nedeľa 1. mája 2016

Vraj "ĽAVICA", neo-"MARXIZMUS"... - WTF?!

Pravica (politika)
------------------
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pravica_%28politika%29

Ľavica (politika)
-----------------
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDavica_%28politika%29


Súčasné problémy ľavice a snaha o jej kompromitáciu - Dávid Diczházy
-----------------------------------------------------------------
http://blog.hlavnespravy.sk/484/sucasne-problemy-lavice-a-snaha-o-jej-kompromitaciu/


Neo-"marxizmus", "ľavica" - WTF?!
---------------------------------
Aká ľavica, ľavicový, zelený, neo-"marxizmus"?! WTF?! To čo sú za nezmysly! Skutočná ľavica bola jedine u nás za "socializmu" vo východnom bloku, alebo ešte nedávno v Líbyi, v Sýrii (než ich západ "neobohatil"), alebo je teraz niekde vo Venezuele, na Kube...! Na západe nie je žiadna ľavica, to je totálna "degenica", ľavicový ojeb a "sociálna demokracia" je len kapitalistický podvod financistov a globálnej elity, aby ovce mali akože na výber! Dokonca aj "sociálna demokracia" v západnej Európe (prof. Jan Keller o tom hovoril) pôvodne stála na základoch národných štátov a nie na pošahanej nad-straníckej ideológii multi-kulti a "kobylkách". Však, keby chceli za komančov nejakí sodomiti usporiadať svoj gaj-prajd, alebo skúšať nejaké gender čary/experimenty, tak ich zavrú ako proti-štátne živle! Kde pôvodný (proti-kapitalistický) marxizmus odporúča takéto zvrátenosti alebo ideológiu multi-kulti?! Však, čo vám už ľudia načisto jebe?! Ide o účelové zamieňanie pojmov a deformovanie ich pôvodných významov!

No komu asi vyhovuje táto fašistická neo-liberálna ekonomika, ktorú tak vehementne títo dvaja pošahaní pravicovo-(neo)liberálni zombík dementi Šulík, Poliačik zo SaSky s Poláčekom z Medzi-času presadzujú a hlásajú?! Normálnej pocitvo pracujúcej väčšine táto ideológia vyhovuje asi ťažko! Zapni mozog ty kapitalistická vymytá dogmatická šulík ovečka! Ešte aj v tých pojmoch máš dobrý hokej! :DD U nás ľavica za "socializmu" nikdy nepresadzovala multi-kulti, lgbti + gender a iné zvrátenosti/oplzlosti zo západu (propagátori tohto by za starých časov sedeli v base ako nepriatelia štátu), tak o akej "ľavici", respektíve o neo-"marxizme" to tu drístaš?! To sú všetko len samé lži, ktoré majú skutočnú ľavicu a pôvodný marxizmus, respektíve skutočný socializmus a komunizmus len zdiskreditovať! Však ty ani nevieš, o čom je skutočná pravica, ľavica, socializmus alebo komunizmus a k čomu bol vytvorený marxizmus (pôvodná ideológia) ako globalizačný projekt globálnej elity! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/zakladne-pojmy-kapitalizmus-socializmus.html * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * A ešte si ani nepostrehol, že globálnym kapitalistom akurát vyhovuje táto "náplava kobyliek" ako lacná pracovná sila a preto majú v týchto procesoch (aj v pseudo-"ľavicovom" liberalizme) rovnako zaborené svoje špinavé, dlhé a nenažrané kapitalistické, otrokárske, vykorisťovateľské a parazitické paprče! * http://www.chelemendik.sk/Migracna_kriza_v_Europe_a_jej_investori_730273341.html

Radikálna "ľavica" na západe podporujúca islam a západné zvrátenosti liberálneho fašizmu?! To je nejaký fór?! Veď radikálna skutočná ľavica by najradšej povešala všetkých kapitalistov a globalistov! Ja som poznal ľavicu iba v bývalom východnom bloku, tú akože "socialistickú/komunistickú", teda "mraksistickú", kde bola morálka na celkom vysokej úrovni, oplzlosti frankfurtskej školy držané pod zámkom a kde by týchto súčasných rôznych bláznivých zdegenerovaných "liberastov"  a slniečkárov zavreli ako nepriateľov štátu a buržujov (buzeranti za socíka tiež nemali na ružiach ustlané)! To na západe nie je žiadna "ľavica", ale skôr "degenica"! Hahahahaha... :DD


Ľavica vs. pravica
------------------
Samozrejme, že súčasná majnstrímová ľavica, ani pravica nie je v skutočnosti to, čo verejne deklaruje (na vyššej/pri hlbšej úrovni chápania sa aj v prípade pôvodnej pravice a ľavice vždy len jednalo o tú istú fašistickú, otrockú a davo-"elitárnu" mincu dvoch akože rozdielnych tvárí - ideológických pozlátok, ale vo svojej podstate rovnakých, sledujúcich tie isté ciele, aby sa u oviec dosiahol zdanlivý dojem o možnosti voľby - ale to je ďalšia téma, ktorú tu teraz nemám chuť rozoberať)! Je to len zástierka! Neo-"marxizmus" (resp. ideológia frankfurtskej školy) samozrejme nie je žiadna ľavica! To je čistý nezmysel a lož slúžiaca práve na jej diskreditáciu! Neo-"marxizmus" je liberálna ideológia (= liberálny fašizmus!) nachádzajúca sa v celom politickom spektre (dnes infiltrovaná takmer vo všetkých stranách), ktorá bola skoncipovaná kvôli konkrétnym cieľom, ktorými sa tu teraz nebudem zaoberať! Len vo všeobecnosti zjednodušene zhrniem: vytvorená na degeneráciu a tým zánik západnej buržoázne-liberálnej kapitalisticko-konzumistickej "civilizácie" a vytvorenie nekonzumnej "kultúry", aby sa oddialila globálna ekologická katastrofa, ku ktorej má dnes ľudstvo poriadne našlápnuté! * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/01/dnesny-sucasny-stav-sveta-je-dlhodobo.html * Prevládajúce črty tradičnej pravice sú: konzervatizmus, katolíctvo, ľudovectvo, podpora kapitalizmu a "voľného" trhu (čo je samo o sebe nonsens, kedže kapitalizmus = monopolizácia trhov a moci), (extrémny) individualizmus, podpora podnikania, súkromného kapitálu, povedzme majetkové a triedne rozdiely (rozdeľovanie masy - od toho aj pojem: extrémna pravica), niekde sa udáva aj pragmatizmus (byť hurá kapitalizmus a nekonečný zisk, extrémny individualizmus... majú ďaleko od zdravého rozumu)...; a ľavice: podpora väčšinovej pracujúcej masy, sociálne istoty, boj proti vykorisťovaniu kapitalistov (kapitalistickou menšinou), odstraňovanie triednych a majetkových rozdielov (spájanie masy)... Nie je prekvapivé, že ani v jednej ideológii sa skoro nič nehovorí o morálke, správnej miere a svedomí! Prečo asi, že?! Lebo potom by ľudia začali hľadať zámerné defekty v oboch týchto politických ideológiách (pravici a ľavici) a všimli by si aj tie skryté, pomocou ktorých ich "elita"/zákulisie ovláda! Takže o čo ide?! Treba si z každého zobrať to najlepšie (myšlienky, metódy...), alebo odstrániť z týchto platforiem/doktrín zámerne zákulisím do nich naočkované rôzne chyby, axiómy, respektíve doplniť o ďalšie zlepšováky! Proste extrémna vyhranenosť, extrémizmus, sektárstvo a dogmatizmus = pomalá smrť! A preto skôr: zdravý rozum, triezvosť, nadhľad, bdelosť, menej dualistického (čierno-bieleho) biblického ovčizmu, prehodnocovanie, metodickosť a hlavne viac morálky, svedomia, poznania a správnej miery!


Ty ale Sulík nie si pravičiar (max. v ekonomickej časti - tam si ale skôr zmagorený dogmatický zombí neo-liberál)! Vieš, čo to vôbec znamená skutočná ľavica a pravica, ktorej dnes už samozrejme nieto?! Naštuduj si! Tradičná pravica okrem iného podporuje aj slobodu podnikania, teda trh, ale prítomnosť trhu nerovná sa ešte nerozumný/neopatrný liberálny lesé fér hurá kapitalizmus alebo extrémny neo-liberalizmus! Trh tu bol už pred kapitalizmom a bude tu v určitej, dúfam že rozumne a spravodlivo regulovanej forme/miere aj po ňom! Na to ale treba skutočných vysoko morálnych/etických Ľudí so svedomím a nie len opice Človeku podobné! Ľudstvu ako takému by malo ísť hlavne o vytvorenie ani NIE tak slobodného, ALE HLAVNE SPRAVODLIVÉHO, FÉROVÉHO a ETICKÉHO trhu, t.j. nie tzv. "samosato", pretože údajne "slobodný" liberálne-kapitalistický trh nerovná sa zákonite aj spravodlivý a etický a dokonca ani nie tak úplne slobodný, jak sa formálne tvrdí (všakže Sulík? - to len tak medzi nami)! A my dnes už vieme, že túto požiadavku liberálny kapitalizmus nedokázal z his-torického hľadiska v praxi splniť, pretože to odporuje jeho chremastickej, monopolizačnej (zabudovaný koncentračný vzorec v jadre kapitalizmu), vykorisťovateľskej, parazitickej a špekulantskej podstate! Tieto problémy dokáže vyriešiť len správne fungujúci štát s rozumne nastaveným a regulovaným trhom, kde sa budú hlavné demograficky podmienené ciele spoločnosti dopredu alebo priebežne plánovať (tak ako to robí každá seriózna banka alebo korporácia, aj malý a stredný podnik a podnikateľ) a sekundárne ciele sa ponechajú na férové konkurenčné, ne-degradačné a ne-parazitické súkromné prostredie, ktoré bude stimulovať zdravý rozvoj spoločnosti/národa ako celku, pretože len v zdravej spoločnosti môže existovať zdravé a morálne indivíduum, ktoré môže napĺňať svoj ne-samovražedný vrodený potenciál! Správna miera Sulík a ostatní zmagorení hurá kapitalisti, neo-liberáli, pravičáci..., miera! O to tu ide! Bohužiaľ ani biblisti ešte na to doteraz neprišli! Príroda aj celý Vesmír sú na nej založené, inak by nemohli existovať a správne fungovať! Ešte sa vrátim k tej pravici! Najviac k tradičnej pravici má dnes na SR asi len ĽSNS! SaS nie je pravicová strana, ale liberálna, odmietajúca zdravý sedliacky rozum (pragmatizmus), strana tzv. "liberastov", presadzujúca liberálny fašizmus! Odtiahni už na smetisko politických dejín a zober si tam aj ten tvoj odvodový "bonus" (nás čaká základný príjem) a pre istotu aj liberálny kapitalizmus (ten nahradí moderný socializmus 21. storočia - skutočne Ľudský systém založený za svedomí jednotlivcov!), ktorému beztak už zvoní umieráčik! Vy ste chlapci už totálne zaspali dobu! Zapamätaj si raz a navždy, že trh je len súčasťou plánu a nie hlavná dominanta celej spoločnosti! Nemôže mu byť nadradený, pretože sa to vždy skončí katastrofou - korporátnym/fašistickým kapitalizmom! Chápeš tomu?! Trh je len jedna z možností, jak realizovať zámer! Trh má byť po správnosti len jedným zo stimulov k zdravému rozvoju spoločnosti, nie jej hlavnou modlou! Boh dal ľuďom rozum a slobodnú vôľu, aby ho používali a nie sa spoliehali na nejakú falošnú a fiktívnu "neviditeľnú vše-riešiacu ruku trhu" a jej hlavnú "samosato" dogmatickú doktrínu!


Treba mať na pamäti, že pri vyššom chápaní sú (pseudo)ľavica a (pseudo)pravica iba 2 strany tej istej (fašistickej, t.j. proti-Ľudskej) mince, nech sa jedná o ich akékoľvek ("čistokrvné") verzie.


Ako vlastne okrem iného GP riadi už minimálne posledných tisíce rokov tento svet a ľudské stádo? Dá ovciam na výber furt iba z 2 lží (resp. pôvodne dobré myšlienky ako napr. ideál spravodlivej a slobodnej spoločnosti = komunizmus = "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi, dovedie do extrému, čím ich zvráti na svoj pravý opak, aby tak slúžili jeho skrytým, egoistickým záujmom): dobro vs. zlo (objektívne neexistujú), kapitalizmus vs. (pseudo)socializmus, náboženstvo vs. ateizmus, pravica vs. ľavica, atď.-atď., pričom presvedčí ovce o tom, že nič medzi tým neexistuje, žiadna 3. 4... možnosť. Proste klasické divide et impera.


Skutočná ľavica nám bola ukradnutá zdegenerovaným (neo)liberálnym odpadom, ktorý sa vydáva za ľavicu, keď sa do nej infiltroval ako smrad a dnes sa už nebojí skrývať a suverénne si klásť nehorázne požiadavky.


Súčasné problémy ľavice a snaha o jej kompromitáciu - Dávid Diczházy
----------------------------------------------------------
http://blog.hlavnespravy.sk/484/sucasne-problemy-lavice-a-snaha-o-jej-kompromitaciu/

Celkom súhlasím s tým rozdelením a ozrejmením pojmov (dávnejšie som napísal podobný príspevok * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/05/vraj-lavica-neo-marxizmus.html *), ale nerobíš dobre s tou slepou vierou "V" (Stalinom už čiastočne odhalený) marxizmus.

Marxizmus bol/je to len globálny parciálny projekt globálneho prediktora/parazita - GP v rámci ním skoncipovanej tzv. biblickej koncepcie na vykorenenie buržoázne-liberálnej, kapitalistickej ideológie na západe a vo svete, aby bol obmedzený konzum a GP si udržal svoj monopol na konceptuálnu moc tým, že sa bezpečne ukryl za týmto ideologickým marxistickým pozlátkom, pričom samozrejme davo-"elitárne", otrocké a krypto-fašistické, t.j. proti-Ľudské jadro spoločnosti zostalo zachované * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * - tento zámer však GP nevyšiel úplne podľa jeho pôvodných plánov/predstáv aj vďaka skutočným boľševikom, ďalej Leninovi, Stalinovi a spol., a tak bol nútený nasadiť hlavne do západnej spoločnosti ďalšie "marxistické" odnože-"brouky": rôzne prvky frankfurt. školy a jej ideológie - hlavný cieľ však zostal aj tu presne ten istý: likvidácia buržoázne-liberálneho a kapitalistického modelu západnej spoločnosti, tentoraz inými metódami: skrze jej genetickú a morálnu degeneráciu (hlavne systematic. podporou rôznych psychických deviácií) + buď čiastočnú alebo úplnú výmenu pôvodnej "biomasy" za inú (viď multi-kulti); a tým zabezpečenie si svojej výhradnej moci nad svetom - a táto požiadavka GP trvá až dodnes a pilne sa na nej pracuje aj v súčasnosti, čo môže každý, kto má aspoň trochu oči a myseľ otvorené, sám vidieť v priamom prenose.

Treba mať na pamäti, že pri vyššom chápaní sú (pseudo)ľavica a (pseudo)pravica iba 2 strany tej istej (fašistickej, t.j. proti-Ľudskej) mince, nech sa jedná o ich akékoľvek ("čistokrvné") verzie.

Ako vlastne okrem iného GP riadi už minimálne posledných tisíce rokov tento svet a ľudské stádo? Dá ovciam na výber furt iba z 2 lží (resp. pôvodne dobré myšlienky ako napr. ideál spravodlivej a slobodnej spoločnosti = komunizmus = "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi, dovedie do extrému, čím ich zvráti na svoj pravý opak, aby tak slúžili jeho skrytým, egoistickým záujmom): dobro vs. zlo (objektívne neexistujú), kapitalizmus vs. (pseudo)socializmus, náboženstvo vs. ateizmus, pravica vs. ľavica, atď.-atď., pričom presvedčí ovce o tom, že nič medzi tým neexistuje, žiadna 3. 4... možnosť. Proste klasické divide et impera.


Čo je to (neo)liberálny fašizmus (ako jedna z foriem fašizmu - fašizmus je ideologický všežravec) a fašizmus obecne?
------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/10/co-je-to-neoliberalny-fasizmus-druh.html


Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
--------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Základné pojmy: kapitalizmus, socializmus, boľševizmus, fašizmus...
-------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/zakladne-pojmy-kapitalizmus-socializmus.html