štvrtok 26. januára 2017

Základné predpoklady na vybudovanie skutočne Ľudskej spoločnosti a zmysel života

Napr. ja osobne, nie som chamtivý, egoistický ani zlomyseľný človek, ktorý chce robiť ostatným zle (ale klamal by som, ak by som o sebe tvrdil, že niekedy, v niektorých prípadoch nemám také nutkanie, alebo že som úplne bez chýb - nie, som tiež iba človek s vlastnými chybami, ktoré sa snažím identifikovať a niektoré v rámci svojich možností a schopností postupne odstraňovať).
Tiahnem skôr k socialistickému zmýšľaniu, kultúre, sveto-názoru a ku kooperácii medzi ľuďmi.
Chamtivosť/hrabivosť je prirodzená vlastnosť psychiky (resp. jej najnižších "zvieracích" úrovní) človeka v rámci pudu seba-záchovy (zachovania vlastného života, rodu alebo živočíšneho druhu), ktorá sa normálne zvykne "zapínať" v čase nedostatku (ale kapitalizmus z nej spravil normu).
A ten je dnes "elitami" ZÁMERNE UMELO vytváraný, aby nás mohli držať nakrátko a poľahky ovládať.
Takže tu láskavo nešírte tie polo-pravdivé mantry (o nejakom sebeckom géne...) (neo)liberálnych, pravicových a kapitalistických posadnutých bláznov (sociálnych darwinistov, maltuziáncov = vlastne praktizujúcich proti-ľudských fašistov), že človek je údajne od narodenia (prirodzene) chamtivý a zlý a že sa jedná o nejakú objektívnu normu (každý jedinec má predpoklady byť jak chamtivým a nenažraným, tak naopak aj nezištným a je to len na ňom, ktorú cestu života si vyberie).
Človeka formuje najmä kultúra (tiež aj tzv. rodový egregor), v ktorej žije a keď je tá defektná, tak zákonite aj ľudia sa budú správať prevažne neadekvátne (takáto zvrátená kultúra môže tiež začať v zvýšenej miere produkovať rôzne fyzicky alebo psychicky i morálne od narodenia postihnutých jedincov, napr. prostredníctvom fajčiarov, alkoholikov alebo narkomanov). Nevhodnú kultúru je ale možné vymeniť za vhodnejšiu, s ohľadom na 6 skupín objektívnych zákonitostí bytia ľudstva. * http://pastebin.com/pYxNHCYE

Pochopte! Neexistuje nedostatok!
--------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=hYJJ3Fuuiss

Keď budete pripravení, povstaňte! - S fajným slovenským dabingom!
-----------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=WhsevdXDjQQ&feature=share

The Lie We Live - Aj SK, CZ titulky
-----------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=8sP27osECUU

Zajištění plné zaměstnanosti ("plná zamestnanosť")
--------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=i3Uwno__Fcw


Človek sa líši od zvieraťa tým, že je normálne od narodenia vybavený zmyslom pre morálku (morálnu integritu), svedomie aj prirodzený stud, ktoré sa u neho musia od malička správne rozvíjať (teda nesmú sa potláčať a deformovať); a vďaka vlastnej slobodnej vôli môže aj ovládať svoje zvieracie inštinkty/pudy, samozrejme ak chce (nanešťastie je jeho psychika už od narodenia všemožne podvedome aj zámerne deformovaná nevhodnou výchovou jeho rodičov, školou, prostredím, kultúrou, resp. kultúrnymi návykmi/stereotypmi, autoRiťkami, ideológiami; náboženstvami, kde skutočného Boha nieto!; propagandou mienkotvorných korporátnych meeedií a 3. sektoru = 5. kolónou, umelo vyvolávanou depriváciou...).
Tým sa dostávame k 2 pojmom: antropoid len človeku podobný svojim zovňajškom a skutočný Človek; a otázkam: Čo je to vlastne skutočný Človek a ako tento typ psychiky (pred pubertou alebo počas života, čo je už ťažšie) dosiahnúť; a Aké je jeho skutočné poslanie na Zemi (iba konzumovať a zabávať sa?).
Bohužiaľ túto filozofickú otázku si západná kultúra a jej filozofia, veda, etika ani vzdelávací systém skôro vôbec nekladie a preto na ňu ani nemôže poznať správnu odpoveď.
A toto je ten najväčší kameň úrazu západnej ateisticko-materialistickej pseudo-kresťanskej civilizácie, fungujúcej už vyše 3000 rokov na tzv. biblickej davo-"elitárnej" koncepcii, dnes sofistikovane ukrytej za buržoázne-liberálnu obálku: rob si čo chceš, pretože norma pravdy ani morálky vraj neexistuje; uži si na max. Čo sa ale v podstate týka aj zvyšku sveta.


Akékoľvek nanucovanie, ktoré bráni človeku dosiahnuť skutočne ľudský typ psychiky je v podstate fašizmus.
Aj nanucovanie (extrémneho/zvráteného) liberalizmu!

Typ stroja psychiky, stroj psychiky
-----------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/images/200002376-999ce9b907-public/kob_013_typy+psychiky.jpg

Psychika je mnoho-komponentný systém, v ktorom sú inštinkty, ďalej kultúrne návyky. Kultúra – to je hrnčiar, a my – sme hlina. Kultúra formuje naše stereotypy správania, návyky. Potom je v psychike ešte intelekt, intuícia, a je tam aj to, čo my nazývame božie vedenie (svedomie - moja poznámka).

- Ak je všetko v psychike podriadené iba uspokojovaniu inštinktov, jedná sa o zvierací typ stroja psychiky.

- Ak si jedinec vyberá medzi inštinktmi a kultúrnymi návykmi, ide o typ zombi.

- Ak prejde do štádia, kedy „robím si čo sa mi len zachce“ – je to typ démon. (t.j. nie je závislý na inštinktoch a socio-kultúrnych stereotypoch - ?)

- A len v prípade ak vôľa (a vôľou disponujú typy démon aj človek) je podriadená diktatúre svedomia, vtedy sa jedná o typ Človek.

Človek
------
Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom (teda podľa svojho vlastného svedomia; bez prostredníka - moje doplnenie). Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNR (Hierarchicky Najvyššie Riadenie), s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi.

Ako sa stať Človekom - Kompas na dosiahnutie svojho jedinečného optimálneho stále sa v kolektíve meniaceho potenciálu. (jednotlivé použité pojmy sú podrobnejšie vysvetlené v publikácii MIM 4.7)
-----------------------------------------------------------------------
https://uloz.to/!gMja6Ftp44hd/ako-sa-stat-clovekom-2-7-pdf


Zmysel života
-------------

Zmysel života - Star Trek
-------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=aDCSv6ggZC0

KSB - General Petrov o smyslu života
------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=c02GNx1VtV8

Michail Veličko o projekte Venus (Jacque Fresco)
------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=32eDnReKQ1s

http://leva-net.webnode.cz/news/michail-velicko-o-projektu-venus-j-fresca/

Kutlúra je v podstate informačno-algoritmický systém.

Čo je to šťastie a ako byť šťastný?
-----------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/pf-2017/

Žiadne komentáre: