sobota 6. mája 2017

Nepochopenie analýz Koránu VP-ZSSR (KSB a DVTR) zo strany niektorých ľudí

Mám silný dojem, že Leva-net je v poslednej dobe pod neustálou paľbou, a preto musím zareagovať na opakujúce sa nezmysly a lži niektorých diskutérov.

Z ich strany je to iba stále ten istý negativizmus a nekonštruktívna kritika, vlastne "satanizmus" (= vedomý/nevedomý odklon človeka od správnej miery / optima, resp. jeho vedomá/nevedomá činnosť idúca proti Zámeru HNVR = Hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce Riadenie).

Čo sa týka (skutočných) dejín Islamu a života Mohameda, tak tu len neustále ako biblickí (prípadne védickí) zombíci operujú pomocou IBA subjektívneho biblického výkladu dejín, ktorý je pochopiteľne proti-Islamský (pretože už samotný Korán je proti biblickému a akémukoľvek inému otroctvu), ale ktorý nemožno brať za absolútnu a neomylnú pravdu, lebo my už predsa veľmi dobre vieme, že: históriu píšu...
A v tomto (alternatívnom) subjektívnom lživom výklade skutočných dejín biblickej civilizácie západu, bol aj Stalin iba boľševický despota, tyran a diktátor.
Podobne Mohamed, ktorý možno používal, resp. musel používať aj silové/vojenské prostriedky (resp. zvolil takúto, podľa neho najvhodnejšiu taktiku boja) pri jeho boji s odporným proti-Ľudským pokryteckým biblickým projektom GP. Bez tvrdších riešení to niekedy skutočne nejde, viď WW2 a pod.

Biblická koncepcia (projekt) spolu aj so pseudo-kresťanmi bude začlenený (podľa mňa už bol) do objemnejšej koncepcie = KSB a DVTR, a tento fakt buď donúti pseudo-kresťanov prehodnotiť ich lživú vieru v pseudo-boha, a korigovať ich degradačný smer rozvoja, alebo sa pseudo-kresťanská kultúra z globálne historického procesu vytratí, ako už mnohé kultúry pred ňou, ktoré skončili na skládke dejín, lebo sa nedokázali prispôsobiť novým globálnym podmienkam (tu funguje prirodzený výber, ktorý je preddefinovaný/prednastavený Zhora, a má za úlohu zabezpečiť neustály dynamický vývoj Vesmíru vpred po špirále a nie v začarovanom pekelnom kruhu).

Ak to pseudo-kresťania myslia so svojim rozvojom naozaj vážne, tak predsa nemôžu od KSB a DVTR chcieť, aby im klamala, akí sú super, že v ničom nerobia chyby, a nemusia nič prehodnocovať, a korigovať; ale naopak musia sa čo najviac zamyslieť nad vecnou a konštruktívnou kritikou KSB a DVTR vo vzťahu ku pseudo-kresťanskej lživej ideológii, a vyvodiť z toho adekvátne závery.

Čo sa týka tých neustálych útokov niektorých jedincov na KSB a DVTR ("masky už boli úplne strhnuté"), súvisiacich napr. s (pseudo)Islamom a Koránom, že podľa nich o týchto témach VP-ZSSR v službách GP iba zámerne/vedome klame, a propaguje ich v dobrom svetle s postrannými zlými úmyslami na úkor (pseudo)Kresťanstva (hoci je nepochybné, že VP-ZSSR sa touto svojou činnosťou snaží riešiť problém pseudo-islamu doma v Rusku a vlastne aj v celom svete, čo je pochopiteľné) za účelom ho ako údajne jediné pravdivé náboženstvo zničiť, aby tak mohol zlikvidovať aj bielych Slovanov-Árijcov, tak tu sa jedná iba o mylné a nenávistné osobné subjektívne názory, pocity a dojmy týchto jedincov, ktoré nie sú založené na objektívnej pravde.
Z ich strany ide len o čistý (pravdepodobne zámerný) pokus manipulovať ľudí, a podsúvať im nezmysly, s cieľom poškodiť dobrú povesť KSB, DVTR, VP-ZSSR a portálu Leva-net, a naopak propagaovať, a zabetónovať tzv. biblický (krypto)otrokársky projekt GP.

Tieto chybné uzávery alebo lži, ktoré tu oni tvrdia, nenájdete ani v jednej analýze (pseudo)Islamu, života Mohameda (dokonca sa tam myslím spomína aj o to, že i samotný Mohamed musel asi takisto podliehať niektorým defektným stereotypom kultúry vtedajšej doby, v ktorej žil, nakoľko aj on bol iba (ne)obyčajný človek so svojimi prednosťami a nedostatkami), Koránu a Koránického Islamu (jedná sa o pracovný názov VP-ZSSR vo význame: pôvodný, najmenej zdeformovaný Islam; Islam podľa Koránu, resp. podľa ústnej podoby Koránu, než bol spísaný do dnešnej verzie, ktorá je síce do určitej miery zdeformovaná, ale menej než Biblia, a stále použiteľná, t.j. jadro Koránu /ľudia staňte sa Ľuďmi, a žite podľa svojho vlastného svedomia/ zostalo nedotknuté - VP-ZSSR vo svojich analýzach netvrdí, že Mohamed bol dokonalý človek = Boh; ani netvrdí, že vytvoril dokonalé náboženstvo resp. ideológiu; ale tvrdí, že ním rozšírené pôvodné učenie bolo založené na filozofii života jednotlivca podľa jeho vlastného svedomia, nehľadiac na to, do akej miery sa túto filozofiu podarilo Mohamedovi a spol. praktizovať aj v reálnom živote), ktorá tu bola doteraz uverejnená.
Nech sa páči, môžete sa sami o tom presvedčiť, a vytvoriť si tak ohľadne tejto problematiky vlastný názor (ak som na niektorý článok zabudol, tak ho doplňte):


Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu
----------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/


Antikoránický projekt, ISIL a "běženci"
-----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/antikoranicky-projekt-isil-a-bezenci/


Migrační krize Evropy je plně řízená
----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/migracni-krize-evropy-je-plne-rizena/


Srovnání "abrahámských" věroučení
-------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni


Prídi na pomoc mojej neviere... (o podstate dianetiky a scientológie) (17). «Islamský fundamentalizmus» a proste Islam
--------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/pridi-na-pomoc-mojej-neviere-17/


Citace z Koránu a KSB - Informácie o relígiách (vlastne sektách)
---------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/citace-z-koranu-a-ksb/


Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)
------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/


Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (2)
-----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-2/


Geneze davo-"elitarizmu" v kostce
---------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/geneze-davo-elitarizmu-v-kostce/


Koncepcia Spoločnej Bezpečnosti je na Facebooku - Pavol SvätoSlav Kováčik
-------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/groups/851293808271819/permalink/1367303300004198/

Keďže Mohamed bol ako posledný, globálni kurátori biblického projektu nemali toľko času a možností na obdobné skreslenie jeho zvestovania ako pri predošlých spomenutých prorokoch, tak sa rozhodli na dlhodobú Antikoránickú stratégiu, tým sledujú jednak - vytvorenie Európskeho islamského chalifátu, ktorí vykynoží kobylky západnej civilizácie, ktoré prejedajú planétu Zem a spôsobujú biosférno-ekologickú-sociálnu krízu a jednak dajú zbytku sveta najavo, že za všetko zlo môže Korán a preto ho treba zakázať.
...