streda 30. decembra 2015

Západná na biblickom základe vybudovaná "kultúra/civilizácia" a jej "hodnoty" - samozvaný pupok sveta

Z toho mála, čo som pochytil, tak by som ju tipnul na nejakú prívrženkyňu liberálneho aktivizmu (popleteného liberála :D) západného razenia a západných "hodnôt" postavených na biblii (pokrivenej filozofii Isu), židovskom/"kresťanskom" supremacizme, vágnej abstraktnej slobode, formálnej rovnosti na papieri, vágnej miere liberalizmu, extrémnom individualizme (jednotlivec je viac než spoločnosť - a pritom všetci veľmi vieme, že v celej histórii ľudstva bol jednotlivec VŽDY odkázaný na tlupu, kmeň, spoločnosť, národ alebo štát - teda na kolektívne zmýšľanie, inak by zhynul! - jedine v jednote/kolektíve bola/je sila indivídua! - indivíduum je bez kolektívu NIČ!), neobmedzenom hedonizme/konzume a sveto-názore ego/ja-centrizmu/egoizmu (ja som stredom Vesmíru, ja som "boh" a mám nárok na neobmedzený hedonizmus a konzum)!
Proste prívrženkyňa západnej "kultúry/civilizácie" a jej civilizačného modelu, ktorá priviedla celú globálnu civilizáciu Zeme takmer na pokraj jej záhuby; ktorá si zakladá na hesle: "sloboda" nadovšetko (ale iba pre niekoho; len formálna na papieri; čo na tom, že som úro(a)kovinovo a inak porobený?) a hlavne v ojebávaní, vykorisťovaní a parazitovaní, detto v hedonizme a v amorálnostiach/zvrátenostiach; ktorá odmieta celostný/mozaikový sveto-názor Boho-centrizmu/Božieho Zámeru a "malosti" človeka (človek len pláva v riečišti Zámeru Jeho; nič nie je náhoda; všetko spolu súvisí; pravda je len jedna - tá objektívna a ľudstvo sa k nej má neustále približovať a to sa dá jedine vybudovaním metodologickej /namiesto v akýchkoľvek smeroch dogmatickej/ kultúry...), teda prívrženkyňa civilizácie, ktorá odmieta Boha/Hierarchicky najvyššie riadenie/Absolut logos/Všeho-Míra... (ktorého uznáva nanajvýš len dogmaticky, formálne v slovách a nie po podstate a úprimne) ako najvyššiu inštanciu našej (nad)reality! Popletení ateisti/materialisti fungujúci na rozbitom kaleidoskopickom ego/ja-centrickom sveto-názore (všetko je náhoda, nič spolu nesúvisí, pravda je relatívna, ja som "boh" a môžem všetko...) vnímania/chápania sveta/objektívnej reality si tam kľudne môžu dať namiesto Boha svedomie, mravnosť a zodpovednosť k spoločnosti ako celku a nielen egoisticky k sebe samému, respektíve k svojmu rodu/klanu/korporácii! Nič to ale na tom nemení, pretože Boh to je absolútna láska, mravnosť a svedomie v našom ponímaní!

Ako zachrániť Európu pred terorizmom? - Vytesať do kameňa!
----------------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html


Súčasný biblický projekt/koncept globalizácie globálneho prediktora
-------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html


Uvediem tu linky na jeden veľmi silný dokument, síce tiež len jednostrannú propagandu (= šírenie myšlienok, názorov /zväčša jednostranných/... za účelom získania prívržencov - propaganda môže byť aj dobrá/pravdivá aj zlá/lživá/účelová), ale hodne pravdivú! Solídne zhrnutie negatívnych stránok/aspektov západnej "civilizácie/kultúry" vybudovanej na otrockej biblii! Vypadá to, že sa jedná o profesionálne urobený dokument na zákazku globálneho zákulisia, ktorému práve ide o likvidáciu buržoázne-liberálnej ideológie na západe! Prečo?! Pre 2 veci: 1. obmedziť tak globálny konzum, aby sa predišlo globálnej ekologickej kataklizme, kedže sa im kapitalizmus vymkol z pod kontroly a po 2. západná "civilizácia/kultúra" už začína ľudovo povedané vďaka svojej informačnej prevahe oproti zvyšku sveta liezť globálnemu prediktorovi do kapusty, čo vyvoláva určité komplikácie k úplnému a nezvratnému zotročeniu západu/bielej rasy! Presne za týmto účelom globálne zákulisie vytvorilo a nasadilo pre západné obyvateľstvo degradačné nástroje/prostriedky v podobe lgbti, genderu, multi-kulti, proste neo-marxizmu (zvrátených a bujarých liberálnych "okien" Overtona)!

KĽDR - Prečo nás chú USA zničiť - Západná propaganda
----------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=MTgIRm5t8Dg&feature=share

alebo

PROPAGANDA - FULL VERSION CZ sub(2012)
--------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=lPpiRIy_q7g

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.