piatok 24. júna 2016

Niečo o GP

Na zopakovanie! A prízvukujem, že sa to nedá brať dogmaticky ani absolútne a v podstate to ani nie je pre nás až tak životne dôležité!
Britská kráľovská koruna je hlavná výveska/štít atlantického krídla GP, ktorá má pod palcom USA najmä pomocou finančných pák (FEDu a Wall Streetu)! Ďalej je London domovom určitej časti riadiacej kádrovej bázy atlantického krídla GP a (oficiálne) finančné centrum západu (dalo by sa povedať aj sveta), anglo-saskej "elity"! V súčasnosti tiež globálne centrum koncentrácie riadenia sveta (momentálne ho GP presúva do Číny a J-V Ázie), v minulosti to bol Vatikán/RKC, ktorý už dnes nemá výkonnú moc, len ideologickú! Vatikán zároveň predstavuje aj hlavnú vývesku/štít tzv. euro-ázijského krídla GP! Švajčiarsko (taká malá, nenápadná, veľmi pokojná, stabilná a z ekologického hľadiska relatívne čistá krajinka) sa dnes podľa sledovania obecného chodu vecí sveta, javí ako hlavný stan (sídlo/domov) GP! Ale ani tu nemusia priamo sídliť potomkovia oných 22 staro-egyptských hierofantov a môže sa jednať len o nejakú ich veľmi blízku a vysoko do globálnych plánov zasvätenú užšiu riadiacu kádrovú bázu (vo Švajcu sídli aj BISka, t.j. "banka bánk", čiže Švajčiarsko bude pravdepodobne neoficiálne aj hlavným centrum globálnej finančnej moci GP - hoci sa pilne pracuje na presune do Číny a J-V Ázie)! Ďalej! Žiadny rozkol u GP neprebieha v tom zmysle, že by sa týchto 22 hierofantov, respektíve tých staro-egyptských potomkov medzi sebou bilo a nevedelo sa dohodnúť! Ďalšie veci na vysvetlenie! Kto presne je GP, respektíve kto konkrétne riadi, ktoré osoby, to je čisto konšpirologická otázka a v podstate sa nedá autenticky/objektívne zodpovedať (môže dokonca existovať aj tzv. exo-prediktor: mimozemské formy bytia, bytosti z iných sfér Vesmíru, dimenzií, z iných Vesmírov...) a jej odpoveď absolútne overiť! Trápiť sa touto otázkou je len mrhaním/stratou času a energie! Treba si uvedomiť, že tá absolútna mocenská špička (a nie sú to židia/sionisti ani klan Rotšildovcov...) sa skrýva za hradbami dokonalej osobnej anonymity, čo je prvý predpoklad na bezpečné a efektívne riadenie sveta a môže to byť doslova hocikto, pomaly aj napríklad taký na prvý pohľad bezvýznamný správca múzea niekde vo Švajčiarsku (moc je v praxi realizovaná schopnosť riadiť a riadenie je informačný proces)! Nás musí zaujímať v prvom rade to, že ako sme presne ovládaní, a jak sa z tohto začarovaného infernálneho kolobehu môžeme vymaniť a nie jalové otázky typu: čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce (= začarovaný infernálny kruh)! Na tieto kraviny sa nedajte nachytať! KSB/DVTR hodnotí globálnu politiku hlavne z pohľadu obecného chodu vecí/udalostí sveta a nie, že získava nejaké tajné info od najväčších zasvätencov sveta! Pojem krídla GP tu treba chápať ako predĺžené "pracovné nástroje" (subjekty a objekty globálnej politiky: štáty, inštitúcie, organizácie, banky, korporácie, kádrové bázy...) GP, skrze ktoré realizuje svoju globálnu politiku s prihliadnutím na jeho egoistické záujmy/ciele! GP sa nepostavilo na odpor celé jeho atlantické krídlo, ale len jeho časť, teda štátna/národná/regionálna "elita" USA a ich banda podpindosov, ktorej najviditeľnejšou časťou sú neokonzervatívci ("zas-tupci" amerických regionálnych "elít": Nuland, McCain...)! Aj keď to opticky môže vypadať tak, že sa medzi sebou akoby bijú tie dve predĺžené ruky (krídla) GP! Toto je moja úroveň chápania tejto otázky! Snáď to stačí na ozrejmenie veci!


Dvě křídla globálního prediktora, eurasijské a atlantické
-------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=eA0iJz-tWBo


V.V. Pjakin, Otázky a odpovědi - Speciální díl o GP a struktuře elit (z 7.8.2014)
---------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=tzFVEuZibes


O zprávách a událostech: Úsvit spravedlnosti (Batman vs. Superman)
---------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-zpravach-a-udalostech-usvit-spravedlnosti/


Globálna pyramída moci
-------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html


Má-li smysl zabývat se sebevzděláváním? - Miera bezkrvavosti
---------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-mire-bezkrizovosti-ci-naopak-krvavosti-udalosti/


Proč je Koncepce společné bezpečnosti (KSB) životně důležitá
--------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/proc-je-koncepce-spolecne-bezpecnosti-ksb-zivotne-dulezita/


Prečo je potrebné učiť sa KSB a DVTR - V.V. Pjakin
---------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=mLSmILwC2uA


Ako zachrániť Európu pred terorizmom? - Vytesať do kameňa!
-------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html