piatok 6. januára 2017

Patenty

Značne slabá argumentácia, že či by sa mi páčilo, keby mi niekto "ukradol" "môj vynález", alebo prácu, na ktorej som roky tvrde makal (inak, čo to znamená "makať"? - ako napr. akcionár Applu, ktorý má na to svojich novodobých otrokov?).
To by asi záviselo, o akú krádež (v akom zmysle) by sa jednalo.

Ak by napr. niekto nakúpil milión iPhonov a pomenoval by ich ePhone a začal predávať ako svoj vlastný produkt pod hlavičkou/názvom svojej firmy takýmto okatým spôsobom len preto, aby na nich sproste zarábal s minimálnou námahou, tak to by mi vadilo.

Ale napr. ak by sa od Applu niekto iba inšpiroval snímačom odtlačkov prstov na prednej strane, v spodnej časti prístroja, prípadne by túto technológiu ešte viacej zdokonalil, tak by mi to vôbec nevadilo, ani v kapitalizme, nakoľko pokladám za absurdné, patentovať si polohu snímača odtlačkov prstov na prístroji.

Takže ja osobne nemám taký dojem, že tu niekto Apple naozaj okráda a oni chudáci nemajú čo do huby. Však oni tiež okrádajú celú spoločnosť napr. na daniach, ktoré platia v minimálnej miere, alebo vôbec (daňové prázdniny, raje - týka sa to aj akcionárov korporácií a oligarchov).

Ja osobne by som v ne-kapitalistickom spoločenskom systéme, kde si všetci medzi sebou navzájom "kradneme" svoje vynálezy, aby sme ich v živote využívali, prípadne ešte viac vylepšili/zdokonalili a pohli vývoj smerom dopredu, s tým nemal problém, keby mi niekto "ukradol" "môj vynález" (ide takisto o spôsob nazerania na inštitút vlastníctva: buď pokladáme nejaký výtvor egoisticky len za svoj - typické pre kapitalizmus, kde je súkromné vlastníctvo alfou a omegou / bohom celej spoločnosti, bez čoho by sa zrútil; alebo za spoločný produkt, patriaci celej spoločnosti, ktorá mi ho umožnila vymyslieť, vynájsť, alebo skonštruovať, aj preto, že mi poskytla zadarmo vzdelanie - socialistický spôsob myslenia a typ morálky - paradoxne podobne funguje napr. aj vývojár v súkromnej korporácii, ako je Apple, kde sú nápady a výtvory nie vlastníctvom konštruktéra ale podniku - Apple!).

Teda naopak, vzájomné zdieľanie vedomostí a poznatkov (a spoločenský systém na ňom založený) by mi osobne vyhovovalo, pretože v podstate až na niektoré body, neuznávam pravicový a tržne-kapitalistický model usporiadania a fungovania spoločnosti a ním hlásený sveto-názor (ja vychádzam zo socialistického chápania sveta, objektívne spravodlivejšieho a ľudskejšieho). Ale súhlasím s tým, že je potrebné ponechať určitý typ obmedzeného súkromného vlastníctva a tiež peniaze (bez ktorých to zatiaľ ešte nepôjde, možno raz v ďalekej budúcnosti).
So známymi si rovnako vymieňame skúsenosti, rady, vychytávky... - nebohatneme na tom - jeden príde s niečím a druhý zase s druhým... - proste obojstranne výhodná spolupráca, ktorá je základným kameňom pozitívneho, zdravého a mierového rozvoja a súžitia celého ľudstva na Zemi (túto myšlienku je potrebné rozšíriť do celého sveta, ale myslím si, že aj dnes sa už väčšina ľudí na svete s ňou stotožňuje minimálne na úrovni svojho kolektívneho podvedomia, kde je ale súčasným zámerne defektným globálnym systémom, rôznymi zvrátenými ideológiami a okolnosťami blokovaná - ešte ju tak preniesť z ich podvedomia do vedomia a tým aj do praxe, čím dôjde k zmene sveta). Zato v kapitalizme o nej nemôže byť ani reč. To je iba novodobé otroctvo!

Inak, ja tiež, keď niečo vymyslím, resp. zdokonalím, tak väčšinou len vychádzam z toho (staviam na niečom), čo už predo mnou niekto iný vymyslel, vytvoril, prípadne navrhol technológie, teórie...
Dalo by sa tiež povedať, že človek len vytvára akési primitívne imitácie dokonalej a "milión krát" komplikovanejšej prírody a tá si tiež od nikoho nepýta poplatky za patenty ako nenažrané Apple (ktoré nechce platiť ani dane - ale už sa týmto "daňovým rajovníkom" končia žne, viď kauza v EÚ alebo "Panama papers"!).

V minulosti tiež napr. prvotnopospolná spoločnosť, občiny, kmene... všetko zdieľali spoločne okrem pár osobných vecí (podmienkou bolo aj to, aby bolo o všetkých členov spoločnosti postarané, čo sa týka základných životných potrieb a v podstate neexistovali žiadne rozdiely medzi ľuďmi, ani majetkové - brutálne, aké sú dnes; iba profesné - a tak je to správne, a tak to má normálne byť - čo sú principiálne opatrenia na zredukovanie asociálneho správania v každej spoločnosti, bez odstránenie príčiny sa táto otázka nedá vyriešiť iba pohodlným, ale inak krátkodobým riešením následkov!).

Ty vychádzaš iba zo značne defektného pravicového, liberálne-buržoázneho, resp. tržne-kapitalistického sveto-názoru, dnes už značne prekonaného.
Zato ja som už v myslení trocha inde.
Doba sa mení a takí, ako ste vy, sa buď prispôsobíte novým spoločenským pomerom a hodnotám, alebo skončíte na okraji modernej, skutočne humanistickej a občiansko-demokratickej spoločnosti, alebo na smetisku dejín.

Napíšem ti to ešte raz aj s doplnením a 3. x ti to už písať nebudem, ale nemyslím si, že si schopný to so svojou nízkou úrovňou chápania reality, sveta a stupňom morálky, aj pochopiť:

Patenty a vlastne akékoľvek bránenie ľuďom v prístupe k pravdivým informáciám a znalostiam sú objektívne zlo - brzda vývoja ľudstva (navyše, pomocou informačno-znalostnej pyramídy sa istými mocenskými klikami riadi celý svet a ľudstvo udržuje v otroctve už min. tisíce rokov - to je dnes viditeľný fakt! - samozrejme iba pre toho, kto to chce vidieť).
Treba ich buď úplne zrušiť (čo samozrejme v kapitalizme nie je možné - ale napr. je možné obmedziť ich dobu platnosti/trvania), alebo min. zredukovať na minimum, nakoľko sa dnes patentuje pomaly každá somarina (dokonca aj napríklad obdĺžnikový tvar iPhonu :) - si predstavte tú absurdnú situáciu, že by mal niekto patent na kruh, koleso, kladivo, pravítko, automobil, PC... :) - tak sa môžeme s nejakým technologicko-technickým vývojom rozlúčiť, nakoľko by bol celý iba o niečích patentoch a súdoch :)).

(Podľa mňa aj súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov je značnou brzdou zdravého, pozitívneho, mierového vývoja a existencie ľudstva.
Alternatívny, resp. kombinovaný ekonomicko-spoločenský model by mohol vypadať aj nejako takto:
Si/ste v niečom dobrý a chceš/chcete byť pre našu spoločnosť nejako prospešný?
Tu máš/máte od spoločnosti = štátu dotáciu / bezúročnú pôžičku / investíciu; alebo priamo výrobné prostriedky: nástroje, náradie, stroje... a materiál a môžeš to dokázať!
Ďalšia možnosť sú napr. družstvá a tzv. kooperatívy fungujúce na princípe tzv. "ekonomickej demokracie" paralelne s klasickými kapitalistickými firmami a podnikmi so súkromnými vlastníkmi (= parazitickými vykorisťovateľmi).
Na podobných princípoch participatívnej ekonomiky funguje v praxi aj družstevná korporácia v Španielsku / Baskicku - Mondragón, družstvá v Rojave alebo USA.
...
Skrátka je to všetko len na ľuďoch samotných, ktorý systém im viac vyhovuje, či paraziticko-vykorisťovateľský, degradačný (zvierací žravo-konzumný, resp. založený na zvieracích inštinktoch/pudoch) a ne-ľudský v podobe (neo)liberalizmu / kapitalizmu; alebo nejaký alternatívny, objektívne lepší, spravodlivejší, pravdivejší, ľudskejší a skutočne demokratický, v ktorom môže každý jedinec vo svojom živote naplniť jeho vrodený potenciál a stať sa skutočným Človekom žijúcim pod "diktátom" svojho vlastného svedomia - resp. pre veriacich, byť zodpovedným správcom Boha-Tvorcu na Zemi.)

Benevolentnejšia patentová politika má určité výhody a prináša svoje plody.
Čo objektívne dokazuje aj technologicko-technický vývoj vo svete napr. v poslednej dekáde.
Proste Čína a Ázia tlačí hlavne nižšími cenami a kopírovaním výrobkov (osobne sa mi tiež moc nepozdáva, keď sú schopní skopírovať nejaký výrobok aj po stránke tvaru alebo dizajnu - ale myslím si, že tým rozhodne neuberajú zákaznikov napr. takému Applu, pretože ak niekto chce iPhone a má naň, tak si ho proste kúpi a ten, čo naň nemá, tak si ho beztak nekúpi, aj keď si naopak kúpi "čínu" podobajúcu sa na iPhone) na konkurenciu a veci sa tak rýchlejšie hýbu smerom dopredu, čo je nepopierateľný fakt.

Žiadne komentáre: