nedeľa 16. októbra 2016

O Sulíkovi a SaS

SaS je typická pro-západná neo-liberálna a neo-"marxistická" sračka - vlk v barančom rúchu!
Oni vôbec nemajú v pláne zmeniť súčasný krypto-otrokársky kapitalistický systém, len mu trocha skrášliť fasádičku (urobiť kozmetické úpravy a nie zmeniť choré jadro!), aby neruchnul (preto sú nutné určité škrty a deformy typu odvodový "bonus"..., ktoré Šulík tak rád pompézne a hrdo nazýva reformami! - pričom sa nerieši fundamentálny problém srabu slovenskej neo-kolónie - len blbosti na odvedenie pozornosti od merita marazmu Slovákov! - ktorý je spôsobený odtokom mnoha-miliardových ziskov v eurách ročne z našej krajiny, z titulu, že celá produkcia, ktorú tento poctivý a pracovitý národ vyprodukuje pre zahraničné firmy na Slovensku, ide z krajiny von; z titulu nedostatočne zaplatenej práce Slovákov zahraničnými korporáciami, prítomnosti daňových prázdnin, daňových rajov a investičných stimulov; z dôvodu absencie progresívneho /dodatočného/ zdaňovania príjmov/ziskov zahraničných korporácií; kvôli nutnosti platiť výpalné globálnej lichvarskej mafii v podobe obsluhy štátneho dlhu; odtokom miliárd ročne zo Slovenska skrze dividendy pre zahraničných akcionárov...! - obrazne povedané západ nám rôznym sofistikovaným banditizmom zoberie 5 euro a vráti nám pompézne prostredníctvom erurofondov 1 euro, aby sme boli happy! - Šulíkove povrchné pravicové deformy slúžia aj na odvádzanie pozornosti oviec od merita problému!) a aby boli ovečky na čas spokojné, primárne však ide o udržanie súčasného status quo, teda krypto-otrokársko-koloniáleho (davo-"elitárneho"), fašistického (= proti-Ľudského!) a paraziticko-vykorisťovateľského modelu (politicko-ekonomického) systému spoločnosti pre súčasnú vyvolenú kapitálotvornú "elitu" / 0,1-1% vrstvu spoločnosti, parazitujúcu na práci väčšiny! Ale keď sa ovce raz zapredajú týmto kadejakým Sérešovým 3.sektorovým/mimovládnym "trojským koníkom", prítomným aj v SaSke - napr. Nicholson, Poliačik... (Šulík je iba ich reklamná tvár slúžiaca na oblbnutie oviec!) a agentom veľko-kapitálu, tak sa o pár rokov nebudú stačiť ani diviť - stanú sa z nich ešte väčšie čísla, v kapitalistickej hantírke - postrádateľné položky, než doteraz! ŠaŠka je štandardný programovo-adaptabilný modul postavený na základe tzv. liberálneho fašizmu, fungujúci v rámci súčasného tzv. biblického davo-"elitárneho" konceptu (koncepcie) globalizácie (tzv. globálneho prediktora - GP)! Voľba štandardnej politickej strany ako je SaS v podstate nič nezmení, tu sa musí kompletne zmeniť celá koncepcia rozvoja spoločnosti a na nej postavený spoločenský systém, ktorá je dnes chorá v celej západnej zdegenerovanej civilizácii! K tomu ale musia ľudia dospieť sami - zmenou myslenia a samo-vzdelávaním! Politicko-ekonomický systém je iba druhotný vo vzťahu k hlavnej koncepcii spoločnosti, ktorá je zase podmienená reálnou úrovňou chápania a morálky všetkých členov spoločnosti v priemere! To je objektívny Zákon!

O čom nikdy nehovorí liberál/liberáli? Vyhlásenia a zamlčania liberalizmu - Liberalizmus
----------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-com-nikdy-nehovori-liberal-vyhlasenia-a-zamlcania-liberalizmu/

Proč je Koncepce společné bezpečnosti (KSB) životně důležitá
------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/proc-je-koncepce-spolecne-bezpecnosti-ksb-zivotne-dulezita/

Globálna pyramída moci
----------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html

Korupcia nie je najväčší problém tohto národa
----------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/korupcia-nie-je-najvacsi-problem-tohto.html

Riešenie dneška, keď vyriešime "kobylky" - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov
-----------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


> Sulík: Nízky deficit podľa neho vláda dosahuje len preto, že žmýka ľudí.

Smiešne, keď to tvrdí zástanca vykorisťovateľskej kapitalistickej, pravicovej a (neo)liberálnej ideológie prípadne ekonomiky dobrej iba pre boháčov - "elitu"; alebo ten, čo by chcel zrušiť minimálnu mzdu a obmedziť dni pracovného pokoja - skrátka ten, čo pretláča ideológiu tzv. neviditeľnej ruky trhu, ktorá údajne všetko vyrieši.

Našťastie, hodne ľudí už pozná vykorisťovateľskú a celkovo proti-ľudskú históriu ideológie kapitalizmu aj na vlastnej koži.


> SaS je však podľa neho, naopak, pravicová a liberálna strana, ktorá bojuje za ekonomické a osobné slobody.

Sulík zas tak "trochu" zavádza, keď toto tvrdí.

V skutočnosti PS pretláča ľavicový liberalizmus = údajná sloboda v kultúrnej oblasti = frankfurtská škola a neo-marxizmus = degeneračné "ho*noty"!
Ide o 3. sektorových agentov mimo(ň)vládneho sektoru - cudzej moci, ktorý je financovaný "filantropmi" patriacimi k americkej regionálnej/štátnej "elite" - ála dedko Séreš.

SaS naopak pretláča pravicový liberalizmus = údajná sloboda v ekonomickej oblasti (sloboda v zdieraní poctivo pracujúcej väčšiny iba pre "vyvolený" národ a jeho poskokov) = finančný parazitizmus, špekulácie, tvrdý liberálny kapitalizmus a brutálny neo-liberalizmus = vykorisťovanie človeka človekom ("elitou")!
Tie rečičky o slobode jednotlivca sú len taký šikovný ideologický závojíček pre, liberálnou ideológiou a meeediami vymleté ovce na zakrytie tvrdej proti-ľudskej podstaty (jadra)!

Veď akú už len môže mať skutočnú slobodu nezamestnaný a hladný, alebo ten, ktorý nikdy nevie, kedy príde vďaka ekonomickému/hospodárskemu cyklu o prácu a skončí s hypotékov a rodinou pod mostom?
Žiadnu!
Ide len o čistú, ale šikovne zakamuflovanú lož!

http://cicociciak.blogspot.sk/2016/10/co-je-to-neoliberalny-fasizmus-druh.html

http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/kapitalizmus-parazit-ludstva_17.html

http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Sulík je taký klasický vedomý/podvedomý zástanca davo/tlupo-"elitarizmu" (podvedomý otrok západnej biblickej fašistickej koncepcie globálneho prediktora/parazita, kde sa jedno tvrdí a v praxi iné robí!), ktorý sa v živote riadi iba jedinou tézou, a síce, že najväčšiu moc v štáte majú zastávať len vlastníci kapitálu a výrobných prostriedkov, pretože u neho je hlavným kritériom ľudských kvalít iba hrúbka peňaženky indivídua! Morálka a svedomie sú mu ako liberálovi naprosto ukradnuté, resp. druhotné! Hlavná u neho je schopnosť namnožiť prachy! Je to vlastne proti-Ľudský odpad ako tento dole v linku!

Světonázor "elity": Vystoupení Hermana Grefa
--------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=tTToclL_4pM

Ale život má by predsa o úplne niečom inom!

KSB - General Petrov o smyslu života
------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=c02GNx1VtV8


Prvoradým cieľom akýchkoľvek mienko-tvorných korporátnych/súkromných aj "verejno-právnych" meeeeedií a ich skutočných pánov je odvádzanie pozornosti spoločnosti práve od fundamentálnych otázok skutočnej (nie tej zámerne fingovanej skrze "filantropmi" financovaný 3. sektor!) občianskej spoločnosti (od nízkych platov, úroku, neo-koloniálneho stavu krajiny a pod.)! Preto sa furt ovciam aj za pomoci rôznych užitočných idiotov - "zas-tupcov" z ľudu (Matovič, Sulík, Lipšic...) predhadzujú na oči tie kadejaké (proti)korupčné meeeeediálne kauzy a kauzičky, v ktorých figuruje raz Jožko a inokedy zas Ferko a tak pod.! Má sa u nich vytvoriť dojem/zdanie demokracie a riešenia ich problémov, pričom sa v skutočnosti jedná len o divadielko pre dobytok, miesto vykonávania reálnej politiky v prospech väčšiny / celej spoločnosti! Veď predsa všetci "zas-tupci" vrátane ich skutočných pánov - "elitárov" kradnú a priživujú sa na poctivej práci tupej a otrocky drúcej väčšiny bez rozdieľu na stranícku príslušnosť, súkromný klan, či korporáciu! Taký je žiaľ systém! Treba ho vymeniť za lepší a spravodlivejší, čo zvládnu len dostatočne chápaví a morálni ľudia, nie meeeeediami vymyté a osprostené ovce, ktoré sa nechávajú sociálnymi inžiniermi, manipulovať, rozoštvávať a zotročovať, aby skutoční páni všetkých štátov a tohto sveta mohli aj naďalej koncentrovať moc vo svojich rukách na úkor ľudu! Zobuďte sa! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


"Pod lampou býva najväčšia tma..." Áno, napr. ... korporácie, banky - ÚROK - všetko čisté jak operačný stôl a pozichrované zákonom!!! Resp. novodobý parazitizmus a otroctvo praktizované na občanoch, ktorí o tom nemajú ani páru! A oni si miesto toho všímajú iba nejakých našich drobných kapsárov a pidi korupciu u nás, kdežto na západe sa to robí omnoho sofistikovanejšie a v mega dimenziách - v miliardách a biliónoch - áno, len zo slovenskej modernej neo-kolónie každoročne odtečú rôznymi špekulantnými spôsobmi a za pomoci šikovných ekonomických nástrojov ("neviditeľnej ruky trhu") desiatky miliárd euro, ktoré vyprodukuje drúci otrok Slovák za almužnu! A potom mu EÚ za obrovského nadšenia a poplatnej pressTitút meeeeediálnej pompy a píáru venuje obrazne 1 evríčko z 5, ktoré od nás západ najprv celkom legálne ukradol!!! "Nothing personal, it's just business." - Sa zobuďte ovce a otvorte oči, aby ste uvideli ten matrix, v ktorom žijete! * http://leva-net.webnode.cz/products/bezurocne-penize-a-rozvoj * http://leva-net.webnode.cz/products/funkcne-hospodarstvo-spolocnost


Ukľudni sa a prestaň tu tárať hlúposti! Slovensko je objektívne ešte na tom celkom dobre v porovnaní s niektorými ostatnými krajinami vo svete! Západ je v kultúrnej a genetickej zdegenerovanosti a degradácii svetelné roky ďaleko pred nami! Síce tam majú stále o čosi vyšší životný štandard než tu (závisí od miesta, ale zase aj vysoké životné náklady, drahé zdravotníctvo, nájomné...) - bodaj by nie, keď parazitujú na zvyšku sveta - ale zase nemajú žiadnu budúcnosť! Však sa len pozri, čo sa deje v USA alebo západnej Európe! To je fakt planéta opíc! Prestaňme už toľko prehnane haniť svoj vlastný národ, ako to účelovo robia "naše" pro-západné korporátne mienko-tvorné meeeeeeediá (prečo asi, že), ktoré iba zámerne nafukujú určite veci na Slovensku (ako napr. našu údajnú zaostalosť za "božským" západom alebo korupciu a rozkrádanie verejných financií, ktoré sa paradoxne na západe vyskytujú ešte vo väčšej a sofistikovanejšej miere než tu - lobing, daňové raje, vysávanie a okrádanie zvyšku sveta úrokmi a dividendami, prostredníctvom lacnej pracovnej sily..., len sa u nás o týchto mega-zlodejinách a proti-ľudských zločinoch západu z pochopiteľných príčin nehovorí - lebo všetky meeeediá a 3.sektor sú tu pod palcom západných a globálnych oligarchov /oproti ktorým sú tí naši zlodeji len úbohými provinčnými kapsármi/troškármi, zbierajúci iba omrvinky a ohlodané kosti zo stola!/ a ich slovenských kolaborantských nohsledov, často jevrejov!) čiste len za účelom odvádzania pozornosti oviec od hlavných príčin problémov Slovenska = neo-koloniálny status krajiny!


Z tohto by asi hurá-kapitalistu Hulíka kleplo, a nielen jeho!

Udo
---
"Pri dnešnej úrovni technologizácie, keď sú oproti antike "otrokmi" vlastne stroje, by dnes na definované primárne životné potreby nemalo byť potrebné pracovať viac, ako cca.2 h denne, ak sa dobre pamätám.. T.j. max.10h týždenne, pričom to čislo sa stále znižuje. Podľa rôznych metodík výpočtov z celkovou odchýlkou cca.0,5h. Všetká ostatná práca slúži len kumulácii zdrojov na ďalšie "akvizície" OSSOS adminov = globálne finančno-kulturologicko-vojenské operácie a vytváranie umelého stresu=depriváciu, aby obete podvodu nemali čas myslieť."
...

Povinné čítanie pre ne-ovce!

***

Bezúročné peníze a rozvoj
--------------
http://leva-net.webnode.cz/products/bezurocne-penize-a-rozvoj/

Funkčné hospodárstvo spoloCnosti
------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/funkcne-hospodarstvo-spolocnost/

Za co nenávidí Stalina a Beriju
-------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/za-co-nenavidi-stalina-a-beriju/

***

Riešenie dneška, keď vyriešime "kobylky". Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!
----------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html

Základný príjem
---------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/04/zakladny-prijem.html


Politické, často účelovo zákulisím a ich meeeeediami vytvárané korupčné kauzičky (všetci kradnú a priživujú sa na práci tupej väčšiny bez rozdieľu na stranícku príslušnosť alebo súkromný klan, či korporáciu - taký je žiaľ systém! - treba ho vymeniť za lepší a spravodlivejší - ale to zvládnu len dostatočne chápaví a morálni ľudia, nie tupé ovce!) sú len divadielko pre ovečky na odvádzanie pozornosti inam od merita veci! Že celý tento globálny paraziticko-vykorisťovateľský kapitalistický systém je krypto-otrokársky na čele so všetkými tými globál oligarchos, pre ktorých vedome alebo nevedome jak užitoční kokoti makájú aj títo kadejakí, účelovo meeeeediami vytvorení proti-korupční bijci jak Šulino s Matlákom! Sa zobuďte ovce! Tu sa účelovo hraje pre vás prostredníctvom mienko-tvorných meeeeeedií v rukách skutočných riadiacich štruktúr, ktoré ovládajú celé Slovensko, jedno obrovské divadeľné predstavenie s názvom liberálna "demokracia" - v skutočnosti ale ide iba o davo-kraciu/démon-kraciu! Korupcia je prirodzenou súčasťou tohto systému a bude tu vrátane biedy tohto národa, aj keď herr Schulik zasadne na premiérsky stolec! Tu je hlavný problém celý tento krypto-otrokársky paraziticko-vykorisťovateľský a davo-"elitárny" systém a ŠaŠka ani "Obyčajní" ľudia neprinášajú žiadne skutočné alternatívy, len the same shit only other package!


Šušulík je iba vedomý/nevedomý agent veľkého kapitálu! Podľa typu psychiky sa jedná o tzv. psychického trockistu: naprostá ideologická posadnutosť bez prehodnocovania vlastného názoru a prijímania kritiky vo vzťahu k svojmu "vyznaniu"; jedno robí (liberalizuje, dereguluje, "deformuje"), ale efekt to má opačný (ešte väčšie ekonomické otroctvo Slovenska) a najhoršie je, že si to hádam ani sám neuvedomuje! Je to čistý postih!


Šulík to je proste neo-liberálny magor (nič viac nepotrebujete vedieť)! Na Slovensku funguje totálne liberálny globálny ranný kapitalizmus, keď je už takmer všetko v cudzích-západných rukách, aj moc, ďalej keď slovenské vlády vôbec nechránia domácich slovenských výrobcov a produkciu, nechajú západných "veľa-vážených" investorov zotročovať vlastných občanov a svojich voličov za almužnú a on tu bude niečo drístať o nejakých dohodách, zmluvách (skrz ktoré už od začiatku išlo globalistom o zotročenie bývalého "socialistického" bloku - šulík to veľmi dobre vie!), alebo nedostatočnom voľnom trhu! Čo sa týka diagnózy, tak šulík trpí "psychickým trockizmom" - je to posadnutý hurá-kapitalistický blázon! On nosí v sebe podobnú vedomú/podvedomú ideu ako menševici v Rusku/ZSSR (ktorí tam chceli najprv urobiť buržoáznu revolúciu), a to slúžiť parazitickej/okrádajúcej menšine (boľševici = väčšina, zase chceli podriadiť všetko záujmom pracujúcej väčšiny, čo sa im aj ako-tak darilo)! On nežije v realite, ale v nejakých jeho abstraktných utopistických neo-liberálnych teóriách! To, že občas aj niečo rozumného zo seba vypotí, na tom nič nemení, lebo zlo sa rado maskuje za dobro (vlk v barančom rúchu)! Šulíkove vedomé/podvedomé slúženie inter-nacistickej parazitickej menšine (= judaistom) - tzv. "elite", ktorá má pred väčšinou náskok tak minimálne zo milión svetelných rokov, tým, že bojuje za ešte väčšiu liberalizáciu dnes podľa neho údajne silne pre-regulovaného trhu, musí už vidieť snáď každý pozorný človek, čo si všíma veci a príčinno-následkové väzby okolo seba! Šulík ale podľa mňa musí aspoň tušiť, že globálnou "elitou" riadený koniec liberálneho konzumného kapitalizmu na západe ako dlhodobo neudržateľného modelu organizovania a riadenia spoločnosti/ľudstva, výroby... a ako škodlivého systému pre prírodu, sa nezvratne blíži! BTW: Tu je aj dôležité si všimnúť, že on vôbec nie je proti EU ako takej (to len hraje na jeho tupé liberálne ovce!), iba proti jej údajnému "socializmu" v nej! Vidíme ten "socializmus" na západe, kde vládnu globálni fina(n)cisti a korporátni fašisti; aj u nás! Hahahahahaha...! Utopte toho nafeteného šaša!


Hlúpa časť Slovákov si zvolila neo-liberasta, pravicového "deformátora" a deregulátora Šulíka, ktorý sa už teší, jak bude zúboženým a okradnutým Slovákom ešte viac uťahovať opasky, liberalizovať a deregulovať v prospech západných kapitalistov, korporátnikov, financistov a oligarchov; a niektorí Slováci tu stále niečo mekotajú o nejakej "pravicovej" vláde, hoci každý normálny človek aspoň s 2 zdravými bunkami v gebuli vie, že najviac pravicovú (teda konzervatívnu, pro-národnú a ľudoveckú) politiku tu dnes zastáva jedine ĽSNS, a to hovorím ako anti-kapitalista/anti-pravičiar - skôr ľavičiar/socialista a sveto-názorovo komunista a boľševik, podriaďujúci štátnu politiku v prospech blaha poctivo pracujúcej väčšiny! Škoda rečí! Každý národ má len to, čo si aj skutočne zaslúži, treba dodať že vzhľadom na priemernú mieru chápania reality a morálky jeho ovčanov! Ešte, že som nebol voliť! Tu skutočne nie je pre človeka s úrovňou môjho zmýšľania, morálky a presvedčenia čo!


Eurofondy nám nemôžu ničiť ekonomiku, ani hospodárstvo, lebo už žiadne svoje hospodárstvo nemáme! :DD Ale Šulkovi to je šumák, lebo on je veľký neo-liberál a hurá kapitalista vyznávajúci údajne "neviditeľnú a všemocnú božiu ruku" trhu (ktorá samozrejme v skutočnosti neexistuje, pretože trh vždy niekto ovláda, ale nie v prospech väčšiny ale seba vy kokoti!), ktorý razí filozofiu, že o hospodárstve majú rozhodovať tí najbohatší - vlastníci kapitálu (bezpracných ziskov), teda samozvaná "elita vyvolených"! Šulík je proste taký typický menševický zmrd a prívrženec tlupo-"elitárnej" pyramídovej sociálnej schémy, ako napríklad tento magor Gref! * https://www.youtube.com/watch?v=tTToclL_4pM * Ale čo sa týka "kobyliek", tak s ním súhlasím, kto by nie! Však je to čiste pragmatický a rozumný prístup, ktorý by mal raziť každý, či už pravičiar alebo ľavičiar alebo hociktorý normálny človek so zdravým mozgom! Najlepšie do EÚ neposielať žiadne prachy, neoplatí sa to, aj keď z nej (údajne/oficiálne) dostaneme trocha navyše, ale zase ich musíme minúť tak a tam, ako nám to prikážu a nadiktujú buzeranti (doslova!) z Bruselu, aby sme neboli pre západné podniky konkurenciou napr. v priemysle a pod.! Tak k čomu to je?! Slováci sa musia naučiť so svojimi peniazmi a menou narábať hospodárne len a len sami! Nepotrebujeme zasrané euro! A keď to nevedia, tak nech to nechajú na Brusel alebo pár "vyvolených"!


Šulíka určite volilo aj hodne malých/drobných a stredných podnikateľov a ani sa im moc nečudujem, ale zabúdajú na jedno, a síce, že Šulík je dieťa veľko-kapitálu, Frídmenom posadnutý fašistický neo-liberálny hurá-kapitalista a zástanca "neviditeľnej údajne vše-riešiacej božej ruky trhu", to znamená, že na zdravo/rozumne regulovaný trh, kde je človek na 1. mieste a až potom férovo a morálne získaný primeraný zisk, alebo na ochranu malých a stredných podnikateľov na SR od Šulíka, nech radšej títo rýchlo zabudnú a zo SaSky čo najskôr vytriezvejú! Celo-svetový trend v nasledujúcich rokoch bude taký, že sa budú ekonomiky sveta postupne de-globalizovať a transformovať na domácu spotrebu (aj Čína to už robí)! Šulíkov eidentne už zastaraný algoritmus v jeho plešivej hlave pochádza ešte z čias ranných foriem liberálneho vykorisťovateľského kapitalizmu z 19. a začiatku 20. storočia, keď boli ľudia len číslami v evidencii kapitalistov a neskôr korporácií, monopolov, kartelov alebo konglomerátov! Nevracajme sa už späť ľudia a nerobme znova tie isté chyby čo západ v začiatkoch! Poďme vpred a zvoľme si svoju vlastnú cestu! Ak chcete skutočne lepší, spravodlivejší, humánny, solidárny a sociálny spoločenský systém, hlavne pre svoje deti, tak nemôžete voliť takýchto pašahaných bláznov, jak je Šulík! To je jasné snáď každému ne-dogmaticky a zdravo-mysliacemu človekovi. Slovensko musí ísť inou ne-neo-liberálnou cestou. Musíme znova vybudovať náš národo-hospodársky komplex, jak za "socializmu", aby sme boli ako štát znova jakž-takž suverénny a sebestačný, inak vyhynieme! Nemám moc výhrad ani proti ceste Ruda Vaského, ale skôr si nemyslím, že sa musíme až tak rýchlo hnať a môžme ísť na to skôr cestou postupného zavádzania mechanizmov ekonomickej demokracie: cez zamestnanecké samosprávy, družstvá a iné kolektívne celky. Samozrejme, že musíme opäť dostať pod kontrolu našu vlastnú menu a strategické podniky a potom aj zaviesť bez-úročnú ekonomiku (verejné bankovníctvo). Bez toho to proste nepôjde a budeme sa stále len točiť dokolečka jak v začarovanom kruhu! * https://www.youtube.com/watch?v=3KnLkRu57kc * https://www.youtube.com/watch?v=fyUlDz_PD2c * https://forumsk.wordpress.com/2015/07/31/zaemstnanecka-samosprava-rozhodne-nie-je-ziadnou-zamestnaneckou-akciovkou/ * http://ekonomickademokracia.blogspot.sk/p/zamestnanecke-samospravy.html * https://www.youtube.com/watch?v=0NVvqOEqGzM * https://www.youtube.com/watch?v=Br-6daegh-E * https://www.youtube.com/watch?v=hW7j0VlG2PM


Žiadne deformy nebudú, len rozpad EÚ! A s týmito rozprávočkami o (100 ročnom) dobiehaní západu, ktorému už verí snáď len neo-liberálny hurá kapitalistický Šulík a jeho banda oviec, choďte už láskavo do...! Západ nám nikdy nedovolí ich dobehnúť, lebo z nás chce mať len neo-kolónie, na ktorých môže krásne parazitovať!


Šulík je tiež len ovečka (liberálny fašista/psychický trockista * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html *)! On vôbec ničomu nerozumie (maximálne iba povrchne), ani tomu "voľnému" trhu * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html *, (o globálnej politike * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html *, aké miesto v nej zaujíma London ako sídlo rotšildovského judaistického globálneho banksterského klanu globálneho prediktora ani nehovoriac - tu je aj pekne-krásne a názorne vidieť, akou mizernou gramotnosťou z globálnej politiky disponujú /naši/ radoví "zas-tupci" - a takýto tupci nám tu a inde vo svete "vládnu"! - potom ale nečakajte žiadne zázraky! - ak chcete skutočne niečo vo svojich krajinách zmeniť k lepšiemu, tak musíte sami začať študovať, aby ste týmto veciam rozumeli viac než naše politické bábky/marionety a následne tých politických riadiacich kriplov vymenili! - inak sa nikdy nič nezmení! - na "spasiteľov" nečakajte! - tí nikdy neprídu!), k čomu bola sformovaná EÚ ako parciálny globalizačný projekt, ani vôbec nevie a netuší, o čo na svete (momentálne) ide! A mám dojem, že ani kopec zdejších ovečiek! Stále ešte tápem, na koho presne ten liberálny fašista/psycho-trockista vedome/podvedome maká! Vypadá to, že teraz s tým odmietavým postojom voči "kobylkám" čiastočne na európsku/nemeckú štátnu jelitu (preto je tam furt v telke - nič sa nedeje na takejto úrovni náhodne) a globálnu "elitu", a v tomto konkrétnom prípade aj na nás (to treba uznať) ale s tým jeho hurá kapitalizmom rozhodne nie, teda ani na nás, ani na globálnu "elitu", kedže tá chystá západnej buržoázne-liberálnej, t.j. kapitalistickej ideológii/"kultúre" a vlastne aj celej západnej "civilizácii" (konzumno-sexuálnej "demokracii" :DD) monumentálny epitaf! Záleží asi, ako kedy na koho maká! Je to proste taký useful...! :DD Keď sa vrátime k VB, tak pravda je taká, že London na EÚ (v podstate Nemecku) vždycky len parazitoval a nie (roz)dával! Totižto EÚ vždycky poskytovala Londonu zdrojovú stabilitu (pričom ten si vyčúrane vydobyl množstvo výnimiek - nech to tiež skúsi SR alebo ČR - to by sme videli ten kvikot, že nie sme dostatočne solidárni, pro-európsky a len ťažíme z členstva v EÚ a podobne - viď grécka alebo súčasná "kobylkárska" kríza :DD - pričom objektívna pravda = skutočnosť je taká, že západ len svinsky ťaží z bývalého východného bloku a spravil si z jeho jednotlivých krajín iba také nesebestačné montérsko-otrocké neo-kolónie v rámci jeho globálneho typu kapitalizmu), pretože London (kde je sídlo západného globálneho financizmu - sám neo-liberálny, hurá kapitalistický, "pravicový" a libertariánsky magor Šulík to v tomto videu spomenul/potvrdil - až taký hlupák asi nebude a čo to z globálnej politiky chápe) je v podstate mozog západnej (euro-atlantickej) civilizácie (a USA globálne svaly)! A keď London skutočne vystúpi z EÚ (t.j. príde o všetky benefity, ktoré mu z toho plynú), tak sám padne a následne sa to na západe zrúca jak domeček z karát kompletne a celé (úlohu novodobých frustrovaných a nespokojných revolučných /ale možno sa to bude nakoniec realizovať evolučne, kto vie - a plány často nevychádzajú ani GP, viď do značnej miery do globálnych plánov zasvätený tajtrlík GP, Trocki a jeho nohsledi, ktorí to úplne a podľa pôvodného plánu nezvládli, jak v Rusku, tak ani v západnej Európe/ trockistov v budúcnosti zahrajú GP vypiplaní /wahabistickí/ pseudo-islamisti, čierni a moslimskí prisťahovalci a dnešné "kobylky", ktorí pomôžu (ako volakedy vykorisťovaní proletári - čo sa im v minulosti nepodarilo, hoci boli do západného typu kapitalizmu začlenené niektoré sociálne /NIE SOCIALISTICKÉ!!!/ prvky) pretransformovať nenažranú konzumnú "kultúru" západu, respektíve západnú Európu /perestrojka v USA bude prebiehať trochu inak/, na viac šetrivú, v podstate sa bude jednať o akýsi typ pseudo-islamského marxizmu, aby sa oddialila globálna ekologická kríza - proste furt to isté hovno, len v inom obale a ovce tomu furt nechápu a stále skáču tak, jak ni/e/kto píska)! To ale momentálne globálna "elita" nepotrebuje, kým si nespraví poriadky s "nezbednou" US štátnou jelitou (neocons)...!

Usporiadanie sveta a štátov z hľadiska globálnej politiky
---------------------------------------------------------
Velká Británia/Anglicko (London) - Centrum koncentrace řízení globálního prediktora v současnosti.

USA - Mezinárodní četník, nástroj realizace globální politiky globálního prediktora.

Čína - Plánované, tedy správněji již ne plánované, ale částečně funkční centrum, kam je převáděno centrum řízení z Velké Británie.


Šulík je rovnaký vedomý/podvedomý politický "zas-tupec" "elít" ako všetci politici, ale vďaka svojmu (neo)liberálnemu a hurá-kapitalistickému ideologickému presvedčeniu tak 100x horší pre Slovensko a jeho (v otrockých podmienkach a za almužnu) skutočne pracujúcu väčšinu, než je Fico a Smer! Však komu by viac poslúžil s tými jeho "pravicovými", rozumej ešte viac hurá liberalizačnými a deregulačnými "deformami" - obyčajným ľuďom (t.j. väčšine), alebo špekulantským (zväčša jevrej) vlastníkom veľko-kapitálu a výrobných prostriedkov (ktorí by nás najradšej vymenili za automaty)?! Myslím si, že inteligentný človek si dokáže odpovedať aj sám! Tým netvrdím, že podmienky pre našich slovenských podnikateľov nie sú špatné! Určite sú, ale to predsa súvisí úplne s niečim iným - že sme len neo-kolónia západu, ktorému tento status vyhovuje, pretože zapredanci na Slovensku pre nich účelovo odstraňujú konkurenciu! Však to dá preboha rozum! Sa zobuďte ovce! Si myslíte, že keď zvolíte Šušulíka, že on pôjde proti nad-národného kapitálu?! To vám vážne už načisto jebe?! Ten hurá-kapitalista?! Však on pracuje vedome/podvedome na nich, tým, že je neo-liberálny magor!


Dnes už len majnstrímovým informačným poľom (ktoré vytvárajú bankstri a korporátnici a ich "ekonomickí odborníci" typu neo-liberálus Šulíkus a spol.), zmagorení debili alebo rovno platené "ekonomické prostitútky" z rôznych emerických "nemysliacich tankov", môžu tvrdiť, že mzda na Slovensku je nízka preto, lebo naša ekonomika nie je taká veľká a výkonná ako vo Švajcu a inde na západe! No tak poďme sa pozrieť na nejaké štatistiky! * https://www.youtube.com/watch?v=nlWu5MNpe4s * Teraz už aj každému debilovi musí byť jasné, že tu sakra niečo veľmi smrdí! Totižto všetky poučky a princípy neo-liberálneho pravicového a pro-kapitalistického ekonomického "katechizmu" zlyhali na plnej čiare! Slováci sú istotne pracovití a rozumní ľudia, ktorí si vyššie platy rozhodne zaslúžia! Ale...! Sú aj hodne naivní a hlúpi, čo sa týka chápania reality, sveta, prebiehajúcich procesov v ňom...! Problém je omnoho viac komplikovanejší, mnoho-úrovňový a súvisí najmä s globálnou politikou a minimálne niekoľko-stáročným stavom sveta, keď koloniálny a imperialistický západ vykorisťuje v prospech seba celý zbytok sveta! Dnes to len robí cez modernejšie ideologické ľúbezné závojíčky, ale otrokársky princíp je furt ten istý! * https://www.youtube.com/watch?v=2JJtMhXlZxM * Takže hlavný problém je v tom, že SR je kompletná, ale naozaj kompletná nesvojbytná a nesebestačná neo-kolónia (montážna hala, pracovný koncentrák), kvalitne a výkonne drúca na západný nadnárodný (zväčša jevrej) nenažraný kapitál! Takže až keď znova obnovíme náš národo-hospodársky komplex: našu výrobu, naše poľnohospodárstvo, náš priemysel, naše potravinárstvo..., tak až potom sa môžme baviť o zvyšovaní platov! Západ nám nikdy nedopraje vyššie platy! Pretože s vyššími platmi (a vlastne celkovo s dostatočným množstvom dôstojne ohodnotených pracovných príležitostí) prichádza zákonite väčšia sebestačnosť = sloboda! * https://www.youtube.com/watch?v=3KnLkRu57kc * http://blog.hlavnespravy.sk/209/ekonomicka-demokracia-ako-alternativa-ku-kapitalizmu/ * https://www.youtube.com/watch?v=hW7j0VlG2PM


Počuj ty pro-americký + Nato + EÚ "pravicový" neo-liberálny pro-LGBTI + gender a ruso-fóbny ŠaŠko zo ŠaŠkárny, s tým povalením súčasnej objektívne proti-"kobylkárskej" vlády (čo evidentne vadí regionálnej "jelite" USA, ktorá sa na Zemi posledné roky snaží rozpútať WW3) to myslíte so G/S(r)alkom a Matlákovičom nejako smrteľne vážne (aj po tom, čo vás Kali spláchnul do hajzla jak také malé zasr. deti!) ako také besné psiská utrhnuté z reťaze! Len aby vás niekto "neupratal", najlepšie na smetisko politických dejín, kam strany vášho "pravicového", t.j. hurá-kapitalistického razenia a pro-nadnárodného kapitálu už dávno patria! :DD Ak ste si vy ŠaŠovia aj s tým hlavným dvorným Matlákovičovským nestihli ešte všimnúť, tak globálna "elita" evidentne potápa USA ako svetového četníka aj s jeho Pax Americana formátom usporiadania sveta + západ a presúva svoje globálne centrum koncentrácie riadenia na východ (do Číny, JV Ázie + jasne stojí za Ruskom a jeho prezidentom V.V. Putinom)! Ďalej očividne potápa liberálny kapitalizmus ako objektívne najzločinnejší + naj-otrockejší + naj-fašistickejší systém/režim, aký tu kedy na svete bol zriadený! Tak sa ráčte spamätať chlapci, pretože pre takých kolaborantských smradov tu už onedlho nebude miesta a slovenský národ má tiež len určitú hranicu únosnosti, takže by som vám ho neradil moc dráždiť! Spamätaj sa chlape a uvedom si, o čo tu ide a komu vlastne tým ŠaŠkovaním slúžiš! V niektorých veciach máš rozumné názory, ale týmto si u mňa klesnul až na samé dno žumpy! Ak si myslíš, že po budúcich voľbách tu budeš zostavovať nejakú "pravicovú" (neo)liberálnu vládu, tak si na veľkom omyle! Slováci ťa pošlú aj s tým tvojim (neo)liberálnym (hurá-kapitalistickým) fašizmom hlboko do prdele! * https://www.youtube.com/watch?v=2JJtMhXlZxM

Korupcia nie je najväčší problém tohto národa
---------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/korupcia-nie-je-najvacsi-problem-tohto.html

Naivné predstavy niektorých ľudí na Slovensku
---------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/naivne-predstavy-niektorych-oviec-na.html


Šulíkus zase trepe, balamutí, manipuluje a zavádza ovce! Neverte tomu hlupákovi ani slovo! Vidieť, že Sulík nevie, čo to je socializmus, dokonca ani kapitalizmus! Socializmus v západnej Európe nikdy nebol (v bývalom východnom bloku len pseudo-socík), ale z počiatku liberálny ranný otrokársky kapitalizmus neskôr obohatený o sociálne prvky, aby sa nezrútil! Pretože ranný otrocký liberálny lesé-fér kapitalizmus, aký existoval na západe v polovici 19. a začiatkom 20. storočia (ktorý má tento pošahaný neo-liberálny a hurá-kapitalistický blázon za najdokonalejší vzor usporiadania, organizácie a /samo/riadenia spoločnosti na svete v celej histórii), by dnes na západe nevydržal ani týždeň a ľudia by ho zvrhli len tak by sa za ním prášilo (viď protesty vo Francúzsku v súvislosti so zmenou zákonníka práce)! Počuj Šulo: Ľudia už nechcú drieť na parazitických a vykorisťovateľských kapitalistov, dividendárov a inú cházku, pre ktorých ty naopak poslušne makáš jak päť peňazí!

Kapitalizmus dnes je! Je to zrudný systém a totálne zlyhal, keď nedokáže riešiť kolosálne problémy, ktoré sám vygeneroval
------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html

Vraj "ĽAVICA", neo-"MARXIZMUS"... - WTF?!
-----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/05/vraj-lavica-neo-marxizmus.html

Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
--------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


To je vraj ten večný údel Slováka/Slovana ako otroka, od "všemocného Pána Trhu a jeho neviditeľnej  samosato všeriešiacej Ruky", ktorých ovšem ešte doteraz nikto nikdy na vlastné oči nevidel! :DD Je jasné pre koho a čo podvedome ako užitočný idiot tento plešatý zmrd pracuje! Na zachovaní biblickej koncepcie zotročovania a vykorisťovania ľudstva, človeka človekom pomocou staro-zákonnej (deuteronomickej) "úrakovinovej" poroby v prospech jej dozorcov (judaistov) a tvorcu/admina (GP)! Šulík je iba taký úbohý nemecký "poturčenec", podvedome opovrhujúci vlastným národom, pre ktorého je SR len akýsi štát (ekonomický objekt určený k drancovaniu vlastníkmi nad-národného kapitálu a výrobných prostriedkov) a nie vlasť! Je to odporná ne-ľudská kikina! Pozor na neho farizeja a celú jeho SaSanku! Šulík je len taká veľkohubá meédiálna návnada pre liberálne/libertariánsko a pravicovo zmýšľajúcich hlupákov, ktorý berú svoj vlastný štát za nejakého nepriateľa; a SaSanka zase pascou! Tento hnusný liberálny kolaborant nemôže priniesť slovenskej väčšine nič pozitívneho!


Už dávno existujú funkčné koncepcie/modely (narozdiel od tej v praxi nefunkčnej teoretickej báchorky o "neviditeľnej vše-riešiacej ruke trhu dogmatických liberálov) na rozumné, spravodlivé a motivačné ohodnotenie zamestnancov (na tých istých alebo rôznych postoch), aj na čiastočné štátne plánovanie, čo sa týka správne a spravodlivo nastavených hlavných parametrov zmiešanej ekonomiky/trhu! Už boľševici v ZSSR za Stalina tieto modely zavádzali do praxe a fungovali! Šulík ani iní zástanci klasickej liberálnej ekonómie vám samozrejme o nich nepovedia (lebo zrejme o nich ani nevedia - v hlave majú totiž už naveky vypálené len liberálne-ekonomické dogmy, ktoré oni už vôbec neprehodnocujú a nepozorujú, či vôbec fungujú v praxi, ako to pre zmenu robia zdraví ľudia - Šulík je dogmatik, rovnako ako tí veriaci "V" ich pseudo-boha)!

Silne doporučujem si prečítať!

Systém Zvýšení účinnosti hospodářství (ZUH) ve stalinské epoše
--------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/system-zvyseni-ucinnosti-hospodarstvi-zuh-ve-stalinske-epose/

Alexandr Samsonov: Pogrom na nestátní podnikání přišel až s Chruščovem
-------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem/

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1303/alexandr-samsonov-pogrom-na-nestatni-podnikani-prisel-az-s-chruscovem

A bonbónik na záver, aký boli skutoční/praví boľševici (hoci niektorí uvažovali v mantineloch marxizmu) múdri ľudia!

Za co nenávidí Stalina a Beriju
-------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/za-co-nenavidi-stalina-a-beriju/


No tak Sulík je proste vymytý a zažratý (ekonomický) pravičiar a libertarián, ktorý sa tej hurá-kapitalistickej a neo-liberálnej dogmatickej mantry nikdy nevzdá! To jeho presvedčenie o tom, že kapitalizmus = sloboda (a solidarita :DD) (čo očividne v praxi nefunguje) má až nadosmrti! S tým už nikto nič nenarobí!


Šulík pre mňa nebol nikdy žiadnou nádejou, pretože ja narozdiel od oviec viem, čo je to politika, ako funguje, čo sú to tradičné ojeb strany a politici, jak je Šulda a spol., ktorí skutočnú podstatu problémov len zamlčiavajú tými svojimi naučenými sračkami! Niet sa im ani moc čo diviť, keďže niektorí poctiví politici by aj chceli, ale boja sa povedať pravdu na plnú hubu z pochopiteľných dôvodov!


V Nemecku majú taký soc. systém (podľa mňa optimálny), aký si domáci vytvorili! To, že si tam potom nelogicky nasúkali negrov a mohamedánov, ktorým sa pracovať nechce (zato domáci aj napriek slušnej soc. sieti s pracovaním evidentne nemajú problém), to je už iný problém! Pravdepodobne sa budú musieť Nemci v blízkej budúcnosti vzdať niektorých svojich tvrde vydrených výdobytkov a mám zlé tušenie, že nielen v soc. oblasti! Kto chce kam...!


Použijem opačnú logiku! Minimálna mzda by mala byť taká, aby motivovala ľudí pracovať! Súhlasíš?!


Predpokladám, že som narazil na pravicového šulíkovského (neo)liberálneho/libertariánskeho, "satanistu" (táto pa-teória je už dnes dávno prekonaná a zastaraná a každý normálny človek vidí, čo za nespravodlivosti napáchala!), takže už končí veškerá sranda a rozumná ne-dogmatická debata! Vzhľadom na to budem veľmi stručný! Nemožno porovnávať vďaka parazitizmu a imperializmu na zvyšku sveta vyspelý západ so zámerne pro-západnými kolaborantami a rezidentami (ktorí nechránia našich domácich podnikateľov a zamestnávateľov, ako je naopak bežné na západe, kde si tie svine svoj domáci trh chránia a nám idiotom nanucujú neo-liberalizmus!) zdeformovaným prostredím v bývalom východnom bloku! To za 1.! Za 2., ak aj nemajú vo Švajcu (pozor! - je to sídlo globálnej "elity"! - preto tak skvelý brloh!) minimálnu mzdu (ale zase možno majú slušné životné minimum - neviem, čo ale zas nie je až tak podstatné), tak zase majú vynikajúcu/dôstojnú sociálnu sieť a primerané reálne platy, takže min. mzdu defakto ani nepotrebujú (rovnako ako ani napríklad v škandinávskych kapitalistických krajinách s výraznými sociálnymi prvkami - pozor!, nie socialistickými! - treba pozrieť do slovníka, ak nevieme, čo to je socializmus)! U nás je naopak minimálna mzda nevyhnutné opatrenie vzhľadom na mizerné platy, zabezpčujúce to, že tento národ ešte nevykapal a jej zrušenie by malo pre nás nedozerné následky! Keby boli na Slovensku rovnako dôstojné platy ako na západe (aspoň polovičné) a z ľudského hľadiska vyhovujúcejšie pracovné miesta (to znamená žiadne 3 smeny, nočné, soboty, víkendy, sviatky, 10-12 hodinová + nadčasy otrocká a robotia drina o 3 pohyboch v novodobých zahraničných pracovných koncentrákoch), tak by tu bola tiež pomerne nízka nezamestnanosť podobne ako na západe! A ako robotník, ktorý sa v tomto prostredí dlho pohybuje a má reálne skúsenosti z praxe (nie vycucané z prsta jak 3. sektorový platený potkan s na zákazku urobenými prieskumami a štatistikami, alebo od reality odpojený šulíkovec vyznávajúci teórie o "neviditeľných samosato božích rúkách" trhu!), viem, že kopec cigáňov je schopných normálne pracovať! Len potrebujú primeranú a dôstojnú platovú motiváciu, rovnako ako aj bieli Slováci, ktorí vedeli vždy pracovať (neviem, o akej neochote Slovákov pracovať to tu drístaš)! Za takéto almužne, aké sú na Slovensku vyplácané, je veľmi ťažké sa premôcť a ísť pracovať! To je jak za trest! A na záver ešte poviem: Nalejme si čistého vína, NZP už klope na dvere, čo vyrieši kopec problémov s neprehľadnými daňami aj soc. sieťami! Len sa bude musieť rozumne nadimenzovať jeho výška s ohľadom na životnú úroveň a výkon ekonomiky na Slovensku! Bol by som za pomer 300 euro NZP ku 700 euro plat v čistom (reálne asi len 200 ku 450) a väčšina ľudí by stále bola ochotná pracovať, pokiaľ by samozrejme fungoval aj seriózny/solídny systém rekvalifikácií a externého vzdelávania (nie tá fraška, čo je dnes), keďže pravda je taká, že nízko a možno aj stredne kvalifikovanej práce bude na svete z roka na rok čoraz viac ubúdať v dôsledku neustále agresívne postupujúcej robotizácie a automatizácie výroby a kto bude chcieť pracovať, bude sa musieť zákonite samo-vzdelávať! Ale rozhodne nemožno očakávať, že všetci budú "ajtíčkári", vedci alebo konštruktéri, lebo k takejto práci má predpoklady len veľmi malá časť celej populácie! "Robošov" bude vždy väčšina!


Tvoj problém je, že ty (zámerne?) obchádzaš meritum problémov súčasného srabu SR, čo nie je ani korupcia (na západe je v skutočnosti ešte väčšia a pemakanejšia), vysávanie štánej kasy, politické škriepky - len divadlo, zbytočné výdavky štátu = len udržovanie kapitalizmu, ktorý už dávno zlyhal, pri živote, atď. (tým netvrdím, že aj toto netreba riešiť, ale popravde jedná sa len o následky konkrétnych príčin)! Príčina srabu spočíva v neo-koloniálnom stave tohto štátu (skôr súkromnej korporácii s akcionármi na západe), keď takmer všetko, čo sa tu vyrobí a zarobí, ide von a statky, ktoré by sme si mohli vyrobiť sami, ako za socializmu, nezmyselne dovážame a potom naši ľudia nemajú kde pracovať v dôsledku absencie výrobných podnikov, kde by sa mohla zamestnať veľká časť nízko a stredne kvalifikovanej pracovnej sily! Takže tie otázky pokladaj napr. ľuďom tvojho razenia a pravicovo-kapitalistického zmýšľania, neo-liberálom, alebo "pravici"-"ľavici", súčasným štandardným stranám, našim bigotným ekonómom veriacim na "samosato" teóriu "neviditeľnej ruky" trhu, respektíve kompetentným ľuďom a nie mne (my 2 tu nič nevyriešime)! Ja som už na inej úrovni chápania objektívnej reality, mimo čierno-biely začarovaný "pravica vs. ľavica" kruh, z ktorého niet úniku a už neriešim ako volakedy zbytočné nič neriešiace žabomyšie kraviny ako napríklad meédiálne/divadelné hašterenie "zas-tupcov" pred ovcami, ktoré len odvádzajú pozornosť od merita vecí a hlavných príčin problémov! Z toho som už našťastie vyrástol! Ja som principiálne proti kapitalizmu a súkromnému vlastníctvu väčšiny súkromných prostriedkov (ktoré paradoxne akurát bráni v skutočnom a morálnom rozvoji človeka) a majetku/kapitálu (ktorý by mal patriť všetkým ľuďom daného štátu: pôda, voda, lesy, polia...), hoci v primeranej miere nemám problém so súkromným trhom ako jedným zo stimulov zdravého rozvoja spoločnosti a človeka! A láskavo sem nepleť nejaký 0,1% menšinový IT segment ekonomiky/hospodárstva, keď tu 90% bežného národa (skutočne a poctivo pracujúcej väčšiny) žije od výplaty k výplate a pritom drú jak také kone za almužnu! Ja chcem tento objektívne krypto-fašistický (proti-ľudský) režim nahradiť lepším a spravodlivejším z hľadiska väčšiny a nie parazitickej menšiny! Aby si aspoň čiastočne pochopil o čom tu hovorím, tak si naštuduj toto!

Riešenie dneška, keď vyriešime "kobylky" - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov
-------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Samozrejme že tu chýbajú aj niektorí odborníci a kvalifikovaní ľudia, keďže bol celý náš priemysel po tzv. "revolúcii" účelovo zničený, aby západ nemal konkurenciu a mohol na nás parazitovať len ako na lacnej pracovnej sile o "5 pohyboch" a konzumných ovciach a mohol tak sem dovážať svoje sračky! (Zase len obchádzaš objektívne príčiny srabu Slovákov!) Takže je pochopiteľné, že keď sa zlikvidujú určité segmenty hospodárstva, priemyslu, výroby a výskumu za účelom dovozu zo zahraničia, tak s nimi zakapú aj odborníci a kvalifikovaní zamestnanci, ktorých už nie je treba! Zapni už mozog prekrista, lebo mi len pripadáš ako nejaký blbec, ktorý stále ukazuje, ako to nejde, ako je všetko na nič, miesto toho, aby sa snažil prísť na to, ako to napraviť, alebo si len platený pro-systémový trol! My musíme ako národ začať odznova vybudovať náš celý národo-hospodársky komplex ako za socializmu, inak zostaneme len kolónia s pár šťastlivcami (ako si ty - všetci ale nemôžme byť neprodukujúci "ajtíčkári"! - niekto musí aj makať vo výrobe a vytvárať skutočné hodnoty, aby si mal napr. čo žrať a do čoho sa obliecť, že?! - z ARMu, ktorý dnes už vlastní Čína sa nenažerieme!) a 90% otrokov! Toto ja kategoricky odmietam! Slováci sú schopní, rozumní a pracovití národ!


1. Myslím si, že väčšina ľudí sa naučí dostatočne obsluhovať (nemyslím programovať výrobné programy) bežné CNC zariadenia do 3 mesiacov! To platí v podstate o skoro každej bežnej práci! Takže tu láskavo nezachádzaj do nejakých nezmyselných extrémov! Jasné, že programovať v C++ sa vo večernej škole nenaučíš! V škole ťa ale beztak všetko nenaučia a preto zamestnávatelia musia mať sami ochotu zaškoliť si svojich zamestnancov! To samozrejme v tejto rannej forme kapitalizmu na Slovensku nehrozí, keďže každý chce čo najväčší zisk hneď a zabúda sa na vyššie a ušľachtilejšie celo-spoločenské, osobné a životné ciele!

2. Nemusíme na všetku prácu využívať stroje/automaty a moderné technológie - to nie je nikde napísané!!! Keď budú takmer všetko robiť stroje, tak budeš musieť vymyslieť, čo z ostatnými povedzme 75% ľuďmi v spoločnosti! Tu sa javí ako správna a veľmi sľubná voľba NZP!

3. Aby zo Slovenska neodchádzali vyštudovaní ľudia a odborníci a tiež aj obyčajní robotníci alebo remeselníci, ktorí by tu inak skapali od hladu, pretože sa nemajú kde zamestnať (a pritom, kde sa len na Slovensku pozrieš, všade treba volačo robiť! - tu je práce toľko, že až!!!) musí sa na Slovensku celkovo zdvihnúť životná úroveň a tiež aj podmienky pre samotných odborníkov! To ale prirodzene cez liberálny kapitalizmus, ktorý z nás objektívne spravil otrockú neo-kolóniu, ako tu máme možnosť vidieť za posledných 26 rokov, nehrozí! Treba ísť na to inak! BTW: Len v takom USA, čo som čítal nejaké prieskumy, až vyše 30% mladých ľudí odmieta kapitalizmus a súhlasia s nejakým typom socializmu pre 21. storočie! Kapitalizmus je cesta do pekla!


Už si ma načisto presvedčil, že si len idiot s mozgom zajatým v pravicových (neo)liberálnych dogmách a stereotypoch, ktoré v praxi totálne zlyhali a v dnešnom svete už nedokážu riešiť globálne problémy ľudstva, ktoré sami, vrátane anti-ľudského liberálneho kapitalizmu nasekali!

1. Slovensko je z hľadiska výroby potravín nesebestačná kolónia! Len okolo 50% potravín sa vyrobí doma! To sa ti zdá ako dostatočné množstvo?! Však ty len táraš pičoviny!

2. Slovensko v optimálnom prípade by okrem niektorých surovín, energií a sofistikovanejších technológií nemuselo dovážať takmer nič (podobne ako za socializmu) a tak malá krajina akou je Slovensko nemôže byť nikdy tak veľkým vývozným tigrom ako napr. Nemecko, iba v primeranej miere, ktorá je pre nás nevyhnutná z hľadiska prežitia štátu/národa! Extrémny vývoz, keď sa z väčšiny krajín stávajú len exportné kolónie v rukách západných nenažraných hajzlov, zatiaľ čo domáci otroci doslova hladujú, je možná iba v tomto jebnutom kapitalizme, kde ide primárne o zisk a nie vyšší princíp! Každá krajina si musí v 1.rade vyrobiť toľko, aby čo najviac, ako sa len dá, pokryla demografické potreby svojich ľudí a až potom môže rozmýšľať o ďalších veciach! A ak má ešte k tomu všetkému aj dostatok surovín na vývoz ako napr. Rusko, alebo v niečom vyniká, tak len dobre pre nich! Správna miera! To by mala byť téza každého človeka aj národo-hospodára!


Ty si dobrý komediant! Problém je v tých (neo)liberálnych stereotypoch zažratých v tvojej hlave, ako som ti už naznačil a preto nedokážeš pochopiť ani základnú myšlienku mojich príspevkov! Skúsim ti to ešte posledný krát napísať po lopate! Za socializmu sme si vyrábali takmer všetko sami a boli sme okrem niektorých surovín takmer sebestačným štátom/národom! Ak už ani z tohto nepochopíš, čo mám na mysli, tak zbohom!


Ako som hovoril na začiatku! S (neo)liberálnym extrémistom a dogmatikom nemá zmysel viesť debatu! Z jeho strany to je len samý hysterický a extrémistický (v zmysle, že všetko zbytočne ženie do extrému) štek!

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. - Knihy
----------------------------------
Zaujímavé knihy o tom, ako bolo slovensko a jeho obyvatelia skolonizovaní, zotročení a zdegenerovaní za posledných 25 rokov od tzv. "nežnej revolúcie"! Totálna hrôza!

http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47

Odporúčam túto knihu:

Víťazstvo „demokracie“ po 25 rokoch. Komunistický zázrak vs BoPKoTi - slovensko je totálna kolónia a slováci totálni zdegenerovaní otroci vo "svojej" krajine!
------------------------------------------------------------------
http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=mdownload&id=26


Presne! Je to len taký typický (neo)-liberálny fašista aplikujúci sociálny darwinizmus, ktorému je väčšina ľudí naprosto ukradnutá!


Pozerám, že na Slovensku stále pretrváva nejaká SaSka mánia! Takto by sme sa mohli dočkať aj tej Šulíkovej paródie na základný príjem v podobe jeho odvodového "bonusu", na ktorom tak "tvrde" zo 10, či koľko rokov makal, aby zabešteloval svojim bohatým kumpánom ešte luxustnejší život! Ja viem, že podnikateľské prostredie na SR je nutné bezpodmienečne zlepšiť (treba ale poznať aj príčiny, prečo je už 26 rokov také, aké je! /mnohí podnikatelia hovoria, že za Mečiara bolo doteraz najlepšie/ - nie: lebo Fico, ale: lebo západný nad-národný jevrej kapitál, ktorý nechce konkurenciu z východu a jeho poskoci na SR!), ale voľbou (neo)liberálnych fašistov sa predsa malým a stredným slovenským podnikateľom, živnostníkom a zamestnávateľom na SR nepomôže, ale ešte viac uškodí, lebo Šulík, ktorý má v tej jeho zmagorenej liberálne ekonomickej a hurá kapitalistickej zadogmovanej gebuli len ekonomiku a prachy, jeho akože pravicovými liberalizačnými a deregulačnými deformami dá zahraničnému nad-národnému kapitálu ešte väčšiu moc a tí sa s nejakými slovenskými živnostníkmi maznať nebudú! Toto si uvedomte, vy idioti živnostníci! To už radšej voľte ĽSNS! Takéto strany ako SaS (/neo/liberáli + 3. sektoroví podkani z mimovládok, US ambasády a kadejakých pochybných "demokratizačných" inštitútov = podpindosníci) a Oľano (the same shit), keď nebudú mať viac jak 5%, tak už si začnem myslieť, že Slovensko ide lepším smerom a ovce už začínajú viac premýšľať sedliackym rozumom!


Šulík je len (neo)liberálny a pravicovo ekonomický magor, praktizujúci fašistickú prax, jak v inej veci (videu) hovoril Rudo Vaský! A Šulík evidentne pracuje len na tú úzku skupinu boháčov - parazitov, vykorisťovateľov a špekulantov, ktorým samozrejme nejde o blaho celej spoločnosti, ale len o svoje vlastné, s čím sa ani on sám netají, len používa iné slová ako: kapitalisti a podnikatelia, miesto otrokári, paraziti a vykoristovatelia!

Každá strana a vláda je (a vždy bola) v tejto akože "demokracii" krypto-fašistická všade na svete, preboha, sa už zobuď! Ide len o to, že "ako veľa"! * http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html

Fico má úplne iný sveto-názor než Šulík, rovnakí sú iba v tom, že musia počúvať v rámci vyššími hierarchiami stanovených mantineloch, hoci Fico balansuje a manévruje v rámci slovenských a globálnych okolností v prospech celého národa, jak len môže, to Šulík sa ani netají tým, za koho v skutočnosti kope (kapitál), a čo si myslí o poctivo pracujúcej väčšine, ktorú má len za obyčajnú chátru, tak už to mňa konečne nehraj ty HS platený troll!


Sa zobuď človeče! Tento debilný názor by si mohol tvrdiť vtedy, keby Slováci mali zo 2000-3000 eurové platy jak rozmazlení frackovia na západe a nie teraz, keď tu má väčšina od 350-450 euro v čistom reálny plat a musí krchať od výplaty k výplate! Na Slovensku už mala byť dávno minimálna mzda aspoň na úrovni 700 euro a základný príjem 200 euro v čistom! Z toho by sa už dalo v týchto podmienkach celkom dôstojne vyžiť! A s tými vecami, že si údajne na pracáku a vyžiješ z tej almužnej 61,60, máš vraj 2 univerzity (podľa toho, akým spôsobom píšeš, to vypadá, že nemáš ani základku!), byt a stravu choď vieš kde! (Teba živia skôr vlastní fotrovci!) Väčšina ľudí nemieni žiť jak zver, nemať ani na tie najzákladnejšie ľudské potreby, aby mohli žiť dôstojne ako ľudia a osobne rásť! Takže je úplne pochopiteľne, že sú frustrovaní z ich nízkych platov a chceli by navýšiť, aby si mohli kupovať viac vecí, čo sa im nedá až tak moc zazlievať, keďže vyrástli a žijú v materialisticko-konzumnom a kapitalistickom (zisk/zlaté teľa je tu bohom) systéme/svete, ktorý je postavený na biblickej úžernícko-otrokárskej a davo-"elitárnej" koncepcii globalizácie, ktorá na západe stvorila aj túto extrémnu (v niektorých prípadoch až zbytočnú) a Matku Zem enormne zaťažujúcu/vyčerpávajúcu technosféru a konzum, v dôsledku nutnosti platenia úrokov ľuďmi, globálnej fina(n)cistickej mafii (všetci veľmi dobre vedia, o koho sa jedná, len sa to normálne nesmie nahlas povedať)! A keď sa vrátim na Slovensko, tak isteže tu existuje aj zopár ľudí, čo sa majú celkom dobre a furt fňukajú! To je ale len pomerne úzka kasta šťastlivcov v celej republike (zopár % z celého národa), niečo ako: doktori, právnici, štátni úradníci, ITečkári, niektorí (hej)podnikatelia - zdierači, možno niektorí živnostníci...! Takže nepaušalizuj! A s tým kapitalizmom máš určite pravdu, že je to dlhodobo neudržateľný systém (organizácia spoločnosti), hlavne z hľadiska ekológie! To vie dnes snáď už každý, teda okrem takých hlupákov, jak je Šulík a jemu podobných ekonomických (neo)liberálov!


Jasné Šulík, už len podpindos Junker môže za celú EÚ, za to aká je a čo robí! Kedy už konečne prestaneš klamať ako prašivý pes a hovoriť objektívnu pravdu (aspoň sa k nej snažiť približovať), aká v skutočnosti je?! Že Junker (v podstate všetci politici) je len bábka, obyčajný "zas-tupec", ako si aj ty, a že za celou EÚ ako globálnym (parciálnym) projektom už stoja od začiatku vyššie kruhy, ich záujmy a ten tvoj voľno-tržný nad-národný kapitál, cez ktorý ju ovládajú?! Tý jeden farizej alebo hlupák!

Globálna pyramída moci
----------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html


A ty kopeš za ktorý klan Šulík?! Za jevrej-anglo-saský nad-národný kapitál?! Chceš svojim pravicovo-(neo)liberálno-libertariánskym ovciam nakukať, že ty si slobodný "zas-tupec"?! Hahahahahahahaha...! Kto sa vyzná do (globálnej) politiky, riadenia sociál. super-systémov a ľudského spotrebného bio-materiálu, ten vie, že si len populistický a neschopný diletant-okakávač, ktorý to so Slovenskom a jeho väčšinou vôbec nemyslí dobre!


Žiadny "zas-tupec" (ani ten morálnejší a schopnejší - a psychický trockista Šulík, ktorý jedno hlása a druhé presadzuje, už vonkoncom!) nedokáže v západnej neo-kolónii robiť zázraky a vždy bude len viac-menej rezidentom západných a nad-národných páničkov a ich otvorených alebo skrytých egoistických záujmov! Jeho pole pôsobnosti a reálna moc budú vždy podmienené najmä úrovňou chápania daného národa v priemere! Budíček!!! Na súčasné problémy spoločnosti treba ísť úplne inak! Berte knihy do rúk miesto vysedávania po krčmách... a učiť sa, učiť sa...! Aj Lenin to hovoril a mal sakra recht! Potom aj Stalin tvrdil, že kvalitné kádre sú alfou a omegou každého štátu, ktorý chce byť suverénny nielen na papieri, ale aj de-facto! Boľševici v Rusku, keď chceli riadiť štát, museli sa rovnako začať učiť!

Slovensko nie je na tom až tak zle, ako sa nám to neustále a zo všetkých strán snažia nahovárať "naše" lživé a propagandistické pro-západné žido-meédiá, ktoré zámerne poukazujú len na problémy Slovenska (samozrejme bez vysvetlenia kauzálnosti) a oprávnenú západnú kritiku naopak svinským krokom obchádzajú, západ lživo zbožťujú a predkladajú nám ho za vzor hodný nasledovania (v skutočnosti sa jedná iba o pseudo-vzor)! Niektoré (paradoxne aj západné) krajiny sú na tom výrazne horšie než Slovensko (prebieha v nich otvorená a rýchla genocída), tak sa spamätajte bratia a sestry - v podstate každá revolúcia priniesla pre obyčajných ľudí / pracujúcu väčšinu (minimálne na začiatku - ok, západ po buržoáznej revolúcii, hoci až neskôr po nej, až po WW2 zažil slušný blahobyt, ale najprv si tiež museli prejsť brutálnym ne-ľudským ranným otrokárskym kapitalizmom) len biedu (srab a neštovice) a utrpenie (viď Usrajina, čiastočne aj Sýria, Lýbia...) - revolúcia nič nerieši a ani voľba kadejakých pochybných hurá strán odpojených od reality! Smer a jeho vlády vždy viedli a vedú Slovensko najlepším možným spôsobom vzhľadom na lokálne a globálne podmienky, reálny status a možnosti Slovenska a vzhľadom na úroveň chápania a morálky jeho ovčanov v priemere! Vďaka Smeru je tu dlhodobo stabilné politické prostredie, ktoré je základom a hlavným predpokladom pozitívneho rozvoja každej spoločnosti! Toť objektívna pravda/skutočnosť! Tu reálne pomôže len revolúcia v myslení ľudí a až potom sa postupne začne meniť aj politické prostredie: strany, politici, ich prístup, ľudia budú vytvárať nové strany; budú vstupovať ako členovia do tých starých, aby v nich rozriedili blbcov a špinavcov...! Proste Zákon! Tak nebláznite a radšej pracujte na sebe, aby ste vedeli adekvátne zareagovať na budúce celo-spoločenské úlohy a problémy, pred ktorými budete stáť!

Slováci si musia vybrať: buď strpia Smer a jeho štandardnú korupciu v rámci parlamentnej davo-kracie a kapitalizmu (situácia u nás nie je zas až tak zlá, jak sa nám to snažia všemožne namluviť kadejaké press-titútky platené západným/nad-národným jevrej kapitálom - sú aj horšie krajiny než tá naša!), ktorá je +- všade na svete, aj na tom "božskom" západe (ešte vo väčšej miere, len je sofistikovanejšia, alebo zakamuflovaná za lobing a podobné šikovné eufemizmy) a pôjdu skôr postupnou - evolučnou cestou zmien spoločnosti, hlavne na poli zvyšovania si svojej úrovne chápania reality a morálky (proste cestou seba-zdokonaľovania), alebo budú znova ako hlupáci experimentovať s (neo)liberálnou "pravicou" (viac-menej sa jedná len o marketingový názov) ako v 98. a tá bude následne experimentovať cez kadejaké pravicové deformy s nimi! A na Kotlebíčka-ĽSNS radšej ihneď zabudnite, tí aj keby sa dostali do vlády s 20% hlasov získaných vo voľbách, tak beztak nič nespravia (max. nejaké jalové kozmetické úpravy schátralej fasády) - systém je kvalitne pozichrovaný a ĽSNS ani nemá dostatok kompetentných kádrov (ich morálku nehajme stranou - nepoznám tých ľudí osobne - ale obecne platí, že politici sú len odrazom národa, ktorému vládnu), aby vymenila tie dosavadné z časti skorumpované!

Čo sa týka nejakej bližšej spolupráce Smeru a ĽSNS, tak to dnes a v súčasných podmienkach môže očakávať len totálne naivný polit. análFabet! Smer a Fico by si tým podpísali okamžitý polit. rozsudok smrti (stratili by všetkých doterajších polit. partnerov) a spôsobili tak obrovskú polit. nestabilitu v krajine! Ono, ja si ani neviem celkom dobre predstaviť situáciu, ako by ĽSNS s Kotlebom mohla s niekým zo Smeru, napr. s Ficom, ktorého neustále za všetko možné aj nemožné kritizujú ako malé dzeci, spolupracovať, keď ĽSNS je taká typická fašistická strana, v zmysle, že iba seba samých pokladajú za tú jedinú správnu, kompetentnú a morálnu politickú silu na Slovensku (a tak ju berú aj jej polit. negramotní voliči), ktorá môže riešiť / ktorá má výsostné právo riešiť aktuálne úlohy a problémy tohto národa (spoločnosti)! Oni sami seba už pred voľbami vyčlenili a izolovali zo štandardného polit. spektra a tak nemajú žiadnych reálnych polit. partnerov (teda aspoň ja o nich neviem)!

Ohľadne Smeru a LGBTI sa patrí povedať, že Smer pre túto komunitu urobil reálne veľmi málo, za čo mu patrí pochvala (a samozrejme tiež aj schytaná kritika zo strany meédií a mimoSektorákov) - vidieť, že je tam stále rozumná väčšina! Tak už konečne prestaňte vy katolícke/biblické vymyté ovečky neustále vykrikovať to vaše obľubené slovko neo-"marxizmus", ktorému ani poriadne nechápate!

Áno, klanovo-korporatívne záujm. skupiny si cez Smer a rovnako aj OSTATNÉ polit. strany dosadzujú svojich "zas-tupcov", ktorí pracujú na korporátnu politiku príslušného klanu a jeho skryté egoistické záujmy! Neviem, čo sa tak tomu čuduješ ako malé decko, ktoré si 1.x vo svojom živote zaplo správy, keď to je všade na celom svete, aj na tom "skvelom" západe a len tak skoro sa to nezmení! Je to o morálke a chápaní ľudí v priemere! Keď jednotlivé klany alebo klan usúdi(a), že Smer ako ich nástroj už pre nich nebude dostatočne efektívny, tak si proste vytvori(a) nový - "lepší" programovo-adaptabilný modul (= polit. stranu)! Z tvojej strany je to len také klasické mlátenie prázdnej slamy, proste jalová aktivita bez ponúknutej reálnej - a hlavne lepšej alternatívy! Proste bojuješ na nesprávnom mieste a nevhodnými prostriedkami (ako ten pouličný aktivista V. Pavlík)! Pusti si radšej večerníček mojko a do dospelých záležitostí - politiky sa nefušuj, lebo si každému iba na smiech ty debo (nomen-omen)! :DD


Celá SaSka je len aktivistický sérešnícky výber, lapajúci hlupákov na lep - Šulíka, pričom to je tiež iba (neo)liberálny fašista hlavne v ekonomickom smere! Ja sa ozaj čudujem, keré kone môžu ten odpad (jevrej nástroj) voliť! :DD


Čo sa týka témy kobyliek, tak môžem so Sulíkom súhlasiť. Predniesol objektívne a pragmatické argumenty na tie trápne západné výhovorky a lži. Slovensko a celý východný blok niekoľko-násobne stratili a naďalej tratia než získali, kvôli účelovému rozbitiu socializmu a vstupu do EÚ. Nemci nech radšej o euro-fondoch držia huby! Môžu nám jedine ďakovať, že drieme na ich vysokú životnú úroveň (rozprávkové platy) ako otroci za pár šupek a že si takto na úkor nás mohli spolu s ostatnými ukonzumovanými a zhedonizovanými degenerátmi z bohatej časti západnej Európy o ďalších zhruba 30 rokov predĺžiť svoj život v luxuse a prepichu! Toto je ten "solidárny", správne parazitický a vykorisťovateľský spôsob prežívania západu na úkor iných - celého sveta!


Pán Sulík nepovie celú pravdu, kto za tým stojí a čo chce (ani prečo ho tak často a kto, pozývajú do nemeckej tv), lebo je na vedomej/podvedomej úrovni jedným z nich (proste ako užitočný...)! Nestabilná "pravicová" vláda (Penta, SME, 3. sektoroví potkani platení z poza Atlantiku a blavácki yntoši, Lipštejn; decko, šialenec a anti-ficovský Matlákovič...) aj s jej (Sulíkovými) deformami je pre Slovensko len rýchlejšou cestou do pekla, než "ľavicová" Smerácka, o čosi stabilnejšia! Tiež je potrebné pozrieť sa na možné prepojenie "pravice" na emerickú ambasádu vzhľadom na to, čo dnes vo svete USS "jelita" vystrája! Ovce pána Sulíka, vyznávajúceho (neo)liberálne-fašistickú ideológiu, ničomu nechápu! Trošku popátrajte v tom, kto stojí za týmito liberálnymi ideológiami (neo-liberálna frídmenovská ekonomika, lgbti + gender alebo multi-kulti) a prečo, ktoré váš gurú (a jeho SaSka) ako posadnutý biorobot tak vehementne presadzuje! Samozrejme, že "liberálny" kapitalizmus bez kurately "neviditeľnej ruky" klanovo-korporatívnych záujmových skupín, monopolov, kartelov a ich zas-tupcov v politike a inde; alebo bez zákulisných machinácií, nie je možný! To vám už ale zástanca tlupo-"elitarizmu", parazitizmu, vykorisťovania a otroctva kapitálu, herr Sulík (podľa ktorého filozofie života majú svetu vládnuť výlučne len vlastníci kapitálu a výrobných prostriedkov a zamestnanci len poslušne otročiť) nepovie a namiesto toho vám bude doslova prisahať, že on to bude robiť lepšie, aj menej kradnúť, alebo že jeho stoličku nikto nevlastní! Ovce! :DD Ak už vám tieto "voľby" neotvorili oči, ktoré demonštrovali v plnej svojej nahote a kráse, kto že sa to tunáka po novembri na Slovensku dostal k majetkom (vplyvné judaistické rodiny/klany) a v skutočnosti vládne a ťahá za nitky (politici to rozhodne nie sú) a že celé politické spektrum, okrem Kotlebu, je totálne pod nadvládou tunajšej oligarchie - bielych koňov/správcov západu (na báze klanovo-korporatívneho riadenia spoločnosti), tak už vám nieto vážne pomoci! Samozrejme, že čo sa týka názorov pána Sulíka na dnešnú (zámerne vyvolanú) "kobylkársku" krízu, tak s nimi plne súhlasím! V ďalšom (ekonomickej oblasti, kultúrnom liberalizme...) už menej, až k 0 (v morálnom liberalizme)! Bohužiaľ ovce v Nemecku a inde na západe boli zatiahnuté do velice nepekného už desiatky rokov trvajúceho sociálneho multi-kulti experimentu ("žartu", taviaceho kotla národov, kde patria aj ideológie ako lgbti + gender, ktoré SaSka reprezentuje a tak markantne presadzuje), nenápadne a pomaly smerujúceho k ich čiastočnej alebo úplnej (auto)genocíde! A zhubný globálny liberálne-kapitalistický projekt vo svete vo všetkých jeho podobách, ako dlhodobo neudržateľný a nefunkčný model usporiadania, organizácie a RIADENIA spoločnosti, musí byť tiež demontovaný, pretože v súčasnej podobe vedie k nevyhnutnej globálnej katastrofe! O tom už bolo dávno rozhodnuté na najvyšších úrovniach globálnej mocenskej pyramídy a nič s tým nespraví ani pán Sulík, ako obdivovateľ jeho libertariánskeho gurúa Frídmena! Je to v záujme celého ľudstva!

Opakovanie je matkou múdrosti
-----------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/opakovanie-je-matkou-mudrosti.html


Západ nikdy nedovolí bývalému východnému bloku, aby ich ten dohnal! Slovensko je dnes len nesvojbytná a nesebestačná neo-kolónia vyciciavaná západom a EÚ, kde sa účelovo po novembri zlikvidoval celý slovenský národo-hospodársky komplex, ktorý sme tu my a naši fotrovia za "socializmu" krvopotne vybudovali! Bude trvať ďalších 25 rokov, kým to dáme znova všetko do poriadku a až potom môžme pomýšľať na nejaké základné príjmy a podobne! V liberálnom hurá kapitalizme, ktorý tak herr Sulík pretláča, to samozrejme nepôjde! Pôjde to iba s poriadnym premyslený národným plánom!


No aspoň tu nebude môcť Sulík zavádzať tie jeho "úžasné" akože "pravicové" deformy typu "odvodový bonus"...! :DD A v Bruseli môže aspoň zase hlasovať za TTIP, TISA... ako poslušný emerický poskok (agent?) a možno aj za lgbti + gender! :DD


Sulík nadáva na náš štát/krajinu, ktorú vybudovali naši fotrovia a matere (hlavne za "socializmu"), ako by to bol nejaký náš nepriateľ! Náš štát nie je našim nepriateľom, je to predsa naše národné dedičstvo, bez ktorého sme v totálnom háji! Našimi skutočnými nepriateľmi sú slovenské politické zapredané kolaborantské a zradcovské etablované kádre, presne ako aj Sulík, ktorý je schopný predať našu krajinu západu skrze jeho pošahanú a nerozumnú "ekonomiku" otvorených dverí, keď dostane od nadnárodného jevrej kapitálu "trhovú" cenu!


Ty ale Sulík nie si pravičiar (max. v ekonomickej časti - tam si ale skôr zmagorený dogmatický zombí neo-liberál)! Vieš, čo to vôbec znamená skutočná ľavica a pravica, ktorej dnes už samozrejme nieto?! Naštuduj si! Tradičná pravica okrem iného podporuje aj slobodu podnikania, teda trh, ale prítomnosť trhu nerovná sa ešte nerozumný/neopatrný liberálny lesé fér hurá kapitalizmus alebo extrémny neo-liberalizmus! Trh tu bol už pred kapitalizmom a bude tu v určitej, dúfam že rozumne a spravodlivo regulovanej forme aj po ňom! Na to ale treba skutočných vysoko morálnych/etických Ľudí so svedomím a nie len opice Človeku podobné! Ľudstvu ako takému by malo ísť hlavne o vytvorenie ani NIE tak slobodného, ALE HLAVNE SPRAVODLIVÉHO, FÉROVÉHO a ETICKÉHO trhu, pretože údajne "slobodný" liberálne-kapitalistický trh nerovná sa zákonite aj spravodlivý a etický a dokonca ani nie tak úplne slobodný, jak sa formálne tvrdí (všakže Sulík? - to len tak medzi 4 očami)! A my dnes už vieme, že túto požiadavku liberálny kapitalizmus nedokázal z historického hľadiska v praxi splniť, pretože to odporuje jeho chremastickej, monopolizačnej (zabudovaný koncentračný vzorec v jadre kapitalizmu) a špekulantskej podstate! Tieto problémy dokáže vyriešiť len štát s rozumne nastaveným a regulovaným trhom, kde sa budú hlavné demograficky podmienené ciele spoločnosti dopredu alebo priebežne plánovať (tak ako to robí každá seriózna banka alebo korporácia, aj malý a stredný podnik a podnikateľ) a sekundárne sa ponechajú na férové konkurenčné, ne-degradačné súkromné prostredie, ktoré bude stimulovať zdravý rozvoj spoločnosti/národa ako celku, pretože len v zdravej spoločnosti môže existovať zdravé indivíduum! Správna miera Sulík a ostatní zmagorení hurá kapitalisti, neo-liberáli, pravičáci..., miera! O to tu ide! Bohužiaľ ani biblisti ešte na to doteraz neprišli! Príroda aj celý Vesmír sú na nej založené, inak by nemohli existovať a správne fungovať! Ešte sa vrátim k tej pravici! Najviac k tradičnej pravici má dnes na SR asi len ĽSNS! SaS nie je pravicová strana, ale liberálna, odmietajúca zdravý sedliacky rozum (pragmatizmus), strana tzv. "liberastov", presadzujúca liberálny fašizmus! Odtiahni už na smetisko politických dejín a zober si tam aj ten tvoj odvodový "bonus" (nás čaká základný príjem) a pre istotu aj liberálny kapitalizmus (ten nahradí moderný socializmus 21. storočia - Ľudský systém), ktorému beztak už zvoní umieráčik! Vy ste chlapci už totálne zaspali dobu! Zapamätaj si raz a navždy, že trh je len súčasťou plánu! Nemôže mu byť nadradený, pretože sa to vždy skončí katastrofou - korporátnym/fašistickým kapitalizmom! Trh je len jedna z možností, jak realizovať zámer! Trh má byť po správnosti len jedným zo stimulov k zdravému rozvoju spoločnosti, nie jej hlavnou dominantou! Boh dal ľuďom rozum a slobodnú vôľu, aby ho používali a nie sa spoliehali na nejakú falošnú a fiktívnu "neviditeľnú vše-riešiacu ruku trhu" a jej hlavnú "samo sa to" dogmatickú doktrínu!

Riešenie dneška, keď vyriešime imigrantov - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov
-----------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Šulíkus zase trepe, balamutí, manipuluje a zavádza ovce! Neverte tomu hlupákovi ani slovo!

Vidieť, že Sulík nevie, čo to je socializmus, dokonca ani kapitalizmus! Socializmus v západnej Európe nikdy nebol (v bývalom východnom bloku len pseudo-socík), ale liberálny kapitalizmus obohatený o sociálne prvky, aby sa nezrútil! Pretože ranný otrocký liberálny lesé-fér kapitalizmus, aký existoval na západe v polovici 19. a začiatkom 20. storočia (ktorý má tento pošahaný neo-liberálny a hurá-kapitalistický blázon za najdokonalejší vzor usporiadania, organizácie a /samo/riadenia spoločnosti), by dnes na západe nevydržal ani týždeň a ľudia by ho zvrhli len tak by sa za ním prášilo (viď protesty vo Francúzsku v súvislosti so zmenou zákonníka práce)! Počuj Šulo: Ľudia už nechcú drieť na parazitických a vykorisťovateľských kapitalistov, pre ktorých ty naopak poslušne makáš jak päť peňazí!

Kapitalizmus dnes je! Je to zrudný systém a totálne zlyhal, keď nedokáže riešiť kolosálne problémy, ktoré sám vygeneroval
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html

Vraj "ĽAVICA", neo-"MARXIZMUS"... - WTF?!
-----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/05/vraj-lavica-neo-marxizmus.html

Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
--------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Tú pravicovú (hurá-kapitalistickú, neo-liberálnu) deformáciu Sulíka ako študovaného ekonóma, ktorý si myslí, že stačí ešte viac zliberalizovať a deregulovať podnikateľské prostriede na Slovensku a všetko sa to razom "samosato" vyrieši, je možné uvidieť aj v tme! On je vážne mimo! Zlé podnikateľské prostredie pre našich slovenských/domácich podnikateľov a zamestnávateľov, ktoré je zámerne vytvárané "našimi" judášmi pracujúcimi pre západný nad-národný kapitál, je len dôsledok účelových a plánovaných po-novembrových procesov prebiehajúcich v celom bývalom "socialistickom" bloku a nie príčina srabu slovenského národa, ktorý sa započal hneď po tzv. "revolúcii" a pokračoval vstupom do EÚ (a Nato), keď sme sa stali "partnermi" nad-národného (jevrej) kapitálu a jeho štruktúr! V skratke totálna novodobá neo-kolónia západu! Sulíková Saska nie je skutočnou alternatívou pre väčšinu skutočne a poctivo pracujúcej spoločnosti na Slovensku! Je to len alternatíva v rámci zachovania status quo súčasného krypto-fašistického, otrokárskeho, vykorisťovateľského a parazitického systému a jeho skutočných pánov v zákulisí (pre klanovo-korporatívnu menšinu zmrdov)! Sulík na poste slovenského premiéra a s väčšinovou akože pravicovou vládou k tomu, by bola pre Slovensko už naprostá pohroma!


Populista Sulík zase niečo blúzni o socializme v období vyčíňajúceho kapitalistického/korporátneho fašizmu na Slovensku (a vlastne aj na celom svete)?! :DD Nech sa pozrie do slovníka alebo aspoň na Wiki, čo znamená ten pojem! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html * Nejako som si nevšimol, tu uprostred ranného otrokárskeho kapitalizmu (v poriadku, o 100% lesé fér liberál. kapitalizmus sa nejedná, ale ten na svete nikdy nebol a neexistuje ani dnes, lebo trh vždy niekto ovládal/ovláda - je to len čistá utópia a fantázia kadejakých zmagorených fanatických pravičíkov, /neo/liberálov, libertariánov a podobných pochyb. existencií) na Slovensku, že by tu bol nejaký socializmus: t.j. spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov a spravodlivé/férové/rovnomerné prerozdeľovanie kapitálu, hmotných statkov a dosiahnutých výsledkov spoločnej práce! Dokonca tu nevidím ani ten západný kapitalizmus obohatený o výrazné sociálne prvky (kvôli tomu, aby nerachnul) typu Švédsko: progresívne dane pre boháčov, dôstojné platy, sociálna sieť... mám pokračovať Sulík???!!! Všetci normálni ľudia už museli tohto (neo)liberálneho farizeja (agenta veľkých peňazí!) prekuknúť a identifikovať skutočné príčiny problémov (nedôstojné platy, zlé podnikateľské prostredie a mnoho ďalších...) a srabu tohto zbedačeného národa (západným imperializmom)! Na to on samozrejme akosi (zámerne, alebo len preto, že je hlupák?) zabúda poukazovať! Inak s jeho postojom ku "kobylkám" s ním súhlasím, aj čo sa týka korupcie, zlého podnikateľského prostredia (pre našich domácich občanov), vysokých daní a odvodov na SR..., s tým ale musí súhlasiť každý, čo má aspoň 2 neprepité bunky v lebeni! Otázka za milión znie: čo s tým, aké sú reálne možnosti na vyriešenie týchto zásadných problémov Slovenska a Slovákov! Vôbec si nemyslím, že je to iba otázka zámeny jedných hajzlov za druhých, s tím už máme 26 ročné negatívne skúsenosti! Mali sme tu už "pravicu" a prd, teraz máme "ľavicu" a zase prd! Obe platformy len slúžia viac či menej západnému nad-národnému kapitálu, prachatým a mocným a nie obyčajnej, poctivo pracujúcej väčšine! Toto je systémová chyba!

Korupcia nie je najväčší problém tohto národa
---------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/korupcia-nie-je-najvacsi-problem-tohto.html

Naivné predstavy niektorých ľudí na Slovensku
---------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/naivne-predstavy-niektorych-oviec-na.html

Kapitalizmus dnes je! Je to zrudný systém a totálne zlyhal, keď nedokáže riešiť kolosálne problémy, ktoré sám vygeneroval
---------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html

Riešenie dneška, keď vyriešime "kobylky" - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov
---------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Jo, za všetko vraj môžu komunisti! Hlavne, že tí skutoční sú už dávno prinajlepšom na dôchodku a chytajú sa za hlavu, čo to tunáka tí Slováci stvárajú. Problém je, že na Slovensku nevládnu nejakí skutoční socialisti, komunisti, ale (neo)liberálni fašisti - "liberasti" (vlci v barančom rúchu!), z ktorých niektorí predtým boli akože "kovanými komunistami" a teraz je z nich hustá kapitálotvorná "elita", ako napríklad profi prezliekač kabátov p-rezident K(r)iska a ostatný psycho-trockistický odpad (teda zmagorení psychopati, čo jedno tvrdia a v praxi úplný opak robia, ako napríklad her Schulik, ktorí sa snaží skĺbiť slobodu s kapitalistickým fašizmom = oxymoron jak vyšitý - no nie je to úplný debil?).


Tu ide o to, že ten Smer to (neo-"marxizmus") nerobí až tak okato a rýchlo, určitá časť ľudí v ňom sa to snaží brzdiť, ako len môže, lebo zastaviť sa to dnes bohužiaľ nedá (ani Kotleba to nezastaví - skôr spôsobí svojim diletantstvom štátnu katastrofu), dokiaľ kritická masa ľudí dostatočne nezmúdrie, ale tento (neo)liberálny "liberast" a praktický fašista v jednom, her Schulik, ten sa ani za tie sprostosti, čo zastáva a verejne deklaruje, vôbec nehanbí a vôbec sa to ani nesnaží skrývať. Proste klasicky ponúka čistý fašizmus, iba zabalený do krásneho (neo)liberálneho, "slobodne" kapitalistického hávu (formy). Ako volakedy Hitler do nacionalistického. The same shit! Teda Smer je vždy lepšie ako tá fašistická banda, čo dnes vykrikuje pred Bonaparte! A čo sa teba týka, tak chápeš realite a politike omnoho menej, než som si pôvodne myslel. Takže už vážne nemám čas ani energiu ti tu všetko dopodrobna vysvetľovať. Maj sa.


http://www.hlavnespravy.sk/robert-fico-v4-odmietne-dohodu-o-brexite-ak-nebritom-obmedzi-moznosti-na-pracu/833454

Celkom dobre, diplomaticky povedané, s ohľadom na reálne možnosti Slovenska a Fica! Z jeho vyhlásení je už dlhodobejšie vidieť, že vie, o čo tu kráča, ktorá bije a že mu to nie je jedno, ale musí balansovať a moc nevybočovať z radu! Keby bol len populista, prospechár a chcel mať kľudný život, tak bude držať hubu a spievať (ako Matlák a neo-liberálny fašista her Schulik, ktorý si teraz iba robí očko u hlupákov ohľadne "kobyliek"), jak Séreš (Mrdkýza) a globálistické (SMEti) meédiá vyhrávajú! Fico (hoc zrejme iba pseudo-socialista, ale vždy pre obyčajného človeka lepšie než zderský hurá pravičiar!) už dlhšie dáva náznaky slovenským tupým ovciam s nádejou, že získa nejakú extra podporu navyše, ale čaká márne, lebo od Slováka sa dočká len pľuvancov do xichtu - od vlastných (našťastie za ním stoja isté globálne sily)! Hanba vám podliaci, hanba...!!!


(Neo)liberál (bývalý poradca prolhaného zmrda, kolaboranta a vlasti-zradcu MikLožA, ktorý nás zapredal západnému nad-národnému jevrej kapitálu a kvázi kritik EÚ) tu niečo vykladá o ekonomickej vlastizrade?! Riadna komédia! Hahahahahahaha...! :DD Sa spamätajte vy ŠaŠka vymytí voliči, her Schulik je len taká reklamná tvár Sérešových 3-sektorových/aktivistických trojských koníkov v neo-liberálnej a neo-"marxistickej" ŠAŠke - proste mucholapka na vás hlupákov! :DD


Matlákovič nie je obyčajný človek! Máš dojem, že by chcel on a jeho družina zmeniť politický systém na Slovensku?! Však jemu (a jemu podobným: Schulik...) ako hej-podnikateľovi, zbohatlíkovi a špekulantovi tento parazitický a vykorisťovateľský systém náramne vyhovuje! Už je zazobaný, za vodou a do politiky išiel pre moc (= najsilnejšia droga ľudstva) a splatiť staré záväzky voči tým ("elite" vyššieho rangu), čo mu dovolili vstúpiť medzi slovenskú aristokraciu! Sa zobuď! Ak vážne nechápeš politike, riadeniu; nevieš, o čom sú politické strany (odborne programovo-adaptabilné moduly - nástroje "elít") s ich verejnou (pre ovce) a neverejnou/skrytou korporátnou politikou (pracujúcou na egoistické záujmy zákulisia), za ktorými vždy stoja určité klanovo korporatívne záujmové skupiny sledujúce iba svoje vlastné ciele a nie ciele národa ako celku za účelom jeho zdravého rozvoja, tak sa vážne radšej venuj štrikovaniu a do dospeláckych vecí sa nepleť! Takým naivným ovciam, by mali okamžite súdnym rozhodnutím zabaviť voličský preukaz!

Ale prosím ťa. Poznáš osobne Matláka, si jeho obchodný spoločník? To by hodne vysvetľovalo tvoje žvásty. Takmer žiadny veľko podnikateľ typu Matlákoviča a vyššie sa nedostal ku svojmu bohatstvu po "revolúcii" poctivou prácou! Bez kontaktov a kapitálu to asi fakt nešlo. A keby aj Matlák bol nejakou výnimkou, tak on je evidentne plne pod kontrolou určitých klanovo-korporatívnych záujmových skupín (neviem, či chápeš, akými spôsobmi sa realizuje riadenie politických a iných marionet - hovorí ti niečo štruktúrne a bez-štruktúrne/nepriame riadenie v dnešnej dobe hlavne meeeediami?). Nemám čas ti to tu znova vypisovať. Ja som už v chápaní sveta trochu inde. Evidentne ti nič nehovorí globálna politika a riadenie sociálnych super-systémov a ich zákonitosti. Keby hej, tak by si vedel, že Matlák - ten psychopat už dostal od vyššej úrovne riadenia po prstoch a asi to už nerozchodí, stal sa pre nich neriadenou strelou, ktorá si to môže nadrbať bohvie kde. Paradoxne odchod Matláka aj jeho pro-západne orientovanej profláklej strany z politiky je aj v záujme väčšiny, teda nás. Veď je to úplne štandardný politický "zas-tupec" a diletant neschopný viesť štát (vládnuť mu), ktorý absolútne nemá Slovensku čo ponúknuť (jemu bola zákulisím pridelená len jedna úloha - hradného šaša!) a ešte k tomu židák ako aj jeho súkmeňovec Lipstein - takýchto škodcov bolo a stále je v slovenskej politke habadej! Neboj sa, príde ďalšia figúrka typu Matlák, ktorého môžeš zase voliť ako ovečka a dúfať, že on to už tomu "zlosynovi" Ficovi, ktorý môže podľa ovečiek údajne za všetko, aj za to, že sa ráno nevyserú, nandá a potom tu už konečne zavládne ten 26 rokov sľubovaný pro-západný blahobyt! Ale takto to v realite fakt nechodí! Väčšina oviec stále nechápe, že v západnej civilizácii (a nielen tam) je chorý kompletne celý systém a že nestačí iba vymeniť Ferka za Jožka alebo opačne! * http://leva-net.webnode.cz/products/proc-je-koncepce-spolecne-bezpecnosti-ksb-zivotne-dulezita/


https://dennikn.sk/665904/sulik-v-debate-dennika-n-dnes-sa-uz-nepovazujem-za-liberala/?ref=cl

„Ja bojujem za slobodu jednotlivca.“

A to jest konkrétne čo?
Čo si Sulík presne predstavuje pod pojmom sloboda a ako presne (pomocou akej metódy) by chcel jeho predstavu slobody uviesť do praxe?
Môžu byť podľa Sulíka v súčasnom davo-“elitárnom“ svete všetci jednotlivci slobodní alebo iba niektorí?
Ak iba niektorí, tak je to podľa neho správne a spravodlivé?


Je Sulík fašista (prípadne psychický trockista nakoľko hovorí jedno a podporuje/praktizuje druhé – hovorí o slobode, ale podporuje/praktizuje fašizmus, pretože presadzuje proti-ľudskú kultúru a davo-"elitarizmus")?

„Ak by R.Howard chápal všetko, čo je o formovaní osobnosti uvedené vyššie, a tiež to, ako všetko vyššie opísané prebieha v realite buržoázno-liberálnej demokracie, potom by J.V.Stalinovi nedával otázky na tému, že spoločnou črtou fašistických diktatúr aj ZSSR je akoby «narušenie osobnej slobody a iné obmedzenia v záujme štátu». Priznal by, že štátne obmedzenia vo vzťahu k «slobodám a právam osoby» sú:

- sú vo fašistických diktatúrach zamerané na to, aby škodlivé faktory boli zachované a znemožnili ľuďom stať sa Ľuďmi;

- a v ZSSR, napriek všetkým omylom a zneužitiam moci, boli nasmerované na to, aby tieto škodlivé faktory boli vykorenené, a bola vybudovaná kultúra, v ktorej budú všetci dosahovať plnú dôstojnosť Človeka k začiatku puberty, a preto všetci ľudia v celej spoločnosti budú slobodní.

- a preto existuje spoločná črta medzi buržoázno-liberálnymi demokraciami a fašistickými diktatúrami, a nie medzi fašistickými diktatúrami a ZSSR, a táto spoločná črta spočíva v tom, že aj buržoázno-liberálne demokracie, aj fašistické diktatúry podporujú a reprodukujú kultúry, ktorých škodlivé faktory neumožňujú ľuďom stať sa Ľuďmi — nositeľmi špecificky ľudskej organizácie psychiky osoby a kolektívnej psychiky spoločnosti (po rusky — súbornosti).

Podstata fašizmu nie je v diktatúre, ani v terore, ale v snahe zabrániť ľuďom stať sa Ľuďmi, a v tom niet principiálneho rozdielu medzi tyraniami a buržoázno-liberálnymi demokraciami: rozdiel je len v prostriedkoch dosiahnutia ich spoločného cieľa. To znamená, že buržoázny liberalizmus aj ako ideológia, aj ako politická a ekonomická prax je odrodou fašizmu.“

Viac: * http://leva-net.webnode.cz/products/o-com-nikdy-nehovori-liberal-vyhlasenia-a-zamlcania-liberalizmu/


Jednotlivec môže byť skutočne slobodný iba v spoločnosti s prevahou skutočných Človekov a rovnako sám musí byť skutočným Človekom.
Bez týchto 2 splnených podmienok + 3. v podobe konceptuálnych znalostí sa bude vždy jednať iba o pseudo-slobodu (pseudo- demokraciu, resp. vládu ľudu/väčšiny).


Typ stroja psychiky, stroj psychiky
-----------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/images/200002376-999ce9b907-public/kob_013_typy+psychiky.jpg

Psychika je mnoho-komponentný systém, v ktorom sú inštinkty, ďalej kultúrne návyky. Kultúra – to je hrnčiar, a my – sme hlina. Kultúra formuje naše stereotypy správania, návyky. Potom je v psychike ešte intelekt, intuícia, a je tam aj to, čo my nazývame božie vedenie (svedomie – moja poznámka).

- Ak je všetko v psychike podriadené iba uspokojovaniu inštinktov, jedná sa o zvierací typ stroja psychiky.

- Ak si jedinec vyberá medzi inštinktami a kultúrnymi návykmi, ide o typ zombi.

- Ak prejde do štádia, kedy „robím si čo sa mi len zachce“ – je to typ démon. (t.j. nie je závislý na inštinktoch a socio-kultúrnych stereotypoch – ?)

- A len v prípade ak vôľa (a vôľou disponujú typy démon aj človek) je podriadená diktatúre svedomia, vtedy sa jedná o typ Človek.


Sulík ako ekonóm a zarytý/posadnutý liberálny kapitalista presadzuje hlavne ekonomickú slobodu (slobodné narábanie so súkromne vlastneným kapitálom - je ale toto maximálna a skutočná sloboda, aká môže existovať?).
No ale ako môže byť jednotlivec ekonomicky slobodný, ak žije vo svete fungujúcom na davo-"elitárnom" princípe (t.j. nemá rovnaké znalosti, vedomosti, ani tak enormné množstvo kapitálu alebo rovnaké šance ako "elita") a kde jednotlivci žijú bez svedomia (to znamená, že sú závislí na genocídnych prostriedkoch ako napr. alkohol, živočíšnych pudoch, defektných kultúrnych návykoch/automatizmoch/normách, spoločenských autoritách a k tomu ani nedokážu ovládať svoju vlastnú vôľu)?
Podľa Sulíka kapitalizmus (ktorý stojí na myšlienke čo najväčšieho materiálneho zisku) predstavuje maximálnu slobodu jednotlivca, čo ale vôbec nezodpovedá realite, pretože aj ten najliberálnejší kapitalizmus sa nakoniec vždy/zákonite skončí zjavnou alebo skrytou diktatúrou kapitálu/mamonu a jeho úzkej hŕstky mocichtivých vlastníkov (a potom zase revolúciou), pokiaľ v ňom chýba morálka a svedomie jednotlivcov (aj "elít") a tieto zložky tam už z princípu nie sú prítomné, ani nemôžu byť, nakoľko kapitalizmus sa týmito filozofickými pojmami (ani správnou mierou / rovnováhou) nezaoberá!


Pokiaľ niekto začne presadzovať slobodu jednotlivcov bez morálky a svedomia (t.j. nie skutočných Ľudí), tak tento proces sa môže skončiť jedine zjavnou alebo skrytou diktatúrou, viď dnešná globálna forma mafiánskeho monopolne-korporátneho kapitalizmu.


Sulík je hlavne hurá-kapitalistický magor, dogmatik a fundamentalista klasickej ekonómie, vyznávajúci základnú poučku japonského ekonóma "SamoSaTo": "Trh a jeho neviditeľná ruka všetko vyrieši." (a dokonca porieši kľudne aj pol národa krátkym alebo salámovým procesom, keď bude treba). ;)


Nejaké základy
-------------

Globálna pyramída moci
----------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html


Korupcia nie je najväčší problém tohto národa
---------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/korupcia-nie-je-najvacsi-problem-tohto.html


Naivné predstavy niektorých ľudí na Slovensku
---------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/naivne-predstavy-niektorych-oviec-na.html


"Trvalý, nekonečný" hospodársky rast, výroba a spotreba - Prečo je to v tomto chorom, sám seba požierajúcom systéme, nevyhnutné? - Aby neskolaboval
-----------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast.html


Kapitalizmus dnes je! Je to zrudný systém a totálne zlyhal, keď nedokáže riešiť kolosálne problémy, ktoré sám vygeneroval
-----------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html


Riešenie dneška, keď vyriešime "kobylky" - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov
----------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Pozor na trockistov/marxistov + Vysvetlenie pojmov
--------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html