piatok 10. februára 2017

Jak funguje reálna politika? - Z netu

a) Verejní politici NIE SÚ MAJITEĽMI svojho mandátu, funkcie!

b) Verejní politici sú len majetkom správy (resp. skutočných zákulisných majiteľov) systému, ktorý je na 99 % riadený bezštruktúrne/nepriamo – úrokové sadzby a zadĺženosť okupovaného územia, ideológie, média, chronologické dejinné mechanizmy, ... a to všetko sú nástroje majiteľov Konceptu (riadenia/zotročenia).

c) Politik – to je len výkonná moc, ktorá je v hierarchii niekde na 4.- 5. mieste, ak berieme druhy moci (konceptuálna, ideologická/masmédiálna, zákonodarná, výkonná a súdna, ktorá podprahovo chráni Koncept riadenia/zotročenia).

d) V globálnom meradle je základnou úlohou masmédií (i niektorých zglobalizovaných SS „neziskoviek“) riadiť politikov v zásadných otázkach, podľa odozvy systému sa potom ten ktorý politik, (p)rezident, pontifik, hierarcha, ... a jeho radcovia bezštruktúrne/nepriamo riadia akoby „sami“.

e) Každý „vyšší“ verejný politik je (sa nachádza) zároveň v systéme klanových korporácii (záujmových skupín/kruhov/štruktúr) a „musí“ hrať určitú zverenú rolu (inak je nahradený, alebo v horšom prípade fyzicky odstránený) – sú to v podstate len marionety systému – bábky, kukly, ...

f) Fico, ako aj každý iný vyšší politicus robí dobré veci a robí aj chyby – tie dobré veci stačí podporiť (stačí aj myšlienkovo) a chyby a nevhodné akty, slová – aktívne ignorovať. Aj u „nepriateľa“, aj s ním sa dá nájsť religio = komunikačná úroveň, na ktorej sa môžu obaja zhodnúť. Všetci sa predsa narodili ako dobrí ľudia.

g) Populácia má vždy takú vládu (i premiéra, prezidenta, parlament, ...), ktorá zodpovedá jej miere chápania reálne prebiehajúcich procesov a vlastnej reálnej morálky, to je staré dejinami preverené objektívne pravidlo.

h) Vo vysokej politike sa jedná o hru o život, nie je tam veľa priestoru na humor. V aktuálne prebiehajúcej globálnej infowars sa jedná o najvyššiu interakciu národov, štátov, kultúr = 1. stupeň informačnej vojny.

ZMENA SYSTÉMU MOŽE PRÍSŤ IBA ZDOLA! Ináč nič zásadného polyTikos (= politici) nemôžu urobiť – nemôžu predsa ísť proti najvyšším pravidlám: „Vox populi, vox Dei“ (= Hlas ľudu, hlas Boží).

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/projev-r-fica-na-snemu-strany-smer-10-12-2016/


5 druhov moci
-----------
http://leva-net.webnode.cz/images/200002351-147ed16737/kob_007_druhy%20moci_02.jpg


6 prostriedkov agresie/útoku proti ľudstvu; alebo obrany a rozvoja ľudstva
-----------------------------------------------------
http://photouploads.com/images/ac40a9.jpg

http://files.leva-net.webnode.cz/200002317-9b9f39d932/kob_008_priority%20rizeni.jpg


O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA...
----------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-perspektivach-globalni-civilizace-o-rusku-a-usa/


Letecky o systému, ve kterém žijeme - Lux
-------------
http://leva-net.webnode.cz/products/letecky-o-systemu-ve-kterem-zijeme/


Globálna pyramída moci
------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html