streda 23. decembra 2015

Súčasný biblický projekt (koncept/koncepcia) globalizácie globálneho prediktora

Moje chápanie dobra vs. zla, Satana...
----------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/04/moje-chapanie-dobra-vs-zla-satana.html


Dualizmus/dualita, čierno-biele chápanie sveta, dobro vs. zlo, a večný boj protikladov
------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/dualizmusdualita-cierno-biele-videnie.html


Postupná likvidácia pseudo-kresťanstva GP, kto je to pseudo-kresťan, biblický projekt (koncepcia) GP
-------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/postupna-likvidacia-pseudo-krestanstva.html


Citace z Koránu a KSB - Informácie o relígiách (vlastne sektách)
------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/citace-z-koranu-a-ksb/


Ako a prečo sa písma robia "svätými"?
----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/ako-a-preco-sa-pisma-robia-svatymi/


Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek
-----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/premozeni-krestanstvi-svetovym-zakulisim-politicke-technologie-a-vysledek/


Pokračování analytické poznámky "K současné situaci" č.6(127). Konceptuální kabala Pravoslaví
-----------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/pokracovani-analyticke-poznamky-k-soucasne-situaci-c-6-127-konceptualni-kabala-pravoslavi/


Největší tajemství novověku
-----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/nejvetsi-tajemstvi-novoveku/


Historie překladu Bible do ruštiny: podměna svatého písma jako nástroj agrese biblického projektu
------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/historie-prekladu-bible-do-rustiny-podmena-svateho-pisma-jako-nastroj-agrese-biblickeho-projektu/


Biblický projekt, alebo biblická koncepcia globalizácie globálneho prediktora - Z netu
-----------------------------------------------------
Vybudování globální "elitárně"-nevolnické civilizace na principech (židovského) rasismu a (židovského) monopolu na lichvu

Biblický projekt je o zotročení všetkých ľudí v mene jedného pseudo-boha (egregoru). Pomocou strachu, neba, pekla, hriechu, rasizmu, úroku...

Biblický projekt zotročenia ľudstva skúpením sveta prostredníctvom úžery/úroku

GP usmerňoval vývoj na svete, v Starovekom Egypte vznikol biblický koncept riadenia spoločnosti, kresťanstvo a islam (myslí sa dnešné reálne, his-toricky z/de/formované pseudo-kresťastvo majúce pramálo spoločné s pôvodnou filozofiou života Isu; a tiež ne-Koránický prekrútený pseudo-islam, nie ten celkom pravdivý za proroka Mohameda; rovnako sa myslí pseudo-judaizmus a nie pôvodné učenie Moseho! - moja poznámka) ako odnože judaizmu fungujú presne podľa tohto konceptu. Židia ovládli moc nad ľuďmi úverom a úžerou, presne podľa Starého zákona. Západná anglosaso židovská civilizácia sa vyvíjala pod diktátom sociálnych parazitov, celá jej existencia je poznačená kradnutím zdrojov, zbojníctvom, keď vykradli jednu krajinu, pokračovali vo vykrádaní ďalšej a dnes je im málo celý svet. Koránický Islam (Korán) odmieta vyvolenosť židov a úrok a úžeru nazýva smrteľným hriechom. Biblický projekt je o zotročení všetkých ľudí v mene jedného "boha" (pseudo-boha = egregor Amon - moja poznámka).

Postupne sformovali koncepciu "samo"riadenia vtedajšieho otrokárskeho systému, ktorú počas nasledujúcich stáročí a tisícročí upgradovali. V tomto prípade ide ale o sociologický "operačný" systém. Momentálne najväčší známy a najagresívnejší s názvom „biblia“.


SZ (Starý zákon) je manuál pre dozorcov otrokov a NZ (Nový zákon) je "manuál" pre otrokov (nastav druhú tvár, dri jak kkt a poslúchaj a na onom svete sa dočkáš zaslúženej odmeny - večného života a spásy).


"V Tóře (viz. Starý zákon, Deuteronomium 23:19,20 - 4. století př.n.l.) je jedněm povoleno lichvářství jako blahorodá činnost; a druhým - kánon Nového zákona, který prošel cenzurou ještě před Nikejským koncilem, přikazuje neprotivit se zlu a čekat na druhý příchod. Starý a Nový zákon a Talmud tvoří jeden celek. U následovníků jednoho i druhého víra v písmo v masovém měřítku degraduje intelekt a trhá proces myšlení na cáry, což se projevuje v množství vnitrosociálních antagonizmů, integrujících se do globálního antagonizmu biblické sebevražedné civilizace s biosférou planety." * http://leva-net.webnode.cz/products/mytus-o-samoregulaci-trhu/


https://pastebin.com/pzgJCndf

Ja nemám nič proti pôvodnému skutočne Ľudskému učeniu a filozofii života podľa "diktátu" vlastného svedomia - (neo)byčajného Človeka Isu (o ktorom sa možno dočítať aj vo veľmi kvalitných prácach VP-ZSSR; Isa je pomenovanie pre Ježiša v Koráne), a ktoré boli prekrútené práve lživou Bibliou a (pseudo)kresťanskými cirkvami!

Mimochodom, pravý Isa nikdy nič z Biblie nenapísal, ani nezaložil žiadnu cirkev a ani ju nenazval kresťanskou alebo katolíckou - to všetko bolo zákulisne zrealizované až po jeho smrti (Isa dokonca ani nebol ukrižovaný - to je len mýtus a čistá lož pohlavárov RKC na podvedomé ovládanie ľudí).
O tomto všetkom už dnes v tzv. informačnej dobe existuje množstvo serióznych zdrojov (ktoré ty pokladáš za lži, na čo máš samozrejme právo, to ale ešte neznamená, že máš aj pravdu - nech si ľudia sami spravia názor o tom, ktoré zdroje sú podľa nich objektívnejšie), lenže vám (pseudo)kresťanom chýba správna metodológia myslenia, aby ste boli schopní revidovať svoje zažraté defektné podvedomé schémy a stereotypy myslenia, ktoré vám už od mlada vštepovala defektná a v skutočnosti proti-Ľudská tzv. biblická kultúra západu, ktorá je dnes maskovaná liberalizmom (avšak defektné, proti-Ľudské a davo-"elitárne sociologické jadro a symboly západnej spoločnosti vychádzajú z prevažnej miere z Biblie, potom západ čiastočne vychádza zo starovekej gréckej filozofie a ideológie /viď tzv. "demokracia"/ a rímskeho práva - preto si myslím, že je pomenovanie biblická koncepcia globalizácie, ktorú GP realizuje na svete už zhruba 2000 rokov prostredníctvom západu plne na mieste, hoci je asi posledných 200 rokov kamuflovaná pomocou liberalizmu).

Alebo inak:
Starý Zákon je nacisticko-otrokárska doktrína podľa ktorej sa globalizuje svet (konkrétne podľa ktorej judaisti ako kurátori tzv. biblického projektu globalizácie GP zotročujú svet) a Nový Zákon (= poslúchaj svojich pánov, nebúr sa, čakaj na "spasiteľa", nastav druhé líce - a na onom svete sa dočkáš odmeny) je "manuál" pre otrokov - nežidov (gojímov), medzi ktorých patria aj Slovania.
Slobodomurárske štruktúry, ktoré v modernej ére do určitej miery prevzali realizáciu zotročovania ľudstva od RKC, keď už ľudstvo objektívne/prirodzene nebolo možné priamo riadiť pomocou sprofanovanej RKC, majú za úlohu dopomôcť zavŕšiť tzv. biblický projekt globalizácie GP - teda tzv. "anglosaské" NWO (New World Order).
Tzv. buržoázne-liberálna ideológia západu (resp. liberálny kapitalizmus) má za úlohu zakryť nacisticko-otrokárske a davo-"elitárne" jadro proti-Ľudskej (= fašistickej) biblickej koncepcie globalizácie GP, ktorá má za úlohu zabrániť každému človeku naviazať priamy dialóg/kontakt s reálnym Bohom, stať sa skutočným Človekom (v tom aj tkvie podstata fašizmu ako ideologického "vše-žravca" - teda neumožniť človeku stať sa skutočným Človekom) a tým zodpovedným námestníkom Boha na Zemi.

Ja vystupujem proti tzv. biblickému projektu globalizácie GP, ktorý nemá skoro nič spoločné s autentickým Isom - teda s tým, čo Isa šíril počas svojho života!
Ja nemám nič ani proti (pseudo)kresťanom ako ľuďom. Mám niekoľkých v rodine, medzi známymi a aj s nimi každodenne prichádzam vo svojom živote do kontaktu. Väčšina z nich sú relatívne dobrí ľudia, hoci ako skoro všetci, aj oni majú nejaké svoje "muchy"/neresti.
Avšak nič z toho nemení na tom, že sa budem vždy snažiť poukazovať podľa môjho názoru na chyby (pseudo)kresťanskej viery a ideológie (/pseudo/kresťanská ideológia tu panovala hlavne v stredoveku) - konkrétne na ich chyby defektné dogmy, lživé mýty a ostatné lži a tiež aj na vedomé a podvedomé chyby, lži, naivitu a hlúposť nositeľov tejto viery a ideológie (to isté robím aj v súvislosti s /pseudo/islamom a moslimami) - podobne, ako to robíš ty v súvislosti s KSB a DVTR a jej študentami, ktoré a ktorých sa snažíš všade dehonestovať (aj na Leva-nete a diskusii vodaksb) pomocou špinavých manipulácií, podsúvaní, lží, polo-právd, účelových výkladov a nepresvedčivých tvrdení.


- Biblia je vlastne taký dvojaký "manuál", jednak pre otrokárov-židov (Starý zákon) a jednak pre otrokov-gójov (Nový zákon), ktorá obsahuje
jak Starý (židovský) zákon (určený pre židov-otrokárov/kurátorov/dozorcov biblického projektu, ktorí panujú nežidom-gójom hlavne prostredníctvom úroku), ktorý na úrovni podvedomia (matríc/egregorov) aj vedomia (podľa gójov sú židia tak neskutočne múdri a šikovní - myslené ironicky) podriaďuje kresťanov židom (judaizmu);
tak obsahuje aj Nový zákon (určený pre otrokov nežidov/gójov: buď poslušný voči svojim pánom, nebúr sa a na onom svete sa dočkáš odmeny - Nový zákon je vlastne zdeformovaná filozofia Issu, obyčajného človeka-učiteľa/žreca pôvodných židov, ktorých sa snažil prinavrátiť k Bohu; určená pre gójov-nežidov).

- Zjednodušene Biblia obsahuje kód, pomocou ktorého sa globalizuje. A aby nebol tento biblický kód, resp. biblická v skutočnosti (krypto)otrocká koncepcia globalizácie pre ovečky viditeľná a naopak bola stráviteľná, tak je zabalená do rôzneho príťažlivého ideologického "alobalu": katolícka konfesia, buržoázny liberalizmus (kapitalizmus), marxizmus (ktoré predstavujú svetskú/ateistickú podobu biblickej koncepcie), liberálna "démon-kracia"...

- Staré biblické motívy, kódy a stereotypy/vzorce defektného (podvedomého) uvažovania a správania (davo-"elitarizmus", skryté otrokárstvo, vykorisťovanie, parazitizmus - úrok; alebo že kresťanstvo je naj, mýtický Ježiš cesta ku spáse, a všetko ostatné je satanizmus...) stále prevládajú v západnej kresťanskej civilizácii (aj napriek tomu, že ideologická obálka západu je už sekulárna/ateistická a buržoázne-liberálna) a všade po svete, kde sa Biblia v minulosti násilým šírila, už asi 2000 rokov a stále dominujú nad ostatnými kultúrami sveta.
Kresťania sú vo vzťahu k židom drvivou obslužnou väčšinou (vlastnými rukami ničia seba i okolitý svet) a západná civilizácia vybudovaná na Biblii momentálne stále vládne vo svete, t.j. realizuje pre GP jeho biblickú koncepciu globalizácie (GP je jej vlastník/administrátor a judaisti dozorci/kurátori) v praxi.
Takže pomenovanie "biblický" koncept alebo "biblická" koncepcia sedí jak riť na šerbli. :)
Biblia a tým pádom aj biblický koncept alebo koncepcia zahŕňa jak (pseudo)kresťanskú, tak aj židovskú/judaistickú kultúru a preto môžme úplne oprávnene hovoriť aj o tzv. žido-kresťanskej kultúre/civilizácii.

- Je síce pravda, že každý má právo na svoj pohľad/názor (nikto ti ho ani neberie), aj pluralita názorov je potrebná, len v západnej spoločnosti zdegenerovala až do súčasného extrémneho (kaleidoskopického) liberalizmu (liberálneho fašizmu = "satanizmu"), keď sa propaguje mnoho (kaleidoskopických) subjektívnych názorov, ktoré už ale nikto neprehodnocuje, aby sa zistilo, ktorý z nich je k objektívnej pravde najbližšie.
Takýto liberalizmus resp. pluralita je objektívne kontraproduktívna a k ničomu.


Reálny (nie mýtický) (ne)obyčajný Človek Isá nemal vôbec v pláne inštitucionalizovať kresťanstvo (tento pojem vznikol až po jeho smrti) a zakladať inštitúciu v podobe RKC, vypracovať konkrétnu ideológiu so sociológiou, alebo spisovať evanjeliá (Isá nikdy nič nenapísal, ani nedal napísať, podobne ako aj Mohamed, pretože si obaja títo proroci veľmi dobre uvedomovali možnosť nevedomej alebo zámernej deformácie pôvodného textu, resp. že papier znesie všetko, a boli si vedomí aj toho, že slovami/písmom sa nedá vyjadriť celá objektívna pravda, ktorú celú pozná iba Boh-Tvorca; a potom je tu ešte aj subjektívna stránka človeka, ktorá spôsobuje určité nepresnosti pri vnímaní a výklade objektívnej informácie - aj oni museli chápať, že skrátka nemajú patent na rozum)!
Isom propagované, myslím si, že pôvodne dobré a celkom pravdivé učenie alebo filozofia života človeka pod "diktátom" svedomia bola k tomu účelu iba zneužitá až po jeho smrti (Isá neumrel na kríži, to je biblická lož a blud, a vlastne aj defektná matrica zámerne vytvorená globálnymi administrátormi tej doby), predtým samozrejme prešla dôkladnou úpravou, resp. deformáciou pod dohľadom vtedajšieho najvyššieho zákulisia!


Ak sa zameriam čisto iba na Nový Zákon a vynechám Starý Zákon (= globalizačná doktrína: zotročenie ľudstva v mene jediného pseudo-boha a prostredníctvom židovského monopolu na úrok), tak vcelku je Nový Zákon neškodný (keby sa chápal len ako zdroj ľudovej múdrosti a inšpirácie a nie dogmaticky ako absolútna a neomylná pravda, o ktorej sa nesmie nikdy pochybovať) až na niekoľko zásadných vecí (účelových alebo nevedomých/subjektívnych chýb alebo kombinácia oboch - napr.: ukrižovanie za hriechy ľudí a následné vzkriesenie Ísu; Ísa: "Neprišiel som zrušiť (Starý) zákon, ale naplniť."), ale problém je v jeho zámerne defektnom výklade - v lživých RKC dogmách (ktoré slúžia k spracovaniu človeka hlavne na úrovni jeho podvedomia - v skratke: poslúchaj, nebúr sa; miluj blížneho, dnes nepriateľa svojho a po smrti sa dočkáš zaslúženej odmeny), ktoré vznikli účelovým výkladom Nového Zákona biblickým zákulisím.
Týmto sa Nový Zákon stáva len prostriedkom/nástrojom pohlavárov biblického projektu slúžiacim k nevedomému zotročeniu gojímov/ne-židov.
Čo sa týka slov samotného Ísu, tak tých je v Novom zákone málo a sú v ňom kaleidoskopicky rozprášené.
To, že sa v prípade 4 kanonických evanjelií (poznáme aj niekoľko stoviek apokryfov) a jednotlivých listov Nového Zákona jedná väčšinou len o prepisy prepisov a ich ďalšie prepisy... zámerné úpravy a podvrhy, to je veľmi pravdepodobné (cca 2000 rokov je dlhá doba).

Čiže, najväčší problém "Svätých Písiem" je najmä v tom, že sa väčšinou berú ako jediná, absolútna a definitívna pravda, ktorá sa nesmie nikdy spochybňovať a prehodnocovať (pretože skončíš v "pekle"...).
V skutočnosti by mal človek k náboženským (aj iným) textom pristupovať len ako k zdrojom možnej inšpirácie, v prípade "Svätého Písma" ako k pripomienke, ktorá mu pripomína, že má žiť podľa vlastného svedomia, bez Božích prostredníkov a (náboženských/cirkevných) dogiem (postupovať metodicky/metodologicky).


To je absolútna neznalosť a nepochopenie KSB, DVTR a celkovo prác VP-ZSSR, alebo zámerný podlý útok s cieľom manipulovať ľudí a podsúvať im výmysly.
Je nutné pochopiť, čo je to tzv. biblický projekt a súčasné historicky z(de)formované (reálne) pseudo-kresťanstvo (na čele s RKC a RPC, slúžiace iba ako nástroj riadenia globálneho zákulisia k podvedomému zotročeniu ľudí - to isté platí aj o súčasnom pseudo-islame), ktoré nemá skoro nič spoločné s pôvodne dobrou a pravdivou filozofiou života podľa "diktátu" svedomia, skutočného, nie mýtického Ísu (= Ježiš Kristus podľa Koránu, ako dnes asi najmenej zdeformovaného "Svätého" Písma na svete).
Podstata učenia Ísu je totožná s podstatou učenia Mohameda a dá sa zhrnúť do jednej vety:
ľudia staňte sa Ľuďmi!

"Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom (teda podľa svojho vlastného svedomia; bez prostredníka - moje doplnenie). Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNVR (= Hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce Riadenie), s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi." - podľa KSB a DVTR

Súčasný biblický projekt/koncept/koncepcia globalizácie globálneho prediktora
--------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Pre všetkých pripomeniem, že hlavný zmysel analýz náboženstiev (Kresťanstvo, Islam) a "Svätých" písmiem (Bibliia, Korán) VP-ZSSR je v nasledovnom:

1. z každého sa dá niečim inšpirovať, pričom sa nesmú za žiadnych okolností brať dogmaticky ako absolútna/definitívna/jediná pravda, pretože všetko vo Vesmíre sa objektívne mení a podlieha vývoju,

2. človek sa má snažiť žiť podľa svojho vlastného svedomia (+ rozumu a intuície) - stať sa skutočným Človekom (zodpovedným námestníkom Boha-Tvorcu tu na Zemi), a

3. "Sväté" písma majú slúžiť len ako pripomienka bodu č. 2!


Pseudo-kresťanstvo na čele s RKC a RPC slúži iba ako nástroj riadenia globálneho zákulisia k podvedomému zotročeniu ľudí - to isté platí aj o súčasnom pseudo-islame!

Odporúčam si prečítať tieto práce od VP-ZSSR, aby ste boli v obraze:

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)
-----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (2)
-----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-2/


Pozri sa, na RKC (alebo ostatných pseudo-kresťanských sektách) nie je v podstate čo zničiť (max. z pohľadu svetového zákulisia zefektívniť, aby ešte lepšie vymetala gebule hlúpym ovciam, na čom aj GP v minulosti značne popracoval, keď sa napr. počas storočí účelovo menilo "Písmo /ne/Sväté", začlenil do neho SZ s úročno-úžerníckou doktrínou a pod.; alebo ju postupne zlikvidovať, ak už prekáža ako skostnatelý moloch určitým plánom globálnych pohlavárov, na čom aj usilovne pracujú - RKC vlastne prekáža aj samotným ľuďom, aby mohli postúpiť na kvalitatívne vyšší level svojej existencie - optimálne by sa všetky cirkvi sveta mali zmeniť na obyčajné charitatívne organizácie pripomínajúce, že treba žiť morálne a podľa svojho vlastného svedomia, a kľudne zlúčiť do jednej organizácie, nakoľko by im logicky malo ísť všetkým o to isté, nie?), keď už od začiatku stojí na zámerne lživých základoch bez reálneho Boha a reprezentovaná akýmsi Ježišom "Herkulesom" Kristom :)), t.j. údajným "boho-človekom", teda aspoň podľa tých biblických báchoriek, ktorým už dnes môže veriť len naprostý blb z vydlabanou gebuľou. :))

Skús sa pri svojom samo-štúdiu dostať aspoň k Šavlovi z Tarzu a 1. koncilu v Nicei a nežer až tak moc tie viac-menej manipulatívne sprostosti zo "Spiknutí proti cirkvi..." (RKC sa sama spikla proti ľuďom samotným už na začiatku svojho vzniku!!!, pretože bola už od začiatku vytvorená len a len za týmto účelom, aby dokázala v prospech vtedajšieho globálneho zákulisia dostať pod kontrolu ranných kresťanov, ktorí mali v sebe čo-to s pôvodného učenia /ne/obyčajného Človeka Ježiša!), ako som ti už v predošlom príspevku napísal.

Tiež by si nemal až tak moc riešiť niektorých globálnych židáčikov a z nich GP zložené"virtuálne" štruktúry (iluminátskych bubákov a pod.), a márniť tým svoj drahocenný čas a energiu (treba ísť k jadru veci, k skutočným príčinám problémov a hľadať pre ne reálne riešenia!), keďže judaisti sú len také lepšie naprogramované nástroje na úrovni ich podvedomia využívajúce tuposť a amorálnosť ľudstva ako celku (hlavne na západe), ktoré boli špičkou globálnej moci vyšľachtené ako divá zver za tým účelom, aby sa dokázali infiltrovať do všetkých dôležitých riadiacich štruktúr a dokázali riadiť globálne i lokálne procesy po celom svete, ďalej aby stáli v pozadí všetkých (r/d)"evolučných" zmien ľudstva a v popredí takých oblastí činnosti človeka (za účelom vedenia ľudského dobytka na porážku), ako sú "umenie", "kultúra", zvrátená zábava, "veda", filozofia, psychológia, hudba, film, literatúra, šport, meeediá, stravovanie a pod.

A bola snáď cirkev alebo pseudo-kresťania lepšími, keď v RKC, RPC a ostatných pseudo-kresťanských sektách a ich klérusoch nebolo toľko židov?
Veď pseudo-kresťanstvo v podstate zlikvidovalo Staroveký Rím (a kto ho vytvoril? - tí istí, čo ho neskôr zlikvidovali, resp. doviedli k likvidácii aj pomocou pseudo-kresťanstva).

Ale pre mňa sú toto už dnes viac-menej iba nepodstatné veci, ja sa už teraz skôr snažím zamýšľať nad tým, ako presne/konkrétne a akými prostriedkami a metódami zlepšiť tento skurvený svet, lebo mi už pomaly ale isto spolu s ovcami, opicami a kadejakými kreténmi v ňom, začína liezť pekne na nervy.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/o-spravach-a-udalostiach-zahrat-si-patkopejkovy-boston/


Od Hoxa
-------
Biblický projekt v kostce:

Žrectvo starověkého Egypta mravně-eticky degradovalo a zachtělo dosáhnout totální globální vnitrospolečenské moci. Vidělo bezvýchodnost silových cest dosažení toho cíle, a přešlo k vybudování světové nadvlády metodou „kulturní spolupráce“. Podstata tohoto nového (pro tu dobu) způsobu agrese spočívala v tom, sestrojit (vybudovat) kulturu, která by ty národy, které ji přijmou, uvrhla do závislosti na kurátorech daného projektu. Historicky reálně se touto kulturou stala biblická kultura. Pro rozšíření této kultury a řízení projektu byl nutný nástroj. V roli takového nástroje bylo během egyptského zajetí s pomocí 40-letého kočování po Sinajské poušti vypěstováno historicky reálné židovstvo s pomocí metod a-la šlechtění hospodářských zvířat, s nějakou dodanou „magií“ navíc. Potom bylo na ten základ naroubováno historicky reálné křesťanství – učení Saula = apoštola Pavla, které na dvě tisíciletí nahradilo skutečné učení Krista, a Starý zákon byl doplněn o talmudické komentáře. Tak se zformovala reálná biblická kultura a její sociologie.


Biblia, Starý Zákon, Nový zákon - Od merlina
--------------------------------------------
Petržlenko, ty si sa niekedy hlbšie začítal do biblie (a teda aj do Starého zákona) a prečítal si aj nejaké analýzy tých textov, ktoré tam nejaké starodávne kolektívy povsúvali, kedy asi vznikli, ako postupne vznikali, ako sa upravovali a prečo je vo svete množstvo biblií, ktoré majú rôzne texty (skús si prečítať knihu Douglasa Reeda - Spor o Sion: 2500 rokov židovskej otázky - možno by sa ti trochu rozjasnilo)?

Prečo sú v Novom zákone len 4 Evanjelia, keď ich je dnes vo svete známych vyše 600 a žiaden z tých štyroch (Matúš, Marek, Lukáš a Ján..? - z analýz vyplýva, že všetky sú kolektívnou, viackrát upravovanou tvorbou) Jesusa Christosa (Issu podľa Koránu) nikdy nevideli a nepočuli? -D

Kto v dnešnej dobe ešte verí "svätým" knihám a textom je buď naivný idiot, alebo úplne zazombifikovaný biorobot...

Veď dnes už aj "lepší" pseudokresťanskí bohoslovci potvrdzujú, že tie 4 "evanjelia" sú prepisy prepisov a ďalších prepisov... a prekladov (nezodpovedajúcich pôvodným textom), navyše si v mnohých veciach tie "evanjelia" odporujú tak, že niekedy to vyzerá, že jedna babka povedala druhej..tretej a sú tam aj tak diametrálne odlišnosti, že sú absolútne nevierohodné..
Mnoho alternatívnych výskumníkov na to poukazuje, ale asi sa ešte ich informácie patrične nerozšírili po intelektoch obetí...biblického MaTriXu..

Už stredovekí kAtHaRos (katari = čistí) tvrdili, že k pochopeniu Boha netreba žiadnu hierarchiu a rituály a dogmatické viery, ale treba žiť podľa svedomia, pomerne asketicky a bez honby po materiálnych statkoch..
Tak ich radšej "pravoverní" biblickí hierarchovia na čele s pápežom pre "spásu duší ľudstva" nechali v Albigénskych križiackých výpravach surovo vyzabíjať..
Silná konkurencia biblického mýtu...pre vyvolených 1. rangu a 2. rangu (vždy sú to však len obete tých, ktorí chápu viac..).

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/podle-viry-vasi-bude-vam/


Sväté písmo, Boh, Nový Zákon, Korán, príroda, Vesmír... - Od jardoba
--------------------------------------------------------------------
To čo si myslím už dlho. Žiadne svate písmo nemožno brať ako dogmu (Biblia, Korán). Aj v Novom Zákone, aj v Koráne sú mnohé vety ktorými sa možno inšpirovať, ale nemožno si ich idealizovať... Mohamed, Kristus istotne mohli byť jedincami s Ľudskou psychikou, prorokmi hovoriacimi s Tvorcom, ale písomné spracovanie je prefiltrované subjektivizmom autora, plus dobou a spôsobom vyjadrovania, lexikou. Výrazy používané v tej dobe, spôsob myslenia a potrieb spoločnosti v tej dobe, nemusia byť kompatibilné s dneškom. Každopádne, ako hovorí Jefimov, ukázali, že každý z nás môže byť Človekom, a môže sa rozprávať s Bohom (obojsmerne). Je to dokonca nutné.
Plne súhlasím s tým, že najskutočnejším božím zjavením je príroda (a Vesmír). Príroda (a Vesmír) je kniha Tvorcu. Objavujeme objavené.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/v-jefimov-o-bohu-a-satanovi/


Západná "civilizácia/kultúra" (byť má aj svoje pozitívne črty, napríklad: ešte ako tak existujúca sloboda, spravodlivosť a humánnosť oproti zvyšku sveta, ktoré ale paradoxne prišli až po "murárskej"/buržoázne-liberálnej francúzskej revolúcii) stojí na biblii! Čo je to biblia?! Je to defakto globalizačný projekt/koncept alebo návod globálneho prediktora na realizovanie globalizácie, obsahujúci aj sociológiu usporiadania a riadenia spoločnosti s jej davo-(j)"elitárnym"/otrockým jadrom! Ďalej je to svetská zbierka spísaná rôznymi ľuďmi, okrem dobrých vecí, prešpikovaná aj účelovými defektnými (dez)inFormami, tradíciami, (zlo)zvykmi, rituálmi a dogmami, ktorá pozostáva z dvoch častí: A to zo starého zákona, ktorý predstavuje pravdepodobne najstaršiu (jednu z najstarších) dochovanú zformulovanú fašistickú/nacistickú ideológiu "vyvoleného" národa ("kresťania" sa tiež mnoho-krát v histórii voči ostatným kultúram a civilizáciam správali nadradene - nacisticky, ako niečo viac a je objektívne vidieť, že tento pocit nadradenosti ich "kultúry" v ich podvedomí pretrváva až dodnes!), zotročovanie v mene judaistického pseudo-"boha" a tiež obsahuje úžernícku doktrínu na skúpenie celého sveta za hriešny úrok, realizovanú judaistami ako nástrojom vytvoreným gp! 2. časť biblie tvorí tzv. nový zákon, ktorý údajne popisuje život Isu (meno podľa Koránu ako najmladšieho a najmenej pokazeného posledného Zjavenia), v skutočnosti ľudového učiteľa pôvodných odpadlíckych židov, z ktorého vtedajšia moc na 1. nikajskom koncile začiatkom 4. storočia urobila v rámci dohody "boho"-človeka, je minimálne pochybného a nedôveryhodného charakteru! nový zákon je vlastne v skratke zkreslená/zdeformovaná a tým pádom odzbrojená pôvodná Človečia koncepcia/filozofia života Isu, ktorá tým pádom veľmi efektívne poslúžila/slúži dodnes ako nástroj k podvedomému/psychickému (na báze stereotypov/vzorcov myslenia a konania) zotročovaniu veľkej časti ľudstva (tiež západnej "civilizácie") na Zemi! Obe časti biblie majú samozrejme pochybný a nedôveryhodný pôvod (z 2., 3... ruky; často sú okopčené z ešte starších zdojov/náboženstiev/textov, než sú oni samé; aj čo sa týka neustáleho prepisovania, subjektívneho vykladania zdrojových textov, zámerného vkladania a odstraňovania jednotlivých evanielií/textov... počas histórie)! bibliu nemožno brať ako nemenné písmo, pretože nepochádza ani od Isu (ktorý ako vieme, nikdy nič nenapísal), tak ani od Boha, pretože to, čo si človek subjektívne nazval Bohom/Vyšším princípom/Hierarchicky najvyšším riadením..., nemá ani formu, ani meno a komunikuje s ľuďmi nepriamo jazykom okolností a zmien v ich životoch! Boh nikdy nikomu nič priamo nepošepne do uška, ani sa nikdy predtým nikomu nezjaví! Aj takí Mose/Mojžiš, Isa alebo Mohamed boli možno len svojím podvedomím/mimo-zmyslovo napojení na to, čomu sa v okultizme hovorí egregory (niekde zase bio-informačne energetické polia, vyššie sféry Vesmíru alebo dimenzie), z ktorých sa im dostalo poznania a chápania, respektíve "dostali" od Boha rozlíšenie (dobra od zla a pravdy od lži v ľudskom ponímaní) podľa miery ich reálnej morálky! Rozlíšenie sa nedá kúpiť, naštudovať, ani získať zasvätením vo svetských "stánkoch" od rôznych gurúov (preto Korán správne odmieta Božich pseudo-"prostredníkov" ako napríklad cirkev alebo pápežov)...! A preto musí človek žiť jedine podľa zdravého rozumu a svojho svedomia, ktoré sa rozhodne nedajú obsiahnúť len pár vetami a nemennými zákonmi, poučkami alebo dogmami spísanými v nejakej pochybnej knižke, pretože človek sa neustále vyvíja a približuje k objektívnej pravde počas celého svojho života (respektíve v následnosti generácií), čo môže iba prostredníctvom metodologickej (ne-dogmatickej) kultúry! Iba vtedy môže žiť v rámci Božieho Zámeru (prírodných zákonov/v symbióze s prírodou)! Kultúrne stereotypy/dogmy, relígie, ideológie, (zlo)zvyky, (defektné) tradície alebo rituály sú len podružné/vedľajšie a nepodstatné výtvory človeka, ktorými nemôže byť obmedzovaný či už v myslení alebo v konaní a ktorých nemôže byť otrokom! dogma je pomalé umieranie (je to vlastne svetské peklo, o ktorom rozpráva biblia v rámci jej zvrátenej dualistickej filozofie /princípu/ neba a pekla, respektíve boha a satana alebo boja protikladov)! Z biblie sa dajú zobrať pre nás tie dobré/funkčné veci a tie zlé (tradície, /zlo/zvyky, rituály a dogmy) je treba zavrhnúť! To isté platí aj o "našej" západnej biblickej "civilizácii", ktorú je treba očistiť od všetkých defektov, ale nie len nejakými siláckymi rečami o návrate k údajne tým pravým "kresťanským" hodnotám! Nemôžme sa predsa vrátiť k tomu, čo už od začiatku stojí na neľudských základoch a bolo účelovo skreselné! Toto je moja mierach pochopenia biblie a dnešného reálneho his-toricky z(de)formovaného (žido)"kresťanstva", ktoré v podstate zaniklo s Isom a dnes už neexistuje! Zostala len akási zvrátená atrapa slúžiaca na (psychické) ovládanie, manipulovanie a zotročovanie más!

Takže rkc už od začiatku svojho vzniku (na začiatku 4. storočia n.l. v rímskej ríši) nemá absolútne nič spoločné s filozofiou Isu! Je to LEN globálna riadiaca štruktúra/inštitúcia vedomých a podvedomých (j)"elitárov/pastierov" a podvedomých užitočných idiotov (zopár dobrákov, ktorí to so svojím "kresťanským" zombizmom a slepou vierou myslia skutočne vážne - v tom je tá/ich tragédia!) v rámci otrockého biblického projektu globalizácie vypracovaného globálnym prediktorom zhruba pred 3500 rokmi! Preto je úplne komické, keď nejaký bigotný katolík alebo údajne "pravoverný kresťan" pokladá za najväčšie zlo na celom svete nejaké žido-murárstvo (ktoré zničilo ich milovanú rkc, respektíve údajne to "pravé kresťanstvo"), teda len jednu z ďalších globálnych riadiacich štruktúr v rámci tohto otrockého biblického projektu! Proste jedno "lepšie" než druhé, respektíve akoby rkc 2.0 prispôsobená tej novej dobe! globálny prediktor vytvoril žido-murársku riadiacu štruktúru ako regrutačné stredisko (liaheň) pre svoje budúce politické riadiace kádre v budúcich fingovaných parlamentných ovčiackych "demokraciách"/davo-kraciách preto, lebo rkc ako riadiaca štruktúra sa v tej dobe už jednoducho objektívne opotrebovala! gp len zareagoval na objektívne zmeny vo svete/spoločnosti, keď už ľudia podľa zákona o obehu informácií v sociálnych super-systémoch pomaly prestávali veriť tým rkc/biblickým báchorkám a bludom o utrpení na Zemi a spáse na onom svete, o ktorých sa ich tak mermomocne rkc snažila minimálne po celé tie stáročia presviedčať, aby tak nestratil (gp) kontrolu nad týmito objektívnymi sociálnymi procesmi (zmenami sveta/spoločnosti/ľudského chápania) a tým pádom nad samotnými ovcami, na ktorých tvrdej práci bezpracne parazituje!

Biblický koncept/projekt na zotočenie ľudstva stojaci na davo/tlupo-(j)"elitárnom jadre sa počas svojej existencie často maskoval pod rôznymi ideologickými fasádami. Na jeho základoch boli sformulované také otrocké ideológie/spoločenské systémy ako napríklad otroctvo, stredoveký feudalizmus, západný imperializmus, rasizmus, novoveký buržoázny-liberalizmus, fašizmus/nacizmus, marxizmus/pseudo-"komunizmus", alebo dnešná fingovaná parlamentná "demokracia"/davo-kracia. Je to zakaždým ten isté vzorec, to isté gro. neo-marxizmus alebo tzv. "ľavicový" liberalizmus (multi-kulti, lgbti, gender a ďalšie liberálne "okná" Overtona), tú sú len nástroje a prostriedky globálneho zákulisia/znacharstva na vykorenenie buržoázne-liberálnej ideológie, ktorá už gp prekáža, ako jednej z mnoha podôb a ideologických fasád biblického konceptu/projektu.

RKC je vadná už od začiatku a preto aj bola k tomuto účelu vytvorená! Aby oblbovala s tým bludom bibliou v ruke a svojimi dogmami ovce! rkc nikdy nemala nič spoločné so skutočným Bohom alebo s ľudovým učiteľom pôvodných odpadlíckych židov a veľmi morálnym a chápajúcim Človekom Isom - s jeho filozofiou života! Tým nechcem povedať, že v cirkvi nie sú aj morálni ľudia! Bohužiaľ len stále užitoční idioti, ktorý slúžia "temným silám" (podľa miery chápania pracuješ na seba a podľa miery nechápania na tých, čo chápu viac)! rkc je nástroj globalizácie a riadiaca periféria gp a v stredoveku začal ničiť a obmedzovať jej obrovskú svetskú moc nie preto, že by mala niečo spoločné so skutočným Bohom a pracovala v prospech ľudstva (do určitej miery hej), ale preto, lebo mu už jednoducho prekážala v realizácii jeho globálnych plánov/zámerov. Preto ju odzbrojil a v podstate nahradil svetovým zednárstvom, mocou buržujov/kapitalistov a fingovanou parlamentnou "demokraciou" (davo-kraciou), byť aj dnes rkc a pseudo-"kresťanstvo" plní určité čiastkové ciele a úlohy globálnej moci! Ak ľudia na slovensku už toto konečne nepochopia, tak sa nikdy nič nezmení a budú len slepo veriť v biblického pseudo-"boha" a nie skutočnému Bohu! Preto Korán správne hovorí: Niet Boha okrem Boha, odmieta akékoľvek pridružovanie k Bohu a Jeho "prostredníkov/vykladačov" - to znamená, že aj svinské cirkvi! Skutočný Boh vedie dialóg s každým človekom v osobnej rovine jazykom okolností (ľudia sa mu ale ešte stále nenaučili "načúvať" aj vďaka relígiám a cirkvám)! Všetky cirkvi sveta do jedného a relígie (nie náBoženstvá, pretože v nich skutočného Boha niet!) plnia len funkciu bariéry, ktorá oddeľuje ľudí od skutočného Boha! Samozrejme sa tu teraz nejdem baviť o tom, čo si ja pod pojmom "Boh" predstavujem".

Ideológia marxizmu bola/je len súčasťou biblického projektu (koncepcie globalizácie globálneho prediktora, ktorú realizuje západná "civilizácia"), ako všetky tie "izmy"! Sú to len rôzne obmeny biblického projektu (resp. židovského/judaistického rasizmu "vyvoleného" národa = v podstate sa jedná o najstarší sformulovaný proto-nacizmus sveta), alebo jeho ideologické závoje/obaly, ktoré mu dávajú vonkajšiu podobu stráviteľnú pre dav! Pseudo-"kresťanstvo", kapitalizmus, "socializmus/komunizmus", liberálna "demokracia"/davokracia - to všetko je pôvodne fakticky vláda judaistov/rabinátu, či už cez staro-zákonnú úžeru, biblický mýtus/blud alebo nejak inak! Myslím si (podľa toho, čo som prečítal a pochopil), že judaistickí financisti financovali svoje "kone" na to, aby centralizovali riadenie v Rusku (prípadne v nejakej inej "socialistickej" krajine) a ekonomicky ovládli jeho surovinové a ľudské zdroje a nie preto, aby odfajčili kapitalizmus, ktorý ich udržuje pri moci, respektíve vybudovali "socializmus" vo svete alebo v jednej krajine z nezištných dôvodov preto, aby potom takto prišli o svoju moc (však to by boli padlí na hlavu)! Kultivácia marxizmu/"boľševizmu/socializmu/komunizmu", to už bol zámer a práca globálneho prediktora a jeho "koňov" (zednárov a ich hlavného agenta trockého), ktorý chcel marxizmus/"socialistickú" revolúciu rozšíriť do celého sveta a vyriešiť ním/ňou takto bujarý globálny konzum, spôsobený liberálnym kapitalizmom, aby oddialil globálnu ekologickú krízu/katastrofu! Myslím si, že keď ruský boľševizmus s Leninom a Stalinom nabral na sile a celo-svetovom význame, tak si financisti uvedomili, že je nad nimi ešte mocnejšia úroveň/sila (čiastočne identifikovali gp), ktorá riadi svet globálne a začali mať z boľševizmu obavy! trhovníkov ako sprostredkovateľov, ktorí skúpia celý svet za úrok, tam už nebolo treba! To k smrti vydesí! * http://leva-net.webnode.cz/products/o-spravach-a-udalostiach-15-02-2015-/

No však ale súčasný ne-Koránický pseudo-"islam" (zdeformovaný výklad Koránu/zdeformované pôvodne ľudské učenie Mohameda), respektíve jeho sektárske a neľudské formy (napr. v saudskej arábii) majú na svedomí, respktíve pod palcom práve judaisti (vypiplaní gp) & co. z biblického projektu globalizácie vlastneného globálnym prediktorom! Vejk-ap! :DD "Dnešný pseudo-"islam" obsahuje biblické davo-"elitárne" jadro, narozdiel od pôvodného Koránického Islamu Mohameda, ktorý hlása život pod "diktátom" svedomia a podrobenie sa Božej vôli!

Akceptoval by som RKC ako obyčajnú charitatívnu organizáciu vrúcnych Čelo-vekov, kde by mohol otvorene a bez tajností vstupovať a pomáhať v rámci svojich schopností a možností hocikto bez kadejakých zbytočných a nezmyselných (neraz aj srandovných: však si len zoberte tie trápne háby a čiapky, ktoré nosia "duchovní", smiešnu výzdobu a kulisy stánkov pseudo-božích) zlo-zvykov, rituálov a teátier; možno aj ako určitú mravnú/morálnu autoritu, vykladačov nefalšovanej morálky, skutočných nesebeckých žrecov (konceptuálov), ktorí by pomáhali riešiť problémy a úlohy spoločnosti, určovali jej smer vývoja! Ale to predsa nemôžu farizeji, užitoční idioti (často krát ide o dobrých ľudí, ktorí si však neuvedomujú, komu v skutočnosti slúžia a akým cieľom) a skostnatelí dogmatici so zotročenou a vypláchnutou mysľou! A skutočnosť je dnes taká, že RKC to má posr... už u tak kritického množstva ľudí (často aj veriacich), že už to má definitívne zrátané a je s ňou z hľadiska existencie amon! Skončí na smetisku dejín - tam, kde už dávno patrí (teoreticky ju ešte môžu očistiť ľudia v nej, o čom ale dosť pochybujem, pretože sú to len nemysliace zombie, ktoré sa nedokážu adaptovať na súčasnú špecifickú dobu, podmienky a problémy vo svete; ale najskôr sa sama zničí)! Človek v podstate nič také ako je cirkev (Božích prostredníkov), nepotrebuje (ako sa múdro uvádza v Koráne)! Však o čom vždy bola a je RKC (a podobne aj ostatné cirvki)?! Už od začiatku mala iba šíriť pseudo-učenie Ježiša, ktoré by zotročilo ľudí na úrovni ich podvedomia, čo sa aj podarilo! Nikdy nehovorila pravdu, len klamala, zavádzala, balamutila a manipulovala svoje zverené pasené ľudské stádo! Nezdôrazňovala im, že je treba, aby sa každý človek snažil žiť podľa svojho vlastného svedomia a morálky, čo je skutočný kľúč k vyriešeniu problémov ľudstva a celého sveta! RKC vždy slúžila najmocnejším tohto sveta, aj ovládala nižšie postavené riadiace kádre a paktovala sa s nimi! Potom dostala za úlohu morálne zdegenerovať západnú spoločnosť spolupracovaním na šírení rôznych zvráteností (sodomie)! A momentálne zámerne pomáha na západe cudzím dobyvateľom s likvidáciou pôvodnej európskej kultúry! Dnes sú všetky relígie sveta v podstate len sekty a oyeby na ľuďoch (hoci je tam stále nejaká časť Božej pravdy), iba nástroje na ich ovládanie (ale RKC už evidentne ako nástroj GP nevyhovuje a preto sa postupne nahrádza inými manipulačnými nástrojmi)! Treba ich nechať napospas ich osudu, ktorý si objektívne zaslúžia a hľadať objektívnu (Božiu) pravdu inde! Našťastie je už kde!


> Zvery chazarské a siono-fašistické sa nám premnožili a zase zdierajú ten ľud podtatranský...

Nj, dobre (= efektívne) tí pohlavári biblického projektu globalizácie tú Bibliu spísali, čím Slovana (aj iných) dvojnásobne zotročili (odzbrojili/spacifikovali) na úrovni jeho podvedomia:

SZ = "manuál" pre otrokárov - judaistov (údajne starších bratríčkov kresťanov, ktorých treba vraj neskonale velebiť :)), a
NZ = "slniečkársky manuál" pre poslušných tupých otrokov! :))

Naopak Korán tvrdí (parafrázujem):

Keď na vás útočia, zabite ich všade, kde ich nájdete, pričom ale s mierou - keď prestanú, prestaňte aj vy, lebo i Boh je milosrdný a odpúšťa!

Alebo ďalšie rozumné a logické tvrdenie z Koránu (parafrázujem):

Vinný je ten, čo sa nechá zotročovať, než ten, ktorý zotročuje!
Takže, kto môže viac za to, že škaredý chazar zdiera ľud podtatranský? :))

Avšak na dvtr diskusii tamojší agenti (provokatéri-imitátori, ktorí len imitujú, že im ide o seriózne hľadanie objektívnej pravdy, a provokujú/podnecujú u ľudí určité tendencie) a užitoční idioti, čo tam lezú, smelo a suverénne hlásajú, že KSB je údajne metóda globalistov na soft islamizáciu Európy a bielych.
No, ak myslia pod tou islamizáciou to, aby sa biele ovce viac poĽudštili, tak nedbám. :))

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/marxismus-svetska-verze-biblickeho-projektu-zotroceni-lidstva-3/


Globálna pyramída moci
----------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html


Zednářství, marxismus, bolševismus – tři „rozdíly“ - biblický projekt
-------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/jidasuv-hrich-20-sjezdu-10/


Výtah z diskusních příspěvků o Koncepci sociální bezpečnosti - Úvod do KSB
---------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/a-este-raz-kob-opakovanie-matkou-mudrosti-je-vytaz-z-disk-prispevku-/

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/V%C3%BD%C5%A5ah%20z%20disk.%20pr%C3%ADspevkov.doc

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/V%C3%BD%C5%A5ah%20z%20disk.%20pr%C3%ADspevkov.pdf

http://chod.sk/bv2g4 - Skrátená url na pdf


Diskusia a info o gp - Od jardoba
-------------------------
http://pastebin.com/hYDA2Tee


Něco málo o GP - Globálním prediktoru
---------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/neco-malo-o-gp-globalnim-prediktoru/


O čem hlásá "Heliofant", rozšifrování filmu "I, pet goat II". (aktualizováno)
-----------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=t6-cyNkgeyA

http://leva-net.webnode.cz/products/o-cem-hlasi-heliofant/


Biblia zničila národy...
------------------------

VODA MŔTVA (34) - Tu sa spomína aj veštba/veštenie
--------------------------------------------------
Biblia zotrela z povrchu Zeme národy Austrálie, oboch Amerík, dokaličila Afriku i Rusko, zbavila Euro-Americkú civilizáciu kultúry myslenia, čo aj zrodilo... extrémny individualizmus tzv. „osobností“ z davu, dve svetové vojny za jedno storočie, ekologickú krízu a urobila všetkých rukojemníkom genocídnych zbraní a štatisticky predurčených možností vzniku technogénnych katastrof.

http://leva-net.webnode.cz/products/voda-mrtva-33/

http://leva-net.webnode.cz/products/voda-mrtva-34/


Židé, křesťanství a úrok (židia, kresťanstvo a úrok, židia a úrok) - Nějaký faktologický materiál k tématu (subjektivní)
-----------------------------------------------------------------------
http://files.leva-net.webnode.cz/200006164-112d212273/%C5%BDid%C3%A9,%20k%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD%20a%20%C3%BArok.doc


Pozor na trockistov/marxistov + vysvetlenie pojmov
--------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnost, manipulácia más...
----------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html


Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html