nedeľa 12. júna 2016

Korupcia nie je najväčší problém tohto národa

Korupcia/skorumpovanosť a rozkrádanie štátneho rozpočtu sú integrálnou súčasťou všetkých tzv. davo-"elitárnych" systémov (dnes vo svete dominuje buržoázne-liberálny, t.j. kapitalistický parlamentný systém, resp. ideológia), to znamená, že tieto sociálne javy sú prítomné aj na tom "skvelom" západe len v sofistikovanejších a obludnejších formách (viď napr. taký biznis so súkromnými väznicami v USA alebo "demokratizačné" výpravy neokonov po svete, s čím je samozrejme spojený aj ohromný biznis vlastníkov amerických zbrojárskych koncernov a tiež aj obrovská korupcia a odsávanie verejných financií do týchto súkromných vreciek; o takých anglosaských bankstroch, ktorí cez úrok, pôžičky a tlačenie dolára, zotročujú celý svet, už netreba vôbec hovoriť - tam sa jedná o nad-národnú korupciu a parazitizmus na jednotlivých štátoch jak hrom!).

Korupcia/skorumpovanosť a rozkrádanie štátneho rozpočtu sú v skutočnosti len následkom (t.j. nie samotnými príčinami problémov na Slovensku a na celom svete), ktorý má svoje reálne príčiny, lenže sa o nich bohužiaľ zámerne v našej spoločnosti (v mejnstrímových meeediách a medzi "yntošmi" občianskej spoločnosti západného liberálneho typu) nerozpráva.
Ide hlavne o krízu morálky a to nielen "elít", ale spoločnosti ako celku, lebo politická kultúra danej krajiny je len odrazom celkovej miery morálky a chápania jej všetkých ľudí v priemere (viď USA - ale ani SR sa nemá moc s čím pyšniť, o čom svedčí prax).

Skorumpovanosť (v rôznych jej formách) v zmysle celkového mravne-etického úpadku, absencie skutočných Ľudských hodnôt a s ňou spojené rôznorodé sociálne neduhy v spoločnosti, sú prítomné naprieč celým spektrom sociálnej pyramídy (a teda aj medzi malomeštiakmi - "lúzou" a nejedná sa len o vec "elity"!), a čím vyššie postupujeme v sociálnej hierarchii, tým sú možnosti a prostriedky získania výhody v rámci spoločnosti; vykorisťovania a parazitizmu väčšie, a nie každý disponuje takou mierou morálky a mravnosti, aby tomuto lákadlu dokázal odolať (a niekedy je k tomu svojim okolím alebo klanovou skupinou, ku ktorej prislúcha, nútený, aby nebol čiernou ovcou, alebo nedisponuje takými možnosťami a prostriedkami, aby sa tomu dokázal v rámci svojej sociálnej skupiny, v ktorej sa nachádza, postaviť), takže nech si najprv každý pozametá pred svojim prahom!
To znamená, že žiadna spoločnosť nemôže mať morálne/mravne dokonalé riadiace kádre (politikov), pokiaľ ona sama nie je morálne/mravne dokonalá!
Takisto, nemôžete mať v spoločnosti surový liberálny kapitalizmus, kde ide morálka bokom a kde je hlavnou prioritou života len maximalizácia ziskov, a vedľa toho mať spoločnosť bez korupcie, klientelizmu (v rôznych ich podobách) a ostatných negatívnych sociálnych javov. To proste nie je možné!


Ani Kollár, ani tunajšie ovce úplne nechápu, kde je najväčší problém Slovenska a vlastne sveta celkovo!
Z toho vyplýva, že Kollár je buď len hlúpy, alebo iba zámerne odvádza pozornosť od podstaty a príčin problémov ako populista a manipulátor! Na to nech si už každý urobí svoj vlastný názor podľa svojej miery chápania vecí!

Problém je v zjavne neo-koloniálnom statuse slovenského "štátu" (zjednodušene Slováci drú za pár šupiek nie na seba a svoj štát, v ktorom žijú a vychovávajú svoje deti, ale na západ a cudzincov! - všetko, čo sa tu vyrobí a zarobí, ide von do koloniálnych centier, našim skutočným pánom! - z toho plynie obrovská závislosť na západe a cudzincoch, nesebestačnosť a nesvojbytnosť národa ako celku, aká tu za bývalého režimu nebola!), celého bývalého východného bloku a jeho ovčanov (nízka úroveň chápania objektívnej reality, naokolo prebiehajúcich procesov, zákonitostí a riadenia sociálnych super-systémov), ktorý tu bol po tej tzv. "revolúcii" zámerne západom a ich poskokmi (slovenskými kolaborantami) dosiahnutý! Teda Slovensko a celá východná Európa je len jedna obrovská montážna hala (kolónia) s modernými otrokmi a nevoľníkmi! Toto je jeden uhoľ pohľadu na súčasnú všeobecnú krízu slovenského národa!

Nasleduje ďalšia úroveň (spôsob) chápania tejto problematiky!

Korupcia a vykrádanie štátneho rozpočtu je vážne ten najmenší (pri určitom chápaní len virtuálny) problém SR a slúži iba na odvádzanie pozornosti od tej naj-mega-korupcie/zlodejiny = súčasný globálny financistický "úrakovinový", t.j. krypto-otrokársky systém (to vedel už aj napríklad Gottfried Feder)! V USA a západnej EÚ je korupcia a vysávanie štátneho rozpočtu na omnoho vyššej a sofistikovanejšej úrovni, len sa tak moc neakcentujú v ich (ani "našich") korporátnych mienko-tvorných meédiách ako tieto problémy u nás v tých "našich" pro-západných-emerických meédií a pomocou 3. sektoru financovaného práve z centra! Prečo asi?! Centrum musí vždy udržiavať svoje kolónie a ich otrokov v domnení, že sú zaostalejší, horší, no proste menejcenní! Pre inšpiráciu! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html

Ukľudni sa a prestaň tu tárať hlúposti! Slovensko je objektívne ešte na tom celkom dobre v porovnaní s niektorými ostatnými krajinami vo svete! Západ je v kultúrnej a genetickej zdegenerovanosti a degradácii svetelné roky ďaleko pred nami! Síce tam majú stále o čosi vyšší životný štandard než tu (závisí od miesta, ale zase aj vysoké životné náklady, drahé zdravotníctvo, nájomné...) - bodaj by nie, keď parazitujú na zvyšku sveta - ale zase nemajú žiadnu budúcnosť! Však sa len pozri, čo sa deje v USA alebo západnej Európe! To je fakt planéta opíc! Prestaňme už toľko prehnane haniť svoj vlastný národ, ako to účelovo robia "naše" pro-západné korporátne mienko-tvorné meeeeeeediá (prečo asi, že), ktoré iba zámerne nafukujú určite veci na Slovensku (ako napr. našu údajnú zaostalosť za "božským" západom alebo korupciu a rozkrádanie verejných financií, ktoré sa paradoxne na západe vyskytujú ešte vo väčšej a sofistikovanejšej miere než tu - lobing, daňové raje, vysávanie a okrádanie zvyšku sveta úrokmi a dividendami, prostredníctvom lacnej pracovnej sily..., len sa u nás o týchto mega-zlodejinách a proti-ľudských zločinoch západu z pochopiteľných príčin nehovorí - lebo všetky meeeediá a 3.sektor sú tu pod palcom západných a globálnych oligarchov /oproti ktorým sú tí naši zlodeji len úbohými provinčnými kapsármi/troškármi, zbierajúci iba omrvinky a ohlodané kosti zo stola!/ a ich slovenských kolaborantských nohsledov, často jevrejov!) čiste len za účelom odvádzania pozornosti oviec od hlavných príčin problémov Slovenska = neo-koloniálny status krajiny!

Politické korupčné kauzičky sú len divadielko pre ovečky na odvádzanie pozornosti inam od merita veci! Že celý tento globálny paraziticko-vykorisťovateľský kapitalistický systém je krypto-otrokársky na čele so všetkými tými globál oligarchos, pre ktorých makájú aj títo proti-korupční bijci jak Šulino s Matlákom! Sa zobuďte ovce! Korupcia je prirodzenou súčasťou tohto systému a bude tu, aj keď herr Schulik zasadne na premiérsky stolec! ŠaŠka ani "Obyčajní" ľudia neprinášajú žiadne skutočné alternatívy, len the same shit only other package!

Šušulík je iba vedomý/nevedomý agent veľkého kapitálu! Podľa typu psychika sa jedná o psychického trockistu: naprostá posadnutosť; jedno robí (liberalizuje, dereguluje, "deformuje"), ale efekt to má opačný (ešte väčšie ekonomické otroctvo Slovenska) a najhoršie je, že si to hádam ani neuvedomuje! Je to čistý postih!

Prvoradým cieľom akýchkoľvek mienko-tvorných korporátnych/súkromných aj "verejno-právnych" meeeeedií a ich skutočných pánov je odvádzanie pozornosti spoločnosti práve od fundamentálnych otázok občianskej spoločnosti (od nízkych platov, úroku, neo-koloniálneho stavu krajiny a pod.)! Preto sa furt ovciam aj za pomoci rôznych užitočných idiotov - "zas-tupcov" z ľudu predhadzujú na oči tie kadejaké (proti)korupčné meeeeediálne kauzy a kauzičky, v ktorých figuruje raz Jožko a inokedy zas Ferko a tak pod.! Má sa u nich vytvoriť dojem/zdanie demokracie a riešenia ich problémov, pričom sa v skutočnosti jedná len o divadielko pre dobytok, miesto vykonávania reálnej politiky v prospech väčšiny / celej spoločnosti! Veď predsa všetci "zas-tupci" vrátane ich skutočných pánov - "elitárov" kradnú a priživujú sa na poctivej práci tupej a otrocky drúcej väčšiny bez rozdieľu na stranícku príslušnosť, súkromný klan, či korporáciu! Taký je žiaľ systém! Treba ho vymeniť za lepší a spravodlivejší, čo zvládnu len dostatočne chápaví a morálni ľudia, nie meeeeediami vymyté a osprostené ovce, ktoré sa nechávajú sociálnymi inžiniermi, manipulovať, rozoštvávať a zotročovať, aby skutoční páni všetkých štátov a tohto sveta mohli aj naďalej koncentrovať moc vo svojich rukách na úkor ľudu! Zobuďte sa! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html

"Pod lampou býva najväčšia tma..." Áno, napr. ... korporácie, banky - ÚROK - všetko čisté jak operačný stôl a pozichrované zákonom!!! Resp. novodobý parazitizmus a otroctvo praktizované na občanoch, ktorí o tom nemajú ani páru! A oni si miesto toho všímajú iba nejakých našich drobných kapsárov a pidi korupciu u nás, kdežto na západe sa to robí omnoho sofistikovanejšie a v mega dimenziách - v miliardách a biliónoch - áno, len zo Slovenska každoročne odtečú rôznymi špekulantnými spôsobmi a za pomoci šikovných ekonomických nástrojov ("neviditeľnej ruky trhu") desiatky miliárd euro, ktoré vyprodukuje drúci otrok Slovák za almužnu! A potom mu EÚ za obrovského nadšenia a poplatnej pressTitút meeeeediálnej pompy a píáru venuje obrazne 1 evríčko z 5!!! "Nothing personal, it's just business." - Sa zobuďte ovce a otvorte oči, aby ste uvideli ten matrix, v ktorom žijete! * http://leva-net.webnode.cz/products/bezurocne-penize-a-rozvoj * http://leva-net.webnode.cz/products/funkcne-hospodarstvo-spolocnost

A teraz najvyšší level chápania súčasného krypto-otrokárskeho usporiadania sveta!

Globálna pyramída moci - Všehovoriaci príspevok z internetu
-----------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html


Keby bol Kollár objektívny, tak by zopár nadávok ušetril aj pre seba a ľudí na Slovensku, čo sa správajú ako slepé alebo apatické ovce!

"Každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. Treba ešte dodať, že vzhľadom na priemernú morálku a chápanie ovčanov." - Preto majú Rusi Putina a Slováci "len" Fica (ale aj ten je objektívne lepší než SaSko, Matlák alebo neskúsený Kotleba)!

"Všetko prebieha tým najlepším spôsobom v súlade s reálnou mravnosťou a etikou všetkých účastníkov procesu."

"Každý v miere svojho pochopenia/poznania/chápania pracuje pre svoje záujmy/seba, rodinu alebo národ a v miere svojho nepochopenia na toho, kto pozná/vie/chápe viac."

"Dav (stádo) je skupina lidí žijící podle tradic (/zlo/zvykov, rituálov, dogiem, stereotypov...) a soudící podle autorit (auto-ritiek)."

"Znalosti znamenajú moc a preto zoberte túto moc do svojich rúk, aby ste ochránili seba, svoje rodiny a štát, v ktorom žijete."


Riešenie tkvie v nasledovnom (nie v slepej viere "V" "spasiteľov"!):

"Záchrana tonoucích je věcí rukou samotných tonoucích. Chceme-li žít, musíme se zabývat řízením my sami. Sami musíme studovat, jak se řídí sociální supersystémy (aby sme chápali procesom prebiehajúcim okolo nás). Znalosti takového řízení (dnes) najdete pouze v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR, v Koncepci sociální bezpečnosti a v Dostatečně všeobecné teorii řízení. Studujte práce vnitřního prediktoru, buďte konceptuálně samostatní, buďte šťastní, braňte zájmy své, své rodiny i svého státu." - Každý to vie, ale väčšina sa to stále bojí uznať, pretože by následne zákonite museli uznať aj to, že keď chcú zmeniť spoločnosť, v ktorej žijú k lepšiemu, musia najprv v 1. rade zmeniť samých seba!


Proč je Koncepce společné bezpečnosti (KSB) životně důležitá
-------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/proc-je-koncepce-spolecne-bezpecnosti-ksb-zivotne-dulezita/

Koncepce společné (sociálnej) bezpečnosti (KSB/KOB)
---------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti


Dostatečně všeobecná teorie řízení (DVTR)
-----------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#DVTR

Volný český překlad DVTR - Zjednodušená verzia
----------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/volny-cesky-preklad-dvtr/

Mým cílem bylo zlepšit pochopitelnost textu pro českého čtenáře a hlavně pro mne, protože nejsem schopen takovýto text plynule chápat, a studovat, pokud musím zároveň v hlavě překládat slovenský text (i když slovensky rozumím) do češtiny, snažit se pochopit to ve slovenském slovosledu, odskakovat k vysvětlivkám a poznámkám překladatele. Vždy mi utekla niť, a neustále jsem se musel vracet v textu...


Materiály VP SSSR
-----------------
http://leva-net.webnode.cz/prace-vp-sssr/