nedeľa 18. júna 2017

Čo dnes ľudia musia minimálne ovládať?

Nevyhnutné je to, aby ľudia aspoň v hrubších obrysoch chápali, jak dnes v skutočnosti funguje reálna politika (hlavne globálna, od ktorej sa odvíja aj tá lokálna - vnútro-štátna), ďalej riadenie ľudského dobytka (najmä prostredníctvom úroku=úžery, umelého nedostatku, meeedií a autoRíť :)) ) a svet (objektívna realita), čo dnes drvivá väčšina ľudí na svete proste nedokáže (max. sa zmôžu na niečo v štýle: Kotleba je veľký národovec a Fico "Satan"/zlosyn :)) ; alebo na nejakých sionistov, iluminátov, Rotšildov vs. Rokefelerov, útok "satanistov" proti "dobrej" RKC :)), zlé USA a pod. - proste na viac-menej len somariny, ktoré sú im zámerne podsúvané rôznymi záujmovými skupinami zo zákulisia).

A ďalšia nemenej dôležitá podmienka je tá, že obyčajní ľudkovia musia mať už dnes celkom presnú/konkrétnu predstavu o morálke človeka (aká by mala byť), o človekovi (a jeho skutočných úlohách tu na Zemi), smerovaní ich štátu/národa (ale nie také naivné, primitívne a značne vágne predstavy typu: Vystúpme z EÚ a Nato!!! - a potom sa uvidí :)) ) a celého ľudstva, a o tom, akú spoločnosť a svet (lebo ťažko vybuduješ maličké "Kráľovstvo Božie" niekde na Slovensku, ktoré objíma "Kráľovstvo Satana" celého sveta :)) ) by chceli vybudovať a presne ako (akými prostriedkami a metódami), aby potom podľa toho mohli aj (ne)podporovať určité politické strany, alebo procesy prebiehajúce v spoločnosti a vo svete, prípadne sa sami aktívne zapájať do riešenia vecí verejných v rámci občianskej demokratickej spoločnosti.

Ak ale ľudia tieto znalosti nebudú ovládať, tak budú stále iba veľmi ľahkou korisťou pre rôznych, v spoločnosti pôsobiacich vedomých alebo nevedomých (= užitočných idiotov) manipulátorov/populistov/"spasiteľov" (a ich zákulisných pánov), ktorí im budú sľubovať hory-doly a neustále ich zámerne medzi sebou rozoštvávať (= kde sa dvaja bijú, tretí víťazí!).
To je celé, je to úplne prosté.

Avšak tento proces (procesy) sa nedá urýchliť, chce to čas (je to záležitosť na viac generácií), lebo zbytočne sa bude dnes niekto snažiť v tomto smere vytvárať na ľudí neúmerný tlak, kedže oni momentálne majú úplne iné životné priority, potreby a ciele (na západe liberálna davo-kracia degeneratívny hedonizmus a konzum riadené psycho-trockistami).
(A možno musí ľudstvo naozaj najprv padnúť na hubu, aby sa posunulo sveto-názorovo niekde inde, o čo sa môže postarať buď GP alebo objektívne okolnosti - HNVR.)


Globálna pyramída moci
----------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html


Čo sa stalo s tým veľkolepým snom ľudia? Kam sa podel?
---------------------
https://www.youtube.com/watch?v=hYJJ3Fuuiss


Jak funguje reálna politika - Z netu
------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/02/jak-funguje-realna-politika-z-netu.html


Prachy nie sú všetko
---------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/06/prachy-nie-su-vsetko.html


Riešenie dneška, keď vyriešime "kobylky". Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!
-------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html


Bezúročné peníze a rozvoj - V diskusii sú kvalitné príspevky od Luxa
---------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/bezurocne-penize-a-rozvoj/

Funkčné hospodárstvo spoloCnosti - Asi od Luxa, aj v diskusii sú kvalitné príspevky od Luxa
-----------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/funkcne-hospodarstvo-spolocnost/


Finanční systém jako nástroj genocidy a jeho budoucnost - Hox
-------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/financni-system-jako-nastroj-genocidy-a-jeho-budoucnost/


Bezúročná ekonomika - alternatíva k súčasnému finančníctvu + vysvetlený dnešný finančný systém
------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/bezurocna-ekonomika-alternativa-k.html


Linux - Základy
-----------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/04/linux-zaklady.html