sobota 12. decembra 2015

Opakovanie je matkou múdrosti

Pričom treba dodať, že podľa pozorného sledovania obecného chodu vecí/prebiehajúcich udalostí/procesov a ich sedliackeho analyzovania, je možné dôjsť k záveru, že je to už dávno jasne naplánovaná kolízia a stret civilizácií a celkovo proces (nič sa nedeje náhodne)!
Jednak v prvopočiatkoch globálnym znacharstvom (globálnym prediktorom) v rámci dlhodobej anti-Koránskej doktríny (za účelom zachovania biblického konceptu globalizácie na zotročenie celého sveta v mene "kresťanského" pseudo-"boha" prostredníctvom židovskej úrokovej poroby ako nástroja a za účelom odstránenia Koránu, ktorý stojí v ceste otrockej biblii a neoprávneného postavenia ho vedľa majn kamfu), respektíve v rámci boja proti západnému buržoáznemu liberalizmu, liberálnemu kapitalizmu a bujarému konzumu, aby sa predišlo globálnej ekologickej katastrofe (totálnemu zožraniu a znečisteniu Zeme západom!) a tiež v rámci boja proti ako tak ešte stále slobodnej spoločnosti na západe (hlavne v európe), ktorý sa vďaka svojmu informačnému náskoku oproti zvyšku sveta ešte stále ako tak dokáže brániť (čo predstavuje pre gp zbytočné výdaje) totálnemu/nezvratnému zotročeniu v prospech globálnej zákulisnej moci (oproti zostatku sveta je európa obecne stále "raj" na Zemi - to musíme uznať)! A dnes je migračná kríza organizovaná ussa (ich neokonzervatívnou štátnou/národnou elitou), ktorí tento stret využívajú ako prostriedok na uchovanie pax americana, pretože globálna elita naplánovala pre ussa perestrojku/prestavbu práve za obmedzenia ich konzumu a aby sa jej menej plietli pod nohy v realizácii globálnej politiky! Toľko v skratke! Neviem, či ste pochopili!


Skôr je treba striktne oddeľovať štátnu/národnú (j)"elitu" ussa (neokonov - bušov klan, čejný, ramsfeld... a bankstersko-petro-zbrojársky komplex; a ich zástupcov, ako psychopatického kavboja džona "ramba 5" mekejna, nulandovú, kagana, wolfowitza, "hitlary" klinton, "madlenku olbracht"... ) od globálnej "elity", ktorej niektoré zložky a ich zástupci pôsobia aj v ussa (z politikov napríklad obama, kery, biden..., niektoré korporácie, banky alebo iné štruktúry), ale ussa berú len ako svetového četníka - t.j. ich globálny nástroj, ktorého skutočným pánom je globálny prediktor (sídli pravdepodobne vo švajčiarsku a disponuje najvyššou tzv. konceptuálnou mocou * http://leva-net.webnode.cz/products/konceptualni-moc-mytus-ci-realita-/ *) a globálne "elity" (napríklad blízke globálne financistické rodinné zväčša judaistické klany ako rotšildi, rokefeleri, morgani...), ktorý má záujem preformátovať ussa (urobiť prestavbu/perestrojku podobnú tej v ZSSR * https://www.youtube.com/watch?v=nIh6OtdN_Ww *), aby už jednoducho povedané tak enormne nežrali (aby sa demontoval liberálny kapitalizmus a obmedzil konzum a predišlo tak globálnej ekologickej katastrofe * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/01/dnesny-sucasny-stav-sveta-je-dlhodobo.html *) a neplietli (štátna uss jelita) sa mu do globálneho riadenia sveta! Štátna jelita ussa si uvedomuje, že jej čas a postavenie numero-uno ussa vo svete sa kráti a preto sa tej globálnej "elite" v podstate vymkla z pod kontroly za účelom zachovať pax americana aj za cenu rozpútania veľkej (ww3) vojny v eu (alebo kdekoľvek inde), respektíve pomocou vytvorenia "spojených štátov americko-európskych (cez ttip, tisa...)! No a za týmto účelom sa snažia destabilizovať a rozbiť celý svet a do eu teraz plánovite ládujú týchto novodobých čiernych, negramotných a morálne zdegenerovaných dobyvateľov (tým nechcem povedať, že konzumná západná "kresťanská" supremacistická ovečka je na tom o moc lepšie - jediný rozdiel je asi tak jedine v o čosi väčšom informačnom potenciále, ktorý sa jej dostáva od mlada cez vymývaciu mašinériu od vzdelávacieho systému, rkc/bibliu až po meédiá * https://www.youtube.com/watch?v=MTgIRm5t8Dg&feature=share * https://www.youtube.com/watch?v=lPpiRIy_q7g *), aby vyvolali v eu ich obvyklý riadený chaos! ussa skutočne potrebuje vojnu jak soľ, inak končia! O takých 20-30 rokov bude ussa vypadať úplne inak, než dnes a ak budú ešte existovať pohromade ako jeden štát, tak len ako regionálna mocnosť! No ale toto už dlhšie (desaťročia) riedenie pôvodného obyvateľstva v eu (a vlastne aj na celom západe: aj v ussa, kanade, austrálii a novom zélande) je ale každopádne už starším projektom/plánom gp a nie nejakej tupej štátnej/národnej uss jelity, ktorá by ho nemala šancu vypracovať! * http://leva-net.webnode.cz/products/O-valkach/ * Cez, aj ussa ako nástroj globálneho riadenia gp sa to len samozrejme dlho realizovalo a preto boli aj niektoré uss jelity do niektorých scenárov globálnej politiky v menšej miere zasvätení! O čo tu vlastne ide?! Ide tam o to isté - vykoreniť buržoázne-liberálnu bujarú kapitalisticko-konzumnú "kultúru" na západe (posledný pokus bol marxizmus ako falošná komunistická teória a trocki, ktorý mal za úlohu rozpútať permanentnú celosvetovú "socialistickú" revolúciu, čo sa nepodarilo aj vďaka Leninovi a Stalinovi), aby sa predišlo globálnej ekologickej katastrofe; a dosiahnúť aj jej ľahšie zotročenie! Toto je hlavný cieľ (všetko ostatné sú len prostriedky a postupy k jeho dosiahnutiu: moslimovia, dnešný ne-Koránický pseudo-"islam", lgbti, gender, neo-marxizmus, multi-kulti alebo západná tzv. "ľavicová" politika, ktorá určite nie je ľavicová - však si to len porovnajte napríklad so socializmom, čo bol u nás - v tej dobe by boli všetci títo zdegenerovaní lgbťáci a geňderáci označení za nepriateľov národa a hnili v base * http://www.nwoo.org/2015/04/07/odhaleni-zvracene-plany-svetove-elity-a-to-jak-jsou-pravdive/ * http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=2776 *)! Tu je k tomu tiež niečo (taký súhrn)! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/opakovanie-je-matkou-mudrosti.html


Problém je komplexný/mnoho-úrovňový, dôvody rôzne a scenáre a nástroje na dosiahnutie cieľov takisto (lgbti, gender, multi-kulti, boj proti národným štátom a národnému uvedomeniu občanov, útok na tradičnú "kultúru" a "hodnoty" západu, systematická debilizácia, osprosťovanie ľudí a propaganda na západe, politická "korektnosť" a pseudo-"humanizmus", "pozitívna diskriminácia", alebo ďalšie liberálne "okná" Overtona - ako napríklad do budúcna bezhotovostná mena, pedofília, zoofília, podkožné čipy, implantáty, genetické zásahy, sterilizácia, eugenika, virtuálna realita, kanibalizmus...). Treba si uvedomiť, že scenár vytvorenia "európskeho kalifátu" v európe má 2 možné vyústenia: 1. vytvorenie pseudo-"kalifátu" a tým aj strata kultúrnej identity národných štátov, 2. vojna medzi "kresťanskou"/sionistickou a "islamskou" "civilizáciou" za účelom zničenia/vykorenenia Koránického Islamu (toho pôvodného za čias proroka Mohameda * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html *), ktorý stojí na určitom stupni biblickému konceptu nezvratného zotročenia celého ľudstva na Zemi v ceste. Vyústením vojny môže byť aj porážka západu (vďaka 5. kolónam moslimov, ktoré tam už sú + ďalším do eu prichádzajúcim imigrantom/dobyvateľom) a vytvorenie kalifátu v európe. Takýto kalifát ale nemusí byť stabilný kvôli svojej nízkej kvalite riadenia a zvyšky západnej civilizácie (možno aj samotní moslimovia) sa môžu proti nemu vzbúriť a poraziť ho, čo bude mať za následok totálne od-religiozovanie európy (vykorenenie kresťanských základov a následne ľahšie zotročenie obyvateľstva) a zavedenie nihilizmu (viery v nič/ničotu). Ale kedže došlo k fázovému posuvu (oneskoreniu) určitých procesov/udalostí vo svete (napríklad Rusko nebolo rozbité, tak ako pôvodne plánoval gp), tak dnešné okolnosti nedovoľujú gp vytvoriť na území európy islamský kalifát, ako to už aj raz dávnejšie hovoril Pjakin. Ale kedže štátna/národná (j)"elita" ussa bola ako nástroj realizovania globálnej politiky gp do niektorých jeho plánov, do určitej úrovne zasvätená, tak niektoré plány začala realizovať na vlastnú päsť (defakto sa vymkla globálnej elite z pod kontroly, za čo bude aj potrestaná), aby udržala svoj pax americana formát/model vo svete, kedže gp chystá pre ussa perestrojku/prestavbu kvôli zníženiu globálneho konzumu. Z konceptuálneho hľadiska (gp) ide hlavne o vykorenenie buržoázne-liberálnej ideológie na západe, demontovanie liberálneho kapitalizmu a obmedzenie na ňom vybudovaného konzumu, aby sa tak oddialila globálna ekologická katastrofa a potom o vytvorenie novej "kultúry" na západe, vhodnejšej na ďalšiu "kultiváciu" gp. Na 1. mieste samozrejme zostáva nezvratné zotročenie celého ľudstva a vytvorenie jedinej globálnej vlády. západná "kultúra" sa vďaka svojmu informačnému náskoku obyvateľov a prevahe nad zvyškom sveta (a ešte ako takej slobode), kedže slúžila/slúži gp ako nástroj na realizovanie jeho biblickej koncepcie globalizácie, už dostala do stavu, keď jednoducho povedané prekáža gp v realizovaní jeho globálnej politiky a prostriedky na jej ovládanie a začlenenie do globálnych scenárov, sú už ďalej neúnosné a veľmi nákladné (konzum). A preto musí byť západ z pohľadu gp preformátovaný (najprv ussa a potom aj západná eu + ostatné krajiny, kde prevláda buržoázne-liberálna ideológia).


Lenže V.V. Pjakin nemyslí hitlerov fašizmus na nacionalistickej/nacistickej báze, ale klasický, nazvyme to, musolíniho/talianskeho/fabiánskeho typu a preto gp nepodporuje také nacionalistické/nacistické (respektíve skutočne patriotické) strany a sily v európe ako lepenku, jebik alebo kotrbu..., ale namiesto nich radšej kadejakých klasických fašistov (respektíve "soft/light nacistov") s nejakým národným cítením ako šarkozych, orbánov, kačinských alebo ficov! Nechce totiž riskovať vojnu medzi západnou žido/sionisticko-"kresťanskou" a "islamskou" civilizáciou, s ktorou zrejme rátal v predošlích scenároch (respektíve ich vyústeniach) budovania európskeho kalifátu! V takomto prostredí môže aj naďalej pomaly/salámovo a nenápadne pretláčať všetky tie neo-"marxistické", "ľavicovo intelektuálne", respektíve frankfurtskej školy zvrátenosti ako napríklad: multi-kulti, lgbti, gender, juvenílku..., aby zhomogenizoval európske obyvateľstvo cez taviaci kotol národov a degenerátov, o ktorom hovorí V.V. Pjakin! Totiž, gp, aby si zachoval svoj monopol globálnej moci a oddialil globálnu ekologickú kataklizmu, tak musí nutne na západe zbortiť buržoázne-liberálnu ("slobodnú" a kapitalistickú) ideológiu, najlepšie aj s his-toricky z(de)formovanou pseudo-"kresťanskou" vykopávkou a na jej troskách vybudovať fašistickú ne-konzumnú "kultúru" bez trhovníkov sprostredkovateľov! Chápeš?! Som len zvedavý, jak chce poriešiť (zholokaustovať) práve tých judaistov a do akej úrovne, alebo strednú a východnú európu, kde konzum moc nestojí za reč (tu mu prekáža asi len to "kresťanstvo")! Jedno je isté, ružová budúcnosť nás tu celkovo v európe a na slovensku/čechách rozhodne nečaká, hoci nejaká nádej a čast tu stále je! Výhodou pre nás je, že veľká vojna, ani finančný kolaps s najväčšou pravdepodobnosťou nebude!


Současný důchodový a daňový systém? Naprosto mimo realitu!
----------------------------------------------------
http://skutecnosti.cz/soucasny-duchodovy-a-danovy-system-naprosto-mimo-realitu/

Článok, ktorý dokazuje, že chyba v západnej pseudo-"kresťanskej" "kultúre" (a teda aj u nás) nie je v nízkej natalite jej obyvateľstva (pretože viac "darmo-žráčov" problém nevyrieši), ale SYSTÉMOVÁ, v organizácii spoločnosti, výroby a prerozdeľovania spoločne dosiahnutých hmotných/nehmotných statkov...! Ideológia multi-kulti a "kobylky" sú na západe forsírované úplne z iných dôvodov a slúžia úplne iným cieľom! Hlavným cieľom je rozvrátiť západnú pseudo-"kresťanskú" buržoázne-liberálnu (kapitalisticko-konzumnú) "kultúru" a na jej troskách zrecyklovaním novo-vzniknutej mixnutej "bio-masy" vybudovať novú, nekonzumnú "kultúru", vhodnejšiu (lacnejšiu) na ovládanie a jej ďalšie zotročovanie. Podobnosť so starovekým Rímom "v predvečer" jeho pádu aj v dôsledku nájazdov barbarov, je čiste náhodná (jak hovorí Staněk)!


Myslím si, že globálne zákulisie vôbec nechce zgenocídovať rasu belochov ako takú (to sú podľa mňa len čisto konšpiratívne bludy z pochybného segmentu internetu!), ale vykoreniť ICH súčasnú KULTÚRU (pripraviť ich o kultúrnu identitu), t.j. západnú buržoázne-liberálnu, kapitalisticko-konzumnú ideológiu, ktorá nevyhovuje jak GP, tak jednoznačne a objektívne aj ľudstvu ako takému! Pre GP je konzumná kultúra panujúca na západe už hrozne nákladná na riadenie, ďalej spotrebováva neprimerané množstvo svetových zdrojov, svojím vysokým životným štandardom láka zaostalejšiu časť sveta ísť v jej šľapajách, čím sa prehlbujú ekologické problémy sveta; a jej regionálna "elita" realizujúca minimálne posledné stáročia globalizáciu podľa biblickej doktríny GP, ktorá ("elita") sa toho o riadení sveta z tohto titulu hodne naučila a získala tak informačnú prevahu voči zbytku sveta, už predstavuje pre GP na úrovni globálnej politiky konkurenciu. A preto GP už minimálne desiatky rokov realizuje plán na zriedenie pôvodného obyvateľstva hlavne v západnej EÚ (k nemu treba tiež zarátať aj degeneratívne nástroje hromadného ničenia civilizácií ako je fašistická ideológia lgbti + gender - bojuje sa na viacerých úrovniach), na vytvorenie akéhosi taviaceho kotla národov, kultúr a rás (podobne jak v USSA, kde tiež všetko ide podľa plánu), kde sa všetko premieša, odstránia tak mnohé (národné, kultúrne, v životnej úrovni...) rozdiely medzi jednotlivými stále ešte národnými štátmi EÚ (pretože tá nie je vôbec až tak homogénna, jak sa furt básni, inak by už z EÚ bola dávno prinajmenšom federácia) a na tomto základe (troskách) následne vznikne zrecyklovaním výslednej bio-masy, nový typ normalizovanej, ne-konzumnej a ne-liberálnej "kultúry", čím sa oddiali globálna ekologická katastrofa a odstráni ešte ako taká sloboda na západe (v EÚ). To bude mať samozrejme za následok aj likvidáciu súčasnej regionálnej "jelity" (západnej) EÚ, ktorá tak bude nahradená novou. (Oni si vlastne kopú svoj hrob a ani o tom nevedia!) A pôjde sa ďalej. Však takto podobne to na svete v minulosti už muselo prebehnúť neraz.


Nič sa globalistom (a o RKC sa tu predsa nebavíme, lebo tá je už predsa nejaký piatok ako nepotrebná riadiaca štruktúra na ovládanie a vymývanie ovečiek, na odpis) nevymklo (aspoň nie tak, jak si myslíš ty - vymkne sa im až potom, čo moslimovia odmietnu dogmatické vymývanie imámov a muláhov, prestanú brať Korán ako modlu, začnú ho čítať sami a správne ho pochopia, čím pohlavárom biblického globalizačného projektu vystavia stopku ich proti-ľudským plánom) a všetko ide podľa plánu.

Štafetu po revolučných trockistoch (v západnej Európe) prevzali pseudo-islamisti a ich organizované zástupy tupých a vymytých pseudo-moslimských mozgov/ovečiek, ktoré sa budú čoskoro dožadovať svojich práv a podielu z koláča.
Západnú Európu čaká buď hnedo-košelový pseudo-socialistický mor (nacizmus) upravený pre 21.str. alebo pseudo-islamský fašizmus/nacizmus v pseudo-socialistickom obale (na 3. možnosť: vybudovanie homogénnej mravne-etickej bohabojnej kultúry sú západniari až príliš tupí a amorálni, moslimovia sú na tom ešte horšie). Tak-či-onak, globalisti dosiahnú svoje.
Postupne:
- potopia pomerne slobodnú buržoázne-liberálnu (kapitalistickú) ideológiu spôsobujúcu čoraz väčšie sociálne pnutie a vytvárajúcu konkurenciu pre GP v podobe regionálnych "elít", a
- obmedzia (lebo ani moslimské opice na západe nepreferujú asketický spôsob života ako volakedy Katari, lenže nakoľko zvyčajne žijú iba zo sociálnych dávok, tak sú pre ekológiu menšou záťažou než západná bohatšia biela stredná vrstva) pôžitkársky model západnej spoločnosti založený na neobmedzenom konzume, ktorý generuje globálnu ekologicko-biosférnu krízu.


Současný důchodový a daňový systém? Naprosto mimo realitu!
----------------------------------------------------
http://skutecnosti.cz/soucasny-duchodovy-a-danovy-system-naprosto-mimo-realitu/


Hlas Evropy
-----------
https://www.youtube.com/watch?v=xBprt4FOE6Q


O válkách - Preštudujte si tabuľku v strede!
-----------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/O-valkach/


Odhalení - Zvrácené plány světové elity a to jak jsou pravdivé
--------------------------------------------------------------
http://www.nwoo.org/2015/04/07/odhaleni-zvracene-plany-svetove-elity-a-to-jak-jsou-pravdive/


Úlohu štvrtej ríše zohrá "Veľký kalifát"!!!
-------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/03/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html


V.M.Zaznobin o budúcej úlohe Turecka, 16. 5. 2013
----------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=AOg_55MzutY


Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu
---------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/


Antikoránický projekt, ISIL a "běženci"
--------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/antikoranicky-projekt-isil-a-bezenci/


Migrační krize Evropy je plně řízená
------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/migracni-krize-evropy-je-plne-rizena/


Srovnání "abrahámských" věroučení
---------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni


K výročiu projektu Breivik (22.7.2011) - neokoni, imigranti, islamský svetový kalifát, globálni prediktor, ussa, zjuganov, Putin, primakov...
----------------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/news/k-vyrociu-projektu-breivik-22-7-2011/


Prečo je potrebné nahradiť pôvodné obyvateľstvo Európy? - V.V. Pjakin
---------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=bemzj4-uy7k


V.V. Pjakin - Proč je nutné nahradit původní evropské obyvatelstvo Araby a černochy?
------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=92t7_fNGYfo


Scenár "európskeho kalifátu" - Vyústenie bez vojny medzi západnou žido-kresťanskou/sionistickou a islamskou civilizáciou - V.V. Pjakin
-----------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=fS98bLj_tdQ&feature=youtu.be


Analýza: Řídící procesy globálního prediktora a jeho úloha v současné uprchlické krizi
--------------------------------------------------------------------------------------
http://aeronet.cz/news/analyza-ridici-procesy-globalniho-prediktora-a-jeho-uloha-v-soucasne-uprchlicke-krizi


Cieľom migrácie je podkopať národný charakter štátov EÚ. Plány OSN z roku 2012 sa napĺňajú! - Peter Sutherland
-----------------------------------------------------------------------------------
http://www.hlavnespravy.sk/cielom-migracie-je-podkopat-narodny-charakter-statov-eu-plany-osn-z-roku-2012-sa-naplnaju/673932


Slobodomurár Richard Coudenhove-Kalergi, Richard Coudenhove Kalergi
-------------------------------------------------------------------
http://afinabul.blog.cz/1506/slobodomurar-richard-coudenhove-kalergi


Migračná kríza v Európe a jej investori
----------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Migracna_kriza_v_Europe_a_jej_investori_730273341.html


Tajný plán se uskutečňuje: 50 miliónů Afričanů do Evropy
--------------------------------------------------------
http://www.nwoo.org/2015/06/28/tajny-plan-se-uskutecnuje-50-milionu-africanu-do-evropy/


Endgame - Dokument o genocíde belochov
--------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=GU4VBEFyEgA


Migrační tsunami podle zednářských plánů. Státy musejí zmizet. EUROMED: Přerozdělit do zemí EU až 80 miliónů muslimů
-----------------------------------------------------------------------------------
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1942-pred-bruselskym-diktatem-s-klausovou-vyjimkou-by-se-nas-netykal-migracni-tsunami-podle-zednarskych-planu-staty-museji-zmizet-euromed-prerozdelit-do-zemi-eu-az-80-milionu-muslimu.htm


Multikulturalizmus a Imigrácia, kto za tým stojí? - Dr. David Duke (SK titulky)
-------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=97JFggxXLbY


Možné pozadie faktu - židia!!!
------------------------------
http://afinabul.blog.cz/1504/mozne-pozadie-faktu


Ďalší pokus popísať dnešnú situáciu vo svete (verím, že mozaikový názor)
-----------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/dalsi-pokus-popisat-dnesnu-situaciu-vo.html


Súčasný stav sveta je dlhodobo neudržateľný a globálna civilizácia stojí na hrane svojho totálneho kolapsu (možno nie po 1.x)
-----------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/01/dnesny-sucasny-stav-sveta-je-dlhodobo.html


Pôrodnosť, náboženstvo a životná úroveň
---------------------------------------

Dělohy muslimských žen jako zbraně? - Zaujímavé!
------------------------------------------------
http://outsidermedia.cz/delohy-muslimskych-zen-jako-zbrane/

Správny link na video!
----------------------
http://www.gapminder.org/videos/religions-and-babies/