streda 2. septembra 2015

Riešenie dneška, keď vyriešime "kobylky". Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!

Bezúročná ekonomika - Alternatíva k súčasnému finančníctvu + vysvetlený dnešný finančný systém!
-------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/bezurocna-ekonomika-alternativa-k.html


Prevzaté z - http://chod.sk/bv2g4 * http://afinabul.blog.cz/1507/vladimir-pavlik-dnes + moje príspevky

"PENIAZE treba kryť ELEKTRICKOU ENERGIOU. Napriklad 1CZK = 1kW, či jeden Watt - jak je libo. Keď nechceme infláciu, musi byť pomer tovarov + služieb = objemu peňazí. Pri prebytku (inflácii) sa tieto zákonite podľa skúseností kumuluju v rukach "elity". Pri stabilnom množstve obeživa a zvýšení efektivity výroby je možné takto celoplošne znížiť ceny, čo rieši efektívne sociálnu, aj demografickú situáciu a zvyšovať životnú úroveň zdola. Je možné v kľude plánovať rodinu a budúcnosť a zaroveň reálne zodpovedne dlhodobo motivuje nielen zamestnancov súkromného sektoru, ale aj štátnych zamestnancov. Zvýšenie produkcie energie umožňuje zvýšiť a rozšíriť vyrobu a rozvíjať služby. Zároveň sa tak vyrobia peniaze, keďže sú kryté el.enrgiou. Nebrzdí sa tak rozvoj, ako pri obmedzenom množstve zlata, ktoré k reálnemu životu v podstate v súčastnosti takmer vôbec nie je treba. Aj funkčnosť najlepších momentálne dostupných technológii (ktoré by sme mohli ako alternatívnu tvrdú menu za energiu vymeniť) je naviazaná na energiu (meranú v kWh) a energonosiče samotné. Preto je tak za v kasíne (burze) získané ničím nekryté prostriedky potichu skupovaná hlavne energetika. Neviem o inom ako-tak udržateľnom globálnom ekonomickom modele, ktorý by nebol postavený na tomto princípe. Peniaze ako odpracované časové jednotky (časové banky, LETSystémy a pod. aj kvalitatívne špecifikované už tradične overené existujúce funkčné modely) majú istý zmysel v lokálnych komunitách pri určitom objeme výmeny. Globálne ale asi najlepšie už spomenutá el. energia. Aj kvôli nutnej regulácii výroby. Trh je prostriedok k dosiahnutiu cielov, nie cieľ. Absolútna deregulácia má už známe dôsledky - koncentráciu moci v rukách "elity", devastáciu životného prostredia, atď. V žiadnom prípade peniaze = dlh v dnešnej forme a k tomu ešte aj úrok akcelerujúci infláciu a likvidujúci sociálnu štruktúru. Nenadarmo bol po stáročia zakázaný, v mnohých oblastiach ako ťažký zločin, trestaný smrťou. Je to o miere chápania tohto podstatou jednoduchého procesu sociálno-psychologicky kritickým množstvom obyvateľstva a prijatí zodpovednosti jednotlivcami. Keď sa bude dobre dariť ostatným okolo mňa, bude sa dobre dariť aj mne. Vôbec to nie je zložité, ako sa nám snažia nahovoriť "slobodné média", zložky zvráteného "vzdelávacieho" systému a ďalšie organizácie riadiace verejnú mienku. Ten problém je tu aj preto, aby motivoval ĽUDÍ na ňom vyrásť. (to ako odpoved pre tých, co sa radi pýtajú: “Preco to Boh dopustil?”) Áno, banky sa zmenia na distribútorov financných prostriedkov vo forme priamych investícií a zisk mozu mat iba z podielov na reálnej produkcii. Nikdy nie na pausálnych úrokoch, ako je to teraz. Je to absurdná situácia. Aj ked sa to na prvý pohlad nezdá, zisk z investície a z úroku je obrovský rozdiel. Úrok sa musí zakázat. Malo by sa to tu rozobrat podrobnejsie preco. Zakladné príciny sú ale kazdému aspon trochu triezvo uvazujúcemu cloveku jasné. Banka ako investor tým berie zodpovednost a za toto riziko má byt aj odmenená. Takto fungujú scasti banky napr. v Japonsku, ci Libanone a niektorých dalsích státoch (hlavne moslimských). Myslím vsak, ze celkovo by mali byt peniaze kryté el. energiou minimálne nejakú dobu. Neskor prídu dalsie, lepsie modely. Tento dáva ale urcitú garanciu bezpecnosti a nebrzdí celkový rozvoj. Dovody som uviedol v minulych príspevkoch. Preto sa aj tak agresívne snazia dostat pod kontrolu energetiku. Vedia, ze k tejto situácii skor, ci neskor minimálne docasne (na dlhsiu dobu) príde a s terajsími prostriedkami sa snazia na to pripravit."


"Takže:

1) Požadovať od svojich volených zástupcov zrušenie úroku - úžery (treba chápať, že to musí urobiť koordinovane viac štátov, ináč by nás globálni fašisti nechali vyhladovať, alebo zdevastovať, ako je tomu teraz v Grécku - rokovania na túto tému bežia potichu v zákulisí na rôznych úrovniach už dlhšiu dobu), aby sa mohli pred mééédiami (meédiá sú v globálnom riadení nadradené politikom) oprieť na chápavých ľudí.

Odstránením úroku zmizne inflácia a ceny mnohých tovarov sa začnú znižovať (tzv. technologická dividenda), čím bude rásť kúpyschopnosť obyvateľstva.

2) Druhým krokom musí byť krytie peňazí = v obehu môže byť len také množstvo obeživa, ktoré je akurát (+/- nejaké percento chyby) rovné množstvu tovarov a služieb v danej ekonomike vyprodukovaných. Ako invariant je treba použiť tzv. energojednotku kWh a peniaze naviazať na množstvo spotrebovanej elektr. energie, ktorá najlepšie koreluje s výkonom tej ktorej ekonomiky. Zlatý štandard a iné krytia sú v dlhšom časovom horizonte neudržateľné a pri určitom chápaní sú horšie ako dnešné fiat money.
Týmto sa zabráni, aby sa peniaze nemohli akumulovať u "elitárnych" klanov (dnešný systém je takto nastavený a určité jelitá ich masívne zneužívajú proti celému ľudstvu - viď rôzne nadácie a "neziskovky", financovanie globálneho terorizmu, prevratov, nepokojov apod. - všetky procesy sú riadené, nič vo svete sa nedeje len tak samo od seba, to si treba uvedomiť). Zároveň treba žiadať určitú bezpečnosť pre "elitárnych" predstaviteľov, okrem určitých exemplárnych vinníkov, ktorých treba na výstrahu odsúdiť, podľa aj dnešných platných zákonov.

3) Aby peniaze boli v obehu a nie nečinné na účtoch a v špekulačných systémoch, treba požadovať tzv. znehodnocovanie peňazí v čase. Napr. 100 EUR by za mesiac stratilo povedzme 8 % (koľko - je  vec spoločenského konsenzu) svojej  hodnoty. Viaceré modely, ktoré sa už vo svete v určitých mestečkách, či regiónoch odskúšali ukázali, že produktivita miestných mikroekonomík narástla 5-7 x!

4) Banky sa musia transformovať na investičné spoločnosti a svoj zisk si tak budú tvoriť z podielu na spoločensky prospešných projektoch a nie na úrokových a burzových machináciach. Požičiavanie peňazí musí byť bezúročné (takto dnes funguju už banky v islámskom svete, keďže Korán zakazuje úžeru ako najvyšší stupeň satanizmu) a bude len jednorázový poplatok za poskytnutie úveru, ktorý bude kryť náklady fin. inštitúcie a konsenzuálny zisk. Napr. pri pôžičkach rádovo 100 000 EUR by to bolo niečo okolo 1%.

5) Zavedenie základného príjmu pre všetkých obyvateľov - zmiznú tak mnohé neproduktívne náklady na penzijný systém, rôzne podpory a dotácie v sociálnych systémoch apod. Základný príjem bude rovnaký pre všetkých a musí stačiť na základné potreby slušného živobytia, bez ohľadu, či daný jedinec pracuje alebo nie (rôzne modely ukázali, že bude aj tak pracovať cca 75 % obyvateľstva). Spoločnosť sa musí tak ako kedysi v prvobytných spoločnostiach postarať o všetkých jej členov - to je preddefinované Zhora.
Príjem tých, čo pre spoločnosť prinášajú viac ako iní obmedziť na max. 5 násobok priemernej mzdy (sú aj úvahy 7-10), žiaden človek neprináša objektívne pre daný kolektív viac!

Časom s rozvojom VTR (vedecko-technický rozvoj) a uvoľnením potenciálu ľudí bude stačiť pracovať max. 2 hod. denne a mnohé neduhy dnešného asociálneho systému takmer úplne vymiznú, resp. sa zredukujú na prijateľnejšiu úroveň (kriminalita, narkomania, chorobnosť spôsobená stresmi ai.).
Len veľmi nahrubo pár základných bodov na ktorých sa potichu pracuje, aby sa opelichaný jastrab v USA, ktorý teraz hrá úlohu globálneho policajta démonkratúry, moc neaktivizoval, keď je to ešte predčasné... Všetko je to však založené na morálke a chápaní ľudí, aspoň aktívnej väčšiny! Aj keď určité autosynchronizačné procesy, ktoré bežia na podvedomých úrovniach psychiky, sa v biologických systémoch spúšťajú už pri 1-2 % morálneho a chápavého podmnožstva v systéme a zásadné zmeny si vyžadujú aspoň 5 % autosynchronizačných jedincov v spoločenskom systéme..."


Otázka odo mňa
-----
Ono, nemenej dôležitý je i morálny/mravný aspekt týchto otázok, ktoré si tu načrtol, a síce, že čo by ľudia (podnikatelia, vlastníci firiem, fabrík a korporácií; a zamestnanci) napr. po okamžitom zrušení úroku robili s tými uvoľnenými finančnými zdrojmi, keď by sa im o čosi znížili náklady na živobytie resp. výrobu?

- Užrali a "upôčitkárčili" by sa ľudia k smrti, resp. by ešte rýchlejšie zdevastovali celú planétu Zem?
(Dovolia to dnes globalisti a GP pri aktuálnej nie moc vysokej priemernej morálke ľudského stáda? Alebo inak: Môžu si to dnes globalisti a GP dovoliť?)

- Vedeli by si potom ľudia na Zemi predstaviť svoje životy aj inak, než len i naďalej drieť od rána do večera na 3 smeny v novodobých plechových koncentrákoch, hoci s vyššou mzdou, za ktorú by si napr. potom mohli častejšie kupovať pre seba rôzne materiálne hračičky na uspokojovanie svojich zvieracích chúťok a potláčanie svojej psychickej frustrácie vyplývajúcej z ich, v skutočnosti prázdnych otrockých životov, jak to dnes robia ľudia na západe?
Skrátka, žili by sme potom napr. my tu na Slovensku rozumnejšie a morálnejšie než dnes ľudia na západe s ich väčším materiálnym bohatstvom oproti nám?

- Našli by potom ľudia v sebe inú motiváciu a zmysel života?

- Dokázali by potom politici s ich súčasnou nie moc vysokou morálkou/mravnosťou lepšie hospodáriť s týmito uvoľnenými finančnými zdrojmi než rôzne zákulisné či už lokálne alebo globálne mafie, alebo by to bolo ešte horšie?

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-26-02-2018/


Odpoveď od "merlina" z internetu
---------------
K tvojim otázkam Cico:
Iste, morálny aspekt je zakomponovaný aj v "úroku". Úrok prudko stimuloval rozvoj materialistickej vedy a techniky, ale v dnešnej informačnej dobe po rezonancii sociálneho a biologického času už musí pomaly zmiznúť zo scény tragikomického divadla pre ovce a ovčanov.
Postupne, nie skokovo, čo vždy vedie k istým turbulenciám a nie moc predvídateľným (riaditeľným) reakciám systému.
Ľudia však musia chápať, že je to ich hlavný nepriateľ (!!!), vrátane nositeľov tohto inštitútu a spriaznených "dôveryhodných" persón!
Ak budú peniaze kryté (asi zatiaľ najlepším riešením je energovariantom = kWh) tovarom a službami a úrok bude na 0, alebo dokonca mínusový (čo v istých štátoch je aj dnes na stimuláciu ich ekonomík), tak nastane to, čo písal už Stalin v Ekonomických problémoch:

a. Dôjde k plánovite riadenému znižovaniu cien v dôsledku vedecko-technického a technologického pokroku.
Peňazí v systému bude totiž +/- rovnako ako tovarov a služieb = zmizne inflácia.
b. Môžu sa postupne zvyšovať platy väčšiny obyvateľov (boháči o moc neschudobnejú a chudobnejšie zložky spoločnosti si o niečo polepšia).
c. Postupne sa môže znižovať pracovný čas pri rastúcich mzdách.
d. Ľudia si môžu lepšie plánovať svoju budúcnosť, budú veriť v "zajtrajšie" dni, že sa budú mať lepšie, ako aj ich potomkovia.
e. Zavedie sa nejaká forma nepodmieneného príjmu pre všetkých.
f. Zároveň sa tak uvoľní obrovský potenciál rozvoja smerom k Ľuďom a ich tvorivosti. Každý sa môže rozvíjať v tom smere, na ktorého naplnenie sa aj na túto planétu "inkarnoval"! Každý má isté špecifické prednosti pred inými a tak môže optimálne posunúť ľudí na vyšší závit evolúcie, a to v rôznych smeroch.

Korporátne banky a spoločnosti budú zbavené hlavného fiktívneho a špinavého príjmu, z ktorých sa financuje množstvo globalizačných fondov, "neziskoviek", vojen, povstaní a i.
Banky sa postupne pretransformujú na investičné spoločnosti a budú mať svoj príjem z poskytovaných služieb a spoluúčasti na progresívnych investíciách - tak ako je to sčasti už dnes v islamskom bankovníctve.
Všetky podvodné úvery s úžerníckym úrokom sa musia konsenzuálne zrušiť a niektoré osoby musia byť na výstrahu trestne stíhané za obzvlášť závažný trestný čin globálnej genocídy. Úrok má na svedomí rádovo viac obetí, ako všetky obete horúcich vojen dohromady!!

Pre globálnu "elitu" úžerníkov a biznismanov sa navrhujú "ostrovy bezpečnosti", aby sa nevytvárala krvavá stopa v globálnej civilizácii.
Je toho naplánované samozrejme viac, spomenul som len niektoré hlavné body.

Takže, keď sa nebude dať vytvárať a roztáčať globálne virtuálne kasíno v prospech banksterských a spriaznených kartelov, tak sa planéta Zem nemôže "prežrať". Tu musia ľudia aj tlačiťna svojich platených zástupcov a samozrejme aj chápať, že musia zmiznúť tzv. korporatívne "kurvítka" - úmyselné zastarávanie a kolapsy tovarov, hlavne technickej podstaty. Autá, elektronika, domáce spotrebiče ... pri dnešných technológiách musia slúžiť bez problémov 20 - 30 rokov, napr. existujú patenty na úsporné žiarovky, ktoré sú skoro večné (garantovaná životnosť vyše 100 rokov).
Celá ekonomika musí prejsť na orientáciu na demograficky podmienené potreby a nie na degradatívne, ako je tomu dnes.
Inštitút módy a trhy vymyslených hodnôt (napr. starožitnosti, obrazy, unikáty..) bude musieť zvýšeným chápaním ľudí zmiznúť zo scény (slúžia na istú sterilizáciu prebytočného obeživa).
Postupne sa musí vylúčiť z používania neefektívny a planétu poškodzujúci Carnotov cyklus na získavanie energie. S rastom morálky musí GP a jeho blízka periféria uvoľniť aj niektoré patenty na získavanie dostupnej energie z "dynama Zeme", ináč hrozia obrovské nezvratné (alebo reverzné za mnoho rokov) globálne klimatické a ekologické katastrofy. Samozrejme mýtus o globálnom otepľovaní je lživý a práve zodpovedný za energetickú destabilizáciu živého organizmu našej planéty. Sme na jednej lodi, a to je dobre, lebo aj GP si hlboko uvedomuje tento problém. Chcel to riešiť "socíkom" a permanentnou revolúciou, ale nevyšlo to. Tak sa snaží teraz hlavne morálne deštruovať najmä tých "vyspelých prežieračov" planéty. Všetko samozrejme s postupným rastom morálky obyvateľstva.

Takže by došlo k opaku toho, čo popisuješ vo svojich obavách.

A čo sa týka tzv. politikov, tak tí sú len výsledným priemetom vektora morálky a chápania tej ktorej spoločnosti. Môžu urobiť len to, čo ľudia podporia, ináč ich rôznymi spôsobmi, keď by prekročili svoje "právomoci" zničili, prípadne aj fyzicky.
Takým názorným príkladom je J.F. Kennedy, ktorý chcel Executive Orderom 11110 (symbolicky zaujímavý kód!) zobrať súkromnému globalistickému úžerníckemu FED právo na emisiu USD! Značne tým prekročil svoju právomoc a veľmi symbolicky bol 22.11.1963 zavraždený v priamom prenose.
Lyndon Johnson hneď prvým právnym Actom tento Order zrušil a greenbacks sa nedostali do obehu (neboli zaťažené úrokom FED)!

Kto si vyberá politikov? Podľa svojho chápania a morálky?
ľudia - alebo Ľudia, alebo vyspelejší opičiaci (ovčania), alebo skutočný ČeloVekovia. To je Seth-sakramentský rozdiel!
Podľa tých Mier sa aj majú a budú mať. Všetko je to na obyčajnom "mužíkovi", ako to aj vždy bolo počas celej histórie ľudského rodu...

Vox populi, vox Dei!

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-26-02-2018/discussioncbm_659079/100/


Odo mňa
-------
Tu je krásne vidieť tú biblickú/náboženskú zhubnosť (ovplyvňovanie ideológiami), dogmatického defektného a obmedzeného uvažovania v praxi! Z akých štatistík vlastne pán Hazucha vychádza a akým právom si on dovoľuje hádzať všetkých ľudí do stejného vreca a tvrdiť o nich, že si nedokážu vážiť veci, ktoré dostanú zadarmo?! To nie je vôbec úplne pravda a správnou výchovou a osvojením si neskazeného (ne-biblického/dogmatického ale metodologického) sveto-názoru väčšinou spoločnosti, sa dá toto riziko takmer úplne odstrániť! Avšak nie som si celkom istý v prípade cigošov a iných neprispôsobivých skupín! ...Keď niekto niekomu dá darček k narodeninám, tak si ho tiež neváži a vyhodí ho?! Čo viem, tak už existujú štúdie, že aj pri existencii nepodmieneného základného príjmu (nzp), sa bude snažiť pracovať väčšina ľudí, kedže práca (nejaká činnosť) je proste ľudská potreba! A keď nie vo výrobnej alebo inej sfére, tak je veľká šanca, že sa ľudia proste budú  venovať napríklad dobročinným aktivitám, alebo budú pracovať sami na sebe (na svojom duševnom/intelektuálnom rozvoji, budú sa zaoberať svojimi záľubami, budú sa samo-vzdelávať alebo zdokonaľovať sa, proste snažiť sa duchovne povyrásť), alebo sa budú realizovať v rodine pri zdravej výchove detí a podobne! A toto všetko môže, opakujem môže (nemusí; bude závisieť len od ľudí, jak túto šancu na svoj osobný rozvoj a tak aj rozvoj celej spoločnosti, využijú) spôsobiť tak revolučné zmeny vedúce k zmene celej spoločnosti k lepšiemu, o ktorých sme doposiaľ len snívali! A tie biblické vyše 3000 rokov prestárnuté a zatuchnuté dogmy ako: v pote svojej práce, nastav druhé líco, počúvaj svojho "pastiera", buď poslušná ovečka, nesnaž sa pochopiť pravdu, lebo to môže len tvoj (psudo)"boh" alebo "vodca", utrpením ku "spáse" a podobné extrémne rkc zle vyložené dogmoš bigoš blbosti, ma vôbec nezaujímajú! Ani si nemyslím si, že sa hodia k takejto vážnej téme! Tieto zásady/princípy (že všetci musia drieť v pote svojej práce...) boli dobré v minulosti (v netechnickej dobe), ale nie už dnes, pretože dnes sa už spoločnosť dokáže postarať o všetkých jedincov aj bez toho, aby museli všetci drieť ako kone, alebo trpieť ako zver (ako nabáda zvrátená biblia, alebo prekrútené učenie JK v nz)! Svet sa proste nejakým smerom vyvíja a objektívna realita sa mení! Totiž v dnešnej modernej a pretechnizovanej dobe už v podstate ani nemôžu všetci pracovať (a bude to čoraz horšie; sociálne napätie sa bude stupňovať), takže buď sa bude musieť postupne znižovať pracovná doba, povedzme na 2-4 hodiny denne na každú osobu (za čo by som bol), aby sa mohli všetci zamestnať, alebo sa tým, ktorí sú už defakto nepotrební pre produktívnu a inú sféru, prizná nejaký nepodmienený základný príjem! Inej humánnej cesty proste niet, iba že by sa potom genocídovali! Eugenika (sterilizácie, potraty...) je veľmi lákavým prostriedkom, ako riešiť mnohé problémy spoločnosti, to uznávam, ale podľa mňa je to len také odstraňovanie následkov a nie príčin! Teda, ako sa to na svete robí už tisíce rokov! ...V minulosti už pri tých najprimitívnejších kmeňoch bolo tiež prirodzené, postarať sa o všetkých príslušníkov kmeňa! Vtedy bolo nevyhnutné, aby pracovali pre kmeň všetci, ale teraz to už nie je nevyhnutné! Tiež by som bol najradšej za to, aby sa zaviedla 100% zamestnanosť ako za "socializmu"! Proste, zaviesť nejaký zmiešaný systém ako napríklad fungoval tuším do začiatku 90. rokov minulého storočia v Japonsku! Potom zoštátniť strategické monopoly vrátane centrálnej banky, zaviesť bezúročnú ekonomiku, podporovať iba malé a stredné podnikanie, veľké korporácie poctivo zdaňovať, zaviesť ochranu domácich podnikateľov, zaviesť kontroly cien a obmedziť liberalizáciu obchodu vo vzťahu k zahraničiu, zahr. investíciám a podobne! Rudo Vasky navrhuje dobrý už osvedčený systém, ktorý sa realizoval v Nemecku po ww2, keď sa ročne 100% zdaňovali zisky a príjmy nad určitú dohodnutú hodnotu, pokiaľ nešli na reinvestície a preto sa udial nemecký hospodársky zázrak! A garantujem vám, že by tu zavládla 100% zamestnanosť! Za to by som bol skôr a nzp by som radšej zaviedol až neskôr, keď už ľudia trochu povýšia vo svojej morálke! Ale bohužiaľ, zatiaľ isté sily, ktoré sú nad politikmi a majú moc nad celým svetom, nedovolia realizovať tento plán, pričom ani ľudia ešte nie sú na takej úrovni chápania reality a svojej morálky, aby si to sami od politikov vypýtali, a preto je treba podporiť aspoň to dobré, čo je k dispozícii už dnes - a to nzp! Takýto príjem by vyriešil aj množstvo dnešných (a)sociálnych problémov spoločnosti a tiež aj hodne psycho-somatických chorôb/porúch (duše), depresíí a podobne! Beztak sa do budúcna nzp nevyhneme! Už je len otázka, kedy a v akej podobe ho zavedieme aj do praxe! Ono keby bolo všetko ideálne a keby bola spoločnosť dostatočne uvedomelou, tak by si už dávno sama pýtala nzp! Je to proste ďalší prirodzený a nevyhnutný krok ľudstva vo svojom ďalšom vývoji!


Vravím ti: Je to dneska jediné funkčné, dobré a schodné riešenie! Omnoho lepšie a s reálnejším krytím než dolár alebo zlato! S energiou by Slovensko alebo Česko nemalo mať až taký problém! Stačí postaviť atomovky, vodné, veterné, solárne, prípadne iné elektrárne! A neviem, prečo by nemali mať výhodu tie krajiny, čo majú skutočné bohatstvo! Prečo by sa mali mať dobre iba paraziti?! Samozrejme, že v záujme celého ľudstva, by to mala byť len dočasná záležitosť (krytie peňazí) a do budúcna už len skutočnou prácou a reálnymi hodnotami a službami! O tom sú predsa prachy - ako potvrdenie o vykonanej práci a výmenný prostriedok, takže kryť ich nejakými náhražkami ako je tomu dnes, je totálny nonsens! Takže tu nehysterči prosím ťa!


Žiaden rast netrvá večne; alebo: žiaden strom nerastie do neba. A ten "trvale udržateľný" rast, o ktorom nám tu básnia všetci tí "ekonomici" z ľava do prava, už vonkoncom nemôže trvať večne! Myslím si, že jak Čína, tak aj zvyšok sveta bude musieť postupne svoje hospodárstvo a ekonomiku preorientovať skôr na domácu/národnú spotrebu na princípe prirodzených demograficky podmienených potrieb, namiesto špekulatívnych potrieb (odvetvia a činnosti existujúce len za účelom vytĺkania kapitálu z ľudí - bežná prax na západe v podobe nezmyselných pretekov v konzume) a ešte viac a zodpovednejšie plánovať! Dlhodobejší hospodársky rast je bežný skôr pre rozvojové (priemyselné) krajiny, ale nie pre post-industriálnu spoločnosť, kde sa už nedá kam rásť, iba za cenu zdegradovania/zdegenerovania celej spoločnosti (západ) a totálneho zničenia eko-systému, v ktorom človek žije (napríklad Čína)! Ja si myslím, že čínske elity si to veľmi dobre uvedomujú. Na liberálny kapitalizmus, pravicovú alebo libertariánsku politiku proste zabudnite! Tieto pojmy sú už dávno pasé (neaktuálne) a spolu s ich dogmatickými predpotopnými "voľno"-trhárskymi ideológmi a zástancami rôznych fašistických frídmenovských šokin-terapy deforiem, typu hurá kapitalistu šulíka alebo neo-liberálom klauza, už dávno patria do starého železa. Preto globálne elity držia týchto bláznov už dávno pod dozorom a na okraji politického spektra. To je vidieť z obecného chodu vecí. Kapitalizmus bola len jedna z mnohých "krátkych" etáp vo vývoji ľudstva a už aby bol v čudu! Nový systém bude dúfam iný a hlavne lepší a kto sa mu neprispôsobí, tak toho proste zrovná so zemou! * http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6408-multipolarni-svetovy-rad-nova-etapa-globalizace.htm * http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/proc-by-mela-byt-agentura-pro-planovani-budoucnosti-/ *  http://leva-net.webnode.cz/products/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem/ * http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_1_878951585.html * http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_2_456127049.html


Stiahnúť sa a nevyliezať. Takže žiadne riešenie. Ale možno aj to je riešenie a závisí len od pohľadu. Uvedom si, že to presne "oni" chcú, aby tí, čo sa už prebrali, boli dohnaní k beznádeji a radšej volakde zaliezli. Inak, nepáči sa mi, že nazývaš túto súkromnú korporáciu štátom! To je dehonestovanie názvu "štát"! Podľa mňa z teba čiší čistý anti-štátny extrémizmus (čierno-biele videnie sveta v extrémoch). Nie si ty náhodou dogmatický libertarián? Aj tí sú z toho istého košiarika! Uvedom si, že keď zoberieš "štátu" nejaké práva alebo moc, tak ich defakto len presunieš oficiálne do súkromno-korporátno-banksterskej sféry, takže si vôbec nepomôžeš! O akých právomociach štátu to vlastne hovoríš? Myslíš si, že v prípade neexistencie štátu by mala súkromná moc problém zriadiť si svoje súkromné armády (už sú), školy (už sú), diktovať ceny (to už je), vytvoriť si nejakú inštitúciu ako súkromný fed, alebo súkromné súdnictvo, nejaký parlament...? Tiež som si všimol, že slovo "socialistický" nepíšeš v úvodzovkách. Pravdepodobne nevieš, aký je rozdiel medzi jednotlivými verziami socializmu, prípadne socializmom (ktorý budoval pán Stalin) a "socializmom" budovaným po jeho vražde za trockistu chruščeva a spol. * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * Povedzme, že to bola nejaká ľudová demokracia a boľševníctvo (v ideále všetko podriadené záujmom väčšiny a jej kolektívnemu svedomiu s vysokým mravne-etickým štandardom na čele - čo je asi základ a nie nejaký extrémny individualizmus, o ktorom tu básniš; ten môže existovať a byť chránený iba v podmienkach kolektívnej spoločnosti!). Tiež tu vyzdvihuješ nejakú republiku a jej ústavu, a že ona dokáže zasiahnúť a stopnúť demokraciu, keď sa porušujú práva jednotlivca. A kto je to tá republika? Kto bude konať v jej mene? To môžu iba morálni ľudia, nie? Takisto v tvojich príspevkoch nie je ani smietka o morálke, mravne-etickom štandarde alebo svedomí, ktoré musia stáť nad republikou a jej ústavou, prípadne zákonmi! Bez toho sa nedá vybudovať dobrá spolo-cnosť! Inak, neviem, či ty vieš, prečo je likvidovaná práve západná buržoázne-liberálna "civilizácia/kultúra/ideológia" No práve kvôli jej zhubnosti v podobe liberálneho kapitalizmu a bujarému konzumu, ktorý potrebuje globálna elita dostať pod kontrolu, lebo hrozí globálna ekologická katastrofa! A kedže predošlé postupy už zlyhali, tak sa pristúpilo k tvrdším metódam (k zriedeniu, resp. výmene bio-masy a k vytvoreniu pre globálneho prediktora vhodnejšej kultúry). Tu musia západniari a aj my popremýšľať, lebo inak zhynú na vyčerpanie všetkých zdrojov a zničenie prírody aj bez zásahu globálnych kurátorov biblického projektu globalizácie. Ty napríklad ani vôbec nepočítaš s objektívnym procesom, tzv. zákonom času, ktorý pracuje v prospech ľudí a znamená, že k ľuďom sa už dnes dostávajú aj také inFormácie, ktoré sa v minulosti k ľuďom nedostávali a preto sa naše šance, ako niečo zmeniť k lepšiemu pre väčšinu, zvyšujú. Podľa mňa máš hodne obmedzené vnímanie reality a musíš ešte na sebe zapracovať. A s týmto pesimizmom fakt nerobíš nikomu dobre, pretože len programuješ tie zlé/negatívne scenáre v budúcnosti. Totiž negatívne vibrácie ich podporujú! Nejaké riešenia by už boli aj dnes, len sa bude musieť prebudiť minimálne kritické/rozhodujúce množstvo ľudí, potrebné na uskutočnenie zmien k lepšiemu pre väčšinu obyčajných ľudí. Ale je možné, že západ. eu to už možno nestihne, ale my v strednej a východne európe máme ešte nejakú šancu, kedže nie sme ešte až tak skazení jak to západné jadro a máme zatiaľ ešte aj celkom homogénnu kultúru a obyvateľstvo, ktoré si musíme bezpodmienečne uchovať aj za cenu revolúcie (v krajnom prípade). Tu nám môže byť štát a jeho právomoci veľmi nápomocný! Ty ešte nevieš, čo je v ľuďoch!


Kedy sa zmení situácia na Slovensku (prípadne vo svete) k lepšiemu?

Keď:

1. Minimálne nevyhnutné/kritické množstvo ľudí začne premýšľať kauzálne, t.j. hľadať skutočné príčiny svojich problémov, prípade problémov štátu/sveta.

2. Väčšina ľudí pochopí, že aby sa mali dobre oni a ich rodiny, tak sa musí mať dobre aj jeho sused a jeho rodina, obec, mesto a celý štát. Samozrejme, že pri vyššom chápaní sa dá ísť aj ďalej, cez ostatné národy/krajiny/štáty až k celej Zemi, ale s tým vás tu nebudem zaťažovať, len poviem, že alternatíva k dnešnému otrockému davo-elitárnemu biblickému projektu globalizácie dnes už EXISTUJE a ponúka ju ruská multi-národná a kultúrna civilizácia. Verejne známa je pod označením "multipolárny svet", menej známa pod názvom "koncepcia sociálnej bezpečnosti" + jej jadro: "dostatočne všeobecná teória riadenia". Sú to veľmi užitočné z praxe vychádzajúce teórie, ktoré môžu pomôcť a ozrejmiť hodne z toho, čo sú to objektívne procesy, čo to je objektívna pravda (že človek sa má k nej neustále po celý svoj život približovať, t.j. zvyšovať si neustále svoju osobnú mieru chápania, prípadne kultivovať si svoj mozaikový a nie kaleidoskopický chaos sveto-názor/ponímanie), ako sa stať skutočným Človekom (zvyšovanie, prehodnocovanie a korigovanie svojho morálneho štandardu, defektných stereotypov/vzorcov konania a uvažovania), ako funguje svet, ako sa riadia (globálne) sociálne super-systémy (štáty, riadiace štruktúry, organizácie, celý svet), ako funguje a subjektívne/egoisticky sa riadi objektívny proces globalizácie, kto stojí na samotnom špici globálnej mocenskej hierarchie, komu slúžia štandardné politické strany a politici, ako funguje už tisícročia fašistický/otrokársky finančný systém, k čomu slúžia svetové náboženstvá, prečo ich predstavitelia nepoukazujú na hlavné príčiny (podstatu) srabu vo svete, čo je to skutočný "Boh", ako sa stať v premýšľaní a konaní samostatným, ako sa nenechať manipulovať (meédiami) a mnoho ďalších užitočných ne-dogmatických a zdravo-rozumných rád... * http://leva-net.webnode.cz/ * Pretože len vtedy môžete naprávať a odstraňovať vredy tejto spoločnosti, prípadne sveta, keď ich budete vedieť presne identifikovať a pomenovať a aj vedieť čím presne a ako ich nahradiť.

3. Väčšina ľudí pochopí, že len hospodársky sebestačný štát môže byť skutočne suverénnym.

4. Ľudia budú mať ako takú aspoň hrubú predstavu (koncepciu), ako by mala vypadať fungujúca, prosperujúca a spravodlivá spoločnosť.

5. Ľudia na základe tejto svojej predstavy (koncepcie) o spravodlivej spoločnosti budú za túto svoju predstavu aj aktívne bojovať a nie len sedieť na riti doma alebo v krčme pri pive a bohovať. To znamená, že nebudú bojovať proti niečomu, ale ZA NIEČO! To je dôležité, pretože takto budú ľudia presne vedieť, čo chcú a ako to dosiahnúť, takže podľa toho si budú sami aktívne vyberať politické strany, prípadne sami sa pokúšať aktívne meniť spoločnosť a nebudú sa spoliehať len na nejaké prázdne sľuby a frázy niekoho - svojich pastierov.

Toľko na začiatok. Samozrejme, že plne schvaľujem obnovenie ČSSR (prípadne aj zavedenie zreformovaného socializmu so zdravými trhovými prvkami) a zavedenie bez-úročnej ekonomiky! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Áno, bude to ťažké, ale podľa mňa vždy lepšie než ako u nás, keď tu vládnul agent čurinda, mik-lož a ďalší zlodeji z "deformačnej" pravicovej pro-hn-ussraelsko chazarskej bandy, alebo ako v Rusku na začiatku 90. rokov za žida a pro-západného kolaboranta jeľcina (jelzman-a)! Proste v grécku nebola lepšia a reálnejšia alternatíva než siriza a preto ju vôl-iči znova z-vôl-ili! To je celé. To je niečo ako u nás smer a Fico. Proste nie je čo reálne a úspešne voliť! Ľudia musia začať sami aktívne vstupovať do politiky (alebo sa aktivizovať podobne ako Rudo Vaský alebo Martin Daňo) už na tých najnižších dedinských, mestských a štátnych (prípadne súkromných) úrovniach a to v hocijakej strane, kým sa zatiaľ nedá pôsobiť v politike inak než cez nejakú politickú stranu. Hľadať tú "pravú" stranu dnes v podstate nemá zmysel, pretože snáď v každej pôsobia zhubné elementy/živly (alebo si ju skôr či neskôr nájdu a podchytia)! Proste politická strana je zlegalizovaná organizovaná mafia (alebo biely kôň korporátnych súkromných klanov/mafií v štáte/na svete)! A práve len dobrí, šikovní a morálni ľudia, ktorí takéto strany zriedia, môžu s tým niečo urobiť a zmeniť pomery vo svojom štáte a celkovo vo svete! K tomu ale ľudia potrebujú mať minimálne všeobecné politicky-ne-korektné znalosti a poznať zákonitosti (teórie) riadenia, aby boli v tomto smere na vyššej úrovni, než tí rôzni tradiční zapredaní starostovia, primátori, predsedovia, ministri, premiéri, p-rezidenti, top manažéri, riaditelia, užitoční idioti... * http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#DVTR * Takáto postupná evolučná zmena je síce ťažká a pomalá, ale na rozdiel od tých kadejakých revolučných, kde je to jak z blata do kaluže, zase istá! Takto si ja predstavujem skutočnú demokraciu (slobodnú a spravodlivú spoločnosť) = vládu ľudu, že ľud sa bude sám aktívne zapájať do celo-spoločenského a teda aj politického a tiež aj podnikateľského diania v štáte a nebude sa spoliehať na rôzne tie falošné démon-kracie/davo-kracie ako na parlamentnú/zastupiteľskú alebo tzv. "priamu" "demokraciu", kde budú meédiami vymytí vôl-iči s nízkou mierou chápania a morálky hlasovať cez net v nejakých pochybných elektronických/virtuálnych referendách (samozrejme sa tomu do určitej miery nebránim)! Pretože neexistuje nič lepšie, než keď si to urobíš sám a poriadne, naživo a nie kadejako virtuálne! :DD A je logické, že keď si ľudia nebudú chcieť skutočne vládnuť sami, tak im bude vždy vládnuť niekto iný, či už verejne ale skryte! Proste vákuum vždy niekto zaplní! A tak to je to prirodzené, správne a tak to má byť! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast.html * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Obama maká vedome/podvedome na globálneho prediktora, ktorý potápa ussa a s ňou pravdepodobne aj celú západnú buržoázne-liberálnu "kultúru/civilizáciu"/ideológiu. Už to konečne pochopte. séreš alebo rotšild sú len jeho cvičené opičky - totálne hovná (ktoré reálne nemajú žiadnu moc - to vy im ju dobrovoľne odovzdávate!), ako aj vy! :DD A budete dovtedy, pokiaľ budete hlúpi! :DD Slovensko a svet k lepšiemu zmenia len spoločensky aktívni ľudia typu Rudo Vaský alebo Martin Daňo... Až keď bude na Slovensku dostatočné množstvo konceptuálne schopných a morálnych riadiacich kádrov pochádzajúcich z obyčajného ľudu a nie z uzavretých klanov, mafií, korporácií, štruktúr... (pretože kvalitné a morálne kádre riešia všetko!), ktoré sa začnú drať do všetkých sfér života, jak do verejnej, tak súkromnej a vytlačia odtiaľ tých tradičných kriplov svojou múdrosťou, šikovnosťou, vysokým chápaním, morálkou a náskokom v riadiacich schopnostiach, tak až potom sa môže reálne niečo k lepšiemu zmeniť! Inak nie! Ináč vám bude stále niekto či už verejne alebo skryte vládnuť! Taká je objektívna pravda! Tu máte materiály, pomôcky, teórie a rady a môžete na sebe začať pracovať ešte aj dnes a hrnúť sa do politiky ako tie predajné kurvy, namiesto čakania na nejakého "spasiteľa" typu Kotleba a spol. * http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#DVTR * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html * Možno že práve vy ste ďalší Putin, Lavrov, Glazjev, Roosvelt, Kennedy, Stalin, Berija... a  len o tom ešte neviete! Poďme do práce Slováci, makať na našom štáte a národe, na sebe, pre našu Zem a nie na kontá, baráky, bavoráky...! To je pravým zmyslom života a Božím Zámerom!


Vieš ako, kto sa chce k pravde čo najviac priblížiť, tak ju už dávno hľadá. Kto nechce, tak v tomto smere nepodniká nič, alebo ju už našiel v podobe nejakých náboženských dogiem, a takým je zbytočne niečo vysvetľovať. Nemá to absolútne žiaden zmysel. Ja tu už píšem riešenia pod menom "cico ciciak" už nejaký pátek, ale zmázli mi tu účet, tak asi tu už tie príspevky a linky nikto nenájde. Ale všetko je tu * http://cicociciak.blogspot.sk/ *

Znalosti znamenajú moc a preto zákonite túto moc musia uchopiť ľudia (väčšina), aby bol eliminovaný monopol moci úzkej skupiny jednotlivcov. Riešenie je samozrejme tým pádom vo všeobecnosti veľmi jednoduché. Je nevyhnutné v národe a na svete postupne zvyšovať mieru chápania reality a morálky v priemere. "Podľa miery svojho chápania pracuješ na seba a podľa miery nechápania pracuješ na toho, kto chápe viac." Najľahšie by bolo hneď zmeniť sveto-názor/ponímanie ľudí už na 1. sveto-názorovej/metodologickej/konceptuálnej úrovni, z ktorej by sa odvíjali aj ďalšie veci/zmeny a vytvoriť tak nový mravne-etický štandard (ako sa to snažili napríklad: Mose, Isá, Mohamed), lenže to je dnes v podstate nereálne a preto sa bude musieť ísť na to postupne/metodologicky od najnižších zobecnených prostriedkov riadenia (manipulácie, vedenia vojny proti ľudstvu) ľudstva. * http://www.koncepcia.eu/6-zakladnych-prostriedkov-komunikacie/ * V 1. rade je treba okamžite zrušiť úrokovú porobu (bezpracný zisk) a zaviesť bezúročnú ekonomiku, vystúpiť z eu/nato, budovať sebestačný národný štát... čo samozrejme nepôjde bez ostatných podobne zmýšľajúcich krajín/spojencov/ľudí, kedže samotné Slovensko nemá absolútne žiadnu šancu. Slovensko sa musí začať orientovať smerom na Rusko. Problém je, že globálna elita (aj ussa) už vrazili medzí nás kliny v podobe ukrajiny, bulharska, chorvátska... a odpálili nastražené "míny" ako islamský štát. S tým súvisí ďalší fakt, a síce, že "všetko sa deje tým najlepším spôsobom v súlade s reálnou mravnosťou a etikou všetkých účastníkov procesu". Ďalej je nevyhnutné, čo najviac ľudí (aj riadiace kádre) na Slovensku (a nielen) oboznámiť s čo najväčšou časťou ruskej "koncepcie sociálnej bezpečnosti" a jej hlavným jadrom s "dostatočne všeobecnou teóriou riadenia (dnes najkomplexnejšie a dostatočne najvšeobecnejšie teórie), aby sa postupne začala zavádzať aj do praxe a bežného života. "Je to o tom, do akej miery spoločnosť chápe obecný chod vecí a vie ich pomenovať. V podstate stači zdravý sedliacky rozum." Toto všetko pomôže ľuďom lepšie pochopiť súčasnú realitu sveta, systém a jeho oblasti, stav vecí na svete, popísať všetky objektívne procesy na Zemi/vo vesmíre a pochopiť, ako sa riadia komplikované sociálne super-systémy ako štáty a ďalej ako sú ovládaní, riadení a manipulovaní. Keď to v potrebnej/náležitej miere pochopí aspoň kritická časť obyvateľstva, tak potom ľudia nebudú mať problém dokázať identifikovať defekty v spoločnosti (vo svete), v ktorej žijú a nahrádzať ich lepšími riešeniami. Je toho skutočne hodne s čím sa treba oboznámiť, aké otázky musia ľudia klásť a hľadať na ne odpovede a preto som písal, že dnes je ešte o tom asi predčasné hovoriť - ľudia proste ešte nie sú na to pripravení. Môžem tu ale uviesť nejaké linky na začiatok kvôli lepšiemu zorientovaniu sa v tejto problematike.


Z pod moci gp (alebo svojich otrokárov, zotročujúcich defektných stereotypov uvažovania, konania; z mýtov, lží, propagánd, rituálov, matrixov a pokrivených sveto-názorov) sa ľudia ešte len tak skoro nevymania (skôr tie ďalšie generácie, ak im dnes pripravíme dobrú pôdu pod nohami a nastavíme tie správne celkové parametre spoločnosti/sveta; samozrejme, ak sa gp nerozhodne hneď teraz, že pôjde do dôchodku; to by ale skôr svet upadnul do chaosu, než by mu bolo lepšie; či sa to niekomu páči alebo nie, tak niečo aj pre nás robí, keď mi nevieme; lebo mi si myslíme, že všetko sa bude riadiť len tak akosi samo - tá klauzova "neviditeľná božia ruka" - čo je samozrejme blbosť). Riešenie je jednoduché - rozširovanie vedomostí a podporovať vzdelanie (hlavne tých ďalších generácií). Nič iné nám fakt nepomôže. Keď bude aspoň nejaké kritické množstvo národa ako tak chápať realite, budú vedieť pomenovať skutočné príčiny problémov a poznať aj riešenia (alebo aspoň v hrubých rysoch; stačí koncepcia), tak sa môžu začať uchádzať o verejné a iné funkcie (využiť napríklad aj občiansku aktivitu, občianske združenia, zakladať verejne prospešné neziskovky...) a postupne tie kolaborantské a amorálne špiny vytlačiť od korýt! Návody jak na to, už existujú! * http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#DVTR * Netreba ani zakladať nové strany (a načo?; treba len využiť tie možnosti, čo tu už sú), proste si vybrať tú, kde je šanca na zvolenie a aj niečo urobiť/zmeniť (dnes asi len smer; však kľudne vstupujte aj do tej vašej milovanej ls-ns a pomôžte im). Aj gp a politici budú musieť s čoraz viac sa zvyšujúcim chápaním bežného populusu zmeniť/prispôsobiť systém adekvátne tomu, aká je priemerná miera chápania národa, inak stratia riadenie. Obrazne povedané nejde sa s 15 ročným pubertiakom stále rozprávať rečou 2 ročného decka, pretože ťa pošle do zadku a už ti neumyje ani ten riad, alebo nevysype kôš. Čiže v 1. rade musia ľudia viac chápať (čo sa už zlepšuje aj vďaka internetu; stačí len povrchne - samozrejme, že nejde čakať, aby 80% ľudí chápalo ekonomike alebo iným zložitejším vedám - to ale vôbec nevadí - dôležité je, že budú aspoň tušiť o čo kráča) a rôznymi spôsobmi viac tlačiť na politikov, aby tí následne čo najrýchlejšie prispôsobili spoločnosť/systém priemernému chápaniu jej ovčanov. Vieš ako, politici, bankstri, štátne elity... sa tiež nebudú pretŕhať, keď uvidia, že hlúpemu ľudu na Slovensku napríklad stačí aj tých 350 euro/mesiac, lži, propaganda... No kto by sa pretŕhal? Nik! Táto nová ruská koncepcia života/globalizácie - ksb/dvtr (nič lepšie a ucelenejšie/všeobecnejšie - uplatniteľné takmer vo všetkých sférach spoločnosti - momentálne nie je) sa musí začať šíriť medzi ľuďmi, samozrejme, že netreba aby medzi všetkými, ale iba tými, ktorí sú to schopní pochopiť v tejto "surovej" a zložitejšej forme a aplikovať aj v praxi. * http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/ * A potom následne to trebárs aj interpretovať bežným ľuďom v nejakej primeranej forme, ako to robí dnes napríklad prezident Putin, Pjakin... Takže čo treba hlavne urobiť? Ak by si to chcel v nejakých jednoduchých bodoch, tak: 1. Vystúpiť z eu/nato, 2. nevoliť nacionalistické/nacistické strany (ktoré nás môžu zatiahnúť iba do problémov), ale skôr pragmatické (nejaký stred), 3. orientovať sa na Rusko a východné krajiny európy, 4. zmeniť finančný systém na bezúročný, zmeniť hospodárstvo a ekonomiku + finančný systém na také, aby skutočne slúžili národu (už sa niečo aj na Slovensku v tomto smere rieši), 5. postupne meniť vzdelávací systém tak, aby sa kládol dôraz na logiku, kauzálnosť myslenia...! Napríklad * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html * http://www.penaznareforma.sk/ - hľadajú pomoc! * https://www.youtube.com/watch?v=MB8ny2Tkr_Q&feature=youtu.be * https://www.youtube.com/watch?v=0NVvqOEqGzM


Dakedy som s Rudovou krvavou revolúciou súhlasil, ale dnes už nie! Dá sa to aj bez "revolúcie", len treba vedieť, čo presne chceme a ako to presne plánujeme urobiť. Myslím si, že v tomto väčšina Slovákov stále len tápe. Majú len nejakú hmlistú predstavu, ale inak nič konkrétne. A ešte k tomu len stále čakajú na nejakého toho svojho "spasiteľa", gurú, vodcu alebo lídra ako napríklad Kotlebu a spol. Netreba ani znova zakladať nejakú ČSSR, ani sa napevno pripútať k ruskému "dubisku" (ale nebránim sa ešte hlbšej a užšej spolupráci medzi oboma národmi a hlavne s Ruskom), keď k tomu všetkému ČSSR beztak väčšina Slovákov ani Čechov nechce, aj keď možno chápu Rudovím argumentom. Inak nečakajte na nejakú revolúciu, alebo že sa teraz prebudí nejaká väčšina. Ak aj k nejakej "revolúcii" došlo, tak bola vždy riadená - bola len divadlom pre plebs na zmenu ideologického pozlátka - formy a nie podstaty - a užitočných idiotkov - tzv. (j)"elity", pričom tí skutoční páni si moc samozrejme zachovali - len pod inou/novou načančanou ideologickou zástierkou. Väčšinou je to tak, že sa najprv musí prebudiť nejaká aktívna menšina, ktorá naštartuje postupnú, ale skutočnú nekrvavú a efektívnu "revolúciu". Aj vy všetci, ak chcete niečo zmeniť a viete čo a ako, tak môžete začať v podstate teraz hneď. Jediná zmena je možná vtedy, keď sa takýto ľudia, čo chápu viac a majú aj morálku na vysokej úrovni, začnú podľa svojich schopností a možností aktivizovať a organizovať - zakladať spolky, občianske združenia, družstvá, rôzne samosprávy, lokálne alternatívne bezúročné (barterové) finančné systémy, informovať ľudí okolo seba (postupne vytvárať alternatívne info-pole), vstupovať do politiky a verejnej sféry - do hocijakých strán, kde je nejaká šanca niečo presadiť a meniť; aj do súkromnej sféry a nahrádzať tak tie staré riadiace štruktúry a kádre. Ľudia musia myslieť a konať individuálne, ale v prospech celku. Musia pochopiť, že aby sa mali oni a ich rodiny dobre, musí sa mať dobre aj sused - Jožko, Janko, Ferko... celá spoločnosť a ich štát, v ktorom oni všetci žijú. To je jediná cesta k lepšej spoločnosti. Keď sa nejaká nová koncepcia ujme a rozšíri, tak sa pridá aj tá spiaca pasívna väčšina. Návod na riadenie sociálnych super-systémov a dosahovanie vašich cieľov už existuje. * http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#DVTR * Aby bola zmena reálna, tak musí týmito vedomosťami disponovať čo najviac ľudí, aby sa riadenie nemonopolizovalo a neskrývalo pred masami a (j)"elitami", ako je tomu teraz a tým nezneužívalo.


Pán Vanka * https://forumsk.wordpress.com/2015/07/31/zaemstnanecka-samosprava-rozhodne-nie-je-ziadnou-zamestnaneckou-akciovkou/ * https://www.youtube.com/watch?v=Xh2gntrBNNk * je tvrdohlavý a dogmatický, ale nakoniec bude musieť uznať, že bez nepodmieneného základného príjmu (nzp) to beztak v budúcnosti nepôjde a tiež aj bez postupného znižovania dennej pracovnej doby, najprv povedzme na 4 hodiny denne (čo už plánovali aj boľševici so Stalinom) a potom na nejaké 2 hodiny. Poviem na rovinu, že si viem predstaviť trávenie času inak, omnoho lepšie a efektívnejšie, ako byť nasilu 8 hodín niekde akože zamestnaný a akože "pracovať". Všetci nebudeme môcť byť manažérmi. Netreba v tomto smere podceňovať ľudí, že by nepracovali a degenerovali alebo čo. Práve si myslím, že naopak, by viac makali na sebe, na rodine, na dobročinných projektoch a podobne! Však práca je široký pojem! Už len z toho vyplývajúce pozitívne myslenie spoločnosti, keď by sa ľudia nemuseli báť o svoju existenciu ako teraz, by bolo obrovským plusom! S odmietaním nzp z jeho strany s ním proste nesúhlasím. Tu sa proste mýli! Človek sa akurát musí už konečne prestať báť o svoju existenciu a že príde o prácu. Len vtedy nebude vydierateľný a bude môcť byť omnoho viac slobodnejší, cítiť sa viac slobodnejší a nakoniec aj v myslení.


Samotné družstvá určite kapitalizmus nenahradia. Bude musieť dôjsť k znárodneniu štátnych centrálnych bánk (vlastných mien), strategických podnikov a možno aj niektorých veľkých korporácií (hlavne v oblasti poľnohospodárstva, chovu a výroby potravín), ktoré možno budú musieť sfúzovať. Tiež sa Bude musieť aj nadimenzovať nejaký optimálny pomer medzi štátnym/národným a súkromným vlastníctvom (výrobných prostriedkov) a tiež opäť zaviesť tak potrebné prvky celo-štátneho/národného plánovania. Čakať celé desaťročia, kým vznikne dostatočné podhubie zamestnanec. samospráv, je o ničom, a hlavne keď ich budú likvidovať bohaté trans-nacionálne korporácie a konglomeráty, kontrolujúce jak výrobu, tak aj odbyt. A určite je vždy lepšie, keď má zamestnanec. samospráva alebo družstvo menej členov ako zbytočne veľa. Pri veľkom počte to už je vlastne taká korporácia, v ktorej nevieš, kto je kto a nikto nikoho nepozná.

Inak si myslím, že zbytočne vymýšľame niečo nové, čo už dávno je vymyslené a v minulosti fungovalo. Mám na mysli spôsob budovania národného hospodárstva boľševikmi za Stalina v ZSSR, kde popri družstvách a štátnych podnikoch, normálne fungovalo aj súkromné podnikanie, ktoré začal ničiť až Chruščov po smrti/vražde Stalina, keď došlo k tíchému prevratu a prevzatiu moci v ZSSR trockistami (čo bola práca GP). Niečo podobné (meritokracia) fungovalo aj v Japonsku po WW2 v podstate až donedávna.

Chápete, tu západ príde akože s niečim novým, čo sa honosne pomenuje napr.: systém duálneho vzdelávania alebo ekonomická demokracia (aby to nevyvolávalo asociáciu s tak nenávideným, údajne tyranským totalitným systémom socializmu/komunizmu, o čom nás tak vehementne a systematicky už celé desaťročia presviedča západná anti-komunistická propaganda) a pritom to tu už dávno bolo predtým napr. v ZSSR za boľševikov/Stalina, len pod iným názvom, resp. v inej forme. A keď dnes o tom začneš niekomu vyprávať, alebo by si to nebodaj chcel znova zaviesť do praxe, tak to v momente schytáš od oviec, že to sa nesmie, to je predsa ten zlý-zlý komunízmus a bla-bla-bla! A takto sa to musí robiť kadejako obkľukami a strácaním tak drahocenného času cez kadejaké "ekonomické demokracie"..., najprv to (hlavne mladým zo systematickej anti-komunistickej propagandy zblbnutým) ovciam predžvýkať a až potom naservírovať, aby to ľahšie požili a strovili.


Neviem o tom, že by som bol niekedy v minulosti komunistický revolucionár (ak máš taký dojem, tak k tomu môžem povedať iba toľko, že človek sa neustále vyvíja aj sveto-názorovo, prehodnocuje, sebareflektuje a tak postupne približuje k objektívnej pravde)! Ale k myšlienkam skutočného komunizmu (= spoločnosti pod "diktátom" svedomia = "Kráľovstva Božieho") a boľševizmu (= zohľadňovania záujmov väčšiny) sa určite hlásim, ale nesúhlasím s revolučnou/násilnou metódou/cestou ich šírenia (treba sa poučiť z historických chýb!), ale pomocou prirodzenej evolúcie (ľudia majú komunizmus beztak zakódovaný priamo vo svojom genóme, takže netreba vôbec spjechat)! Čo sa týka toho "reakčného neo-liberálneho" stúpenca, tak to sa ti muselo asi iba prisniť v nejakej nočnej more! :D Už som ťa minule požiadal, aby si ma takto lacno cez net nediskreditoval! :) A technológie, technika, robotizácia a automatizácia?! Všetko z mierou, jak už naši starí rodičia a predkovia hovorievali! :) Technika musí slúžiť človeku (dopomôcť mu stať sa skutočným Človekom a nie mu zefektívniť hedonistický spôsob existencie), byť doplnkom a nie naopak (človek jej doplnkom), resp. človek sa nemôže stať otrokom technokratickej/technogénnej civilizácie (trans-humanizmus a podobné zvrátenosti)! To ale neznamená, že mám chuť sa vracať do stredoveku k párom volov a lopatám a krompáčom, jak tu jeden nemenovaný človek na Slovensku odporúča! Takže klídek kantore! :) Chce to správnu mieru a rovnováhu! Takisto aj v súvislosti so základným príjmom (správne ho nadimenzovať), čo je perspektívna a hlavne dobrá vec! To nepoprieš, nech sa snažíš, jak sa snažíš! :) Odmietam čierno-biely svet a názory! Svet je o rôznych odtieňoch šedej, jak hovorí D. Icke a nie o: Ja som pravičiar a ty "iba" ľavičiar" a opačne! Peace! :)

Tu ani nejde o neo-liberálov! Neo-liberáli určite nepodporujú základný príjem, však by išli sami proti sebe! Tí by ľudí najradšej vymenili za automaty a roboty a nechali ich volakde skapať max. žiť za 61,60 euro na mesiac, alebo drieť v ich koncentráku za misku ryže jak volakde v Bangladéši a rovno tam aj spať na matracoch... :D)! Lenže neo-liberáli sú zároveň takí sprostí, že si neuvedomujú, že keď ľudí kompletne nahradia strojmi, že potom už nebude mať kto kupovať ich výrobky a o drahších až luxusných ani nehovoriac! Takže zákonite skrachujú! A tí, čo chcú zaviesť základný príjem - globalisti a GP (ale nielen oni, aj ja!) - tí majú aspoň trochu viac pod čapicou! Základný príjem môže mať aj negatívne dôsledky (čo ale podľa mňa reálne nehrozí)... teraz je to kto z koho a my - ľudia ho musíme akurát využiť v prospech seba a vyhrať - uletieť tým hajzlom až tak, že nás už nikdy k sebe nepripútajú (nedogonyat!) k ich biblickej otrokárskej koncepcii (v pote svojej tváre..., nechaj sa mrskať bičom... a ďalšie proti-Ľudské zvrátené zveriny)! Veď premýšľaj do šľaka, už dnes pri súčasnej úrovni technologického vývoja snáď 1/3 ľudí na Slovensku robí zbytočne (sú iba umelo zamestnaní v kadejakej degradačno-parazitickej oblasti, aj kvôli súčasnému dlhovo-úročnému finacistickému systému, aby ten nerachnul! - predstav si, že v blízkej budúcnosti sa kvôli ekológii budú vyrábať také výrobky, ktoré ti vydržia pomaly celý život: boty, TV, smartfón, gate, auto...! - kde potom zamestnáš ľudí?! - máme sa brániť takémuto vedecko-technologickému pokroku len preto, že nejaký Vanka chce, aby ľudia dreli na družstvách a v zamestnan. samosprávach s technikou, ktorá sa používala pred 50 rokmi?! - veď na to sa ti každý normálny človek zvysoka vykaká, veď triezvo premýšľaj! - a potom tu je ešte ten najpálčivejší problém dneška: svet dnes podľa všetkého stojí na pokraji globálnej ekologickej katastrofy! - a keď sa nezníži konzum, plytvanie zdrojmi a znečisťovanie v celosvetovom merítku, tak je ľudstvo do konca 21.str. kaput! - a k tomuto nám môžu pomôcť aj moderné technológie!), len aby robili (boli plne vyťažení a nemali čas premýšľať nad svojim otroctvom, samo-vzdelávať sa, stať sa skutočnými Ľuďmi, maximálne to len zapili v piatok a sobotu niekde v zadymenej knajpe a trocha si tak znížili hladinu svojej frustrácie!), aby sa celý tento prehnitý kapitalistický systém riadenia spotrebného ľudského stáda nekontrolovane nerozpadol a globálna "elita" neprišla o moc nad svetom a mohla na ľuďoch aj naďalej nechutne parazitovať!


V kapitalizme to funguje tak, že či ťa bude zdierať zahraničný kapitalista alebo domáci, tak to je v podstate úplne, ale skutočne úplne jedno (nehľadiac na fakt, že pri domácich podnikateľoch ich zisky obvykle zostávajú doma a podporujú domácu ekonomiku - naopak, v prípade zahraničných vlastníkov a akcionárov zisky/dividendy odtekajú za hranice)!

Proste tradičný kapitalista: vlastník, akcionár, dividendár, alebo rentier musí byť funkčnými alternatívami (napr. ekonomickou demokraciou) postupne odsunutý na perifériu podnikania, ďalej sa musí zakázať obchodovanie (= špekulovanie) s akciami firiem/podnikov na akciových burzách (= virtuálne finančné kasína parazitov), ktoré treba rovnako zakázať.
Ľudia už dnes v 21.str. nepotrebujú parazitov a vykorisťovateľov. Zamestnanci / pracovníci podnikov, v ktorých pracujú, nepotrebujú ich vykorisťovateľských vlastníkov, dividendárov, rentierov alebo akcionárov. Zvládnu to aj bez nich, len si musia začať viac veriť a pracovať spoločne!

Alternatívne podnikanie (hlavne sa jedná o družstevné podnikanie fungujúce na báze tzv. ekonomickej demokracie, resp. zamestnaneckých samospráv napr. s 10-100 pracovníkmi) súbežne fungujúce s tradičným kapitalistickým by mohlo vyzerať nasledovne:
Chceš podnikať? Tak sa buď spoj s ostatnými ľuďmi ako seberovnými partnermi, štát vám poskytne bezúročnú pôžičku (subvenciu, investíciu) a zisky si rozdeľujte obrazne povedané na princípe "fifty-fifty" (podľa dohody, hlasovania) v rámci zamestnaneckej samosprávy (družstva, kooperatívy), alebo si to rob všetko sám a nevykorisťuj ostatných ľudí vyhradením si iba pre seba výlučného práva na rozhodovanie o celom, spoločne dosiahnutom kladnom hospodárskom výsledku podniku, ako to robia kapitalisti.
Ak toto ľudia nepochopia, resp. nedosiahnu pre takýto ľudskejší sveto-názor (t.j. život podľa svedomia, ktorý sa cca. pred 2000 rokmi snažil medzi ľuďmi šíriť aj napr. ne/obyčajný človek Ježiš, než bola táto jeho v skutočnosti komunistická filozofia života zámerne vtedajším globálnym zákulisím zdeformovaná, aby poslúžila ako prostriedok k zotročovaniu ľudí na úrovni ich podvedomia) náležitý stupeň svojej morálky, aby ho mohli dobrovoľne prijať z vlastného presvedčenia a nie z donútenia, tak skrátka nemajú šancu na lepší život. A nech im potom treba.

Zamestnanecké samosprávy a kooperatívy v podobe malých a stredných podnikov fungujúce na princípoch ekonomickej demokracie, v spojitosti so živnostníkmi a tradičnými kapitalistickými podnikmi s vlastníkom/vlastníkmi (ktorých sa ešte len tak skoro nezbavíme), so štátom vlastnenými strategickými podnikmi a súkromnými korporáciami (ktorých sa ešte len tak skoro nezbavíme) sú jednou zo správnych ciest zdravého rozvoja ľudstva.
Túto koncepciu je potrebné konkrétne rozpracovať a premietnuť do legislatívnej formy a samozrejme praxe.

Ideálne by bolo, keby existovali relatívne sebestačné menšie spoločenské jednotky/oblasti v rámci štátu alebo kraja / územného celku s malými a strednými podnikmi, fungujúce v súčinnosti s veľkými národnými strategickými podnikmi/korporáciami.
Samozrejme bez celo-národného/štátneho plánovania hlavných krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov a parametrov hospodárstva (čo robí každý seriózny súkromný podnik alebo korporácia a mal by pochopiteľne aj štát = hlavná korporácia nás občanov!) a celkovo spoločnosti sa jednotlivé národy/štáty sveta ďalej nepohnú.
K tomu je ale potrebné navýšiť úroveň chápania vecí/reality u ľudí a taktiež aj morálku.

Alebo potom drite ako kone od rána do večera:

Zajištění plné zaměstnanosti ("plná zamestnanosť")
--------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=i3Uwno__Fcw


KSB - General Petrov o smyslu života
------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=c02GNx1VtV8


Ďalšie linky
---------

Má-li smysl zabývat se sebevzděláváním? - Miera bezkrvavosti/bezkrizovosti, miera krvavosti - Vynikajúce, stotožňujem sa!!!
--------------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-mire-bezkrizovosti-ci-naopak-krvavosti-udalosti/


Proč je Koncepce společné bezpečnosti (KSB) životně důležitá
-----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/proc-je-koncepce-spolecne-bezpecnosti-ksb-zivotne-dulezita/


Československo - hospodársky zázrak!
------------------------------------
https://vlkovobloguje.files.wordpress.com/2016/10/vc3bdstc599ic5beek20.jpg


Ako zachrániť Európu pred terorizmom? - Vytesať do kameňa!
----------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html


Základné predpoklady na vybudovanie skutočne Ľudskej spoločnosti a zmysel života
-----------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/01/zakladne-predpoklady-na-vybudovanie.html


Zmysel života - Star Trek
---------------------
https://www.youtube.com/watch?v=aDCSv6ggZC0


KSB - General Petrov o smyslu života
------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=c02GNx1VtV8


Peter Marman - V čom dnes žijeme!
---------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=G2gpFP-GPCg&feature=youtu.be


Kapitalizmus dnes je! Je to zrudný systém a totálne zlyhal, keď nedokáže riešiť kolosálne problémy, ktoré sám vygeneroval!
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html


"Trvalý, nekonečný" hospodársky rast, výroba a spotreba - Prečo je to v tomto chorom, sám seba požierajúcom systéme, nevyhnutné? - Aby neskolaboval!
-------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast.html


Michail Veličko - Může naše civilizace přežít? Titulky CZ
----------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/michail-velicko-muze-nase-civilizace-prezit-/

https://www.youtube.com/watch?v=baQrsy5lOiI


Michail Veličko o projekte Venus (Jacque Fresco)
--------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=32eDnReKQ1s

http://leva-net.webnode.cz/news/michail-velicko-o-projektu-venus-j-fresca/

Kultúra je v podstate informačno-algoritmický systém.


Harmonické bývanie
----------
https://www.youtube.com/watch?v=WHVlRVd5hjA

Tak toto je nabetón v súčasnom systéme nerealizovateľné, pretože ten je postavený na dogmách ako: "Neviditeľná ruka trhu všetko zariadi."; "Štát je zlý hospodár."; alebo: Štátne a regionálne plánovanie je obmedzovanie slobody podnikania a slobody obecne.".


Úrok, úžera a Lidská společnost - dvě neslučitelné podstaty
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/urok-uzera-a-lidska-spolecnost-dve-neslucitelne-podstaty/


Bezúročné peníze a rozvoj - V diskusii sú kvalitné príspevky od Luxa
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/bezurocne-penize-a-rozvoj/


Funkčné hospodárstvo spoloCnosti - Asi od Luxa, aj v diskusii sú kvalitné príspevky od Luxa
-------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/funkcne-hospodarstvo-spolocnost/


Finanční systém jako nástroj genocidy a jeho budoucnost - Hox
-------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/financni-system-jako-nastroj-genocidy-a-jeho-budoucnost/


Proc by mela byt agentura pro planovani budoucnosti? - Meritokracia, plánovanie budúcnosti... - Fulford
------------------------------------------------------------------------
http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/proc-by-mela-byt-agentura-pro-planovani-budoucnosti-/


Alexandr Samsonov: Pogrom na nestátní podnikání přišel až s Chruščovem
----------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem/

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1303/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem


Za co nenávidí Stalina a Beriju
-------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/za-co-nenavidi-stalina-a-beriju/


Systém Zvýšení účinnosti hospodářství (ZUH) ve stalinské epoše
--------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/system-zvyseni-ucinnosti-hospodarstvi-zuh-ve-stalinske-epose/


Stalin a podnikatelé
--------------------
https://janica9.wordpress.com/2012/02/24/921007-stalin-a-podnikatele/


Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky
------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/ford-a-stalin-o-tom-jak-zit-lidsky


Známy svet sa rozpadol: Rusko a Čína by mali vytvoriť nový - Časť 1.
------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_1_878951585.html

Známy svet sa rozpadol: Rusko a Čína by mali vytvoriť nový - Časť 2.
------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Znamy_svet_sa_rozpadol_Rusko_a_Cina_by_mali_vytvorit_novy_Cast_2_456127049.html


Multipolární světový řád – Nová etapa globalizace - Saint-Petersburgský/Petrohradský konsenzus
----------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6408-multipolarni-svetovy-rad-nova-etapa-globalizace.htm

The Saint-Petersburg Consensus – A new economic policy for the World
--------------------------------------------------------------------
http://newyouthpolicy.org/en/articles-en/259-spb-consensus-eng


Nejaká búda!
------------
http://www.penaznareforma.sk/ - Hľadajú pomoc!

Táto reforma sa mi vôbec nepáči! Vidieť, že to prišlo zo západu - z anglicka!

Nevýhody:

- 30 ročné transformačné obdobie!

- Prítomnosť úrokov a dividend! - V tejto "novej" koncepcii sa vôbec nezdôrazňuje tisíce-ročná zhubnosť úrokov!

- "Nezávislá" centrálna banka! - Vláda by mala mať pod palcom cb - t.j. tí, ktorí sa aj reálne môžu zodpovedať občanom (+ voľby každý rok, priama demokracia, zavedenie trestno-právnej a hmotnej zodpovednosti politikov)!

- Poskytovanie úverov len z existujúcich peňazí/úspor! - Hodne obmedzujúce!

- Táto reforma nič nehovorí o progresívnej dani, ani nič o zdaňovaní veľkých korporácií a rušení daňových rajov!


Parlament Slobodný vysielač 22.10.2015 - Finančný systém
--------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=MB8ny2Tkr_Q&feature=youtu.be


Peter Zajac-Vanka: Zamestnanecká samospráva rozhodne nie je žiadnou zamestnaneckou “akciovkou”
-------------------------------------------------------------------------------
https://forumsk.wordpress.com/2015/07/31/zaemstnanecka-samosprava-rozhodne-nie-je-ziadnou-zamestnaneckou-akciovkou/

Ekonomická demokracia 21.10.2015 - Slobodný vysielač - Peter Zajac-Vanka
----------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=0NVvqOEqGzM

Ekonomická demokracia - Úvod
----------------------------
http://blog.hlavnespravy.sk/209/ekonomicka-demokracia-ako-alternativa-ku-kapitalizmu/

http://ekonomickademokracia.blogspot.sk/p/zamestnanecke-samospravy.html

Ekonomicka demokracia - David Schweickart - SK - PDF
----------------------------------------------------
https://uloz.to/!03uVvoUrCzr8/ekonomicka-demokracia-1-zip

Koho by zaujímal koncept tzv. "ekonomickej demokracie" (družstevné podnikanie, kooperatívy, zamestnanecké samosprávy, verejné banky... - v budúcnosti pravdepodobne bežný model/spôsob podnikania na západe), tak tu je naskenovaná rovnomenná kniha od amerického autora David(a) Schweickart(a) v slovenčine v PDF, od človeka, ktorého meno radšej neuvediem, nakoľko sa jedná v podstate o verejne pôsobiacu osobu a komerčnú knihu.


Nepodmienený základný príjem
--------------------

(Nepodmienený) Základní příjem - Kulturní impuls - Slovenský dabing
-----------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=CIVwrwiaIxU#t=2654 - 480p

https://www.youtube.com/watch?v=2mP3b86zVvo - 480p

https://www.youtube.com/watch?v=PUYTtluGu4A - CZ titulky

Často kladené otázky
--------------
https://www.youtube.com/watch?v=Q5sdbYrzbPQ&index=1&list=PL741DK2Stc3n0aUmN0urp5zjZvFrZsZ7n

Hostia hostí 04.09.2015 Nepodmienený základný príjem - Slobodný vysielač
----------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=mZqrglQ91nc

Zmeňme svoje myslenie - Niečo o základnom príjme - Igor Jurečka
---------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=topIjszXX3I

V. Zaznobin podruhé o židech - Aj tu sa v diskusii rozoberá NZP
---------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/v-zaznobin-o-zidech-2/

Základný príjem
---------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/04/zakladny-prijem.html


LETS systémy - Výmenné systémy, výmenný systém zbožia/tovaru
---------------------------------------------
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bnn%C3%BD_obchodn%C3%AD_syst%C3%A9m

https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDmenn%C3%BD_kruh

Každý z nás má něco, co může nabídnout ostatním. Máme spoustu talentů, které v současném uspořádání společnosti nemůžeme rozvíjet, protože jejich výstupy nejsou obchodovatelné na běžném trhu. Každý z nás má také spoustu potřeb, na jejichž naplnění už často z finančních důvodů rezignoval. Většina z nás chce být někomu užitečná, někam patřit, zažívat radost ze smysluplných vztahů. Můžeme naplnit svoje potřeby děláním toho, co nás baví? Ano, protože je tu LETS (Local Exchange Trading System) - místní systém výměnného obchodu. Pojem LETS uvedl do praxe v roce 1983 Michael Linton, který založil Comox Valley LET Systém v Britské Kolumbii v Kanadě. Systém byl založený jako doplněk ke státní měně, ne jako její náhrada. V tomto smyslu funguje dodnes, bez ohledu na to, že někteří jedinci dokážou využít LETS tak, že nepotřebují oficiální peníze. Cílem bylo vytvořit dobrovolný transparentní bezúročný systém, v kterém se uživatelům připisují anebo odepisují body na základě transakcí, které proběhnou mezi nimi a ostatními uživateli systému. V současné době funguje mnoho LET Systémů v Evropě, zejména ve Velké Británii, ale i v Rakousku a Německu, v Severní Americe, v Austrálii, v Asii i v Africe.


Globálna pyramída moci - Všehovoriaci príspevok z internetu!!!
------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html


Situácia vo svete dnes!
----------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/situacia-vo-svete-dnes.html


Ďaľší pokus popísať dnešnú situáciu vo svete (verím, že mozaikový názor)!
--------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/dalsi-pokus-popisat-dnesnu-situaciu-vo.html


Súčasný stav sveta je dlhodobo neudržateľný a globálna civilizácia stojí na hrane svojho totálneho kolapsu (možno nie po 1.x)
---------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/01/dnesny-sucasny-stav-sveta-je-dlhodobo.html


Súčasný biblický projekt/koncept globalizácie globálneho prediktora
-------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html


západná na biblickom základe vybudovaná "kultúra/civilizácia" a jej "hodnoty" - Samozvaný pupok sveta(?)
--------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/zapadna-kulturacivilizacia-jej-hodnoty.html


2 cesty k zmene
---------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/2-cesty-k-zmene.html


Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
--------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Niečo o Koráne a súčasnom pseudo-"islame"
-----------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html


Riešenie dneška!
-----------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/riesenie-dneska.html


Výtah z diskusních příspěvků o Koncepci sociální bezpečnosti - Úvod do KSB
-----------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/a-este-raz-kob-opakovanie-matkou-mudrosti-je-vytaz-z-disk-prispevku-/

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/V%C3%BD%C5%A5ah%20z%20disk.%20pr%C3%ADspevkov.doc

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/V%C3%BD%C5%A5ah%20z%20disk.%20pr%C3%ADspevkov.pdf

http://chod.sk/bv2g4 - Skrátená url na pdf


Uvádzam tu link na jeden článok/diskusiu, kde Voila postnul zaujímavý koment s celkom funkčným a rozumným riešením!
-------------------------------------------------------------------------------
http://afinabul.blog.cz/1507/vladimir-pavlik-dnes


Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov!!!
---------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Globalizácia je proces objektívny!!!
-------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/05/globalizacia-je-proces-objektivny.html


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnost, manipulácia más...!!!
-----------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html