piatok 3. februára 2017

Na Slovensku nevládnu komunisti a kapitalizmus tu je!

Na Slovensku nevládnu žiadni komunisti (boľševici), ale prakticky bývalí pseudo-komunistickí papaláši (trockisti), ktorí prezliekli kabáty; bývalí chartisti (trockisti), dnes ich potomkovia; potom bývalí veksláci a mladšia "po-novembrová" vrstva kapitalistických zbohatlíkov.
Jedná sa vlastne o moderných (tzv. psychických) trockistov len nie v marxistickom ale v (neo)liberálnom prevedení/háve.
Skutoční a presvedčení komunisti (boľševici) a zarytí marxisti z bývalého režimu boli prakticky po 89. roku politicky aj ekonomicky odstavení od moci a dnes sú buď už dávno po smrti, alebo dožívajú ako starí ujovia niekde v bytovkách ako značná časť súčasných robotníkov, max. v chatkách a chytajú sa za hlavy, čo to tento osprostený národ stvára.
Zopár mladších komunistov, dnes politikov ako napr. Fico nemajú takmer žiadnu moc, skutočná moc je dnes v rukách pár vplyvných (prevažne judaistických) rodín a klanov (ktorých členovia za bývalého režimu boli pseudo-komunistami a chartistami), biznis oligarchie, resp. klanovo-korporatívnych mocenských kruhov.

Zamätové "revolúcie" po 89. v strednej a východnej Európe boli zámerné a vopred pripravené a dohodnuté medzi západnými - kapitalistickými a sovietskymi - pseudo-komunistickými (trockistickými) kolaborantskými mocenskými špičkami/"elitami".
V ďalšej fáze bola v krajinách bývalého pseudo-socialistického bloku urýchlene vytvorená kapitálotvorná (buržoázne-liberálna) "elita"/oligarchia (ktorá sa pre zmenu na západe utvárala postupne, dlhšie obdobie, po buržoáznych "revolúciách" realizovaných slobodo-murárskou perifériou globálnej "elity"), vlastne správcovia ("biele kone") majetku na Slovensku ovládaného západným nad-národným kapitálom a jeho (prevažne judaistickými) vlastníkmi.
Jednalo sa o obrovskú konšpiráciu a podvod na obyčajných ľuďoch (väčšine).

Pozor na trockistov/marxistov + vysvetlenie pojmov
--------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Čo sa týka kapitalizmu, tak ten na svete existuje vo svojej reálnej (historicky z/de/formovanej) podobe, a je bez diskusie prítomný aj na Slovensku:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kapitalizmus

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapitalismus

http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny.html

(Globálny) kapitalizmus vždy vedie k obrovskej a nespravodlivej koncentrácii ziskov, majetku a moci do rúk úzkej skupiny jednotlivcov (jedná sa o veľmi efektívny prostriedok/systém na sústreďovanie kapitálu, majetku, zdrojov, celých odvetví hospodárstva a bohatstva celého sveta v podstate paraziticko-vykorisťovateľským spôsobom), k vytváraniu sociálneho pnutia a tým pádom k totalite, nakoľko tí najväčší globálni kapitalistickí špekulanti od určitej chvíle/úrovne už nemajú záujem si medzi sebou konkurovať a deliť sa s tými menej úspešnými kapitalistami o zisky a najmä o moc a tak sa zaoberajú len jedným cieľom, a to je uchovanie si svojho monopolu moci všetkými možnými prostriedkami (kartelové dohody, korupcia, ovplyvňovanie politiky, meeediálneho priestoru, vzdelávania, vedy; rozpútavanie štátnych prevratov vo svete, vojen a pod.).
Kapitalistické dogmy ako tzv. "neviditeľná ruka trhu" a "voľný" trh, ktoré údajne všetko "samo-sato" vyriešia, a "rovné" šance pre všetkých sa až príliš preceňujú, pretože skutočná realita je o dosť odlišná od tej "knižnej", v skutočnosti trhu vždy vládli a vládnu len tí jeho najsilnejší hráči, ktorí kopú iba v prospech svojich súkromných egoistických zámerov a nie v prospech všeobecného dobra.
Ku kapitalizmu už dávno existujú celkom životaschopné alternatívy v podobe rôznych konceptov, alebo už v praxi fungujúcich projektov (napr. bez-úročná ekonomika, participatívna ekonomika, zamestnanecké samosprávy a družstvá bez tradičných kapitalistických vlastníkov, nepodmienený základný príjem pre všetkých - momentálne sa testuje v praxi, a pod.), len sa ešte z pochopiteľných príčin nejedná o masovo rozšírené záležitosti a niektoré zostali rozpracované (žiaľ) zatiaľ iba na papieri.
Budúci systém bude nejaký mix medzi socializmom (hlavné ciele spoločnosti/štátu sa budú prirodzene centrálne plánovať, štát bude vlastniť strategické monopoly a odvetvia, aby mal kontrolu nad esenciálnymi oblasťami hospodárstva) a kapitalizmom (sekundárne záležitosti, resp. určité oblasti výroby a služieb sa ponechajú na spravodlivo regulovaný súkromný trh a zdravú konkurenciu, pretože logicky, nie všetko sa dá dopodrobna dopredu naplánovať).
Liberálny kapitalizmus je dnes postupne demontovaný z najvyššej globálnej mocenskej úrovne, nakoľko je z dlhodobého hľadiska nezlúčiteľný s objektívnymi zákonitosťami biosféry, čo si uvedomuje aj globálne zákulisie.

Výhra Trumpa jako katastrofa světové liberálně-tržní "elity"
-----------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=SKnxEUDy844&t=625s

Tajomstvá biznisu - 3. časť - o sebakontrole a nadmernom bohatstve - V.A. Jefimov
-----------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=Qtev436bkiA

Z netu
------
"Inac ma pravdu rastis, rozhodne existuju dnes silne zasahy statu do realnej ekonomiky, ale o ziadnom socializme nemoze byt ani rec. Euroskeptici radi casto hovoria o EU ako o socialistickej, ale jednoducho to tak nie je. Rozhodne je omnoho socialnejsia ako nejaky laissez-faire kapitalizmus manchesterskeho typu, ale to je tak vsetko. Myslim, ze toto nedorozumenie vyplyva zo znamej Hayekovej tezy z Cesty do otroctva, ze statne zasahy vedu k totalitarizmu (s ktorou inac nesuhlasim). Casto sa hovori, ze dnes nezijeme v kapitalizme. Tato uvaha za pojem kapitalizmus povazuje idealtyp vyhradne trhovo riadeneho hospodarstva, ale taka situacia nikdy nikde realne neexistovala a najblizsie k nej malo viktorianske Anglicko. Takato definicia je tym padom pouzitelna ako urcity pol a jednotlive ekonomiky maju k nej rozne daleko. Otazka je, ci je kapitalizmus sam o sebe nejakou hodnotou."

Od Hoxa
-------
"Směna zboží za jednotky měny není charakteristikou kapitalismu, kapitalismus = soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Destrukční síla, nikoliv tvořivá. Kapitalismus s lidskou tváří je iluze, oxymoron, vždy bude produkovat ekonomicky zbytečné obyvatelstvo, lišit se bude jen ve způsobech jeho likvidace nebo "kulturní" samolikvidace.
Co se týká parametrů optimálního systému, už to zde také bylo víckrát probíráno: energoinvariant, zákaz úročení a lichvy, odstranění všech spekulativních finančních pyramid, základní příjem, kombinace plánu a trhu, trh jako nástroj plánu, nikoliv jeho protipól. Podnikání ano, parazitování na cizí práci nikoliv, eliminace všech zjevných a skrytých mechanismu parasitismu menšiny na většině, orientace ekonomiky na uspokojování demograficky podmíněných potřeb, nikoliv paraziticko-degradačních, zpřístupnění všech znalostí a vědomostí všem bez rozdílu, eliminace dualismu "informace pro masy" / "informace pro zasvěcené"= dehermetizace vědění."

O čom nikdy nehovorí liberál/liberáli? Vyhlásenia a zamlčania liberalizmu - Liberalizmus
-----------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-com-nikdy-nehovori-liberal-vyhlasenia-a-zamlcania-liberalizmu/

Čo je to (neo)liberálny fašizmus (ako jedna z foriem fašizmu - fašizmus je ideologický všežravec) a fašizmus obecne?
---------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/10/co-je-to-neoliberalny-fasizmus-druh.html

Žiadne komentáre: