štvrtok 23. februára 2017

Pohroma svetovej liberálne-tržnej "elity"

GP práve demontuje ideologickú obálku globalizácie (po biblicku) založenú na buržoáznom liberalizme (liberálnom kapitalizme), ktorý cca za posledných 200 rokov stelesňovala a šírila po celom svete západná biblická civilizácia, v posledných desaťročiach na čele s "četníkom" z USA; a ktorý aktuálnu globálnu civilizáciu (svet) doviedol ku všeobecnej (politickej, ekonomickej, vojenskej a ekologicko-biosférnej) globálnej kríze (na pokraj globálnej katastrofy).

Tým pádom sa musí z pohľadu globálneho konceptuálneho riadenia (GP) stať minulosťou aj súčasný globálny finančný systém založený na úroku/úžere a systéme frakčných rezerv (fiat money - západné banky nepožičiavajú z vlastných 100% rezerv a zdrojov ako napr. islamské banky, ale pomocou frakčného bankovníctva pri poskytovaní úverov v podstate neustále tvoria nové, ničím nekryté peniaze, čím stimulujú bujarý konzum - pomocou spotrebných úverov; tým sa zvyšujú zisky pre korporácie, ktoré zámerne dimenzujú svoje výrobky na nízku životnosť; a neustále prehlbuje globálna ekologická kríza), nakoľko tento dnes vyhovuje iba banksterom a kapitalistom, ktorí pod bičom úroku/úžery (kapitalisti-výrobcovia sú nútení neustále zvyšovať svoj ekonomický rast pomocou modernej techniky, technológií, vymýšľaním a predávaním v skutočnosti nepotrebných "hračiek", aby tak dokázali splácať bankám úroky a odolávať inflácii vyplývajúcej práve z úročenia pôžičiek) a spotreby doviedli tento svet na pokraj ekologicko-biosférnej (technogénnej) katastrofy.
Takže zavedenie nového globálneho finančného systému GP (alebo niekým iným) je len otázkou času (pretože liberálne-tržná "elita" západu a sveta sa pochopiteľne nehodlá vzdať svojej vysokej životnej úrovne a moci nad skoro celým svetom len tak bez boja a bude tvrde válčiť až do konca - oni majú aj naďalej v pláne žiť si nad pomery požičiavaním peňazí a braním za ne úrokov, a priemyselníci zase pomocou nekonečnej nad-výroby prakticky nepotrebných "hračiek", ktorú nemajú v pláne obmedziť, pretože si neuvedomujú negatívne dôsledky bujarého konzumu na biosféru Zeme - ale nakoniec beztak prehrajú), spôsobu prevedenia a podoby.

Tiež si treba uvedomiť, že financie predstavujú "iba" 4. prioritu (zhora) info-vojen, resp. zobecnených prostriedkov riadenia (boja alebo obrany - závisí od situácie) ľudstva a nad ňou sú ešte ďalšie 3 účinnejšie prostriedky/úrovne riadenia (3. faktologická/ideologická úroveň, 2. chronologická a najvyššia 1. sveto-názorová úroveň).
To znamená, že GP by chcel pravdepodobne vsadiť na novú ideológiu riadenia ľudského "stáda" a tým aj nový sveto-názor.
Takéto spoločenské zmeny sa zákonite odrazia aj na ekonomickej priorite riadenia v podobe zavedenia nového finančného systému zohľadnujúceho tieto nové globálne okolnosti.
Bude sa čiastočne de-globalizovať, znárodňovať (chystá sa min. znárodňovanie centrálnych bánk) a viac plánovať (viď Čína).
Svet naposledy zažil podobnú situáciu začiatkom 20. storočia v súvislosti s marxizmom (= ideológia/sveto-názor), v ktorom fungoval odlišný finančný systém než vo zvyšku kapitalistického sveta.


Výhra Trumpa jako katastrofa světové liberálně-tržní "elity"
-----------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=SKnxEUDy844


Čo je to (neo)liberálny fašizmus (ako jedna z foriem fašizmu - fašizmus je ideologický všežravec) a fašizmus obecne?
-------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/10/co-je-to-neoliberalny-fasizmus-druh.html


Samo-vzdelávanie a tvorba mohutného alternatívneho informačného poľa sú najlepšou cestou ku skutočnej zmene
------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/10/samo-vzdelavanie-tvorba-mohutneho.html


Priama demokracia?
---------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/01/priama-demokracia.html


Základné predpoklady na vybudovanie skutočne Ľudskej spoločnosti a zmysel života
-----------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/01/zakladne-predpoklady-na-vybudovanie.html


Riešenie dneška, keď vyriešime "kobylky". Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!
-----------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html