nedeľa 26. marca 2017

Možné scenáre smerovania Slovenska v budúcnosti

Ako to vidím ja:

Na Slovensku posledné roky skoro všetci obyčajní ľudia, aj tí z vyšších spoločenských tried, nadávajú na tradičné politické strany, na Smer, Fica... jak im už neveria, a odrazu tu príde čisto náhodne(?) v podstate akási neznáma truc strana s neznámymi ľuďmi, o ktorých skoro nikto nič poriadne nevie, ktorí tu začnú prezentovať na jednej strane síce pekné a lákavé/"lepkavé" názory/reči a sľuby, ale na druhej strane v súčasných podmienkach značne nereálne a naivné, za ktoré sa nemusia v podstate nikomu zodpovedať (nakoľko asi okrem Kotlebu nezastávajú žiadnu verejnú rozhodovaciu funkciu), ako je tomu v prípade známych tradičných strán a politikov, a ľudia sa nimi nechajú ihneď presvedčiť (len tak bez hlbšieho preverenia dotyčných ľudí a ich väzieb, a zamyslenia sa, či dokážu riadiť štát lepšie/efektívnejšie než aktuálne riadiace kádre), ako sa doteraz za 25 rokov (resp. v minulosti) vždy nechali nalákať na všetky tie predvolebné sľuby tradičných aj menej tradičných (truc) strán.
V prípade Smeru už aspoň viem, čo od nich zhruba môžem očakávať (bežné zlodejiny v rámci tradičnej liberálnej parlamentnej davo-kratúry západného typu, ale aj ako-takú stabilitu štátu a jeho riadenia), ale v prípade Kotleba-ĽSNS neviem, na čom v skutočnosti som. Je to čistý risk (stávka) viac-menej na neznámych ľudí.


Kotleba - ĽSNS nemusí byť pôvodne (záložným) projektom GP (tí ho môžu len dnes využívať, alebo neskôr budú chcieť využiť - je nutné si uvedomiť, že GP môže mať svojich tichých agentov a "poradcov" všade, nakoľko nikdy presne nevedia, pre ktorú polit. stranu sa nakoniec ľudia pod vplyvom objektívnych alebo umelo vytvorených okolností rozhodnú - potom, čo si vyberú, bude nasledovať zo strany GP masívna podpora danej polit. strane alebo stranám a prispôsobenie/upravenie ich vektora cieľov so zoznamom cieľov GP - ak aj nemajú jednotlivé polit. strany, hnutia... celkovo nejaké riadiace a iné štruktúry, alebo aj jednotlivcov podchytené štruktúrne/priamo pomocou svojich riadiacich kádrov, čo je pravdepodobne častejší jav, tak dané objekty riadia ne-štruktúrne/nepriamo pomocou 6 základných prostriedkov manipulácie ľudstva, prípadne využitím tzv. technológií matrično-egregoriálnej "mágie" /= programovanie egregorov a matríc, vlastne scenárov budúcnosti, pretože všetky procesy vo svete a Vesmíre prebiehajú vo vnútri nejakých matríc/ - výhoda nepriameho spôsobu riadenia ľudského "stáda" spočíva napr. v jeho vysokej efektivite a hospodárnosti, nakoľko sa dané objekty riadenia, skupiny ľudí alebo jednotlivci akoby "samo"riadia na základe u nich prevládajúcich kultúrnych návykov/stereotypov/vzorcov/algoritmov/programov myslenia/uvažovania a správania sa, ktoré sú podmienené určitým sveto-názorom, hlavnými ideológiami a typom dominantne prevládajúceho informačného poľa tej ktorej kultúry) k Smeru, ale naopak slovenskej (resp. jej časti) a západnej (neo)liberálne-tržnej "elity" (ktorú sa dnes GP snaží vo svete odpísať, aby tak predišiel globálnej biosférno-ekologickej katastrofe spôsobenej bujarým konzumom, a tiež si udržal monopol na riadenie sveta), ako bol vraj pôvodne aj "strejda" Hitler a myslím si že i NSDAP projektom západnej regionálnej "elity" (ako obrana proti rozšíreniu boľševizmu v západnej kapitalistickej Európe) a nie globalistov (GP), ktorí ho len neskôr pre svoje globálne ciele využili na rozpútanie WW2 (vďaka ktorej stvorili monštrum v podobe USA = globálne svaly). Tento názor som počul u V.V. Pjakina.
A všimnite si tiež tú čiastočnú zhodu/podobnosť stranícko-politického programu ĽSNS s pôvodnou NSDAP (osobne v podstate nemám problém s programom ĽSNS, aj niektoré body NSDAP programu schvaľujem):

http://www.naseslovensko.net/wp-content/uploads/2015/01/Volebn%C3%BD-program-2016.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Program_NSDAP


Zaujímavý je napr. tento text/názor o fašizme od araba žijúceho na Slovensku Jalal Sulejmana (hoci je to zrejme kovaný tradičný ľavičiar/marxista, čím vôbec nechcem povedať, že s ním v ničom nesúhlasím - o marxizme ako globálnom projekte GP, skutočnom komunizme, boľševikoch a trockistoch napr. tu: * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html *):

<<Európu a Slovensku dnes ťaží nová neofašistická pravica, ktorá sa líši od klasického fašizmu tým, že zamenila svoju pôvodne deklarovanú nenávisť k buržoázii za dnes deklarovanú, ale čo je oveľa horšie aj praktizovanú nenávisť voči migrantom, žiadateľom o azyl, utečencom, Rómom a lokálnym národnostným menšinám a to najmä ak sú inej farby pleti ako bielej.

Fašizmus je dnes vnímaný ako revolučná sila zameraná na zjednotenie potenciálu a možností “národa” smerom k obnove a znovu zrodeniu. Ide o odpoveď na zoslabnuté národné cítenie uprostred celosvetového nespravodlivého zápasu na jednej strane a zlyhaním národných elít v zabezpečení pevnosti národnej vlády na strane druhej.

Fašizmus vznikol počas obdobia silných ekonomických kríz a sociálnych nepokojov, ktoré zachvátili Európu v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Fašizmus vďaka objektívnym podmienkam sa vynoril na politickej scéne ako silný hráč, ktorý “dokáže” vyviesť ekonomiku z krízy a “zachrániť” spoločnosť panujúceho systému a nie uskutočniť v ňom zmenu! Ide o veľmi dôležité konštatovanie pretože fašizmus nemal záujem o odstránenie a ani neodstránil ekonomicky panujúci systém (vykorisťovania), ale jeho záujem sa sústredil len na zmenu spôsobu vládnutia. Odmietol buržoázno-liberálny demokratický spôsob vládnutia za účelom diktatúrou zabezpečiť hegemóniu reakčných monopolných tried (kapitalistov a ich kurátorov). Zmena nastala len v spôsobe vládnutia, výsledkom čoho bolo len v Nemecku zavraždených 10 miliónov(?) ľudí zo všetkých politických smerov a to najmä z ľavicového komunistického hnutia!

Fašizmus dokázal ubezpečiť takzvanú strednú vrstvu o tom, že dokáže hájiť ich záujmy! Obavám sa, že na Slovensku dnes sa nachádzame práve v podobnom vývoji. Nedivme sa ani tomu, že neofašistické sily v Európe vyťahujú politické heslá kradnuté z ľavej aj pravej politickej scény.>>

Viac: * http://suleiman.blog.pravda.sk/2013/11/25/nova-pravica-v-neofasistickej-podobe/

Z tohto textu by sa dalo usudzovať, že sa história v Európe začína znovu opakovať len v trochu inom prevedení.
Podľa mňa slovenská "elita" (resp. jej časť) napojená na svetovú/západnú (neo)liberálne-tržnú "elitu" si musí (už minimálne v posledných rokoch) veľmi dobre uvedomovať, že éra liberálneho globálneho kapitalizmu sa končí (objektívne sa vyčerpal jeho potenciál), nakoľko ho už väčšina ľudí má plné zuby (Sulík je len ďalší prostriedok liberálne-tržnej, kapitalistickej "elity" slúžiaci na predĺženie životnosti dnes už GP odpísaného liberálneho konzumného kapitalizmu - Sulík ľuďom predkladá iba akési sprofanované pravičiarske anti-korupčné, dôchodkové... pseudo r/d-eformy, ktoré vôbec neriešia skutočné príčiny mizérie tohto národa, ktorými sú práve tento paraziticko-vykorisťovateľský kapitalistický systém s davo-"elitárnym" jadrom).
"Elita" určite cíti závan globálnych zmien a preto musí zavčasu zareagovať na tieto a budúce zmeny, a podchytiť si riadenie týchto objektívnych procesov s prihliadnutím na svoje egoistické záujmy.
V prípade dotlačenia Kotleba - ĽSNS k moci na Slovensku, tí tu pochopiteľne nebudú v skutočnosti vládnuť, iba formálne (ako je tomu na Slovensku už cca 26 rokov). V skutočnosti budú na Slovensku vládnuť ich zákulisní kurátori a ĽSNS na čele s Kotlebom len preberie úlohu "public relations" (styku s verejnosťou) a štruktúry-fasády, za ktorou súčasná kapitálotvorná vrstva-"elita" bude môcť byť bezpečne ukrytá a naďalej parazitovať na väčšine, hoci už možno nie až tak okato ako dnes.

Výhra Trumpa jako katastrofa světové liberálně-tržní "elity"
--------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=SKnxEUDy844

V. M. Zaznobin: proč jsou do Trumpa vkládány takové naděje (3.1.2017)
------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=PF0dShPS4_4


Na Slovensku dnes podľa mňa bežia viaceré riadiace procesy a projekty (nakoľko ani GP dnes presne nevie, ktorý z nich sa nakoniec presadí a preto sa snažia poistiť na všetky možné prípady, konkrétny scenár vývoja na Slovensku bude závisieť hlavne od okolností), medzi ktorými určite prebieha aj nejaká interakcia, a ktoré určia smer vývoja Slovenska (a možno aj Česka) v najbližšej budúcnosti, a keď sa na to pozrieme z pohľadu globalistov (GP), tak môžeme identifikovať asi tieto procesy a projekty:

1. Kotleba - ĽSNS: dalo by sa povedať, že ide o záložný projekt k Smeru s fašistickými prvkami (stavovský štát, silný štát, ideologizácia spoločnosti, konzervatizmus, nacionalizmus, anti-sionizmus...), prostredníctvom ktorých si chce GP uchovať kontrolu nad riadením Slovenska v prípade, že západná EÚ to nezvládne a nekontrolovateľne upadne do občianskej vojny (alebo k nej bude musieť byť zákulisím kvôli okolnostiam dotlačená), alebo tam vznikne pseudo-islamský kalifát; alebo ak bude v USA spáchaný atentát na Trumpa, GP nechá padnúť dolár a v Amerike sa následne rozpúta občianska vojna, čo bude mať za následok celkový kolaps globálnej ekonomiky.
V prípade tohto scenára budú tradičné polit. strany na Slovensku prakticky politicky odpísané/mŕtve a vydesení Slováci budú bezpochyby podporovať výlučne iba alternatívne nacionalistické a kresťanské polit. strany, ktoré im podľa nich dokážu zabezpečiť v 1. rade bezpečnosť a základné životné potreby.
(V minulosti tu existoval asi aj ďalší scenár a síce, že pro-americká "elita" v EÚ by aj naďalej príliš silno pretláčala pro-integračnú politiku, čím by dochádzalo k likvidácii zvyšnej suverenity v jednotlivých národných štátoch EÚ, čo by vo východných krajinách únie aj na Slovensku vyvolalo obrovské odstredivé anti-EÚ tendencie a tento proces by sa potom GP snažil podchytiť pomocou ĽSNS.)
Preto ĽSNS sa podľa mňa už dnes javí ako pravdepodobne budúci nástroj GP na Slovensku v tomto scenári.

2. Projekt "Vasky jugend" (hoci to je skôr len časť väčšieho projektu, resp. nadradenejšieho procesu) predstavuje primárne Česko-slovenský smer, ktorý sa bude raziť v prípade, ak vzniknú preň vhodné podmienky v EÚ (rozpad EÚ, občianska vojna v EÚ, vznik pseudo-islamského kalifátu v EÚ; vražda Trumpa v USA; prípadne nejaká kombinácia).
Nie som proti, ak by to pre nás znamenalo zachovanie si slovenskej štátnosti, podobne aj českej pre Čechov, napr. v nejakej federatívnej Česko-Slovenskej forme, samozrejme už bez chýb, ktoré sa robili pred rokom 89, buď zámerne, alebo z nekompetentnosti / diletantizmu riadiacich kádrov.

3. Potom je tu Smer s Ficom, funkčný v novej pre-transformovanej EÚ, ak sa predtým podarí stabilizovať (západnú) EÚ a odstaviť od moci liberálov-podpindosov/pro-neoconov; funkčný môže byť aj v prípade V4 bloku existujúceho buď mimo alebo v rámci EÚ.
Projekt Smer sa mi javí momentálne ako najoptimálnejší (najpokojnejší a bez veľkých otrasov) scenár pre pozitívny, skôr patriotický vývoj Slovenska (možno aj v spojení s Českom vo federácii so zachovaním štátnosti pre oba národy) s tým, že neskôr možno prídu lepšie polit. strany pod vplyvom toho, ako si budú ľudia zvyšovať osobnú mieru chápania reality a mieru morálky.

Ťažko povedať, nakoľko sú dnes tieto jednotlivé procesy a projekty pod kuratelou GP (ale o ĽSNS už dnes skoro vôbec nepochybujem, že sa jedná buď o projekt GP, alebo vypracovaný (neo)liberálne-tržnou "elitou"), alebo nakoľko budú v blízkej budúcnosti.


Proti Kotlebovi a ĽSNS ešte ani nezačali poriadne útočiť.
Keby ho a "jeho" "zelenú" stranu zákulisie (GP) chcelo naozaj zdiskreditovať, odfajčiť a urobiť z nich politické mŕtvoly, tak to budú robiť iným spôsobom, stačí napr. zverejniť rôzne zaujímavé biznis kontakty a prepojenia, alebo extrémistické/nedemokratické názory a nezákonné aktivity niektorých ich členov (je jedno, či vyfabulované) v dôsledku čoho im zostanú len skalní vyholení voliči, t.j. tak zo 2%.
Toto je len taká zámerná kritika nesmerujúca na citlivé miesta, za účelom "PíáRiť" kotlebovcov (= projekt GP, ktorý ale môžu využiť aj regionáli/neoconi z USA) a zabezpečiť im tak ďalšie bodíky od ovečiek, lebo tie sa predvídateľne zvyknú správať tak, že natruc (niekedy bez rozmyslu) podporujú takéto "truc strany", resp. tých, do ktorých sa buší (podobne podporovali svojho času napr. aj vyhuleného Clintona v USA :)), to znamená, že nie všetci voliči ĽSNS súhlasia s ich politickým a ideologickým programom.
Ale najväčší problém je, že väčšina ľudí na Slovensku sú až tak nechápaví, že nevidia, jak 5. a 6. kolóna (t.j. pseudo a hurá patrioti) už roky systematicky, profesionálne a zúrivo buší do Fica a Smeru, ako voľakedy aj do Mečiara a HZDS.
No ale čo už. Všetko prebieha tým najlepším možným spôsobom podľa reálnej mravnosti, etiky a miery chápania všetkých účastníkov procesu.

Už som napísal, že ak budú chcieť skutočne stranu Kotleba-ĽSNS politicky odfajčiť ako už nepotrebný nástroj, tak to môžu spraviť aj jediným silným úderom (informáciou/informáciami) a nie týmito trápnosťami v TV a na nete, ktoré im skôr nadháňajú ovečky do ohrádky.
Samozrejme som tým nemyslel liberálnu pro-US "elitu", ktorá "zelených" tiež využíva na svoje špinavé ciele, ale GP, ktorý dnes zdá sa, má pre SR nachystané 2 scenáre pre prípad, že v USA nevydrží Trump, vypukne tam občianska vojna a padne dolár, alebo sa rozpadne EÚ (preto Fico podporuje pomerne pokojný evolučný scenár, t.j. zachovanie EÚ a prinavrátenie jej "elít" k rozumu):
- nejakú formu pro-sionistického Česko-Slovenska so zachovaním oboch štátností (k čomu to bude asi smerovať tak-či-onak, aj keď to Trump v USA zvládne, asi len záleží ako rýchlo a či pokojnou cestou, alebo s väčšími otrasmi a obeťami, ak sa (neo)liberálnej "elite" a jej poskokom na Slovensku podarí zlikvidovať súčasnú slovenskú štátnosť revolučnou cestou),
- alebo formu 1.SR upravenú pre 21.str. (nacionalistický konzervatívny stavovský korporatívny štát).
V podstate ide len o zmenu formy/obálky riadenia štátu a ľudí, koncepcia "rozvoja"/brzdenia spoločnosti zostane tá istá - biblická, t.j. krypto-otrocká. * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html *
Pre nás väčšinu je ale najdôležitejšie to, aby sa na tento nový spôsob prešlo čo najpokojnejšou cestou, aby sme nestratili potrebný priestor a kľud na ďalší evolučný/postupný osobnostný rast a vývoj našej spoločnosti a mohli tak mierovým spôsobom postupne vymeniť súčasnú biblickú davo-"elitárnu" koncepciu/kultúru za objektívne pravdivejšiu a spravodlivejšiu, pretože doteraz ešte žiadna revolúcia nepriniesla ľuďom nikdy nič pozitívne, len utrpenie, biedu a smrť!


http://www.vodaksb.eu/diskuse/mimo-tema/comment-page-19/#comment-45568

Je to možné.

Fico a spol. by bol podľa mňa (súdiac na základe jeho dnešnej politiky) max. za česko-slovenské "RVHP" (čo pravdepodobne GP moc nevyhovuje, ten zrejme potrebuje zničiť slovenskú štátnosť a samostatné Slovensko, aby ho pripojil k Česku, pred čím najviac varuje Mečiar, a v súvislosti so zrušením Mečiarových amnestií aj Harabin),
ale "naša" pravicová "opozíCIA" na Slovensku by nás kľudne "se vším všudy" zapredala českej "elite" (podľa Harabina títo ľudia ani nikdy neboli za samostatnú SR, a Mečiar spomínal, ako mu hádzali klacky pod nohy pri zakladaní samostatnej SR).
Lenže to sú väčšinou pro-americkí (neo)liberálni podpindosníci, z ktorými (aj ich hurá-kapitalistickou ideológiou) má GP problém.
Sulík ale podľa mňa nie je až taký podpindosník, ani hurá-kapitalista a neo-liberál, akým sa zdá byť, lebo inak by nevytvoril ten "jeho" tzv. odvodový "bonus" (čo je vlastne iba taká paródia na NZP, určená pre slovenské pomery).

A ešte tu GP má aj novú "HSĽS Kotlebu" (v podobe ĽSNS), presne jak pred WW2 tú "Tisovu".
To je mi "náhoda".
"Kotlebovci" sú podľa mňa nástroj aj záložný projekt GP, ktorými môže v politike a iných oblastiach riadenia na Slovensku tlačiť na príslušných miestach, a v prípade potreby môže pre Slovensko použiť "scenár roku 1939" (t.j. ďalší /krypto/fašizmus v rámci tzv. biblického projektu globalizácie ako ten dnešný /neo/liberálny, len v staro-novom katolícko-nacionalistickom / neo-ľudáckom ideologickom háve).
Skrátka furt tie isté "hrable" pre Slovákov.

ĽSNS plní aj takú blokačnú úlohu/hrádzu voči čistým fašistom a radikálom, anti-sionistom a pro-hitlerovcom typu Magáth a spol., ktorí sa dnes GP nehodia do krámu, ako ani čistí neo-ľudáci zo Slovenskej pospolitosti a pod., ktorí by nabetón nesúhlasili s obnovou Česko-Slovenska, ktorú má zrejme GP v pláne (súdiac aj podľa pro-česko-slovenskej propagandy Vaského, alebo česko-slovenských programov/relácií v TV), čiže ĽSNS skôr predstavuje takú umiernenejšiu nacionalistickú stranu ako volakedy umiernené krídlo Tisa a spol. v HSĽS (narozdiel od pro-hitlerovcov / fašistov Tuku, Macha a spol.).

Ďalej, podľa mňa iba max. cca 3% z celkového elektorátu ĽSNS, sú ich tuhí fans, ale zbytok sú skôr nespokojní a frustrovaní (asi mierne povedané) občania, s ktorými sa dá informačne pracovať - presvedčiť ich rozumnými a pravdivými argumentami, že ĽSNS nie je dobrá/vhodná cesta (scenár) rozvoja Slovenska a Slovákov.
Veď ani v tej dobe nie všetci na Slovensku súhlasili s politikou HSĽS.


Kotleba (ĽSNS) je niečo ako Le Pen vo FRA (alebo predtým aj Jorg Haider v Rakúsku, o ktorého smrť sa pravdepodobne postarala americká regionálna "elita").
Kto pozeral tuším predposledného/posledného V. Pjakina (tento príspevok som napísal 26. mája, 2017), tak vie, o čom hovorím.

V skratke, sú to projekty GP, ktorých vlastníci v skutočnosti nechcú potopiť tento davo-"elitárny" systém (resp. tzv. biblický projekt zotročenia človeka), len sú proti jeho liberálnej obálke.
Nakoľko si túto vec tieto meeediálne tváre typu Le Pen určené pre ovečky, uvedomujú, a nakoľko nie, to je už otázne (ale myslím si, že asi až tak hlúpi a naivní nebudú).

Projekt Hitler a nacizmus (aj marxizmus), boli okrem iného o tom samom, t.j. uchovať tzv. biblickú koncepciu (ne)rozvoja ľudstva, monopol na globálnu moc pre GP, a demontovať buržoázne-liberálny (kapitalistický) model spoločnosti ako pôvodcu globálnej ekologickej krízy.
Hitlera a nacizmus zo začiatku podporovala samotná buržoázne-liberálna regionálna "elita" západu, lebo sa bála marxizmu (boľševizmu), a do určitej miery si uvedomovala dlhodobú neudržateľnosť kapitalizmu (že ten spôsobuje nestabilitu riadenia ľudského dobytka, generuje potenciál pre globálnu ekologickú krízu a pod.) a tým aj ich komfortného/fajnového spôsobu života.
Neskôr tento projekt využili na svoje ciele globalisti

A Kotleba-ĽSNS alebo Front National sú podobné projekty ako Hitler a nacizmus, prípadne talianský fašizmus, len modifikované pre podmienky 21. str.
Tým však vôbec netvrdím, že ĽSNS je úplne márna, a nemôže aspoň s niečím Slovensku pomôcť (pomáha už len tým, že je), ale vládnuť nemôže.

Zato Fico a spol. momentálne riadia štát stabilne a triezvo, robia v podstate to, čo pred voľbami deklarovali, a vieme, čo od nich môžeme očakávať, takže nie je dôvod ich meniť za nepredvídateľnú Kotleba-ĽSNS s nedostatočným počtom kvalitných riadiacich pracovníkov.
Dnes ako posledné potrebujeme nejaké experimenty.


Zámery tzv. globálny prediktor (GP - špička globálneho riadenia na Zemi) so Slovenskom sú myslím nasledovné:

- Ak GP začne výrazne pretláčať ich projekt Kotleba-ĽSNS, tak im pôjde o to, dostať ich na Slovensku k moci - aby ĽSNS (akože/zdanlivo) vládla.

- Pri tomto variante riadenie a systém na Slovensku do pár rokov pochopiteľne skrachuje, čo bude mať za následok zhoršenie životnej úrovne bežných ľudí (možno bude nasledovať aj drastickejší scenár) na Slovensku, lebo ĽSNS je z hľadiska riadenia štátu naprosto nespôsobilá a negramotná (ešte sa im možno aj k tomu "trochu pomôže" pomocou rôznych agentov, sankcií, alebo organizovaných pouličných protestov).

- Túto skutočnosť GP využije k 2 nasledovným veciam:
1. zdiskredituje všetkých skutočných patriotov a patriotizmus na Slovensku, a
2. získa u tunajších znechutených a presvedčených ľudí o tom, že Slovák si nedokáže vládnuť sám (nezaslúži si slovenskú štátnosť), podporu pre znovu-vytvorenie Česko-Slovenska napr. v podobe konfederácie (na čom pracuje aj agent imitátor-provokatér Vaský a spol.), nakoľko Slovensko nemá dostatočnú zdrojovú stabilitu (a myslím, že ani Česko), aby mohlo existovať ako samostatná-sebestačná jednotka pri rozpade EÚ, resp. v turbulentnej dobe, ktorá nás čaká v nasledujúcich rokoch.
Naopak, Fico a spol. tomuto zámeru GP s nami, čiastočne stoja v ceste, hoci aj s nimi GP môže (a aj sa bude o to pokúšať) dosiahnuť obnovu ČS, len pracnejšie a nie z jeho pohľadu v takej kvalite, jak by si želal.
Avšak dôležité pre nás obyčajných ľudí (väčšinu) je, že pri vláde Smeru sa to bude realizovať so zachovaním slovenskej štátnosti (v konfederácii) a pokojnejšou cestou!

Hlavný záver je ten, že Fico a spol. majú dobrú a vyššiu šancu oproti ĽSNS, zabezpečiť v nasledujúcich rokoch miernejší česko-slovenský scenár s menšími dopadmi pre bežných ľudí a so zachovaním štátnosti na Slovensku.