - možno sa stanete šťastnými!"

To jest, v podstate Korán od začiatku karhal rôznorodé porno prejavy a odporúčal, aby kultúra spoločnosti bola ľudsky uvedomelá, aby sa nevytvárala na oblažovaní nezadržiavaného vyčíňania sexuálnych inštinktov žien (panujúcich cez sexuálne inštinkty nad psychikou mužov) a aby tým zároveň nepodriaďovali živočíšnym inštinktom aj kultúru a život celej spoločnosti v celku.

Od Antropoidnosti k ľudskosti - Matriarchát a patriarchát
---------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/od-antropoidnosti-k-ludskosti-1-matriarchat-a-patriarchat/


Áno, Korán (a pôvodný, dobrý, bohabojný Koránický islam moslimov počas života proroka Mohameda, ktorý bol v podstate priamou hrozbou a alternatívou biblického projektu a preto musel byť zdeformovaný a tým podchytený globálnym zákulisím * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html *), ak by bol moslimami správne pochopený a vyložený, je skutočne obrovskou hrozbou! Ale iba pre mocných tohto sveta, keby bol správne vyložený (jazykom dneška) a pochopený moslimami, pretože potom by ich už západ nemohol ovládať! Preto globálne zákulisie účelovo his-toricky pokrivilo jeho výklad rôznymi pseudo-islamskými konfesiami/smermi/formami/učeniami a dnešný islam (aj Korán) ako celok bez dostatočného ozrejmenia vecí okolo neho, permanentne diskreditujú cez ich západné korporátne mienkotvorné akože "objektívne/dôveryhodné" meédiá a skrz tzv. "fundamentálnych islamistov a teroristov" (v skutočnosti agentov, žoldákov západných tajných služieb, respektíve západu a účelovo vymytých moslimských magorov, prostredníctvom tajnými službami západu podchytených muláhov a imámov), ako len môžu (jedná sa tu o dlhodobú anti-koránickú stratégiu a vojnu globálneho zákulisia)! Účelovo vystrašené ovce na západe prd vedia a len slepo veria tomu, čo sa im v meédiách predhodí, jak v tých majnstrímových, tak aj "alternatívnych"! BTW: Churchil bol samozrejme sionista!

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

V.V. Pjakin - "Medzinárodný terorizmus", "svetový terorizmus"
-------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=hMFTDI0i4Yw&feature=youtu.be

Ono je to presnejšie tak, že Korán hlása jedno a reálny, účelovo globálnym zákulisím, his-toricky z(de)formovaný (po smrti proroka Mohameda) pseudo-islam, zase druhé! Podobne je to aj s pôvodnou skutočne Bohabojnou filozofiou života Issu a zákulisím účelovo zbúchanou bibliou + dnešnou pseudo-kresťanskou "civilizáciou" západu! Veci sa majú tak, že dnešní mladí "moslimovia" v podstate ani sami/individuálne (intímne) nečítajú Korán (a ak aj hej, tak si ho beztak vykladajú v rámci svojich pokrivených stereotypov/vzorcov uvažovania a konania, prevzatých zo svojej zdegenerovanej pseudo-islamskej zombí "kultúry" - chápanie akéhokoľvek "svätého" písma a vlastne celej objektívnej reality = skutočnosti, faktov... je vždy subjektívne a záleží na miere/stupni tzv. rozlíšenia, ktoré "dáva" len "Boh" /Vis Maior, Absolut Logos, Nad-realita, prvotný princíp, HNR.../ na základe reálnej, t.j. nepredstieranej morálky daného jednotlivca - nedá sa kúpiť, naučiť, ani získať v tajných spolkoch zasväcovacími rituálmi, ba dokonca ani modlením! - dopracovať sa k nemu musí každý sám v rámci svojho osobnostného rastu) a riadia sa len účelovými subjektívnymi výkladmi nejakých muláhov, imámov, ktorí majú údajne patent na rozum, údajne získaný od samotného Boha; alebo his-toricky sformovaným islamským právom (čo sú tiež len subjektívne výklady Koránu)! Tiež ani o degeneratívnom vplyve západnej liberálne-fašistickej "kultúry" na "moslimov" žijúcich dlhšie, alebo už narodených na západe, nemusíme dlho hovoriť! Nerozumieš tomu ovečka, ani nie si schopná uvažovať na tak vysokej úrovni (leveli) chápania (aby si mohla so mnou diskutovať o takýchto komplexných/mnoho-úrovňových/mnoho-aspektných otázkach) a preto ti ani nebudem nadávať! :DD Nakoniec, Korán je k dispozícii v slovenskom preklade na nete a nie je preto problém si to overiť a porovnať s dlhodobou, účelovou západnou anti-Koránickou propagandou! Samozrejme to urobí (aj sa bude snažiť odhaliť pravú príčinu zámerného útočenia západnej biblickej "civilizácie" na Korán) iba uvedomelý a vysoko-morálny človek s nadhľadom (ako Issá), ktorý chce poznať objektívnu pravdu/realitu/skutočnosť (skutočného Boha a jeho Zámer, respektíve Vis Maior, provotný princíp, silu, iniciátora; nad-realitu...)! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html * Ale dogmatikovi s kognitívnou disonanciou, uvažujúcemu od mlada v rámci čierno-bielych sterotypov/vzorcov prevzatých z "kultúry", v ktorej sa narodil a žije a od svojich ovčích rodičov, ktorý ešte k tomu uverí všetkému, čo pro-západné korporátne mienkotvorné majnstrimové meédiá (so svojou vnútornou korporátnou politikou, t.j s neverejnými egoistickými zámermi) a propaganda vyprdnú, môžeš objektívne dôkazy a fakty aj napchať do tej jeho dutej makovice, kde má miesto asi len pre to porno a konzum (inak by nechodil na takéto, zvieracie pudy akcentujúce stránky) a ani za boha neuzná svoj hlboký omyl! Škoda strácať čas! A ešte s nejakou sliepkou, čo chodí dole bez! :DD Takej prajem jedine pekné zážitky s moslimami! To jediné si za svoju apatiu a neznalosť zaslúži!


Zamysleli sa už ovce zo západnej liberálnej degeš "kultúry" (údajne tej najvyspelejšej na svete), prečo sa neustále otvárajú ďalšie tzv. "okná Overtona" * http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=2776 *, prečo tam neustále postupuje tak extrémna sexualizácia (a akcentujú sa u antropoidov človeku podobných, ďalšie zvieracie pudy) celej spoločnosti, a dnes už aj malých detí v škôlke?! Nebadáte v tom nejaký systematický vzorec, zámer "elít"?! Vedeli ste o tom, že na západe (a defakto všade vo svete) vládne skrytý matriarchát, t.j. sexuálna podriadenosť mužov voči ženským samiciam?! Prečo asi Korán rozumne a správne odporúča zahaľovanie ženských predností a sexuálnu zdržanlivosť (volakedy aj kresťanstvo, ku ktorému sa stále napríklad aj na SR hlási tak minimálne zo 90% ovečiek /aj tie, čo chodia denno-denne oblečené ako lacné štetky, aby vedome/podvedome ovládali samcov/, ktoré ho už ale berú skôr len ako taký folklór a nie záväzný morálny smer svojho života)! * http://pastebin.com/haFLqSXe


Myslím, že tu už bolo v minulosti x krát povedané (aj bližšie rozobraté), že aj Korán bol do určitej miery (účelovo) nainfikovaný dezinformáciami (napríklad biblickým princípom neba a pekla na vystrašenie ovečiek), hoci nie až tak jak biblia, okrem toho, že je to najmladšie "Zjavenie", tak aj kvôli jeho zvláštnej veršovanej podobe (opakujúcim sa motívom)! Lenže to by si sa musel v tom trochu viac "vŕtať", ty narušený psychický trockista (ale nemáš sa až tak za čo hanbiť, kedže je to v biblickej "kultúre", a myslím si, že aj v iných, značne vyskytujúci sa jav)!


"Islam má v sebe zakomponovanú povinnosť džihádu, ktorá je vnútorná a vonkajšia, vrátane šírenia islamu všetkými prostriedkami.
Je to náboženská povinnosť každého moslima."

Samozrejme nič také vo všeobecnosti v islame zakotvené nie je, hoci džihád ako tzv. 6. pilier viery islamu (normálne je ich 5 a džihád medzi ne nepatrí) uznáva hlavne tzv. Hanbalovská škola (dnes rozšírená najmä v SA a Katare - jej vplyv siaha až k wahhábovskému hnutiu a k novším formám fundamentalizmu)!
To je len tvoj mylný subjektívny dojem (ktorý bude zrejme vyplývať z biblického/pseudo-kresťanského "nacizmu"/supremacizmu, skrátka nadradenosti katolíkov a celkovo západniarov - my sme pupok sveta a vy ste menejcenní než my) alebo dezinformácia, ktorú ti niekto podstrčil. Na ozrejmenie tejto veci stačí aj obyčajná Wiki:

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bt_pil%C3%AD%C5%99%C5%AF_isl%C3%A1mu

A s džihádom je to tiež o niečo zložitejšie a nejednoznačné:

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%A1d

Ja naopak moslimom želám, nech prehodnotia svoje pseudo-islamské ("satanské" - čo platí aj o pseudo-kresťanoch / biblistoch) stereotypy, pochopia podstatu Koránu (zakódovanej info v ňom) a pomôžu nám prebudeným kresťanom aj židom (v historickom zmysle/chápaní, nie z hľadiska religióznej príslušnosti) poraziť zhubný biblický projekt GP a to tým spôsobom, že sa k nemu vytvorí a postupne zavedie do praxe funkčná, spravodlivejšia a objektívne pravdivejšia alternatíva.

Súčasný biblický projekt/koncept/koncepcia globalizácie globálneho prediktora
-----------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Ale džihád nepatrí medzi 5 pilierov islamskej viery, čiže moslim nemôže viesť džihád na vlastnú päsť, ten musí vyhlásiť islamský vykladač práva (čo je subjektívne rozhodnutie). Moslim musí dodržovať iba nasledovné nariadenia a džihád medzi ne nepatrí: * https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bt_pil%C3%AD%C5%99%C5%AF_isl%C3%A1mu


Podobne ako biblická civilizácia mala svoju dobyvateľskú fázu rozpínania sa po svete (dnes iba zmenila formu a spôsob = liberálny kapitalizmus a „demokracia“ – ale kód zostáva ten istý: fašistický – treba si miesto cirkevných „svätých právd“ zistiť, čo je to tzv. biblický projekt, resp. koncepcia GP a akú rolu v ňom zohrávajú účelovo vytvorené prostriedky riadenia ľudského stáda: biblia a RKC), tak tomu bolo aj v prípade moslimskej civilizácie stojacej na defektnom výklade Koránu.

Celkom fajný dokument o vzniku islamu a jeho šírení po svete:

Islam a západ – História islamu
-------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=OAfF1EyKqFE&index=1&list=PL0_RijcuYdlqQJislkvPVoeIQ83L_pcZC


Čo ale treba mať najviac na zreteli je, že to práve západná pseudo-kresťanská civilizácia biblie (a nie moslimovia!) doviedla svet a jeho súčasnú globálnu civilizáciu ľudstva na pokraj všeobecnej globálnej katastrofy!

"Biblia (= "manuál" globalizácie po biblicku) (= stereotypy/vzorce myslenia a správania, ktorými infiltruje a zotročuje ľudí hlavne na úrovni ich podvedomia) zotrela z povrchu Zeme národy Austrálie, oboch Amerík, dokaličila Afriku i Rusko, zbavila Euro-Americkú civilizáciu kultúry myslenia, čo aj zrodilo extrémny individualizmus tzv. „osobností“ z davu, dve svetové vojny za jedno storočie, ekologickú krízu a urobila všetkých rukojemníkom genocídnych zbraní a štatisticky predurčených možností vzniku technogénnych katastrof..." * http://leva-net.webnode.cz/products/voda-mrtva-33/


Korán aj napriek tomu, že bol nakoniec spísaný až po smrti Mohameda, tak stále obsahuje množstvo objektívnych informácií odovzdaných Mohamedovi Zhora (resp. z vyšších sfér Vesmíru alebo egregorov).
Korán sa globál. zákulisiu nepodarilo úplne zdeformovať aj kvôli jeho špecifickej veršovanej podobe (opakovaniu motívov).

A ja nikde netvrdím, aby sa tu zaviedol islam (ja osobne nepotrebujem k životu náboženstvá a človekom subjektívne sformulované "Sväté Písma" - pre mňa osobne je jediným objektívnym "Svätým Písmom" všetko, čo stvoril Boh-Tvorca: príroda - fauna a flóra, Vesmír a život sám)!
Islam vznikol v špecifickej dobe a ním šírená filozofia života (učenie) bola primárne určená pre Stredný Východ a jeho obyvateľov, čo ale neznamená, že niektoré jeho odporúčania ohľadne správneho života človeka na Zemi v rámci Zámeru Boha-Tvorcu sa nedajú využiť aj v iných končinách sveta a pri iných civilizáciách, keďže sa zdajú byť univerzálne a platné pre všetkých ľudí na Zemi (odmietavý postoj Koránu k úroku v akejkoľvek podobe, ku alkoholu, alebo vykorisťovaniu človeka človekom). Viete vy trolovia vôbec o čom je vlastne reč?
V podstate vo všetkých filozofiách a učeniach sveta, resp. "Svätých Písmach" sa dá nájsť niečo pozitívne, čo je možné využiť v praktickom živote ľudí, len sa to nesmie brať ako nemenná a absolútne platná dogma, lebo ľudia, svet a Vesmír sa neustále vyvíjajú!


Skoro každé svetové náboženstvo sa vo svojej histórii šírilo výbojnými/dobyvačnými vojnami.
Na to ale zákonite potrebuješ ľudí, ktorí sú úprimne a hlboko presvedčení o tých duchovných myšlienkach a svetonázore, za ktoré bojujú a sú ochotní umierať.
Podobne, ak by naša predošlá slovanská kultúra/civilizácia bola naozaj tak skvelá, jak niektorí o nej básnia, tak by nikdy nemohla prehrať svoj boj so západnou kultúrou/civilizáciou a jej reálnym, historicky z(de)formovaným (pseudo)kresťanstvom, ale bola by to naopak práve ona, ktorá by nad ním vyhrala.
To sa zdá byť podľa pozorovania reality a histórie ako objektívny Zákon Vesmíru.


Trepeš iba hlúposti a ničomu nerozumieš, ani písanému textu, ako vždy. :)
Ja som sa bavil iba o začiatkoch islamu a jeho zlatom veku, že vtedy musel byť asi bližšie k objektívnej pravde než už vtedy značne zadogmované pseudo-kresťanstvo, keď ho v tej dobe islam vo viacerých oblastiach zjavne drtil. Samozrejme, že potom sa to zas obrátilo a pseudo-kresťanská civilizácia západu začala dominovať, dobývať svet (a islamská naopak rýchlo upadať a utápať sa vo svojich dogmách) a dominuje až dodnes, ale to skôr súviselo s niečím iným než so samotným pseudo-kresťanstvom a jeho účelovo zdeformovaým učením Isu, skôr s novými a zdravšími myšlienkami, názormi, filozofiami a ideológiami, ktoré začali postupne v západnej civilizácia prevládať: reformácie, sekularizácia, osvietenstvo, liberalizmus, demokracia, kapitalizmus... A dnes je západná civilizácia zo všetkých na celom svete objektívne najbližšie k Zámeru Tvorcu, to som tvrdil asi vždy, preto má úspech a je Zhora podporovaná, hoci objektívne ťahá svet do horúcich pekiel, proste nie je lepšia globálna alternatíva (i keď niečo sa už rysuje) a Boh si nemá z čoho vybrať, ľudovo povedané. Chápeš? :)


Tento jeden článok nemôže zásadne zmeniť môj pohľad na Korán, že sa pravdepodobne jedná podľa viacerých údajov a informácií v ňom uvedenýc o najmenej pokazené Zjavenie/učenie z vyšších sfér Vesmíru (hoci ho Mohamed vlastnoručne nenapísal a jeho pôvodná filozofia života bola po jeho smrti čiastočne účelovo upravená/pokrivená - jadná sa napr. o, do Koránu začlenené biblické prvky na strašenie oviec ako princíp neba a pekla) a názor na neskoršie, historicky z(de)formované verzie reálneho islamu v prvých storočiach jeho existencie po smrti proroka, pretože jednak tieto informácie v tomto článku sú mi už viac-menej známe z iných zdrojov, ktoré mám prečítané a druhak štúdiu tejto otázky sa už venujem dlhšie (vrátane čítania Koránu), takže nie som informačne odkázaný iba na jeden článok.

Islam sa globál. zákulisiu podarilo dostať pod kontrolu celkom skoro (s kresťanstvom im to trvalo okolo 300 rokov), nakoľko už mali s touto diverznou činnosťou značnú prax získanú pri pacifikovaní učenia Isu a vytváraní bludu zvaného Biblia.
Dôležité ale je, že aj napriek uvedeným veciam sa v Koráne podľa všetkého zachovalo v porovnaní s ostatnými "Svätými Písmami" najviac objektívnej pravdy (aj vďaka jeho špecifickej veršovanej podobe, keď sa motívy jednotlivých veršov opakujú na viacerých miestach Koránu - súrach; ktorá sťažila jeho ďalšiu deformáciu), preto je Korán dnes celkom správne pokladaný za najmenej pokrivené Vnuknutie odovzdané Zhora človeku.


Slepý určite nie som, proste si ma vôbec ničím nepresvedčil. :)
Stále tu len trepeš o tomto článku a že s ním údajne podľa teba moje tvrdenia nekorešpondujú. Dokáž to!
Ja som sa ale už od začiatku bavil o Koráne ako takom, keď som tvrdil, že sa aj dnes (podľa niektorých analýz) jedná pravdepodobne o najmenej pokazené Vnuknutie v porovnaní s ostatnými (od Achnatona, možno aj Mojžiša, Ježiša... - skús napísať, ktoré ty osobne pokladáš a prečo, za pravdivejšie!), sprostredkované ľuďom skrze Mohameda.
Článok toto moje tvrdenie vôbec nevylučuje. Ten len popisuje, ako postupne dochádzalo ku kriveniu učenia Mohameda, čo ale neznamená, že ho totálne znehodnotili (to nepriamo potvrdzujú aj úspechy islamskej civilizácie v počiatkoch jej existencie), jak je tomu v prípade učenia Isu uvedeného v Novom Zákone, u ktorého nezostal kameň na kameni, jak sa zvykne hovoriť.


"Ale z článku vyplývá, že onen "koránický islám" v praxi až na několik výjimek nebyl realizován."

No však práve aj takéto podľa mňa kvalitné a objektívne články, práce a analýzy môžu pomôcť zmeniť súčasnú pre moslimov špatnú situáciu.
A ak bude na západ od nás nakoniec vytvorený pseudo-islamský kalifát, tak sa aj nám "kresťanom" môžu takéto informácie do budúcna zísť v hybridnej/informačnej vojne proti nemu.
Myslím si, že moslimov aj nás zachráni už iba systematická osveta. Lebo bojovať na život a na smrť sa mi s nimi nechce.


Západná pseudo-kresťanská civilizácia v Európe stojí pred križovatkou 3. ciest svojho pravdepodobného vývoja v budúcnosti:
1. scenár islamského fašizmu,
2. nacionalistický/nacistický scenár, a
3. scenár mravne-eticky rovnorodej spoločnosti/kultúry, kde ľudia žijú podľa jednotného morálneho základu a princípov, resp. pod "diktátom" svojho svedomia (takáto spoločnosť dokáže buď predchádzať všetkým svojim sporom, alebo ich riešiť mierovou cestou / cestou mierového dialógu).


To je absolútna neznalosť a nepochopenie KSB, DVTR a celkovo prác VP-ZSSR, alebo zámerný podlý útok s cieľom manipulovať ľudí a podsúvať im výmysly.
Je nutné pochopiť, čo je to tzv. biblický projekt a súčasné historicky z(de)formované (reálne) pseudo-kresťanstvo (na čele s RKC a RPC, slúžiace iba ako nástroj riadenia globálneho zákulisia k podvedomému zotročeniu ľudí - to isté platí aj o súčasnom pseudo-islame), ktoré nemá skoro nič spoločné s pôvodne dobrou a pravdivou filozofiou života podľa "diktátu" svedomia, skutočného, nie mýtického Ísu (= Ježiš Kristus podľa Koránu, ako dnes asi najmenej zdeformovaného "Svätého" Písma na svete).
Podstata učenia Ísu je totožná s podstatou učenia Mohameda a dá sa zhrnúť do jednej vety:
ľudia staňte sa Ľuďmi!

"Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom (teda podľa svojho vlastného svedomia; bez prostredníka - moje doplnenie). Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNVR (= Hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce Riadenie), s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi." - podľa KSB a DVTR

Súčasný biblický projekt/koncept/koncepcia globalizácie globálneho prediktora
--------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Pre všetkých pripomeniem, že hlavný zmysel analýz náboženstiev (Kresťanstvo, Islam) a "Svätých" písmiem (Bibliia, Korán) VP-ZSSR je v nasledovnom:

1. z každého sa dá niečim inšpirovať, pričom sa nesmú za žiadnych okolností brať dogmaticky ako absolútna/definitívna/jediná pravda, pretože všetko vo Vesmíre sa objektívne mení a podlieha vývoju,

2. človek sa má snažiť žiť podľa svojho vlastného svedomia (+ rozumu a intuície) - stať sa skutočným Človekom (zodpovedným námestníkom Boha-Tvorcu tu na Zemi), a

3. "Sväté" písma majú slúžiť len ako pripomienka bodu č. 2!

Pseudo-kresťanstvo na čele s RKC a RPC slúži iba ako nástroj riadenia globálneho zákulisia k podvedomému zotročeniu ľudí - to isté platí aj o súčasnom pseudo-islame!
Odporúčam si prečítať tieto práce od VP-ZSSR, aby ste boli v obraze:

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)
-----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (2)
-----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-2/


Trepeš 2-na-3 a snažíš sa tu evidentne rozpútať totálny flame pomocou vyťahovania všetkých možných tém (ktorým vôbec nechápeš), ktoré sa tu už neraz preberali a vysvetľovali. Ide ti jasne o diskreditáciu KSB a DVTR ako celku.

Teraz si sa napríklad chytil a vypichnul si si názor VP-ZSSR o Koráne ako o najmenej zdeformovanom "Svätom Písme" (aby si odviedol pozornosť od biblických bludov, ktoré nemáš ako dokázať), ktorý ale vôbec nie je až tak podstatný, dôležité je to, čo sa konkrétne píše v Koráne!
A to sa tu už rozoberalo neraz:

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)
-----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (2)
-------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-2/

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
---------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Tvrdenie, že Korán je najmenej zdeformované "Sväté Písmo" na svete, je pochopiteľne iba subjektívny názor kolektívu autorov VP-ZSSR, ktorí tento názor obhajujú svojimi prácami a analýzami, ktoré sú podľa mňa podložené konkrétnymi, reálnymi a pádnymi argumentami, ktoré naopak vy dogmatickí biblisti vôbec nepredkladáte, z vašej strany sa jedná len o biblické ničím nepotvrdené mýty, RKC dogmy a bludy, a pomýlené subjektívne dojmy.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/stalin-bolsevizmus-nie-je-v-slovach-ale-v-skutkoch/


A čo vlastne nie je od človeka subjektívne?
Povedal by som, že všetko.
Ide len o to, že ktorý názor, tvrdenie alebo teória sú (objektívne) pravdivé, alebo sa k (objektívnej) pravde aspoň najviac približujú.
K tomuto účelu si človek vytvoril množstvo subjektívnych metód/metodológií, aj čo sa týka poznávania/štúdia dejín.
A obecne platí, že prax je kritériom (objektívnej) pravdy.

Vždy ide o to, jak ty sám/osobne subjektívne chápeš (to závisí hlavne od morálneho stupňa) tej informácii o ženách (postavení žien) uvedenej v Koráne.
Ja jej rozumiem tak, že jak muži, tak aj ženy sú si rovní vo svojej dôstojnosti, lenže majú rozdielne úlohy, čo je objektívny fakt!
Na tom sa asi zhodneme.


To by sme mohli rovnako povedať aj o celom (pseudo)kresťanstve, Ježišovi, Biblii a RKC, že je to len jedna obrovská lož a konšpirácia na úbohých ovečkách, a veru neboli by sme ďaleko od pravdy.
Tá odporná pseudo-kresťanská nadradenosť (kresťanský a biely supremacizmus, resp. nacizmus) a tuposť sú vám vlastné už stáročia.

A pokiaľ mi je známe, tak vlastníci a kurátori biblického projektu (konkrétne vysoko-zasvätení judaistickí rabíni a pseudo-kresťanské kádre) mali prsty v zámernej deformácii pôvodného učenia (filozofie života) proroka Mohameda hlavne po jeho smrti (lebo nie je vylúčené, že aj samotnému Mohamedovi mohol počas jeho života niekto poskytnúť zopár "rád"), aby pôvodný Islam dostali pod svoju kontrolu (GP), podobne ako pôvodné učenie (filozofiu života) Človeka Ísu, resp. Kresťanstvo v jeho ranných dobách (viď Pavol z Tarzu).
Takže takto je to mojko, nestačí si len prečítať kadejaké biblické propagandy typu * www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com * (ktorými som si ja osobne tiež prešiel, ale nezožral som im to kompletne aj s navijakom).


> Zvery chazarské a siono-fašistické sa nám premnožili a zase zdierajú ten ľud podtatranský...

Nj, dobre (= efektívne) tí pohlavári biblického projektu globalizácie tú Bibliu spísali, čím Slovana (aj iných) dvojnásobne zotročili (odzbrojili/spacifikovali) na úrovni jeho podvedomia:

SZ = "manuál" pre otrokárov - judaistov (údajne starších bratríčkov kresťanov, ktorých treba vraj neskonale velebiť :)), a
NZ = "slniečkársky manuál" pre poslušných tupých otrokov! :))

Naopak Korán tvrdí (parafrázujem):

Keď na vás útočia, zabite ich všade, kde ich nájdete, pričom ale s mierou - keď prestanú, prestaňte aj vy, lebo i Boh je milosrdný a odpúšťa!

Alebo ďalšie rozumné a logické tvrdenie z Koránu (parafrázujem):

Vinný je ten, čo sa nechá zotročovať, než ten, ktorý zotročuje!
Takže, kto môže viac za to, že škaredý chazar zdiera ľud podtatranský? :))

Avšak na dvtr diskusii tamojší agenti (provokatéri-imitátori, ktorí len imitujú, že im ide o seriózne hľadanie objektívnej pravdy, a provokujú/podnecujú u ľudí určité tendencie) a užitoční idioti, čo tam lezú, smelo a suverénne hlásajú, že KSB je údajne metóda globalistov na soft islamizáciu Európy a bielych.
No, ak myslia pod tou islamizáciou to, aby sa biele ovce viac poĽudštili, tak nedbám. :))

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/marxismus-svetska-verze-biblickeho-projektu-zotroceni-lidstva-3/


Ďalšie linky
------------

Preklad Koránu do slovenčiny s vysvetlivkami a výkladom
-------------------------------------------------------
http://www.koran.sk/koran-zvazok-1.pdf

http://www.koran.sk/koran-zvazok-2.pdf

http://www.koran.sk/Koran%20preklad%20s%20vyklad%202015%201.pdf - V jednom zväzku


Video trocha zaváňa propagandou, ale stojí to za pozretie a urobenie si vlastného názoru:

Islam a západ - História islamu
-------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=OAfF1EyKqFE&index=1&list=PL0_RijcuYdlqQJislkvPVoeIQ83L_pcZC


Svatá Válka 1
-------------
https://www.youtube.com/watch?v=hokKWIhTi_o


Sýrie Dokument - Pred rozbitím západom a ich "spojencami"
---------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=u2MVhCU3J-s


Peter Marman hovorí na začiatku relácie o islame a kresťanstve...
----------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=MWt2Mwzsn5k


Ako zachrániť Európu pred terorizmom? - Vytesať do kameňa!!!
--------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html


V.V. Pjakin - "Medzinárodný terorizmus", "svetový terorizmus"
-------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=hMFTDI0i4Yw&feature=youtu.be


Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu
--------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/

Antikoránický projekt, ISIL a "běženci"
----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/antikoranicky-projekt-isil-a-bezenci/


Srovnání "abrahámských" věroučení
-------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni

Prídi na pomoc mojej neviere... (o podstate dianetiky a scientológie) (17). «Islamský fundamentalizmus» a proste Islam
---------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/pridi-na-pomoc-mojej-neviere-17/

Citace z Koránu a KSB - Informácie o relígiách (vlastne sektách)
----------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/citace-z-koranu-a-ksb/


K výročiu projektu Breivik (22.7.2011) - neokoni, imigranti, islamský svetový kalifát, globálni prediktor, ussa...
---------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/news/k-vyrociu-projektu-breivik-22-7-2011/


Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (2)
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-2/


Globálny terorizmus a jediný liek na teror
--------------
http://leva-net.webnode.cz/products/globalny-terorizmus-a-jediny-liek-na-teror/


Scenár "európskeho kalifátu" - Vyústenie bez vojny medzi západnou žido-kresťanskou/sionistickou a islamskou civilizáciou - V.V. Pjakin
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=fS98bLj_tdQ&feature=youtu.be


Nepochopenie analýz Koránu VP-ZSSR (KSB a DVTR) zo strany niektorých ľudí
----------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/nepochopenie-analyz-koranu-vp-zssr-ksb.html


Postupná likvidácia pseudo-kresťanstva GP, kto je to pseudo-kresťan, biblický projekt (koncepcia) GP
-------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/postupna-likvidacia-pseudo-krestanstva.html


Úlohu štvrtej ríše zohrá "Veľký kalifát"!!!
---------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/03/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html


V.M.Zaznobin o budúcej úlohe Turecka, 16. 5. 2013
--------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=AOg_55MzutY


Ďalší pokus popísať dnešnú situáciu vo svete (verím, že mozaikový názor)!
----------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/dalsi-pokus-popisat-dnesnu-situaciu-vo.html


Chystá sa ďalšia revolúcia v (západnej) eu/európe!
-----------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/10/chysta-sa-dalsia-revolucia-v-zapadnej.html


9. Svetonázor pre všetkých ľudí - Aj o Koráne, MIM...
--------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/a9-svetonazor-pre-vsetkych-ludi-1-/


O čem hlásá "Heliofant", rozšifrování filmu "I, pet goat II" (i pet goat). (aktualizováno)
-------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-cem-hlasi-heliofant/

https://www.youtube.com/watch?v=t6-cyNkgeyA


Súčasný biblický projekt/koncept globalizácie globálneho prediktora
---------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html


Západná na biblickom základe vybudovaná "kultúra/civilizácia" a jej "hodnoty" - Samozvaný pupok sveta(?)
-----------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/zapadna-kulturacivilizacia-jej-hodnoty.html


Dovolím si zacitovať vynikajúci príspevok (zhrnutie islamskej a "spol." otázky) od uda2 zo zvedavca
---------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/dovolim-si-zacitovat-vynikajuci.html