sobota 29. októbra 2016

Čo je to (neo)liberálny fašizmus (ako jedna z foriem fašizmu - fašizmus je ideologický všežravec) a fašizmus obecne?

Liberalizmus je druh fašizmu (v širokém významu slova). Podstatou liberalizmu je ničím neohraničené uvolňování norem a pravidel (ve smyslu "vše je dobře, vše je pokrok") bez úvah o morálce a podpora bezbřehé různorodosti. Ideologie bezbřehé různorodosti jako normy, ohraničené snad jen zákony, sloužícími primárně opět k ochraně oné bezbřehé různorodosti.

ver. 2:
Liberalizmus je druh fašizmu (v širokém významu slova). Podstatou liberalizmu je ničím neohraničené uvolňování norem a pravidel (ve smyslu „vše je dobře, vše je pokrok“) bez úvah o morálce a podpora bezbřehé různorodosti (nekrofilní zoofil? - v pořádku, hlavně že je liberál), to vše ohraničené snad jen zákony, které jsou ale zase určeny primárně na ochranu liberalizmu.

Liberalizmus je jeden z mnohých nástrojov na riadenie stáda. Má našliapnuté k politkorektnej absurdite a je len na „pánoch“ ako veľmi uvoľnia riadiacu páku podľa potreby riadenia procesu. (A koľko okien Overtona postavia). Absurditou je, že v postsovietských krajinách je ústavne zakázaná akákoľvek „štátna ideológia“. Pričom tí, čo to kričia, oduševnene leštia koľaje pre vlak liberalizmu, ktorý sám o sebe ideológiou bezpochyby je, aj keď prefíkane skrytou.

Podstata fašizmu nie je v diktatúre, ani v terore, ale v snahe zabrániť ľuďom stať sa Ľuďmi, a v tom niet principiálneho rozdielu medzi tyraniami a buržoázno-liberálnymi demokraciami: rozdiel je len v prostriedkoch dosiahnutia ich spoločného cieľa. To znamená, že buržoázny liberalizmus aj ako ideológia, aj ako politická a ekonomická prax je odrodou fašizmu. * http://leva-net.webnode.cz/products/o-com-nikdy-nehovori-liberal-vyhlasenia-a-zamlcania-liberalizmu/

Neoliberálové nejsou žádná zvláštní ideologická odrůda, jsou to jen agenti "velkých peněz" tedy bank a korporací, sice se nechají zvolit v dresu jakýchsi tzv. vzájemně soutěžících stran, ale konají proti svým voličům. Neoliberalizmus je jen ideologický závojíček aby nebyla vidět hrubá loupežnická podstata.


Libertariáni a jiní fanatici
--------------------
Dlužno doplnit, že každá ideologicky podložená moc má své zastánce v podobě zástupu fanatických věřících. A je lhostejné, zda fanaticky věří v Boha, ve spásného proroka nebo v nějaký vyšší princip typu neviditelné ruky trhu, spontánního řádu a podobně. Křesťanská moc se opírala o fanatické katolíky, evangelíky či protestanty. Liberální šílenství má své odhodlané a zaslepené zastánce v libertariánech. Ti jdou ve své hlouposti tak daleko, že věří v ideální společnost, která by se dokázala zbavit jakékoliv moci, včetně moci založené na vědění a poznání objektivní pravdy. Jejich teze o žádoucích efektech volného trhu řízeného pouze zákony nabídky a poptávky jsou podloženy falešně znějícími sofismaty a postrádají smysl pro lidskou přirozenost.

Jestli něco opravdu hýbe trhem, tak jsou to emoce, sentiment, špatné sklony, klientelistická a elitářská uskupení, kupecká morálka a především boj o maximalizaci tržního podílu, o finanční převahu a hmotnou zajištěnost na úkor spravedlivé směny hodnot. Vše ostatní řídí tvrdým diktátem moci peněz finanční oligarchie, která na celý kapitalistický svět uvalila břemeno dluhu a mega lichvy, jimiž udržuje záměrný nedostatek, nejistotu a strach mezi lidmi.
Tento stres z existenční nejistoty, jenž zabíjí pozitivní myšlení, tvůrčí energii a vede k ochotě otročit za nuzný plat, libertariáni vynášejí jako účelný tlak motivující lidskou snahu a pracovitost. Jaká blamáž! Zjevně nechápou ani rozdíl mezi negativní a pozitivní motivací, natož pak podmínky, z nichž vyrůstá tvůrčí duch a obětavost ve prospěch celku. Ten je jim pouze rámcem pro uspokojení jejich vlastních egoistických potřeb, rámcem, z něhož těží, ale nehodlají nic vrátit.


Od uda
------
Liberalizmus je v jeho dnešnej forme tak, ako aj demokracia, tiež už iba formou fašizmu.

Skutočný liberalizmus je naopak, nie len

B) fanatické obhajovanie nevyhnutnej plurality názorov, vedúcej nevyhnutne vždy k spomínanému fašizmu, ale aj

A) metodické hľadanie najsprávnejšieho z nich na konkrétnu vec-jav-dej-proces.


Na doplnenie:

O čom nikdy nehovorí liberál/liberáli? Vyhlásenia a zamlčania liberalizmu - Liberalizmus
---------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-com-nikdy-nehovori-liberal-vyhlasenia-a-zamlcania-liberalizmu/

Úryvok:

Ak by R.Howard chápal všetko, čo je o formovaní osobnosti uvedené vyššie, a tiež to, ako všetko vyššie opísané prebieha v realite buržoázno-liberálnej demokracie, potom by J.V.Stalinovi nedával otázky na tému, že spoločnou črtou fašistických diktatúr aj ZSSR je akoby «narušenie osobnej slobody a iné obmedzenia v záujme štátu». Priznal by, že štátne obmedzenia vo vzťahu k «slobodám a právam osoby» sú:

- sú vo fašistických diktatúrach zamerané na to, aby škodlivé faktory boli zachované a znemožnili ľuďom stať sa Ľuďmi;

- a v ZSSR, napriek všetkým omylom a zneužitiam moci, boli nasmerované na to, aby tieto škodlivé faktory boli vykorenené, a bola vybudovaná kultúra, v ktorej budú všetci dosahovať plnú dôstojnosť Človeka k začiatku puberty, a preto všetci ľudia v celej spoločnosti budú slobodní.

- a preto existuje spoločná črta medzi buržoázno-liberálnymi demokraciami a fašistickými diktatúrami, a nie medzi fašistickými diktatúrami a ZSSR, a táto spoločná črta spočíva v tom, že aj buržoázno-liberálne demokracie, aj fašistické diktatúry podporujú a reprodukujú kultúry, ktorých škodlivé faktory neumožňujú ľuďom stať sa Ľuďmi — nositeľmi špecificky ľudskej organizácie psychiky osoby a kolektívnej psychiky spoločnosti (po rusky — súbornosti).

Podstata fašizmu nie je v diktatúre, ani v terore, ale v snahe zabrániť ľuďom stať sa Ľuďmi, a v tom niet principiálneho rozdielu medzi tyraniami a buržoázno-liberálnymi demokraciami: rozdiel je len v prostriedkoch dosiahnutia ich spoločného cieľa. To znamená, že buržoázny liberalizmus aj ako ideológia, aj ako politická a ekonomická prax je odrodou fašizmu.


Čo je to v skutočnosti fašizmus
-------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html


Vraj "ĽAVICA", neo-"MARXIZMUS"... - WTF?!
-----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/05/vraj-lavica-neo-marxizmus.html


Akékoľvek nanucovanie, ktoré bráni človeku dosiahnuť skutočne ľudský typ psychiky je v podstate fašizmus.
Aj nanucovanie (extrémneho/zvráteného) liberalizmu!

Typ stroja psychiky, stroj psychiky
-----------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/images/200002376-999ce9b907-public/kob_013_typy+psychiky.jpg

Psychika je mnoho-komponentný systém, v ktorom sú inštinkty, ďalej kultúrne návyky. Kultúra – to je hrnčiar, a my – sme hlina. Kultúra formuje naše stereotypy správania, návyky. Potom je v psychike ešte intelekt, intuícia, a je tam aj to, čo my nazývame božie vedenie (svedomie - moja poznámka).

- Ak je všetko v psychike podriadené iba uspokojovaniu inštinktov, jedná sa o zvierací typ stroja psychiky.

- Ak si jedinec vyberá medzi inštinktmi a kultúrnymi návykmi, ide o typ zombi (t.j. bez premýšľania sa riadi kultúrnymi stereotypmi ako automat).

- Ak prejde do štádia, kedy „robím si čo sa mi len zachce“ – je to typ démon. (t.j. nie je závislý na inštinktoch a socio-kultúrnych stereotypoch, ale neriadi sa ani vlastným svedomím)

- A len v prípade ak vôľa (a vôľou disponujú typy démon aj človek) je podriadená "diktatúre" vlastného svedomia daného jedinca, iba vtedy sa jedná o typ skutočný Človek s veľkým "Č".

Človek
------
Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom (teda podľa svojho vlastného svedomia a bez prostredníka - moje doplnenie). Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNVR (Hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce Riadenie), s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi.

Ako sa stať Človekom - Kompas na dosiahnutie svojho jedinečného optimálneho stále sa v kolektíve meniaceho potenciálu. (jednotlivé použité pojmy sú podrobnejšie vysvetlené v publikácii MIM 4.7)
----------------------------------------------------------------
https://uloz.to/!gMja6Ftp44hd/ako-sa-stat-clovekom-2-7-pdf


Zmysel života
-------------

Zmysel života - Star Trek
-------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=aDCSv6ggZC0

KSB - General Petrov o smyslu života
------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=c02GNx1VtV8

Michail Veličko o projekte Venus (Jacque Fresco)
------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=32eDnReKQ1s

http://leva-net.webnode.cz/news/michail-velicko-o-projektu-venus-j-fresca/

Kultúra je v podstate informačno-algoritmický systém.

Čo je to šťastie a ako byť šťastný?
-----------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/pf-2017/