sobota 24. októbra 2015

Reakcia na tento článok

http://aeronet.cz/news/analyza-ridici-procesy-globalniho-prediktora-a-jeho-uloha-v-soucasne-uprchlicke-krizi

Článok celkom ok, hoc len popisuje jeden vybratý fragment globálneho historického procesu - snahu o obmedzenie globálneho konzumu. Tiež článok vynecháva jednu dôležitú vec, že ide aj o potenciálne zničenie Koránického Islamu (pôvodného) a Koránu (ako dnes pre gp najviac nebezpečného učenia /koncepcie/, ktoré nemajú úplne pod kontrolou, spolu s ksb+dvtr) ako takého možnou vojnou medzi západnou a islamskou civilizáciou. * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html * Konečný cieľ gp je samozrejme ustanovenie globálnej vlády. gp podľa teórie ksb/dvtr určite nie je len systém globálneho riadenia! Sú niečo ako potomkovia starovekých hierofantov/vele-kňazov starovekého egypta po 2x11 disponujúcich najvyššou globálnou - konceptuálnou mocou, s ktorou sú schopní vypracovať hlavnú koncepciu "samo"riadenia spoločnosti/sveta! Pri určitom chápaní ich rodokmeň môže siahať až do predchádzajúcej civilizácie (Atlantídy podľa mytológie), ktorá tu bola pred našou a zanikla v dôsledku celo-svetovej katastrofy (ktorá dnes hrozí aj nám: kapitalizmus - konzum - znečistenie = neodvratná globálna biosférno-ekologická katastrofa, pokiaľ ľudstvo nezmení súčasný kurz; preto aj dnes ničia západnú buržoázne-liberálnu "civilizáciu", aby vykorenili liberálny kapitalizmus a obmedzili tak svetový konzum - to je jeden z dôvodov dnešných prebiehajúcich procesov vo svete, okrem toho, že sa snažia ustanoviť sveto-vládu). Títo znachari (niečo ako egoisticki pracujúci žreci, prípadne rada starších) pracujú tandemným spôsobom na základe tvorčieho konkurzu, navrhujúc tak riešenia globálnych otázok. Riadia hlavne bezštruktúrnym/nepriamym spôsobom a pomocou matrično-egregoriálnej "mágie" sociálneho (kulturologického) inžinierstva, cez rôzne iniciačné akcie (napríklad: podpora určitej literatúry, ideológií, zmena úrokovej sadzby, informačného poľa...), keď menia hlavné parametre systému (mantinely) a na základe prognózovania podľa štatistickej pravdepodobnosti a znalosti konkrétneho davu (napríklad jeho prevládajúcej kultúry a /zlo/zvykov) dokážu dopredu odhadovať reakciu danej masy, s ktorou následne ďalej pracujú cez svoje riadiace štruktúry (globálne klany, finančný systém, vlády, inštitúcie, organizácie, politici...). Ich práca spočíva aj v následnej korekcii plánov v prípade, že sa odchýlia od celkového vektora cieľov (hierarchicky usporiadaného zoznamu/indexu cieľov). gp má najvyššiu konceptuálnu/metodologickú moc (po ktorej nasleduje: 2. ideologická/mediálna moc, 3. legislatívna, 4. výkonná a 5. súdna moc, ktorá chráni celkovú koncepciu tzv. "samo"riadenia spoločnosti - na západe sa jedná o liberálnu parlamentnú davo-kraciu s davo-elitárnou otrockou podstatou; v globále ide o biblickú koncepciu/biblický projekt globalizácie, kedže povedzme z 80% západná "kultúra/civilizácia" či už vedome alebo podvedome vychádza z biblie a jej davo-elitárnej otrockej podstaty, kresťanských tradícií, dogiem, rituálov...). Konceptuálna moc v skratke znamená schopnosť identifikovať objektívne procesy vesmíru, sveta a spoločnosti, rozpoznávať nové faktory a tendencie v spoločnosti a následne podľa príslušne zvolenej/vytvorenej metodológie aj vypracovať hlavnú koncepciu (alebo ďalšie vedľajšie) subjektívneho/egoistického ("samo")riadenia týchto procesov, tendencií, faktorov..., ktorá samozrejme zohľadňuje egoistické zámery daných adminov/globálnych kurátorov! Toľko v skratke. Ak chcete vedieť viac, treba samozrejme čítať viac! Pamätajte, že: Informácie znamenajú moc!; Takmer nič sa nedeje náhodne a celý svet je už min. tisíce rokov ("samo")riadený! ("samo" v tom zmysle, keď nedokážeme identifikovať subjekt riadenia - "vodiča"; alebo keď sa ľudia, spoločnosť alebo svet riadia defakto "sami" napríklad podľa určitej legislatívy, spoločensko-finančno-politického systému, mýtov, ideológií, náboženstiev, kultúr, podvedomých stereotypov/vzorcov uvažovania a správania prebratých z danej kultúry, od rodičov, zo spoločnosti, z meédií; podľa svojho alebo v danej spoločnosti prevládajúceho sveto-názoru, mravne-etického štandardu... - kde všetko z tohto vymenovaného podlieha vytvorenej/zvolenej koncepcii "samo"riadenia, z ktorej sa odvíja smerom dole všetko ostatné, aj zákony, spoločensko-ekonomicko-politický systém riadenia, ideológie...; ktorá pracuje na egoistické alebo altruistické ciele konceptuálnej moci - gp); Podľa miery chápania pracuješ na seba a podľa miery nechápania na toho, kto chápe viac!


Ďalší pokus popísať dnešnú situáciu vo svete (verím, že mozaikový názor)!
-----------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/dalsi-pokus-popisat-dnesnu-situaciu-vo.html


"Trvalý, nekonečný" hospodársky rast, výroba a spotreba - Prečo je to v tomto chorom, sám seba požierajúcom systéme, nevyhnutné? - Aby neskolaboval!
--------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast.html


Kapitalizmus dnes je! Je to zrudný systém a totálne zlyhal, keď nedokáže riešiť kolosálne problémy, ktoré sám vygeneroval!
-------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html


Riešenie dneška, keď vyriešime imigrantov! - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!
-------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Úvod do globálnej politiky:

Globálna pyramída moci - Všehovoriaci príspevok z internetu!!!
---------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html


Konceptuálna moc, princíp riadenia, ksb, dvtr...!!!
--------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/globalny-prediktor-konceptualna-moc.html


Koncepcia sociálnej bezpečnosti a dostatočne všeobecná teória riadenia
---------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/05/koncepcia-socialnej-bezpecnosti.html


Globalizácia je proces objektívny a nejde zastaviť, iba subjektívne riadiť!
------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/05/globalizacia-je-proces-objektivny.html


Diskusia a info o gp - Od jardoba
-------------------------
http://pastebin.com/hYDA2Tee


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnost, manipulácia más...!!!
-----------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html