streda 23. marca 2016

Hlas Európy

https://www.youtube.com/watch?v=xBprt4FOE6Q

Toto video je jedno z mála, ktoré celkom dobre vysvetľuje danú problematiku. Vidieť, že je to profi práca so silným emočným efektom, za ktorou nestoja nejakí pubertiaci, ale niekto iný, ktorého identitu môžme len odhadnúť (mám svoj typ). Ešte na dôvažok:

Myslím si, že globálne zákulisie vôbec nechce zgenocídovať rasu belochov ako takú (to sú podľa mňa len čisto konšpiratívne bludy z pochybného segmentu internetu!), ale vykoreniť ICH súčasnú KULTÚRU (pripraviť ich o kultúrnu identitu), t.j. západnú buržoázne-liberálnu, kapitalisticko-konzumnú ideológiu, ktorá nevyhovuje jak GP, tak jednoznačne a objektívne aj ľudstvu ako takému! Pre GP je konzumná kultúra panujúca na západe už hrozne nákladná na riadenie, ďalej spotrebováva neprimerané množstvo svetových zdrojov, svojím vysokým životným štandardom láka zaostalejšiu časť sveta ísť v jej šľapajách, čím sa prehlbujú ekologické problémy sveta; a jej regionálna "elita" realizujúca minimálne posledné stáročia globalizáciu podľa biblickej doktríny GP, ktorá ("elita") sa toho o riadení sveta z tohto titulu hodne naučila a získala tak informačnú prevahu voči zbytku sveta, už predstavuje pre GP na úrovni globálnej politiky konkurenciu. A preto GP už minimálne desiatky rokov realizuje plán na zriedenie pôvodného obyvateľstva hlavne v západnej EÚ (k nemu treba tiež zarátať aj degeneratívne nástroje hromadného ničenia celých národov založené na nanútenom liberálnom fašizme, kam patria ideologické zbrane ako lgbti + gender - ide o zrozvrátenie tradičnej morálky), na vytvorenie akéhosi taviaceho kotla národov, kultúr a rás (podobne jak v USA, kde tiež všetko ide podľa plánu), kde sa všetko premieša, odstránia tak mnohé (národné, kultúrne, v životnej úrovni...) rozdiely medzi jednotlivými stále ešte národnými štátmi EÚ (pretože tá nie je vôbec až tak homogénna, jak sa furt básni, inak by už z EÚ bola dávno prinajmenšom federácia) a na tomto základe (troskách) následne vznikne zrecyklovaním výslednej bio-masy, nový typ normalizovanej, ne-konzumnej a ne-liberálnej "kultúry", čím sa oddiali globálna ekologická katastrofa a odstráni ešte ako taká sloboda na západe (v EÚ). To bude mať samozrejme za následok aj likvidáciu súčasnej regionálnej "jelity" (západnej) EÚ, ktorá tak bude nahradená novou. (Oni si vlastne kopú svoj hrob a ani o tom nevedia!) A pôjde sa ďalej. Však takto podobne to na svete v minulosti už muselo prebehnúť neraz.


Súčasné problémy ľavice a snaha o jej kompromitáciu - Dávid Diczházy
-----------------------------------------------
http://blog.hlavnespravy.sk/484/sucasne-problemy-lavice-a-snaha-o-jej-kompromitaciu/

Celkom súhlasím s tým rozdelením a ozrejmením pojmov (dávnejšie som napísal podobný príspevok * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/05/vraj-lavica-neo-marxizmus.html *), ale nerobíš dobre s tou slepou vierou "V" (Stalinom už čiastočne odhalený) marxizmus.

Bol/je to len globálny parciálny projekt globálneho prediktora/parazita - GP v rámci ním skoncipovanej tzv. biblickej koncepcie na vykorenenie buržoázne-liberálnej, kapitalistickej ideológie na západe a vo svete, aby bol obmedzený konzum a GP si udržal svoj monopol na konceptuálnu moc tým, že sa bezpečne ukryl za týmto ideologickým marxistickým pozlátkom, pričom samozrejme davo-"elitárne", otrocké a krypto-fašistické, t.j. proti-Ľudské jadro spoločnosti zostalo zachované * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * - tento zámer však GP nevyšiel úplne podľa jeho pôvodných plánov/predstáv aj vďaka skutočným boľševikom, ďalej Leninovi, Stalinovi a spol., a tak bol nútený nasadiť hlavne do západnej spoločnosti ďalšie "marxistické" odnože-"brouky": rôzne prvky frankfurt. školy a jej ideológie - hlavný cieľ však zostal aj tu presne ten istý: likvidácia buržoázne-liberálneho a kapitalistického modelu západnej spoločnosti, tentoraz inými metódami: skrze jej genetickú a morálnu degeneráciu (hlavne systematic. podporou rôznych psychických deviácií) + buď čiastočnú alebo úplnú výmenu pôvodnej "biomasy" za inú (viď multi-kulti); a tým zabezpečenie si svojej výhradnej moci nad svetom - a táto požiadavka GP trvá až dodnes a pilne sa na nej pracuje aj v súčasnosti, čo môže každý, kto má aspoň trochu oči a myseľ otvorené, sám vidieť v priamom prenose.

Treba mať na pamäti, že pri vyššom chápaní sú (pseudo)ľavica a (pseudo)pravica iba 2 strany tej istej (fašistickej, t.j. proti-Ľudskej) mince, nech sa jedná o ich akékoľvek ("čistokrvné") verzie.

Ako vlastne okrem iného GP riadi už minimálne posledných tisíce rokov tento svet a ľudské stádo? Dá ovciam na výber furt iba z 2 lží (resp. pôvodne dobré myšlienky ako napr. ideál spravodlivej a slobodnej spoločnosti = komunizmus = "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi, dovedie do extrému, čím ich zvráti na svoj pravý opak, aby tak slúžili jeho skrytým, egoistickým záujmom): dobro vs. zlo (objektívne neexistuje), kapitalizmus vs. (pseudo)socializmus, náboženstvo vs. ateizmus, pravica vs. ľavica, atď.-atď., pričom presvedčí ovce o tom, že nič medzi tým neexistuje, žiadna 3. 4... možnosť. Proste klasické divide et impera.


Současný důchodový a daňový systém? Naprosto mimo realitu!
----------------------------------------------------------
http://skutecnosti.cz/soucasny-duchodovy-a-danovy-system-naprosto-mimo-realitu/

Článok, ktorý dokazuje, že chyba v západnej pseudo-"kresťanskej" "kultúre" (a teda aj u nás) nie je ani tak (pri určitom chápaní) v nízkej natalite jej obyvateľstva (pretože viac "darmo-žráčov" z iných kútov sveta problém nevyrieši - iba maximálne predĺži životnosť a fungovanie tohto fašistického = neľudského systému), ale SYSTÉMOVÁ, v organizácii spoločnosti, výroby a prerozdeľovania spoločne dosiahnutých hmotných/nehmotných statkov...! Ideológia multi-kulti a "kobylky" sú na západe forsírované v podstate z iných dôvodov a slúžia hlavne iným cieľom než je rýchle stárnutie populácie (v Nemecku skutočne dochádza k účelovo naplánovanému vymieraniu populácie)! Hlavným cieľom je rozvrátiť západnú pseudo-"kresťanskú" buržoázne-liberálnu (kapitalisticko-konzumnú) "kultúru" a na jej troskách zrecyklovaním novo-vzniknutej mixnutej "bio-masy" vybudovať novú, nekonzumnú "kultúru" (aby sa oddialila globálna ekologická katastrofa), vhodnejšiu (lacnejšiu) na ovládanie a jej ďalšie zotročovanie. Podobnosť so starovekým Rímom "v predvečer" jeho pádu aj v dôsledku nájazdov barbarov, je čiste náhodná (jak hovorí Staněk)! Mysleno samozrejme ironicky!


Nie! Ide tu o zničenie buržoázne-liberálneho (kapitalistického) modelu (ideológie) západnej spoločnosti/"kultúry"! Vykorenenie inštitútu rodiny celkovo (nielen muža a ženy) ako základného kameňa zdravej spoločnosti za účelom absolútneho zotročenia západného (a nielen) človeka na úrovni (jeho) morálky a psychiky (podporou zvieracích inštinktov ako spoločenskej normy), ak by sa podarilo, by bolo pre nich bonusom naviac!


Hovorí ti niečo tzv. scenár európskeho pseudo-kalifátu GP, ktorý má 2 vyústenia?
1. nahradenie/zmarginalizovanie pôvodného bieleho obyvateľstva v (západnej) Európe a
2. nacionalistický/nacistický variant,
čím GP v oboch prípadoch dosiahne svoj cieľ, t.j. zmenu buržoázne-liberálnej, kapitalistickej kultúry/ideológie v (západnej) Európe za účelom zavedenia menej konzumnej a otvorenejšej fašistickej kultúry nacionálneho (pseudo)socializmu (= socializmus pre dedičnú "elitu" a pre väčšinu systém potláčajúci svedomie a tvorivý potenciál človeka).
A čo sa asi dnes v (západnej) Európe deje? Len čistá náhoda? Ale kdeže. Ja na náhody neverím.


Nič sa globalistom (a o RKC sa tu predsa nebavíme, lebo tá je už predsa nejaký piatok ako nepotrebná riadiaca štruktúra na ovládanie a vymývanie ovečiek, na odpis) nevymklo (aspoň nie tak, jak si myslíš ty - vymkne sa im až potom, čo moslimovia odmietnu dogmatické vymývanie imámov a muláhov, prestanú brať Korán ako modlu, začnú ho čítať sami a správne ho pochopia, čím pohlavárom biblického globalizačného projektu vystavia stopku ich proti-ľudským plánom) a všetko ide podľa plánu.

Štafetu po revolučných trockistoch (v západnej Európe) prevzali pseudo-islamisti a ich organizované zástupy tupých a vymytých pseudo-moslimských mozgov/ovečiek, ktoré sa budú čoskoro dožadovať svojich práv a podielu z koláča.
Západnú Európu čaká buď hnedo-košelový pseudo-socialistický mor (nacizmus) upravený pre 21.str. alebo pseudo-islamský fašizmus/nacizmus v pseudo-socialistickom obale (na 3. možnosť: vybudovanie homogénnej mravne-etickej bohabojnej kultúry sú západniari až príliš tupí a amorálni, moslimovia sú na tom ešte horšie). Tak-či-onak, globalisti dosiahnú svoje.
Postupne:
- potopia pomerne slobodnú buržoázne-liberálnu (kapitalistickú) ideológiu spôsobujúcu čoraz väčšie sociálne pnutie a vytvárajúcu konkurenciu pre GP v podobe regionálnych "elít", a
- obmedzia (lebo ani moslimské opice na západe nepreferujú asketický spôsob života ako volakedy Katari, lenže nakoľko zvyčajne žijú iba zo sociálnych dávok, tak sú pre ekológiu menšou záťažou než západná bohatšia biela stredná vrstva) pôžitkársky model západnej spoločnosti založený na neobmedzenom konzume, ktorý generuje globálnu ekologicko-biosférnu krízu.


Konec evropské kultury - islamizace evropy
----------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=T2ij_qtGy6Y


Súčasný stav sveta je dlhodobo neudržateľný a globálna civilizácia stojí na hrane svojho totálneho kolapsu (možno nie po 1.x)
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/01/dnesny-sucasny-stav-sveta-je-dlhodobo.html


Pozor na trockistov/marxistov + vysvetlenie pojmov
-----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Opakovanie je matkou múdrosti
-----------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/opakovanie-je-matkou-mudrosti.html


Riešenie dneška, keď vyriešime "kobylky". Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!
-----------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html