nedeľa 24. apríla 2016

Základný príjem

NZP (nepodmienený základný príjem) by nemal mať za úlohu vyriešiť všetky problémy spoločnosti, ale dopomôcť k tomu, aby sa ľudia mohli v živote rozhodovať slobodnejšie a tým aj žiť dôstojnejší život, než žijú dnes, keď sú vystavení zámernému ekonomickému teroru zo strany "elity".
Samozrejme, že menšia časť spoločnosti bude degradovať/degenerovať aj po zavedení NZP (niektorí možno ešte rýchlejšie), lenže celkovo bude mať NZP z dlhodobého hľadiska pozitívny prínos pre spoločnosť.

Prvotná otázka by nemala znieť, či existujú finančné prostriedky pre NZP, ale či ľudia chcú vybudovať takú spoločnosť, kde budú pre NZP finančné prostriedky existovať!