sobota 30. apríla 2016

Moje chápanie dobra vs. zla, "Satana"...

https://www.youtube.com/watch?v=X7UpHzhYRDs&feature=share

http://leva-net.webnode.cz/products/v-jefimov-o-bohu-a-satanovi/


Zlo a dobro (= subjektívna dualistická filozofia vytvorená človekom) ako také v objektívnej realite neexistujú (je len odklon od miery/optima; od cieľa, ktorý má s tebou Boh-Tvorca alebo s ľudstvom ako celkom) a karmy, ako ich vykladá a chápe východná védická civilizácia (hinduizmus, budhizmus) sú IMHO (aj podľa KSB) blud!


http://leva-net.webnode.cz/products/axiomatika-globalniho-evolucniho-procesu/

>> "Kdyby nebylo zla, spokojilo by se s tím objemem znalostí a stavem, v jakém se nachází. Ale zlo nutí dobro hledat obranné možnosti, zacpávat díry, používat svůj tvořivý potenciál. V podstatě pokud dobro nedopouští, aby zkušenosti se zlem a vědomosti byly zapomenuty, zužuje zlu prostor variant možností jak se realizovat. A zlu vždy unikají jeho vědomosti, takže dobro se nejen učí účinně bránit, ale i dělat prevenci." <<

Áno, pokiaľ by neexistovalo (subjektívne) zlo (objektívne sa jedná len o odklon, resp. rôzne varianty/nuansy odklonov od optima/Zámeru), ako by potom človek vedel odlíšiť "dobro" od "zla", ako by ho spoznal; alebo ako by vedel, že či sa už nachádza v optimálnom stave, prípadne, či sa k nemu približuje, alebo naopak od neho vzďaluje? Možno teraz niekoho napadne, že keby nebolo zla, tak by exitovalo iba dobro a nebola by potreba vedieť ho identifikovať, alebo sa k nemu približovať, ale práve v tom to je, ako som už uviedol, že v objektívnej realite neexistuje niečo také ako "dobro a zlo", iba 2 stavy (čierna a biela, pravica a ľavica...), ale množstvo rôznych odchýlok od optima/Zámeru. Čiže "zlo" sa naozaj objektívne zdá byť akýmsi faktorom, ktorý pôsobí/tlačí na človeka, aby bol ten nútený sa neustále(?) rozvíjať a ísť do predu - nezakrpatieť. Napr.: Keď sú ľudia vystavení "zlým" ľuďom, resp. ich "zlým" zámerom voči ním a spoločnosti, tak za 1. sú nútení tento odklon od optima, "zlé" tendencie identifikovať a po 2. s nimi bojovať a potlačiť pôsobenie "zla", resp. dať veci na správnu mieru. To ich núti neustále napredovať, zlepšovať sa, robiť aj seba-reflexiu (prehodnocovať svoje postoje, názory), hľadať optimálny stav, či už pre seba alebo v rámci spoločnosti, v ktorej žijú.


Dobro a zlo v objektívnej realite neexistuje (len v človekom skoncipovaných subjektívnych čierno-bielych filozofiách)! Všetko má svoje plusy a mínusy! Nič nie je čierne alebo biele, zlé alebo dobré! HNR zostrojil harmonický svet a Vesmír! Samozrejme, že bez konceptu dobra a zla (= /sekundárne/ subjektívne pomocné filozofické katogórie človeka za účelom správnejšieho rozlišovania objektívnej reality/pravdy a približovania sa k objektívnej realite/pravde) sa človek asi nezaobíde!


Rozdiel medzi dogmatickým pseudo-kresťanom (ktorý verí, "elitou" zámerne prekrútenej filozofii života v rámci svedomia, /ne/obyčajného vysoko-morálneho a objektívnu realitu chápajuceho Človeka Issu, ktorý prišiel len k zblúdilým ovečkám domu izraelského, zapísanej v biblii) a mnou je ten, že ja nemusím veriť "V" nejakého vymysleného pseudo-kresťanského pseudo-boha (ja verím Bohu, rovnako ako verím svojmu otcovi), zjavenia, svätú trojicu a rôzne zvrátené zvyky a rituály, pretože existencia toho, čo si človek nazval Vis Maior (Boh, Absolut Logos, HNR, Nad-realita...) je jasná a nepopierateľná objektívna skutočnosť/pravda, ktorá sa dá metodologicky (t.j. ne-dogmaticky, ne-"vedecko"-materialisticky, ak ma správne chápete - západná "veda" oddelila "neoddeliteľné", t.j. hmotu od "ducha"! - preto sa vcelku správne hovorí: telo a duch jedno jest! - oddelením hmoty od "ducha" nejde správne skúmať objektívnu realitu/pravdu) dokázať! Veriť "V" niečo má zmysel iba pri tom, čo nejde nijako (skutočne) vedecky dokázať! A preto sú dogmatickí pseudo-kresťania objektívne ne-vedomými "satanistami", respektíve "idealistickými ateistami"!


Žiadny Satan (čo je vlastne len človek, ktorý sa až moc odklonil od Zámeru Jeho/svojho optima/svojho vrodeného potenciálu) ako bytosť alebo súper Boha, a ani dobro vs. zlo ako také (čo je iba subjektívna, človekom umelo vytvorená dualistická filozofia chápania reality/sveta), v objektívnej realite neexistuje (to je len /účelové/ zjednodušovanie /nad/reality - hoci si nemyslím, že uvažovanie v rámci filozofie dobra vs. zla je až taká obrovská katastrofa a môže byť pre človeka pomôckou, ale nie dogmou)! Je len rôzna úroveň odklonu (bytia človeka) od optima (= v daných podmienkach to najlepšie, najsprávnejšie), (správnej) miery, Zámeru Jeho, čo je umožnené tým, že Boh človekovi nadelil slobodnú vôľu a rozum, ako jedinému živočíšnemu druhu na Zemi (zviera sa v podstate nemôže odkloniť od svojho účelu/údelu - človek hej, kedže ako som už napísal, má slobodnú vôľu a rozum - účelom/údelom človeka je byť zodpovedným Božím správcom/námestníkom na Zemi - čo zrejme nikdy nebol, a nie je ani dnes), ovšem/samozrejme v rámci Božieho dopustenia (človek tiež nemá neobmedzené možnosti, kedže nie je Bohom a určité zákonitosti stále pre neho platia - napr.: keď skočí z mosta, tak obvykle pre neho nastáva koniec jeho života minimálne v tejto realite/forme)! Tiež si tu netreba pod pojmom Boh predstavovať nejaké dogmatické (kresťanské...) výklady Boha - napr.: Boh ako ľudská bytosť a podobne! Tieto predstavy, často sprevádzané rôznymi defektnými učeniami (teológiami), dogmami, rituálmi alebo (zlo)zvykmi sú úplne mimo! Boh je niečo ako nadm(i)erna/nadrozmerná realita, respektíve nad-realita, ktorá sa nachádza nad úrovňou vnímania a chápania našich ľudských obmedzených zmyslov (človek by sa ale mal snažiť aspoň sa priblížiť k pochopeniu objektívnej pravdy, chápať ju aspoň v hrubých obrysoch)!


Nič také, ako bytosť "Satan", respektíve protiklad Boha/Issu, neexistuje! To je len zámerná lož/deformácia Božích Princípov ľuďmi (znacharmi/vykladačmi) stojacimi v pozadí "svätých" písiem, relígií a sekt za účelom strašenia a balamutenia pasených ovečiek najmä v minulosti (dnes s tým "elity" vystrašia leda tak malé deti); alebo úprimné nepochopenie objektívnej reality rôznymi vykladačmi! "Satan" sa dá chápať ako objektívny Prírodný/Boží faktor, hybná sila, alebo korekčný mechanizmus, funkcia v rámci slobodnej vôle človeka, ktoré ho majú podnietiť k jeho vlastnému progresu/evolúcii (ale môžu pôsobiť aj degradačne, človek môže "podľahnúť pokušeniu", odchýliť sa od svojho optima); k tomu, aby sa učil zo svojich chýb a stal sa tak skutočným Človekom! Dá sa tiež povedať, že každý človek, ktorý sa odchýli od svojho optima (predurčenia/Zámeru vymedzeného Tvorcom vo vzťahu k danému človekovi); ktorý nenapĺňa svoj genetický potenciál; ktorý duševne, intelektuálne aj fyzicky zakrpatel, lipnúc na určitých dogmách (niečich subjektívnych predstavách o Bohu spísaných v nejakej "svätej" knihe) namiesto postupného približovania sa k objektívnej pravde; ktorý verí v akúsi všemocnú náhodu a nepripúšťa/odmieta existenciu Tvorcu (ktorá sa dá inak normálne metodologicky dokázať), Jeho Zákonitostí a Zámeru; alebo u ktorého prevládajú zvieracie inštinkty a egoistické vlastnosti, je vlastne oným "Satanom", má až "satanské" tendencie! Lebo, keby človek nemal možnosť odchýliť sa od svojho optima (predurčenia), tak ako by vedel, že ide tým správnym smerom; že žije v rámci Zámeru Tvorcu; ako by sa mohol zlepšovať; však by to bola v živote úplná nuda?! To je predsa prosté jak facka! To je moja úroveň chápania "Satana" ako objektívnej prírodnej hybnej sily (faktoru) vývoja človeka!


Správna miera, rovnováha... neznamená zjednodušene povedané 50% pre dobro a 50% pre zlo, respektíve v nejakom inom pomere, pretože dobro vs. zlo v objektívnej realite nejestvuje (to je iba subjektívna, človekom umelo vytvorená dualistická filozofia chápania reality/sveta, ktorá korektne neodráža objektívnu realitu/pravdu Tvorcu), je len rôzna úroveň odklonu (bytia človeka) od optima (= v daných podmienkach to najlepšie, najsprávnejšie), (správnej) miery, Zámeru Jeho, čo je umožnené tým, že Boh človekovi nadelil slobodnú vôľu v rozhodovaní a rozum, ktorý môže pri tom používať, ako jedinému živočíšnemu druhu na Zemi (zviera sa v podstate nemôže odkloniť od svojho účelu/údelu - človek hej, kedže ako som už napísal, má slobodnú vôľu a rozum - účelom/údelom človeka je byť zodpovedným správcom Boha na Zemi - čo zrejme nikdy nebol, a nie je ani dnes), ovšem/samozrejme v rámci Božieho dopustenia (človek tiež nemá neobmedzené možnosti, lebo nie je Boh /aj keď niektorí ľudia sa tak cítia a aj správajú/ a určité zákonitosti stále pre neho platia - napr.: keď skočí z mosta, tak obvykle pre neho nastáva koniec jeho života, minimálne v tejto realite/forme). Správna miera, rovnováha... znamená, že napríklad viem, ako sa mám v danej/konkrétnej situácii zachovať, či mám napríklad niečo prekusnúť, zaťať zuby (nastaviť 2. líce) a ukázať tak svoju morálnu veľkosť/vyspelosť/úroveň voči niekomu (kto si to aj samozrejme zaslúži (proste dať mu šancu), alebo či mu mám mierne dohovoriť, alebo ráznejšie, alebo či mu mám jednu preventívne tresnúť, ba dokonca ho zabiť (napríklad v seba-obrane), alebo množstvo iných možností (medzi). Chápeš, ja keď optimálne/správne v danej situácii, podmienkach zareagujem a niekomu nastavím 2 líce, alebo ľudovo povedané jednu ubalím, tak to neznamená, že robím nejaké dobro, respektíve pácham zlo. Ale, že som v danom memente zareagoval so správnou mierou. A samozrejme, že reálne, historicky (účelovo) z(de)formované pseudo-kresťanstvo, ktoré do značnej miery (účelovo) pokrivilo filozofiu života Krista (jeho zrejme vysokú úroveň chápania reality a morálky), zavádza, keď dogmaticky tvrdí, že má človek absolútne a neustále konať dobro a milovať, aj zločincov, asociálov, (ne)ľudské amorálne spodiny bez štipky svedomia, alebo dokonca vrahov, nepriateľov, dobyvateľov, svojich otrokárov a vykorisťovateľov, alebo parazitov, pretože nehovorí nič o (správnej/primeranej) miere a že život neustále prináša nové a nové situácie, v ktorých sa nedá vždy dogmaticky správať podľa nejakého všeobecne a absolútne platného manuálu, "svätej" knihy, desatoro... (no nejaké všeobecné zákonitosti v niektorých situáciách istotne platia: napr. prírodné, fyzikálne, sociálne...)!


Už to pochop, že dobro a zlo nie sú objektívne veličiny (alebo ako by som to nazval) objektívnej (Božej) pravdy, ale len určitý subjektívny (svetský) dualistický koncept (filozofia), umelo vytvorený človekom, ktorý (zámerne) korektne nepopisuje objektívnu "Božiu" pravdu/realitu! Určite že človek môže tieto 2 subjektívne kategórie používať ako pomôcky pre seba, pri rozhodovaní! Ale nemožno na nich dogmaticky stavať spoločnosť alebo život, pretože sú to čiste subjektívne veci!


Diabol/Satan/Čertík Bertík..., to je len taký obetný baránok, na ktorého sa človek neustále vyhovára ako malý Jožko na svojho mladšieho brata! :DD Choďte ľudia už konečne s nimi do...! Človek - Satan je vlastne taký neznajBoh, konajúci egoisticky, "človek" s "démonickým" typom (štruktúrou) psychiky, protiviaci sa Zámeru Tvorcu, pohybujúci sa tak na hrane svojho života; človek, ktorý nežije podľa svôjho svedomia, nepozná správnu mieru...! * http://leva-net.webnode.cz/album/galerie/kob-013-typy-psychiky-jpg1/


Celá živočíšna ríša je založená na rovnováhe ty Fero! A ani ja sa smrti nebojím, len tej bolesti tesne (v tom lepšom prípade - umierať pripútaný na smrteľnej posteli mesiace, roky, to je pre mňa nočná mora) pred ňou!


Hirošima a Nagasaki sa dá samozrejme tradične označiť ako zlo, ale len v človekom umelo vytvorenej subjektívnej dualistickej (dobro vs. zlo) filozofii jeho chápania reality. Ale keby sme chceli filozofovať a špekulovať ďalej, tak by sa dalo v tomto prípade hovoriť aj o niektorých pozitívnych črtách tohto činu: Pomohlo to ukončiť vojnu, alebo nie? Pomohlo to nejako Japoncom ako takým ("facka" na spamätanie sa z ich bojovej psychózy)? Môžme o tom diskutovať. Ale odmietam človekom účelovo vymyslenú defektnú dvoj-stavovú zjavne subjektívnu a pošahanú logiku boja protikladov (proste rozdeľuj a panuj): dobro vs. zlo, čierna vs. biela, pravica vs. ľavica, kresťanstvo vs islam/satanizmus/New age... Istotne sú aj takéto "+ a -" situácie v prírode, ale len jedny z mnoha! Nie ako všeobecne platná dogma aplikovateľná na všetko! Dalo by sa povedať, že z objektívneho hľadiska sa jedná v prípade Hirošimi a Nagasaki o odklon od optima (Zámeru Jeho). A možno ani nie, možno sa v tej situácii nedalo jednať inak. Keby sme chceli filozofovať a špekulovať ďalej, tak by sme mohli tvrdiť, že ani dnešná biblická koncepcia globalizácie nie je vyložene zlá alebo dobrá, pretože v danom momente, podmienkach sa zrejme jedná o naše optimum, na viac proste súčasné ľudstvo chápaním ani morálkou nemá! Ako nemajú ani Slováci na lepšiu vládu (každý národ má len takú vládu, akú si vzhľadom na svoju priemernú úroveň morálky a chápania zaslúži)! Chápeme?! Inak ti to neviem vysvetliť. Toto je moja aktuálna úroveň chápania danej otázky/problematiky. Snáď sa do budúcna posuniem zase o niečo ďalej, respektíve prehodnotím svoje súčasné názory, postoje a stereotypy. Už som to mnoho-krát za život urobil a nemám s tým problém. Na moje šťastie nie som dogmatik, ale snažím sa byť metodik (v rámci svojich možností)!


Myslím si, že od tej časti, ako začína jing-jang, to je v tvojom prípade pekný (sveto)názorový kaleidoskop/mišung! Pravica vs. ľavica ako jedna z "čierno-bielych" dogiem a množstvo ďalších, je jasné: z extrému do extrému, čo vyhovuje len skrytým globálnym (a)sociálnym manažérom/"mágom", ktorí môžu takto ľahko rozdeľovať masy (na tézu vs. antitézu podľa defektnej a pokrivenej Hegelovej dialektickej filozofie - rozdeľuj a panuj), keď jednotlivé frakcie oviec vôbec nechápu, že je to len jedna a tá istá fašistická minca dvoch tvárí/foriem (ideologických pozlátok - ideológia robí koncepciu riadenia stáda príťažlivejšou, stráviteľnejšou a pochopiteľnejšou pre ovce - dnešná biblická otrocko-fašistická, davo-"elitárna" koncepcia globalizácie, respektíve usporiadania/organizácie a riadenia spoločnosti na západe je prikrytá pod ideológiou krypto-fašistického liberalizmu, liberálnej pseudo-demokracie a kapitalistického konzumizmu) a že sú aj iné možnosti a nejaké optimum (rovnováha) v daných podmienkach.


Inšpiráciu hľadám všade, kde sa len dá (aj vo svojej hlave, v rámci intímneho dialógu s Bohom, t.j. bez prostredníka, alebo "svätých" kníh, ale aj tam sa dá nájsť kus pravdy alebo pragmatických, v praxi použiteľných informácií - teda niečo/niektoré časti som si aj prečítal: hlavne z Biblie a Koránu), napr. z ľudovej múdrosti overenej časom a praxou, z vlastného života (skúsenosti), potom si hodne všímam a pozorujem realitu/svet, obecný chod vecí/udalostí vo svojom okolí a svete a premýšľam o tom všetkom. Tiež prehodnocujem svoje názory, snažím sa zostať nad vecou (mimo pôsobenia niektorých zhubných bio-informačných polí /aj tých účelových meédiálnych/ a matríc - v okultizme nazývaných egregorov - proste byť zdravo liberálny, nie ale totálne/absolútne bez zdravého konzervatizmu, fašisticky a dogmaticky ako dnešní neo-"marxisti", respektíve "ľavicoví" liberáli, či prisluhovači tzv. frankfurtskej školy - proste psychickí trockisti * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/zakladne-pojmy-kapitalizmus-socializmus.html *), bojovať so svojimi stereotypmi, (zlo)zvykmi a využívať metodologický (t.j. nedogmatický) prístup na riešenie svojich a iných (životných) úloh, alebo problémov. Informácie čerpám aj napríklad tu * http://leva-net.webnode.cz/products/v-jefimov-o-bohu-a-satanovi/


"Satan" v zmysle, ako ho vykladá biblia a pseudo-kresťanstvo, neexistuje! "Satan" = samotný (pseudo)človek (opica podobná človeku)! Je to faktor, ktorý má za úlohu pôsobiť na ľudstvo, aby sa mohlo (hoci nemusí - je to len na ňom samotnom) rozvíjať smerom dopredu, v pozitívnom zmysle! Ale ty tomu nemôžeš vôbec porozumieť, lebo si len ovca zajatá v biblickom otrockom "matrixe"!


A ešte ti poviem jednu zásadnú vec na záver! Už Mojžiš, Ježiš aj Mohamed (a istotne mnoho skutočných Ľudí pred nimi a možno aj po nich) vedeli, že neexistuje žiadna "svätá" kniha, ktorá by dokázala absolútne opísať, obsiahnúť/pojať, vysvetliť/pochopiť a spísať celú objektívnu pravdu (ktorú celú samozrejme pozná len Boh a človekovi je dovolené s jeho obmedzenými zmyslami uvidieť a pochopiť iba jej určitú vymedzenú časť!) a Boha na nejaký zdrap papiera v podobne akýchsi subjektívnych výkladov a "zákonov" a preto nikdy nič nenapísali! A tie viac-menej zlátaniny (hoci Korán je najmenej pokazené Zjavenie, informácia o objektívnej realite/pravde Zhora!) boli spískané až po ich smrti! Objektívna pravda je taká, že jedine príroda a Vesmír je najobjektívnejšou "svätým" písmom Boha! A preto akýkoľvek dogmatizmus (stagnácia) = smrť za živa! Človek musí bezodkladne vytvoriť metodologickú (t.j. nedogmatickú) kultúru, aby sa tak mohol postupne približovať k objektívnej pravde/realite a teda aj k skutočnému Bohu! Prípustné môžu byť nanajvýš teórie, hypotézy, axiómy, indície alebo dôkazy, ktoré ale musia byť samozrejme neustále prehodnocované, respektíve žiadny z nich nesmie stáť skutočnej pravde v ceste ako nemenná dogma!


Nemám nič proti, veď čo nie je iba subjektívnym chápaním? Pri určitom chápaní je aj Wiki iba zdroj subjektívneho chápania. :) Človek môže chápať (približovať sa k pochopeniu) objektívnu realitu (presnejšie len je časť, ktorá mu je prístupná cez jeho obmedzené zmysly a rozum) iba subjektívne a prax je jedným z kritérií (možno najhlavnejším) pravdivosti. Čiže ako hovorím, pri určitom chápaní je "satanizmus" každé náboženstvo (relígia, sekta, kult...), kde skutočného Boha niet. Ďalej by sme mohli rozobrať aj pojmy "satanizmus" alebo "Satan" (kto alebo čo to v skutočnosti je - pozri: Set, Amon, JHVH/Jahve, egregor), konkrétne jeho podstatu (podobne ako pri fašizme * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html *), ale dnes sa mi to nechce rozpitvávať.


Keď sme už pri "zle" a "dobre", tak tie v skutočnosti - v objektívnej realite neexistujú, existuje len množstvo rôznych odchýlok/odklonov (v rámci tzv. Matrice všetkých možných stavov Vesmíru "predprogramovanej" Tvorcom) od optima predurčeného HNVR (Hierarchicky Najvyšším Všeobjímajúcim Riadením).
Odchýlka/odklon od optima je prirodzená sila, ktorá do určitej miery zabezpečuje rozvoj Vesmíru (a je vlastne oným mýtickým "Satanom" - "satanizmus" je presnejšie vedomý/nevedomý odklon človeka od Zámeru Tvorcu, resp. jeho vedomá/nevedomá činnosť idúca proti tomuto cieľu / Zámeru HNVR; dal by sa zadefinovať aj ako posadnutosť človeka nejakou defektnou myšlienkou, názorom a pod.).
Táto sila je plne pod kontrolou Boha, je Ním predurčená/"predprogramovaná", a slúži len ako prostriedok/nástroj, ale nie je protikladom alebo rovnocenným súperom Boha (ani si nemyslím, že sa vzájomne dopĺňajú v zmysle Jing-Jang, pretože Boh je Najvyššia inštancia riadenia, ktorá nepotrebuje byť dopĺňaná svojim výtvorom).

Hlavným cieľom je vo všeobecnosti dosiahnutie optimálneho/rovnovážneho stavu daného systému (aj človek je určitý systém) v aktuálnych podmienkach.
Človek môže byť objektívne spokojný iba vtedy, keď sa nenachádza v optimálnom/rovnovážnom stave len on sám, ale aj celé okolie, v ktorom žije až po celý svet, vrátane ostatných ľudí, a keď nie sú u neho a v okolí, v ktorom žije, prítomné moc veľké výkyvy.

Čo sa týka dobra a zla, tak sa jedná iba o pomocné, človekom vytvorené subjektívne filozoficko-morálne/mravné kategórie, slúžiace mu k dosiahnutiu menšieho či väčšieho optima, resp. rovnovážneho/harmonického stavu, a k zabezpečeniu jeho normálneho, t.j. ne-degradačného vývoja.
Tu treba ešte dodať, že napr. podľa Koránu, človek na základe jeho reálnej (t.j. nepredstieranej) morálky/zbožnosti (od ktorých závisí aj úroveň chápania človeka) získava tzv. rozlíšenie/spásu (furkan - arabsky), čo je vlastne metodológia spracovania informácií, resp. jednoducho povedané: rozlíšenie človekovi umožňuje odlíšiť podstatnú informáciu od nepodstatnej.

Osobne si myslím, že existuje objektívny ideál (optimum), pravdovernosť (= objektívna norma pre spravodlivosť) a ideálna norma mravnosti/etiky, resp. ľudovo (v ľudskej reči) povedané "dobro" (avšak nie v antagonistickom zmysle dualistickej filozofie večne bojujúcich protikladov, napr.: Boh vs. Satan a pod.), Zhora predurčené Tvorcom pre každú situáciu vo Vesmíre.
A akýkoľvek odklon od tohto ideálu by sme potom mohli nazvať zjednodušene, ale nepresne, "zlom".

Ak sa zameriame na pojem "optimum/rovnováha", tak ide o objektívne existujúcu veličinu (viď napr. existencia Vesmíru, vzťah predátor vs. korisť a pod. - bez rovnováhy/harmónie by existencia týchto systémov objektívne nebola možná), ktorú ale človek vo vzťahu k svojmu bytiu, resp. bytiu celého ľudstva ako takého, nedokáže objektívne a exaktne zadefinovať, a odmerať, len subjektívne/približne určiť - pomôcť si môže opäť inšpirovaním sa v Prírode, jej pozorovaním.

Toto je aj hlavným/prvoradým zmyslom existencie človeka, nakoľko bez splnenia tejto prioritnej podmienky dosiahnutia optima/rovnováhy, sa ľudstvo nedokáže dlhodobo udržať v biosfére Zeme, a zákonite/logicky bude degradovať rôznym spôsobom a rôzne rýchlo, až po exitus živočíšneho druhu Homo Sapiens Sapiens.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/povedz-mi-zrkadielko-co-je-to-mravnost/


http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-3/#comment-92003

Čo sa týka "Satana" a "satanizmu", tak si stále myslím, že M. Veličko - https://www.youtube.com/watch?v=azW_GUcvjKI - hovorí iba v metaforách a používa perzonifikáciu.
V Koráne je všetká informácia (vrátane tzv. "Iblisa" = "Satana" - podľa mňa tu ide o metaforu/personifikáciu) o časti objektívnej reality prispôsobená a vyložená pre vtedajšiu úroveň chápania ľudí (pre konkrétne etnikum a konkrétnu dobu, nehľadiac na to, že časť informácie je určená aj pre všetkých ľudí na svete), aby ju títo boli schopní v tej dobe adekvátne pochopiť (vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o materialisticko-ateistickú spoločnosť ako dnes na západe).

"Satan" podľa mňa nie je nejaká nadprirodzená bytosť v rámci objektívnej reality (Vesmíru + toho, čo je ešte nad tým) a nemá meno ani formu (podobne ako Boh-Tvorca).
Ide najskôr o nejakú objektívnu (nad)Vesmírnu zákonitosť, ktorá je súčasťou HNVR (Hierarchicky najvyššieho všeobjímajúceho riadenia = Boh-Tvorca, Vis Maior, Vyššia moc, Najvyšší intelekt, ...), hoci zatiaľ ešte nemám úplne jasno, z akého presne dôvodu (dôvodov) existuje v objektívnej realite, ale myslím si, že vo Vesmíre (resp. objektívnej realite) nič neexistuje iba tak bezdôvodne a všetko má svoje miesto, účel a určitý význam (funkciu).

"Satanizmus" je tým pádom podľa môjho názoru krajný odklon od optima (resp. Zámeru HNVR), hoci zatiaľ ešte presne neviem, prečo je táto možnosť (hierarchicky najvyššej matrice všetkých možných stavov /nad/Vesmíru; matrica je vlastne akási množina všetkých možností, ktoré môžu nastať v rámci danej matrice, pričom iné možnosti nie sú za žiadnych okolností možné) prítomná v živote človeka.
V prípade "satanizmu" ide podľa mňa o objektívnu možnosť človeka ísť proti svojim preddefinovaným cieľom od HNVR, pochopiteľne v rámci "Božieho dopustenia".

"Satan" bytosťou podľa mňa nie je v žiadnom prípade, tu sa skrátka nezhodneme.
Nanajvýš nejaký (nad)Vesmírny princíp, Egregor, resp. Vesmírna Matrica, ktorá má svoj účel a je plne pod kontrolou HNVR (opačné tvrdenie je vylúčené faktom, že Vesmír disponuje rovnováhou).
To s tou údajnou vzburou Iblisa proti Bohu, o ktorej sa píše v Koráne (resp. podobné príbehy v rámci mytológie zaznamené v iných zdrojoch sveta), je podľa mňa iba metafora/personifikácia, aby to ľudia v tej dobe ľahšie pochopili.
Čo sa týka "Satana", tak podľa mňa môže ísť o objektívny Princíp Vesmíru, predstavujúci (zabezpečujúci), že ak existuje nejaké optimum, preddefinovaný cieľ, miera, hodnota, stav alebo Zámer HNVR, tak zákonite musí existovať aj niečo (nejaká množina) mimo toho. Lenže, zatiaľ ešte nemám jasno v tom, že prečo tomu tak je, resp. k čomu je dobré, aby to takto bolo.

Nemysím si, že "Satan" vs. "Svetlo" predstavuje boj dobra vs. zla.
"Dobro" a "zlo" vo Vesmíre ako objektívne prvotné kategórie neexistujú a jedná sa skôr o metafory (resp. subjektívne pomôcky pre človeka)!
Existuje len optimum pre určitú vec (v najobecnejšom zmysle) a potom množstvo odchýlok/možností, ktoré povoľuje príslušná matrica pre tú danú vec.

Tým, že sú ľudia "pokúšaní Satanom", tak sa vytvára aj priestor, aby boli schopní nájsť ten správny smer, a boli schopní si uvedomiť objektívny fakt, že existuje aj nejaké optimum.

Otázka znie, že či sa v prípade "Satana" môže jednať o objektívny princíp Vesmíru a stimul pre rozvoj človeka (s čím môžem súhlasiť).
Podľa mňa "Satan" nie je reálna bytosť, a informácia, že sa údajne vzbúril voči HNVR (čo si nemyslím, pretože tento princíp musí byť plne pod riadením HNVR) je len metafora/personifikácia.

Čiže, som toho názoru, že to tvrdenie v Koráne s Iblisom je len "ezoterickým" výkladom určitej časti objektívnej reality (určitého Vesmírneho princípu), a tento spôsob vykladania pomocou príbehov a podobenstiev už dnes nie je potrebný – je nutné ísť na to inak.

A nakoniec, je treba mať neustále na pamäti, že ateista/materialista je bližšie k objektívnej pravde než ezoterik, veriaci blázon alebo ducHovný otrok, ktorý má potrebu niekoľko krát za deň rozprávať o "Bohu" ("ateisticky" Nad-realite) a "Satanovi" ("ateisticky" objektívnej Zákonitosti odklonu od optima alebo Zámeru HNVR).


Sväté písmo, Boh, Nový Zákon, Korán, príroda, Vesmír... - Od jardoba
--------------------------------------------------------------------
To čo si myslím už dlho. Žiadne svate písmo nemožno brať ako dogmu (Biblia, Korán). Aj v Novom Zákone, aj v Koráne sú mnohé vety ktorými sa možno inšpirovať, ale nemožno si ich idealizovať... Mohamed, Kristus istotne mohli byť jedincami s Ľudskou psychikou, prorokmi hovoriacimi s Tvorcom, ale písomné spracovanie je prefiltrované subjektivizmom autora, plus dobou a spôsobom vyjadrovania, lexikou. Výrazy používané v tej dobe, spôsob myslenia a potrieb spoločnosti v tej dobe, nemusia byť kompatibilné s dneškom. Každopádne, ako hovorí Jefimov, ukázali, že každý z nás môže byť Človekom, a môže sa rozprávať s Bohom (obojsmerne). Je to dokonca nutné.
Plne súhlasím s tým, že najskutočnejším božím zjavením je príroda (a vesmír). Príroda je kniha Tvorcu. Objavujeme objavené.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/v-jefimov-o-bohu-a-satanovi/


Pravidla životního provozu
--------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/pravidla-zivotniho-provozu/