sobota 9. júla 2016

VOSR a veci s ňou spojené

Drvivá väčšina ľudí (hlavne na západe a vo východných neo-kolóniách typu SR pod západnou kuratelou) nechápe témam/otázkam ako je boľševizmus, trockizmus, marxizmus, zednárstvo, judaizmus, socializmus/komunizmus, VOSR (tzv. "žido"-boľševická revolúcia) a jej financovanie globalistami, Lenin, Stalin; odstránenie cárskej a pseudo-kresťanskej moci, likvidácia predošlej "elity" v Rusku, biblický projekt (koncepcia) globalizácie; a ich názor je silne zdeformovaný skrze anti-komunistickú, boľševickú, ruskú, stalinskú, katolícku západnú jedno-strannú/čierno-bielu propagandu, čo je pochopiteľné, pretože globálna "elita" sa vždy snaží zdiskreditovať ľudí, myšlienky alebo historické udalosti, ktoré prekazili jej skryté egoistické (proti-ľudské) plány!

Možno to bude znieť trocha nadnesene, ale skutoční/pôvodní boľševici (nepliesť s trockistami a inými skupinami ako esermi, menševikmi) boli vo všeobecnosti obyčajní/jednoduchí ľudia (robotníci), ktorí študovali po nociach (aj marxizmus, ako v tej dobe revolučnú a alternatívnu teóriu/ideológiu ku kapitalizmu a Biblii - hoci nie všetci boli marxistami), aby dokázali sami riadiť osud svojej krajiny, uchopiť tak jej a svoju budúcnosť do vlastných rúk s ohľadom na potreby poctivo pracujúcej väčšiny (zato cirkev vždy podporovala len parazitickú menšinu, davo-"elitarizmus" a otroctvo)! Boli to ľudia, ktorí či už vedome alebo podvedome sa snažili vymaniť spoločnosť, v ktorej žili, so spárov (minimálne) vyše 3000 rokov starej biblickej (krypto)otrokárskej koncepcie (GP)! * http://leva-net.webnode.cz/products/za-co-nenavidi-stalina-a-beriju/ * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html * Pričom treba dodať, že podľa svojej miery chápania (a tiež morálky) spravodlivej spoločnosti bez parazitizmu jedných na druhých a vykorisťovania človeka človekom! Je naivné si myslieť, že im každú chvíľu vyvolával a dával priame rozkazy nejaký strýko Rotšild a hlavne, keď globálne zákulisie nemalo nikdy a ani dnes nemá v pláne zachovať existenciu Ruska a Rusov ako národa/civilizácie! To sa práve boľševikom v tej ťažkej a pohnutej dobe podarilo, keď úspešne (vedome/podvedome) prekazili plány GP, ktorý plánoval Rusko a Rusov iba využiť ako jatočné mäso v rozšírení jeho pseudo-socialistickej revolúcie do celého sveta za pomoci revolučných (psycho)trockistov! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * Boľševici defakto zachránili Slovanov (minimálne v Rusku)! Už chápete, čo pre Rusko a jeho národy boľševici vykonali a prečo ich tak západ a globálne zákulisie permanentne zúrivo očierňuje?! Nechcem z nich robiť rozprávkových hrdinov ani svätých, aj niektorí z nich chybovali a dopúšťali sa násilia pre svoje presvedčenie (snažili si ideál komunizmu vyložiť tak, jak ho oni sami chápali + podľa toho, na akom stupni morálky sa nachádzali), ale túto poondiatu lživú anti-boľševickú a komunistickú propagandu západu a jeho anti-komunistických poskokov (často z radov nevzdelaných katolíkov a kapitalistov) na Slovensku absolútne odmietam! Strčte si ju do prdele!

V skratke sa dá o VOSR a veciach s ňou spojených spomenúť nasledovné: VOSR bol prirodzený/objektívny proces (GP dlhodobo vytváral príslušné podmienky/predpoklady pre revolúciu v Rusku, vedome/nevedome realizované ruskou "elitou" /mnohí z nich boli zednári/, prolhanou RPC a hlavne posledným veľmi slabým cárom, až to nakoniec dospelo do takého stavu, že revolúcia bola neodvratná/nevyhnutná a nedalo sa jej už zabrániť! - skutoční boľševici ako Stalin sa následne iba snažili vyčistiť ten odporný chliev a zachrániť Rusko a jeho národy pred samo-likvidáciou!), reakcia ľudu (väčšiny) na zlyhanie cárskej (pôvodne západom nainštalovanej) moci (Romanovcov) a pseudo-kresťanskej ideológie (tiež pôvodne nainštalovanej pánmi západu; nemajúcou nič spoločné s pôvodne dobrou filozofiou života v rámci svedomia, /ne/obyčajného Človeka Issu) reprezentovanej lživou RPC v Rusku! Proste ľudia už prirodzene/objektívne prestali veriť cárskym a biblickým sľubom (báchorkám) * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html * a chceli už konečne začať žiť počas svojho života dôstojne ako ľudia a nie až na "onom" svete, ako im zhruba 1000 rokov sľubovala cirkevná hierarchia (RPC)! Treba zdôrazniť, že sa jednalo o nefalšovanú (do istej miery spontánnu) revolúciu, zmenu vtedy už dosluhujúceho spoločenského zriadenia/systému a nie nejaký mierumilovný (zamätový) happening (ako u nás v 89.), takže je pochopiteľné, že sa jednalo o odstránenie (aj fyzické) pôvodnej nevyhovujúcej parazitickej a vykorisťovateľskej menšinovej "elity" a pseudo-kresťanskej ideológie podporujúcej davo-"elitarizmus" a (skryté) otroctvo a jej nahradenie lepšou alternatívou založenou na myšlienkach väčšiny (boľševníctva) a kolektivizmu! Tiež je dôležité rozlišovať pojmy ako boľševizmus/boľševici a trockizmus/trockisti * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * ktorí majú na svedomí najväčšie čistky a násilnosti! GP zo začiatku podporoval trockistov za účelom prevedenia celosvetovej pseudo-socialistickej (marxistickej) revolúcie, v ktorej mu mali Rusi poslúžiť len ako jatočný materiál (palivo), čomu práve boľševici zabránili(!), neskôr, keď tomu nevyhovovala svetová politická konštelácia (Lenin aj proti vôli GP podpísal Brestský mier, čím sa uvoľnila revolučná atmosféra v západnej Európe, ktorá znemožnila šírenie pseudo-socialistickej revolúcie do celého sveta), tak aj boľševikov (Stalina a jeho plán na realizáciu socializmu v jednej krajine), z ktorých tých nepohodlných sa neskôr snažil postupne likvidovať! Keď sa ZSSR vďaka boľševikom aj Stalinovi začal uberať iným, pre GP nebezpečným smerom a ozaj hrozilo vybudovanie skutočného socializmu, tak sa niektoré vzniknuté problémy mali vyriešiť cez WW2 a na určitý čas sa ich globálnemu zákulisiu podarilo dať do poriadku až po smrti/vražde Stalina, po tichom prevrate trockistami na čele s Chruščevom, keď sa započala riadená likvidácia a diskreditácia ZSSR (tiež aj Stalina - údajný Stalinov kult) a jeho socialistických výdobytkov! Takže je jasné, že globálne zákulisie už v začiatkoch tento objektívny (globálny) proces nenechalo bez povšimnutia a snažilo sa ho podchytiť a riadiť pomocou svojich nástrojov/prostriedkov, cez svojich zasvätených "zas-tupcov", svetovú žido-zednársku sieť, nimi vypracovanú marxistickú teóriu/ideológiu a podobne, a samozrejme s ohľadom na svoje skryté egoistické ciele! Lenin so Stalinom boli pravdepodobne obaja zednári (každý významný politik je členom nejakého zákulisného spolku! - precházda kontrolným sitom, aby mu mohla byť zverená určitá funkcia, moc), zasvätení do určitých globálnych plánov, ale aj skutoční boľševici, schopní riadiči, ktorí dokázali v rámci vtedy panujúcich (globálnych) okolností/podmienok a svojich osobných schopností, možností, vlastného chápania (objektívnej reality, procesov a vecí - "podľa miery svojho chápania pracuješ na seba, svoju rodinu alebo vlasť a podľa miery nechápania pracuješ na toho, kto chápe viac" - to platí pre všetkých ľudí, aj zednárov a všetky ostatné "elity" - je naivné si myslieť, že im každú chvíľu volá nejaký strýko Rotšild a dáva im priame direktívy - však by sa z toho dosral! - na tejto úrovni sa riadi úplne inak: bezštruktúrne/nepriamo: vypustí sa určitá informácia a nechá sa cirkulovať prostredím, kde ju následne každý /daná časť masy/ spracuváva po svojom, na základe vlastných kulturologických stereotypov/vzorcov uvažovania, konania, morálky alebo miery chápania! - GP dopredu predikuje možné reakcie davu a vývoj spoločnosti podľa štatistickej/matematickej pravdepodobnosti, ktorý následne pomocou ďalších sojich nástrojov usmerňuje a koriguje s ohľadom na vlastné skryté egoistické ciele!) a morálky balansovať a konať v prospech väčšiny (a práve to je skutočná podstata ruského boľševizmu ako fenoménu; prirodzenej súčasti ducha ruskej civilizácie, existujúcej v Rusku už dávno pred Leninom!) a ktorí išli svojou vlastnou cestou, keď úplne nedodržali líniu, ktorú si pôvodne naplánovala globálna "elita"! Aj preto špeciálne Stalin je pochopiteľne podľa majnstrímu údajne ten najväčší diktátor, zlosyn a tyran, a to i napriek tomu, že mnohým čistkám zabránil (snažil sa zabraňovať - lebo to bol boľševik a nie psychický trockista); že proti-ľudských čistiek sa dopúšťali hlavne trockisti ako napr. Chruščev! Je to celkovo hodne zložitá a emocionálna téma! Ale rozhodne nie tak čierno-biela, ako ju vykresľuje dnešná západná a katolícka (lživá) propaganda! Ak chcete vedieť viac, študujte! To je jediná rada, akú vám môžem dať!


Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
--------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Není bolševik jako bolševik aneb co reálně znamená „Stalin zradil marxistickou revoluci“
-------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/neni-bolsevik-jako-bolsevik-aneb-co-doopravdy-znamena-stalin-zradil-marxistickou-revoluci/


Stalin — boľševizmus nie je v slovách, ale v skutkoch
--------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/stalin-bolsevizmus-nie-je-v-slovach-ale-v-skutkoch/


Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 22.08.2016 Titulky CZ - Aj o boľševikoch/boľševizme, komunistoch a trockistoch (od 25:57)
-------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=Q5d1qj66lQA

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.08.2016 Titulky CZ - Aj o boľševikoch/boľševizme, komunistoch a trockistoch (od 48:15)
-------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=x3oyrghqTZI


Za co nenávidí Stalina a Beriju
-----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/za-co-nenavidi-stalina-a-beriju/


O sakrálnosti štátnej moci (v Rusku)
-----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-sakralnosti-moci-4-dokonceni - Celý článok v pdf


Besedy o životě 6, Poznávací TV, Michail Veličko Titulky CZ - Aj o VOSR (na začiatku)
-------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=jQiW86ToSvE

http://leva-net.webnode.cz/products/besedy-o-zivote-6-poznavaci-tv-michail-velicko/


„Arbitráž“ hlavy štátu ako osnova pre „rozhodovanie“ vo vzťahu k elitárskym klanom
--------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/arbitraz-hlavy-statu-ako-osnova-pre-rozhodovanie-vo-vztahu-k-elitarskym-klanom/


Vynikajúca "must read" práca, komplexné/podrobné spracovanie danej otázky!

Jidášův hřích 20. sjezdu - Aj o Stalinovi, Stalinovom kulte osobnosti, revolúcii v Rusku, biblickom projekte globalizácie, boľševizme, marxizme, judaistoch, žido-zednároch...
---------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/jidasuv-hrich-20-sjezdu-1/


Západ a SSSR/ZSSR - Jak ve skutečnosti probíhala "studená válka" (1-5) - Odporúčam aj výbornú diskusiu!!!
-------------------------------------------------------------------------------
Pojednáva sa tu aj o (ne)pristáni ussákov na Mesiaci!!!

http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-jak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-1-/

Všetky diely pokope v pdf!!!
----------------------------
https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/Z%C3%A1pad%20a%20SSSR%20-%20jak%20ve%20skutecnosti%20prob%C3%ADhala%20studen%C3%A1%20v%C3%A1lka.pdf

http://chod.sk/bvpw2 - Skrátená url