streda 2. novembra 2016

O Mečiarovi a "mečiarizme"

Na Mečiara hodne ľudí nadáva, že tiež privatizoval, ale uvedomte si, že celý východný blok bol v tej dobe určený k rýchlej transformácii (čiže to mohlo dopadnúť iba zle - na západe bol tento proces riadený 200+ rokov) so socialistického modelu spoločnosti na buržoázne-liberálny (kapitalistický) model, a k výpredaju + likvidácii (aby západný biznis nemal konkurenciu) národného hospodárstva v prospech západu, o čom bolo rozhodnuté vo vysokých štruktúrach globálnej politiky (kapitalistické a socialistické mocenské klany, CIA, KGB, Politbyro...) omnoho skôr, než vôbec začali nejaké zo zákulisia riadené a organizované "revolúcie" vo východnom bloku prebiehať.

sobota 29. októbra 2016

Samo-vzdelávanie a tvorba mohutného alternatívneho informačného poľa sú najlepšou cestou ku skutočnej zmene

Tu si to zas niekto predstavuje jednoducho jak Hurvínek válku. Že hrubou silou zničí tento kryptpo-fašistický systém. Ale takto jednoducho to bohužiaľ nefunguje.

Čo je to (neo)liberálny fašizmus (ako jedna z foriem fašizmu - fašizmus je ideologický všežravec) a fašizmus obecne?

Liberalizmus je druh fašizmu (v širokém významu slova). Podstatou liberalizmu je ničím neohraničené uvolňování norem a pravidel (ve smyslu "vše je dobře, vše je pokrok") bez úvah o morálce a podpora bezbřehé různorodosti. Ideologie bezbřehé různorodosti jako normy, ohraničené snad jen zákony, sloužícími primárně opět k ochraně oné bezbřehé různorodosti.

Davo-kracia v západnej civilizácii

Pri určitom chápaní je na západe neoficiálne skrytá totalita a diktátorský režim, krypto-fašizmus (t.j. proti-Ľudská ideológia) a davo/tlupo-"elitárne" (t.j. /krypto/ otrocké) usporiadanie spoločnosti - resp. odborne: klanovo-korporatívny spôsob riadenia zákulisnými záujmovými, hierarchicky usporiadanými skupinami využívajúcimi politické strany (odborne v teórii riadenia: programovo-adaptabilné moduly) iba ako svoje mocenské nástroje/prostriedky a páky; skrátka systém, ktorý je len oficiálne skrytý za veľkohubú kvázi-demokratickú prikrývku, keď je ovciam, pred ktorými sa tie zásadné a pravdivé informácie všemožne utajujú, iba divadelným spôsobom umožnené akože rozhodovať o pár nepodstatných veciach, pričom o tých hlavných sa rozhoduje vopred a za oponou! Takže nežerte až tak tú (pro)západnú meeeeediálnu propagandu a lži! V Sýrii je síce autoritársky režim s, väčšinou obyvateľstva zvoleným prezidentom Assadom, ale aspoň sa na nič nehrajú - je to oficiálne a každému jasné, ktorý mocenský klan vládne (ktorému sa podarilo získať moc)! Západ to je len samé pokrytectvo nad pokrytectvom, pretvárka, pozlátko a holý-úd-ska propaganda! Západ skutočne nemá ani to najmenšie právo niekoho vo svete poučovať o demokracii alebo zákonoch (ktoré ani nikdy na medzinárodnej úrovni nedodržoval podľa hesla: právo pre nás a zákon IBA pre našich otrokov)!

Totalita je aj na západe, len prolhane sofistikovanejšia! Najlepší otrok je ten, čo nevie, že ním v skutočnosti je! "Sloboda" v západnej zvrátenej liberálnej civilizácii postavenej na fašistickom tzv. biblickom davo-"elitárizme" a jeho podvedomom otroctve funguje iba v oblasti samo-ničenia (= užieranie, užívanie, všeobecná degenerácia) jej obyvateľstva! Ale skúste sa stať skutočným Človekom žijúcim podľa svojho vlastného svedomia, tak uvidíte na aké brutálne obštrukcie narazíte, aj vo svojej hlave! V buržoáznom-liberalizme, resp. kapitalizme (ktorý predstavuje len ideologický pláštik tzv. biblického krypto-otrokárskeho moru, aby bol ovcami ľahšie stráviteľný) nemáte šancu a vo tom to celé je! To je tá "sloboda" západu!

Globálna pyramída moci
----------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html

Meeediá

Prvoradým cieľom akýchkoľvek mienko-tvorných korporátnych/súkromných aj "verejno-právnych" meeeeedií a ich skutočných pánov je odvádzanie pozornosti spoločnosti práve od fundamentálnych otázok skutočnej (nie tej zámerne fingovanej skrze "filantropmi" financovaný 3. sektor!) občianskej spoločnosti (od nízkych platov, úroku, neo-koloniálneho stavu krajiny a pod.)! Preto sa furt ovciam aj za pomoci rôznych užitočných idiotov - "zas-tupcov" z ľudu (Matovič, Sulík, Lipšic...) predhadzujú na oči tie kadejaké (proti)korupčné meeeeediálne kauzy a kauzičky, v ktorých figuruje raz Jožko a inokedy zas Ferko a tak pod.!

Úvahy o systéme s Hierarchicky najvyšším všeobjímajúcim riadením (Bohom-Tvorcom)

http://leva-net.webnode.cz/products/axiomatika-globalniho-evolucniho-procesu/


Samozrejme, že keď píšem, že Boh urobil, vykonal, rozhodol..., tak to myslím čisto v obraznej rovine / v ľudskej reči - kvôli lepšej predstave! Boh nemá ani meno, ani formu, ani slobodnú vôľu jak človek...

piatok 28. októbra 2016

Moja úroveň chápania demokracie a rovnosti

Nejaké základné práva (rovnosť) musia v spoločnosti existovať a platiť pre všetkých (napr. všeobecná rovnosť občanov: pred zákonom, v dôstojnosti, v slobodnom prístupe k informáciám, pri uchádzaní sa o zamestnanie - bez ohľadu na osobný finančný status a pod.; v nároku na základný príjem a pod.), aby bola zaručená všeobecná spravodlivosť (férové podmienky pre každého občana spoločnosti) a tým stabilná existencia a zdravý rozvoj spoločnosti (ľudí).

nedeľa 16. októbra 2016

O Sulíkovi a SaS

SaS je typická pro-západná neo-liberálna a neo-"marxistická" sračka - vlk v barančom rúchu!

streda 7. septembra 2016

Kotleba, ĽSNS, Tiso, 1.SR...

1.SR bola určite v praxi (kléro)fašistickým štátom, však fašizmus bol v tej dobe zámerne GP šírený po celom západe (kto chápe, aká je skutočná podstata fašizmu, tak vie, že na svete bol doteraz vždy všade iba fašizmus rôznej úrovne a formy! * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html *).

nedeľa 21. augusta 2016

Ad pán Marman zo SV, o "kobylkách", globálnom zákulisí a jeho plánoch

Slobodný vysielač - O slobode v slobodnom rádiu 50 19.08.2016 - Kto a s akými cieľmi ovláda západný svet? - Peter Marman
-------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=ZJHC0AohkH8

sobota 9. júla 2016

VOSR a veci s ňou spojené

Drvivá väčšina ľudí (hlavne na západe a vo východných neo-kolóniách typu SR pod západnou kuratelou) nechápe témam/otázkam ako je boľševizmus, trockizmus, marxizmus, zednárstvo, judaizmus, socializmus/komunizmus, VOSR (tzv. "žido"-boľševická revolúcia) a jej financovanie globalistami, Lenin, Stalin; odstránenie cárskej a pseudo-kresťanskej moci, likvidácia predošlej "elity" v Rusku, biblický projekt (koncepcia) globalizácie; a ich názor je silne zdeformovaný skrze anti-komunistickú, boľševickú, ruskú, stalinskú, katolícku západnú jedno-strannú/čierno-bielu propagandu, čo je pochopiteľné, pretože globálna "elita" sa vždy snaží zdiskreditovať ľudí, myšlienky alebo historické udalosti, ktoré prekazili jej skryté egoistické (proti-ľudské) plány!

štvrtok 30. júna 2016

Národný socializmus...

Problém všetkých týchto zástancov stavovského štátu a národného socializmu (a samozrejme aj zástancov iných absolútne platných ideológií/filozofií) je v tom, že oni sú väčšinou len zajatcami svojho vlastného ideologického rámca, ktorého sú súčasťou; na ktorý sú myšlienkovo napojení!

piatok 24. júna 2016

Niečo o GP

Na zopakovanie! A prízvukujem, že sa to nedá brať dogmaticky ani absolútne a v podstate to ani nie je pre nás až tak životne dôležité!

štvrtok 23. júna 2016

Moje úvahy o svedomí

Temperament (živosť)
--------------------
Temperamentové vlastnosti jsou závislé na typu vyšší nervové činnosti a jsou tedy vrozené (dědičnost se zatím jednoznačně nepotvrdila).

nedeľa 12. júna 2016

Naivné predstavy niektorých ľudí na Slovensku

Niektorí ľudia na Slovensku si myslia, že povalia Ficka, zvolia ŠaŠka (alebo "trockistu" Matlákoviča) a po zavedení jeho deforiem a toho ranného otrockého kapitalizmu 19. storočia, o ktorom tak neustále sníva, tu ihneď bude raj na Zemi, prestane dojenie tohto štátu a jeho národa, alebo že príde Kotleba a vec bude vybavená! Ale taký bačov!

Korupcia nie je najväčší problém tohto národa

Korupcia/skorumpovanosť a rozkrádanie štátneho rozpočtu sú integrálnou súčasťou všetkých tzv. davo-"elitárnych" systémov (dnes vo svete dominuje buržoázne-liberálny, t.j. kapitalistický parlamentný systém, resp. ideológia), to znamená, že tieto sociálne javy sú prítomné aj na tom "skvelom" západe len v sofistikovanejších a obludnejších formách (viď napr. taký biznis so súkromnými väznicami v USA alebo "demokratizačné" výpravy neokonov po svete, s čím je samozrejme spojený aj ohromný biznis vlastníkov amerických zbrojárskych koncernov a tiež aj obrovská korupcia a odsávanie verejných financií do týchto súkromných vreciek; o takých anglosaských bankstroch, ktorí cez úrok, pôžičky a tlačenie dolára, zotročujú celý svet, už netreba vôbec hovoriť - tam sa jedná o nad-národnú korupciu a parazitizmus na jednotlivých štátoch jak hrom!).

nedeľa 5. júna 2016

Vystúpenie SR z EÚ je v súčasných podmienkach nereálne

Kotleba nehovorí o žiadnej reálnej alternatíve ako typický populista, pretože nepovie (že súčasné podmienky na SR, stav rozmýšľania ľudí a aktuálna globálna situácia sveta neumožňujú vystúpenie z únie), akým spôsobom sa dá vystúpiť (ako sa to dá zrealizovať), čo by bolo treba najprv pre to urobiť a čo by to pre nás celé znamenalo!

štvrtok 2. júna 2016

Čo je to v skutočnosti fašizmus

Ľudia vôbec nechápu, čo je podstatou fašizmu.
Stále tu papagájujú len tých pár sprievodných (povrchných) znakov fašizmu (hoci je to ideologický všežravec, nadobúdajúci rôzne podoby/formy, podľa potreby "elít"), resp. jeho dôsledky ako: korporativizmus, rasizmus, stavovský štát, atď., ale už zabúdajú na jeho proti-ľudské jadro.

nedeľa 24. apríla 2016

Základný príjem

NZP (nepodmienený základný príjem) by nemal mať za úlohu vyriešiť všetky problémy spoločnosti, ale dopomôcť k tomu, aby sa ľudia mohli v živote rozhodovať slobodnejšie a tým aj žiť dôstojnejší život, než žijú dnes, keď sú vystavení zámernému ekonomickému teroru zo strany "elity".
Samozrejme, že menšia časť spoločnosti bude degradovať/degenerovať aj po zavedení NZP (niektorí možno ešte rýchlejšie), lenže celkovo bude mať NZP z dlhodobého hľadiska pozitívny prínos pre spoločnosť.

Prvotná otázka by nemala znieť, či existujú finančné prostriedky pre NZP, ale či ľudia chcú vybudovať takú spoločnosť, kde budú pre NZP finančné prostriedky existovať!

streda 23. marca 2016

Hlas Európy

https://www.youtube.com/watch?v=xBprt4FOE6Q

Toto video je jedno z mála, ktoré celkom dobre vysvetľuje danú problematiku. Vidieť, že je to profi práca so silným emočným efektom, za ktorou nestoja nejakí pubertiaci, ale niekto iný, ktorého identitu môžme len odhadnúť (mám svoj typ). Ešte na dôvažok:

Teroristické útoky v Bruseli

Nejaké postrehy:

utorok 22. marca 2016

Agent Poláček (a spol.), čo neverí na "konšpiračné" teórie

Tento politicko análYtik, pro-sionistický komediant Poláček (= psychický trockista * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html *), ktorého ja zo srandy prezývam ako Poliačik, Poliaček... - hoci existuje aj skutočný liberálny jevrej Poliačik - z akože alternatívneho Medzi-času (do značnej miery ide len o tzv. "imitačno-provokačný" projekt zákulisia na zmenu informačného poľa v spoločnosti - teda celú a objektívnu pravdu tam určite nehľadajte!) zase len trepe a zjavne nechápe situácii, ani čo sa týka slovenskej politiky, tak ani tej globálnej (respektíve európskej)!

nedeľa 10. januára 2016

Súčasný stav sveta je dlhodobo neudržateľný a globálna civilizácia stojí na hrane svojho totálneho kolapsu (možno nie po 1.x)

Film o KSB (Koncepci Společenského Bezpečí) - Titulky CZ
--------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=BT4sXpeenVw

Tento film byl vytvořen na základě přednášek generála Petrova o KSB (Koncepci Společenského Bezpečí).