sobota 6. mája 2017

Postupná likvidácia pseudo-kresťanstva GP, kto je to pseudo-kresťan, biblický projekt (koncepcia) GP

GP postupne nelikviduje pseudo-kresťanstvo z toho dôvodu, že by sa jednalo o objektívne absolútne pravdivú a spravodlivú ideológiu, z ktorej má neskutočný strach, to sú len táraniny pseudo-kresťanov a vlastné klamanie sa.
Samozrejme, že pri niektorých plánoch mu už dnes pseudo-kresťanská ideológia a jej relatívne veľké rozšírenie vo svete prekáža, napr. pri systematickom zavádzaní homo-gender teórií, presadzovaní potratov a pod. v rámci pseudo-kresťanskej regionálnej civilizácie západu, za účelom jej celkovej (morálnej/mravnej, psychickej a fyzickej) degenerácie.

GP postupne likviduje aj rukami samotných pseudo-kresťanov ich biblickú supremacistickú kultúru, z ktorej (+ jej rôznych derivátov: liberálny kapitalizmus, konzum, nacizmus, marxizmus, trans-humanizmus, ...) vychádza, a na ktorej stále aj dnes stojí celá západná civilizácia (kde prevládajú hlavne biblické motívy) preto, lebo túto potrebuje zmarginalizovať (alebo úplne zlikvidovať - kvôli tomu sa snaží západ odstrihnúť od svojich biblických koreňov, hoci tie pri určitom chápaní siahajú až do starovekého Egypta a do predpotopnej globálnej civilizácie), aby tak oddialil globálnu ekologickú krízu vyplývajúcu zo západného bezbrehého konzumu, a uchoval si aj naďalej monopol moci, čo si pochopiteľne v liberálne-tržnom systéme vyžaduje nemalé prostriedky a navyše pri kolosálnych negatívnych ekologických následkoch.
Ďalej je podľa mňa likvidácia pseudo-kresťanstva z pohľadu GP nutná aj preto, aby mohol vytvoriť nové jednotné svetové náboženstvo (ideológiu) ako nový globalizačný nástroj - s čím osobne nemám problém, AK bude objektívne pravdivejšie a spravodlivejšie než všetky súčasné náboženstvá dohromady, koniec-koncov, Boh je len jeden! Ale v prvom rade som za to, aby pseudo-kresťania dostali rozum, vyslobodili sa z tých defektných a lživých biblických dogiem a bludov, čím by pomohli aj ostatným ľuďom na svete vymaniť sa z ich podvedomého otroctva.

Pokiaľ by sa GP podarilo západ odsunúť v globálnej politike na druhú koľaj, resp. úplne zlikvidovať, tak môže v udržovaní svojho biblického (krypto)otrokárskeho projektu skrytého za príslušnú ideológiu, pokračovať v ostatných regionálnych civilizáciách sveta, lebo biblický projekt - dnes jeho rôzne deriváty a ideologické obálky (liberálny kapitalizmus, nacizmus, marxizmus, trans-humanizmus, ...) už v podstate GP stihol zavliecť aj do zvyšku sveta ako mor, čím sa mu takmer podarilo zdeformovať, alebo zlikvidovať všetky pôvodné konkurenčné znacharsko-pohanské kultúry a civilizácie (ktoré sa tu vôbec nesnažím obhajovať - za svoj osud si môžu z rôznych príčin v podstate sami), kde prenikol (obe Ameriky = zlikvidované, Afrika = čistá kolónia, Rusko = čiastočná neo-kolónia, J.V. Ázia = dlhodobo pripravovaná ako nové marxisticko-kapitalistické globálne centrum koncentrácie riadenia namiesto Európy a USA; Arábia = prehrala svoj boj s biblickým projektom, následkom čoho bol Islam spacifikovaný/zombifikovaný, podobne ako kedysi učenie/filozofia /ne/obyčajného Človeka Ísu), ...

Ja si pochopiteľne neželám, aby bola západná pseudo-kresťanská civilizácia zlikvidovaná, lebo pri porovnaní s ostatnými regionálnymi civilizáciami sveta vychádza stále objektívne najlepšie (preto si aj zatiaľ udržuje svoju globálnu dominanciu), čo sa týka životného štandardu (ktorý je celkom slušný), relatívnej slobody alebo ľudí, i keď objektívne ťahá celú globálnu civilizáciu (ľudstvo) do záhuby.
Ale nebudem si zakrývať oči pred pravdou v súvislosti s biblickým (krypto)otrokárskym projektom GP, Bibliou a pseudo-kresťanskou ideológiou (za pseudo-kresťana pokladám každého, kto uznáva RKC, RPC, ... defektné dogmy, bludy a lži, pokladá Bibliu za absolútne pravdivú a knihu Božiu, namiesto toho, aby používal svoj vlastný rozum, a žil podľa svojho svedomia, tak, ako aj pravý, t.j. nie mýtický, /ne/obyčajný Človek Ježiš, ktorý nezomrel na kríži). Svedomie mi to nedovolí (snáď viete, čo ten pojem znamená).

My môžeme moslimom pomôcť (aj celému svetu), ale až potom, čo pomôžeme samým sebe, lenže predtým sa musíme prestať klamať, a tiež aj zvyšok sveta.
Lebo inak "pomôže" zvyšok sveta nám.


Pozri sa, na RKC (alebo ostatných pseudo-kresťanských sektách) nie je v podstate čo zničiť (max. z pohľadu svetového zákulisia zefektívniť, aby ešte lepšie vymetala gebule hlúpym ovciam, na čom aj GP v minulosti značne popracoval, keď sa napr. počas storočí účelovo menilo "Písmo /ne/Sväté", začlenil do neho SZ s úročno-úžerníckou doktrínou a pod.; alebo ju postupne zlikvidovať, ak už prekáža ako skostnatelý moloch určitým plánom globálnych pohlavárov, na čom aj usilovne pracujú - RKC vlastne prekáža aj samotným ľuďom, aby mohli postúpiť na kvalitatívne vyšší level svojej existencie - optimálne by sa všetky cirkvi sveta mali zmeniť na obyčajné charitatívne organizácie pripomínajúce, že treba žiť morálne a podľa svojho vlastného svedomia, a kľudne zlúčiť do jednej organizácie, nakoľko by im logicky malo ísť všetkým o to isté, nie?), keď už od začiatku stojí na zámerne lživých základoch bez reálneho Boha a reprezentovaná akýmsi Ježišom "Herkulesom" Kristom :)), t.j. údajným "boho-človekom", teda aspoň podľa tých biblických báchoriek, ktorým už dnes môže veriť len naprostý blb z vydlabanou gebuľou. :))

Skús sa pri svojom samo-štúdiu dostať aspoň k Šavlovi z Tarzu a 1. koncilu v Nicei a nežer až tak moc tie viac-menej manipulatívne sprostosti zo "Spiknutí proti cirkvi..." (RKC sa sama spikla proti ľuďom samotným už na začiatku svojho vzniku!!!, pretože bola už od začiatku vytvorená len a len za týmto účelom, aby dokázala v prospech vtedajšieho globálneho zákulisia dostať pod kontrolu ranných kresťanov, ktorí mali v sebe čo-to s pôvodného učenia /ne/obyčajného Človeka Ježiša!), ako som ti už v predošlom príspevku napísal.

Tiež by si nemal až tak moc riešiť niektorých globálnych židáčikov a z nich GP zložené"virtuálne" štruktúry (iluminátskych bubákov a pod.), a márniť tým svoj drahocenný čas a energiu (treba ísť k jadru veci, k skutočným príčinám problémov a hľadať pre ne reálne riešenia!), keďže judaisti sú len také lepšie naprogramované nástroje na úrovni ich podvedomia využívajúce tuposť a amorálnosť ľudstva ako celku (hlavne na západe), ktoré boli špičkou globálnej moci vyšľachtené ako divá zver za tým účelom, aby sa dokázali infiltrovať do všetkých dôležitých riadiacich štruktúr a dokázali riadiť globálne i lokálne procesy po celom svete, ďalej aby stáli v pozadí všetkých (r/d)"evolučných" zmien ľudstva a v popredí takých oblastí činnosti človeka (za účelom vedenia ľudského dobytka na porážku), ako sú "umenie", "kultúra", zvrátená zábava, "veda", filozofia, psychológia, hudba, film, literatúra, šport, meeediá, stravovanie a pod.

A bola snáď cirkev alebo pseudo-kresťania lepšími, keď v RKC, RPC a ostatných pseudo-kresťanských sektách a ich klérusoch nebolo toľko židov?
Veď pseudo-kresťanstvo v podstate zlikvidovalo Staroveký Rím (a kto ho vytvoril? - tí istí, čo ho neskôr zlikvidovali, resp. doviedli k likvidácii aj pomocou pseudo-kresťanstva).

Ale pre mňa sú toto už dnes viac-menej iba nepodstatné veci, ja sa už teraz skôr snažím zamýšľať nad tým, ako presne/konkrétne a akými prostriedkami a metódami zlepšiť tento skurvený svet, lebo mi už pomaly ale isto spolu s ovcami, opicami a kadejakými kreténmi v ňom, začína liezť pekne na nervy.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/o-spravach-a-udalostiach-zahrat-si-patkopejkovy-boston/


O čem hlásá "Heliofant", rozšifrování filmu "I, pet goat II" (I pet goat 2). (aktualizováno)
-----------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=t6-cyNkgeyA

http://leva-net.webnode.cz/products/o-cem-hlasi-heliofant/