štvrtok 30. júna 2016

Národný socializmus...

Problém všetkých týchto zástancov stavovského štátu a národného socializmu (a samozrejme aj zástancov iných absolútne platných ideológií/filozofií) je v tom, že oni sú väčšinou len zajatcami svojho vlastného ideologického rámca, ktorého sú súčasťou; na ktorý sú myšlienkovo napojení!

piatok 24. júna 2016

Niečo o GP

Na zopakovanie! A prízvukujem, že sa to nedá brať dogmaticky ani absolútne a v podstate to ani nie je pre nás až tak životne dôležité!

štvrtok 23. júna 2016

Moje úvahy o svedomí

Temperament (živosť)
--------------------
Temperamentové vlastnosti jsou závislé na typu vyšší nervové činnosti a jsou tedy vrozené (dědičnost se zatím jednoznačně nepotvrdila).

nedeľa 12. júna 2016

Naivné predstavy niektorých ľudí na Slovensku

Niektorí ľudia na Slovensku si myslia, že povalia Ficka, zvolia ŠaŠka (alebo "trockistu" Matlákoviča) a po zavedení jeho deforiem a toho ranného otrockého kapitalizmu 19. storočia, o ktorom tak neustále sníva, tu ihneď bude raj na Zemi, prestane dojenie tohto štátu a jeho národa, alebo že príde Kotleba a vec bude vybavená! Ale taký bačov!

Korupcia nie je najväčší problém tohto národa

Korupcia/skorumpovanosť a rozkrádanie štátneho rozpočtu sú integrálnou súčasťou všetkých tzv. davo-"elitárnych" systémov (dnes vo svete dominuje buržoázne-liberálny, t.j. kapitalistický parlamentný systém, resp. ideológia), to znamená, že tieto sociálne javy sú prítomné aj na tom "skvelom" západe len v sofistikovanejších a obludnejších formách (viď napr. taký biznis so súkromnými väznicami v USA alebo "demokratizačné" výpravy neokonov po svete, s čím je samozrejme spojený aj ohromný biznis vlastníkov amerických zbrojárskych koncernov a tiež aj obrovská korupcia a odsávanie verejných financií do týchto súkromných vreciek; o takých anglosaských bankstroch, ktorí cez úrok, pôžičky a tlačenie dolára, zotročujú celý svet, už netreba vôbec hovoriť - tam sa jedná o nad-národnú korupciu a parazitizmus na jednotlivých štátoch jak hrom!).

nedeľa 5. júna 2016

Vystúpenie SR z EÚ je v súčasných podmienkach nereálne

Kotleba nehovorí o žiadnej reálnej alternatíve ako typický populista, pretože nepovie (že súčasné podmienky na SR, stav rozmýšľania ľudí a aktuálna globálna situácia sveta neumožňujú vystúpenie z únie), akým spôsobom sa dá vystúpiť (ako sa to dá zrealizovať), čo by bolo treba najprv pre to urobiť a čo by to pre nás celé znamenalo!

štvrtok 2. júna 2016

Čo je to v skutočnosti fašizmus

Ľudia vôbec nechápu, čo je podstatou fašizmu.
Stále tu papagájujú len tých pár sprievodných (povrchných) znakov fašizmu (hoci je to ideologický všežravec, nadobúdajúci rôzne podoby/formy, podľa potreby "elít"), resp. jeho dôsledky ako: korporativizmus, rasizmus, stavovský štát, atď., ale už zabúdajú na jeho proti-ľudské jadro.